جدول پخش

شبکه قرآن
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:20:44
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال روشنتر از خاموشی

قالب : نمایشی ، موضوع : زندگی صدرالدین محمد قوام شیرازی در عصر صفویه - قسمت پنجم : اختلاف شاه عباس با سران قزلباش ، مدت : 48 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:00:20:44
 • پایان برنامه: 00:21:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله ختم قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:21:54
 • پایان برنامه: 00:22:21
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:22:21
 • پایان برنامه: 01:22:08
 • طول برنامه:59 دقیقه

ترتیل یک جزء قرآن کریم

قاری : شهریار پرهیزگار - ترتیل سه زبانه ، موضوع : جزء 27 قرآن کریم ، مدت : 60 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:01:22:08
 • پایان برنامه: 01:23:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله صلوات بر پیامبر (ص)

صدای قاریان مختلف

 • شروع برنامه:01:23:29
 • پایان برنامه: 01:24:25
 • طول برنامه:

تیزر راههای ارتباطی شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:24:25
 • پایان برنامه: 01:25:09
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:25:09
 • پایان برنامه: 01:29:07
 • طول برنامه:3 دقیقه

وله وطن من

همخوانی - گروه میعاد قم

 • شروع برنامه:01:29:07
 • پایان برنامه: 01:29:34
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:29:34
 • پایان برنامه: 01:54:52
 • طول برنامه:25 دقیقه

یاد خدا . بازپخش

تهیه کننده : مهدی حسین زاده ، مجری : محمد حسین صیرفی ، کارشناس : آیت ا... رحیم توکل ، موضوع : تهذیب نفس ، مدت : 25 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:01:54:52
 • پایان برنامه: 01:56:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر # دین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:56:14
 • پایان برنامه: 01:56:55
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:56:55
 • پایان برنامه: 02:00:12
 • طول برنامه:3 دقیقه

ارمغان

حجت الاسلام رفیعی

 • شروع برنامه:02:00:12
 • پایان برنامه: 02:00:39
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:39
 • پایان برنامه: 02:01:17
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:01:17
 • پایان برنامه: 02:30:33
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت عبدالباسط

سوره ها و آیات : نساء 91 - 74 ، قالب : تلاوت ، مدت : 29 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:02:30:33
 • پایان برنامه: 02:31:12
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:31:12
 • پایان برنامه: 02:31:39
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:31:39
 • پایان برنامه: 02:47:39
 • طول برنامه:16 دقیقه

نخ تسبیح قطره ها . بازپخش

قالب : مستند ، موضوع : بازگویی خاطره دیدار با مقام معظم رهبری - محمد مختاری شاعر اهل بیت (ع) ، مدت : 13 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:02:47:39
 • پایان برنامه: 02:51:57
 • طول برنامه:4 دقیقه

تواشیح و تصاویر

مناظر طبیعت - با زیرنویس

 • شروع برنامه:02:51:57
 • پایان برنامه: 02:54:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

بینات مقام معظم رهبری

مردم خود را آماده میکنند برای یک انتخاب بزرگ

 • شروع برنامه:02:54:22
 • پایان برنامه: 02:54:49
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:54:49
 • پایان برنامه: 02:55:27
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:55:27
 • پایان برنامه: 03:18:40
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت راغب غلوش

سوره ها و آیات : نساء 82 - 76 ، قالب : تلاوت ، مدت : 23 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:03:18:40
 • پایان برنامه: 03:19:21
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:19:21
 • پایان برنامه: 03:20:13
 • طول برنامه:

تیزر تلاوت های درخواستی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:20:13
 • پایان برنامه: 03:20:40
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:20:40
 • پایان برنامه: 03:46:49
 • طول برنامه:26 دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین میر باقری

قالب : سخنرانی ، سخنران : حجت الاسلام والمسلمین میر باقری ، موضوع : ولادت حضرت زهرا (س) ، مدت : 34 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:03:46:49
 • پایان برنامه: 03:47:30
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:47:30
 • پایان برنامه: 03:48:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر یاد خدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:48:37
 • پایان برنامه: 03:49:04
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:49:04
 • پایان برنامه: 03:49:42
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:49:42
 • پایان برنامه: 04:17:32
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت فتحی عبدالرحمن

سوره ها و آیات : نساء 49 - 36 ، قالب : تلاوت ، مدت : 28 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:04:17:32
 • پایان برنامه: 04:18:15
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:18:15
 • پایان برنامه: 04:18:42
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:18:42
 • پایان برنامه: 04:36:12
 • طول برنامه:17 دقیقه

نشانه ها

قالب : مستند ، موضوع : برف ، مدت : 18 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:04:36:12
 • پایان برنامه: 04:37:08
 • طول برنامه:

تیزر راههای ارتباطی شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:37:08
 • پایان برنامه: 04:37:35
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:37:35
 • پایان برنامه: 05:03:51
 • طول برنامه:26 دقیقه

بنای بندگی

قالب : سخنرانی ، سخنران : آیت ا... ضیاء آبادی ، موضوع : تفسیر قرآن کریم ، مدت : 26 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:05:03:51
 • پایان برنامه: 05:05:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

همخوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:05:08
 • پایان برنامه: 05:17:15
 • طول برنامه:12 دقیقه

مقام محمود

مناجات و ذکر نماز شب و فضیلت آن

 • شروع برنامه:05:17:15
 • پایان برنامه: 05:17:53
 • طول برنامه:

ذکر روز یکشنبه

یا ذالجلال و الاکرام

 • شروع برنامه:05:17:53
 • پایان برنامه: 05:18:16
 • طول برنامه:

وله شروع اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:18:16
 • پایان برنامه: 05:24:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت آقای قاسم رضیعی

سره روم 11 - 1

 • شروع برنامه:05:24:30
 • پایان برنامه: 05:25:14
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:25:14
 • پایان برنامه: 05:27:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای قبل از اذان رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:27:00
 • پایان برنامه: 05:31:49
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

استاد جواد رفیعی

 • شروع برنامه:05:31:49
 • پایان برنامه: 05:36:23
 • طول برنامه:4 دقیقه

زیارت روز یکشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:36:23
 • پایان برنامه: 05:41:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز صبح

حجت الاسلام و المسلمین اسدی

 • شروع برنامه:05:41:25
 • پایان برنامه: 05:43:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

مهدی سماواتی

 • شروع برنامه:05:43:02
 • پایان برنامه: 05:43:40
 • طول برنامه:

ذکر روز یکشنبه

یا ذالجلال و الاکرام

 • شروع برنامه:05:43:40
 • پایان برنامه: 05:44:07
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:44:07
 • پایان برنامه: 05:57:02
 • طول برنامه:12 دقیقه

دعاي عهد

حاج مرتضي طاهري

 • شروع برنامه:05:57:02
 • پایان برنامه: 05:58:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

همخوانی

گروه محراب

 • شروع برنامه:05:58:41
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

همخوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوري اسلامي ايران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:07
 • پایان برنامه: 06:01:48
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:48
 • پایان برنامه: 06:02:44
 • طول برنامه:

تیزر راههای ارتباطی شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:44
 • پایان برنامه: 06:03:11
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:11
 • پایان برنامه: 06:34:20
 • طول برنامه:31 دقیقه

ترتیل نیم جزء قرآن کریم

موضوع : ترتیل نیم جزء سه زبانه قرآن کریم ، ، مدت : 31 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:06:34:20
 • پایان برنامه: 06:34:50
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:34:50
 • پایان برنامه: 06:35:17
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:35:17
 • پایان برنامه: 07:02:25
 • طول برنامه:27 دقیقه

نو گلان قرآنی

تهیه کننده : امید حداد نسب ، مجری : خانم شکیبایی ، قالب : ترکیبی ، موضوع : خداپرستی ، مدت : 27 دقیقه ، گروه برنامه ساز : کودک و نوجوان

 • شروع برنامه:07:02:25
 • پایان برنامه: 07:02:52
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:02:52
 • پایان برنامه: 07:03:31
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:03:31
 • پایان برنامه: 07:19:15
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای صالح اطهری فرد

سوره ها و آیات : نمل 64 - 59 - عادیات ، قالب : تلاوت ، مدت : 16 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:07:19:15
 • پایان برنامه: 07:19:33
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:19:33
 • پایان برنامه: 07:20:00
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:20:00
 • پایان برنامه: 07:49:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

سحاب رحمت

قالب : سخنرانی ، سخنران : آیت ا... جوادی آملی ، موضوع : تفسیر سوره مبارکه فاطر ، مدت : 30 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:07:49:59
 • پایان برنامه: 07:55:08
 • طول برنامه:5 دقیقه

خاک پاک ایران

گروه نسیم قدر

 • شروع برنامه:07:55:08
 • پایان برنامه: 07:58:46
 • طول برنامه:3 دقیقه

ارمغان

حجت الاسلام رفیعی

 • شروع برنامه:07:58:46
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

همخوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:33
 • طول برنامه:

صلوات خاصه امام رضا (ع)

مقام معظم رهبری

 • شروع برنامه:08:00:33
 • پایان برنامه: 08:01:14
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:14
 • پایان برنامه: 08:02:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر یاد خدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:21
 • پایان برنامه: 08:02:48
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:48
 • پایان برنامه: 08:50:45
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال روشنتر از خاموشی . بازپخش

قالب : نمایشی ، موضوع : زندگی صدرالدین محمد قوام شیرازی در عصر صفویه - قسمت پنجم : اختلاف شاه عباس با سران قزلباش ، مدت : 48 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:08:50:45
 • پایان برنامه: 08:53:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

مراسم رای دادن علما

رای دادن حضرت امام خمینی (ره) در حسینیه جماران

 • شروع برنامه:08:53:10
 • پایان برنامه: 08:53:37
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:53:37
 • پایان برنامه: 09:01:28
 • طول برنامه:7 دقیقه

نکات ناب

حجت الاسلام و المسلمین قرائتی

 • شروع برنامه:09:01:28
 • پایان برنامه: 09:02:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

تلاوت تک آیه

سوره انسان آیه 46

 • شروع برنامه:09:02:35
 • پایان برنامه: 09:03:02
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:03:02
 • پایان برنامه: 09:56:54
 • طول برنامه:53 دقیقه

خوشبخت

قالب : ترکیبی ، تهیه کننده : پرویز امیری ، مجری : خانم امیری و آقای حاجی محمدی ، کارشناس : استاد قره شیخلو و دکتر کمن، موضوع : مجله صبحگاهی ، مدت : 54 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:09:56:54
 • پایان برنامه: 09:57:49
 • طول برنامه:

انیمیشن انتخاباتی

انتخابات و سازندگی

 • شروع برنامه:09:57:49
 • پایان برنامه: 09:59:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلام امام خمینی (ره)

حضور همه جانبه مردم در انتخابات

 • شروع برنامه:09:59:30
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

همخوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:15:10
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:15:10
 • پایان برنامه: 10:15:51
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:15:51
 • پایان برنامه: 10:16:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راههای ارتباطی شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:16:51
 • پایان برنامه: 10:17:18
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:17:18
 • پایان برنامه: 10:31:05
 • طول برنامه:13 دقیقه

گام های استوار

قالب : سخنرانی ، سخنران :آیت ا... رمضانی ، موضوع : بیانیه دوم انقلاب بحث معنویت و اخلاق ، مدت : 14 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:10:31:05
 • پایان برنامه: 10:31:32
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:31:32
 • پایان برنامه: 11:03:31
 • طول برنامه:31 دقیقه

پرسمان

تهیه کننده : هادی پورحامدی ، مجری : سید علیرضا قوامی ، کارشناس : کتر شیوندی ، قالب : کارشناسی ، موضوع : پرسمان تربیت فرزند ، مدت : 32 ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:11:03:31
 • پایان برنامه: 11:03:58
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:03:58
 • پایان برنامه: 11:04:37
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:04:37
 • پایان برنامه: 11:19:12
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاوت آقای حمید رضا احمدی وفا

سوره ها و آیات : احزاب 25 - 21 / کوثر ، قالب : تلاوت ، مدت : 15 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:11:19:12
 • پایان برنامه: 11:19:57
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:19:57
 • پایان برنامه: 11:20:27
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:20:27
 • پایان برنامه: 11:44:01
 • طول برنامه:23 دقیقه

تراز . بازپخش

مجری : مرتضوی ، موضوع : قانون گذاری قرآنی ، مدت : 29 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:11:44:01
 • پایان برنامه: 11:46:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

بیانات مقام معظم رهبری

فضای آزادی را جمهوری اسلامی ما دارد

 • شروع برنامه:11:46:16
 • پایان برنامه: 11:53:28
 • طول برنامه:7 دقیقه

روزنه

گزارش ویژه انتخابات

 • شروع برنامه:11:53:28
 • پایان برنامه: 11:53:55
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:53:55
 • پایان برنامه: 12:00:46
 • طول برنامه:6 دقیقه

انتخاب قرآنی

قالب : سخنرانی ، سخنران : حجت الاسلام قرائتی ، موضوع : معیارهای دقیق در انتخابات ، مدت : 07 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:12:00:46
 • پایان برنامه: 12:01:11
 • طول برنامه:

وله شروع اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:01:11
 • پایان برنامه: 12:16:13
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای احمد ابوالقاسمی

تلاوت در نزد رهبری - انعام 165 - 160 / قدر

 • شروع برنامه:12:16:13
 • پایان برنامه: 12:16:57
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:16:57
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای قبل از اذان

شهید حاج قاسم سلیمانی

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:22:03
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

استاد حسینعلی شریف

 • شروع برنامه:12:22:03
 • پایان برنامه: 12:37:18
 • طول برنامه:15 دقیقه

نماز ظهر و احکام

زنده (حرم حضرت معصومه (س))

 • شروع برنامه:12:37:18
 • پایان برنامه: 12:38:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان

غلامرضا زاده

 • شروع برنامه:12:38:55
 • پایان برنامه: 12:39:22
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:39:22
 • پایان برنامه: 12:40:01
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:01
 • پایان برنامه: 12:47:04
 • طول برنامه:7 دقیقه

نور علی نور

سوره ها و آیات : صفحه 416 قرآن کریم ، قالب : تلاوت ، مدت : 06 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:12:47:04
 • پایان برنامه: 12:47:36
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:47:36
 • پایان برنامه: 12:51:34
 • طول برنامه:3 دقیقه

همخوانی

گروه میعاد قم

 • شروع برنامه:12:51:34
 • پایان برنامه: 12:53:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

تلاوت تک آیه

سوره انفال آیه 53

 • شروع برنامه:12:53:19
 • پایان برنامه: 12:53:49
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:53:49
 • پایان برنامه: 13:22:07
 • طول برنامه:28 دقیقه

# دین . بازپخش

تهیه کننده : فهیمی و باوی ، مجری : سید عبدالرضارضوی ، موضوع : پاسخ به سوالات مخاطبان ، مدت : 28 دقیقه ، گروه برنامه ساز : اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:13:22:07
 • پایان برنامه: 13:22:34
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:22:34
 • پایان برنامه: 13:54:50
 • طول برنامه:32 دقیقه

بیانات مقام معظم رهبری

قالب : سخنرانی ، سخنران : مقام معظم رهبری ، موضوع : در دیدار مداحان ، مدت : 34 دقیقه ، پخش شبکه قرآن و معارف سیما

 • شروع برنامه:13:54:50
 • پایان برنامه: 13:55:37
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:55:37
 • پایان برنامه: 13:56:04
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:56:04
 • پایان برنامه: 14:31:53
 • طول برنامه:35 دقیقه

مداحی مداحان اهل بیت

ق

 • شروع برنامه:14:31:53
 • پایان برنامه: 14:32:34
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:32:34
 • پایان برنامه: 14:33:01
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:33:01
 • پایان برنامه: 15:02:45
 • طول برنامه:29 دقیقه

یاد خدا

تهیه کننده : مهدی حسین زاده ، مجری : محمد حسین صیرفی ، کارشناس : آیت ا... تحریری ، موضوع : معرفت و شناخت امام ، مدت : 30 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:15:02:45
 • پایان برنامه: 15:03:19
 • طول برنامه:

انیمیشن انتخاباتی

انتخابات و با حضور مردم

 • شروع برنامه:15:03:19
 • پایان برنامه: 15:03:46
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:03:46
 • پایان برنامه: 15:58:15
 • طول برنامه:54 دقیقه

تلاوت های درخواستی . بازپخش

تهیه کننده : محمد حداد نسب ، مجری : سلیمانی ، موضوع : پخش تلاوت های درخواستی بینندگان ، قالب : ترکیبی ، مدت : 54 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:15:58:15
 • پایان برنامه: 16:01:43
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

گروه نسیم قدر

 • شروع برنامه:16:01:43
 • پایان برنامه: 16:02:10
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:02:10
 • پایان برنامه: 16:29:18
 • طول برنامه:27 دقیقه

نو گلان قرآنی . بازپخش

تهیه کننده : امید حداد نسب ، مجری : خانم شکیبایی ، قالب : ترکیبی ، موضوع : خداپرستی ، مدت : 27 دقیقه ، گروه برنامه ساز : کودک و نوجوان

 • شروع برنامه:16:29:18
 • پایان برنامه: 16:30:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

انیمیشن انتخاباتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:30
 • پایان برنامه: 16:31:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:31:42
 • پایان برنامه: 16:32:09
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:32:09
 • پایان برنامه: 16:55:43
 • طول برنامه:23 دقیقه

تراز

موضوع : قانون گذاری قرآنی ، مدت : 28 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:16:55:43
 • پایان برنامه: 16:56:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:56:55
 • پایان برنامه: 16:57:36
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:57:36
 • پایان برنامه: 16:57:51
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:57:51
 • پایان برنامه: 16:58:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

تلاوت تک آیه

سوره انسان آیه 46

 • شروع برنامه:16:58:58
 • پایان برنامه: 16:59:25
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:25
 • پایان برنامه: 17:49:25
 • طول برنامه:50 دقیقه

مروارید . زنده

موضوع : ویژه برنامه اتخابات ، مدت : 50 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:17:49:25
 • پایان برنامه: 17:50:04
 • طول برنامه:

همخوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:04
 • پایان برنامه: 17:50:27
 • طول برنامه:

وله شروع اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:27
 • پایان برنامه: 18:03:30
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت آقای حامد ولی زاده

تلاوت در نزد رهبری - انسان 18 - 5 / نصر

 • شروع برنامه:18:03:30
 • پایان برنامه: 18:04:02
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:04:02
 • پایان برنامه: 18:05:00
 • طول برنامه:

دعای قبل از اذان

شهید حاج قاسم سلیمانی

 • شروع برنامه:18:05:00
 • پایان برنامه: 18:10:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

استاد محمد حسین سبزعلی

 • شروع برنامه:18:10:10
 • پایان برنامه: 18:26:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نماز مغرب و احکام

زنده (حرم حضرت معصومه (س))

 • شروع برنامه:18:26:00
 • پایان برنامه: 18:28:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

مهدی سماواتی

 • شروع برنامه:18:28:02
 • پایان برنامه: 18:30:12
 • طول برنامه:2 دقیقه

تفسیر کوتاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:12
 • پایان برنامه: 18:30:39
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:39
 • پایان برنامه: 18:31:17
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:31:17
 • پایان برنامه: 18:38:20
 • طول برنامه:7 دقیقه

نور علی نور

سوره ها و آیات : صفحه 416 قرآن کریم ، قالب : تلاوت ، مدت : 06 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:18:38:20
 • پایان برنامه: 18:38:52
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:38:52
 • پایان برنامه: 18:39:37
 • طول برنامه:

وله اوقات شرعی

اوقات شرعی 28 / بهمن / 1398

 • شروع برنامه:18:39:37
 • پایان برنامه: 18:40:18
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:40:18
 • پایان برنامه: 18:46:32
 • طول برنامه:6 دقیقه

روزنه

مراسم عملیات والفجر8

 • شروع برنامه:18:46:32
 • پایان برنامه: 18:47:31
 • طول برنامه:

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:47:31
 • پایان برنامه: 18:47:58
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:47:58
 • پایان برنامه: 18:55:34
 • طول برنامه:7 دقیقه

انتخاب قرآنی

قالب : سخنرانی ، سخنران : حجت الاسلام قرائتی ، موضوع : نگاهی بر مبنای انتخابات ، مدت : 08 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:18:55:34
 • پایان برنامه: 18:57:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

تلاوت تک آیه

سوره انفال آیه 53

 • شروع برنامه:18:57:19
 • پایان برنامه: 18:57:46
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:57:46
 • پایان برنامه: 19:28:08
 • طول برنامه:30 دقیقه

گزیده خوشبخت

قالب : ترکیبی ، تهیه کننده : پرویز امیری ، مجری : خانم امیری و آقای حاجی محمدی ، کارشناس : استاد قره شیخلو ، موضوع : مجله صبحگاهی ، مدت : 30 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:19:28:08
 • پایان برنامه: 19:29:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر # دین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:29:30
 • پایان برنامه: 19:29:57
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:29:57
 • پایان برنامه: 19:59:41
 • طول برنامه:29 دقیقه

یاد خدا . بازپخش

تهیه کننده : مهدی حسین زاده ، مجری : محمد حسین صیرفی ، کارشناس : آیت ا... تحریری ، موضوع : معرفت و شناخت امام ، مدت : 30 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:19:59:41
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

همخوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:00:43
 • طول برنامه:

صلوات خاصه امام رضا (ع)

مداح : میثم مطیعی

 • شروع برنامه:20:00:43
 • پایان برنامه: 20:01:10
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:01:10
 • پایان برنامه: 20:48:46
 • طول برنامه:47 دقیقه

اسراء

تهیه کننده و مجری : وحید مرتضوی ، موضوع : مسابقه قرائت قرآن کریم ، رده سنی : همه مخاطبان ، مدت : 57 دقیقه ، گروه برنامه ساز : جلسات و مناسبتها

 • شروع برنامه:20:48:46
 • پایان برنامه: 20:58:10
 • طول برنامه:9 دقیقه

مداحی سید صادق عبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:10
 • پایان برنامه: 20:58:51
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:51
 • پایان برنامه: 20:59:23
 • طول برنامه:

انیمیشن انتخاباتی

انتخابات و رونق تولید

 • شروع برنامه:20:59:23
 • پایان برنامه: 20:59:50
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:50
 • پایان برنامه: 21:00:28
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:28
 • پایان برنامه: 21:10:02
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت آقای رضا محمدپور

سوره ها و آیات : آل عمران 164 - 159 ، قالب : تلاوت ، مدت : 10 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:21:10:02
 • پایان برنامه: 21:10:39
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:10:39
 • پایان برنامه: 21:11:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر یاد خدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:11:46
 • پایان برنامه: 21:12:13
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:12:13
 • پایان برنامه: 21:44:12
 • طول برنامه:31 دقیقه

پرسمان . بازپخش

تهیه کننده : هادی پورحامدی ، مجری : سید علیرضا قوامی ، کارشناس : کتر شیوندی ، قالب : کارشناسی ، موضوع : پرسمان تربیت فرزند ، مدت : 32 ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:21:44:12
 • پایان برنامه: 21:48:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

وله وطن من

همخوانی - گروه میعاد قم

 • شروع برنامه:21:48:10
 • پایان برنامه: 21:48:37
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:48:37
 • پایان برنامه: 21:55:55
 • طول برنامه:7 دقیقه

دعای خمسه عشر

مداح : حسین یزدان پناه ، مدت : 07 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:21:55:55
 • پایان برنامه: 21:56:36
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:56:36
 • پایان برنامه: 21:59:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

بیانات مقام معظم رهبری

مردم خود را آماده میکنند برای یک انتخاب بزرگ

 • شروع برنامه:21:59:01
 • پایان برنامه: 21:59:28
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:59:28
 • پایان برنامه: 22:55:36
 • طول برنامه:56 دقیقه

هدی . بازپخش

مجری : احمد شفازاده ، کارشناس : دکتر قنبری ، موضوع : آیین حکمرانی و مدیریت از نگاه امیرالمومنین ، مدت : 57 دقیقه ، گروه برنامه ساز : اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:22:55:36
 • پایان برنامه: 22:56:32
 • طول برنامه:

تیزر راههای ارتباطی شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:56:32
 • پایان برنامه: 22:58:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلام امام خمینی (ره)

لزوم تبعت از قانون

 • شروع برنامه:22:58:51
 • پایان برنامه: 22:59:18
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:18
 • پایان برنامه: 22:59:56
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:56
 • پایان برنامه: 23:26:14
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت آقای حمید شاکرنژاد

سوره ها و آیات : تحریم 8 - 1 ، قالب : تلاوت ، مدت : 26 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:23:26:14
 • پایان برنامه: 23:26:45
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:26:45
 • پایان برنامه: 23:27:30
 • طول برنامه:

وله اوقات شرعی

اوقات شرعی 28 / بهمن / 1398

 • شروع برنامه:23:27:30
 • پایان برنامه: 23:27:57
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:27:57
 • پایان برنامه: 23:35:48
 • طول برنامه:7 دقیقه

نکات ناب

حجت الاسلام و المسلمین قرائتی

 • شروع برنامه:23:35:48
 • پایان برنامه: 23:36:15
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:36:15
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال روشنتر از خاموشی

قالب : نمایشی ، قسمت ششم : ورود ملاصدرا به دروس حوزه قزوین ، مدت : 47 دقیقه ، تامین برنامه