جدول پخش

ایران کالا
 • شروع برنامه:00:00:12
 • پایان برنامه: 00:05:55
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناسبتی روان کار صنعت موسیقی خنثی

مناسبتی روان کار صنعت موسیقی خنثی

 • شروع برنامه:00:06:25
 • پایان برنامه: 00:12:03
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناسبتی جمالی موسیقی خنثی

مناسبتی جمالی موسیقی خنثی

 • شروع برنامه:00:12:17
 • پایان برنامه: 00:18:43
 • طول برنامه:6 دقیقه

زندگی و اقتصاد عشایر اردبیل - موسیقی خنثی

زندگی و اقتصاد عشایر اردبیل - موسیقی خنثی

 • شروع برنامه:00:19:06
 • پایان برنامه: 00:25:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

مناسبتی ندای امید موسیقی خنثی

مناسبتی ندای امید موسیقی خنثی

 • شروع برنامه:00:25:10
 • پایان برنامه: 00:46:34
 • طول برنامه:21 دقیقه

تامینی میراث مرثیه ( نفرآباد )

تامینی میراث مرثیه ( نفرآباد ) مستند محرمی که درباره عزاداری هئیت نفرآباد متوسلین به علی اکبر تامین شده از موسسه فرهنگی و هنری اوج

 • شروع برنامه:00:47:01
 • پایان برنامه: 01:14:52
 • طول برنامه:27 دقیقه

تامینی سرزمین نخبگان ( فرامرز صحرایی )

تامینی سرزمین نخبگان ( فرامرز صحرایی ) برنامه مستند اقتصادی است که از شبکه مستند تامین شده است

 • شروع برنامه:01:15:01
 • پایان برنامه: 01:22:31
 • طول برنامه:7 دقیقه

تامینی ترین ها ( آینه سنگی )

تامینی ترین ها ( آینه سنگی ) مستند اقتصادی که از شبکه مستند تامین شده است .

 • شروع برنامه:01:22:40
 • پایان برنامه: 01:28:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناسبتی رایض فیلتر موسیقی خنثی

مناسبتی رایض فیلتر موسیقی خنثی

 • شروع برنامه:01:28:18
 • پایان برنامه: 01:33:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

صنایع چاپ فرهنگ - موسیقی خنثی

صنعت چاپ فرهنگ سنندج

 • شروع برنامه:01:36:09
 • پایان برنامه: 01:47:35
 • طول برنامه:11 دقیقه

مستند اقتصادی (زیتون)

مستند اقتصادی (زیتون) تامین شده از شبکه مستند

 • شروع برنامه:01:49:11
 • پایان برنامه: 02:37:31
 • طول برنامه:48 دقیقه

تامینی سرزمین نخبگان ( دکتر شیخ نژاد )

تامینی سرزمین نخبگان ( دکتر شیخ نژاد ) برنامه اقتصادی است که از شبکه مستند تامین شده است

 • شروع برنامه:02:39:22
 • پایان برنامه: 02:44:38
 • طول برنامه:5 دقیقه

شیشه گلکار (با تایتل جدیدتر )

فروشگاه تخصصی شیشه و سرامیک گلکار

 • شروع برنامه:02:44:47
 • پایان برنامه: 02:51:17
 • طول برنامه:6 دقیقه

مناسبتی خرقانی موسیقی خنثی

مناسبتی خرقانی موسیقی خنثی

 • شروع برنامه:02:51:47
 • پایان برنامه: 02:57:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناسبتی نیوان هیدرولیک موسیقی خنثی

مناسبتی نیوان هیدرولیک موسیقی خنثی

 • شروع برنامه:02:57:18
 • پایان برنامه: 03:03:25
 • طول برنامه:6 دقیقه

واحد تولیدی تالیا شهد ارومیه - موسیقی خنثی

واحد تولیدی تالیا شهد ارومیه - موسیقی خنثی

 • شروع برنامه:03:05:13
 • پایان برنامه: 03:15:42
 • طول برنامه:10 دقیقه

تامینی ( مادرم )

تامینی ( مادرم ) برنامه اقتصادی است که از شبکه مستند تامین شده است

 • شروع برنامه:03:15:49
 • پایان برنامه: 03:34:07
 • طول برنامه:18 دقیقه

تامینی میراث مرثیه ( دار ودل )

تامینی میراث مرثیه ( دار ودل ) مستندی در باره قالی که یک شخصی از آذربایجان برای حضرت عباس بافته تامین شده از موسسه فرهنگی و هنری اوج

 • شروع برنامه:03:34:16
 • پایان برنامه: 03:39:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

فولاد کاران ایلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:40:15
 • پایان برنامه: 03:45:43
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناسبتی ایمن نوار تهران موسیقی خنثی

مناسبتی ایمن نوار تهران موسیقی خنثی

 • شروع برنامه:03:45:55
 • پایان برنامه: 04:27:18
 • طول برنامه:41 دقیقه

تامینی داستان زمین 6 ( زمین شناسی ایران )

تامینی داستان زمین 6 ( زمین شناسی ایران ) برنامه تامینی درباره زمینها ،معادن و انواع سنگهای ایران صحبت میکنند تامین شده از شبکه مستند

 • شروع برنامه:04:27:27
 • پایان برنامه: 04:41:48
 • طول برنامه:14 دقیقه

تامینی یک روز خوب ( جهانگردی با دوچرخه )

تامینی یک روز خوب ( جهانگردی با دوچرخه )

 • شروع برنامه:04:42:11
 • پایان برنامه: 05:30:04
 • طول برنامه:47 دقیقه

تامینی سرزمین نخبگان ( بهنام شکیبایی )

تامینی سرزمین نخبگان ( بهنام شکیبایی ) برنامه مستند اقتصادی است که از شبکه مستند تامین شده است

 • شروع برنامه:05:30:13
 • پایان برنامه: 05:35:54
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناسبتی الگانت موسیقی خنثی

مناسبتی الگانت موسیقی خنثی

 • شروع برنامه:05:43:23
 • پایان برنامه: 05:54:44
 • طول برنامه:11 دقیقه

تامینی ترین ها (نقش خط )

تامینی ترین ها (نقش خط ) مستند اقتصادی که از شبکه مستند تامین شده است .

 • شروع برنامه:05:55:14
 • پایان برنامه: 06:01:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناسبتی امام زاده هاشم

مناسبتی _امام زاده هاشم امام زاده هاشم از نوادگان امام حسن مجتبی و پسر حسن مثنی می باشد که پس از ورود امام رضا به خراسان به ایران مهاجرت کرد و توسط عمال خلیفه عباسی به شهادت رسید. امام زاده هاشم در گردنه ی مشاء از توابع شهرستان دماوند قرار دارد.

 • شروع برنامه:06:02:37
 • پایان برنامه: 06:15:03
 • طول برنامه:12 دقیقه

تامینی یه لقمه نون _ روح الله فردوسی _ پرستار

تامینی یه لقمه نون _ روح الله فردوسی _ پرستار _ تامین شده در شبکه مستند

 • شروع برنامه:06:15:10
 • پایان برنامه: 06:20:53
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناسبتی روان کار صنعت موسیقی خنثی

مناسبتی روان کار صنعت موسیقی خنثی

 • شروع برنامه:06:21:10
 • پایان برنامه: 06:26:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناسبتی جمالی موسیقی خنثی

مناسبتی جمالی موسیقی خنثی

 • شروع برنامه:06:27:02
 • پایان برنامه: 06:50:16
 • طول برنامه:23 دقیقه

تامینی سرزمین نخبگان ( میر محمدی )

تامینی سرزمین نخبگان ( میر محمدی ) برنامه اقتصادی است که از شبکه مستند تامین شده است

 • شروع برنامه:06:50:16
 • پایان برنامه: 06:56:13
 • طول برنامه:5 دقیقه

برگی از تاریخ

بخشهایی از سریال مختار نامه با موضوع مشکلات اقتصادی

 • شروع برنامه:07:00:09
 • پایان برنامه: 07:06:35
 • طول برنامه:6 دقیقه

زندگی و اقتصاد عشایر اردبیل - موسیقی خنثی

زندگی و اقتصاد عشایر اردبیل - موسیقی خنثی

 • شروع برنامه:07:06:58
 • پایان برنامه: 07:13:02
 • طول برنامه:6 دقیقه

مناسبتی ندای امید موسیقی خنثی

مناسبتی ندای امید موسیقی خنثی

 • شروع برنامه:07:13:29
 • پایان برنامه: 07:18:53
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناسبتی رایض فیلتر موسیقی خنثی

مناسبتی رایض فیلتر موسیقی خنثی

 • شروع برنامه:07:19:07
 • پایان برنامه: 07:24:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقتصاد آبی زمین سبز

عنوان : رنگین فام

 • شروع برنامه:07:24:57
 • پایان برنامه: 07:30:14
 • طول برنامه:5 دقیقه

صنایع چاپ فرهنگ - موسیقی خنثی

صنعت چاپ فرهنگ سنندج

 • شروع برنامه:07:31:32
 • پایان برنامه: 07:42:58
 • طول برنامه:11 دقیقه

مستند اقتصادی (زیتون)

مستند اقتصادی (زیتون) تامین شده از شبکه مستند

 • شروع برنامه:07:46:09
 • پایان برنامه: 07:52:39
 • طول برنامه:6 دقیقه

مناسبتی خرقانی موسیقی خنثی

مناسبتی خرقانی موسیقی خنثی

 • شروع برنامه:07:53:09
 • پایان برنامه: 07:58:32
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناسبتی نیوان هیدرولیک موسیقی خنثی

مناسبتی نیوان هیدرولیک موسیقی خنثی

 • شروع برنامه:07:58:40
 • پایان برنامه: 08:10:45
 • طول برنامه:12 دقیقه

تامینی ( بوی کهنه باروت )

تامینی ( بوی کهنه باروت ) مستند اقتصادی که از شبکه مستند تامین شده است

 • شروع برنامه:08:10:52
 • پایان برنامه: 08:23:18
 • طول برنامه:12 دقیقه

تامینی یه لقمه نون _ روح الله فردوسی _ پرستار

تامینی یه لقمه نون _ روح الله فردوسی _ پرستار _ تامین شده در شبکه مستند

 • شروع برنامه:08:23:26
 • پایان برنامه: 08:29:33
 • طول برنامه:6 دقیقه

واحد تولیدی تالیا شهد ارومیه - موسیقی خنثی

واحد تولیدی تالیا شهد ارومیه - موسیقی خنثی

 • شروع برنامه:08:30:49
 • پایان برنامه: 08:36:19
 • طول برنامه:5 دقیقه

فولاد کاران ایلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:36:28
 • پایان برنامه: 08:41:56
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناسبتی ایمن نوار تهران موسیقی خنثی

مناسبتی ایمن نوار تهران موسیقی خنثی

 • شروع برنامه:08:42:08
 • پایان برنامه: 08:47:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

صنایع سنگ قرمز سنندج - موسیقی خنثی

صنایع سنگ قرمز سنندج - موسیقی خنثی

 • شروع برنامه:08:47:49
 • پایان برنامه: 08:53:29
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقتصاد آبی زمین سبز

پرورش شترمرغ

 • شروع برنامه:08:53:43
 • پایان برنامه: 08:58:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

هنرکده لاجوردین (با تایتل جدیدتر)

فروش محصولات هنری و صنایع دستی

 • شروع برنامه:08:58:58
 • پایان برنامه: 09:04:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناسبتی الگانت موسیقی خنثی

مناسبتی الگانت موسیقی خنثی

 • شروع برنامه:09:04:48
 • پایان برنامه: 09:10:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناسبتی امام زاده هاشم

مناسبتی _امام زاده هاشم امام زاده هاشم از نوادگان امام حسن مجتبی و پسر حسن مثنی می باشد که پس از ورود امام رضا به خراسان به ایران مهاجرت کرد و توسط عمال خلیفه عباسی به شهادت رسید. امام زاده هاشم در گردنه ی مشاء از توابع شهرستان دماوند قرار دارد.

 • شروع برنامه:09:10:58
 • پایان برنامه: 09:59:18
 • طول برنامه:48 دقیقه

تامینی سرزمین نخبگان ( دکتر شیخ نژاد )

تامینی سرزمین نخبگان ( دکتر شیخ نژاد ) برنامه اقتصادی است که از شبکه مستند تامین شده است

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر آگهی - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:15:12
 • پایان برنامه: 10:20:55
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناسبتی روان کار صنعت موسیقی خنثی

مناسبتی روان کار صنعت موسیقی خنثی

 • شروع برنامه:10:21:25
 • پایان برنامه: 10:27:03
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناسبتی جمالی موسیقی خنثی

مناسبتی جمالی موسیقی خنثی

 • شروع برنامه:10:27:17
 • پایان برنامه: 10:33:43
 • طول برنامه:6 دقیقه

زندگی و اقتصاد عشایر اردبیل - موسیقی خنثی

زندگی و اقتصاد عشایر اردبیل - موسیقی خنثی

 • شروع برنامه:10:38:08
 • پایان برنامه: 10:57:36
 • طول برنامه:19 دقیقه

دست آفریده ها ( امیر ساعی _ قلم زنی )

دست آفریده ها ( امیر ساعی _ قلم زنی ) درمورد آقای امیر ساعی پیشکسوت قلم زنی هست که مراحل کار را توضیح می دهد.تامین شده از شبکه مستند

 • شروع برنامه:11:05:23
 • پایان برنامه: 11:11:27
 • طول برنامه:6 دقیقه

مناسبتی ندای امید موسیقی خنثی

مناسبتی ندای امید موسیقی خنثی

 • شروع برنامه:11:11:56
 • پایان برنامه: 11:39:47
 • طول برنامه:27 دقیقه

تامینی سرزمین نخبگان ( فرامرز صحرایی )

تامینی سرزمین نخبگان ( فرامرز صحرایی ) برنامه مستند اقتصادی است که از شبکه مستند تامین شده است

 • شروع برنامه:11:39:56
 • پایان برنامه: 11:47:26
 • طول برنامه:7 دقیقه

تامینی ترین ها ( آینه سنگی )

تامینی ترین ها ( آینه سنگی ) مستند اقتصادی که از شبکه مستند تامین شده است .

 • شروع برنامه:11:47:35
 • پایان برنامه: 11:52:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناسبتی رایض فیلتر موسیقی خنثی

مناسبتی رایض فیلتر موسیقی خنثی

 • شروع برنامه:11:53:13
 • پایان برنامه: 11:58:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

صنایع چاپ فرهنگ - موسیقی خنثی

صنعت چاپ فرهنگ سنندج

 • شروع برنامه:12:06:11
 • پایان برنامه: 12:21:11
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر آگهی - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:22:29
 • پایان برنامه: 12:33:55
 • طول برنامه:11 دقیقه

مستند اقتصادی (زیتون)

مستند اقتصادی (زیتون) تامین شده از شبکه مستند

 • شروع برنامه:12:38:30
 • پایان برنامه: 12:43:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

شیشه گلکار (با تایتل جدیدتر )

فروشگاه تخصصی شیشه و سرامیک گلکار

 • شروع برنامه:12:43:55
 • پایان برنامه: 12:50:25
 • طول برنامه:6 دقیقه

مناسبتی خرقانی موسیقی خنثی

مناسبتی خرقانی موسیقی خنثی

 • شروع برنامه:12:50:55
 • پایان برنامه: 12:56:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناسبتی نیوان هیدرولیک موسیقی خنثی

مناسبتی نیوان هیدرولیک موسیقی خنثی

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:05:03
 • طول برنامه:5 دقیقه

پلاتو مجری - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:05:12
 • پایان برنامه: 13:11:19
 • طول برنامه:6 دقیقه

واحد تولیدی تالیا شهد ارومیه - موسیقی خنثی

واحد تولیدی تالیا شهد ارومیه - موسیقی خنثی

 • شروع برنامه:13:12:40
 • پایان برنامه: 13:23:09
 • طول برنامه:10 دقیقه

تامینی ( مادرم )

تامینی ( مادرم ) برنامه اقتصادی است که از شبکه مستند تامین شده است

 • شروع برنامه:13:23:16
 • پایان برنامه: 13:28:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

فولاد کاران ایلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:29:15
 • پایان برنامه: 13:34:43
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناسبتی ایمن نوار تهران موسیقی خنثی

مناسبتی ایمن نوار تهران موسیقی خنثی

 • شروع برنامه:13:35:02
 • پایان برنامه: 13:58:16
 • طول برنامه:23 دقیقه

تامینی سرزمین نخبگان ( میر محمدی )

تامینی سرزمین نخبگان ( میر محمدی ) برنامه اقتصادی است که از شبکه مستند تامین شده است

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر آگهی - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:15:09
 • پایان برنامه: 14:56:32
 • طول برنامه:41 دقیقه

تامینی داستان زمین 6 ( زمین شناسی ایران )

تامینی داستان زمین 6 ( زمین شناسی ایران ) برنامه تامینی درباره زمینها ،معادن و انواع سنگهای ایران صحبت میکنند تامین شده از شبکه مستند

 • شروع برنامه:14:56:41
 • پایان برنامه: 15:11:02
 • طول برنامه:14 دقیقه

تامینی یک روز خوب ( جهانگردی با دوچرخه )

تامینی یک روز خوب ( جهانگردی با دوچرخه )

 • شروع برنامه:15:11:11
 • پایان برنامه: 15:22:32
 • طول برنامه:11 دقیقه

تامینی ترین ها (نقش خط )

تامینی ترین ها (نقش خط ) مستند اقتصادی که از شبکه مستند تامین شده است .

 • شروع برنامه:15:22:41
 • پایان برنامه: 15:28:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناسبتی الگانت موسیقی خنثی

مناسبتی الگانت موسیقی خنثی

 • شروع برنامه:15:35:07
 • پایان برنامه: 15:41:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناسبتی امام زاده هاشم

مناسبتی _امام زاده هاشم امام زاده هاشم از نوادگان امام حسن مجتبی و پسر حسن مثنی می باشد که پس از ورود امام رضا به خراسان به ایران مهاجرت کرد و توسط عمال خلیفه عباسی به شهادت رسید. امام زاده هاشم در گردنه ی مشاء از توابع شهرستان دماوند قرار دارد.

 • شروع برنامه:15:43:06
 • پایان برنامه: 15:48:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناسبتی روان کار صنعت موسیقی خنثی

مناسبتی روان کار صنعت موسیقی خنثی

 • شروع برنامه:15:49:16
 • پایان برنامه: 15:54:54
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناسبتی جمالی موسیقی خنثی

مناسبتی جمالی موسیقی خنثی

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر آگهی - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:04
 • پایان برنامه: 16:21:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

برگی از تاریخ

بخشهایی از سریال مختار نامه با موضوع مشکلات اقتصادی

 • شروع برنامه:16:21:19
 • پایان برنامه: 16:27:45
 • طول برنامه:6 دقیقه

زندگی و اقتصاد عشایر اردبیل - موسیقی خنثی

زندگی و اقتصاد عشایر اردبیل - موسیقی خنثی

 • شروع برنامه:16:28:08
 • پایان برنامه: 16:34:12
 • طول برنامه:6 دقیقه

مناسبتی ندای امید موسیقی خنثی

مناسبتی ندای امید موسیقی خنثی

 • شروع برنامه:16:34:39
 • پایان برنامه: 16:54:07
 • طول برنامه:19 دقیقه

دست آفریده ها ( امیر ساعی _ قلم زنی )

دست آفریده ها ( امیر ساعی _ قلم زنی ) درمورد آقای امیر ساعی پیشکسوت قلم زنی هست که مراحل کار را توضیح می دهد.تامین شده از شبکه مستند

 • شروع برنامه:16:54:21
 • پایان برنامه: 16:59:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناسبتی رایض فیلتر موسیقی خنثی

مناسبتی رایض فیلتر موسیقی خنثی

 • شروع برنامه:17:05:09
 • پایان برنامه: 17:10:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقتصاد آبی زمین سبز

عنوان : رنگین فام

 • شروع برنامه:17:26:58
 • پایان برنامه: 17:32:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

چانچو شرکت تعاونی شکوفه نو نیرومند

شرکت تعاونی شکوفه نو نیرومند رستوران نمونه نیرومند نمونه گردشگری نیرومند عرضه کننده انواع غذاهای محلی گیلان نشانی:استان گیلان نرسیده به قلعه رودخان مدیر و مسئول:ماهان نیرومند تلفن:01334790535

 • شروع برنامه:17:32:47
 • پایان برنامه: 17:38:26
 • طول برنامه:5 دقیقه

دستاهنگ - قلعه حصار و اهرمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:42:13
 • پایان برنامه: 17:47:41
 • طول برنامه:5 دقیقه

شرکت ناردین صنعت

شرکت ناردین صنعت شرح فعالیت : شرکت ناردین صنعت با نام تجاری پیاله از سال 1385 ابتدا در زمینه صنایع تبدیلی مواد غذایی و تبدیل و خشک کردن میوه جات و سبزیجات از جمله سیب درختی و سیب زمینی و پیاز و سیر و غیره آغاز نموده است و بعدها با توجه به شرایط بازار به

 • شروع برنامه:17:47:55
 • پایان برنامه: 17:53:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

شرکت صنایع شیر ژال

شرکت صنایع شیر ژال شرکت صنایع شیرژال افتخار داردپس از گذشت ربع قرن تجربه از فعالیت متمرکز و تخصصی در زمینه تولید محصولات لبنی اولین تولیدکننده محصولات لبنی پاستوریزه فاقد آنتی بیوتیک درایران میباشد و این مهم با برخورداری از نیروهای کارآمد و متخصص و با است

 • شروع برنامه:17:53:30
 • پایان برنامه: 17:58:57
 • طول برنامه:5 دقیقه

بستنی نشاط

بستنی نشاط تولید کننده بستنیهای کیلویی با انواع طعمها از جمله پسته ای گردویی موزی کارامل و غیره

 • شروع برنامه:17:59:52
 • پایان برنامه: 18:15:19
 • طول برنامه:15 دقیقه

مستند اقتصادی (عروسک کاموایی )

مستند اقتصادی (عروسک کاموایی ) تامین شده از شبکه مستند

 • شروع برنامه:18:31:42
 • پایان برنامه: 18:37:08
 • طول برنامه:5 دقیقه

نخ فرش ماشینی درخشان قم

نخ فرش ماشینی درخشان قم شرکت ریسندگی نخ فرش درخشان یکی از خطوط تولید کارخانجات ریسندگی و بافندگی استان قم بوده که از سال 1373 راه اندازی شده و هم اکنون پس از گذشت سال ها از فعالیت متمرکز و تخصصی در زمینه تولید انواع نخ فرش ماشینی و به روز رسانــــــی ما

 • شروع برنامه:18:37:22
 • پایان برنامه: 18:43:45
 • طول برنامه:6 دقیقه

پارچه بافی محتشمی

پارچه بافی محتشمی خاندان محتشمی کاشان یکی از دیرپاترین هنرمندان حرفه شعر بافی میباشند که این هنر در کاشان بعد از قالی بافی رایجترین حرفه در کاشان است . در بافت پارچه ها از رنگهای طبیعی استفاده شده است . شال ، مانتو ، لباسهای سنتی از محصولات این پارچه با

 • شروع برنامه:18:44:09
 • پایان برنامه: 18:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

شرکت فرش افشار زرینه

شرکت فرش افشار زرینه آدرس : میاندوآب – کیلومتر 5 جاده شاهین دژ –شهرک صنعتی میاندوآب –فرش افشار زرینه تلفن: 044 – 45357222-6 تلفن مدیر : 09141810099 بکتاشی شرح فعالیت : گروه صنعتی فرش افشار اولین تولید کننده فرش ماشینی در منطقه میاندوآب میباشد و در زمین

 • شروع برنامه:18:50:00
 • پایان برنامه: 18:57:35
 • طول برنامه:7 دقیقه

وطن من

این قسمت می پردازد به معرفی یکی از روستاهای گردشگری در استان مازندران، گاوزن محله و روستای شی الیم. در این جنگل آبشاری زیبا و بزرگ وجود دارد که بصورت پله کانی سرریز می شود. وبا کلی تنوع گیاهی ... .

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

بارکد - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:09
 • پایان برنامه: 20:02:04
 • طول برنامه:11 دقیقه

تریبون کسب و کار -کارخانه گلها - قسمت سیزده

تریبون کسب و کار -کارخانه گلها - قسمت سیزده

 • شروع برنامه:20:09:22
 • پایان برنامه: 20:14:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

شرکت آریا صنعت معصومی

شرکت آریا صنعت معصومی شرکت آریا صنعت معصومی ، تولیدکننده دستگاه های تصفیه آب خانگی و نیمه صنعتی در با هدف ایجاد امکان استفاده از آب سالم برای همه مردم میهن عزیزمان در سال 1383 در استان قم تاسیس شد. این مجموعه که در ابتدا با واردات و مونتاژ دستگاه های تصفی

 • شروع برنامه:20:15:07
 • پایان برنامه: 20:21:09
 • طول برنامه:6 دقیقه

شرکت آکا

شرکت آکا زمینه کاری: تولیدکننده انواع سطل های زباله تمام استیل اداری و خانگی و انواع سبزی خردکن های خانگی آدرس: تهران – شهرک صنعتی عباس آباد – خیابان خیام – خیابان مولوی – کوچه گازار – پلاک 370 تلفن: 77739477-021

 • شروع برنامه:20:30:16
 • پایان برنامه: 20:37:42
 • طول برنامه:7 دقیقه

شرکت اخگر الکتریک

شرکت اخگر الکتریک شرکت اخگر الکتریک با نیم قرن سابقه تولید محصولات الکتریکی روشنایی و با اخذ مجوز بهره برداری از سازمان صنعت ، معدن و تجارت فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت با تکیه بر تجربه و نوآوری و با بهره گیری از ماشین آلات و تکنولوژی به روز دنیا

 • شروع برنامه:20:37:56
 • پایان برنامه: 20:43:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

شعاع الکتریک

شعاع الکتریک 36425556 بلوار ابن سینا – خیابان کوشامران – نبش کوی 12 تولید کننده - چراغ زیر کابینتی - پنل سقفی - چراغ سقفی تو کار چراغ شارژی اضطراری - چراغ بالا آینه - چراغ زیر پله‌ای - چراغ خیابانی - سنسور نور ..

 • شروع برنامه:20:43:23
 • پایان برنامه: 20:49:28
 • طول برنامه:6 دقیقه

شرکت تابلو الکتریک سمنان

شرکت تابلو الکتریک سمنان در حوزه ی تولید انواع تابلوهای برق در ابعاد و اشکال مختلف فعال است . تابلو الکتریک سمنان تلاش خود را نموده است تا همواره محصولات خود را در سطح بالاترین کیفیت های موجود به مشتریان عرضه نماید .

 • شروع برنامه:20:49:35
 • پایان برنامه: 20:56:28
 • طول برنامه:6 دقیقه

وقت کار آرش رادمهر ( سوپر میوه کلاته)

وقت کار آرش رادمهر ( سوپر میوه کلاته) درباره معرفی میوه فروشی و کارآفرینی سوپر میوه کلاته صحبت میکند

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:49:16
 • طول برنامه:49 دقیقه

حجره قیمه خان

زیور قصد دارد یک کارگاه تولید لباس راه اندازی کند کارگاه لباس او لباس هایی را تولید می کند که تمام اجزا و مواد مصرفی اش ایرانی هستند. زیور اغلب موارد مورد نیازش را یافته اما نخ و کاموای ایرانی در بازار کم شده و نمی تواند مقدار زیادی تهیه کنند، قیمه خان قص

 • شروع برنامه:21:55:02
 • پایان برنامه: 22:02:28
 • طول برنامه:7 دقیقه

وقت کار رضا یادگاری ( بنیانگذار شبکه Yadegari.tv )

وقت کار رضا یادگاری ( بنیانگذار شبکه Yadegari.tv )به معرفی کارآفرینان بزرگ ایران می پردازد . که این برنامه به معرفی بنیانگذار کلوچه نادی به نام پاک امن می پردازد.

 • شروع برنامه:22:02:28
 • پایان برنامه: 22:16:34
 • طول برنامه:14 دقیقه

مصاحبه و گفتگو با مسئولین فرهنگسرای اشراق

مصاحبه و گفتگو با مسئولین برگزار کننده هشتمین جشنواره انار در فرهنگسرای اشراق (آقای اوحدی و خانم خاوری)

 • شروع برنامه:22:16:56
 • پایان برنامه: 22:52:03
 • طول برنامه:35 دقیقه

تامینی مشتی اسماعیل

تامینی مشتی اسماعیل که از شبکه مستند تامین شده است .

 • شروع برنامه:22:52:10
 • پایان برنامه: 23:00:20
 • طول برنامه:8 دقیقه

گردشگری همسفر استان اصفهان ( محله علی قلی )

گردشگری همسفر استان اصفهان ( محله علی قلی ) واقع درشهر اصفهان استان اصفهان با معرفی جاذبه های دیدنی و گردشگری به جهت حمایت از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

 • شروع برنامه:23:05:33
 • پایان برنامه: 23:10:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

شرکت شقایق مهر

شرکت شقایق مهر شرکت تعاونی کشت گیاهان دارویی شقایق مهر استان قم با نام تجاری عرقیات نوری با بیش از 20 سال سابقه کار در تولید عرقیات گیاهی به شیوه سنتی در سال 85 با دریافت پروانه تاسیس و بهره برداری از وزارت صنایع و معادن کار خود را به طور رسمی آغاز نموده

 • شروع برنامه:23:11:56
 • پایان برنامه: 23:18:51
 • طول برنامه:6 دقیقه

شرکت سرد و تازه

شرکت سرد و تازه تولید کننده محص.لات غذایی سرد و سبزیجات آدرس : کرج - اول جاده ماهدشت - خیابان چمن تلفن : 33404545 - 026 فکس : 33407475 - 026

 • شروع برنامه:23:19:13
 • پایان برنامه: 23:25:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

شرکت کشت و صنعت آنا کنسرو

شرکت کشت و صنعت آناکنسرو ( سانیا ) آدرس : آذربایجان شرقی –مرند – کیلومتر 2 جاده بازرگان – جاده یامچی – شرکت آناکنسرو تلفن : 041 – 22313318 تلفن مدیر : 09143139995 شرح فعالیت : شرکت کشت و صنعت آناکنسرو با برند تجاری سانیا نزدیک به سه دهه در زمینه تولید

 • شروع برنامه:23:25:43
 • پایان برنامه: 23:35:56
 • طول برنامه:10 دقیقه

کار اوای سفالگری نظنز

کار اوای سفالگری نطنز... استان اصفهان

 • شروع برنامه:23:39:13
 • پایان برنامه: 23:47:06
 • طول برنامه:7 دقیقه

شرکت پولاسا

شرکت پولاسا شركت پولاسا در سال 1354 در زميني به مساحت 11000 متر مربع تاسيس گرديد و براي اولين بار در كشور ، صنعت بازيافت قطعات لاستيكي فرسوده را پايه گذاري نمود و در سال 1363 با تجهيز كارخانه به ماشين آلات مدرن و انتقال تكنولوژي، شروع به ساخت قطعات خودرو

 • شروع برنامه:23:47:19
 • پایان برنامه: 23:53:19
 • طول برنامه:6 دقیقه

شرکت تولیدی بندر آبادان ده هزار ( اصلاح تایتل )

- شرکت تولیدی بندر آبادان ده هزار - تولید کننده انواع روغن موتور، روغن دنده، روغن صنعتی، روغن هیدرولیک و گریس شرکت روغن موتور بندر آبادان ده هزار ، سال 1359 با هدف ایجاد فرصت های اشتغال و نیل به خودکفایی در تولید انواع روانسازها تاسیس و پس از اخذ مجوزهای