جدول پخش

شبکه نمایش
 • شروع برنامه:00:41:09
 • پایان برنامه: 00:52:15
 • طول برنامه:11 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:52:22
 • پایان برنامه: 00:57:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/04/02(قبل1)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:57:34
 • پایان برنامه: 01:46:37
 • طول برنامه:49 دقیقه

سينمايي ويلا مي تازد

[محصول] آمريکا [کارگردان] باز کوليک [بازيگران] يول برينز - چارلز برانسون [خلاصه برنامه] مکزيک، سال يييي. خلبان آمريکائي "لي آرنولد" (ميچم) هنگام انجام مأموريت، شاهد انتقام خونين شورشيان از ساکنان دهکده‌اي است که حامي "پانچو ويلا" (براي

 • شروع برنامه:01:48:49
 • پایان برنامه: 02:34:41
 • طول برنامه:45 دقیقه

سينمايي ويلا مي تازد

[محصول] آمريکا [کارگردان] باز کوليک [بازيگران] يول برينز - چارلز برانسون [خلاصه برنامه] مکزيک، سال يييي. خلبان آمريکائي "لي آرنولد" (ميچم) هنگام انجام مأموريت، شاهد انتقام خونين شورشيان از ساکنان دهکده‌اي است که حامي "پانچو ويلا" (براي

 • شروع برنامه:02:35:42
 • پایان برنامه: 03:15:01
 • طول برنامه:39 دقیقه

سينمايي فرود2

[محصول] آمريکا [کارگردان] آرماند ماستروياني [بازيگران] دين کين [خلاصه برنامه] در اين قسمت گروگانگيري ادامه دارد و ربايندگان موفق مي شوند با ميهمان دار هواپيما با چتر نجات بپرند و هواپيما را با سوخت کم با مسافرانش به حال خود رها کنند. اين در حالي است که ر

 • شروع برنامه:03:15:39
 • پایان برنامه: 03:51:47
 • طول برنامه:36 دقیقه

سينمايي فرود2

[محصول] آمريکا [کارگردان] آرماند ماستروياني [بازيگران] دين کين [خلاصه برنامه] در اين قسمت گروگانگيري ادامه دارد و ربايندگان موفق مي شوند با ميهمان دار هواپيما با چتر نجات بپرند و هواپيما را با سوخت کم با مسافرانش به حال خود رها کنند. اين در حالي است که ر

 • شروع برنامه:03:52:49
 • پایان برنامه: 04:00:59
 • طول برنامه:8 دقیقه

سينمايي سندرم چيني

[محصول] آمريکا [کارگردان] جيمز بريج [بازيگران] جک لمون-مايکل داگلاس [خلاصه برنامه] کيم زني است که به حرفه ي گزارشگري و گويندگي در يکي از شبکه هاي تلوزيون آمريکا مشغول مي باشد وي به همراه ريچارد که تصوير بردار اشت براي تهيه گزارش به يکي از مراکز هسته اي مي

 • شروع برنامه:04:01:09
 • پایان برنامه: 04:07:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:07:52
 • پایان برنامه: 05:45:58
 • طول برنامه:1 ساعت و 38 دقیقه

سينمايي سندرم چيني

[محصول] آمريکا [کارگردان] جيمز بريج [بازيگران] جک لمون-مايکل داگلاس [خلاصه برنامه] کيم زني است که به حرفه ي گزارشگري و گويندگي در يکي از شبکه هاي تلوزيون آمريکا مشغول مي باشد وي به همراه ريچارد که تصوير بردار اشت براي تهيه گزارش به يکي از مراکز هسته اي مي

 • شروع برنامه:05:46:05
 • پایان برنامه: 05:51:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/04/02(قبل6)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:05:51:25
 • پایان برنامه: 06:45:57
 • طول برنامه:54 دقیقه

سينمايي وزير کاتوه

[محصول] آمريکا [کارگردان] ميرا نير [بازيگران] ديويد ايولو [خلاصه برنامه] فيونا موتسي دختري فقير از محله زاغه نشيني در اوگانداست که بطور اتفاقي با شطرنج آشنا مي شود که مسير زندگي او و خانواده اش را تغيير مي دهد

 • شروع برنامه:06:49:44
 • پایان برنامه: 07:35:36
 • طول برنامه:45 دقیقه

سينمايي وزير کاتوه

[محصول] آمريکا [کارگردان] ميرا نير [بازيگران] ديويد ايولو [خلاصه برنامه] فيونا موتسي دختري فقير از محله زاغه نشيني در اوگانداست که بطور اتفاقي با شطرنج آشنا مي شود که مسير زندگي او و خانواده اش را تغيير مي دهد

 • شروع برنامه:07:35:43
 • پایان برنامه: 07:41:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/04/02(قبل8)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:07:41:23
 • پایان برنامه: 08:38:56
 • طول برنامه:57 دقیقه

سينمايي گاو چران ها

[محصول] آمريکا [کارگردان] مارک ريدل [بازيگران] جان وين-بروس درن [خلاصه برنامه] جيك سارقي است كه به همراه همسرش در كلبه اي زندگي مي كند، تا اين كه يك روز موجودات فضايي كه به دنبال طلا هستند به منزل آنها حمله ور شده و همسرش را كشته و او را زخمي مي كنند

 • شروع برنامه:08:42:43
 • پایان برنامه: 09:35:22
 • طول برنامه:52 دقیقه

سينمايي گاو چران ها

[محصول] آمريکا [کارگردان] مارک ريدل [بازيگران] جان وين-بروس درن [خلاصه برنامه] جيك سارقي است كه به همراه همسرش در كلبه اي زندگي مي كند، تا اين كه يك روز موجودات فضايي كه به دنبال طلا هستند به منزل آنها حمله ور شده و همسرش را كشته و او را زخمي مي كنند

 • شروع برنامه:09:35:29
 • پایان برنامه: 09:41:08
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/04/02(قبل9)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:09:41:08
 • پایان برنامه: 10:20:27
 • طول برنامه:39 دقیقه

سينمايي فرود2

[محصول] آمريکا [کارگردان] آرماند ماستروياني [بازيگران] دين کين [خلاصه برنامه] در اين قسمت گروگانگيري ادامه دارد و ربايندگان موفق مي شوند با ميهمان دار هواپيما با چتر نجات بپرند و هواپيما را با سوخت کم با مسافرانش به حال خود رها کنند. اين در حالي است که ر

 • شروع برنامه:10:20:27
 • پایان برنامه: 10:25:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/04/02(بين9)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:10:25:33
 • پایان برنامه: 11:01:41
 • طول برنامه:36 دقیقه

سينمايي فرود2

[محصول] آمريکا [کارگردان] آرماند ماستروياني [بازيگران] دين کين [خلاصه برنامه] در اين قسمت گروگانگيري ادامه دارد و ربايندگان موفق مي شوند با ميهمان دار هواپيما با چتر نجات بپرند و هواپيما را با سوخت کم با مسافرانش به حال خود رها کنند. اين در حالي است که ر

 • شروع برنامه:11:01:48
 • پایان برنامه: 11:07:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/04/02(قبل11)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:11:07:18
 • پایان برنامه: 12:01:30
 • طول برنامه:54 دقیقه

سينمايي سندرم چيني

[محصول] آمريکا [کارگردان] جيمز بريج [بازيگران] جک لمون-مايکل داگلاس [خلاصه برنامه] کيم زني است که به حرفه ي گزارشگري و گويندگي در يکي از شبکه هاي تلوزيون آمريکا مشغول مي باشد وي به همراه ريچارد که تصوير بردار اشت براي تهيه گزارش به يکي از مراکز هسته اي مي

 • شروع برنامه:12:01:30
 • پایان برنامه: 12:07:11
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/04/02(بين11)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:12:07:11
 • پایان برنامه: 12:59:15
 • طول برنامه:52 دقیقه

سينمايي سندرم چيني

[محصول] آمريکا [کارگردان] جيمز بريج [بازيگران] جک لمون-مايکل داگلاس [خلاصه برنامه] کيم زني است که به حرفه ي گزارشگري و گويندگي در يکي از شبکه هاي تلوزيون آمريکا مشغول مي باشد وي به همراه ريچارد که تصوير بردار اشت براي تهيه گزارش به يکي از مراکز هسته اي مي

 • شروع برنامه:12:59:40
 • پایان برنامه: 13:05:07
 • طول برنامه:5 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:05:38
 • پایان برنامه: 13:11:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:16:40
 • پایان برنامه: 14:02:52
 • طول برنامه:46 دقیقه

فيلم آرش و پدر زن

[محصول] ايران [کارگردان] حسين بابائيان [بازيگران] امير محمد زند [خلاصه برنامه] آرش جواني دانشجو است که به همکلاسي خود هما علاقه مند شده است و قصد خواستگاري از او را دارد.هما به آرش مي گويد که پدر او بسيار سخت گير و علاقه مند به شعر و ادبيات است

 • شروع برنامه:14:02:52
 • پایان برنامه: 14:08:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/04/02(بين13)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:08:04
 • پایان برنامه: 14:54:50
 • طول برنامه:46 دقیقه

فيلم آرش و پدر زن

[محصول] ايران [کارگردان] حسين بابائيان [بازيگران] امير محمد زند [خلاصه برنامه] آرش جواني دانشجو است که به همکلاسي خود هما علاقه مند شده است و قصد خواستگاري از او را دارد.هما به آرش مي گويد که پدر او بسيار سخت گير و علاقه مند به شعر و ادبيات است

 • شروع برنامه:14:59:42
 • پایان برنامه: 15:54:14
 • طول برنامه:54 دقیقه

سينمايي وزير کاتوه

[محصول] آمريکا [کارگردان] ميرا نير [بازيگران] ديويد ايولو [خلاصه برنامه] فيونا موتسي دختري فقير از محله زاغه نشيني در اوگانداست که بطور اتفاقي با شطرنج آشنا مي شود که مسير زندگي او و خانواده اش را تغيير مي دهد

 • شروع برنامه:15:56:53
 • پایان برنامه: 16:42:45
 • طول برنامه:45 دقیقه

سينمايي وزير کاتوه

[محصول] آمريکا [کارگردان] ميرا نير [بازيگران] ديويد ايولو [خلاصه برنامه] فيونا موتسي دختري فقير از محله زاغه نشيني در اوگانداست که بطور اتفاقي با شطرنج آشنا مي شود که مسير زندگي او و خانواده اش را تغيير مي دهد

 • شروع برنامه:16:43:10
 • پایان برنامه: 16:58:11
 • طول برنامه:15 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:59:12
 • پایان برنامه: 17:56:45
 • طول برنامه:57 دقیقه

سينمايي گاو چران ها

[محصول] آمريکا [کارگردان] مارک ريدل [بازيگران] جان وين-بروس درن [خلاصه برنامه] جيك سارقي است كه به همراه همسرش در كلبه اي زندگي مي كند، تا اين كه يك روز موجودات فضايي كه به دنبال طلا هستند به منزل آنها حمله ور شده و همسرش را كشته و او را زخمي مي كنند

 • شروع برنامه:17:57:24
 • پایان برنامه: 18:50:03
 • طول برنامه:52 دقیقه

سينمايي گاو چران ها

[محصول] آمريکا [کارگردان] مارک ريدل [بازيگران] جان وين-بروس درن [خلاصه برنامه] جيك سارقي است كه به همراه همسرش در كلبه اي زندگي مي كند، تا اين كه يك روز موجودات فضايي كه به دنبال طلا هستند به منزل آنها حمله ور شده و همسرش را كشته و او را زخمي مي كنند

 • شروع برنامه:18:50:21
 • پایان برنامه: 19:02:27
 • طول برنامه:12 دقیقه

آشپزخانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:03:28
 • پایان برنامه: 19:38:41
 • طول برنامه:35 دقیقه

سينمايي بازي1

[محصول] روسيه [کارگردان] پاول سانو [بازيگران] پاول پريلوچيني [خلاصه برنامه] در مسابقات نهايي بازي هاي يارانه به برندگان علاوه بر جوايز يک سري بازي جديد داده مي شود که هر کدام از اين نوجوانان با گذاشتن اين CD در کامپيوتر امواجي را دريافت مي کنند

 • شروع برنامه:19:39:35
 • پایان برنامه: 20:17:24
 • طول برنامه:37 دقیقه

سينمايي بازي1

[محصول] روسيه [کارگردان] پاول سانو [بازيگران] پاول پريلوچيني [خلاصه برنامه] در مسابقات نهايي بازي هاي يارانه به برندگان علاوه بر جوايز يک سري بازي جديد داده مي شود که هر کدام از اين نوجوانان با گذاشتن اين CD در کامپيوتر امواجي را دريافت مي کنند

 • شروع برنامه:20:17:49
 • پایان برنامه: 20:30:40
 • طول برنامه:12 دقیقه

آيکيو سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:30:58
 • پایان برنامه: 20:43:38
 • طول برنامه:12 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:49:06
 • پایان برنامه: 21:01:12
 • طول برنامه:12 دقیقه

آشپزخانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:02:36
 • پایان برنامه: 21:40:14
 • طول برنامه:37 دقیقه

سينمايي آخرين مرد مقاوم

[محصول] آمريکا [کارگردان] والتر هيل [بازيگران] بروس ويليس-کريستوفر والکن [خلاصه برنامه] دو گروه جنايتکار در رقابت با يکديگر مي باشند . مردي وارد اين گروه ها شده و نقش مامور دو جانبه را بازي مي کند با جلب اعتماد اين گروه ها جنگ و درگيري ميان اين جنايتکاران

 • شروع برنامه:21:41:08
 • پایان برنامه: 22:19:11
 • طول برنامه:38 دقیقه

سينمايي آخرين مرد مقاوم

[محصول] آمريکا [کارگردان] والتر هيل [بازيگران] بروس ويليس-کريستوفر والکن [خلاصه برنامه] دو گروه جنايتکار در رقابت با يکديگر مي باشند . مردي وارد اين گروه ها شده و نقش مامور دو جانبه را بازي مي کند با جلب اعتماد اين گروه ها جنگ و درگيري ميان اين جنايتکاران

 • شروع برنامه:22:19:36
 • پایان برنامه: 22:27:40
 • طول برنامه:8 دقیقه

علم سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:27:40
 • پایان برنامه: 22:38:35
 • طول برنامه:10 دقیقه

علم سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:39:08
 • پایان برنامه: 22:55:07
 • طول برنامه:15 دقیقه

موسيقي فيلم (هابيت-نبرد 5 ارتش)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:59:31
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 ساعت

سینمایی قصه ببر و شکارچی پیر

[محصول] کره جنوبي [کارگردان] پارک هون جونگ [بازيگران] رنه اوسوي-سانگ يو بين [خلاصه برنامه] در حالي که امپرواتوريِ کُره تحت اشغال ژاپن مي باشد، يک شکارچي قديمي و باتجربه براي شکار آخرين ببر کُره، به چالش کشيده ميشود