جدول پخش

شبکه نمایش
 • شروع برنامه:00:54:36
 • پایان برنامه: 00:54:43
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:54:43
 • پایان برنامه: 01:04:10
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/26(قبل1)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:01:04:10
 • پایان برنامه: 02:14:22
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

سينمايي شبح جنگجو

[محصول] ژاپن [کارگردان] آکيرا کوروساوا [بازيگران] تاتسويا ناکاداي-تسوموتو يامازاکي [خلاصه برنامه] عاليجناب شينگن و دو رقيب ديگرش "توبوناگا اودا" و "اوي ايا سوتو کوگاوا" مدعيان فتح پايتخت قبلي ژاپن ، توکيو هستند . شينگن که قلعه نودا - آ

 • شروع برنامه:02:14:22
 • پایان برنامه: 02:18:43
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/26(بين1)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:18:43
 • پایان برنامه: 03:28:47
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

سينمايي شبح جنگجو

[محصول] ژاپن [کارگردان] آکيرا کوروساوا [بازيگران] تاتسويا ناکاداي-تسوموتو يامازاکي [خلاصه برنامه] عاليجناب شينگن و دو رقيب ديگرش "توبوناگا اودا" و "اوي ايا سوتو کوگاوا" مدعيان فتح پايتخت قبلي ژاپن ، توکيو هستند . شينگن که قلعه نودا - آ

 • شروع برنامه:03:28:47
 • پایان برنامه: 03:28:54
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:03:28:54
 • پایان برنامه: 03:38:15
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/26(قبل3)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:03:38:15
 • پایان برنامه: 03:59:58
 • طول برنامه:21 دقیقه

سينمايي سقوط آزاد (تکرار)

[محصول] کانادا [کارگردان] جورج مونتسي [بازيگران] ويليام دوان - شلي هاک [خلاصه برنامه] باب خلبان با تجربه هواپيما در يکي از پرواز هايش به دليل نقص فني و اهمال کاري تکنسين هاي هواپيما دچار مشکل مي شود . اين فيلم ، تلاش باب را براي جلوگيري از سقوط هواپيما و

 • شروع برنامه:03:59:58
 • پایان برنامه: 04:00:08
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:00:08
 • پایان برنامه: 04:01:00
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:01:00
 • پایان برنامه: 04:06:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:06:00
 • پایان برنامه: 04:06:10
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:06:10
 • پایان برنامه: 04:10:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/26(بين3)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:10:50
 • پایان برنامه: 05:12:22
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

سينمايي سقوط آزاد (تکرار)

[محصول] کانادا [کارگردان] جورج مونتسي [بازيگران] ويليام دوان - شلي هاک [خلاصه برنامه] باب خلبان با تجربه هواپيما در يکي از پرواز هايش به دليل نقص فني و اهمال کاري تکنسين هاي هواپيما دچار مشکل مي شود . اين فيلم ، تلاش باب را براي جلوگيري از سقوط هواپيما و

 • شروع برنامه:05:12:22
 • پایان برنامه: 05:12:42
 • طول برنامه:

وله پدر خوانده

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:05:12:42
 • پایان برنامه: 06:47:34
 • طول برنامه:1 ساعت و 34 دقیقه

سينمايي شهر ديوانه (تکرار)

[محصول] آمريکا [کارگردان] کاستا گاوواس [بازيگران] جان تراولتا-داستين هافمن [خلاصه برنامه] مادلين کاليفرنيا، موزه ي تاريخ طبيعي. يکي از نگهبانان امنيتي اخراج شده ي موزه به نام «سام بيلي» (تراولتا)، تصادفا به يکي از نگهبانان تيراندازي مي کند و سپس گروهي از

 • شروع برنامه:06:47:34
 • پایان برنامه: 06:47:41
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:06:47:41
 • پایان برنامه: 06:48:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/26(قبل6)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:06:48:41
 • پایان برنامه: 07:42:50
 • طول برنامه:54 دقیقه

سينمايي هندوستان آزاد (تکرار)

[محصول] هند [کارگردان] ويجي کريشنا [بازيگران] امير خان [خلاصه برنامه] دزد و مزدور درياها که براي آزادي کشورش تلاش مي‌کند به مشکل بر مي‌خورد. انگليسي‎ها که راه شکست خدابخش را نمي‌دانند ، شخصي فريبکار و با استعداد به نام فيرنگي را به سراغ وي مي‌فرستند. اما…

 • شروع برنامه:07:42:50
 • پایان برنامه: 07:44:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/26(بين6)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:07:44:28
 • پایان برنامه: 08:40:23
 • طول برنامه:55 دقیقه

سينمايي هندوستان آزاد (تکرار)

[محصول] هند [کارگردان] ويجي کريشنا [بازيگران] امير خان [خلاصه برنامه] دزد و مزدور درياها که براي آزادي کشورش تلاش مي‌کند به مشکل بر مي‌خورد. انگليسي‎ها که راه شکست خدابخش را نمي‌دانند ، شخصي فريبکار و با استعداد به نام فيرنگي را به سراغ وي مي‌فرستند. اما…

 • شروع برنامه:08:40:23
 • پایان برنامه: 08:40:43
 • طول برنامه:

وله پدر خوانده

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:08:40:43
 • پایان برنامه: 09:23:53
 • طول برنامه:43 دقیقه

سينمايي الپاگور (تکرار)

[محصول] فرانسه [کارگردان] فليپ لابرو [بازيگران] ژان پل بلموندو-برونو کريمر [خلاصه برنامه] لامپارگو پليسي است که به ماموريت هاي خطرناک و موفقيت در آن مشهور است وي مامور دستگيري فردي مشهور به قرقي است که به مغازه طلا فروشي و بانک دستبرد مي زند و تمام کارک

 • شروع برنامه:09:23:53
 • پایان برنامه: 09:27:42
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/26(بين8)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:09:27:42
 • پایان برنامه: 10:13:01
 • طول برنامه:45 دقیقه

سينمايي الپاگور (تکرار)

[محصول] فرانسه [کارگردان] فليپ لابرو [بازيگران] ژان پل بلموندو-برونو کريمر [خلاصه برنامه] لامپارگو پليسي است که به ماموريت هاي خطرناک و موفقيت در آن مشهور است وي مامور دستگيري فردي مشهور به قرقي است که به مغازه طلا فروشي و بانک دستبرد مي زند و تمام کارک

 • شروع برنامه:10:13:01
 • پایان برنامه: 10:13:08
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:10:13:08
 • پایان برنامه: 10:20:21
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/26(قبل9)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:10:20:21
 • پایان برنامه: 11:01:44
 • طول برنامه:41 دقیقه

سينمايي سقوط آزاد (تکرار)

[محصول] کانادا [کارگردان] جورج مونتسي [بازيگران] ويليام دوان - شلي هاک [خلاصه برنامه] باب خلبان با تجربه هواپيما در يکي از پرواز هايش به دليل نقص فني و اهمال کاري تکنسين هاي هواپيما دچار مشکل مي شود . اين فيلم ، تلاش باب را براي جلوگيري از سقوط هواپيما و

 • شروع برنامه:11:01:44
 • پایان برنامه: 11:05:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/26(بين9)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:11:05:51
 • پایان برنامه: 11:47:43
 • طول برنامه:41 دقیقه

سينمايي سقوط آزاد (تکرار)

[محصول] کانادا [کارگردان] جورج مونتسي [بازيگران] ويليام دوان - شلي هاک [خلاصه برنامه] باب خلبان با تجربه هواپيما در يکي از پرواز هايش به دليل نقص فني و اهمال کاري تکنسين هاي هواپيما دچار مشکل مي شود . اين فيلم ، تلاش باب را براي جلوگيري از سقوط هواپيما و

 • شروع برنامه:11:47:43
 • پایان برنامه: 11:47:50
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:11:47:50
 • پایان برنامه: 11:53:14
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/26(قبل11)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:11:53:14
 • پایان برنامه: 13:03:28
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

سينمايي شهر ديوانه (تکرار)

[محصول] آمريکا [کارگردان] کاستا گاوواس [بازيگران] جان تراولتا-داستين هافمن [خلاصه برنامه] مادلين کاليفرنيا، موزه ي تاريخ طبيعي. يکي از نگهبانان امنيتي اخراج شده ي موزه به نام «سام بيلي» (تراولتا)، تصادفا به يکي از نگهبانان تيراندازي مي کند و سپس گروهي از

 • شروع برنامه:13:03:28
 • پایان برنامه: 13:03:38
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:03:38
 • پایان برنامه: 13:05:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:05:00
 • پایان برنامه: 13:09:23
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:09:23
 • پایان برنامه: 13:09:33
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:09:33
 • پایان برنامه: 13:13:16
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/26(بين11)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:13:16
 • پایان برنامه: 13:37:54
 • طول برنامه:24 دقیقه

سينمايي شهر ديوانه (تکرار)

[محصول] آمريکا [کارگردان] کاستا گاوواس [بازيگران] جان تراولتا-داستين هافمن [خلاصه برنامه] مادلين کاليفرنيا، موزه ي تاريخ طبيعي. يکي از نگهبانان امنيتي اخراج شده ي موزه به نام «سام بيلي» (تراولتا)، تصادفا به يکي از نگهبانان تيراندازي مي کند و سپس گروهي از

 • شروع برنامه:13:37:54
 • پایان برنامه: 13:38:01
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:38:01
 • پایان برنامه: 13:47:13
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/26(قبل13)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:47:13
 • پایان برنامه: 14:31:44
 • طول برنامه:44 دقیقه

فيلم انار

[محصول] ايران [کارگردان] حسين حلاج [بازيگران] مهدي اميني خواه-زهره فکور صبور [خلاصه برنامه] حاج رحمان در روستاي انار کارخانه فرآوري پسته تاسيس مي کند. مصيب که بر سر مالکيت آب و حفر چاه براي زمين هاي کشاورزي با حاج رحمان در رقابت است با کمک دو همدست خود نا

 • شروع برنامه:14:31:44
 • پایان برنامه: 14:37:16
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/26(بين13)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:37:16
 • پایان برنامه: 15:30:27
 • طول برنامه:53 دقیقه

فيلم انار

[محصول] ايران [کارگردان] حسين حلاج [بازيگران] مهدي اميني خواه-زهره فکور صبور [خلاصه برنامه] حاج رحمان در روستاي انار کارخانه فرآوري پسته تاسيس مي کند. مصيب که بر سر مالکيت آب و حفر چاه براي زمين هاي کشاورزي با حاج رحمان در رقابت است با کمک دو همدست خود نا

 • شروع برنامه:15:30:27
 • پایان برنامه: 15:30:34
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:15:30:34
 • پایان برنامه: 15:39:05
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/26(قبل15)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:15:39:05
 • پایان برنامه: 16:22:15
 • طول برنامه:43 دقیقه

سينمايي الپاگور (تکرار)

[محصول] فرانسه [کارگردان] فليپ لابرو [بازيگران] ژان پل بلموندو-برونو کريمر [خلاصه برنامه] لامپارگو پليسي است که به ماموريت هاي خطرناک و موفقيت در آن مشهور است وي مامور دستگيري فردي مشهور به قرقي است که به مغازه طلا فروشي و بانک دستبرد مي زند و تمام کارک

 • شروع برنامه:16:22:15
 • پایان برنامه: 16:25:34
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/26(بين15)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:25:34
 • پایان برنامه: 17:10:53
 • طول برنامه:45 دقیقه

سينمايي الپاگور (تکرار)

[محصول] فرانسه [کارگردان] فليپ لابرو [بازيگران] ژان پل بلموندو-برونو کريمر [خلاصه برنامه] لامپارگو پليسي است که به ماموريت هاي خطرناک و موفقيت در آن مشهور است وي مامور دستگيري فردي مشهور به قرقي است که به مغازه طلا فروشي و بانک دستبرد مي زند و تمام کارک

 • شروع برنامه:17:10:53
 • پایان برنامه: 17:11:00
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:17:11:00
 • پایان برنامه: 17:17:11
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/26(قبل17)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:17:17:11
 • پایان برنامه: 18:11:20
 • طول برنامه:54 دقیقه

سينمايي هندوستان آزاد (تکرار)

[محصول] هند [کارگردان] ويجي کريشنا [بازيگران] امير خان [خلاصه برنامه] دزد و مزدور درياها که براي آزادي کشورش تلاش مي‌کند به مشکل بر مي‌خورد. انگليسي‎ها که راه شکست خدابخش را نمي‌دانند ، شخصي فريبکار و با استعداد به نام فيرنگي را به سراغ وي مي‌فرستند. اما…

 • شروع برنامه:18:11:20
 • پایان برنامه: 18:15:54
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/26(بين17)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:18:15:54
 • پایان برنامه: 19:11:49
 • طول برنامه:55 دقیقه

سينمايي هندوستان آزاد (تکرار)

[محصول] هند [کارگردان] ويجي کريشنا [بازيگران] امير خان [خلاصه برنامه] دزد و مزدور درياها که براي آزادي کشورش تلاش مي‌کند به مشکل بر مي‌خورد. انگليسي‎ها که راه شکست خدابخش را نمي‌دانند ، شخصي فريبکار و با استعداد به نام فيرنگي را به سراغ وي مي‌فرستند. اما…

 • شروع برنامه:19:11:49
 • پایان برنامه: 19:11:56
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:19:11:56
 • پایان برنامه: 19:20:57
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/26(قبل19)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:19:20:57
 • پایان برنامه: 20:42:17
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

سينمايي حکم

[محصول] بلژيک [کارگردان] جان ورهين [بازيگران] کوئن باو-جان ليشن [خلاصه برنامه] يلم حکم داستان درمورد مردي هست که همسر او به قتل رسيده است اما نظام قضايي کشورش براي مجازات قاتل جزايي در نظر نميگيرد به همين دليل خود براي برقراري عدالت دست به کار ميشود…..

 • شروع برنامه:20:42:17
 • پایان برنامه: 20:42:27
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:42:27
 • پایان برنامه: 20:43:00
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:43:00
 • پایان برنامه: 20:46:56
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:46:56
 • پایان برنامه: 20:47:06
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:47:06
 • پایان برنامه: 20:52:01
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/26(بين19)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:52:01
 • پایان برنامه: 21:10:01
 • طول برنامه:18 دقیقه

سينمايي حکم

[محصول] بلژيک [کارگردان] جان ورهين [بازيگران] کوئن باو-جان ليشن [خلاصه برنامه] يلم حکم داستان درمورد مردي هست که همسر او به قتل رسيده است اما نظام قضايي کشورش براي مجازات قاتل جزايي در نظر نميگيرد به همين دليل خود براي برقراري عدالت دست به کار ميشود…..

 • شروع برنامه:21:10:01
 • پایان برنامه: 21:10:08
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:21:10:08
 • پایان برنامه: 21:17:23
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/26(قبل21)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:21:17:23
 • پایان برنامه: 21:54:31
 • طول برنامه:37 دقیقه

سينمايي بزرگ مرد کوچک

[محصول] آمريکا [کارگردان] آرتور پن [بازيگران] داستين هافمن-في دانا وان [خلاصه برنامه] خانواده کلب کلاب 10 سالگي توسط عده اي سرخ پوست از قبيله وحشي به نام پاني کشته شده و او خواهرش به دست سرخ پوستي از قبيله شاياگ مي افتند که مردمان خوبي هستند

 • شروع برنامه:21:54:31
 • پایان برنامه: 21:58:25
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/26(بين21)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:21:58:25
 • پایان برنامه: 22:37:39
 • طول برنامه:39 دقیقه

سينمايي بزرگ مرد کوچک

[محصول] آمريکا [کارگردان] آرتور پن [بازيگران] داستين هافمن-في دانا وان [خلاصه برنامه] خانواده کلب کلاب 10 سالگي توسط عده اي سرخ پوست از قبيله وحشي به نام پاني کشته شده و او خواهرش به دست سرخ پوستي از قبيله شاياگ مي افتند که مردمان خوبي هستند

 • شروع برنامه:22:37:39
 • پایان برنامه: 22:37:57
 • طول برنامه:

وله فرفره

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:37:57
 • پایان برنامه: 22:41:07
 • طول برنامه:3 دقیقه

تيزر رونق اقتصادي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:41:07
 • پایان برنامه: 22:41:14
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:41:14
 • پایان برنامه: 22:47:34
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/26(قبل23)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:47:34
 • پایان برنامه: 23:01:01
 • طول برنامه:13 دقیقه

پيش نمايش- اُز بزرگ

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:23:01:01
 • پایان برنامه: 23:59:01
 • طول برنامه:58 دقیقه

سينمايي از بزرگ

[محصول] آمريکا [کارگردان] سم رايني [بازيگران] ميلا کونيس [خلاصه برنامه] از تردست فقير يک سيرک معمولي بر اثر دعوا با همکار خود با بالن فرار مي کند اما با گرفتار شدن در طوفان در شهري به نام از فرود مي آيد