جدول پخش

شبکه نمایش
 • شروع برنامه:00:11:03
 • پایان برنامه: 00:22:11
 • طول برنامه:11 دقیقه

پشت صحنه (ستوان بد)

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:22:11
 • پایان برنامه: 00:34:49
 • طول برنامه:12 دقیقه

پشت پرده (ستوان بد)

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:35:24
 • پایان برنامه: 00:51:54
 • طول برنامه:16 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:52:01
 • پایان برنامه: 00:59:28
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني 1396/07/03(قبل1)

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:59:28
 • پایان برنامه: 01:40:34
 • طول برنامه:41 دقیقه

سينمايي شوک

[محصول] فرانسه [کارگردان] آلن دلون [بازيگران] آلن دلون - کاترين دنوو [خلاصه برنامه] کريستين (آلن دلون) بعد از انجام اخرين ماموريتش در آفريقا به فرانسه باز ميگردد و از رئيس تقاضاي بازنشستگي از کار را دارد ولي رئيس در صدد است که او را منصرف کند از اين رو تع

 • شروع برنامه:01:44:36
 • پایان برنامه: 02:17:14
 • طول برنامه:32 دقیقه

سينمايي شوک

[محصول] فرانسه [کارگردان] آلن دلون [بازيگران] آلن دلون - کاترين دنوو [خلاصه برنامه] کريستين (آلن دلون) بعد از انجام اخرين ماموريتش در آفريقا به فرانسه باز ميگردد و از رئيس تقاضاي بازنشستگي از کار را دارد ولي رئيس در صدد است که او را منصرف کند از اين رو تع

 • شروع برنامه:02:17:39
 • پایان برنامه: 02:28:16
 • طول برنامه:10 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:29:08
 • پایان برنامه: 03:09:40
 • طول برنامه:40 دقیقه

سينمايي ندامت

[محصول] آلمان [کارگردان] آرون اشنايدر [بازيگران] رابرت دوال - بيل موري [خلاصه برنامه] فليکس بوش پيرمردي کاملاً منزوي است که چهل سال است در مِلک خصوصي و دور افتاده اش به تنهايي زندگي مي کند و علاقه اي به معاشرت با کسي ندارد

 • شروع برنامه:03:10:29
 • پایان برنامه: 03:48:13
 • طول برنامه:37 دقیقه

سينمايي ندامت

[محصول] آلمان [کارگردان] آرون اشنايدر [بازيگران] رابرت دوال - بيل موري [خلاصه برنامه] فليکس بوش پيرمردي کاملاً منزوي است که چهل سال است در مِلک خصوصي و دور افتاده اش به تنهايي زندگي مي کند و علاقه اي به معاشرت با کسي ندارد

 • شروع برنامه:03:48:38
 • پایان برنامه: 03:59:18
 • طول برنامه:10 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:00:10
 • پایان برنامه: 04:29:58
 • طول برنامه:29 دقیقه

سينمايي اعمال شيطاني3

[محصول] هنگ کنگ [کارگردان] اندرو لاو [بازيگران] اندي لاو-توني لنگ چي وي [خلاصه برنامه] اهها پس از اتفاقات فيلم اول،"مينگ" به يک مسئول بلند مرتبه پليس به جاسوسي براي مافيا مشکوک مي شود

 • شروع برنامه:04:30:09
 • پایان برنامه: 04:36:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:36:59
 • پایان برنامه: 05:52:07
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

سينمايي اعمال شيطاني3

[محصول] هنگ کنگ [کارگردان] اندرو لاو [بازيگران] اندي لاو-توني لنگ چي وي [خلاصه برنامه] اهها پس از اتفاقات فيلم اول،"مينگ" به يک مسئول بلند مرتبه پليس به جاسوسي براي مافيا مشکوک مي شود

 • شروع برنامه:05:52:32
 • پایان برنامه: 05:58:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:05:59:32
 • پایان برنامه: 06:45:04
 • طول برنامه:45 دقیقه

سينمايي بگذار گريه کنم

[محصول] هند [کارگردان] ساتين بوس [بازيگران] بيندو [خلاصه برنامه] درامي از زندگي دو يتيم در هند

 • شروع برنامه:06:45:53
 • پایان برنامه: 07:31:06
 • طول برنامه:45 دقیقه

سينمايي بگذار گريه کنم

[محصول] هند [کارگردان] ساتين بوس [بازيگران] بيندو [خلاصه برنامه] درامي از زندگي دو يتيم در هند

 • شروع برنامه:07:31:31
 • پایان برنامه: 07:47:04
 • طول برنامه:15 دقیقه

پشت صحنه (آقاي روباه شگفت انگيز)

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:07:47:04
 • پایان برنامه: 08:01:10
 • طول برنامه:14 دقیقه

پشت پرده (آقاي روباه)

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:08:02:02
 • پایان برنامه: 08:43:20
 • طول برنامه:41 دقیقه

سينمايي رد گربه

[محصول] آمريکا [کارگردان] ويليام ولمن [بازيگران] رابرت ميتچام - تب هانتر [خلاصه برنامه] استان درباره اي خانواده اي است که در روستايي زيبا و کوهستاني زندگي مي کنند ..در اين خانواده اختلاف و مشکلاتي وجود دارد. در مقابل پسر کوچکتر خانواده تلاش مي کند تا اوضا

 • شروع برنامه:08:44:09
 • پایان برنامه: 09:17:39
 • طول برنامه:33 دقیقه

سينمايي رد گربه

[محصول] آمريکا [کارگردان] ويليام ولمن [بازيگران] رابرت ميتچام - تب هانتر [خلاصه برنامه] استان درباره اي خانواده اي است که در روستايي زيبا و کوهستاني زندگي مي کنند ..در اين خانواده اختلاف و مشکلاتي وجود دارد. در مقابل پسر کوچکتر خانواده تلاش مي کند تا اوضا

 • شروع برنامه:09:18:04
 • پایان برنامه: 09:30:27
 • طول برنامه:12 دقیقه

پشت پرده (ياد آور)

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:09:31:19
 • پایان برنامه: 10:14:51
 • طول برنامه:43 دقیقه

سينمايي سرعت

[محصول] ايران [کارگردان] محمدحسين لطيفي [بازيگران] حسين ياري - عبدالرضا اکبري [خلاصه برنامه] بهزاد شايقي قهرمان اتومبيلراني قبل از مسابقه ي اصلي رقيب خود را از دور مسابقه خارج مي کند و حالا شرکت اتومبيلراني ايران خودرو براي روز مسابقه به يک راننده ي با سا

 • شروع برنامه:10:15:40
 • پایان برنامه: 11:02:10
 • طول برنامه:46 دقیقه

سينمايي سرعت

[محصول] ايران [کارگردان] محمدحسين لطيفي [بازيگران] حسين ياري - عبدالرضا اکبري [خلاصه برنامه] بهزاد شايقي قهرمان اتومبيلراني قبل از مسابقه ي اصلي رقيب خود را از دور مسابقه خارج مي کند و حالا شرکت اتومبيلراني ايران خودرو براي روز مسابقه به يک راننده ي با سا

 • شروع برنامه:11:03:02
 • پایان برنامه: 11:54:27
 • طول برنامه:51 دقیقه

سينمايي اعمال شيطاني3

[محصول] هنگ کنگ [کارگردان] اندرو لاو [بازيگران] اندي لاو-توني لنگ چي وي [خلاصه برنامه] اهها پس از اتفاقات فيلم اول،"مينگ" به يک مسئول بلند مرتبه پليس به جاسوسي براي مافيا مشکوک مي شود

 • شروع برنامه:11:54:38
 • پایان برنامه: 12:00:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:01:22
 • پایان برنامه: 12:54:53
 • طول برنامه:53 دقیقه

سينمايي اعمال شيطاني3

[محصول] هنگ کنگ [کارگردان] اندرو لاو [بازيگران] اندي لاو-توني لنگ چي وي [خلاصه برنامه] اهها پس از اتفاقات فيلم اول،"مينگ" به يک مسئول بلند مرتبه پليس به جاسوسي براي مافيا مشکوک مي شود

 • شروع برنامه:13:00:10
 • پایان برنامه: 13:41:50
 • طول برنامه:41 دقیقه

تله فيلم هفتاد و سومين تن

[محصول] ايران [کارگردان] علي موذني [بازيگران] محمد حاتمي [خلاصه برنامه] حسيني، نويسنده، گزارشگر روزنامه و بازيگر تئاتر است. او گزارشي را درباري اختلاس مجريان پروژه اي، تنظيم کرده که به علت سهيم بودن طالبي مدير مسئول روزنامه در آن، وي با چاپ اين نوشته مخال

 • شروع برنامه:13:42:39
 • پایان برنامه: 14:20:40
 • طول برنامه:38 دقیقه

تله فيلم هفتاد و سومين تن

[محصول] ايران [کارگردان] علي موذني [بازيگران] محمد حاتمي [خلاصه برنامه] حسيني، نويسنده، گزارشگر روزنامه و بازيگر تئاتر است. او گزارشي را درباري اختلاس مجريان پروژه اي، تنظيم کرده که به علت سهيم بودن طالبي مدير مسئول روزنامه در آن، وي با چاپ اين نوشته مخال

 • شروع برنامه:14:21:05
 • پایان برنامه: 14:31:25
 • طول برنامه:10 دقیقه

پشت صحنه(نور سرد صبح)

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:31:25
 • پایان برنامه: 14:44:41
 • طول برنامه:13 دقیقه

پشت پرده (نور سرد صبح)

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:45:16
 • پایان برنامه: 14:59:56
 • طول برنامه:14 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:15:00:48
 • پایان برنامه: 15:41:36
 • طول برنامه:40 دقیقه

سينمايي مزار شريف

[تهيه کننده] 1393 [محصول] ايران [کارگردان] عبدالحسين برزيده [بازيگران] حسين ياري - مهتاب کرامتي [خلاصه برنامه] فيلم مزار شريف داستان کشتار ديپلمات‌هاي ايراني در کنسولگري ايران در شهر مزار شريف افغانستان است که به دنبال هجوم نيروهاي طالبان منجر به شهادت يي

 • شروع برنامه:15:42:25
 • پایان برنامه: 16:24:18
 • طول برنامه:41 دقیقه

سينمايي مزار شريف

[تهيه کننده] 1393 [محصول] ايران [کارگردان] عبدالحسين برزيده [بازيگران] حسين ياري - مهتاب کرامتي [خلاصه برنامه] فيلم مزار شريف داستان کشتار ديپلمات‌هاي ايراني در کنسولگري ايران در شهر مزار شريف افغانستان است که به دنبال هجوم نيروهاي طالبان منجر به شهادت يي

 • شروع برنامه:16:24:43
 • پایان برنامه: 16:38:52
 • طول برنامه:14 دقیقه

پشت صحنه(دور افتاده)

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:38:52
 • پایان برنامه: 16:51:29
 • طول برنامه:12 دقیقه

پشت پرده (دور افتاده)

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:52:04
 • پایان برنامه: 17:00:17
 • طول برنامه:8 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:17:00:37
 • پایان برنامه: 18:14:16
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

سينمايي دلهاي شکسته

[محصول] هند [کارگردان] موهان کومار [بازيگران] راجيش خانا [خلاصه برنامه] کوملا و آملت پيرمرد و پيرزني هستند که به همراه عروس و پسر خود زندگي ميکنند . اما حرمت و احترام آنها در خانواده حفظ نمي شود

 • شروع برنامه:18:19:06
 • پایان برنامه: 18:28:17
 • طول برنامه:9 دقیقه

سينمايي دلهاي شکسته

[محصول] هند [کارگردان] موهان کومار [بازيگران] راجيش خانا [خلاصه برنامه] کوملا و آملت پيرمرد و پيرزني هستند که به همراه عروس و پسر خود زندگي ميکنند . اما حرمت و احترام آنها در خانواده حفظ نمي شود

 • شروع برنامه:18:28:42
 • پایان برنامه: 18:42:45
 • طول برنامه:14 دقیقه

پشت صحنه (پليس آهني)

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:18:42:45
 • پایان برنامه: 18:58:02
 • طول برنامه:15 دقیقه

پشت پرده (پليس آهني)

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870