جدول پخش

شبکه نمایش
 • شروع برنامه:00:34:04
 • پایان برنامه: 00:48:07
 • طول برنامه:14 دقیقه

پشت صحنه (پليس آهني)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:48:07
 • پایان برنامه: 01:03:24
 • طول برنامه:15 دقیقه

پشت پرده (پليس آهني)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:01:04:25
 • پایان برنامه: 02:18:50
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

سينمايي التهاب

[محصول] آمريکا [کارگردان] رائول والش [بازيگران] جيمز کاگني - ويرجينيا مايو [خلاصه برنامه] کاگنى سر دسته‏ى گروهى از تبهکاران ، به زندان افتاده است . کارآگاهى با ظاهر مبدل در زندان هم سلول او مى‏شود تا اطلاعاتى درباره‏ى پول هاي سرقتي به دست آورد

 • شروع برنامه:02:19:45
 • پایان برنامه: 02:50:07
 • طول برنامه:30 دقیقه

سينمايي التهاب

[محصول] آمريکا [کارگردان] رائول والش [بازيگران] جيمز کاگني - ويرجينيا مايو [خلاصه برنامه] کاگنى سر دسته‏ى گروهى از تبهکاران ، به زندان افتاده است . کارآگاهى با ظاهر مبدل در زندان هم سلول او مى‏شود تا اطلاعاتى درباره‏ى پول هاي سرقتي به دست آورد

 • شروع برنامه:02:50:32
 • پایان برنامه: 02:59:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:03:00:02
 • پایان برنامه: 03:34:34
 • طول برنامه:34 دقیقه

سينمايي دو برادر (تکرار)

[محصول] دانمارک [کارگردان] توماس وينتربرگ [بازيگران] جيکوب کدرجن-پاتريشيا کامن [خلاصه برنامه] دو برادر نوجوان از بچه نوزادي نگهداري مي کنند که بدليل عدم اگاهي و اشنايي با اين کار پس از بيمار شدن نوزاد تصور مي شود که او فوت شده است اما چند سال بعد و هنگا

 • شروع برنامه:03:35:12
 • پایان برنامه: 04:23:05
 • طول برنامه:47 دقیقه

سينمايي دو برادر (تکرار)

[محصول] دانمارک [کارگردان] توماس وينتربرگ [بازيگران] جيکوب کدرجن-پاتريشيا کامن [خلاصه برنامه] دو برادر نوجوان از بچه نوزادي نگهداري مي کنند که بدليل عدم اگاهي و اشنايي با اين کار پس از بيمار شدن نوزاد تصور مي شود که او فوت شده است اما چند سال بعد و هنگا

 • شروع برنامه:04:23:54
 • پایان برنامه: 05:36:58
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

سينمايي شيطان درون (تکرار)

[محصول] آمريکا [کارگردان] آلن پاکولا [بازيگران] برد پيت-هريسون فورد [خلاصه برنامه] فرانکي جواني ايرلندي و عضو ارتش جمهوري خواه ايرلند است که مبارزات مسلحانه خود را بر عليه نيروهاي انگليسي دنبال مي کند . شاخه تحت فرماندهي او که تلفات سنگيني داشته است تصميم

 • شروع برنامه:05:43:48
 • پایان برنامه: 05:58:15
 • طول برنامه:14 دقیقه

سينمايي شيطان درون (تکرار)

[محصول] آمريکا [کارگردان] آلن پاکولا [بازيگران] برد پيت-هريسون فورد [خلاصه برنامه] فرانکي جواني ايرلندي و عضو ارتش جمهوري خواه ايرلند است که مبارزات مسلحانه خود را بر عليه نيروهاي انگليسي دنبال مي کند . شاخه تحت فرماندهي او که تلفات سنگيني داشته است تصميم

 • شروع برنامه:05:59:16
 • پایان برنامه: 06:45:24
 • طول برنامه:46 دقیقه

سينمايي بي نظمي (تکرار)

[محصول] آمريکا [کارگردان] توني ژيگيلو [بازيگران] جيسون اسستتهام [خلاصه برنامه] بازرس کانرز، بر اثر اشتباهي که در پرونده پيشين مرتکب شده بود و در آن به اشتباه زني را کشته بوده است، به حالت تعليق به سر مي برد تا اين که مجدداً براي بررسي پرونده دزدي مسلحانه

 • شروع برنامه:06:46:19
 • پایان برنامه: 07:32:35
 • طول برنامه:46 دقیقه

سينمايي بي نظمي (تکرار)

[محصول] آمريکا [کارگردان] توني ژيگيلو [بازيگران] جيسون اسستتهام [خلاصه برنامه] بازرس کانرز، بر اثر اشتباهي که در پرونده پيشين مرتکب شده بود و در آن به اشتباه زني را کشته بوده است، به حالت تعليق به سر مي برد تا اين که مجدداً براي بررسي پرونده دزدي مسلحانه

 • شروع برنامه:07:33:20
 • پایان برنامه: 08:35:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

سينمايي حفره (تکرار)

[محصول] فرانسه [کارگردان] ژاک بکر [بازيگران] مايکل کنستانتين-ژان کرودي [خلاصه برنامه] کلود جوان زنداني اي است که به دليل همراه داشتن فندک به سلول جديدي که 4 نفر در آن ساکن هستند منتقل مي شود اين 4 نفر که به حبس هاي طولاني مدت محکوم شده اند قصد دارند

 • شروع برنامه:08:36:12
 • پایان برنامه: 09:33:45
 • طول برنامه:57 دقیقه

سينمايي حفره (تکرار)

[محصول] فرانسه [کارگردان] ژاک بکر [بازيگران] مايکل کنستانتين-ژان کرودي [خلاصه برنامه] کلود جوان زنداني اي است که به دليل همراه داشتن فندک به سلول جديدي که 4 نفر در آن ساکن هستند منتقل مي شود اين 4 نفر که به حبس هاي طولاني مدت محکوم شده اند قصد دارند

 • شروع برنامه:09:34:30
 • پایان برنامه: 10:09:02
 • طول برنامه:34 دقیقه

سينمايي دو برادر (تکرار)

[محصول] دانمارک [کارگردان] توماس وينتربرگ [بازيگران] جيکوب کدرجن-پاتريشيا کامن [خلاصه برنامه] دو برادر نوجوان از بچه نوزادي نگهداري مي کنند که بدليل عدم اگاهي و اشنايي با اين کار پس از بيمار شدن نوزاد تصور مي شود که او فوت شده است اما چند سال بعد و هنگا

 • شروع برنامه:10:09:56
 • پایان برنامه: 10:57:49
 • طول برنامه:47 دقیقه

سينمايي دو برادر (تکرار)

[محصول] دانمارک [کارگردان] توماس وينتربرگ [بازيگران] جيکوب کدرجن-پاتريشيا کامن [خلاصه برنامه] دو برادر نوجوان از بچه نوزادي نگهداري مي کنند که بدليل عدم اگاهي و اشنايي با اين کار پس از بيمار شدن نوزاد تصور مي شود که او فوت شده است اما چند سال بعد و هنگا

 • شروع برنامه:10:58:34
 • پایان برنامه: 11:59:28
 • طول برنامه:1 ساعت

سينمايي شيطان درون (تکرار)

[محصول] آمريکا [کارگردان] آلن پاکولا [بازيگران] برد پيت-هريسون فورد [خلاصه برنامه] فرانکي جواني ايرلندي و عضو ارتش جمهوري خواه ايرلند است که مبارزات مسلحانه خود را بر عليه نيروهاي انگليسي دنبال مي کند . شاخه تحت فرماندهي او که تلفات سنگيني داشته است تصميم

 • شروع برنامه:12:06:27
 • پایان برنامه: 12:33:04
 • طول برنامه:26 دقیقه

سينمايي شيطان درون (تکرار)

[محصول] آمريکا [کارگردان] آلن پاکولا [بازيگران] برد پيت-هريسون فورد [خلاصه برنامه] فرانکي جواني ايرلندي و عضو ارتش جمهوري خواه ايرلند است که مبارزات مسلحانه خود را بر عليه نيروهاي انگليسي دنبال مي کند . شاخه تحت فرماندهي او که تلفات سنگيني داشته است تصميم

 • شروع برنامه:12:33:29
 • پایان برنامه: 12:51:06
 • طول برنامه:17 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:12:52:08
 • پایان برنامه: 13:36:14
 • طول برنامه:44 دقیقه

فيلم قرباني

[محصول] ايران [کارگردان] آزاده قچاق [بازيگران] جليل فرجاد-پژمان شفيع پور [خلاصه برنامه] فرهاد دانشجوي رشته شيمي است که برادرش اعتياد داشته و به همين خاطر مشکلات زيادي بر خانواده تحمل شده است.

 • شروع برنامه:13:36:51
 • پایان برنامه: 14:05:19
 • طول برنامه:28 دقیقه

فيلم قرباني

[محصول] ايران [کارگردان] آزاده قچاق [بازيگران] جليل فرجاد-پژمان شفيع پور [خلاصه برنامه] فرهاد دانشجوي رشته شيمي است که برادرش اعتياد داشته و به همين خاطر مشکلات زيادي بر خانواده تحمل شده است.

 • شروع برنامه:14:05:37
 • پایان برنامه: 14:54:58
 • طول برنامه:49 دقیقه

مجموعه کوردل

[محصول] ايران [کارگردان] عليرضا ثاني فر [بازيگران] کاظم سياحي

 • شروع برنامه:14:55:42
 • پایان برنامه: 15:57:52
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

سينمايي حفره (تکرار)

[محصول] فرانسه [کارگردان] ژاک بکر [بازيگران] مايکل کنستانتين-ژان کرودي [خلاصه برنامه] کلود جوان زنداني اي است که به دليل همراه داشتن فندک به سلول جديدي که 4 نفر در آن ساکن هستند منتقل مي شود اين 4 نفر که به حبس هاي طولاني مدت محکوم شده اند قصد دارند

 • شروع برنامه:15:58:29
 • پایان برنامه: 16:56:02
 • طول برنامه:57 دقیقه

سينمايي حفره (تکرار)

[محصول] فرانسه [کارگردان] ژاک بکر [بازيگران] مايکل کنستانتين-ژان کرودي [خلاصه برنامه] کلود جوان زنداني اي است که به دليل همراه داشتن فندک به سلول جديدي که 4 نفر در آن ساکن هستند منتقل مي شود اين 4 نفر که به حبس هاي طولاني مدت محکوم شده اند قصد دارند

 • شروع برنامه:16:57:11
 • پایان برنامه: 17:12:17
 • طول برنامه:15 دقیقه

سينمايي بي نظمي (تکرار)

[محصول] آمريکا [کارگردان] توني ژيگيلو [بازيگران] جيسون اسستتهام [خلاصه برنامه] بازرس کانرز، بر اثر اشتباهي که در پرونده پيشين مرتکب شده بود و در آن به اشتباه زني را کشته بوده است، به حالت تعليق به سر مي برد تا اين که مجدداً براي بررسي پرونده دزدي مسلحانه

 • شروع برنامه:17:21:12
 • پایان برنامه: 18:38:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 17 دقیقه

سينمايي بي نظمي (تکرار)

[محصول] آمريکا [کارگردان] توني ژيگيلو [بازيگران] جيسون اسستتهام [خلاصه برنامه] بازرس کانرز، بر اثر اشتباهي که در پرونده پيشين مرتکب شده بود و در آن به اشتباه زني را کشته بوده است، به حالت تعليق به سر مي برد تا اين که مجدداً براي بررسي پرونده دزدي مسلحانه

 • شروع برنامه:18:53:11
 • پایان برنامه: 19:00:05
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/09/27(قبل19)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:19:00:05
 • پایان برنامه: 19:27:49
 • طول برنامه:27 دقیقه

سينمايي روشنايي هاي لرزان

[محصول] دانمارک [کارگردان] آندرس توماس جنسن [بازيگران] مدس ميکلسن-نيکلاي لي کاس [خلاصه برنامه] فيلم به زندگي چهار به ظاهر تبهکار به نام هاي تورکيلد ، استفان، ژيتر و آرنه مي پردازد . با فلاش بک هايي هرکدام از اين چهار نفر زندگي خانوادگي خود و اتفاقات تلخ آ

 • شروع برنامه:19:31:28
 • پایان برنامه: 20:32:19
 • طول برنامه:1 ساعت

سينمايي روشنايي هاي لرزان

[محصول] دانمارک [کارگردان] آندرس توماس جنسن [بازيگران] مدس ميکلسن-نيکلاي لي کاس [خلاصه برنامه] فيلم به زندگي چهار به ظاهر تبهکار به نام هاي تورکيلد ، استفان، ژيتر و آرنه مي پردازد . با فلاش بک هايي هرکدام از اين چهار نفر زندگي خانوادگي خود و اتفاقات تلخ آ

 • شروع برنامه:20:39:49
 • پایان برنامه: 20:55:28
 • طول برنامه:15 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870