جدول پخش

شبکه نمایش
 • شروع برنامه:00:34:43
 • پایان برنامه: 01:00:16
 • طول برنامه:25 دقیقه

آيکيو سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:01:00:23
 • پایان برنامه: 01:05:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1396/09/20(قبل1)

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:01:05:35
 • پایان برنامه: 01:44:04
 • طول برنامه:38 دقیقه

سينمايي نوادا اسميت

[محصول] آمريکا [کارگردان] هنري هاتوي [بازيگران] کارل مادلن [خلاصه برنامه] ماکس پسر جواني است که پس از قتل پدرو مادرش توسط سه هفت تير کش سارق تصميم به انتقام مي گيرد اما چون جاي قاتلين را نمي داند مجبور مي شود سفري طولاني و پر ماجرا را آغاز کند تا سه قاتل

 • شروع برنامه:01:44:04
 • پایان برنامه: 01:49:16
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1396/09/20(بين1)

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:01:49:16
 • پایان برنامه: 02:25:23
 • طول برنامه:36 دقیقه

سينمايي نوادا اسميت

[محصول] آمريکا [کارگردان] هنري هاتوي [بازيگران] کارل مادلن [خلاصه برنامه] ماکس پسر جواني است که پس از قتل پدرو مادرش توسط سه هفت تير کش سارق تصميم به انتقام مي گيرد اما چون جاي قاتلين را نمي داند مجبور مي شود سفري طولاني و پر ماجرا را آغاز کند تا سه قاتل

 • شروع برنامه:02:47:27
 • پایان برنامه: 04:26:02
 • طول برنامه:1 ساعت و 38 دقیقه

نجات آقاي وو

[خلاصه برنامه] باز سازي ماشين هاي فرسوده

 • شروع برنامه:04:30:43
 • پایان برنامه: 05:32:58
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

سينمايي سفر هاي گاليور2

[محصول] انگلستان [کارگردان] چارلز استوريج [بازيگران] تد دانسون [خلاصه برنامه] گاليور همسر مري و پدر توماس پس از سالها دوري به منزل برمي گردد. او ماجراي ناپديد شدن خود را براي همسر و فرزند و سايرين شرح مي دهد اما با يادآوري هر خاطره ، در فضاي آن قرار گرفت

 • شروع برنامه:05:33:09
 • پایان برنامه: 05:39:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:39:10
 • پایان برنامه: 05:54:47
 • طول برنامه:15 دقیقه

سينمايي سفر هاي گاليور2

[محصول] انگلستان [کارگردان] چارلز استوريج [بازيگران] تد دانسون [خلاصه برنامه] گاليور همسر مري و پدر توماس پس از سالها دوري به منزل برمي گردد. او ماجراي ناپديد شدن خود را براي همسر و فرزند و سايرين شرح مي دهد اما با يادآوري هر خاطره ، در فضاي آن قرار گرفت

 • شروع برنامه:06:00:26
 • پایان برنامه: 06:56:43
 • طول برنامه:56 دقیقه

سينمايي خانواده

[محصول] هند [کارگردان] راجکومار سانتوشي [بازيگران] آميتا باچان [خلاصه برنامه] آقاي ويرنساي که قدرت و ثروت زيادي دارد با استفاده از نفوذ خود در حکومت تمام خلافکاري هاي خود و پدرش را سرپوش مي گذارد او در يک تسويه حساب شخصي شکر برادر بزرگتر و دلسوز آريل را ب

 • شروع برنامه:06:57:46
 • پایان برنامه: 07:54:29
 • طول برنامه:56 دقیقه

سينمايي خانواده

[محصول] هند [کارگردان] راجکومار سانتوشي [بازيگران] آميتا باچان [خلاصه برنامه] آقاي ويرنساي که قدرت و ثروت زيادي دارد با استفاده از نفوذ خود در حکومت تمام خلافکاري هاي خود و پدرش را سرپوش مي گذارد او در يک تسويه حساب شخصي شکر برادر بزرگتر و دلسوز آريل را ب

 • شروع برنامه:08:01:34
 • پایان برنامه: 08:31:31
 • طول برنامه:29 دقیقه

سينمايي دوازده صندلي

[محصول] کوبا [کارگردان] توماس گورتيرز آليا [بازيگران] آنا وينا [خلاصه برنامه] آقاي پيلتو و مرد طماعي که خود را به جاي کشيش جا زده و بعد از شنيدن وصيت نامه زن ثروتمندي که الماس هاي فراوانش را در صندلي جاسازي کرده است هر کدام جداگانه تصميم ميگيرند تا براي

 • شروع برنامه:08:32:34
 • پایان برنامه: 09:06:03
 • طول برنامه:33 دقیقه

سينمايي دوازده صندلي

[محصول] کوبا [کارگردان] توماس گورتيرز آليا [بازيگران] آنا وينا [خلاصه برنامه] آقاي پيلتو و مرد طماعي که خود را به جاي کشيش جا زده و بعد از شنيدن وصيت نامه زن ثروتمندي که الماس هاي فراوانش را در صندلي جاسازي کرده است هر کدام جداگانه تصميم ميگيرند تا براي

 • شروع برنامه:09:15:40
 • پایان برنامه: 09:58:22
 • طول برنامه:42 دقیقه

سينمايي قبل و بعد

[محصول] آمريکا [کارگردان] باربت شرودر [بازيگران] ليام نيسون-مريل استريپ [خلاصه برنامه] بن (پدر)کارولين(مادر)جيکوب وجوديت يک خانوادهم چهارنفره خوشبخت وکم مشکل راتشکيل مي دهند.بن يک هنرمندصنعت گراست وکارولين پزشک است وبنابراين آنهايک خانواده متمول ودرسطح اج

 • شروع برنامه:09:59:07
 • پایان برنامه: 10:46:06
 • طول برنامه:46 دقیقه

سينمايي قبل و بعد

[محصول] آمريکا [کارگردان] باربت شرودر [بازيگران] ليام نيسون-مريل استريپ [خلاصه برنامه] بن (پدر)کارولين(مادر)جيکوب وجوديت يک خانوادهم چهارنفره خوشبخت وکم مشکل راتشکيل مي دهند.بن يک هنرمندصنعت گراست وکارولين پزشک است وبنابراين آنهايک خانواده متمول ودرسطح اج

 • شروع برنامه:10:59:24
 • پایان برنامه: 11:56:27
 • طول برنامه:57 دقیقه

سينمايي سفر هاي گاليور2

[محصول] انگلستان [کارگردان] چارلز استوريج [بازيگران] تد دانسون [خلاصه برنامه] گاليور همسر مري و پدر توماس پس از سالها دوري به منزل برمي گردد. او ماجراي ناپديد شدن خود را براي همسر و فرزند و سايرين شرح مي دهد اما با يادآوري هر خاطره ، در فضاي آن قرار گرفت

 • شروع برنامه:11:56:38
 • پایان برنامه: 12:02:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:03:10
 • پایان برنامه: 12:23:59
 • طول برنامه:20 دقیقه

سينمايي سفر هاي گاليور2

[محصول] انگلستان [کارگردان] چارلز استوريج [بازيگران] تد دانسون [خلاصه برنامه] گاليور همسر مري و پدر توماس پس از سالها دوري به منزل برمي گردد. او ماجراي ناپديد شدن خود را براي همسر و فرزند و سايرين شرح مي دهد اما با يادآوري هر خاطره ، در فضاي آن قرار گرفت

 • شروع برنامه:12:24:19
 • پایان برنامه: 12:37:39
 • طول برنامه:13 دقیقه

آيکيو سينما

[محصول] آمريکا [کارگردان] جان هس [خلاصه برنامه] توضيحاتي کاربردي در مورد مفاهيم سينمايي و تاريخ سينما

 • شروع برنامه:13:00:20
 • پایان برنامه: 13:48:30
 • طول برنامه:48 دقیقه

فيلم سفر

[محصول] ايران [کارگردان] روح ا... فخرو [بازيگران] علي سليماني [خلاصه برنامه] «سفر»داستان زندگي جوان پژوهشگري بنام امير علي است که سالها روي يک ماده شيميايي بنام شيره باريجه که از گياهان دارويي استان سمنان مي باشد کار کرده و به فرمول جديدي دست يافته است ام

 • شروع برنامه:13:50:31
 • پایان برنامه: 14:30:30
 • طول برنامه:39 دقیقه

فيلم سفر

[محصول] ايران [کارگردان] روح ا... فخرو [بازيگران] علي سليماني [خلاصه برنامه] «سفر»داستان زندگي جوان پژوهشگري بنام امير علي است که سالها روي يک ماده شيميايي بنام شيره باريجه که از گياهان دارويي استان سمنان مي باشد کار کرده و به فرمول جديدي دست يافته است ام

 • شروع برنامه:14:46:21
 • پایان برنامه: 14:59:36
 • طول برنامه:13 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:15:01:05
 • پایان برنامه: 15:43:47
 • طول برنامه:42 دقیقه

سينمايي قبل و بعد

[محصول] آمريکا [کارگردان] باربت شرودر [بازيگران] ليام نيسون-مريل استريپ [خلاصه برنامه] بن (پدر)کارولين(مادر)جيکوب وجوديت يک خانوادهم چهارنفره خوشبخت وکم مشکل راتشکيل مي دهند.بن يک هنرمندصنعت گراست وکارولين پزشک است وبنابراين آنهايک خانواده متمول ودرسطح اج

 • شروع برنامه:15:46:03
 • پایان برنامه: 16:33:02
 • طول برنامه:46 دقیقه

سينمايي قبل و بعد

[محصول] آمريکا [کارگردان] باربت شرودر [بازيگران] ليام نيسون-مريل استريپ [خلاصه برنامه] بن (پدر)کارولين(مادر)جيکوب وجوديت يک خانوادهم چهارنفره خوشبخت وکم مشکل راتشکيل مي دهند.بن يک هنرمندصنعت گراست وکارولين پزشک است وبنابراين آنهايک خانواده متمول ودرسطح اج

 • شروع برنامه:16:33:22
 • پایان برنامه: 16:46:42
 • طول برنامه:13 دقیقه

آيکيو سينما

[محصول] آمريکا [کارگردان] جان هس [خلاصه برنامه] توضيحاتي کاربردي در مورد مفاهيم سينمايي و تاريخ سينما

 • شروع برنامه:17:01:46
 • پایان برنامه: 17:10:16
 • طول برنامه:8 دقیقه

سينمايي انتقام

[محصول] هند [کارگردان] پانکاج پاراشار [بازيگران] ايشا کوپيکار [خلاصه برنامه] محک دختر جواني است که انتقام و کينه تمام وجدانش را کور کرده است و او و دوست صميمي اش که در يتيم خانه زندگي ميکنن قرار است به سرپرستي خانواده اي پولدار سپرده شوند اما محک مورد پسن

 • شروع برنامه:17:16:48
 • پایان برنامه: 18:42:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

سينمايي انتقام

[محصول] هند [کارگردان] پانکاج پاراشار [بازيگران] ايشا کوپيکار [خلاصه برنامه] محک دختر جواني است که انتقام و کينه تمام وجدانش را کور کرده است و او و دوست صميمي اش که در يتيم خانه زندگي ميکنن قرار است به سرپرستي خانواده اي پولدار سپرده شوند اما محک مورد پسن

 • شروع برنامه:19:00:37
 • پایان برنامه: 19:44:19
 • طول برنامه:43 دقیقه

سينمايي ارتباط فرانسوي1

[محصول] آمريکا [کارگردان] ويليام فردکين [بازيگران] جين هکمن [خلاصه برنامه] فيلم در مورد قاچاق مواد مخدر است که گروهي در نيويورک با همکاري تعدادي از افراد فرانسوي بوسيله جاسازي در ماشين هاي ترانزيت مواد را وارد کشور آمريکا مي کنند و تعدادي از افراد پليس قص

 • شروع برنامه:19:45:45
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

سينمايي ارتباط فرانسوي1

[محصول] آمريکا [کارگردان] ويليام فردکين [بازيگران] جين هکمن [خلاصه برنامه] فيلم در مورد قاچاق مواد مخدر است که گروهي در نيويورک با همکاري تعدادي از افراد فرانسوي بوسيله جاسازي در ماشين هاي ترانزيت مواد را وارد کشور آمريکا مي کنند و تعدادي از افراد پليس قص

 • شروع برنامه:20:20:20
 • پایان برنامه: 20:33:40
 • طول برنامه:13 دقیقه

آيکيو سينما

[محصول] آمريکا [کارگردان] جان هس [خلاصه برنامه] توضيحاتي کاربردي در مورد مفاهيم سينمايي و تاريخ سينما

 • شروع برنامه:21:00:45
 • پایان برنامه: 21:46:16
 • طول برنامه:45 دقیقه

سينمايي بدون توقف

[محصول] آمريکا [کارگردان] جيمز کولت سرا [بازيگران] ليام نيسون-جولين مور [خلاصه برنامه] بيل که افسر پرواز است به همراه همکارش هموند سوار هواپيما مي شوند. به محض اينکه هواپيما از زمين بلند مي شود پيامکي ناشناس از طرف شخصي در هواپيما بدست بيل مي رسد. شخص ناش

 • شروع برنامه:21:49:18
 • پایان برنامه: 22:32:43
 • طول برنامه:43 دقیقه

سينمايي بدون توقف

[محصول] آمريکا [کارگردان] جيمز کولت سرا [بازيگران] ليام نيسون-جولين مور [خلاصه برنامه] بيل که افسر پرواز است به همراه همکارش هموند سوار هواپيما مي شوند. به محض اينکه هواپيما از زمين بلند مي شود پيامکي ناشناس از طرف شخصي در هواپيما بدست بيل مي رسد. شخص ناش

 • شروع برنامه:22:44:00
 • پایان برنامه: 22:57:22
 • طول برنامه:13 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:23:00:50
 • پایان برنامه: 23:40:34
 • طول برنامه:39 دقیقه

سينمايي امپاير استيت

[محصول] آمريکا [کارگردان] ديتو مونتيل [بازيگران] دواين جانسون [خلاصه برنامه] کريس که موفق به ورود به آکادمي پليس نشده است، کاري را در مرکز حمل و نگهداري پول به عنوان گارد امنيتي پيدا مي‌کند. بعد از اينکه او در رابطه با ضعف امنيتي اين شرکت در حراست از پول‌

 • شروع برنامه:23:43:11
 • پایان برنامه: 23:59:35
 • طول برنامه:16 دقیقه

سينمايي امپاير استيت

[محصول] آمريکا [کارگردان] ديتو مونتيل [بازيگران] دواين جانسون [خلاصه برنامه] کريس که موفق به ورود به آکادمي پليس نشده است، کاري را در مرکز حمل و نگهداري پول به عنوان گارد امنيتي پيدا مي‌کند. بعد از اينکه او در رابطه با ضعف امنيتي اين شرکت در حراست از پول‌