جدول پخش

شبکه نمایش
 • شروع برنامه:00:44:45
 • پایان برنامه: 00:50:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:50:17
 • پایان برنامه: 00:59:30
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/09/22(قبل1)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:59:44
 • پایان برنامه: 01:44:46
 • طول برنامه:45 دقیقه

سينمايي 12 مرد خشمگين

[محصول] آمريکا [کارگردان] سيدني لومت [بازيگران] هنري فوندا-لي جي کاب [خلاصه برنامه] 12 عضو يک هيئت منصفه دادگاهي در آمريکا براي صدور راي در خصوص يک نوج.ان متهم به قتل در اتاق راي گيري جمع مي شوند و در خصوص بيگناه يا گناهکار بودن پسرک بحث ميکنند

 • شروع برنامه:01:48:58
 • پایان برنامه: 02:38:56
 • طول برنامه:49 دقیقه

سينمايي 12 مرد خشمگين

[محصول] آمريکا [کارگردان] سيدني لومت [بازيگران] هنري فوندا-لي جي کاب [خلاصه برنامه] 12 عضو يک هيئت منصفه دادگاهي در آمريکا براي صدور راي در خصوص يک نوج.ان متهم به قتل در اتاق راي گيري جمع مي شوند و در خصوص بيگناه يا گناهکار بودن پسرک بحث ميکنند

 • شروع برنامه:02:39:21
 • پایان برنامه: 02:48:06
 • طول برنامه:8 دقیقه

علم سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:48:06
 • پایان برنامه: 02:55:17
 • طول برنامه:7 دقیقه

علم سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:03:00:18
 • پایان برنامه: 03:40:35
 • طول برنامه:40 دقیقه

سينمايي کيس جوان (تکرار)

[محصول] هلند [کارگردان] آندري ون دورن [بازيگران] رود فلت کمپ [خلاصه برنامه] کس پسر جواني است که در خانواده اي فقير زندگي مي کند . پدر کي مريض احوال است و در بستر بيماري به سر مي برد . پدر و مادربزرگ او انسانهايي خسيس هستند که به پسر و نوه هاي خود هم رحم ن

 • شروع برنامه:03:41:30
 • پایان برنامه: 04:14:16
 • طول برنامه:32 دقیقه

سينمايي کيس جوان (تکرار)

[محصول] هلند [کارگردان] آندري ون دورن [بازيگران] رود فلت کمپ [خلاصه برنامه] کس پسر جواني است که در خانواده اي فقير زندگي مي کند . پدر کي مريض احوال است و در بستر بيماري به سر مي برد . پدر و مادربزرگ او انسانهايي خسيس هستند که به پسر و نوه هاي خود هم رحم ن

 • شروع برنامه:04:14:41
 • پایان برنامه: 04:22:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

علم سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:22:28
 • پایان برنامه: 04:28:39
 • طول برنامه:6 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:29:24
 • پایان برنامه: 05:33:58
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

سينمايي طعمه (تکرار)

[محصول] ايران [کارگردان] فرامرز صديقي [بازيگران] هادي اسلامي-جمشيد هاشم پور [خلاصه برنامه] عضاي يک گروه قاچاق مواد مخدر، مردي به نام غلام را يک روز پس از آزادي اش از زندان به قتل مي‌رسانند.

 • شروع برنامه:05:40:52
 • پایان برنامه: 06:04:35
 • طول برنامه:23 دقیقه

سينمايي طعمه (تکرار)

[محصول] ايران [کارگردان] فرامرز صديقي [بازيگران] هادي اسلامي-جمشيد هاشم پور [خلاصه برنامه] عضاي يک گروه قاچاق مواد مخدر، مردي به نام غلام را يک روز پس از آزادي اش از زندان به قتل مي‌رسانند.

 • شروع برنامه:06:04:42
 • پایان برنامه: 06:12:35
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/09/22(قبل6)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:06:12:44
 • پایان برنامه: 07:02:54
 • طول برنامه:50 دقیقه

سينمايي 1408 (تکرار)

[محصول] آمريکا [کارگردان] ميکل هوفسترم [بازيگران] ساموئل ال جکسون-جان کيوسک [خلاصه برنامه] مايک يک نويسنده کتابهاي ترسناک مربوط به ارواح است که براي قرار گرفتن در موقعيت ترسناک به مکانهاي مشهور به وجود ارواح مي رود تا از نزديک تحقيق کند

 • شروع برنامه:07:04:47
 • پایان برنامه: 07:54:37
 • طول برنامه:49 دقیقه

سينمايي 1408 (تکرار)

[محصول] آمريکا [کارگردان] ميکل هوفسترم [بازيگران] ساموئل ال جکسون-جان کيوسک [خلاصه برنامه] مايک يک نويسنده کتابهاي ترسناک مربوط به ارواح است که براي قرار گرفتن در موقعيت ترسناک به مکانهاي مشهور به وجود ارواح مي رود تا از نزديک تحقيق کند

 • شروع برنامه:07:54:44
 • پایان برنامه: 08:02:37
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/09/22(قبل8)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:08:02:51
 • پایان برنامه: 08:44:09
 • طول برنامه:41 دقیقه

سينمايي دسته سيسيلي ها (تکرار)

[محصول] فرانسه [کارگردان] هانري ورنوي [بازيگران] آلن دلون-ژان گابن [خلاصه برنامه] مارته فردي است که دست به سرقت جواهرات و کشتن پليسي مي زند بعد از دستگيري توسط خواهر و همدستانش زمانيکه راهي زندان مي باشد فرار مي کند و دوباره با همکاري دوستان خود قصد دا

 • شروع برنامه:08:48:02
 • پایان برنامه: 09:35:59
 • طول برنامه:47 دقیقه

سينمايي دسته سيسيلي ها (تکرار)

[محصول] فرانسه [کارگردان] هانري ورنوي [بازيگران] آلن دلون-ژان گابن [خلاصه برنامه] مارته فردي است که دست به سرقت جواهرات و کشتن پليسي مي زند بعد از دستگيري توسط خواهر و همدستانش زمانيکه راهي زندان مي باشد فرار مي کند و دوباره با همکاري دوستان خود قصد دا

 • شروع برنامه:09:36:06
 • پایان برنامه: 09:45:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/09/22(قبل9)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:09:46:49
 • پایان برنامه: 10:27:06
 • طول برنامه:40 دقیقه

سينمايي کيس جوان (تکرار)

[محصول] هلند [کارگردان] آندري ون دورن [بازيگران] رود فلت کمپ [خلاصه برنامه] کس پسر جواني است که در خانواده اي فقير زندگي مي کند . پدر کي مريض احوال است و در بستر بيماري به سر مي برد . پدر و مادربزرگ او انسانهايي خسيس هستند که به پسر و نوه هاي خود هم رحم ن

 • شروع برنامه:10:30:59
 • پایان برنامه: 11:03:45
 • طول برنامه:32 دقیقه

سينمايي کيس جوان (تکرار)

[محصول] هلند [کارگردان] آندري ون دورن [بازيگران] رود فلت کمپ [خلاصه برنامه] کس پسر جواني است که در خانواده اي فقير زندگي مي کند . پدر کي مريض احوال است و در بستر بيماري به سر مي برد . پدر و مادربزرگ او انسانهايي خسيس هستند که به پسر و نوه هاي خود هم رحم ن

 • شروع برنامه:11:03:52
 • پایان برنامه: 11:11:45
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/09/22(قبل11)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:11:11:45
 • پایان برنامه: 11:56:28
 • طول برنامه:44 دقیقه

سينمايي طعمه (تکرار)

[محصول] ايران [کارگردان] فرامرز صديقي [بازيگران] هادي اسلامي-جمشيد هاشم پور [خلاصه برنامه] عضاي يک گروه قاچاق مواد مخدر، مردي به نام غلام را يک روز پس از آزادي اش از زندان به قتل مي‌رسانند.

 • شروع برنامه:12:06:58
 • پایان برنامه: 12:50:32
 • طول برنامه:43 دقیقه

سينمايي طعمه (تکرار)

[محصول] ايران [کارگردان] فرامرز صديقي [بازيگران] هادي اسلامي-جمشيد هاشم پور [خلاصه برنامه] عضاي يک گروه قاچاق مواد مخدر، مردي به نام غلام را يک روز پس از آزادي اش از زندان به قتل مي‌رسانند.

 • شروع برنامه:12:52:47
 • پایان برنامه: 13:00:40
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/09/22(قبل13)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:00:40
 • پایان برنامه: 13:47:10
 • طول برنامه:46 دقیقه

سينمايي مدرسه پيرمردها

[محصول] ايران [کارگردان] سيد علي سجادي حسيني [بازيگران] مهدي فتحي-گوهر خيرانديش [خلاصه برنامه] پسران آقاي پاك نهاد مؤسس مدرسه ناشنوايان به بهانه اين كه پدر به خارج از كشور رفته است مي خواهند ساختمان قديمي مدرسه را خراب كنند و جاي آن پاساژ بنا كنند. نوه پي

 • شروع برنامه:13:51:35
 • پایان برنامه: 14:39:38
 • طول برنامه:48 دقیقه

سينمايي مدرسه پيرمردها

[محصول] ايران [کارگردان] سيد علي سجادي حسيني [بازيگران] مهدي فتحي-گوهر خيرانديش [خلاصه برنامه] پسران آقاي پاك نهاد مؤسس مدرسه ناشنوايان به بهانه اين كه پدر به خارج از كشور رفته است مي خواهند ساختمان قديمي مدرسه را خراب كنند و جاي آن پاساژ بنا كنند. نوه پي

 • شروع برنامه:14:40:03
 • پایان برنامه: 14:51:40
 • طول برنامه:11 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:51:47
 • پایان برنامه: 15:00:30
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/09/22(قبل15)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:15:00:44
 • پایان برنامه: 15:42:02
 • طول برنامه:41 دقیقه

سينمايي دسته سيسيلي ها (تکرار)

[محصول] فرانسه [کارگردان] هانري ورنوي [بازيگران] آلن دلون-ژان گابن [خلاصه برنامه] مارته فردي است که دست به سرقت جواهرات و کشتن پليسي مي زند بعد از دستگيري توسط خواهر و همدستانش زمانيکه راهي زندان مي باشد فرار مي کند و دوباره با همکاري دوستان خود قصد دا

 • شروع برنامه:15:46:49
 • پایان برنامه: 16:34:46
 • طول برنامه:47 دقیقه

سينمايي دسته سيسيلي ها (تکرار)

[محصول] فرانسه [کارگردان] هانري ورنوي [بازيگران] آلن دلون-ژان گابن [خلاصه برنامه] مارته فردي است که دست به سرقت جواهرات و کشتن پليسي مي زند بعد از دستگيري توسط خواهر و همدستانش زمانيکه راهي زندان مي باشد فرار مي کند و دوباره با همکاري دوستان خود قصد دا

 • شروع برنامه:16:35:11
 • پایان برنامه: 16:52:44
 • طول برنامه:17 دقیقه

آيکيو سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:52:51
 • پایان برنامه: 17:00:37
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/09/22(قبل17)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:17:00:37
 • پایان برنامه: 17:11:17
 • طول برنامه:10 دقیقه

سينمايي الا و دوستان

[محصول] فنلاند [کارگردان] مارکو ماکيلاسا [بازيگران] ارو ميلونف [خلاصه برنامه] مدرسه کوچکي در شهري وجود دارد که فقط هشت دانش آموز دارد . ايم مدرسه يک مدير و يک معلم مرد دارد که آنها زن وشوهر هستند . آقاي آ اف که راننده است تلاش ميکند که براي پسرش اف يک پي

 • شروع برنامه:17:20:59
 • پایان برنامه: 18:23:07
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

سينمايي الا و دوستان

[محصول] فنلاند [کارگردان] مارکو ماکيلاسا [بازيگران] ارو ميلونف [خلاصه برنامه] مدرسه کوچکي در شهري وجود دارد که فقط هشت دانش آموز دارد . ايم مدرسه يک مدير و يک معلم مرد دارد که آنها زن وشوهر هستند . آقاي آ اف که راننده است تلاش ميکند که براي پسرش اف يک پي

 • شروع برنامه:18:23:25
 • پایان برنامه: 19:06:05
 • طول برنامه:42 دقیقه

مجموعه به آهستگي

[محصول] ايران [کارگردان] شهره سلطاني [بازيگران] فريدون محرابي

 • شروع برنامه:19:06:12
 • پایان برنامه: 19:14:55
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/09/22(قبل19)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:19:15:45
 • پایان برنامه: 20:00:06
 • طول برنامه:44 دقیقه

سينمايي تاجر سياه پوش

[محصول] هلند [کارگردان] جرارد وراگ [بازيگران] شانتال جانزن-فرانک لامرس [خلاصه برنامه] كلاس وآندري باهم دوست هستند. كلاس درفكر تجارت مواد مخدر است و از آندري كه قهرمان كيك بوكسينگ است/ براي محافظت از خودش كمك مي گيرد. آندري كه روحيه ورزشكاري دارد با اعمال

 • شروع برنامه:20:03:53
 • پایان برنامه: 20:46:53
 • طول برنامه:43 دقیقه

سينمايي تاجر سياه پوش

[محصول] هلند [کارگردان] جرارد وراگ [بازيگران] شانتال جانزن-فرانک لامرس [خلاصه برنامه] كلاس وآندري باهم دوست هستند. كلاس درفكر تجارت مواد مخدر است و از آندري كه قهرمان كيك بوكسينگ است/ براي محافظت از خودش كمك مي گيرد. آندري كه روحيه ورزشكاري دارد با اعمال

 • شروع برنامه:20:50:23
 • پایان برنامه: 20:59:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/09/22(قبل21)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:59:38
 • پایان برنامه: 21:48:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

سينمايي خواستگاري

[محصول] ايران [کارگردان] مهدي فخيم زاده [بازيگران] هادي اسلامي-ثريا قاسمي [خلاصه برنامه] پيرمردي است که سالها قبل زنش مرده و بچه هايش مراقب او هستندو از ترس آسيب ديدن پدرشان او را تحت کنترل دارند . روزي يکي از رفقاي پير مرد از دنيا مي رود و اوضاع روحي پي

 • شروع برنامه:21:51:32
 • پایان برنامه: 22:39:53
 • طول برنامه:48 دقیقه

سينمايي خواستگاري

[محصول] ايران [کارگردان] مهدي فخيم زاده [بازيگران] هادي اسلامي-ثريا قاسمي [خلاصه برنامه] پيرمردي است که سالها قبل زنش مرده و بچه هايش مراقب او هستندو از ترس آسيب ديدن پدرشان او را تحت کنترل دارند . روزي يکي از رفقاي پير مرد از دنيا مي رود و اوضاع روحي پي

 • شروع برنامه:22:40:18
 • پایان برنامه: 22:53:09
 • طول برنامه:12 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:53:16
 • پایان برنامه: 23:00:17
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/09/22(قبل23)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:23:00:17
 • پایان برنامه: 23:38:34
 • طول برنامه:38 دقیقه

سينمايي اره ماهي

[محصول] آمريکا [کارگردان] دومينگ سنا [بازيگران] جان تراولتا [خلاصه برنامه] استنلي جابسون که سالها پيش معروف ترين هکر دنيا بوده است، اکنون بيکار است و با همسر جديد خود زندگي مي کند . او از همسر قبلي خود دختري دارد که بسيار دوستش دارد، اما او قانوناً به همس

 • شروع برنامه:23:41:54
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:18 دقیقه

سینمایی اره ماهی

[محصول] آمريکا [کارگردان] دومينگ سنا [بازيگران] جان تراولتا [خلاصه برنامه] استنلي جابسون که سالها پيش معروف ترين هکر دنيا بوده است، اکنون بيکار است و با همسر جديد خود زندگي مي کند . او از همسر قبلي خود دختري دارد که بسيار دوستش دارد، اما او قانوناً به همس