جدول پخش

شبکه قرآن
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:27:03
 • طول برنامه:27 دقیقه

راه نشان

تهیه کننده : رحمان حاصلی ، موضوع : سید علیرضا مرتضوی ، موضوع : جنگ شبانه قرآنی ، مدت :87 دقیقه ، گروه برنامه ساز : اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:00:30:54
 • پایان برنامه: 01:26:56
 • طول برنامه:56 دقیقه

ترتیل یک جزء قرآن کریم

قاری : محمد حسین سعیدیان ، موضوع : جزء 28 قرآن کریم ، مدت : 56 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:01:28:44
 • پایان برنامه: 02:01:54
 • طول برنامه:33 دقیقه

بیان حجت الاسلام و المسلمین میرباقری . بازپخش

موضوع : لزوم تبعیت از ولایت امامان ، مدت : 33 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:02:04:07
 • پایان برنامه: 02:34:20
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت محمد منشاوی

سوره ها و آیات : صف 14 - 1 ، قالب : تلاوت ، مدت : 30 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:02:35:17
 • پایان برنامه: 02:54:04
 • طول برنامه:18 دقیقه

زبان قرآن . بازپخش

موضوع : آموزش زبان عربی ، کارشناس : حجت الاسلام و المسلمین محمدی ، مدت : 19 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:02:54:31
 • پایان برنامه: 03:02:05
 • طول برنامه:7 دقیقه

مواهب

تفسیر علمی قرآن

 • شروع برنامه:03:03:03
 • پایان برنامه: 03:29:36
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت عبدالباسط

سوره ها و آیات : مریم (س) 65 - 37 ، قالب : تلاوت ، مدت : 27 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:03:32:00
 • پایان برنامه: 03:45:41
 • طول برنامه:13 دقیقه

دروس اخلاقی آیت ا... مجتهدی تهرانی

موضوع : دروس اخلاقی - احکام و حدیث ، مدت : 13 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:03:46:45
 • پایان برنامه: 04:00:37
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت آقای جواد حسینی

تلاوت در نزد رهبری - عنکبوت 64 - 56 / کوثر

 • شروع برنامه:04:06:52
 • پایان برنامه: 04:12:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

دعای روز دوشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:12:46
 • پایان برنامه: 04:19:13
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز صبح

حجت الاسلام و المسلمین شجاع

 • شروع برنامه:04:21:48
 • پایان برنامه: 04:29:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

نور علی نور

سوره ها و آیات : بقره 16 - 6 ، قالب : تلاوت ، مدت : 04 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:04:30:11
 • پایان برنامه: 04:46:28
 • طول برنامه:16 دقیقه

حدیث مهدوی

کارشناس : حجت الاسلام و المسلمین نصوری ، موضوع : سلسله مباحث آشنایی با معارف مهدویت ، مدت : 16 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:04:47:37
 • پایان برنامه: 05:00:32
 • طول برنامه:12 دقیقه

دعاي عهد

حاج مرتضي طاهري

 • شروع برنامه:05:02:19
 • پایان برنامه: 05:34:10
 • طول برنامه:31 دقیقه

تلاوت سید الورده

سوره ها و آیات : یونس 17 - 3 / علق 8 - 1 ، قالب : تلاوت ، مدت : 32 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:05:35:16
 • پایان برنامه: 05:42:44
 • طول برنامه:7 دقیقه

یک حکایت

لودگی

 • شروع برنامه:05:47:04
 • پایان برنامه: 05:58:17
 • طول برنامه:11 دقیقه

سحاب رحمت

قالب : سخنرانی ، کارشناس : آیت ا... جوادی آملی ، موضوع : تفسیر سوره غافر ، مدت : 11 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:06:03:21
 • پایان برنامه: 06:19:12
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت سوره یس

قاری : محمد حسین سعیدیان

 • شروع برنامه:06:20:50
 • پایان برنامه: 06:45:46
 • طول برنامه:24 دقیقه

قلم . بازپخش

مجری : محمدی ، کارشناس : حجت الاسلام و المسلمین رضایی ، موضوع : نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی ، مدت : 25 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:06:47:18
 • پایان برنامه: 06:59:44
 • طول برنامه:12 دقیقه

تلاوت آقای محمد کاظم محمد زاده

سوره ها و آیات : حج 78 - 75 ، قالب : تلاوت ، مدت : 12 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:07:01:05
 • پایان برنامه: 07:09:54
 • طول برنامه:8 دقیقه

ابتهال نصرالدین طوبار

مناجات با خدا

 • شروع برنامه:07:10:21
 • پایان برنامه: 07:22:03
 • طول برنامه:11 دقیقه

مواهب

اثبات همیاری

 • شروع برنامه:07:23:12
 • پایان برنامه: 07:56:40
 • طول برنامه:33 دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا

موضوع : سیری در صحیفه سجادیه ، مدت : 33 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:08:03:23
 • پایان برنامه: 08:15:43
 • طول برنامه:12 دقیقه

تلاوت آقای علی خشنود

سوره ها و آیات : اسراء 111 - 105 ، قالب : تلاوت ، مدت : 12 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:08:23:11
 • پایان برنامه: 08:29:53
 • طول برنامه:6 دقیقه

شیرازه

معرفی کتاب

 • شروع برنامه:08:30:31
 • پایان برنامه: 09:57:31
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

روزی بهتر . زنده

تهیه کننده : سید افضل میرلوحی ، رده سنی : جوانان و بزرگسالان ، موضوع : ویژه برنامه صبحگاهی ، مدت : 87 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

اخبار قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:20:27
 • پایان برنامه: 11:06:01
 • طول برنامه:45 دقیقه

شمسه

تهیه کننده : علی ویسی ، کارشناس : استاد مهدی سیف ، موضوع : آموزش قرآن کریم ، مدت : 46 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:11:11:02
 • پایان برنامه: 11:16:53
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت آقای حسن رضاییان

سوره ها و آیات :حدید 6 - 1 ، قالب : تلاوت ، مدت : 06 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:11:28:06
 • پایان برنامه: 11:52:44
 • طول برنامه:24 دقیقه

الحان آسمانی

قالب : مستند ، موضوع : تواشیح در شام ، مدت : 25 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:11:55:03
 • پایان برنامه: 12:42:38
 • طول برنامه:47 دقیقه

یاد خدا

، مجری : محمد حسین صیرفی ، کارشناس : حجت الاسلام عظیمی ، موضوع :رقواعد قرآنی ، مدت : 48 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:12:50:37
 • پایان برنامه: 13:02:42
 • طول برنامه:12 دقیقه

تلاوت آقای محمد جواد کاشفی

تلاوت در نزد رهبری - انبیاء 90 - 83

 • شروع برنامه:13:09:17
 • پایان برنامه: 13:27:17
 • طول برنامه:18 دقیقه

نماز ظهر و احکام

زنده (شهر مقدس قم)

 • شروع برنامه:13:29:52
 • پایان برنامه: 13:37:14
 • طول برنامه:7 دقیقه

نور علی نور

سوره ها و آیات : بقره 16 - 6 ، قالب : تلاوت ، مدت : 04 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:13:37:57
 • پایان برنامه: 13:44:03
 • طول برنامه:6 دقیقه

شیرازه

معرفی کتاب

 • شروع برنامه:13:45:48
 • پایان برنامه: 14:02:52
 • طول برنامه:17 دقیقه

بنای بندگی

قالب : سخنرانی ، کارشناس : آیت ا... ضیاء آبادی ، موضوع : تفسیر سوره اسرا ، مدت : 17 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:14:05:52
 • پایان برنامه: 14:26:34
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت آقای حامد شاکرنژاد

سوره ها و آیات : آل عمران 41 - 37 / شمس ، قالب : تلاوت ، مدت : 21 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:14:29:33
 • پایان برنامه: 14:54:36
 • طول برنامه:25 دقیقه

قلم

مجری : محمدی ، کارشناس : حجت الاسلام و المسلمین رضایی ، موضوع : نقش زن در اسلام ، مدت : 25 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:15:00:33
 • پایان برنامه: 15:24:03
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت محمود منشاوی

سوره ها و آیات : اسراء 25 - 23 / بروج / طارق ، قالب : تلاوت ، مدت : 24 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:15:28:42
 • پایان برنامه: 15:45:50
 • طول برنامه:17 دقیقه

زبان قرآن

موضوع : آموزش زبان عربی ، کارشناس : حجت الاسلام و المسلمین محمدی ، مدت : 17 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:15:46:17
 • پایان برنامه: 15:52:52
 • طول برنامه:6 دقیقه

کتاب مطهر

معرفی بخشی از کتب شهید مطهری (ره)

 • شروع برنامه:15:53:49
 • پایان برنامه: 15:59:08
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت محمد سجاد محمدی

سوره ها و آیات : فاطر 22 - 15 / اخلاص ، قالب : تلاوت ، مدت : 05 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:16:00:35
 • پایان برنامه: 16:52:52
 • طول برنامه:52 دقیقه

سریال مریم مقدس (س)

قالب : نمایشی ، موضوع : قسمت دوم سریال مریم مقدس (س) ، مدت : 52 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:16:59:28
 • پایان برنامه: 17:25:07
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت آقای حمید شاکر نژاد

سوره ها و آیات : قیامه / طارق / کوثر ، قالب : تلاوت ، مدت : 26 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:17:29:11
 • پایان برنامه: 17:59:41
 • طول برنامه:30 دقیقه

ایستگاه نیایش

مجری : سهیل فدایی ، کارشناس : حجت الاسلام بحرینی ، موضوع : قلب سالم ، نیت پاک ، مدت : 31 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:18:00:43
 • پایان برنامه: 19:24:23
 • طول برنامه:1 ساعت و 23 دقیقه

بوستان . بازپخش

تهیه کننده : فرهاد خانه استادی ، مجری : صنعتی ، موضوع : جُنگ قرآنی ، مدت : 85 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:19:27:33
 • پایان برنامه: 20:01:39
 • طول برنامه:34 دقیقه

پرسمان

تهیه کننده : فرزاد صابر ، مجری :سید علیرضا قوامی ، کارشناس : دکتر میرباقری : قالب : کارشناسی ، موضوع : پرسمانمعارفی ، مدت : 34 ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:20:07:06
 • پایان برنامه: 20:18:42
 • طول برنامه:11 دقیقه

بیانات مقام معظم رهبری

موضوع : بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان و نمایندگان سایر کشورها به مناسبت عید سعید فطر ، مدت : 12 دقیقه ، گروه پخش

 • شروع برنامه:20:18:54
 • پایان برنامه: 20:26:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

مصباح - آیت ا... ایمانی

روزی و حقوق دیگران

 • شروع برنامه:20:34:48
 • پایان برنامه: 20:41:42
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت شهید حسن دانش

تلاوت در نزد رهبری - آل عمران 103 - 102

 • شروع برنامه:20:48:08
 • پایان برنامه: 20:57:08
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماز مغرب و احکام

زنده (شهر مقدس قم)

 • شروع برنامه:21:00:40
 • پایان برنامه: 21:53:40
 • طول برنامه:53 دقیقه

رصد . زنده

تهیه کننده : تربتی ، مجری : مهدی صفری ، موضوع :رخدادهای قرآنی ، رده سنی : جوانان و بزرگسالان ، مدت : 40 ، گروه برنامه ساز : اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:21:54:35
 • پایان برنامه: 22:00:54
 • طول برنامه:6 دقیقه

زيارت امين ا...

ميرداماد - مشهد مقدس

 • شروع برنامه:22:01:21
 • پایان برنامه: 22:58:21
 • طول برنامه:57 دقیقه

اسراء

تهیه کننده : وحید مرتضوی ، مجری :وحید مرتضوی ، ، قالب : ترکیبی ، مدت : 57 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:22:59:33
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 ساعت

راه نشان

تهیه کننده : رحمان حاصلی ، موضوع : سید علیرضا مرتضوی ، موضوع : جنگ شبانه قرآنی ، مدت :87 دقیقه ، گروه برنامه ساز : اطلاع رسانی