جدول پخش

شبکه افق
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:02:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

روشنا

[سخنرانی آقای حسن رحیم پور]

 • شروع برنامه:00:02:51
 • پایان برنامه: 00:04:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

انتخاب من، آینده من

[تهیه کننده: فضای مجازی صدا و سیمای خراسان رضوی]

 • شروع برنامه:00:04:50
 • پایان برنامه: 00:05:02
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:00:05:02
 • پایان برنامه: 00:05:14
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه ملازمان حرم

[برنامه بعدی : ملازمان حرم]

 • شروع برنامه:00:05:14
 • پایان برنامه: 00:33:09
 • طول برنامه:27 دقیقه

ملازمان حرم

[کارگردان : مهدی لارویی] - [تهیه کننده : نصر تی وی] - [سال تولید:1394]

 • شروع برنامه:00:33:09
 • پایان برنامه: 00:34:00
 • طول برنامه:

انتخابات در انحصار هیچ کس نیست

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:00:34:00
 • پایان برنامه: 00:37:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

قرار عاشقی

[تهیه شده در شبکه افق] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:00:37:20
 • پایان برنامه: 00:37:41
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:00:37:41
 • پایان برنامه: 00:37:53
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه قرائت دعای کمیل

[برنامه بعدی : قرائت دعای کمیل]

 • شروع برنامه:00:37:53
 • پایان برنامه: 01:15:01
 • طول برنامه:37 دقیقه

دعای پر فیض کمیل

[قرائت دعای پرفیض کمیل توسط حاج مهدی سلحشور]

 • شروع برنامه:01:15:01
 • پایان برنامه: 01:18:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ نمیشه باورم

[تهیه کننده : دفتر نمایندگی صدا و سیما ستاد سوریه]

 • شروع برنامه:01:18:35
 • پایان برنامه: 01:22:05
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرخی هر غروب

[تهیه کننده : شبکه افق] - [سال تولید: 1397]

 • شروع برنامه:01:22:05
 • پایان برنامه: 01:24:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

انتخاب قوی، ایران قوی

[تهیه کننده : دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای] - [سال تولید : 1398]

 • شروع برنامه:01:24:02
 • پایان برنامه: 01:25:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فیلم سینمایی هور در آتش

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:01:25:17
 • پایان برنامه: 01:27:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

قول مردونه

[تهیه کننده : محمد قانع فرد] - [کارگردان : فاطمه آیینی] - [سال تولید : 1394]

 • شروع برنامه:01:27:20
 • پایان برنامه: 01:27:57
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:01:27:57
 • پایان برنامه: 01:28:09
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه حرفشم نزن

[برنامه بعدی : حرفشم نزن]

 • شروع برنامه:01:28:09
 • پایان برنامه: 01:52:47
 • طول برنامه:24 دقیقه

حرفشم نزن

[مجری و تهیه کننده : محمدرضا شهبازی] - [سال تولید : 1398]

 • شروع برنامه:01:52:47
 • پایان برنامه: 01:55:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس سریال آسمان من

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:01:55:46
 • پایان برنامه: 01:59:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

دست تقدیر

[تهیه کننده: خانه طراحان انقلاب اسلامی]

 • شروع برنامه:01:59:50
 • پایان برنامه: 02:00:19
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:02:00:19
 • پایان برنامه: 02:00:31
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه مستند برادرانه

[برنامه بعدی : مستند برادرانه]

 • شروع برنامه:02:00:31
 • پایان برنامه: 02:18:28
 • طول برنامه:17 دقیقه

مستند برادرانه

[تهیه کننده : استودیو بدون مرز] - [کارگردان : حیدر زیبایی] - [سال تولید : 1394]

 • شروع برنامه:02:18:28
 • پایان برنامه: 02:21:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ طبیعت و مردم

[تهیه کننده: خانه مستند انقلاب اسلامی] - [کارگردان: سیاوش سرمدی] - [سال تولید : 1391]

 • شروع برنامه:02:21:01
 • پایان برنامه: 02:22:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فیلم سینمایی مالکوم ایکس

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:02:22:22
 • پایان برنامه: 02:23:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس حرفشم نزن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:02:23:59
 • پایان برنامه: 02:25:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مستند رقص روی سیم خاردار

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:02:25:40
 • پایان برنامه: 02:29:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

خرده روایت ها

[تهیه کننده : سید محمد صادق حسینی] - [مجری طرح: موسسه فرهنگی مصیر] - [سال تولید : 1398]

 • شروع برنامه:02:29:50
 • پایان برنامه: 02:29:59
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:02:29:59
 • پایان برنامه: 02:30:11
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه گام دوم

[برنامه بعدی : گام دوم]

 • شروع برنامه:02:30:11
 • پایان برنامه: 03:26:06
 • طول برنامه:55 دقیقه

گام دوم

[تهیه کننده : رشید حاجتمند] - [کارگردان : حجت احمدی زر] - [سال تولید : 1398]

 • شروع برنامه:03:26:06
 • پایان برنامه: 03:28:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

نگاهی بر وقایع 41 ساله

[تهیه شده در : سازمان فضای مجازی بسیج] - [سال تولید : 1398]

 • شروع برنامه:03:28:20
 • پایان برنامه: 03:28:37
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:03:28:37
 • پایان برنامه: 03:28:49
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه شبیه ساز

[برنامه بعدی : شبیه ساز]

 • شروع برنامه:03:28:49
 • پایان برنامه: 03:54:29
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند شبیه ساز

[تهیه کننده : سید محمد سیدیان آرانی] - [کارگردان :سالار بی باک]

 • شروع برنامه:03:54:29
 • پایان برنامه: 03:55:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

گزیده بیانات رهبری( گام دوم)

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:03:55:30
 • پایان برنامه: 03:56:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس نیمه پنهان ماه

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:03:56:50
 • پایان برنامه: 03:57:09
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:03:57:09
 • پایان برنامه: 03:57:21
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه مستند سپاه روح الله

[برنامه بعدی: مستند سپاه روح الله]

 • شروع برنامه:03:57:21
 • پایان برنامه: 04:26:26
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند مادری

[تهیه کننده : مهدیه سادات محور] - [کارگردان: مسعود دهنوی]

 • شروع برنامه:04:26:26
 • پایان برنامه: 04:27:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مستند ایرانیش

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:04:27:30
 • پایان برنامه: 04:28:07
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:04:28:07
 • پایان برنامه: 04:28:19
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه پلاک 11

[برنامه بعدی : پلاک 11]

 • شروع برنامه:04:28:19
 • پایان برنامه: 05:17:52
 • طول برنامه:49 دقیقه

پلاک 11

[تهیه کننده : محمدمهدی قاری] - [کارگردان : مهدی امدادی - حسین موسوی نژاد] - [سال تولید : 1398]

 • شروع برنامه:05:17:52
 • پایان برنامه: 05:19:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذان گاهی

[اهمیت نماز اول وقت در بیان آیت الله بهجت(رحمه الله علیه)]

 • شروع برنامه:05:19:55
 • پایان برنامه: 05:21:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

آیت الکرسی

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:05:21:15
 • پایان برنامه: 05:22:00
 • طول برنامه:

اذان گاهی

[لحظات ملکوتی اذان]

 • شروع برنامه:05:22:00
 • پایان برنامه: 05:25:54
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان صبح به وقت تهران

[اذان صبح با صدای : کریم منصوری]

 • شروع برنامه:05:25:54
 • پایان برنامه: 05:31:13
 • طول برنامه:5 دقیقه

دعای عظم البلا

[دعای ظهور حضرت حجت بن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف]

 • شروع برنامه:05:31:13
 • پایان برنامه: 05:31:50
 • طول برنامه:

صلوات بر محمد و آل محمد

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:05:31:50
 • پایان برنامه: 05:33:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

پاسداشت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:05:33:35
 • پایان برنامه: 05:33:58
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:05:33:58
 • پایان برنامه: 05:34:10
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه محرم ملکوت

[برنامه بعدی : محرم ملکوت]

 • شروع برنامه:05:34:10
 • پایان برنامه: 06:00:49
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند مُحرم ملکوت

[تهیه کننده: سید جمال عودسیمین] - [سال تولید: 1393]

 • شروع برنامه:06:00:49
 • پایان برنامه: 06:01:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

گام دوم انقلاب

بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران - 1397/11/22

 • شروع برنامه:06:01:50
 • پایان برنامه: 06:02:24
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:06:02:24
 • پایان برنامه: 06:02:36
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه ملازمان حرم

[برنامه بعدی : ملازمان حرم]

 • شروع برنامه:06:02:36
 • پایان برنامه: 06:30:31
 • طول برنامه:27 دقیقه

ملازمان حرم

[کارگردان : مهدی لارویی] - [تهیه کننده : نصر تی وی] - [سال تولید:1394]

 • شروع برنامه:06:30:31
 • پایان برنامه: 06:31:20
 • طول برنامه:

مجلس از نگاه روح الله

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:06:31:20
 • پایان برنامه: 06:31:31
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:06:31:31
 • پایان برنامه: 06:31:43
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه سخنرانی مذهبی

[برنامه بعدی : سخنرانی مذهبی]

 • شروع برنامه:06:31:43
 • پایان برنامه: 07:00:26
 • طول برنامه:28 دقیقه

سخنرانی مذهبی

[سخنران: آیت الله ناصری] - [تهیه کننده : سید محمد حسین مدنیان]

 • شروع برنامه:07:00:26
 • پایان برنامه: 07:02:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

گزیده بیانات رهبری

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:07:02:30
 • پایان برنامه: 07:02:47
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:07:02:47
 • پایان برنامه: 07:02:59
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه دعای ندبه

[برنامه بعدی : دعای ندبه]

 • شروع برنامه:07:02:59
 • پایان برنامه: 07:43:22
 • طول برنامه:40 دقیقه

دعای ندبه

[قرائت دعای ندبه توسط سید مهدی میرداماد]

 • شروع برنامه:07:43:22
 • پایان برنامه: 07:45:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

انتخاب من، آینده من

[تهیه کننده: فضای مجازی صدا و سیمای خراسان رضوی]

 • شروع برنامه:07:45:31
 • پایان برنامه: 07:46:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس نیمه پنهان ماه

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:07:46:51
 • پایان برنامه: 07:48:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مستند کارون شریان تمدن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:07:48:42
 • پایان برنامه: 07:49:29
 • طول برنامه:

آنونس هاکریا 2040

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:07:49:29
 • پایان برنامه: 07:56:54
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماهنگ ایران ما

[ نماهنگی درباره ایران به زبان های مختلف فارسی، عربی، ترکی، کردی، بختیاری، ترکمن و بلوچی]

 • شروع برنامه:07:56:54
 • پایان برنامه: 07:59:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیوست

[تهیه شده در : شبکه افق سیما] - [سال تولید : 1398]

 • شروع برنامه:07:59:20
 • پایان برنامه: 07:59:51
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:07:59:51
 • پایان برنامه: 08:00:03
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه گام دوم

[برنامه بعدی : گام دوم]

 • شروع برنامه:08:00:03
 • پایان برنامه: 08:55:58
 • طول برنامه:55 دقیقه

گام دوم

[تهیه کننده : رشید حاجتمند] - [کارگردان : حجت احمدی زر] - [سال تولید : 1398]

 • شروع برنامه:08:55:58
 • پایان برنامه: 08:58:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ ایران

[نماهنگی درباره ی ایران و پیشرفت هایش]

 • شروع برنامه:08:58:31
 • پایان برنامه: 08:59:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فیلم سینمایی مالکوم ایکس

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:08:59:52
 • پایان برنامه: 09:03:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

من پرتقال دوست ندارم

[کارگردان : کاظم دانشی] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:09:03:30
 • پایان برنامه: 09:03:40
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:09:03:40
 • پایان برنامه: 09:03:52
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه حرفشم نزن

[برنامه بعدی : حرفشم نزن]

 • شروع برنامه:09:03:52
 • پایان برنامه: 09:28:30
 • طول برنامه:24 دقیقه

حرفشم نزن

[مجری و تهیه کننده : محمدرضا شهبازی] - [سال تولید : 1398]

 • شروع برنامه:09:28:30
 • پایان برنامه: 09:30:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

ماندگار

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:09:30:26
 • پایان برنامه: 09:31:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فصل پنجم مستند مسابقه خانه ما

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:09:31:39
 • پایان برنامه: 09:33:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فیلم سینمایی مالکوم ایکس

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:09:33:00
 • پایان برنامه: 09:33:24
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:09:33:24
 • پایان برنامه: 09:33:36
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه شناسه

[برنامه بعدی : شناسه]

 • شروع برنامه:09:33:36
 • پایان برنامه: 09:59:15
 • طول برنامه:25 دقیقه

شناسه

[تهیه کننده : امیر حسین نوروزی] - [کارگردان: حسین شریفی]

 • شروع برنامه:09:59:15
 • پایان برنامه: 10:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

کار کوتاه مردم من

[تهیه کننده و کارگردان : حیدر زیبایی] - [سال تولید :1398]

 • شروع برنامه:10:02:00
 • پایان برنامه: 10:02:09
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:10:02:09
 • پایان برنامه: 10:02:21
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه فیلم سینمایی مالکوم ایکس

[برنامه بعدی : فیلم سینمایی مالکوم ایکس]

 • شروع برنامه:10:02:21
 • پایان برنامه: 12:10:58
 • طول برنامه:2 ساعت و 8 دقیقه

فیلم سینمایی مالکوم ایکس

[تهیه کننده : اسپایک لی - ماروین وورث] - [کارگردان : اسپایک لی] - [سال تولید : 1992]

 • شروع برنامه:12:10:58
 • پایان برنامه: 12:12:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

ماندگار

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:12:12:04
 • پایان برنامه: 12:13:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

احکام

[سال تولید : 1398]

 • شروع برنامه:12:13:17
 • پایان برنامه: 12:17:32
 • طول برنامه:4 دقیقه

قرائت قرآن کریم

[تهیه شده در : شورای عالی قرآن] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:12:17:32
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:

اذانگاهی

[لحظات ملکوتی اذان]

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:21:51
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

[اذان ظهر با صدای مؤذن : مرحوم آقاتی]

 • شروع برنامه:12:21:51
 • پایان برنامه: 12:27:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

دعای عظم البلا

[دعای ظهور حضرت حجت بن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف]

 • شروع برنامه:12:27:10
 • پایان برنامه: 12:33:56
 • طول برنامه:6 دقیقه

پاسداشت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:12:33:56
 • پایان برنامه: 12:34:08
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:12:34:08
 • پایان برنامه: 12:34:20
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه جهانمرد

[برنامه بعدی : جهانمرد]

 • شروع برنامه:12:34:20
 • پایان برنامه: 13:24:57
 • طول برنامه:50 دقیقه

جهانمرد

[کارگردان: هادی نعمت الهی] - [تهیه شده در سازمان اوج]

 • شروع برنامه:13:24:57
 • پایان برنامه: 13:25:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

ماندگار

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:13:25:57
 • پایان برنامه: 13:27:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مستند ایرانیش

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:13:27:01
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس سریال آسمان من

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:30:25
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:13:30:25
 • پایان برنامه: 13:30:37
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه حرفشم نزن

[برنامه بعدی : حرفشم نزن]

 • شروع برنامه:13:30:37
 • پایان برنامه: 13:55:15
 • طول برنامه:24 دقیقه

حرفشم نزن

[مجری و تهیه کننده : محمدرضا شهبازی] - [سال تولید : 1398]

 • شروع برنامه:13:55:15
 • پایان برنامه: 13:57:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

انتخاب من، آینده من

[تهیه کننده: فضای مجازی صدا و سیمای خراسان رضوی]

 • شروع برنامه:13:57:24
 • پایان برنامه: 13:58:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فیلم سینمایی هور در آتش

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:13:58:39
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

[تهیه کننده : ستاد رسانه ای رونق تولید] - [سال تولید : 1398]

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:00:16
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:14:00:16
 • پایان برنامه: 14:00:28
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه خانه ملت

[برنامه بعدی : خانه ملت]

 • شروع برنامه:14:00:28
 • پایان برنامه: 14:30:29
 • طول برنامه:30 دقیقه

خانه ملت

[تهیه کننده و کارگردان : هادی نعمت ‌الهی] - [سال تولید :1398]

 • شروع برنامه:14:30:29
 • پایان برنامه: 14:31:20
 • طول برنامه:

انتخابات در انحصار هیچ کس نیست

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:14:31:20
 • پایان برنامه: 14:31:26
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:14:31:26
 • پایان برنامه: 14:31:38
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه شناسه

[برنامه بعدی : شناسه]

 • شروع برنامه:14:31:38
 • پایان برنامه: 14:57:17
 • طول برنامه:25 دقیقه

شناسه

[تهیه کننده : امیر حسین نوروزی] - [کارگردان: حسین شریفی]

 • شروع برنامه:14:57:17
 • پایان برنامه: 15:00:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ زمان رجعت

[کارگردان: محمد علی پور عبادی] - [تهیه کننده : حسن همتی]

 • شروع برنامه:15:00:18
 • پایان برنامه: 15:01:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس نیمه پنهان ماه

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:15:01:38
 • پایان برنامه: 15:03:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

انتخاب قوی، ایران قوی

[تهیه کننده : دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای] - [سال تولید : 1398]

 • شروع برنامه:15:03:35
 • پایان برنامه: 15:03:47
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:15:03:47
 • پایان برنامه: 15:03:59
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه شبیه ساز

[برنامه بعدی : شبیه ساز]

 • شروع برنامه:15:03:59
 • پایان برنامه: 15:29:39
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند شبیه ساز

[تهیه کننده : سید محمد سیدیان آرانی] - [کارگردان :سالار بی باک]

 • شروع برنامه:15:29:39
 • پایان برنامه: 15:31:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مستند رقص روی سیم خاردار

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:15:31:20
 • پایان برنامه: 15:31:53
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:15:31:53
 • پایان برنامه: 15:32:05
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه گام دوم

[برنامه بعدی : گام دوم]

 • شروع برنامه:15:32:05
 • پایان برنامه: 16:28:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

گام دوم

[تهیه کننده : رشید حاجتمند] - [کارگردان : حجت احمدی زر] - [سال تولید : 1398]

 • شروع برنامه:16:28:00
 • پایان برنامه: 16:31:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ دل ایران

[تهیه کننده و کارگردان : مهران علوی] - [سال تولید : 1398]

 • شروع برنامه:16:31:50
 • پایان برنامه: 16:32:05
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:16:32:05
 • پایان برنامه: 16:32:17
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه محرم ملکوت

[برنامه بعدی : محرم ملکوت]

 • شروع برنامه:16:32:17
 • پایان برنامه: 16:58:56
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند مُحرم ملکوت

[تهیه کننده: سید جمال عودسیمین] - [سال تولید: 1393]

 • شروع برنامه:16:58:56
 • پایان برنامه: 17:01:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

گزیده بیانات رهبری

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:17:01:00
 • پایان برنامه: 17:01:20
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:17:01:20
 • پایان برنامه: 17:01:29
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:17:01:29
 • پایان برنامه: 17:01:41
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه مستند سپاه روح الله

[برنامه بعدی: مستند سپاه روح الله]

 • شروع برنامه:17:01:41
 • پایان برنامه: 17:30:46
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند مادری

[تهیه کننده : مهدیه سادات محور] - [کارگردان: مسعود دهنوی]

 • شروع برنامه:17:30:46
 • پایان برنامه: 17:31:00
 • طول برنامه:

طبیعت ایران

[تصاویری زیبا از مناطق دیدنی ایران]

 • شروع برنامه:17:31:00
 • پایان برنامه: 17:31:20
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:17:31:20
 • پایان برنامه: 17:31:28
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:17:31:28
 • پایان برنامه: 17:31:40
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه مستند عملیات با رمز حاج قاسم

[برنامه بعدی : مستند عملیات با رمز حاج قاسم]

 • شروع برنامه:17:31:40
 • پایان برنامه: 17:57:23
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند عملیات با رمز حاج قاسم

[نویسنده و کارگردان : ایمان مرآتی]

 • شروع برنامه:17:57:23
 • پایان برنامه: 18:01:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ تب هجران

[موضوع : مناجات با امام زمان (عج)]

 • شروع برنامه:18:01:51
 • پایان برنامه: 18:03:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

احکام

[سال تولید : 1398]

 • شروع برنامه:18:03:11
 • پایان برنامه: 18:05:14
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذان گاهی

[اهمیت نماز اول وقت در بیان آیت الله بهجت(رحمه الله علیه)]

 • شروع برنامه:18:05:14
 • پایان برنامه: 18:09:32
 • طول برنامه:4 دقیقه

قرائت قرآن کریم

[قرائت قرآن سوره بلد توسط شیخ محمد اللیثی]

 • شروع برنامه:18:09:32
 • پایان برنامه: 18:10:00
 • طول برنامه:

اذانگاهی

[لحظات ملکوتی اذان]

 • شروع برنامه:18:10:00
 • پایان برنامه: 18:13:31
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

[مؤذن: کریم منصوری]

 • شروع برنامه:18:13:31
 • پایان برنامه: 18:18:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقامه نماز جماعت مغرب

[نماز جماعت مغرب به امامت آیت الله علوی گرگانی در مسجد مقدس جمکران]

 • شروع برنامه:18:18:45
 • پایان برنامه: 18:20:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان

[اللهم عجل لولیک الفرج]

 • شروع برنامه:18:20:22
 • پایان برنامه: 18:20:42
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:18:20:42
 • پایان برنامه: 18:20:52
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:18:20:52
 • پایان برنامه: 18:21:04
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه فیلم سینمایی هور در آتش

[برنامه بعدی : فیلم سینمایی هور در آتش]

 • شروع برنامه:18:21:04
 • پایان برنامه: 19:53:53
 • طول برنامه:1 ساعت و 32 دقیقه

فیلم سینمایی هور در آتش

[تهیه کننده و کارگردان : عزیزاله حمید نژاد] - [سال تولید :1398]

 • شروع برنامه:19:53:53
 • پایان برنامه: 19:54:15
 • طول برنامه:

پاسداشت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:19:54:15
 • پایان برنامه: 19:54:35
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:19:54:35
 • پایان برنامه: 19:54:44
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:19:54:44
 • پایان برنامه: 19:54:56
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه مستند ایرانگرد

[برنامه بعدی : مستند ایرانگرد]

 • شروع برنامه:19:54:56
 • پایان برنامه: 20:59:13
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

مستند ایرانگرد

[تهیه کننده : جواد قارایی - مرکز سیما فیلم] - [کارگردان: جواد قارایی] - [سال تولید : 1396]

 • شروع برنامه:20:59:13
 • پایان برنامه: 21:00:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس حرفشم نزن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:21:00:50
 • پایان برنامه: 21:01:10
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:21:01:10
 • پایان برنامه: 21:01:17
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:21:01:17
 • پایان برنامه: 21:01:29
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه مستند شیخ المجاهدین

[برنامه بعدی : مستند شیخ المجاهدین ]

 • شروع برنامه:21:01:29
 • پایان برنامه: 21:35:17
 • طول برنامه:33 دقیقه

مستند شیخ المجاهدین

[تهیه کننده : سید هاشم موسوی] - [کارگردان : وحید فراهانی]

 • شروع برنامه:21:35:17
 • پایان برنامه: 21:35:27
 • طول برنامه:

طبیعت ایران

[تصاویری زیبا از مناطق دیدنی ایران]

 • شروع برنامه:21:35:27
 • پایان برنامه: 21:36:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس گام دوم

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:21:36:40
 • پایان برنامه: 21:37:00
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:21:37:00
 • پایان برنامه: 21:37:10
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:21:37:10
 • پایان برنامه: 21:37:22
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه حرفشم نزن

[برنامه بعدی : حرفشم نزن]

 • شروع برنامه:21:37:22
 • پایان برنامه: 21:59:16
 • طول برنامه:21 دقیقه

حرفشم نزن

[مجری و تهیه کننده : محمدرضا شهبازی] - [سال تولید : 1398]

 • شروع برنامه:21:59:16
 • پایان برنامه: 22:00:15
 • طول برنامه:

با جوانان کارها دشوار نیست

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:22:00:15
 • پایان برنامه: 22:00:35
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:22:00:35
 • پایان برنامه: 22:00:45
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:22:00:45
 • پایان برنامه: 22:00:57
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه گام دوم

[برنامه بعدی : گام دوم]

 • شروع برنامه:22:00:57
 • پایان برنامه: 22:57:00
 • طول برنامه:56 دقیقه

گام دوم

[تهیه کننده : رشید حاجتمند] - [کارگردان : حجت احمدی زر] - [سال تولید : 1398]

 • شروع برنامه:22:57:00
 • پایان برنامه: 22:59:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ خاک خاطره ها

[تهیه کننده : دفتر موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:22:59:45
 • پایان برنامه: 23:00:05
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:23:00:05
 • پایان برنامه: 23:00:19
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:23:00:19
 • پایان برنامه: 23:00:31
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه رقص روی سیم خاردار

[برنامه بعدی : رقص روی سیم خاردار]

 • شروع برنامه:23:00:31
 • پایان برنامه: 23:56:51
 • طول برنامه:56 دقیقه

مستند رقص روی سیم خاردار (قسمت دوم)

[تهیه کننده و کارگردان : بهروز نورانی پور] - [سال تولید : 1394]

 • شروع برنامه:23:56:51
 • پایان برنامه: 23:57:11
 • طول برنامه:

نماهنگ طبیعت ایران

[تصاویری زیبا از مناطق دیدنی ایران]

 • شروع برنامه:23:57:11
 • پایان برنامه: 23:58:10
 • طول برنامه:

آنونس فصل پنجم مستند مسابقه خانه ما

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:23:58:10
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ اندیشه ی وطن

[تهیه کننده : دفتر موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما] - [سال تولید : 1397]