جدول پخش

شبکه افق
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:00:40
 • طول برنامه:

آنونس دوران

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:00:00:40
 • پایان برنامه: 00:01:00
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:00:01:00
 • پایان برنامه: 00:01:10
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:00:01:10
 • پایان برنامه: 00:01:22
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه شهید وحدت

[تهیه کننده و کارگردان : مهدی حجت پناه] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:00:01:22
 • پایان برنامه: 00:37:30
 • طول برنامه:36 دقیقه

شهید وحدت

[تهیه کننده و کارگردان : مهدی حجت پناه] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:00:37:30
 • پایان برنامه: 00:38:05
 • طول برنامه:

مناظر دیدنی خوزستان

تالاب شادگان

 • شروع برنامه:00:38:05
 • پایان برنامه: 00:41:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

شبهای دلتنگی

با صدای: امیر عباسی - تهیه شده در: مأوا - عقیق

 • شروع برنامه:00:41:35
 • پایان برنامه: 00:41:55
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:00:41:55
 • پایان برنامه: 00:42:11
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:00:42:11
 • پایان برنامه: 00:42:23
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه قرائت دعای کمیل

قرائت دعای کمیل

 • شروع برنامه:00:42:23
 • پایان برنامه: 01:19:31
 • طول برنامه:37 دقیقه

دعای کمیل

قرائت دعای کمیل

 • شروع برنامه:01:19:31
 • پایان برنامه: 01:23:01
 • طول برنامه:3 دقیقه

مداحی حاج میثم مطیعی

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:01:23:01
 • پایان برنامه: 01:23:34
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:01:23:34
 • پایان برنامه: 01:24:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر مستند عابدان کهنز

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:01:24:42
 • پایان برنامه: 01:25:39
 • طول برنامه:

آنونس دختران مینو

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:01:25:39
 • پایان برنامه: 01:27:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فیلم سینمایی هور در آتش

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:01:27:11
 • پایان برنامه: 01:29:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ایران آینده

تصویری از آرزوهای مردم ایران با موضوع عصر فضایی

 • شروع برنامه:01:29:00
 • پایان برنامه: 01:29:20
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:01:29:20
 • پایان برنامه: 01:29:41
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:01:29:41
 • پایان برنامه: 01:29:53
 • طول برنامه:

سری دوم خارج از دید

[تهیه کننده و کارگردان : مهدی نقویان] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:01:29:53
 • پایان برنامه: 02:13:05
 • طول برنامه:43 دقیقه

سری 2 خارج از دید (قسمت 10)

[تهیه کننده و کارگردان : مهدی نقویان] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:02:13:05
 • پایان برنامه: 02:14:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:02:14:18
 • پایان برنامه: 02:15:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس دوران

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:02:15:28
 • پایان برنامه: 02:23:27
 • طول برنامه:7 دقیقه

پنجشنبه

[تهیه کننده : حسین دارابی - باشگاه فیلم سوره] - [کارگردان : رضوانه فتحی] - [سال تولید : 1396]

 • شروع برنامه:02:23:27
 • پایان برنامه: 02:24:19
 • طول برنامه:

آنونس شهدای گردان فاطمیون

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:02:24:19
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

شهدا

نماهای مرتبط با حضور پررنگ مردم و پاسداشت شهدا

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 02:30:20
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:02:30:20
 • پایان برنامه: 02:30:36
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:02:30:36
 • پایان برنامه: 02:30:48
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه دیده شو

[تهیه کننده : محمد مظفری] - [کارگردان : محمد بهزاد] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:02:30:48
 • پایان برنامه: 02:57:56
 • طول برنامه:27 دقیقه

دیده شو

[تهیه کننده : محمد مظفری] - [کارگردان : محمد بهزاد] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:02:57:56
 • پایان برنامه: 02:59:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره تلویزیونی جام جم

نامزدی برنامه جهان آرا در بخش بهترین برنامه های پرمخاطب سیما

 • شروع برنامه:02:59:40
 • پایان برنامه: 03:00:35
 • طول برنامه:

آنونس مستند مسابقه ضد گلوله

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:03:00:35
 • پایان برنامه: 03:00:55
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:03:00:55
 • پایان برنامه: 03:01:04
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:03:01:04
 • پایان برنامه: 03:01:16
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه ترورهای سیاسی - مالکوم ایکس

[تهیه کننده: Solferino Images - Panoceannic Films] - [کارگردان: Michel Noll] - [سال تولید: 2011]

 • شروع برنامه:03:01:16
 • پایان برنامه: 03:51:49
 • طول برنامه:50 دقیقه

ترورهای سیاسی - مالکوم ایکس

[تهیه کننده: Solferino Images - Panoceannic Films] - [کارگردان: Michel Noll] - [سال تولید: 2011]

 • شروع برنامه:03:51:49
 • پایان برنامه: 03:52:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگی از مناطق دیدنی ایران

نماهنگی از مناطق دیدنی ایران

 • شروع برنامه:03:52:49
 • پایان برنامه: 03:54:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فیلم سینمایی هور در آتش

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:03:54:21
 • پایان برنامه: 04:02:45
 • طول برنامه:8 دقیقه

کارگران مشغول کارند

[تهیه کننده : سید سجاد قافله باشی] - [کارگردان : محمد اسفندیاری] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:04:02:45
 • پایان برنامه: 04:03:05
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:04:03:05
 • پایان برنامه: 04:03:17
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:04:03:17
 • پایان برنامه: 04:03:29
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه آخرین روزهای زمستان

[تهیه کننده : حبیب الله والی نژاد] - [کارگردان : محمدحسین مهدویان] - [سال تولید : 1388 - 1391]

 • شروع برنامه:04:03:29
 • پایان برنامه: 04:50:42
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال آخرین روزهای زمستان (قسمت 7)

[تهیه کننده : حبیب الله والی نژاد] - [کارگردان : محمدحسین مهدویان] - [سال تولید : 1388 - 1391]

 • شروع برنامه:04:50:42
 • پایان برنامه: 04:51:17
 • طول برنامه:

مناظر دیدنی خوزستان

تالاب شادگان

 • شروع برنامه:04:51:17
 • پایان برنامه: 04:52:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس دوران

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:04:52:27
 • پایان برنامه: 04:53:24
 • طول برنامه:

آنونس دختران مینو

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:04:53:24
 • پایان برنامه: 04:57:15
 • طول برنامه:3 دقیقه

دیدار شعرا با رهبری

شعرخوانی حمیدرضا برقعی در محضر رهبر معظم انقلاب 1396/03/20

 • شروع برنامه:04:57:15
 • پایان برنامه: 04:57:35
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:04:57:35
 • پایان برنامه: 04:57:42
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:04:57:42
 • پایان برنامه: 04:57:54
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه آفاق

برنامه بعدی: آفاق

 • شروع برنامه:04:57:54
 • پایان برنامه: 05:09:08
 • طول برنامه:11 دقیقه

آفاق

[سال تولید : 1397] - [تهیه کننده: الهه بهبودی]

 • شروع برنامه:05:09:08
 • پایان برنامه: 05:09:14
 • طول برنامه:

اذانگاهی

تا لحظاتی دیگر اذان صبح به وقت تهران

 • شروع برنامه:05:09:14
 • پایان برنامه: 05:14:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناجات

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:05:14:22
 • پایان برنامه: 05:15:13
 • طول برنامه:

سخنان امام خمینی رحمت الله علیه

گزیده سخنان امام خمینی (ره) در وصف قرآن

 • شروع برنامه:05:15:13
 • پایان برنامه: 05:19:21
 • طول برنامه:4 دقیقه

قرائت قرآن

قرائت قرآن سوره اعلی توسط شیخ محمد اللیثی

 • شروع برنامه:05:19:21
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:

اذانگاهی

دل‌‏هاى مردم گریزان است، به کسى روى آورند که خوشرویى کند (نهج البلاغه، حکمت 50)

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 05:24:12
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:05:24:12
 • پایان برنامه: 05:26:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذان گاهی

اهمیت نماز اول وقت در بیان آیت الله بهجت(رحمه الله علیه)

 • شروع برنامه:05:26:15
 • پایان برنامه: 05:32:55
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت صبح

اقامه نماز جماعت به امامت آیت الله شاهرودی

 • شروع برنامه:05:32:55
 • پایان برنامه: 05:33:01
 • طول برنامه:

اذانگاهی

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:05:33:01
 • پایان برنامه: 06:01:50
 • طول برنامه:28 دقیقه

آفاق

[سال تولید : 1397] - [تهیه کننده: الهه بهبودی]

 • شروع برنامه:06:01:50
 • پایان برنامه: 06:02:10
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:06:02:10
 • پایان برنامه: 06:02:21
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:06:02:21
 • پایان برنامه: 06:02:33
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه قرائت دعای ندبه

برنامه بعدی : قرائت دعای ندبه

 • شروع برنامه:06:02:33
 • پایان برنامه: 06:42:56
 • طول برنامه:40 دقیقه

دعای ندبه

قرائت دعای ندبه توسط سید مهدی میرداماد در صحن جامع رضوی

 • شروع برنامه:06:42:56
 • پایان برنامه: 06:43:02
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:06:43:02
 • پایان برنامه: 06:47:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

تب هجران

مناجات با امام زمان (عج)

 • شروع برنامه:06:47:30
 • پایان برنامه: 06:47:50
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:06:47:50
 • پایان برنامه: 06:47:57
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:06:47:57
 • پایان برنامه: 06:48:09
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه سخنرانی مذهبی

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:06:48:09
 • پایان برنامه: 07:30:12
 • طول برنامه:42 دقیقه

سخنرانی مذهبی

حجت الاسلام سرلک - رواق امام خمینی .

 • شروع برنامه:07:30:12
 • پایان برنامه: 07:30:51
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:07:30:51
 • پایان برنامه: 07:31:11
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:07:31:11
 • پایان برنامه: 07:31:21
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:07:31:21
 • پایان برنامه: 07:31:33
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه دیده شو

[تهیه کننده : محمد مظفری] - [کارگردان : محمد بهزاد] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:07:31:33
 • پایان برنامه: 07:58:41
 • طول برنامه:27 دقیقه

دیده شو

[تهیه کننده : محمد مظفری] - [کارگردان : محمد بهزاد] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:07:58:41
 • پایان برنامه: 07:59:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران

نماهنگی از مناطق دیدنی ایران

 • شروع برنامه:07:59:45
 • پایان برنامه: 08:00:05
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:08:00:05
 • پایان برنامه: 08:00:20
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:08:00:20
 • پایان برنامه: 08:00:32
 • طول برنامه:

سری دوم خارج از دید

[تهیه کننده و کارگردان : مهدی نقویان] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:08:00:32
 • پایان برنامه: 08:43:44
 • طول برنامه:43 دقیقه

سری 2 خارج از دید (قسمت 10)

[تهیه کننده و کارگردان : مهدی نقویان] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:08:43:44
 • پایان برنامه: 08:44:18
 • طول برنامه:

پیشرفت علم

نکات قابل توجهی در رابطه با تاثیر دانش آموزی و پیشرفت علم .

 • شروع برنامه:08:44:18
 • پایان برنامه: 08:45:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مستند مسابقه ضد گلوله

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:08:45:54
 • پایان برنامه: 08:48:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

خاک خاطره ها

[تهیه کننده : دفتر موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:08:48:39
 • پایان برنامه: 08:50:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فیلم سینمایی هور در آتش

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:08:50:11
 • پایان برنامه: 08:58:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

پنجشنبه

[تهیه کننده : حسین دارابی - باشگاه فیلم سوره] - [کارگردان : رضوانه فتحی] - [سال تولید : 1396]

 • شروع برنامه:08:58:10
 • پایان برنامه: 08:59:02
 • طول برنامه:

آنونس شهدای گردان فاطمیون

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:08:59:02
 • پایان برنامه: 09:00:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

خنده های شهدا

[تهیه شده در شبکه افق] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:09:00:55
 • پایان برنامه: 09:01:15
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:09:01:15
 • پایان برنامه: 09:01:22
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:09:01:22
 • پایان برنامه: 09:01:34
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه به وقت جام

[تهیه کننده : شبکه سه سیما] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:09:01:34
 • پایان برنامه: 09:37:33
 • طول برنامه:35 دقیقه

به وقت جام

این قسمت: کره.

 • شروع برنامه:09:37:33
 • پایان برنامه: 09:37:53
 • طول برنامه:

طبیعت ایران

نماهنگی از مناطق دیدنی ایران

 • شروع برنامه:09:37:53
 • پایان برنامه: 09:39:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فیلم سینمایی هور در آتش

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:09:39:25
 • پایان برنامه: 09:42:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

جان جوانیم - حمیدی

[آهنگساز و تنظیم کننده: مهرداد حمیدی]

 • شروع برنامه:09:42:27
 • پایان برنامه: 09:43:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس ایرانیش

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:09:43:31
 • پایان برنامه: 09:49:03
 • طول برنامه:5 دقیقه

ایران 20

[تهیه کننده : حوزه هنری انقلاب اسلامی] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:09:49:03
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:

آنونس دختران مینو

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:09:50:00
 • پایان برنامه: 09:59:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

گام دوم

گزیده بیانات رهبر معظم انقلاب به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب

 • شروع برنامه:09:59:40
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:00:14
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:10:00:14
 • پایان برنامه: 10:00:26
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه سینمایی شبح نویسنده

[تهیه کننده : رابرت بن‌ موسی - الاین ساردی] - [کارگردان : رومن پولانسکی] - [سال تولید : 2010]

 • شروع برنامه:10:00:26
 • پایان برنامه: 11:47:45
 • طول برنامه:1 ساعت و 47 دقیقه

فیلم سینمایی شبح نویسنده

[تهیه کننده : رابرت بن‌ موسی - الاین ساردی] - [کارگردان : رومن پولانسکی] - [سال تولید : 2010]

 • شروع برنامه:11:47:45
 • پایان برنامه: 11:48:24
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:11:48:24
 • پایان برنامه: 11:49:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فیلم سینمایی هور در آتش

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:11:49:56
 • پایان برنامه: 11:51:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره تلویزیونی جام جم

نامزدی برنامه جهان آرا در بخش بهترین برنامه های پرمخاطب سیما

 • شروع برنامه:11:51:40
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

دیدار شعرا با رهبری

شعرخوانی علی محمد مودب در محضر رهبر معظم انقلاب 1396/03/20

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:00:20
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:12:00:20
 • پایان برنامه: 12:00:27
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:12:00:27
 • پایان برنامه: 12:00:39
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه آفاق

برنامه بعدی: آفاق

 • شروع برنامه:12:00:39
 • پایان برنامه: 12:12:16
 • طول برنامه:11 دقیقه

آفاق

[سال تولید : 1397] - [تهیه کننده: الهه بهبودی]

 • شروع برنامه:12:12:16
 • پایان برنامه: 12:12:22
 • طول برنامه:

اذانگاهی

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:12:12:22
 • پایان برنامه: 12:13:13
 • طول برنامه:

سخنان امام خمینی رحمت الله علیه

گزیده سخنان امام خمینی (ره) در وصف قرآن

 • شروع برنامه:12:13:13
 • پایان برنامه: 12:17:21
 • طول برنامه:4 دقیقه

قرائت قرآن

قرائت قرآن سوره اعلی توسط شیخ محمد اللیثی

 • شروع برنامه:12:17:21
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:

اذان گاهی

دل‌‏هاى مردم گریزان است، به کسى روى آورند که خوشرویى کند (نهج البلاغه، حکمت 50)

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:21:58
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:12:21:58
 • پایان برنامه: 12:23:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان

اللهم عجل لولیک الفرج

 • شروع برنامه:12:23:35
 • پایان برنامه: 12:23:41
 • طول برنامه:

اذانگاهی

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:12:23:41
 • پایان برنامه: 12:52:07
 • طول برنامه:28 دقیقه

آفاق

[سال تولید : 1397] - [تهیه کننده: الهه بهبودی]

 • شروع برنامه:12:52:07
 • پایان برنامه: 12:56:35
 • طول برنامه:4 دقیقه

تب هجران

مناجات با امام زمان (عج)

 • شروع برنامه:12:56:35
 • پایان برنامه: 12:58:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فیلم سینمایی هور در آتش

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:12:58:07
 • پایان برنامه: 12:59:02
 • طول برنامه:

آنونس مستند مسابقه ضد گلوله

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:12:59:02
 • پایان برنامه: 12:59:22
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:12:59:22
 • پایان برنامه: 12:59:32
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:12:59:32
 • پایان برنامه: 12:59:44
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه ثریا

[تهیه کننده و کارگردان : محسن مقصودی] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:12:59:44
 • پایان برنامه: 15:00:50
 • طول برنامه:2 ساعت و 1 دقیقه

ثریا

[مجری و تهیه کننده: محسن مقصودی] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:15:00:50
 • پایان برنامه: 15:01:10
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:15:01:10
 • پایان برنامه: 15:01:17
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:15:01:17
 • پایان برنامه: 15:01:29
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه سریال آخرین روزهای زمستان

[تهیه کننده : حبیب الله والی نژاد] - [کارگردان : محمدحسین مهدویان] - [سال تولید : 1388 - 1391]

 • شروع برنامه:15:01:29
 • پایان برنامه: 15:48:42
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال آخرین روزهای زمستان (قسمت 7)

[تهیه کننده : حبیب الله والی نژاد] - [کارگردان : محمدحسین مهدویان] - [سال تولید : 1388 - 1391]

 • شروع برنامه:15:48:42
 • پایان برنامه: 15:48:48
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:15:48:48
 • پایان برنامه: 15:50:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فیلم سینمایی هور در آتش

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:15:50:20
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

گام دوم

گزیده بیانات رهبر معظم انقلاب به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:00:20
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:16:00:20
 • پایان برنامه: 16:00:38
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:16:00:38
 • پایان برنامه: 16:00:50
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه عصر عاشقی

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:16:00:50
 • پایان برنامه: 17:29:50
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

عصر عاشقی (زنده)

ویژه برنامه عصر جمعه با موضوع مهدویت

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:30:20
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:17:30:20
 • پایان برنامه: 17:30:38
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:17:30:38
 • پایان برنامه: 17:30:50
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه دختران مینو

برنامه بعدی: دختران مینو

 • شروع برنامه:17:30:50
 • پایان برنامه: 17:54:05
 • طول برنامه:23 دقیقه

دختران مینو

[تهیه کننده و کارگردان : میثم صبوحی] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:17:54:05
 • پایان برنامه: 17:55:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فیلم سینمایی هور در آتش

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:17:55:37
 • پایان برنامه: 17:57:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

ایران آینده

تصویری از آرزوهای مردم ایران با موضوع عصر فضایی

 • شروع برنامه:17:57:26
 • پایان برنامه: 17:58:18
 • طول برنامه:

آنونس شهدای گردان فاطمیون

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:17:58:18
 • پایان برنامه: 17:58:51
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:17:58:51
 • پایان برنامه: 18:02:46
 • طول برنامه:3 دقیقه

فرازی از سخن

داستان مرحوم سید کریم محمودی تهرانی ازعاشقان امام زمان (رحمه الله) در کلام حجت الاسلام مسعود عالی

 • شروع برنامه:18:02:46
 • پایان برنامه: 18:03:37
 • طول برنامه:

اذان گاهی (سخنان امام خمینی رحمت الله علیه)

گزیده سخنان امام خمینی (ره) در وصف قرآن

 • شروع برنامه:18:03:37
 • پایان برنامه: 18:10:21
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرائت قرآن

قرائت قرآن آیات 9 تا 17 سوره اسرا توسط استاد محمدحسین سعیدیان

 • شروع برنامه:18:10:21
 • پایان برنامه: 18:11:00
 • طول برنامه:

اذانگاهی

دل‌‏هاى مردم گریزان است، به کسى روى آورند که خوشرویى کند (نهج البلاغه، حکمت 50)

 • شروع برنامه:18:11:00
 • پایان برنامه: 18:15:12
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:12
 • پایان برنامه: 18:16:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان

اللهم عجل لولیک الفرج

 • شروع برنامه:18:16:49
 • پایان برنامه: 18:23:55
 • طول برنامه:7 دقیقه

اقامه نماز جماعت

نماز جماعت مغرب به امامت آیت الله خامنه ای در جشن تکلیف نوجوانان پسر .

 • شروع برنامه:18:23:55
 • پایان برنامه: 18:24:33
 • طول برنامه:

صلوات

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:18:24:33
 • پایان برنامه: 18:29:01
 • طول برنامه:4 دقیقه

تب هجران

مناجات با امام زمان (عج)

 • شروع برنامه:18:29:01
 • پایان برنامه: 18:29:21
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:18:29:21
 • پایان برنامه: 18:29:30
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:18:29:30
 • پایان برنامه: 18:29:42
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه سینمایی هور در آتش

[تهیه کننده و کارگردان : عزیزاله حمید نژاد] - [سال تولید : 1370]

 • شروع برنامه:18:29:42
 • پایان برنامه: 20:02:31
 • طول برنامه:1 ساعت و 32 دقیقه

فیلم سینمایی هور در آتش

[تهیه کننده و کارگردان : عزیزاله حمید نژاد] - [سال تولید : 1370]

 • شروع برنامه:20:02:31
 • پایان برنامه: 20:03:10
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:20:03:10
 • پایان برنامه: 20:04:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس دوران

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:20:04:20
 • پایان برنامه: 20:04:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:20:04:40
 • پایان برنامه: 20:04:51
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:20:04:51
 • پایان برنامه: 20:05:03
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه ترورهای سیاسی - مالکوم ایکس

[تهیه کننده: Solferino Images - Panoceannic Films] - [کارگردان: Michel Noll] - [سال تولید: 2011]

 • شروع برنامه:20:05:03
 • پایان برنامه: 20:33:35
 • طول برنامه:28 دقیقه

ترورهای سیاسی - مالکوم ایکس

[تهیه کننده: Solferino Images - Panoceannic Films] - [کارگردان: Michel Noll] - [سال تولید: 2011]

 • شروع برنامه:20:33:35
 • پایان برنامه: 20:46:35
 • طول برنامه:13 دقیقه

اختتامیه جشنواره ققنوس (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:46:35
 • پایان برنامه: 21:07:35
 • طول برنامه:21 دقیقه

ترورهای سیاسی - مالکوم ایکس

[تهیه کننده: Solferino Images - Panoceannic Films] - [کارگردان: Michel Noll] - [سال تولید: 2011]

 • شروع برنامه:21:07:35
 • پایان برنامه: 21:31:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

دختران مینو

[تهیه کننده و کارگردان : میثم صبوحی] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:21:31:00
 • پایان برنامه: 21:31:20
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:21:31:20
 • پایان برنامه: 21:31:26
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:21:31:26
 • پایان برنامه: 21:31:38
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه دوران

[تهیه کننده : فرشاد منجزی] - [سال تولید : 1396]

 • شروع برنامه:21:31:38
 • پایان برنامه: 22:59:08
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

دوران

[تهیه کننده : فرشاد منجزی] [سردبیر: امیرحسین رحیمیان] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:22:59:08
 • پایان برنامه: 22:59:18
 • طول برنامه:

طبیعت ایران

نماهنگی از مناطق دیدنی ایران

 • شروع برنامه:22:59:18
 • پایان برنامه: 23:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سارق روح

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:23:01:00
 • پایان برنامه: 23:01:20
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:23:01:20
 • پایان برنامه: 23:01:28
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:23:01:28
 • پایان برنامه: 23:01:40
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه روشنا

0

 • شروع برنامه:23:01:40
 • پایان برنامه: 23:54:27
 • طول برنامه:52 دقیقه

روشنا

سخنرانی آقای رحیم پور ازغدی در روز زن - 1396

 • شروع برنامه:23:54:27
 • پایان برنامه: 23:56:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره تلویزیونی جام جم

نامزدی برنامه جهان آرا در بخش بهترین برنامه های پرمخاطب سیما

 • شروع برنامه:23:56:11
 • پایان برنامه: 23:57:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر مستند عابدان کهنز

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:23:57:19
 • پایان برنامه: 23:59:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

زمان رجعت

نماهنگی درد و دل گونه با امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف