جدول پخش

شبکه نمایش
 • شروع برنامه:01:04:42
 • پایان برنامه: 02:40:07
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

سينمايي موبي ديک

[محصول] آمريکا [کارگردان] جان هيوستون [بازيگران] اورسون ولز [خلاصه برنامه] نهنگي غول آسا در حمله به يک زيردريايي جنگي در سال 1969 باعث انهدام زيردريايي و مصدوم شدن "ايهب" افسر نيروي دريايي مي شود

 • شروع برنامه:02:40:14
 • پایان برنامه: 02:45:26
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/02/07(قبل2)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:45:26
 • پایان برنامه: 02:57:32
 • طول برنامه:12 دقیقه

آيکيو سينما

[محصول] آمريکا [کارگردان] جان هس [خلاصه برنامه] توضيحاتي کاربردي در مورد مفاهيم سينمايي و تاريخ سينما

 • شروع برنامه:02:57:32
 • پایان برنامه: 03:02:44
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/02/07(بين2)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:03:02:44
 • پایان برنامه: 03:12:53
 • طول برنامه:10 دقیقه

آيکيو سينما

[محصول] آمريکا [کارگردان] جان هس [خلاصه برنامه] توضيحاتي کاربردي در مورد مفاهيم سينمايي و تاريخ سينما

 • شروع برنامه:03:13:11
 • پایان برنامه: 04:23:39
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

سينمايي مسافرين زندگي

[محصول] آمريکا [کارگردان] مايکل لاندون [بازيگران] اريل کاتل [خلاصه برنامه] ميسي پس ازادواج با ويلي راهي سفر جنوب مي شود تا دركنارهم درمزرعه اي به دامپروري بپردازند.گروهي ازدزدان درطي مسير قصد حمله به آنها رادارند كه ويلي با نمايش دادن اسلحه اش آنها را دور

 • شروع برنامه:04:25:52
 • پایان برنامه: 04:43:58
 • طول برنامه:18 دقیقه

سينمايي نيکسون

[محصول] آمريکا [کارگردان] اليور استون [بازيگران] جو آنا آلن [خلاصه برنامه] سال 1973 است و ريچارد نيکسون ژس از دو دوره شکست در انتخابات رياست جمهوري آمريکا شده است . اما به دليل دستگيري چند مامور مخفي کاخ سفيد در هتل واترگيت موقعيتش به خطر مي افتد

 • شروع برنامه:04:44:09
 • پایان برنامه: 04:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:50:10
 • پایان برنامه: 06:51:23
 • طول برنامه:2 ساعت و 1 دقیقه

سينمايي نيکسون

[محصول] آمريکا [کارگردان] اليور استون [بازيگران] جو آنا آلن [خلاصه برنامه] سال 1973 است و ريچارد نيکسون ژس از دو دوره شکست در انتخابات رياست جمهوري آمريکا شده است . اما به دليل دستگيري چند مامور مخفي کاخ سفيد در هتل واترگيت موقعيتش به خطر مي افتد

 • شروع برنامه:06:52:27
 • پایان برنامه: 07:38:57
 • طول برنامه:46 دقیقه

سينمايي سي و شش

[محصول] فرانسه [کارگردان] ايليور مارشال [بازيگران] دنيل اوتوي - ايليور مارشال [خلاصه برنامه] يک باند سرقت در پاريس توانسته پليس را از متوقف کردن خود نااميد کند، لئو ورينکس و دنيس کلاين دو پليس که تشنه ارتقاء درجه هستند وارد رقابتي براي دريافت ترفيع و در ن

 • شروع برنامه:07:39:39
 • پایان برنامه: 08:24:37
 • طول برنامه:44 دقیقه

سينمايي سي و شش

[محصول] فرانسه [کارگردان] ايليور مارشال [بازيگران] دنيل اوتوي - ايليور مارشال [خلاصه برنامه] يک باند سرقت در پاريس توانسته پليس را از متوقف کردن خود نااميد کند، لئو ورينکس و دنيس کلاين دو پليس که تشنه ارتقاء درجه هستند وارد رقابتي براي دريافت ترفيع و در ن

 • شروع برنامه:08:26:09
 • پایان برنامه: 09:13:05
 • طول برنامه:46 دقیقه

سينمايي دزد پاريسي

[محصول] فرانسه [کارگردان] لوئيز ميل [بازيگران] ژان پل بلموندو - ماري دوبيوس [خلاصه برنامه] ژرژ که در کودکي پدر و مادر خود را از دست داده است , سرپرستي اش به عمويش واگذار شده که بسيار خسيس است و ارث ژرژ را بالا کشيده است . ژرژ از حرص عمويش به سرقت رو مي آو

 • شروع برنامه:09:14:30
 • پایان برنامه: 09:46:28
 • طول برنامه:31 دقیقه

سينمايي دزد پاريسي

[محصول] فرانسه [کارگردان] لوئيز ميل [بازيگران] ژان پل بلموندو - ماري دوبيوس [خلاصه برنامه] ژرژ که در کودکي پدر و مادر خود را از دست داده است , سرپرستي اش به عمويش واگذار شده که بسيار خسيس است و ارث ژرژ را بالا کشيده است . ژرژ از حرص عمويش به سرقت رو مي آو

 • شروع برنامه:09:47:17
 • پایان برنامه: 10:22:59
 • طول برنامه:35 دقیقه

سينمايي مسافرين زندگي

[محصول] آمريکا [کارگردان] مايکل لاندون [بازيگران] اريل کاتل [خلاصه برنامه] ميسي پس ازادواج با ويلي راهي سفر جنوب مي شود تا دركنارهم درمزرعه اي به دامپروري بپردازند.گروهي ازدزدان درطي مسير قصد حمله به آنها رادارند كه ويلي با نمايش دادن اسلحه اش آنها را دور

 • شروع برنامه:10:23:53
 • پایان برنامه: 10:58:39
 • طول برنامه:34 دقیقه

سينمايي مسافرين زندگي

[محصول] آمريکا [کارگردان] مايکل لاندون [بازيگران] اريل کاتل [خلاصه برنامه] ميسي پس ازادواج با ويلي راهي سفر جنوب مي شود تا دركنارهم درمزرعه اي به دامپروري بپردازند.گروهي ازدزدان درطي مسير قصد حمله به آنها رادارند كه ويلي با نمايش دادن اسلحه اش آنها را دور

 • شروع برنامه:10:59:28
 • پایان برنامه: 11:39:03
 • طول برنامه:39 دقیقه

سينمايي آن شرلي

[محصول] کانادا [کارگردان] جان کنت هريسون [بازيگران] الا بالتين [خلاصه برنامه] آن شرلي دختري يتيم است که نزد زوجي فرستاده مي شود که او را به فرزندي بگيرند اما...

 • شروع برنامه:11:43:24
 • پایان برنامه: 12:22:38
 • طول برنامه:39 دقیقه

سينمايي آن شرلي

[محصول] کانادا [کارگردان] جان کنت هريسون [بازيگران] الا بالتين [خلاصه برنامه] آن شرلي دختري يتيم است که نزد زوجي فرستاده مي شود که او را به فرزندي بگيرند اما...

 • شروع برنامه:12:22:58
 • پایان برنامه: 12:44:03
 • طول برنامه:21 دقیقه

آيکيو سينما

[محصول] آمريکا [کارگردان] جان هس [خلاصه برنامه] توضيحاتي کاربردي در مورد مفاهيم سينمايي و تاريخ سينما

 • شروع برنامه:12:44:36
 • پایان برنامه: 13:00:20
 • طول برنامه:15 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:00:38
 • پایان برنامه: 13:06:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:07:37
 • پایان برنامه: 13:55:10
 • طول برنامه:47 دقیقه

سينمايي فاصله

[محصول] ايران [کارگردان] کامران قدکچيان [بازيگران] فرامرز قريبيان-الناز شاکر دوست

 • شروع برنامه:13:55:10
 • پایان برنامه: 14:00:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/02/07(بين13)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:00:25
 • پایان برنامه: 14:47:43
 • طول برنامه:47 دقیقه

سينمايي فاصله

[محصول] ايران [کارگردان] کامران قدکچيان [بازيگران] فرامرز قريبيان-الناز شاکر دوست

 • شروع برنامه:14:47:50
 • پایان برنامه: 14:53:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/02/07(قبل15)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:53:18
 • پایان برنامه: 15:43:52
 • طول برنامه:50 دقیقه

سينمايي گاندي

[محصول] انگلستان [کارگردان] ريچارد اتنبرو [بازيگران] بن ليگزلي [خلاصه برنامه] اين فيلم به شرح مبارزات مهاتما گاندي رهبر استقلال هند مي پردازد او که زماني در آفريقاي جنوبي وکيل بوده به علت سياستهاي نژادپرستانه حکومت استعماري اين کشور اعتراض مي کند

 • شروع برنامه:15:46:04
 • پایان برنامه: 17:34:50
 • طول برنامه:1 ساعت و 48 دقیقه

سينمايي گاندي

[محصول] انگلستان [کارگردان] ريچارد اتنبرو [بازيگران] بن ليگزلي [خلاصه برنامه] اين فيلم به شرح مبارزات مهاتما گاندي رهبر استقلال هند مي پردازد او که زماني در آفريقاي جنوبي وکيل بوده به علت سياستهاي نژادپرستانه حکومت استعماري اين کشور اعتراض مي کند

 • شروع برنامه:17:35:54
 • پایان برنامه: 18:22:13
 • طول برنامه:46 دقیقه

سينمايي مثل يک ستاره زندگي کن

[محصول] آمريکا [کارگردان] زاخ براف [بازيگران] مورگان فريمن [خلاصه برنامه] سه دوست ميانسال که در بحران شديد مالي به سر مي برند و ديگر نميتوانند حتي هزينه خوراک خود را تامين کنند. نقشه اي مي کشند تا به يکي از بانک هاي بزرگ شهر دستبرد بزنند و اين در حاليست ک

 • شروع برنامه:18:23:31
 • پایان برنامه: 18:57:21
 • طول برنامه:33 دقیقه

سينمايي مثل يک ستاره زندگي کن

[محصول] آمريکا [کارگردان] زاخ براف [بازيگران] مورگان فريمن [خلاصه برنامه] سه دوست ميانسال که در بحران شديد مالي به سر مي برند و ديگر نميتوانند حتي هزينه خوراک خود را تامين کنند. نقشه اي مي کشند تا به يکي از بانک هاي بزرگ شهر دستبرد بزنند و اين در حاليست ک

 • شروع برنامه:18:58:53
 • پایان برنامه: 20:06:16
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

سينمايي لذت جاودان زندگي

[محصول] آمريکا [کارگردان] مايکل لاندون [بازيگران] اريل کاتل [خلاصه برنامه] ميسي و ويلي پس ازدواج به شهردوري مي روند كه با دامپروري زندگي جديدي را آغازنمايند . آنها صاحب دوفرزند شده اند وگله بزرگي نيز دارند ولي به دليل كمبود آب ونباريدن باران درمضيقه قرارگ

 • شروع برنامه:20:11:48
 • پایان برنامه: 20:20:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

سينمايي لذت جاودان زندگي

[محصول] آمريکا [کارگردان] مايکل لاندون [بازيگران] اريل کاتل [خلاصه برنامه] ميسي و ويلي پس ازدواج به شهردوري مي روند كه با دامپروري زندگي جديدي را آغازنمايند . آنها صاحب دوفرزند شده اند وگله بزرگي نيز دارند ولي به دليل كمبود آب ونباريدن باران درمضيقه قرارگ

 • شروع برنامه:20:21:19
 • پایان برنامه: 21:09:36
 • طول برنامه:48 دقیقه

گاوبازها (ميان برنامه)

[محصول] آمريکا [کارگردان] استن لورل [بازيگران] استن لورل

 • شروع برنامه:21:11:59
 • پایان برنامه: 22:06:54
 • طول برنامه:54 دقیقه

سينمايي دبليو

[محصول] آمريکا [کارگردان] اليور استون [بازيگران] جاش برولين [خلاصه برنامه] فيلمي که داستان زندگي جورج بوش پسر را روايت مي کند

 • شروع برنامه:22:06:54
 • پایان برنامه: 22:11:56
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/02/07(بين21)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:12:28
 • پایان برنامه: 22:58:48
 • طول برنامه:46 دقیقه

سينمايي دبليو

[محصول] آمريکا [کارگردان] اليور استون [بازيگران] جاش برولين [خلاصه برنامه] فيلمي که داستان زندگي جورج بوش پسر را روايت مي کند

 • شروع برنامه:23:02:25
 • پایان برنامه: 23:50:54
 • طول برنامه:48 دقیقه

سينمايي آخرين قرباني

[محصول] آمريکا [کارگردان] حجاني مارتين [بازيگران] آل پاچينو [خلاصه برنامه] يک کارآگاه بخش جنايي با همکاري يک جرم‌شناس ماهر براي گرفتن يک قاتل سريالي که جنايات آن از يک بازي فکري الهام گرفته شده است ، وارد عمل مي‌شوند

 • شروع برنامه:23:53:38
 • پایان برنامه: 23:59:54
 • طول برنامه:6 دقیقه

سينمايي آخرين قرباني

[محصول] آمريکا [کارگردان] حجاني مارتين [بازيگران] آل پاچينو [خلاصه برنامه] يک کارآگاه بخش جنايي با همکاري يک جرم‌شناس ماهر براي گرفتن يک قاتل سريالي که جنايات آن از يک بازي فکري الهام گرفته شده است ، وارد عمل مي‌شوند