جدول پخش

شبکه نمایش
 • شروع برنامه:00:34:06
 • پایان برنامه: 00:43:25
 • طول برنامه:9 دقیقه

پشت پرده (جنگ ستارگان-امپراطور ضربه مي زند)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:43:43
 • پایان برنامه: 00:59:27
 • طول برنامه:15 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:59:47
 • پایان برنامه: 02:55:12
 • طول برنامه:1 ساعت و 55 دقیقه

سينمايي سانشوي مباشر

[محصول] ژاپن [کارگردان] کنجي ميزوکوچي [بازيگران] کينويا توناکا-کيوتو کاگاوا [خلاصه برنامه] سوشيو و انجو خواهر و برادري که در راه سفر از مادرشان دزديده شده و به بردگي در خانه سانشون مشغول ميشوندو پس از سالها تصميم ميگيرند فرار کنند.و به پايتخت رفته و شکايت

 • شروع برنامه:03:00:40
 • پایان برنامه: 04:26:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

سينمايي تابستانم را چگونه گذراندم

[محصول] روسيه [کارگردان] آلکسي پپوگ ربسکي [بازيگران] سرگي پاشک [خلاصه برنامه] سرگئي و پاشا دو دانشمند روسي مستقر در جزيره اي در قطب شمال هستند که تحقيقات اين کشور در اين منطقه را تحت کنترل دارند . سرگئي که باتجربه تر است بسيار خشن و براخلاق است

 • شروع برنامه:04:27:09
 • پایان برنامه: 04:33:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:33:10
 • پایان برنامه: 04:58:12
 • طول برنامه:25 دقیقه

سينمايي تابستانم را چگونه گذراندم

[محصول] روسيه [کارگردان] آلکسي پپوگ ربسکي [بازيگران] سرگي پاشک [خلاصه برنامه] سرگئي و پاشا دو دانشمند روسي مستقر در جزيره اي در قطب شمال هستند که تحقيقات اين کشور در اين منطقه را تحت کنترل دارند . سرگئي که باتجربه تر است بسيار خشن و براخلاق است

 • شروع برنامه:04:58:30
 • پایان برنامه: 06:13:25
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

سينمايي تير باران

[محصول] ايران [کارگردان] علي اصغر شادروان [بازيگران] جعفر دهقان [خلاصه برنامه] اين فيلم به زندگي مخفيانه و مبارزات شهيد سيد علي اندرزگو از مبارزين قبل از انقلاب اسلامي مي پردازد

 • شروع برنامه:06:13:43
 • پایان برنامه: 07:56:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 42 دقیقه

سينمايي ديواره شمالي

[محصول] آلمان [کارگردان] فيليپ استولز [بازيگران] بنو فورمن [خلاصه برنامه] المپيک مونيخ در راه است و دولت المان براي مهيج تر کردن اين بازي ها اعلام مي کند که صعود گران ديواره شمالي مانند قهرمانان المپيک مدال طلا اهدا ميکند

 • شروع برنامه:07:56:28
 • پایان برنامه: 09:44:14
 • طول برنامه:1 ساعت و 47 دقیقه

سينمايي مطرود

[محصول] ژاپن [کارگردان] کن ايچيکاوا [بازيگران] ايچيکاوا رايزو [خلاصه برنامه] سالها قبل جو سنگيني عليه دهکده مخصوص وجود داشت و در اين بين سگاوا پسرش اوشيماتسو را به ايومو فرستاد تا درس بخواند اما هويت خود را فاش نکند

 • شروع برنامه:09:44:34
 • پایان برنامه: 11:35:55
 • طول برنامه:1 ساعت و 51 دقیقه

سينمايي تابستانم را چگونه گذراندم

[محصول] روسيه [کارگردان] آلکسي پپوگ ربسکي [بازيگران] سرگي پاشک [خلاصه برنامه] سرگئي و پاشا دو دانشمند روسي مستقر در جزيره اي در قطب شمال هستند که تحقيقات اين کشور در اين منطقه را تحت کنترل دارند . سرگئي که باتجربه تر است بسيار خشن و براخلاق است

 • شروع برنامه:11:36:20
 • پایان برنامه: 11:55:28
 • طول برنامه:19 دقیقه

سينمايي تير باران

[محصول] ايران [کارگردان] علي اصغر شادروان [بازيگران] جعفر دهقان [خلاصه برنامه] اين فيلم به زندگي مخفيانه و مبارزات شهيد سيد علي اندرزگو از مبارزين قبل از انقلاب اسلامي مي پردازد

 • شروع برنامه:11:55:38
 • پایان برنامه: 12:01:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:01:33
 • پایان برنامه: 12:57:20
 • طول برنامه:55 دقیقه

سينمايي تير باران

[محصول] ايران [کارگردان] علي اصغر شادروان [بازيگران] جعفر دهقان [خلاصه برنامه] اين فيلم به زندگي مخفيانه و مبارزات شهيد سيد علي اندرزگو از مبارزين قبل از انقلاب اسلامي مي پردازد

 • شروع برنامه:13:01:59
 • پایان برنامه: 14:31:32
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

فيلم نقطه آغاز

[محصول] ايران [کارگردان] علي عطشاني [بازيگران] مهدي سلوکي [خلاصه برنامه] با مرگ ميرزا مراد که يک منبت کار بزرگ در اصفهان است اختلاف بين دوبرادر او ميرزا ملک و غلامحسين رياحي که شريک مرحوم برادرش بود به وجود مي آيد

 • شروع برنامه:14:31:57
 • پایان برنامه: 14:42:29
 • طول برنامه:10 دقیقه

پشت پرده (تلقين)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:42:47
 • پایان برنامه: 14:49:41
 • طول برنامه:6 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:49:59
 • پایان برنامه: 14:59:55
 • طول برنامه:9 دقیقه

پشت پرده (جنگ دنياها)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:15:00:15
 • پایان برنامه: 16:42:42
 • طول برنامه:1 ساعت و 42 دقیقه

سينمايي ديواره شمالي

[محصول] آلمان [کارگردان] فيليپ استولز [بازيگران] بنو فورمن [خلاصه برنامه] المپيک مونيخ در راه است و دولت المان براي مهيج تر کردن اين بازي ها اعلام مي کند که صعود گران ديواره شمالي مانند قهرمانان المپيک مدال طلا اهدا ميکند

 • شروع برنامه:16:43:07
 • پایان برنامه: 16:58:51
 • طول برنامه:15 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:59:09
 • پایان برنامه: 18:19:17
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سينمايي مطرود

[محصول] ژاپن [کارگردان] کن ايچيکاوا [بازيگران] ايچيکاوا رايزو [خلاصه برنامه] سالها قبل جو سنگيني عليه دهکده مخصوص وجود داشت و در اين بين سگاوا پسرش اوشيماتسو را به ايومو فرستاد تا درس بخواند اما هويت خود را فاش نکند

 • شروع برنامه:18:24:06
 • پایان برنامه: 18:51:44
 • طول برنامه:27 دقیقه

سينمايي مطرود

[محصول] ژاپن [کارگردان] کن ايچيکاوا [بازيگران] ايچيکاوا رايزو [خلاصه برنامه] سالها قبل جو سنگيني عليه دهکده مخصوص وجود داشت و در اين بين سگاوا پسرش اوشيماتسو را به ايومو فرستاد تا درس بخواند اما هويت خود را فاش نکند

 • شروع برنامه:18:52:09
 • پایان برنامه: 19:00:37
 • طول برنامه:8 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:19:00:55
 • پایان برنامه: 20:33:01
 • طول برنامه:1 ساعت و 32 دقیقه

سينمايي قاصد

[محصول] ترکيه [کارگردان] کاگان اير مک [بازيگران] چتين تکيندور-کمال هانال [خلاصه برنامه] قصه گوي دوره گردي که روستا به روستا قصه قاصد را براي کودکان روستا مي گويد همه او را دوست دارند اين بار به روستايي مي رسد که سراسر آن را ظلم در بر گرفته و همه مردم روست

 • شروع برنامه:20:33:26
 • پایان برنامه: 20:44:56
 • طول برنامه:11 دقیقه

موسيقي فيلم (روز واقعه)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:45:14
 • پایان برنامه: 20:57:47
 • طول برنامه:12 دقیقه

پشت پرده (جک ريچر)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:58:13
 • پایان برنامه: 21:04:27
 • طول برنامه:6 دقیقه

قصه هاي سينما (بلمي به سوي ساحل)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:21:04:27
 • پایان برنامه: 21:49:32
 • طول برنامه:45 دقیقه

سينمايي بلمي به سوي ساحل

[محصول] ايران [کارگردان] رسول ملاقلي پور [بازيگران] جعفر دهقان-بهزاد بهزادپور [خلاصه برنامه] در اواخر مهر ماه 1359، هنگامي كه خرمشهر در خطر سقوط قرار دارد، يك گردان از پاسداران به فرماندهي مرتضي براي كمك به رزمندگان اين شهر از تهران حركت مي كند و چون جاده

 • شروع برنامه:21:50:10
 • پایان برنامه: 22:34:20
 • طول برنامه:44 دقیقه

سينمايي بلمي به سوي ساحل

[محصول] ايران [کارگردان] رسول ملاقلي پور [بازيگران] جعفر دهقان-بهزاد بهزادپور [خلاصه برنامه] در اواخر مهر ماه 1359، هنگامي كه خرمشهر در خطر سقوط قرار دارد، يك گردان از پاسداران به فرماندهي مرتضي براي كمك به رزمندگان اين شهر از تهران حركت مي كند و چون جاده

 • شروع برنامه:22:34:45
 • پایان برنامه: 23:12:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

مجموعه سايه ها

[محصول] ايران [کارگردان] محمدرضا رحماني [بازيگران] حوري اميدي [خلاصه برنامه] دکتر فرزام که با نامزدش(پارسا) در بيمارستان آشنا شده در تلاش براي انجام عمل پيوند قلب پارسا با مشکلات زيادي مواجه مي شود...

 • شروع برنامه:23:12:52
 • پایان برنامه: 23:55:25
 • طول برنامه:42 دقیقه

سينمايي درياي عميق آبي

[محصول] آمريکا [کارگردان] رني هارلين [بازيگران] سافرون بارزو [خلاصه برنامه] يک گروه تحقيقاتي براي ساخت دارويي جهت مداواي آلزايمر برروي کوسه ها تحقيق مي کنند و خانم پژوهشگر در آزمايشگاه تحقيقاتي که در زير دريا قراردارد با تزريق پروتئين به مغز کوسه باعث مي