جدول پخش

شبکه نمایش
 • شروع برنامه:00:25:48
 • پایان برنامه: 00:34:13
 • طول برنامه:8 دقیقه

علم سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:34:13
 • پایان برنامه: 00:42:20
 • طول برنامه:8 دقیقه

علم سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:42:20
 • پایان برنامه: 00:52:23
 • طول برنامه:10 دقیقه

علم سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:52:30
 • پایان برنامه: 00:59:57
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني 1396/07/25(قبل1)

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:59:57
 • پایان برنامه: 01:51:17
 • طول برنامه:51 دقیقه

سينمايي نيزه شکسته

[محصول] آمريکا [کارگردان] ادوارد ديميتريک [بازيگران] اسپنسر تريسي - کتي جواردو [خلاصه برنامه] مت داراي چند پسر است و مزرعه بزرگي دارد اما به اين قضيه معتقد است که تا زنده است مسئوليت نگه داري از مزرعه بع عهده خودش باشد و پسران ديگر به جز جوزف به اين قضيه

 • شروع برنامه:01:52:19
 • پایان برنامه: 02:28:09
 • طول برنامه:35 دقیقه

سينمايي نيزه شکسته

[محصول] آمريکا [کارگردان] ادوارد ديميتريک [بازيگران] اسپنسر تريسي - کتي جواردو [خلاصه برنامه] مت داراي چند پسر است و مزرعه بزرگي دارد اما به اين قضيه معتقد است که تا زنده است مسئوليت نگه داري از مزرعه بع عهده خودش باشد و پسران ديگر به جز جوزف به اين قضيه

 • شروع برنامه:02:38:29
 • پایان برنامه: 02:59:05
 • طول برنامه:20 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:59:57
 • پایان برنامه: 03:46:47
 • طول برنامه:46 دقیقه

سينمايي حداکثر محکوميت

[محصول] آمريکا [کارگردان] کني وکسمن [بازيگران] استيون سيگال-مايکل پار [خلاصه برنامه] کراس به همراه دوستان خود از جمله منينگ مامور مي شود تا بر تعطيلي زنداني که در آن جانيان بسيار خطرناک نگهداري مي شوند، نظارت داشته باشد

 • شروع برنامه:03:47:36
 • پایان برنامه: 04:24:49
 • طول برنامه:37 دقیقه

سينمايي حداکثر محکوميت

[محصول] آمريکا [کارگردان] کني وکسمن [بازيگران] استيون سيگال-مايکل پار [خلاصه برنامه] کراس به همراه دوستان خود از جمله منينگ مامور مي شود تا بر تعطيلي زنداني که در آن جانيان بسيار خطرناک نگهداري مي شوند، نظارت داشته باشد

 • شروع برنامه:04:25:41
 • پایان برنامه: 04:47:58
 • طول برنامه:22 دقیقه

سينمايي ريشه ها (نسل بعدي)

[محصول] آمريکا [کارگردان] ارنست کنيوي [بازيگران] دورين هروود [خلاصه برنامه] بعد از لغو قانون برده داري،سياهان همچنان زير يوغ تحقير و برده داري نوين جامعه سفيدان آمريکا هستند.در(ريشه ها-نسل بعدي)داستان از سرگذشت جد مادري الکس هيلي آغاز مي شود و ضمن مرور ات

 • شروع برنامه:04:48:09
 • پایان برنامه: 04:54:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:54:10
 • پایان برنامه: 05:55:58
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

سينمايي ريشه ها (نسل بعدي)

[محصول] آمريکا [کارگردان] ارنست کنيوي [بازيگران] دورين هروود [خلاصه برنامه] بعد از لغو قانون برده داري،سياهان همچنان زير يوغ تحقير و برده داري نوين جامعه سفيدان آمريکا هستند.در(ريشه ها-نسل بعدي)داستان از سرگذشت جد مادري الکس هيلي آغاز مي شود و ضمن مرور ات

 • شروع برنامه:05:56:23
 • پایان برنامه: 06:13:58
 • طول برنامه:17 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:06:14:50
 • پایان برنامه: 07:07:18
 • طول برنامه:52 دقیقه

سينمايي جبار برگشته

[محصول] هند [کارگردان] کريش جاگارلامودي [بازيگران] آکشاي کومار [خلاصه برنامه] فيلم درباره ي مردي خشمگين است که مي خواهد خود قانون را اجرا کند و شروع به ربودن و قتل ثروتمندان و افراد فاسد مي کند

 • شروع برنامه:07:08:07
 • پایان برنامه: 07:54:58
 • طول برنامه:46 دقیقه

سينمايي جبار برگشته

[محصول] هند [کارگردان] کريش جاگارلامودي [بازيگران] آکشاي کومار [خلاصه برنامه] فيلم درباره ي مردي خشمگين است که مي خواهد خود قانون را اجرا کند و شروع به ربودن و قتل ثروتمندان و افراد فاسد مي کند

 • شروع برنامه:08:00:30
 • پایان برنامه: 08:55:25
 • طول برنامه:54 دقیقه

سينمايي در گرماي شب

[محصول] آمريکا [کارگردان] نورمن يونسون [بازيگران] سيدني پويتير-رود اشتايگر [خلاصه برنامه] در شبي گرم، پليس گشتي، جنازه کارخانه‌داري را مي‌يابد که درصدد راه‌اندازي يک کارخانه بوده است. سپس در ايستگاه قطار به مرد سياه‌پوستي مظنون مي‌شود و او را دستگير مي‌کن

 • شروع برنامه:08:56:14
 • پایان برنامه: 09:32:20
 • طول برنامه:36 دقیقه

سينمايي در گرماي شب

[محصول] آمريکا [کارگردان] نورمن يونسون [بازيگران] سيدني پويتير-رود اشتايگر [خلاصه برنامه] در شبي گرم، پليس گشتي، جنازه کارخانه‌داري را مي‌يابد که درصدد راه‌اندازي يک کارخانه بوده است. سپس در ايستگاه قطار به مرد سياه‌پوستي مظنون مي‌شود و او را دستگير مي‌کن

 • شروع برنامه:09:33:12
 • پایان برنامه: 10:15:12
 • طول برنامه:42 دقیقه

سينمايي الماس 13

[محصول] فرانسه [کارگردان] کيلس بهات [بازيگران] ژرارد دي پارديو-اليور مارشال [خلاصه برنامه] مت بازرس پليسي است که در پيگيري پرونده قاچاق مواد در يک دزدي فروشگاه و گروگان گرفته شدن زن مشتري فروشگاه به اشتباه او را قاچاقچي خرده پاي باند اشتباه مي گيرند در حا

 • شروع برنامه:10:16:01
 • پایان برنامه: 10:58:50
 • طول برنامه:42 دقیقه

سينمايي الماس 13

[محصول] فرانسه [کارگردان] کيلس بهات [بازيگران] ژرارد دي پارديو-اليور مارشال [خلاصه برنامه] مت بازرس پليسي است که در پيگيري پرونده قاچاق مواد در يک دزدي فروشگاه و گروگان گرفته شدن زن مشتري فروشگاه به اشتباه او را قاچاقچي خرده پاي باند اشتباه مي گيرند در حا

 • شروع برنامه:11:00:11
 • پایان برنامه: 11:48:27
 • طول برنامه:48 دقیقه

سينمايي ريشه ها (نسل بعدي)

[محصول] آمريکا [کارگردان] ارنست کنيوي [بازيگران] دورين هروود [خلاصه برنامه] بعد از لغو قانون برده داري،سياهان همچنان زير يوغ تحقير و برده داري نوين جامعه سفيدان آمريکا هستند.در(ريشه ها-نسل بعدي)داستان از سرگذشت جد مادري الکس هيلي آغاز مي شود و ضمن مرور ات

 • شروع برنامه:11:48:38
 • پایان برنامه: 11:54:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:55:22
 • پایان برنامه: 12:31:11
 • طول برنامه:35 دقیقه

سينمايي ريشه ها (نسل بعدي)

[محصول] آمريکا [کارگردان] ارنست کنيوي [بازيگران] دورين هروود [خلاصه برنامه] بعد از لغو قانون برده داري،سياهان همچنان زير يوغ تحقير و برده داري نوين جامعه سفيدان آمريکا هستند.در(ريشه ها-نسل بعدي)داستان از سرگذشت جد مادري الکس هيلي آغاز مي شود و ضمن مرور ات

 • شروع برنامه:12:41:31
 • پایان برنامه: 12:58:54
 • طول برنامه:17 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:12:59:46
 • پایان برنامه: 13:50:08
 • طول برنامه:50 دقیقه

فيلم پلاک

[محصول] ايران [کارگردان] حسين تبريزي [بازيگران] حسن جوهرچي-جعفر دهقان [خلاصه برنامه] روايتگر آبگيري پيش از موعد سد کارون 4 در سال 89 است که مشکلاتي را به همراه داشت چون طرف خارجي قرارداد دائما با بهانه هاي مختلف بهره برداري از سد را به تاخير مي انداخت که

 • شروع برنامه:13:50:35
 • پایان برنامه: 14:34:26
 • طول برنامه:43 دقیقه

فيلم پلاک

[محصول] ايران [کارگردان] حسين تبريزي [بازيگران] حسن جوهرچي-جعفر دهقان [خلاصه برنامه] روايتگر آبگيري پيش از موعد سد کارون 4 در سال 89 است که مشکلاتي را به همراه داشت چون طرف خارجي قرارداد دائما با بهانه هاي مختلف بهره برداري از سد را به تاخير مي انداخت که

 • شروع برنامه:14:44:46
 • پایان برنامه: 14:59:11
 • طول برنامه:14 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:15:00:38
 • پایان برنامه: 15:38:07
 • طول برنامه:37 دقیقه

سينمايي وداع با ابلهان

[محصول] فرانسه [کارگردان] بودان ديميترو [بازيگران] جرارد ديپارديو - هاروي کيتل

 • شروع برنامه:15:39:00
 • پایان برنامه: 16:10:52
 • طول برنامه:31 دقیقه

سينمايي وداع با ابلهان

[محصول] فرانسه [کارگردان] بودان ديميترو [بازيگران] جرارد ديپارديو - هاروي کيتل

 • شروع برنامه:16:11:37
 • پایان برنامه: 16:45:22
 • طول برنامه:33 دقیقه

سينمايي سفرهاي گاليور

[محصول] آمريکا [کارگردان] راب لترمن [بازيگران] جک بلک-اميلي بلونت [خلاصه برنامه] گاليور روزنامه نگاري است که به علت خجالت به مدت 5 سال نتوانسته از همکارش خواستگاري کند او به علت خجالت و جرات نداشتن تحقيق درباره مثلث برمودا را مي پذيرد و در گرداب آن غرق مي

 • شروع برنامه:16:46:19
 • پایان برنامه: 17:12:04
 • طول برنامه:25 دقیقه

سينمايي سفرهاي گاليور

[محصول] آمريکا [کارگردان] راب لترمن [بازيگران] جک بلک-اميلي بلونت [خلاصه برنامه] گاليور روزنامه نگاري است که به علت خجالت به مدت 5 سال نتوانسته از همکارش خواستگاري کند او به علت خجالت و جرات نداشتن تحقيق درباره مثلث برمودا را مي پذيرد و در گرداب آن غرق مي

 • شروع برنامه:17:13:50
 • پایان برنامه: 17:44:16
 • طول برنامه:30 دقیقه

سينمايي جي و ويرو

[محصول] هند [کارگردان] پانت سيرا [بازيگران] فاردن خان [خلاصه برنامه] جي يکي از افسران پليس است که براي دستگيري تبهکاران بزرگ - تچپال باويرو - با يکي از افراد تچپال - همدست مي شود ولي خيلي زود هويت او براي تبهکاران آشکار مي شود

 • شروع برنامه:17:49:06
 • پایان برنامه: 18:37:19
 • طول برنامه:48 دقیقه

سينمايي جي و ويرو

[محصول] هند [کارگردان] پانت سيرا [بازيگران] فاردن خان [خلاصه برنامه] جي يکي از افسران پليس است که براي دستگيري تبهکاران بزرگ - تچپال باويرو - با يکي از افراد تچپال - همدست مي شود ولي خيلي زود هويت او براي تبهکاران آشکار مي شود

 • شروع برنامه:18:47:39
 • پایان برنامه: 18:59:15
 • طول برنامه:11 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:19:00:52
 • پایان برنامه: 19:47:21
 • طول برنامه:46 دقیقه

سينمايي ريشه ها (نسل بعدي)

[محصول] آمريکا [کارگردان] ارنست کنيوي [بازيگران] دورين هروود [خلاصه برنامه] بعد از لغو قانون برده داري،سياهان همچنان زير يوغ تحقير و برده داري نوين جامعه سفيدان آمريکا هستند.در(ريشه ها-نسل بعدي)داستان از سرگذشت جد مادري الکس هيلي آغاز مي شود و ضمن مرور ات

 • شروع برنامه:19:50:29
 • پایان برنامه: 20:28:02
 • طول برنامه:37 دقیقه

سينمايي ريشه ها (نسل بعدي)

[محصول] آمريکا [کارگردان] ارنست کنيوي [بازيگران] دورين هروود [خلاصه برنامه] بعد از لغو قانون برده داري،سياهان همچنان زير يوغ تحقير و برده داري نوين جامعه سفيدان آمريکا هستند.در(ريشه ها-نسل بعدي)داستان از سرگذشت جد مادري الکس هيلي آغاز مي شود و ضمن مرور ات

 • شروع برنامه:20:28:27
 • پایان برنامه: 20:40:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

علم سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:40:00
 • پایان برنامه: 20:47:56
 • طول برنامه:7 دقیقه

علم سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:47:56
 • پایان برنامه: 20:56:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

علم سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:21:00:18
 • پایان برنامه: 21:46:20
 • طول برنامه:46 دقیقه

سينمايي شور جهاني

[محصول] فرانسه [کارگردان] فدريک آبورتين [بازيگران] ژرارد دي پارديو-تيم راس [خلاصه برنامه] در دهه ي 1920 جمع کوچکي از فوتبال دوستان فرانسوي تصميم مي گيرند مجمع جهاني فوتبال را تاسيس کنند . اين مجمع به مديريت شخصي بنام ژول ريمه شروع بکار ميکند و او تا زمان

 • شروع برنامه:21:49:12
 • پایان برنامه: 22:38:10
 • طول برنامه:48 دقیقه

سينمايي شور جهاني

[محصول] فرانسه [کارگردان] فدريک آبورتين [بازيگران] ژرارد دي پارديو-تيم راس [خلاصه برنامه] در دهه ي 1920 جمع کوچکي از فوتبال دوستان فرانسوي تصميم مي گيرند مجمع جهاني فوتبال را تاسيس کنند . اين مجمع به مديريت شخصي بنام ژول ريمه شروع بکار ميکند و او تا زمان

 • شروع برنامه:22:38:35
 • پایان برنامه: 22:44:56
 • طول برنامه:6 دقیقه

موسيقي فيلم (سرپيکو)

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:52:27
 • پایان برنامه: 22:57:32
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماي نزديک

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:59:59
 • پایان برنامه: 23:50:39
 • طول برنامه:50 دقیقه

سينمايي غرور و افتخار

[محصول] آمريکا [کارگردان] گوين اوکانر [بازيگران] کالين فارل-ادوارد نورتون [خلاصه برنامه] پس از آنکه تعدادي از پليس‌هاي تحت فرماندهي فرانسيس تريني در حادثه اي کشته مي شوند، برادر فرانسيس، ري تيرني مسئول رسيدگي به پرونده قتل آنها مي شود

 • شروع برنامه:23:51:48
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:8 دقیقه

سینمایی غرور و افتخار

[محصول] آمريکا [کارگردان] گوين اوکانر [بازيگران] کالين فارل-ادوارد نورتون [خلاصه برنامه] پس از آنکه تعدادي از پليس‌هاي تحت فرماندهي فرانسيس تريني در حادثه اي کشته مي شوند، برادر فرانسيس، ري تيرني مسئول رسيدگي به پرونده قتل آنها مي شود