جدول پخش

شبکه قرآن
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:01:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله ختم قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:01:55
 • پایان برنامه: 00:02:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:02:40
 • پایان برنامه: 00:03:13
 • طول برنامه:

وله وفات حضرت ام البنین (س)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:03:13
 • پایان برنامه: 00:03:40
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:03:40
 • پایان برنامه: 01:15:16
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

ترتیل یک جزء قرآن کریم

قاری : شهریار پرهیزگار - سه زبانه ، موضوع : جزء 30 قرآن کریم ، مدت : 72 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:01:15:16
 • پایان برنامه: 01:16:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله صلوات بر پیامبر (ص)

صدای قاریان مختلف

 • شروع برنامه:01:16:37
 • پایان برنامه: 01:17:04
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:17:04
 • پایان برنامه: 01:41:46
 • طول برنامه:24 دقیقه

انقلاب های قرآنی

قالب : مستند ، موضوع : مصاحبه با مسلمانهای خارج از کشور درباره انقلاب اسلامی ایران ، مدت : 25 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:01:41:46
 • پایان برنامه: 01:42:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:42:46
 • پایان برنامه: 01:43:13
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:43:13
 • پایان برنامه: 02:28:34
 • طول برنامه:45 دقیقه

ستاره ها . بازپخش

قالب : مستند ، مجری : مرتضوی ، موضوع : گفتگو با حافظ کل قرآن کریم مدی اسماعیلی پور ، مدت : 45 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:02:28:34
 • پایان برنامه: 02:29:17
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:29:17
 • پایان برنامه: 02:30:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی برنامه 1452

سوال روز سه شنبه 97/11/30

 • شروع برنامه:02:30:49
 • پایان برنامه: 02:31:16
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:31:16
 • پایان برنامه: 02:31:47
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:31:47
 • پایان برنامه: 02:59:25
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت محمد حصان

سوره ها و آیات : آل عمران 51 - 26 ، قالب : تلاوت ، مدت : 28 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:02:59:25
 • پایان برنامه: 03:00:07
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:07
 • پایان برنامه: 03:00:34
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:34
 • پایان برنامه: 03:10:27
 • طول برنامه:9 دقیقه

نخ تسبیح قطره ها . بازپخش

قالب : مستند ، تهیه کننده : سیدمحمد قاسمیان ، موضوع : گفتگو با خانم مینا شیرخان شاعر اهل بیت (ع) ، مدت : 10 دقیقه ، گروه برنامه ساز : اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:03:10:27
 • پایان برنامه: 03:15:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

وله وفات حضرت ام البنین (س)

مداحی حاج منصور ارضی

 • شروع برنامه:03:15:46
 • پایان برنامه: 03:16:13
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:16:13
 • پایان برنامه: 03:16:46
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:16:46
 • پایان برنامه: 03:45:29
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت شحات محمد انور

سوره ها و آیات : بقره 262 - 252 ، قالب : تلاوت ، مدت : 29 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:03:45:29
 • پایان برنامه: 03:46:01
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:46:01
 • پایان برنامه: 03:46:44
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:46:44
 • پایان برنامه: 03:48:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی برنامه 1452

سوال روز سه شنبه 97/11/30

 • شروع برنامه:03:48:16
 • پایان برنامه: 03:48:43
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:48:43
 • پایان برنامه: 04:10:02
 • طول برنامه:21 دقیقه

بیان حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی . بازپخش

قالب : سخنرانی ، سخنران : حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی ، موضوع : احکام نماز - مکارم اخلاق در نهج البلاغه ، مدت : 21 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:04:10:02
 • پایان برنامه: 04:11:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:11:17
 • پایان برنامه: 04:11:44
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:11:44
 • پایان برنامه: 04:12:14
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:12:14
 • پایان برنامه: 04:34:09
 • طول برنامه:21 دقیقه

تلاوت احمد عامر

سوره ها و آیات : مزمل / مدثر 25 - 1 ، قالب : تلاوت ، مدت : 22 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:04:34:09
 • پایان برنامه: 04:34:48
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:34:48
 • پایان برنامه: 04:35:15
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:35:15
 • پایان برنامه: 04:45:49
 • طول برنامه:10 دقیقه

سخنرانی آیت ا... مکارم شیرازی

نشانه ها تواضع

 • شروع برنامه:04:45:49
 • پایان برنامه: 04:48:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله وفات حضرت ام البنین (س)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:48:45
 • پایان برنامه: 04:49:12
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:49:12
 • پایان برنامه: 05:02:12
 • طول برنامه:13 دقیقه

دروس اخلاقی آیت ا... مجتهدی تهرانی

قالب : سخنرانی ، موضوع : بیان آیات روایات و احادیث اخلاقی ، مدت : 13 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:05:02:12
 • پایان برنامه: 05:03:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:03:32
 • پایان برنامه: 05:10:06
 • طول برنامه:6 دقیقه

مقام محمود

مناجات و ذکر نماز شب و فضیلت آن

 • شروع برنامه:05:10:06
 • پایان برنامه: 05:10:44
 • طول برنامه:

ذکر روز سه شنبه

یا ارحم الراحمین

 • شروع برنامه:05:10:44
 • پایان برنامه: 05:11:07
 • طول برنامه:

وله شروع اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:11:07
 • پایان برنامه: 05:21:35
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت آقای جواد پناهی

تلاوت در نزد رهبری - آل عمران 194 - 189

 • شروع برنامه:05:21:35
 • پایان برنامه: 05:22:16
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:22:16
 • پایان برنامه: 05:23:00
 • طول برنامه:

دعای قبل از اذان رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:23:00
 • پایان برنامه: 05:27:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

استاد مرتضی فاطمی

 • شروع برنامه:05:27:42
 • پایان برنامه: 05:30:53
 • طول برنامه:3 دقیقه

دعای روز سه شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:53
 • پایان برنامه: 05:36:36
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز صبح

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی

 • شروع برنامه:05:36:36
 • پایان برنامه: 05:38:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

مهدی سماواتی

 • شروع برنامه:05:38:13
 • پایان برنامه: 05:38:51
 • طول برنامه:

ذکر روز سه شنبه

یا ارحم الراحمین

 • شروع برنامه:05:38:51
 • پایان برنامه: 05:39:18
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:39:18
 • پایان برنامه: 05:49:51
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعاي عهد

محسن فرهمند

 • شروع برنامه:05:49:51
 • پایان برنامه: 05:53:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

نکته های ناب - حجت الاسلام هاشمی نژاد

اظهار محبت در خانواده

 • شروع برنامه:05:53:50
 • پایان برنامه: 05:58:01
 • طول برنامه:4 دقیقه

وله وفات حضرت ام البنین (س)

مداحی حاج مهدی سماواتی

 • شروع برنامه:05:58:01
 • پایان برنامه: 05:59:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:59:01
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوري اسلامي ايران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:07
 • پایان برنامه: 06:01:50
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:50
 • پایان برنامه: 06:03:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی برنامه 1452

سوال روز سه شنبه 97/11/30

 • شروع برنامه:06:03:22
 • پایان برنامه: 06:03:49
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:49
 • پایان برنامه: 06:04:19
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:19
 • پایان برنامه: 06:28:07
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت سوره یس

ترتیل استاد خلیل الحصری

 • شروع برنامه:06:28:07
 • پایان برنامه: 06:28:50
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:28:50
 • پایان برنامه: 06:29:17
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:29:17
 • پایان برنامه: 07:09:29
 • طول برنامه:40 دقیقه

نو گلان قرآنی

تهیه کننده : امید حداد نسب ، مجری : خانم شکیبایی ، قالب : ترکیبی ، موضوع : مهر مادری ، مدت : 40 دقیقه ، گروه برنامه ساز : کودک و نوجوان

 • شروع برنامه:07:09:29
 • پایان برنامه: 07:09:56
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:09:56
 • پایان برنامه: 07:10:17
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:17
 • پایان برنامه: 07:16:44
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت محمد بسیونی

سوره ها و آیات : تحریم 12 - 10 ، قالب : تلاوت ، مدت : 07 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:07:16:44
 • پایان برنامه: 07:17:28
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:17:28
 • پایان برنامه: 07:17:55
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:17:55
 • پایان برنامه: 07:58:23
 • طول برنامه:40 دقیقه

سحاب رحمت

قالب : سخنرانی ، کارشناس : آیت ا... جوادی آملی ، موضوع : تفسیر سوره مبارکه کهف ، مدت : 40 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:07:58:23
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:33
 • طول برنامه:

صلوات خاصه امام رضا (ع)

مقام معظم رهبری

 • شروع برنامه:08:00:33
 • پایان برنامه: 08:01:16
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:16
 • پایان برنامه: 08:01:49
 • طول برنامه:

وله وفات حضرت ام البنین (س)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:49
 • پایان برنامه: 08:02:16
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:16
 • پایان برنامه: 08:47:20
 • طول برنامه:45 دقیقه

ستاره ها

قالب : مستند ، مجری : خانم غفاری ، موضوع : گفتگو با حافظ کل قرآن کریم خانم رضایی ، مدت : 45 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:08:47:20
 • پایان برنامه: 08:47:47
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:47:47
 • پایان برنامه: 09:05:26
 • طول برنامه:17 دقیقه

مدرسه حفظ . بازپخش

قالب : ترکیبی ، مجری : علی حبیبی ، موضوع : آموزش گام به گام جزء سی ام قرآن کریم ، مدت : 16 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:09:05:26
 • پایان برنامه: 09:05:53
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:05:53
 • پایان برنامه: 09:57:53
 • طول برنامه:52 دقیقه

روزی بهتر . زنده

تهیه کننده : سید افضل میرلوحی ، کارشناس : خانم دکتر کاظمی ، رده سنی : جوانان و بزرگسالان ، مدت : 52 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:09:57:53
 • پایان برنامه: 09:59:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلام امام

معصیت انسان دنیا را به هلاکت کشانده

 • شروع برنامه:09:59:30
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

اخبار قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:17:00
 • پایان برنامه: 10:22:14
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:22:14
 • پایان برنامه: 10:22:41
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:22:41
 • پایان برنامه: 10:23:02
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:23:02
 • پایان برنامه: 10:23:45
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:23:45
 • پایان برنامه: 10:24:18
 • طول برنامه:

وله وفات حضرت ام البنین (س)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:24:18
 • پایان برنامه: 10:32:46
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت آقای سعید مهوشیان

سوره ها و آیات : سجده 9 - 1 ، قالب : تلاوت ، مدت : 08 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:10:32:46
 • پایان برنامه: 10:33:16
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:33:16
 • پایان برنامه: 10:34:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:34:31
 • پایان برنامه: 10:34:58
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:34:58
 • پایان برنامه: 11:15:48
 • طول برنامه:40 دقیقه

یاد خدا

قالب : کارشناسی ، تهیه کننده : مهدی حسین زاده ، مجری : محمدحسین صیرفی ، کارشناس : حجت الاسلام و المسلمین اصطهباناتی ، موضوع : ولایت در قرآن کریم ، مدت : 41 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:11:15:48
 • پایان برنامه: 11:17:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:17:03
 • پایان برنامه: 11:17:30
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:17:30
 • پایان برنامه: 11:30:33
 • طول برنامه:13 دقیقه

نخ تسبیح قطره ها

قالب : مستند ، تهیه کننده : سیدمحمد قاسمیان ، موضوع : گفتگو با مرتضی حیدری آل کثیر شاعر اهل بیت (ع) ، مدت : 13 دقیقه ، گروه برنامه ساز : اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:11:30:33
 • پایان برنامه: 11:32:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:32:14
 • پایان برنامه: 11:33:05
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:33:05
 • پایان برنامه: 12:07:44
 • طول برنامه:34 دقیقه

صلای صلاة

مجری : احمد شفازاده ، موضوع : ویژه برنامه اذانگاهی ظهر ، مدت : 35 دقیقه ، پخش شبکه قرآن و معرف سیما

 • شروع برنامه:12:07:44
 • پایان برنامه: 12:08:07
 • طول برنامه:

وله شروع اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:08:07
 • پایان برنامه: 12:16:32
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت آقای محمدرضا پورزرگری

سبأ 9 - 1

 • شروع برنامه:12:16:32
 • پایان برنامه: 12:17:04
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:17:04
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:

دعای قبل از اذان مطهری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:22:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

استاد كرمي

 • شروع برنامه:12:22:38
 • پایان برنامه: 12:29:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز ظهر

حجت الاسلام و المسلمین عباس پور

 • شروع برنامه:12:29:30
 • پایان برنامه: 12:31:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

مرحوم صالحی

 • شروع برنامه:12:31:55
 • پایان برنامه: 12:35:39
 • طول برنامه:3 دقیقه

بیانات مقام معظم رهبری

گرامیداشت خانواده های مدافعان حرم

 • شروع برنامه:12:35:39
 • پایان برنامه: 12:36:22
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:36:22
 • پایان برنامه: 12:37:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی برنامه 1452

سوال روز سه شنبه 97/11/30

 • شروع برنامه:12:37:54
 • پایان برنامه: 12:38:21
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:38:21
 • پایان برنامه: 12:38:52
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:38:52
 • پایان برنامه: 12:45:32
 • طول برنامه:6 دقیقه

نور علی نور

صفحه 177 قرآن کریم ، قالب : تلاوت ، مدت 07 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:12:45:32
 • پایان برنامه: 12:46:17
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:46:17
 • پایان برنامه: 12:47:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:47:17
 • پایان برنامه: 12:47:44
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:47:44
 • پایان برنامه: 12:55:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

سخنرانی آیت ا... مکارم شیرازی

مداحی در اخلاق اسلامی

 • شروع برنامه:12:55:10
 • پایان برنامه: 12:59:11
 • طول برنامه:4 دقیقه

دیدار مقام معظم رهبری از خانواده شهیدان اعلمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:59:11
 • پایان برنامه: 12:59:38
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:59:38
 • پایان برنامه: 13:21:01
 • طول برنامه:21 دقیقه

همایش حافظان جزء 30 قرآن کریم

قالب : ترکیبی ، موضوع : همایش بزرگ حافظان جزء 30 قرآن کریم استان همدان ، مدت : 21 دقیقه ، گروه برنامه ساز : جلسات

 • شروع برنامه:13:21:01
 • پایان برنامه: 13:26:38
 • طول برنامه:5 دقیقه

شیرازه

معرفی کتاب

 • شروع برنامه:13:26:38
 • پایان برنامه: 13:30:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ چهل سالگی انقلاب

تصاویر دست آوردهای نظام

 • شروع برنامه:13:30:35
 • پایان برنامه: 13:31:02
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:31:02
 • پایان برنامه: 15:06:38
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

فیلم سینمایی ویلایی ها

قالب : نمایشی ، موضوع : تکریم مادران و خانواده های شهدا ، مدت : 96 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:15:06:38
 • پایان برنامه: 15:07:21
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:07:21
 • پایان برنامه: 15:08:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی برنامه 1452

سوال روز سه شنبه 97/11/30

 • شروع برنامه:15:08:53
 • پایان برنامه: 15:09:20
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:09:20
 • پایان برنامه: 15:09:53
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:09:53
 • پایان برنامه: 15:19:04
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت علی امامی

سوره ها و آیات : واقعه 96 -- 75 ، قالب : تلاوت ، مدت : 09 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:15:19:04
 • پایان برنامه: 15:19:43
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:19:43
 • پایان برنامه: 15:20:10
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:20:10
 • پایان برنامه: 16:00:22
 • طول برنامه:40 دقیقه

نو گلان قرآنی . بازپخش

تهیه کننده : امید حداد نسب ، مجری : خانم شکیبایی ، قالب : ترکیبی ، موضوع : مهر مادری ، مدت : 40 دقیقه ، گروه برنامه ساز : کودک و نوجوان

 • شروع برنامه:16:00:22
 • پایان برنامه: 16:00:59
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:59
 • پایان برنامه: 16:01:26
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:01:26
 • پایان برنامه: 16:31:28
 • طول برنامه:30 دقیقه

ویژه برنامه کودک

قالب : انیمیشن ، موضوع : زندگی پیامبران - حضرت یوسف (ع) ، مدت : 30 دقیقه ، گروه برنامه ساز : کودک

 • شروع برنامه:16:31:28
 • پایان برنامه: 16:33:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ با این ستاره ها

دیدار رهبری با خانواده شهدای حرم

 • شروع برنامه:16:33:55
 • پایان برنامه: 16:34:38
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:34:38
 • پایان برنامه: 16:36:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی برنامه 1452

سوال روز سه شنبه 97/11/30

 • شروع برنامه:16:36:10
 • پایان برنامه: 16:36:37
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:36:37
 • پایان برنامه: 16:37:07
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:37:07
 • پایان برنامه: 16:47:35
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت آقای مسعود سیاح گرجی

سوره ها و آیات :ابراهیم (ع) 41 - 35 ، قالب : تلاوت ، مدت : 10 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:16:47:35
 • پایان برنامه: 16:48:07
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:48:07
 • پایان برنامه: 16:50:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار 114 ثانیه - باکس اول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:07
 • پایان برنامه: 16:50:34
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:34
 • پایان برنامه: 17:03:37
 • طول برنامه:13 دقیقه

نخ تسبیح قطره ها. بازپخش

قالب : مستند ، تهیه کننده : سیدمحمد قاسمیان ، موضوع : گفتگو با مرتضی حیدری آل کثیر شاعر اهل بیت (ع) ، مدت : 13 دقیقه ، گروه برنامه ساز : اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:17:03:37
 • پایان برنامه: 17:07:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ گل طاها

در مدح امام زمان (عج)

 • شروع برنامه:17:07:30
 • پایان برنامه: 17:07:57
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:07:57
 • پایان برنامه: 17:22:14
 • طول برنامه:14 دقیقه

احکام نوجوانان

تهیه کننده : علی ویسی ، کارشناس : حجت الاسلام و المسلمین کریمی ، موضوع : احکام نجاسات ، مدت : 14 دقیقه ، گروه برنامه ساز : کودک و نو جوان

 • شروع برنامه:17:22:14
 • پایان برنامه: 17:27:14
 • طول برنامه:5 دقیقه

انعکاس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:27:14
 • پایان برنامه: 17:27:41
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:27:41
 • پایان برنامه: 17:42:04
 • طول برنامه:14 دقیقه

زيارت آل ياسين

مداح : منصور نورایی ، مدت : 14 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:17:42:04
 • پایان برنامه: 17:43:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:43:47
 • پایان برنامه: 17:45:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:45:09
 • پایان برنامه: 17:49:07
 • طول برنامه:3 دقیقه

وصیت نامه شهدا

حجت الاسلام والمسلمین روانی پور

 • شروع برنامه:17:49:07
 • پایان برنامه: 17:52:09
 • طول برنامه:3 دقیقه

در محضر قرآن - آیت ا... جوادی آملی

اطاعت کردن از خدا یعنی چه

 • شروع برنامه:17:52:09
 • پایان برنامه: 17:55:17
 • طول برنامه:3 دقیقه

وله ها 4 - تصاویر آماده شدن برای نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:55:17
 • پایان برنامه: 17:55:40
 • طول برنامه:

وله شروع اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:55:40
 • پایان برنامه: 18:06:47
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت آقای جعفر فردی

تلاوت در نزد رهبری - حشر 18 الی آخر

 • شروع برنامه:18:06:47
 • پایان برنامه: 18:07:20
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:07:20
 • پایان برنامه: 18:08:00
 • طول برنامه:

دعای قبل از اذان رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:08:00
 • پایان برنامه: 18:12:28
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

استاد حسن رضائیان

 • شروع برنامه:18:12:28
 • پایان برنامه: 18:19:58
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز مغرب

آیت ا... نوری همدانی

 • شروع برنامه:18:19:58
 • پایان برنامه: 18:21:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

فرهمند

 • شروع برنامه:18:21:31
 • پایان برنامه: 18:22:14
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:22:14
 • پایان برنامه: 18:22:59
 • طول برنامه:

وله اوقات شرعی

اوقات شرعی 01 / اسفند / 1397

 • شروع برنامه:18:22:59
 • پایان برنامه: 18:23:26
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:23:26
 • پایان برنامه: 18:23:47
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:23:47
 • پایان برنامه: 18:30:27
 • طول برنامه:6 دقیقه

نور علی نور

صفحه 177 قرآن کریم ، قالب : تلاوت ، مدت 07 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:18:30:27
 • پایان برنامه: 18:30:59
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:59
 • پایان برنامه: 18:31:25
 • طول برنامه:

میان برنامه

تصاویر دستاوردهای نظام

 • شروع برنامه:18:31:25
 • پایان برنامه: 18:31:52
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:31:52
 • پایان برنامه: 19:44:52
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

طرح قرآنی بشارت 1452 . زنده

تهیه کننده : علی اکرمی ، موضوع : طرح قرآنی بشارت 1452 ، قالب : ترکیبی ، مدت : 73 دقیقه ، گروه برنامه ساز : جلسات و مسابقات

 • شروع برنامه:19:44:52
 • پایان برنامه: 19:46:52
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار 114 ثانیه - باکس دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:46:52
 • پایان برنامه: 19:47:19
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:47:19
 • پایان برنامه: 19:47:50
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:47:50
 • پایان برنامه: 19:57:15
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت آقای احمد ابوالقاسمی

سوره ها و آیات : توبه 129 - 128 / یونس (ع) ، قالب : تلاوت ، مدت : 09 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:19:57:15
 • پایان برنامه: 19:57:50
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:50
 • پایان برنامه: 19:59:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

دست آوردها

40 سال پیروزی - پیوند اعضاء

 • شروع برنامه:19:59:09
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:00:33
 • طول برنامه:

صلوات خاصه امام رضا (ع)

مقام معظم رهبری

 • شروع برنامه:20:00:33
 • پایان برنامه: 20:01:16
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:01:16
 • پایان برنامه: 20:02:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی برنامه 1452

سوال روز سه شنبه 97/11/30

 • شروع برنامه:20:02:48
 • پایان برنامه: 20:03:15
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:03:15
 • پایان برنامه: 20:17:20
 • طول برنامه:14 دقیقه

مدرسه حفظ . بازپخش

قالب : ترکیبی ، مجری : علی حبیبی ، موضوع : آموزش گام به گام جزء سی ام قرآن کریم ، مدت : 14 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:20:17:20
 • پایان برنامه: 20:19:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:19:01
 • پایان برنامه: 20:19:28
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:19:28
 • پایان برنامه: 21:06:28
 • طول برنامه:47 دقیقه

رصد . زنده

تهیه کننده : تربتی ، موضوع : رخدادهای قرآنی ، رده سنی : جوانان و بزرگسالان ، مدت : 47 ، گروه برنامه ساز : اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:21:06:28
 • پایان برنامه: 21:07:07
 • طول برنامه:

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:07:07
 • پایان برنامه: 21:07:34
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:07:34
 • پایان برنامه: 21:08:05
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:08:05
 • پایان برنامه: 21:21:40
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت آقای حمید شاکر نژاد

سوره ها و آیات : نساء 74 - 69 ، قالب : تلاوت ، مدت : 12 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:21:21:40
 • پایان برنامه: 21:22:23
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:22:23
 • پایان برنامه: 21:23:06
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:23:06
 • پایان برنامه: 21:24:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی برنامه 1452

سوال روز سه شنبه 97/11/30

 • شروع برنامه:21:24:38
 • پایان برنامه: 21:25:05
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:25:05
 • پایان برنامه: 22:02:32
 • طول برنامه:37 دقیقه

پرسمان

قالب : کارشناسی ، تهیه کننده : فرزاد صابر ، مجری : علیرضا قوامی ، کارشناس : حجت الاسلام والمسلمین پورآقایی ، موضوع : پرسمان مهدویت و ظهور ، مدت : 37 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:22:02:32
 • پایان برنامه: 22:03:17
 • طول برنامه:

وله اوقات شرعی

اوقات شرعی 01 / اسفند / 1397

 • شروع برنامه:22:03:17
 • پایان برنامه: 22:03:44
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:03:44
 • پایان برنامه: 22:55:44
 • طول برنامه:52 دقیقه

اسراء

قالب : مسابقه ، مجری : وحید مرتضوی ، موضوع : مسابقه قرائت قرآن کریم ، مدت : 52 دقیقه ، گروه برنامه ساز : جلسات و مسابقات

 • شروع برنامه:22:55:44
 • پایان برنامه: 23:00:44
 • طول برنامه:5 دقیقه

انعکاس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:44
 • پایان برنامه: 23:01:11
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:01:11
 • پایان برنامه: 23:42:01
 • طول برنامه:40 دقیقه

یاد خدا. بازپخش

قالب : کارشناسی ، تهیه کننده : مهدی حسین زاده ، مجری : محمدحسین صیرفی ، کارشناس : حجت الاسلام و المسلمین اصطهباناتی ، موضوع : ولایت در قرآن کریم ، مدت : 41 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:23:42:01
 • پایان برنامه: 23:42:25
 • طول برنامه:

حدیث شبانه

پیامبر اکرم (ص) : نماز

 • شروع برنامه:23:42:25
 • پایان برنامه: 23:42:52
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:42:52
 • پایان برنامه: 23:58:52
 • طول برنامه:16 دقیقه

دعای توسل

مداح : میرداماد، مکان :جمکران ، مدت : 16 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:23:58:52
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.