جدول پخش

شبکه قرآن
 • شروع برنامه:00:02:29
 • پایان برنامه: 01:08:27
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

ترتیل یک جزء قرآن کریم

مکان : آران و بیدگل ، موضوع : جزء 24 قرآن کریم ، مدت 66 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:01:10:15
 • پایان برنامه: 01:24:55
 • طول برنامه:14 دقیقه

مدرسه حفظ . بازپخش

قالب : ترکیبی ، مجری : علی حبیبی ، موضوع : آموزش گام به گام جزء سی ام قرآن کریم ، مدت : 15 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:01:26:05
 • پایان برنامه: 02:25:44
 • طول برنامه:59 دقیقه

سعادتمندان . بازپخش

قالب : مستند ، موضوع : روایت زندگی و شخصیت حجت الاسلام و المسلمین صدیقی ، مدت : 60 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:02:28:47
 • پایان برنامه: 02:58:06
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت محمود علی البناء

سوره ها و آیات : طه 47 - 1 ، قالب : تلاوت ، مدت : 29 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:03:03:13
 • پایان برنامه: 03:09:39
 • طول برنامه:6 دقیقه

سخنرانی آیت ا... مکارم شیرازی

راه های سالم نگه داشتن جسم

 • شروع برنامه:03:12:47
 • پایان برنامه: 03:44:41
 • طول برنامه:31 دقیقه

تلاوت محمد احمد شبیب

سوره ها و آیات : یوسف (ع) 22 - 1 ، قالب : تلاوت ، مدت : 32 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:03:48:11
 • پایان برنامه: 04:15:51
 • طول برنامه:27 دقیقه

تفسیر قرآن کریم . بازپخش

قالب : سخنرانی ، کارشناس : آیت ا... ری شهری ، موضوع : تفسیر سوره بقره ، مدت : 28 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:04:18:53
 • پایان برنامه: 04:40:57
 • طول برنامه:22 دقیقه

تلاوت جمعه مختار

سوره ها و آیات : نور 60 - 51 ، قالب : تلاوت ، مدت : 22 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:04:42:07
 • پایان برنامه: 04:52:11
 • طول برنامه:10 دقیقه

مواهب

اثبات انجام وظیفه

 • شروع برنامه:04:54:57
 • پایان برنامه: 05:08:20
 • طول برنامه:13 دقیقه

دروس اخلاقی آیت ا... مجتهدی تهرانی

قالب : سخنرانی ، موضوع : بیان احکام آیات و روایات اخلاقی ، مدت : 13 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:05:10:30
 • پایان برنامه: 05:21:08
 • طول برنامه:10 دقیقه

مقام محمود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:22:13
 • پایان برنامه: 05:35:16
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت آقای حامد ولی زاده

تلاوت در نزد رهبری - انسان 18 - 5 / نصر

 • شروع برنامه:05:37:00
 • پایان برنامه: 05:42:24
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

استاد مرحوم حسین صبحدل

 • شروع برنامه:05:46:59
 • پایان برنامه: 05:53:16
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز صبح

آیت ا... علم الهدی

 • شروع برنامه:06:04:00
 • پایان برنامه: 06:21:01
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت سوره یس

ترتیل استاد صدیق منشاوی

 • شروع برنامه:06:22:10
 • پایان برنامه: 07:02:39
 • طول برنامه:40 دقیقه

نوگلان قرآنی

تهیه کننده : امید حداد نسب ، مجری : مهدی اکبری ، قالب : ترکیبی ، موضوع : برنامه ریزی ، مدت : 41 دقیقه ، گروه برنامه ساز : کودک و نوجوان

 • شروع برنامه:07:03:37
 • پایان برنامه: 07:19:55
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت محمد احمد بسیونی

سوره ها و آیات : فرقان 71 - 56 ، قالب : تلاوت ، مدت : 16 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:07:20:58
 • پایان برنامه: 07:44:22
 • طول برنامه:23 دقیقه

تفسیر سوره مبارکه طه

قالب : سخنرانی ، کارشناس : آیت ا... جوادی آملی ، موضوع : تفسیر سوره مبارکه طه ، مدت : 23 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:07:45:22
 • پایان برنامه: 07:58:26
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت آقای رحیم خاکی

سوره ها و آیات : آل عمران 195 - 189 ، قالب : تلاوت ، مدت : 13 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:08:02:32
 • پایان برنامه: 08:20:14
 • طول برنامه:17 دقیقه

سخن انقلاب . بازپخش

قالب : مستند ، موضوع : گفتگو با علی سرابی در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ، مدت 18 دقیقه ، گروه برنامه ساز : جلسات

 • شروع برنامه:08:23:00
 • پایان برنامه: 08:38:20
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای مجتبی محمدبیگی

سوره ها و آیات : اسراء 111 - 105 / کوثر ، قالب : تلاوت ، مدت : 15 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:08:43:32
 • پایان برنامه: 08:58:12
 • طول برنامه:14 دقیقه

مدرسه حفظ . بازپخش

قالب : ترکیبی ، مجری : علی حبیبی ، موضوع : آموزش گام به گام جزء سی ام قرآن کریم ، مدت : 15 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:08:59:58
 • پایان برنامه: 09:56:58
 • طول برنامه:57 دقیقه

روزی بهتر . زنده

تهیه کننده : سید افضل میرلوحی ، کارشناس : دکتر صمد داستان نریمان ، موضوع : خانواده و سلامتی ، مدت : 57 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

اخبار قرآنی

زنده

 • شروع برنامه:10:23:47
 • پایان برنامه: 10:37:24
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت آقای حسین رستمی

سوره ها و آیات : بقره 157 - 153 ، قالب : تلاوت ، مدت : 14 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:10:40:12
 • پایان برنامه: 11:13:10
 • طول برنامه:32 دقیقه

سعادتمندان

قالب : مستند ، موضوع : روایت زندگی و شخصیت آیت ا... امامی کاشانی ، مدت : 33 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:11:15:29
 • پایان برنامه: 11:25:33
 • طول برنامه:10 دقیقه

نشست خبری همایش اخلاق و رسانه

گزارش از نشست علمی پژوهشی اخلاق و رسانه

 • شروع برنامه:11:43:31
 • پایان برنامه: 11:57:23
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت آقای جواد حسینی

تلاوت در نزد رهبری - عنکبوت 64 - 56 / کوثر

 • شروع برنامه:12:03:39
 • پایان برنامه: 12:21:39
 • طول برنامه:18 دقیقه

میان برنامه اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:24:14
 • پایان برنامه: 12:30:51
 • طول برنامه:6 دقیقه

نور علی نور

صفحه 147 قرآن کریم ، قالب : تلاوت ، مدت : 07 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:12:35:45
 • پایان برنامه: 12:43:36
 • طول برنامه:7 دقیقه

سخنرانی آیت ا... مکارم شیرازی

ضرورت تقوای الهی

 • شروع برنامه:12:44:48
 • پایان برنامه: 12:52:22
 • طول برنامه:7 دقیقه

مواهب

تفسیر علمی قرآن

 • شروع برنامه:12:55:27
 • پایان برنامه: 13:06:51
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت احمد حسن ابوالفرج

سوره ها و آیات : طارق / علق / نصر ، قالب : تلاوت ، مدت : 11 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:13:08:01
 • پایان برنامه: 13:53:13
 • طول برنامه:45 دقیقه

پانزدهمین همایش بانوان قرآن پژوه

قالب : همایش ، موضوع : پانزدهمین همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه ، سخنران : آیت ا... رئیسی ، مدت : 45 دقیقه ، گروه برنامه ساز : جلسات

 • شروع برنامه:13:55:16
 • پایان برنامه: 14:19:33
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت عبدالعزیز عکاشه

سوره ها و آیات : حجر 99 - 86 / نحل 1 ، قالب : تلاوت ، مدت : 24 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:14:20:55
 • پایان برنامه: 14:47:55
 • طول برنامه:27 دقیقه

گفتگوی ویژه خبری . بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:50:27
 • پایان برنامه: 15:05:07
 • طول برنامه:14 دقیقه

مدرسه حفظ . بازپخش

قالب : ترکیبی ، مجری : علی حبیبی ، موضوع : آموزش گام به گام جزء سی ام قرآن کریم ، مدت : 15 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:15:06:24
 • پایان برنامه: 15:14:07
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت محمدمهدی بیگی

سوره ها و آیات : احزاب 47 - 38 ، قالب : تلاوت ، مدت : 08 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:15:19:18
 • پایان برنامه: 15:59:47
 • طول برنامه:40 دقیقه

نوگلان قرآنی . بازپخش

تهیه کننده : امید حداد نسب ، مجری : مهدی اکبری ، قالب : ترکیبی ، موضوع : برنامه ریزی ، مدت : 41 دقیقه ، گروه برنامه ساز : کودک و نوجوان

 • شروع برنامه:16:00:44
 • پایان برنامه: 16:25:13
 • طول برنامه:24 دقیقه

ایستگاه نیایش

تهیه کننده : رحمان حاصلی ، مجری : سهیل فدایی ، کارشناس : خانم صفار هرندی ، موضوع : نماز ، مدت : 24 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:16:28:37
 • پایان برنامه: 16:35:42
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت سوره عبس

سوره ها و آیات : عبس ، قالب : تلاوت ، مدت : 07 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:16:38:35
 • پایان برنامه: 16:52:14
 • طول برنامه:13 دقیقه

به رنگ نهج البلاغه

قالب : سخنرانی ، کارشناس : آیت ا... دین پرور ، موضوع : مقید بودن به اعمال صالح ، مدت : 14 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:17:03:46
 • پایان برنامه: 17:10:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت شهید حسن دانش

تلاوت در نزد رهبری - آل عمران 103 - 102

 • شروع برنامه:17:12:00
 • پایان برنامه: 17:17:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

شهید حسنی کارگر

 • شروع برنامه:17:17:12
 • پایان برنامه: 17:35:12
 • طول برنامه:18 دقیقه

میان برنامه اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:38:23
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نور علی نور

صفحه 147 قرآن کریم ، قالب : تلاوت ، مدت : 07 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:17:46:54
 • پایان برنامه: 18:19:20
 • طول برنامه:32 دقیقه

درسهایی از قرآن

قالب : سخنرانی ، کارشناس : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی ، موضوع : رحمت و محبت محور آموزه های دین ، مدت : 32 دقیقه ، گروه پخش

 • شروع برنامه:18:29:35
 • پایان برنامه: 19:56:35
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

طرح قرآنی بشارت 1452 . زنده

تهیه کننده : علی اکرمی ، موضوع : طرح قرآنی بشارت 1452 ، قالب : ترکیبی ، مدت : 87 دقیقه ، گروه برنامه ساز : جلسات و مسابقات

 • شروع برنامه:20:03:15
 • پایان برنامه: 20:18:15
 • طول برنامه:15 دقیقه

مدرسه حفظ

قالب : ترکیبی ، مجری : علی حبیبی ، موضوع : آموزش گام به گام جزء سی ام قرآن کریم ، مدت : 15 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:20:18:52
 • پایان برنامه: 21:08:52
 • طول برنامه:50 دقیقه

اشراق

تهیه کننده : مهدی حسین زاده ، مجری : شفازاده ، کارشناس : حجت الاسلام و المسلمین سیدجواد مظلومی ، موضوع : ویژه ولادت امام حسن عسگری (ع) ، مدت 50 دقیقه : گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:21:13:11
 • پایان برنامه: 21:36:48
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت سید متولی عبدالعال

سوره ها و آیات : یوسف (ع) 29 - 16 ، قالب : تلاوت ، مدت : 24 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:21:38:27
 • پایان برنامه: 22:18:27
 • طول برنامه:40 دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفیعی

قالب : سخنرانی ، مکان : مسجد امام حسن عسگری (ع) ، موضوع : ولادت امام حسن عسگری (ع) ، مدت : 40 دقیقه ، گروه پخش

 • شروع برنامه:22:19:39
 • پایان برنامه: 23:16:39
 • طول برنامه:57 دقیقه

تلاوت های درخواستی . زنده

تهیه کننده : افشار فتوحی ، موضوع : پخش تلاوت های درخواستی بینندگان ، قالب : ترکیبی ، مدت : 57 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:23:18:58
 • پایان برنامه: 23:47:47
 • طول برنامه:28 دقیقه

زيارت جامعه كبيره

مداح : حاج مهدی سلحشور ، مکان : حرم رضوی ، مدت : 29 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:23:50:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

طریقت

قالب : مستند ، موضوع : ویژه ولادت امام حسن عسگری (ع) ، مدت : 15 دقیقه ، تامین برنامه