جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

شبکه قرآن
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:22:20
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند مسجد

قالب : مستند ، موضوع : مسجد ، مدت : 22 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:00:22:20
 • پایان برنامه: 00:30:16
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:34:29
 • پایان برنامه: 01:32:20
 • طول برنامه:57 دقیقه

ترتیل یک جزء قرآن کریم

قاری : محمدحسین سعیدیان ، موضوع : جزء 30 قرآن کریم ، مدت : 58 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:01:36:12
 • پایان برنامه: 02:06:05
 • طول برنامه:29 دقیقه

بیان . بازپخش

قالب : سخنرانی ، کارشناس : آیت ا... ناصری ، موضوع : تقوا از دیدگاه قرآن و روایات ، مدت : 30 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:02:06:47
 • پایان برنامه: 02:13:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

گزارش حج - مدینه

بقیع - فلاح زاده

 • شروع برنامه:02:14:34
 • پایان برنامه: 02:41:07
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت عبدالباسط

سوره ها و آیات : مریم (س) 65 - 37 ، قالب : تلاوت ، مدت : 27 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:02:42:09
 • پایان برنامه: 02:59:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

زبان قرآن . بازپخش

تهیه کننده : پرویز امیری ، کارشناس : حجت الاسلام حمید محمدی ، موضوع : آشنایی با زبان قرآن ، مدت : 17 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:03:04:12
 • پایان برنامه: 03:14:16
 • طول برنامه:10 دقیقه

مواهب

اثبات انجام وظیفه

 • شروع برنامه:03:15:16
 • پایان برنامه: 03:41:35
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت محمد احمد بسیونی

سوره ها و آیات : ابراهیم (ع)41 - 31 ، قالب : تلاوت ، مدت : 26 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:03:44:49
 • پایان برنامه: 04:18:08
 • طول برنامه:33 دقیقه

شمسه . بازپخش

تهیه کننده : علی ویسی ، کارشناس : استاد مهدی سیف ، موضوع : آموزش قرآن کریم ، مدت : 33 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:04:19:41
 • پایان برنامه: 04:30:27
 • طول برنامه:10 دقیقه

دروس اخلاقی آیت ا... مجتهدی تهرانی

موضوع : بیان احکام شرعی و شرح احادیث اخلاقی ، مدت : 11 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:04:31:29
 • پایان برنامه: 04:41:45
 • طول برنامه:10 دقیقه

مقام محمود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:42:46
 • پایان برنامه: 04:55:37
 • طول برنامه:12 دقیقه

تلاوت آقای حسین کرمی

یونس 10 - 1

 • شروع برنامه:05:04:52
 • پایان برنامه: 05:10:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز صبح

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی

 • شروع برنامه:05:12:39
 • پایان برنامه: 05:30:22
 • طول برنامه:17 دقیقه

دعاي عهد

محمدرضا غلامرضا زاده

 • شروع برنامه:05:32:17
 • پایان برنامه: 05:59:15
 • طول برنامه:26 دقیقه

سحاب رحمت

قالب : سخنرانی ، کارشناس : آیت ا... جوادی آملی ، موضوع : تفسیر سوره مومنون ، مدت : 27 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:06:02:05
 • پایان برنامه: 06:17:56
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت سوره یس

قاری : محمد حسین سعیدیان

 • شروع برنامه:06:24:53
 • پایان برنامه: 06:49:09
 • طول برنامه:24 دقیقه

قلم

قالب : سخنرانی ، کارشناس :حجت الاسام والمسلمین پورطباطبایی ، موضوع : نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی ، مدت : 24 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:06:51:04
 • پایان برنامه: 06:57:17
 • طول برنامه:6 دقیقه

شیرازه

معرفی کتاب

 • شروع برنامه:06:58:17
 • پایان برنامه: 07:09:49
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت میان برنامه شورای عالی قرآن

سوره ها و آیات : لقمان 22 - 12 ، قالب : تلاوت ، مدت : 12 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:07:15:52
 • پایان برنامه: 07:24:39
 • طول برنامه:8 دقیقه

مواهب

اثبات به وجود آوردن

 • شروع برنامه:07:29:06
 • پایان برنامه: 07:59:06
 • طول برنامه:30 دقیقه

بیان

قالب : سخنرانی ، کارشناس : آیت ا... جاودان ، موضوع : خودسازی و مراقبه ، مدت : 30 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:08:03:19
 • پایان برنامه: 08:25:19
 • طول برنامه:22 دقیقه

تلاوت سید متولی عبدالعال

سوره ها و آیات : حجرات 18 - 15 / ق 11 - 1 ، قالب : تلاوت ، مدت : 22 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:08:28:23
 • پایان برنامه: 08:46:57
 • طول برنامه:18 دقیقه

گفتگو با میهمانان 1452

میهمان : دکتر مسیب زاده مدیر کل قرآن عترت و نماز آموزش و پروش ، مدت : 19 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:08:50:42
 • پایان برنامه: 08:59:29
 • طول برنامه:8 دقیقه

روزنه

مسابقات سراسری قرآن کریم

 • شروع برنامه:09:02:00
 • پایان برنامه: 09:58:00
 • طول برنامه:56 دقیقه

روزی بهتر . زنده

تهیه کننده : سید افضل میرلوحی ، رده سنی : جوانان و بزرگسالان ، موضوع : ویژه شهادت امام محمد باقر(ع) ، مدت : 56 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

اخبار قرآنی

زنده

 • شروع برنامه:10:22:48
 • پایان برنامه: 10:56:07
 • طول برنامه:33 دقیقه

شمسه . بازپخش

تهیه کننده : علی ویسی ، کارشناس : استاد مهدی سیف ، موضوع : آموزش قرآن کریم ، مدت : 33 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:10:59:35
 • پایان برنامه: 11:21:53
 • طول برنامه:22 دقیقه

تلاوت جمعه مختار

سوره ها و آیات : نور 60 - 51 ، قالب : تلاوت ، مدت : 22 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:11:25:05
 • پایان برنامه: 11:52:05
 • طول برنامه:27 دقیقه

1452 . زنده

موضوع : ویژه برنامه طرح قرآنی 1452 حفظ جزء سی قرآن کریم - حج - عرفه ، مدت : 27 دقیقه ، گروه پخش

 • شروع برنامه:11:56:31
 • پایان برنامه: 12:54:06
 • طول برنامه:57 دقیقه

اشراق . بازپخش

تهیه کننده : مهدی حسین زاده ، مجری : احمد شفازاده ، کارشناس : حجت الاسلام ثمری ، موضوع : دعا و اهمیت آن ، مدت : 58 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:12:58:49
 • پایان برنامه: 13:06:39
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت آقای حمیدرضا احمدی وفا

نور 46 - 41

 • شروع برنامه:13:12:38
 • پایان برنامه: 13:19:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز ظهر

حجت الاسلام و المسلمین عباس پور

 • شروع برنامه:13:20:53
 • پایان برنامه: 13:29:20
 • طول برنامه:8 دقیقه

نور علی نور

صفحه 66 قرآن کریم ، قالب : تلاوت ، مدت : 08 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:13:30:28
 • پایان برنامه: 13:52:57
 • طول برنامه:22 دقیقه

بنای بندگی

قالب : سخنرانی ، کارشناس : آیت ا... ضیاء آبادی ، موضوع : تفسیر قرآن کریم ، مدت : 22 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:13:54:37
 • پایان برنامه: 14:32:27
 • طول برنامه:37 دقیقه

محفل انس با قرآن کریم

مکان : هیئت انصارالشهداء کرج ، قاریان : کریم منصوری - سعید پرویزی ، مدت : 38 دقیقه ، گروه برنامه ساز : جلسات و مسابقات

 • شروع برنامه:14:34:15
 • پایان برنامه: 15:26:31
 • طول برنامه:52 دقیقه

سریال یوسف پیامبر (ص)

قالب : نمایشی ، موضوع : قسمت بیست و پنجم سریال یوسف پیامبر (ع) ، مدت : 52 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:15:29:41
 • پایان برنامه: 18:24:41
 • طول برنامه:2 ساعت و 55 دقیقه

دعای روز عرفه . زنده

مکان : مصلی امام خمینی (ره) ، موضوع : دعای روز عرفه ، مدت : 175 دقیقه ، گروه برنامه ساز : جلسات و مسابقات

 • شروع برنامه:18:30:51
 • پایان برنامه: 19:56:51
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

طرح قرآنی 1452 . زنده

مجری : وحید مرتضوی ، موضوع : طرح قرآنی 1452 - حفظ جزء سی ام قرآن کریم ، مدت : 116 دقیقه ، گروه برنامه ساز : جلسات و مسابقات

 • شروع برنامه:19:59:50
 • پایان برنامه: 20:04:54
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت شهید حسن دانش

تلاوت در نزد رهبری - آل عمران 104 / فجر 30 - 27

 • شروع برنامه:20:10:28
 • پایان برنامه: 20:17:58
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز مغرب

آیت ا... نوری همدانی

 • شروع برنامه:20:20:23
 • پایان برنامه: 20:28:55
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز دهه اول ذی الحجه

حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی

 • شروع برنامه:20:35:50
 • پایان برنامه: 20:51:39
 • طول برنامه:15 دقیقه

تفسیر جزء سی قرآن کریم . بازپخش

قالب : سخنرانی ، کارشناس : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی ، موضوع : تفسیر سوره زلزال ، مدت : 16 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:20:51:39
 • پایان برنامه: 21:01:22
 • طول برنامه:9 دقیقه

بیان آقای مجتبی تهرانی - حضرت مسلم (ع)

عزت ذاتی و عزت اعطائی

 • شروع برنامه:21:01:49
 • پایان برنامه: 22:28:49
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

رصد . زنده

تهیه کننده : تربتی ، موضوع : رخدادهای قرآنی ، رده سنی : جوانان و بزرگسالان ، مدت : 87 ، گروه برنامه ساز : اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:22:29:48
 • پایان برنامه: 22:44:14
 • طول برنامه:14 دقیقه

دعای توسل

مداح : سماواتی -حسینیه امام خمینی ، مدت : 14 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:22:48:15
 • پایان برنامه: 22:59:05
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت محمدرضا زاهدی

سوره ها و آیات : اسراء 7 - 1 ، قالب : تلاوت ، مدت : 11 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:23:04:01
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:55 دقیقه

اشراق

تهیه کننده : مهدی حسین زاده ، مجری : احمد شفازاده ، کارشناس : حجت الاسلام اسکندری ، موضوع : عید قریان ، مدت : 57 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی