جدول پخش

شبکه نمایش
 • شروع برنامه:01:00:23
 • پایان برنامه: 01:37:04
 • طول برنامه:36 دقیقه

سينمايي تشييع جنازه در برلين

[محصول] انگلستان [کارگردان] گاي هميلتون [بازيگران] مايکل کين-اوا رنضي [خلاصه برنامه] اطلاعات يک مامور شوروي همه سيستم هاي امنيتي را حساس کرده است. اين مامور شوروي سابق قصد فروش اطلاعاتي را دارد و مي خواهد به آلمان غربي برود. همه جاسوس هاي غربي به دنبال ا

 • شروع برنامه:01:39:38
 • پایان برنامه: 02:15:43
 • طول برنامه:36 دقیقه

سينمايي تشييع جنازه در برلين

[محصول] انگلستان [کارگردان] گاي هميلتون [بازيگران] مايکل کين-اوا رنضي [خلاصه برنامه] اطلاعات يک مامور شوروي همه سيستم هاي امنيتي را حساس کرده است. اين مامور شوروي سابق قصد فروش اطلاعاتي را دارد و مي خواهد به آلمان غربي برود. همه جاسوس هاي غربي به دنبال ا

 • شروع برنامه:02:16:08
 • پایان برنامه: 02:24:12
 • طول برنامه:8 دقیقه

علم سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:24:12
 • پایان برنامه: 02:35:07
 • طول برنامه:10 دقیقه

علم سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:35:07
 • پایان برنامه: 02:44:25
 • طول برنامه:9 دقیقه

علم سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:44:25
 • پایان برنامه: 02:52:52
 • طول برنامه:8 دقیقه

علم سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:03:03:16
 • پایان برنامه: 03:36:52
 • طول برنامه:33 دقیقه

سينمايي عاقبت دوست داشتن (تکرار)

[محصول] ايتاليا [کارگردان] پئولو سورنتينو [بازيگران] توني سرويلو-آدريانو جيانيني [خلاصه برنامه] آقاي دکتر جي راما به تنهايي در هتلي زندگي مي کند . او بسيار افسرده است و دو سال دور از همه و 3 فرزندش زندگي مي کند . وي چند ميليارد دلار را از دست داده و اکنون

 • شروع برنامه:03:37:47
 • پایان برنامه: 04:13:48
 • طول برنامه:36 دقیقه

سينمايي عاقبت دوست داشتن (تکرار)

[محصول] ايتاليا [کارگردان] پئولو سورنتينو [بازيگران] توني سرويلو-آدريانو جيانيني [خلاصه برنامه] آقاي دکتر جي راما به تنهايي در هتلي زندگي مي کند . او بسيار افسرده است و دو سال دور از همه و 3 فرزندش زندگي مي کند . وي چند ميليارد دلار را از دست داده و اکنون

 • شروع برنامه:04:14:13
 • پایان برنامه: 04:28:37
 • طول برنامه:14 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:29:22
 • پایان برنامه: 04:50:59
 • طول برنامه:21 دقیقه

سينمايي کشتار (تکرار)

[محصول] آمريکا و فرانسه [کارگردان] رومن پولانسکي [بازيگران] جودي فاستر-کيت وينس ليت [خلاصه برنامه] خانواده لانگ استريت براي عذرخواهي از ضربه اي که پسرشان به صورت پسر خانواده گوآن زده و دو دندان او را شکسته به خانه آنها مي آيند و قرار مي شود دو پسر براي آش

 • شروع برنامه:04:51:09
 • پایان برنامه: 04:57:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:57:52
 • پایان برنامه: 05:41:04
 • طول برنامه:43 دقیقه

سينمايي کشتار (تکرار)

[محصول] آمريکا و فرانسه [کارگردان] رومن پولانسکي [بازيگران] جودي فاستر-کيت وينس ليت [خلاصه برنامه] خانواده لانگ استريت براي عذرخواهي از ضربه اي که پسرشان به صورت پسر خانواده گوآن زده و دو دندان او را شکسته به خانه آنها مي آيند و قرار مي شود دو پسر براي آش

 • شروع برنامه:05:41:29
 • پایان برنامه: 06:00:34
 • طول برنامه:19 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:06:01:19
 • پایان برنامه: 06:53:56
 • طول برنامه:52 دقیقه

سينمايي فرياد قهرمانان (تکرار)

[محصول] هنگ کنگ [کارگردان] بني چان [بازيگران] سامو هونگ - تين چيو هونگ [خلاصه برنامه] در دوران جنگ هاي داخلي چين، وقتي ارتش تمام نيروي نظامي خود را به خط مقدم فرستاده، يک فرمانده بي رحم به نام کائو به همراه نيروهايش کنار يک روستا اردو مي زنند

 • شروع برنامه:06:54:54
 • پایان برنامه: 07:49:35
 • طول برنامه:54 دقیقه

سينمايي فرياد قهرمانان (تکرار)

[محصول] هنگ کنگ [کارگردان] بني چان [بازيگران] سامو هونگ - تين چيو هونگ [خلاصه برنامه] در دوران جنگ هاي داخلي چين، وقتي ارتش تمام نيروي نظامي خود را به خط مقدم فرستاده، يک فرمانده بي رحم به نام کائو به همراه نيروهايش کنار يک روستا اردو مي زنند

 • شروع برنامه:07:50:00
 • پایان برنامه: 07:57:04
 • طول برنامه:7 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:08:00:21
 • پایان برنامه: 08:35:31
 • طول برنامه:35 دقیقه

سينمايي خراب کاري

[محصول] آمريکا [کارگردان] آلفرد هيچکاک [بازيگران] سيلويا سيدني-اسکار هومولکا [خلاصه برنامه] کارل ويلو به همراه همسرش يک سال قبل از آمريکا به انگلستان مهاجرت مي کنند و در شهر لندن يک سينما بازميکنند و مشغول مي شوند . کارل با يک گروه خرابکار تلاش ميکند که آ

 • شروع برنامه:08:36:25
 • پایان برنامه: 09:11:08
 • طول برنامه:34 دقیقه

سينمايي خراب کاري

[محصول] آمريکا [کارگردان] آلفرد هيچکاک [بازيگران] سيلويا سيدني-اسکار هومولکا [خلاصه برنامه] کارل ويلو به همراه همسرش يک سال قبل از آمريکا به انگلستان مهاجرت مي کنند و در شهر لندن يک سينما بازميکنند و مشغول مي شوند . کارل با يک گروه خرابکار تلاش ميکند که آ

 • شروع برنامه:09:11:33
 • پایان برنامه: 09:28:03
 • طول برنامه:16 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:09:30:22
 • پایان برنامه: 10:03:58
 • طول برنامه:33 دقیقه

سينمايي عاقبت دوست داشتن (تکرار)

[محصول] ايتاليا [کارگردان] پئولو سورنتينو [بازيگران] توني سرويلو-آدريانو جيانيني [خلاصه برنامه] آقاي دکتر جي راما به تنهايي در هتلي زندگي مي کند . او بسيار افسرده است و دو سال دور از همه و 3 فرزندش زندگي مي کند . وي چند ميليارد دلار را از دست داده و اکنون

 • شروع برنامه:10:06:10
 • پایان برنامه: 10:42:11
 • طول برنامه:36 دقیقه

سينمايي عاقبت دوست داشتن (تکرار)

[محصول] ايتاليا [کارگردان] پئولو سورنتينو [بازيگران] توني سرويلو-آدريانو جيانيني [خلاصه برنامه] آقاي دکتر جي راما به تنهايي در هتلي زندگي مي کند . او بسيار افسرده است و دو سال دور از همه و 3 فرزندش زندگي مي کند . وي چند ميليارد دلار را از دست داده و اکنون

 • شروع برنامه:10:47:25
 • پایان برنامه: 10:57:10
 • طول برنامه:9 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:11:01:29
 • پایان برنامه: 11:47:28
 • طول برنامه:45 دقیقه

سينمايي کشتار (تکرار)

[محصول] آمريکا و فرانسه [کارگردان] رومن پولانسکي [بازيگران] جودي فاستر-کيت وينس ليت [خلاصه برنامه] خانواده لانگ استريت براي عذرخواهي از ضربه اي که پسرشان به صورت پسر خانواده گوآن زده و دو دندان او را شکسته به خانه آنها مي آيند و قرار مي شود دو پسر براي آش

 • شروع برنامه:11:47:38
 • پایان برنامه: 11:53:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:55:45
 • پایان برنامه: 12:14:35
 • طول برنامه:18 دقیقه

سينمايي کشتار (تکرار)

[محصول] آمريکا و فرانسه [کارگردان] رومن پولانسکي [بازيگران] جودي فاستر-کيت وينس ليت [خلاصه برنامه] خانواده لانگ استريت براي عذرخواهي از ضربه اي که پسرشان به صورت پسر خانواده گوآن زده و دو دندان او را شکسته به خانه آنها مي آيند و قرار مي شود دو پسر براي آش

 • شروع برنامه:12:14:53
 • پایان برنامه: 12:37:08
 • طول برنامه:22 دقیقه

آيکيو سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:12:42:22
 • پایان برنامه: 12:58:21
 • طول برنامه:15 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:01:09
 • پایان برنامه: 13:44:34
 • طول برنامه:43 دقیقه

فيلم روشنايي حقيقي

[محصول] ايران [کارگردان] مجيد سرويني [بازيگران] مهرداد ضيايي [خلاصه برنامه] عدم وجود برگه بازبيني /دو برادر به نام‌هاي کمال و رحيم سال‌هاست که با هم اختلاف دارند، اما فرزندان آنها براي برگزاري يک مسابقه قرآني، دوستي صميمي با هم برقرار مي‌کنند که همين دوست

 • شروع برنامه:13:47:44
 • پایان برنامه: 14:21:39
 • طول برنامه:33 دقیقه

فيلم روشنايي حقيقي

[محصول] ايران [کارگردان] مجيد سرويني [بازيگران] مهرداد ضيايي [خلاصه برنامه] عدم وجود برگه بازبيني /دو برادر به نام‌هاي کمال و رحيم سال‌هاست که با هم اختلاف دارند، اما فرزندان آنها براي برگزاري يک مسابقه قرآني، دوستي صميمي با هم برقرار مي‌کنند که همين دوست

 • شروع برنامه:14:25:16
 • پایان برنامه: 14:33:49
 • طول برنامه:8 دقیقه

علم سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:33:49
 • پایان برنامه: 14:41:35
 • طول برنامه:7 دقیقه

علم سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:41:35
 • پایان برنامه: 14:48:19
 • طول برنامه:6 دقیقه

علم سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:48:19
 • پایان برنامه: 14:57:33
 • طول برنامه:9 دقیقه

علم سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:15:00:17
 • پایان برنامه: 15:35:27
 • طول برنامه:35 دقیقه

سينمايي خراب کاري (تکرار)

[محصول] آمريکا [کارگردان] آلفرد هيچکاک [بازيگران] سيلويا سيدني-اسکار هومولکا [خلاصه برنامه] کارل ويلو به همراه همسرش يک سال قبل از آمريکا به انگلستان مهاجرت مي کنند و در شهر لندن يک سينما بازميکنند و مشغول مي شوند . کارل با يک گروه خرابکار تلاش ميکند که آ

 • شروع برنامه:15:36:21
 • پایان برنامه: 16:11:04
 • طول برنامه:34 دقیقه

سينمايي خراب کاري (تکرار)

[محصول] آمريکا [کارگردان] آلفرد هيچکاک [بازيگران] سيلويا سيدني-اسکار هومولکا [خلاصه برنامه] کارل ويلو به همراه همسرش يک سال قبل از آمريکا به انگلستان مهاجرت مي کنند و در شهر لندن يک سينما بازميکنند و مشغول مي شوند . کارل با يک گروه خرابکار تلاش ميکند که آ

 • شروع برنامه:16:11:22
 • پایان برنامه: 16:33:37
 • طول برنامه:22 دقیقه

آيکيو سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:34:10
 • پایان برنامه: 16:49:28
 • طول برنامه:15 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:49:48
 • پایان برنامه: 16:58:01
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماي نزديک

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:17:00:20
 • پایان برنامه: 17:39:17
 • طول برنامه:38 دقیقه

سينمايي فرياد قهرمانان (تکرار)

[محصول] هنگ کنگ [کارگردان] بني چان [بازيگران] سامو هونگ - تين چيو هونگ [خلاصه برنامه] در دوران جنگ هاي داخلي چين، وقتي ارتش تمام نيروي نظامي خود را به خط مقدم فرستاده، يک فرمانده بي رحم به نام کائو به همراه نيروهايش کنار يک روستا اردو مي زنند

 • شروع برنامه:17:44:50
 • پایان برنامه: 18:53:11
 • طول برنامه:1 ساعت و 8 دقیقه

سينمايي فرياد قهرمانان (تکرار)

[محصول] هنگ کنگ [کارگردان] بني چان [بازيگران] سامو هونگ - تين چيو هونگ [خلاصه برنامه] در دوران جنگ هاي داخلي چين، وقتي ارتش تمام نيروي نظامي خود را به خط مقدم فرستاده، يک فرمانده بي رحم به نام کائو به همراه نيروهايش کنار يک روستا اردو مي زنند

 • شروع برنامه:18:59:52
 • پایان برنامه: 19:21:48
 • طول برنامه:21 دقیقه

سينمايي دزد دوچرخه

[محصول] ايتاليا [کارگردان] ويتوريا دسيکا [بازيگران] انزو استيلو - لامبرتو ماجيرياني [خلاصه برنامه] کارگر بي‌کاري به‌نام "آنتونيو" (ماجوراني) سرانجام به‌عنوان اعلان‌چسبان استخدام مي‌شود. وي مجبور است براي اينکه در اين شغل تاييد شود، دوچرخه‌اي را

 • شروع برنامه:19:22:40
 • پایان برنامه: 20:10:06
 • طول برنامه:47 دقیقه

سينمايي دزد دوچرخه

[محصول] ايتاليا [کارگردان] ويتوريا دسيکا [بازيگران] انزو استيلو - لامبرتو ماجيرياني [خلاصه برنامه] کارگر بي‌کاري به‌نام "آنتونيو" (ماجوراني) سرانجام به‌عنوان اعلان‌چسبان استخدام مي‌شود. وي مجبور است براي اينکه در اين شغل تاييد شود، دوچرخه‌اي را

 • شروع برنامه:20:14:51
 • پایان برنامه: 20:37:06
 • طول برنامه:22 دقیقه

آيکيو سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:42:06
 • پایان برنامه: 20:57:45
 • طول برنامه:15 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:21:00:55
 • پایان برنامه: 21:39:05
 • طول برنامه:38 دقیقه

سينمايي جزيره نيم

[محصول] آمريکا [کارگردان] کماک لوين [بازيگران] جودي فاستر-جرارد باتلر [خلاصه برنامه] نيم" نام دختري است که به همراه پدر دانشمندش به تنهايي در يک جزيره دورافتاده زندگي مي‏کنند. او به داستان‏هاي قهرماني به نام "الکس روور" علاقه زيادي دارد. جک

 • شروع برنامه:21:40:08
 • پایان برنامه: 22:12:59
 • طول برنامه:32 دقیقه

سينمايي جزيره نيم

[محصول] آمريکا [کارگردان] کماک لوين [بازيگران] جودي فاستر-جرارد باتلر [خلاصه برنامه] نيم" نام دختري است که به همراه پدر دانشمندش به تنهايي در يک جزيره دورافتاده زندگي مي‏کنند. او به داستان‏هاي قهرماني به نام "الکس روور" علاقه زيادي دارد. جک

 • شروع برنامه:22:13:24
 • پایان برنامه: 22:21:57
 • طول برنامه:8 دقیقه

علم سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:21:57
 • پایان برنامه: 22:29:43
 • طول برنامه:7 دقیقه

علم سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:29:43
 • پایان برنامه: 22:36:27
 • طول برنامه:6 دقیقه

علم سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:36:27
 • پایان برنامه: 22:45:41
 • طول برنامه:9 دقیقه

علم سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:45:41
 • پایان برنامه: 22:55:07
 • طول برنامه:9 دقیقه

علم سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:55:14
 • پایان برنامه: 23:00:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/07/29(قبل23)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:23:00:22
 • پایان برنامه: 23:36:24
 • طول برنامه:36 دقیقه

سينمايي پليس بازي

[محصول] آمريکا [کارگردان] لوک گرينوود [بازيگران] ديمون وينز [خلاصه برنامه] رايان و جاستين دو دوست هستند که در شهر لوس آنجلس زندگي کرده و کار و بار درستي ندارند. جاستين در يک شرکت طراحي بازي هاي کامپيوتري مشغول است اما در کار خود موفق نيست و رايان هم در آر

 • شروع برنامه:23:39:27
 • پایان برنامه: 23:59:24
 • طول برنامه:19 دقیقه

سينمايي پليس بازي

[محصول] آمريکا [کارگردان] لوک گرينوود [بازيگران] ديمون وينز [خلاصه برنامه] رايان و جاستين دو دوست هستند که در شهر لوس آنجلس زندگي کرده و کار و بار درستي ندارند. جاستين در يک شرکت طراحي بازي هاي کامپيوتري مشغول است اما در کار خود موفق نيست و رايان هم در آر