جدول پخش

شبکه افق
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:27:11
 • طول برنامه:27 دقیقه

سریال مرگ تدریجی یک رویا

[تهیه کننده : آرمان زرین کوب] - [کارگردان : فریدون جیرانی] - [سال تولید : 1385] - [قسمت 8 : هستی]

 • شروع برنامه:00:30:25
 • پایان برنامه: 01:10:25
 • طول برنامه:40 دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام حیدری کاشانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:10:45
 • پایان برنامه: 01:27:38
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:40
 • پایان برنامه: 02:27:41
 • طول برنامه:57 دقیقه

هوای تازه

[تهیه کننده : علی اکبر وفایی زاده] - [کارگردان : احسان فرنام] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:02:30:04
 • پایان برنامه: 03:06:03
 • طول برنامه:35 دقیقه

من میترا نیستم

[تهیه کننده : مقداد اموری] - [کارگردان : محسن امانی] - [سال تولید : 1394]

 • شروع برنامه:03:07:19
 • پایان برنامه: 03:57:28
 • طول برنامه:50 دقیقه

فقیه جامع

[تهیه کننده : عبدالله حاجی محمدی] - [کارگردان : حسین صابری] - [سال تولید : 1392]

 • شروع برنامه:04:00:29
 • پایان برنامه: 04:44:39
 • طول برنامه:44 دقیقه

سری 4 مستند مسابقه ضد گلوله

[تهیه کننده : خانه مستند انقلاب اسلامی] - [کارگردان : مهدی ماهان - مجید عزیزی] - [سال تولید : 1395-1396]

 • شروع برنامه:04:55:25
 • پایان برنامه: 05:34:01
 • طول برنامه:38 دقیقه

آفاق

[مجری: شهریار ضیاآذری] - [سال تولید : 1397] - [تهیه کننده: الهه بهبودی]

 • شروع برنامه:05:38:00
 • پایان برنامه: 05:43:17
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح به وقت تهران

مؤذن : رحیم موذن زاده اردبیلی

 • شروع برنامه:05:44:53
 • پایان برنامه: 05:51:33
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت صبح

اقامه نماز جماعت به امامت آیت الله شاهرودی

 • شروع برنامه:05:51:33
 • پایان برنامه: 05:58:58
 • طول برنامه:7 دقیقه

عبد صالح

خاطراتی از امام خمینی به روایت حضرت آیت الله خامنه ای .

 • شروع برنامه:06:02:06
 • پایان برنامه: 06:55:33
 • طول برنامه:53 دقیقه

سریال مرگ تدریجی یک رویا

[تهیه کننده : آرمان زرین کوب] - [کارگردان : فریدون جیرانی] - [سال تولید : 1385] - [قسمت 8 : هستی]

 • شروع برنامه:07:00:37
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

عصرانه (بازپخش)

مروری بر رویدادها در مطبوعات و فضای مجازی .

 • شروع برنامه:07:31:09
 • پایان برنامه: 07:54:49
 • طول برنامه:23 دقیقه

پای تخت

[تهیه کننده : احمد شفیعی] - [کارگردان : علی نیکبخت] - [سال تولید : 1394 - 1396]

 • شروع برنامه:07:58:08
 • پایان برنامه: 08:55:09
 • طول برنامه:57 دقیقه

هوای تازه

[تهیه کننده : علی اکبر وفایی زاده] - [کارگردان : احسان فرنام] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:09:01:44
 • پایان برنامه: 09:15:06
 • طول برنامه:13 دقیقه

پرواز تا کریمه

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:09:15:56
 • پایان برنامه: 10:09:23
 • طول برنامه:53 دقیقه

سریال مرگ تدریجی یک رویا

[تهیه کننده : آرمان زرین کوب] - [کارگردان : فریدون جیرانی] - [سال تولید : 1385] - [قسمت 8 : هستی]

 • شروع برنامه:10:13:49
 • پایان برنامه: 10:52:44
 • طول برنامه:38 دقیقه

سخنرانی مذهبی

حجت الاسلام حیدری کاشانی .

 • شروع برنامه:11:02:53
 • پایان برنامه: 11:47:03
 • طول برنامه:44 دقیقه

سری 4 مستند مسابقه ضد گلوله

[تهیه کننده : خانه مستند انقلاب اسلامی] - [کارگردان : مهدی ماهان - مجید عزیزی] - [سال تولید : 1395-1396]

 • شروع برنامه:11:48:42
 • پایان برنامه: 11:53:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

استاد محترم

[تهیه کننده : مرکز رسانه ای عهد] - [سال تولید : 1396]

 • شروع برنامه:12:06:34
 • پایان برنامه: 12:13:57
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر

به امامت آیت الله سبحانی

 • شروع برنامه:12:18:06
 • پایان برنامه: 12:56:42
 • طول برنامه:38 دقیقه

آفاق

[مجری: شهریار ضیاآذری] - [سال تولید : 1397] - [تهیه کننده: الهه بهبودی]

 • شروع برنامه:13:00:53
 • پایان برنامه: 13:24:33
 • طول برنامه:23 دقیقه

پای تخت

[تهیه کننده : احمد شفیعی] - [کارگردان : علی نیکبخت] - [سال تولید : 1394 - 1396]

 • شروع برنامه:13:30:56
 • پایان برنامه: 14:27:57
 • طول برنامه:57 دقیقه

هوای تازه

[تهیه کننده : علی اکبر وفایی زاده] - [کارگردان : احسان فرنام] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:14:30:50
 • پایان برنامه: 15:24:17
 • طول برنامه:53 دقیقه

سریال مرگ تدریجی یک رویا

[تهیه کننده : آرمان زرین کوب] - [کارگردان : فریدون جیرانی] - [سال تولید : 1385] - [قسمت 8 : هستی]

 • شروع برنامه:15:28:25
 • پایان برنامه: 16:04:24
 • طول برنامه:35 دقیقه

من میترا نیستم

[تهیه کننده : مقداد اموری] - [کارگردان : محسن امانی] - [سال تولید : 1394]

 • شروع برنامه:16:08:30
 • پایان برنامه: 16:49:16
 • طول برنامه:40 دقیقه

پیوند

[تهیه کننده : خانه مستند] - [کارگردان : ایمان گودرزی] - [سال تولید : 1393]

 • شروع برنامه:16:53:08
 • پایان برنامه: 16:58:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

شعرخوانی صفرعلی احمدی از افغانستان

دیدار شعر با مقام معظم رهبری - 1397/03/09

 • شروع برنامه:17:00:54
 • پایان برنامه: 17:08:55
 • طول برنامه:8 دقیقه

آفاق

[مجری: سودابه آقاجانیان] - [سال تولید : 1397] - [تهیه کننده: الهه بهبودی]

 • شروع برنامه:17:18:24
 • پایان برنامه: 17:25:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت مغرب

اقامه نماز جماعت به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی

 • شروع برنامه:17:25:16
 • پایان برنامه: 17:59:28
 • طول برنامه:34 دقیقه

آفاق

[مجری: سودابه آقاجانیان] - [سال تولید : 1397] - [تهیه کننده: الهه بهبودی]

 • شروع برنامه:18:01:46
 • پایان برنامه: 18:23:31
 • طول برنامه:21 دقیقه

سری 4 مستند مسابقه ضد گلوله

[تهیه کننده : خانه مستند انقلاب اسلامی] - [کارگردان : مهدی ماهان - مجید عزیزی] - [سال تولید : 1395-1396]

 • شروع برنامه:18:25:15
 • پایان برنامه: 18:51:23
 • طول برنامه:26 دقیقه

سری 4 مستند مسابقه ضد گلوله

[تهیه کننده : خانه مستند انقلاب اسلامی] - [کارگردان : مهدی ماهان - مجید عزیزی] - [سال تولید : 1395-1396]

 • شروع برنامه:18:54:52
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

استاد محترم

[تهیه کننده : مرکز رسانه ای عهد] - [سال تولید : 1396]

 • شروع برنامه:19:00:37
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

عصرانه(زنده)

مروری بر رویدادها در مطبوعات و فضای مجازی .

 • شروع برنامه:19:41:16
 • پایان برنامه: 20:09:27
 • طول برنامه:28 دقیقه

آفتاب نهان

[تهیه کننده : عزیزالله اسماعیلی] - [کارگردان : احسان میرزا ابوالحسنی]