جدول پخش

شبکه افق
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:11:45
 • طول برنامه:11 دقیقه

سریال نردبام آسمان

[تهیه کننده : محسن علی اکبری - سیما فیلم] - [کارگردان : محمدحسین لطیفی] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:00:11:45
 • پایان برنامه: 00:12:36
 • طول برنامه:

طبیعت ایران

نماهنگی از مناطق دیدنی ایران

 • شروع برنامه:00:12:36
 • پایان برنامه: 00:14:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سیمرغ

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:00:14:06
 • پایان برنامه: 00:15:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مستند مسابقه دستم را بگیر

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:00:15:20
 • پایان برنامه: 00:23:28
 • طول برنامه:8 دقیقه

من انقلابی ام

[تهیه کننده : دانشگاه امام حسین (علیه السلام)] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:00:23:28
 • پایان برنامه: 00:24:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس دیده شو

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:00:24:30
 • پایان برنامه: 00:29:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

حضور سردار سلیمانی در مناطق سیل زده

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:00:29:20
 • پایان برنامه: 00:29:40
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:00:29:40
 • پایان برنامه: 00:29:52
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:00:29:52
 • پایان برنامه: 00:30:04
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه عصرانه

[مروری بر رویدادها در مطبوعات و فضای مجازی] - [سردبیر : محمدرضا باقری] - [مدیر تولید: حمید جوادی]

 • شروع برنامه:00:30:04
 • پایان برنامه: 00:56:04
 • طول برنامه:26 دقیقه

عصرانه (بازپخش)

[مروری بر رویدادها در مطبوعات و فضای مجازی] - [سردبیر : محمدرضا باقری] - [مدیر تولید: حمید جوادی]

 • شروع برنامه:00:56:04
 • پایان برنامه: 00:59:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

مردم عاشق

[تهیه کننده : مصطفی هیودی - بسیج صدا و سیما] - [کارگردان : مصطفی هیودی] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:00:59:40
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:12
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:01:00:12
 • پایان برنامه: 01:00:24
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه در گذر از نقطه صفر

[تهیه کننده و کارگردان : فرید پناه نژاد] - [سال تولید : 1395]

 • شروع برنامه:01:00:24
 • پایان برنامه: 01:23:02
 • طول برنامه:22 دقیقه

در گذر از نقطه صفر

[تهیه کننده و کارگردان : فرید پناه نژاد] - [سال تولید : 1395]

 • شروع برنامه:01:23:02
 • پایان برنامه: 01:23:31
 • طول برنامه:

مناظر دیدنی خوزستان

تاراز

 • شروع برنامه:01:23:31
 • پایان برنامه: 01:24:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس حریم عشق

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:01:24:44
 • پایان برنامه: 01:25:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس دیده شو

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:01:25:46
 • پایان برنامه: 01:29:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

تُرک

همه با هم کالای ایرانی بخریم

 • شروع برنامه:01:29:20
 • پایان برنامه: 01:29:40
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:01:29:40
 • پایان برنامه: 01:29:50
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:01:29:50
 • پایان برنامه: 01:30:02
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه اوفا غریبه ی آشنا

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:01:30:02
 • پایان برنامه: 02:26:26
 • طول برنامه:56 دقیقه

اوفا غریبه ی آشنا

[تهیه کننده : برنامه ثریا] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:02:26:26
 • پایان برنامه: 02:28:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

شما چند دقیقه وقت دارید

اهمیت مطالعه و استفاده بهینه از کوتاه ترین زمان موجود

 • شروع برنامه:02:28:02
 • پایان برنامه: 02:29:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فیروزه

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:02:29:35
 • پایان برنامه: 02:29:55
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:02:29:55
 • پایان برنامه: 02:30:06
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:02:30:06
 • پایان برنامه: 02:30:18
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه دوران

[تهیه کننده : فرشاد منجزی] - [سال تولید : 1396]

 • شروع برنامه:02:30:18
 • پایان برنامه: 03:50:03
 • طول برنامه:1 ساعت و 19 دقیقه

دوران

[تهیه کننده : فرشاد منجزی] - [سال تولید : 1396]

 • شروع برنامه:03:50:03
 • پایان برنامه: 03:50:55
 • طول برنامه:

چرت

طبیعت مازندران

 • شروع برنامه:03:50:55
 • پایان برنامه: 03:51:15
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:03:51:15
 • پایان برنامه: 03:51:31
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:03:51:31
 • پایان برنامه: 03:51:43
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه دستم را بگیر

[تهیه کننده و کارگردان : سعید ابوطالب] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:03:51:43
 • پایان برنامه: 04:44:33
 • طول برنامه:52 دقیقه

مستند مسابقه دستم را بگیر

[تهیه کننده و کارگردان : سعید ابوطالب] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:04:44:33
 • پایان برنامه: 04:45:24
 • طول برنامه:

سخنان امام خمینی رحمت الله علیه

گزیده سخنان امام خمینی (رحمت الله علیه) در وصف قرآن

 • شروع برنامه:04:45:24
 • پایان برنامه: 04:49:32
 • طول برنامه:4 دقیقه

قرائت قرآن

قرائت قرآن سوره اعلی توسط شیخ محمد اللیثی

 • شروع برنامه:04:49:32
 • پایان برنامه: 04:50:00
 • طول برنامه:

اذانگاهی

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:04:50:00
 • پایان برنامه: 04:54:12
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:04:54:12
 • پایان برنامه: 04:55:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان

اللهم عجل لولیک الفرج

 • شروع برنامه:04:55:49
 • پایان برنامه: 05:02:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت صبح

اقامه نماز جماعت به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی

 • شروع برنامه:05:02:40
 • پایان برنامه: 05:03:00
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:05:03:00
 • پایان برنامه: 05:03:08
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:05:03:08
 • پایان برنامه: 05:03:20
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه مستند ایران

[تهیه کننده : حسین طاهری] - [کارگردان : حمید مجتهدی] - [سال تولید : 1390]

 • شروع برنامه:05:03:20
 • پایان برنامه: 05:32:10
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند ایران

[تهیه کننده : حسین طاهری] - [کارگردان : حمید مجتهدی] - [سال تولید : 1390]

 • شروع برنامه:05:32:10
 • پایان برنامه: 05:32:30
 • طول برنامه:

طبیعت ایران

نماهنگی از مناطق دیدنی ایران

 • شروع برنامه:05:32:30
 • پایان برنامه: 05:33:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس نیمه پنهان ماه

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:05:33:50
 • پایان برنامه: 05:34:10
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:05:34:10
 • پایان برنامه: 05:34:22
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:05:34:22
 • پایان برنامه: 05:34:34
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه جزیره فارسی

[تهیه کننده : هادی قاسمی] - [کارگردان : سید محمدعلی صدری نیا]

 • شروع برنامه:05:34:34
 • پایان برنامه: 06:01:14
 • طول برنامه:26 دقیقه

جزیره فارسی

[تهیه کننده : هادی قاسمی] - [کارگردان : سید محمدعلی صدری نیا]

 • شروع برنامه:06:01:14
 • پایان برنامه: 06:01:45
 • طول برنامه:

پروموی شبکه افق

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:06:01:45
 • پایان برنامه: 06:03:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سیمرغ

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:06:03:15
 • پایان برنامه: 06:03:35
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:06:03:35
 • پایان برنامه: 06:03:55
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:06:03:55
 • پایان برنامه: 06:04:07
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه عصرانه

[مروری بر رویدادها در مطبوعات و فضای مجازی] - [سردبیر : محمدرضا باقری] - [مدیر تولید: حمید جوادی]

 • شروع برنامه:06:04:07
 • پایان برنامه: 06:30:07
 • طول برنامه:26 دقیقه

عصرانه (بازپخش)

[مروری بر رویدادها در مطبوعات و فضای مجازی] - [سردبیر : محمدرضا باقری] - [مدیر تولید: حمید جوادی]

 • شروع برنامه:06:30:07
 • پایان برنامه: 06:34:19
 • طول برنامه:4 دقیقه

طبیعت و مردم

[تهیه کننده: خانه مستند انقلاب اسلامی] - [کارگردان: سیاوش سرمدی] - [سال تولید : 1391]

 • شروع برنامه:06:34:19
 • پایان برنامه: 06:35:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس حریم عشق

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:06:35:32
 • پایان برنامه: 06:36:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس منهای نفت

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:06:36:48
 • پایان برنامه: 06:38:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

ایران آینده

تصویری از آرزوهای مردم ایران با موضوع عصر فضایی

 • شروع برنامه:06:38:37
 • پایان برنامه: 06:40:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فیروزه

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:06:40:10
 • پایان برنامه: 06:45:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

امام رضا علیه السلام

خواننده: حامد زمانی .

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 06:45:20
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:06:45:20
 • پایان برنامه: 06:45:39
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:06:45:39
 • پایان برنامه: 06:45:51
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه سخنرانی مذهبی

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:06:45:51
 • پایان برنامه: 07:13:20
 • طول برنامه:27 دقیقه

سخنرانی مذهبی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین پناهیان

 • شروع برنامه:07:13:20
 • پایان برنامه: 07:13:28
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:07:13:28
 • پایان برنامه: 07:21:03
 • طول برنامه:7 دقیقه

قبله آخرالزمانی

[به روایت : احمد بابایی] - [تهیه کننده : سیدمحمدصادق حسینی و محمد ساسان] - [سال تولید : اسفند 1397 و فروردین 1398]

 • شروع برنامه:07:21:03
 • پایان برنامه: 07:22:00
 • طول برنامه:

آنونس حدیث سرو

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:07:22:00
 • پایان برنامه: 07:23:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس نیمه پنهان ماه

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:07:23:20
 • پایان برنامه: 07:26:48
 • طول برنامه:3 دقیقه

روز نیکوکاری

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:07:26:48
 • پایان برنامه: 07:28:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سیمرغ

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:07:28:18
 • پایان برنامه: 07:29:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:07:29:20
 • پایان برنامه: 07:29:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:07:29:40
 • پایان برنامه: 07:29:50
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:07:29:50
 • پایان برنامه: 07:30:02
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه رسام

کارگردان و تهیه کننده: داوود مرادیان

 • شروع برنامه:07:30:02
 • پایان برنامه: 07:50:36
 • طول برنامه:20 دقیقه

رسام (قسمت 2)

[تهیه کننده و کارگردان : داوود مرادیان]

 • شروع برنامه:07:50:36
 • پایان برنامه: 07:54:32
 • طول برنامه:3 دقیقه

اینجا ایران است سرزمین ماندگار

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:07:54:32
 • پایان برنامه: 07:55:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس دیده شو

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:07:55:34
 • پایان برنامه: 07:56:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس طبیعت حازم

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:07:56:35
 • پایان برنامه: 07:59:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

فرزند ایران زمین

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:07:59:20
 • پایان برنامه: 07:59:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:07:59:40
 • پایان برنامه: 07:59:54
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:07:59:54
 • پایان برنامه: 08:00:06
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه کارنامه (فارس)

[تهیه شده در : شبکه فارس] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:08:00:06
 • پایان برنامه: 08:21:31
 • طول برنامه:21 دقیقه

کارنامه (فارس)

[تهیه شده در : شبکه فارس] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:08:21:31
 • پایان برنامه: 08:22:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:08:22:44
 • پایان برنامه: 08:23:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس نردبام آسمان

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:08:23:57
 • پایان برنامه: 08:25:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس حریم عشق

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:08:25:10
 • پایان برنامه: 08:29:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اندیشه ی وطن

اثری به مناسبت سربلندی و سرافرازی ایران

 • شروع برنامه:08:29:00
 • پایان برنامه: 08:29:20
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:08:29:20
 • پایان برنامه: 08:29:31
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:08:29:31
 • پایان برنامه: 08:29:43
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه منهای نفت

[تهیه کننده : احسان شادمانی] - [کارگردان : محمدهادی نعمتی] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:08:29:43
 • پایان برنامه: 09:01:10
 • طول برنامه:31 دقیقه

منهای نفت

[تهیه کننده : احسان شادمانی] - [کارگردان : محمدهادی نعمتی] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:09:01:10
 • پایان برنامه: 09:02:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سیمرغ

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:09:02:40
 • پایان برنامه: 09:02:53
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:09:02:53
 • پایان برنامه: 09:03:05
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه در گذر از نقطه صفر

[تهیه کننده و کارگردان : فرید پناه نژاد] - [سال تولید : 1395]

 • شروع برنامه:09:03:05
 • پایان برنامه: 09:25:43
 • طول برنامه:22 دقیقه

در گذر از نقطه صفر

[تهیه کننده و کارگردان : فرید پناه نژاد] - [سال تولید : 1395]

 • شروع برنامه:09:25:43
 • پایان برنامه: 09:27:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجا ایران است سرزمین ماندگار

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:09:27:36
 • پایان برنامه: 09:29:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس محرمانه خانوادگی

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:09:29:00
 • پایان برنامه: 09:29:20
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:09:29:20
 • پایان برنامه: 09:29:26
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:09:29:26
 • پایان برنامه: 09:29:38
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه نردبام آسمان

[تهیه کننده : محسن علی اکبری - سیما فیلم] - [کارگردان : محمدحسین لطیفی] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:09:29:38
 • پایان برنامه: 09:48:55
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال نردبام آسمان

[تهیه کننده : محسن علی اکبری - سیما فیلم] - [کارگردان : محمدحسین لطیفی] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:09:48:55
 • پایان برنامه: 09:49:01
 • طول برنامه:

آنونس

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:09:49:01
 • پایان برنامه: 09:50:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس نیمه پنهان ماه

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:09:50:21
 • پایان برنامه: 09:51:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس منهای نفت

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:09:51:37
 • پایان برنامه: 09:51:43
 • طول برنامه:

آنونس

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:09:51:43
 • پایان برنامه: 10:11:23
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال نردبام آسمان

[تهیه کننده : محسن علی اکبری - سیما فیلم] - [کارگردان : محمدحسین لطیفی] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:10:11:23
 • پایان برنامه: 10:14:43
 • طول برنامه:3 دقیقه

اینجا ایران است سرزمین ماندگار

[تهیه کننده و کارگردان : امیر مزرعتی] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:10:14:43
 • پایان برنامه: 10:16:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سیمرغ

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:10:16:13
 • پایان برنامه: 10:17:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مستند مسابقه دستم را بگیر

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:10:17:27
 • پایان برنامه: 10:22:47
 • طول برنامه:5 دقیقه

دانشگاه امام حسین علیه السلام

رژه انقلابی نیروهای مسلح در محضر مقام معظم رهبری

 • شروع برنامه:10:22:47
 • پایان برنامه: 10:24:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس حریم عشق

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:10:24:00
 • پایان برنامه: 10:25:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس دیده شو

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:10:25:02
 • پایان برنامه: 10:29:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

اجاره بلا

[تهیه کننده :خانه طراحان انقلاب اسلامی]

 • شروع برنامه:10:29:20
 • پایان برنامه: 10:29:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:10:29:40
 • پایان برنامه: 10:29:58
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:10:29:58
 • پایان برنامه: 10:30:10
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه بازار سبز

[تهیه کننده : PREMIERES LINGNES] - [کارگردان : JEEN PIERRE CANET - MARTIN BOUDOT] - [سال تولید : 2012]

 • شروع برنامه:10:30:10
 • پایان برنامه: 10:57:09
 • طول برنامه:26 دقیقه

بازار سبز

[تهیه کننده : PREMIERES LINGNES] - [کارگردان : JEEN PIERRE CANET - MARTIN BOUDOT] - [سال تولید : 2012]

 • شروع برنامه:10:57:09
 • پایان برنامه: 10:58:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران

نماهنگی از مناطق دیدنی ایران

 • شروع برنامه:10:58:10
 • پایان برنامه: 10:59:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس نیمه پنهان ماه

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:10:59:30
 • پایان برنامه: 10:59:50
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:10:59:50
 • پایان برنامه: 11:00:03
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:11:00:03
 • پایان برنامه: 11:00:15
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه دستم را بگیر

[تهیه کننده و کارگردان : سعید ابوطالب] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:11:00:15
 • پایان برنامه: 11:27:01
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند مسابقه دستم را بگیر

[تهیه کننده و کارگردان : سعید ابوطالب] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:11:27:01
 • پایان برنامه: 11:27:07
 • طول برنامه:

آنونس

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:11:27:07
 • پایان برنامه: 11:28:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس منهای نفت

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:11:28:23
 • پایان برنامه: 11:29:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس نردبام آسمان

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:11:29:36
 • پایان برنامه: 11:29:42
 • طول برنامه:

آنونس

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:11:29:42
 • پایان برنامه: 11:55:46
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند مسابقه دستم را بگیر

[تهیه کننده و کارگردان : سعید ابوطالب] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:11:55:46
 • پایان برنامه: 11:57:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

ایران آینده

تصویری از آرزوهای مردم ایران با موضوع عصر فضایی

 • شروع برنامه:11:57:35
 • پایان برنامه: 11:59:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سیمرغ

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:11:59:05
 • پایان برنامه: 11:59:25
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:11:59:25
 • پایان برنامه: 11:59:42
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:11:59:42
 • پایان برنامه: 11:59:54
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه اوفا غریبه ی آشنا

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:11:59:54
 • پایان برنامه: 12:56:18
 • طول برنامه:56 دقیقه

اوفا غریبه ی آشنا

[تهیه کننده : برنامه ثریا] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:12:56:18
 • پایان برنامه: 12:57:11
 • طول برنامه:

مناظر دیدنی خوزستان

آبشار شوی

 • شروع برنامه:12:57:11
 • پایان برنامه: 12:58:02
 • طول برنامه:

سخنان امام خمینی رحمت الله علیه

گزیده سخنان امام خمینی (رحمت الله علیه) در وصف قرآن

 • شروع برنامه:12:58:02
 • پایان برنامه: 13:02:10
 • طول برنامه:4 دقیقه

قرائت قرآن

قرائت قرآن سوره اعلی توسط شیخ محمد اللیثی

 • شروع برنامه:13:02:10
 • پایان برنامه: 13:03:00
 • طول برنامه:

اذان گاهی

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:13:03:00
 • پایان برنامه: 13:06:47
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:13:06:47
 • پایان برنامه: 13:08:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان

اللهم عجل لولیک الفرج

 • شروع برنامه:13:08:24
 • پایان برنامه: 13:09:01
 • طول برنامه:

صلوات بر محمد و آل محمد

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:13:09:01
 • پایان برنامه: 13:09:21
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:13:09:21
 • پایان برنامه: 13:09:44
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:13:09:44
 • پایان برنامه: 13:09:56
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه دوران

[تهیه کننده : فرشاد منجزی] - [سال تولید : 1396]

 • شروع برنامه:13:09:56
 • پایان برنامه: 14:29:41
 • طول برنامه:1 ساعت و 19 دقیقه

دوران

[تهیه کننده : فرشاد منجزی] - [سال تولید : 1396]

 • شروع برنامه:14:29:41
 • پایان برنامه: 14:30:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران

نماهنگی از مناطق دیدنی ایران

 • شروع برنامه:14:30:45
 • پایان برنامه: 14:31:05
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:14:31:05
 • پایان برنامه: 14:31:30
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:14:31:30
 • پایان برنامه: 14:31:42
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه نردبام آسمان

[تهیه کننده : محسن علی اکبری - سیما فیلم] - [کارگردان : محمدحسین لطیفی] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:14:31:42
 • پایان برنامه: 14:50:59
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال نردبام آسمان

[تهیه کننده : محسن علی اکبری - سیما فیلم] - [کارگردان : محمدحسین لطیفی] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:14:50:59
 • پایان برنامه: 14:51:05
 • طول برنامه:

آنونس

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:14:51:05
 • پایان برنامه: 14:52:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس نیمه پنهان ماه

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:14:52:25
 • پایان برنامه: 14:53:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فیروزه

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:14:53:58
 • پایان برنامه: 14:54:04
 • طول برنامه:

آنونس

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:14:54:04
 • پایان برنامه: 15:13:44
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال نردبام آسمان

[تهیه کننده : محسن علی اکبری - سیما فیلم] - [کارگردان : محمدحسین لطیفی] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:15:13:44
 • پایان برنامه: 15:15:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجا ایران است سرزمین ماندگار

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:15:15:37
 • پایان برنامه: 15:17:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سیمرغ

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:15:17:07
 • پایان برنامه: 15:22:27
 • طول برنامه:5 دقیقه

دانشگاه امام حسین علیه السلام

رژه انقلابی نیروهای مسلح در محضر مقام معظم رهبری

 • شروع برنامه:15:22:27
 • پایان برنامه: 15:29:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

ارتباط با خوزستان (زنده)

ارتباط مستقیم با خوزستان - یکاویه، شهرستان باوی

 • شروع برنامه:15:29:00
 • پایان برنامه: 15:29:20
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:15:29:20
 • پایان برنامه: 15:29:27
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:15:29:27
 • پایان برنامه: 15:29:39
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه در گذر از نقطه صفر

[تهیه کننده و کارگردان : فرید پناه نژاد] - [سال تولید : 1395]

 • شروع برنامه:15:29:39
 • پایان برنامه: 15:52:17
 • طول برنامه:22 دقیقه

در گذر از نقطه صفر

[تهیه کننده و کارگردان : فرید پناه نژاد] - [سال تولید : 1395]

 • شروع برنامه:15:52:17
 • پایان برنامه: 15:53:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:15:53:27
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فیروزه

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:15:55:00
 • پایان برنامه: 15:59:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

حماسه ی پایداری

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:15:59:20
 • پایان برنامه: 15:59:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:15:59:40
 • پایان برنامه: 15:59:58
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:15:59:58
 • پایان برنامه: 16:00:10
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه دستم را بگیر

[تهیه کننده و کارگردان : سعید ابوطالب] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:16:00:10
 • پایان برنامه: 16:26:56
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند مسابقه دستم را بگیر

[تهیه کننده و کارگردان : سعید ابوطالب] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:16:26:56
 • پایان برنامه: 16:27:02
 • طول برنامه:

آنونس

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:16:27:02
 • پایان برنامه: 16:28:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس دیده شو

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:16:28:04
 • پایان برنامه: 16:29:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس نردبام آسمان

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:16:29:17
 • پایان برنامه: 16:29:23
 • طول برنامه:

آنونس

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:16:29:23
 • پایان برنامه: 16:55:27
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند مسابقه دستم را بگیر

[تهیه کننده و کارگردان : سعید ابوطالب] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:16:55:27
 • پایان برنامه: 16:57:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

ایران آینده

تصویری از آرزوهای مردم ایران با موضوع عصر فضایی

 • شروع برنامه:16:57:16
 • پایان برنامه: 16:58:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس منهای نفت

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:16:58:32
 • پایان برنامه: 16:59:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس حریم عشق

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:16:59:45
 • پایان برنامه: 16:59:53
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:16:59:53
 • پایان برنامه: 17:00:05
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه رسام

کارگردان و تهیه کننده: داوود مرادیان

 • شروع برنامه:17:00:05
 • پایان برنامه: 17:20:10
 • طول برنامه:20 دقیقه

رسام (قسمت 5)

[تهیه کننده و کارگردان : داوود مرادیان]

 • شروع برنامه:17:20:10
 • پایان برنامه: 17:26:11
 • طول برنامه:6 دقیقه

حقیقت

تهیه شده در سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس.

 • شروع برنامه:17:26:11
 • پایان برنامه: 17:27:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس نیمه پنهان ماه

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:17:27:31
 • پایان برنامه: 17:30:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

درنگ

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:17:30:50
 • پایان برنامه: 17:31:10
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:17:31:10
 • پایان برنامه: 17:31:16
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:17:31:16
 • پایان برنامه: 17:31:28
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه چوب خط

موضوع: بررسی مسائل روز اقتصادی - { تهیه کننده:علی مروی - کارگردان:سید محمد کاظم موسوی - مجریان: علی مروی - عترت افشار}

 • شروع برنامه:17:31:28
 • پایان برنامه: 18:57:15
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

چوب خط (بازپخش)

مجریان: علی مروی - خانم افشار - تهیه کننده و کارگردان: علی مروی - سال تولید: 1397 .

 • شروع برنامه:18:57:15
 • پایان برنامه: 19:00:15
 • طول برنامه:3 دقیقه

سیل

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:19:00:15
 • پایان برنامه: 19:00:35
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:19:00:35
 • پایان برنامه: 19:00:43
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:19:00:43
 • پایان برنامه: 19:00:55
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه عصرانه

[مروری بر رویدادها در مطبوعات و فضای مجازی] - [سردبیر : محمدرضا باقری] - [مدیر تولید: حمید جوادی]

 • شروع برنامه:19:00:55
 • پایان برنامه: 19:26:55
 • طول برنامه:26 دقیقه

عصرانه(زنده)

[مروری بر رویدادها در مطبوعات و فضای مجازی] - [سردبیر : محمدرضا باقری] - [مدیر تولید: حمید جوادی]

 • شروع برنامه:19:26:55
 • پایان برنامه: 19:28:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس نردبام آسمان

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:19:28:08
 • پایان برنامه: 19:28:13
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:19:28:13
 • پایان برنامه: 19:28:25
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه نیمه پنهان ماه

برنامه بعدی : نیمه پنهان ماه

 • شروع برنامه:19:28:25
 • پایان برنامه: 19:54:32
 • طول برنامه:26 دقیقه

نیمه ی پنهان ماه

[تهیه کننده : امیر بنان] - [کارگردان : یاسر انتظامی] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:19:54:32
 • پایان برنامه: 19:56:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

مدافعان حرم

دیدار کودکان شهدای مدافع حرم با رهبری

 • شروع برنامه:19:56:00
 • پایان برنامه: 19:56:20
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:19:56:20
 • پایان برنامه: 19:56:39
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:19:56:39
 • پایان برنامه: 19:56:51
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه دستم را بگیر

[تهیه کننده و کارگردان : سعید ابوطالب] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:19:56:51
 • پایان برنامه: 20:01:51
 • طول برنامه:5 دقیقه

دستم را بگیر

[تهیه کننده و کارگردان : سعید ابوطالب] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:20:01:51
 • پایان برنامه: 20:01:57
 • طول برنامه:

اذانگاهی

التماس دعا

 • شروع برنامه:20:01:57
 • پایان برنامه: 20:03:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

به رسم امام (خدمت به زائر)

رفتار اجتماعی و زندگی فردی امام خمینی رحمت الله علیه

 • شروع برنامه:20:03:32
 • پایان برنامه: 20:04:00
 • طول برنامه:

اذانگاهی

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:20:04:00
 • پایان برنامه: 20:08:14
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

اذان مغرب به افق تهران

 • شروع برنامه:20:08:14
 • پایان برنامه: 20:09:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان

اللهم عجل لولیک الفرج

 • شروع برنامه:20:09:51
 • پایان برنامه: 20:09:57
 • طول برنامه:

اذانگاهی

التماس دعا

 • شروع برنامه:20:09:57
 • پایان برنامه: 21:04:19
 • طول برنامه:54 دقیقه

دستم را بگیر

[تهیه کننده و کارگردان : سعید ابوطالب] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:21:04:19
 • پایان برنامه: 21:04:39
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:21:04:39
 • پایان برنامه: 21:05:04
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:21:05:04
 • پایان برنامه: 21:05:16
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه سیمرغ

[تهیه کننده و کارگردان : محمدتقی رحمتی] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:21:05:16
 • پایان برنامه: 21:58:28
 • طول برنامه:53 دقیقه

سیمرغ

[تهیه کننده و کارگردان : محمدتقی رحمتی] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:21:58:28
 • پایان برنامه: 21:59:27
 • طول برنامه:

با هم قرار بذاریم

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:21:59:27
 • پایان برنامه: 22:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فیروزه

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:22:01:00
 • پایان برنامه: 22:01:20
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:22:01:20
 • پایان برنامه: 22:01:38
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:22:01:38
 • پایان برنامه: 22:27:13
 • طول برنامه:25 دقیقه

بیانات مقام معظم رهبری در جمع کارگران

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19936

 • شروع برنامه:22:27:13
 • پایان برنامه: 22:29:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

طبس

سالروز واقعه طوفان شن در طبس

 • شروع برنامه:22:29:15
 • پایان برنامه: 22:30:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

مناظر دیدنی خوزستان

آبشار شوی

 • شروع برنامه:22:30:30
 • پایان برنامه: 22:30:50
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:22:30:50
 • پایان برنامه: 22:30:59
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:22:30:59
 • پایان برنامه: 22:31:11
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه رسام

کارگردان و تهیه کننده: داوود مرادیان

 • شروع برنامه:22:31:11
 • پایان برنامه: 22:51:16
 • طول برنامه:20 دقیقه

رسام (قسمت 5)

[تهیه کننده و کارگردان : داوود مرادیان]

 • شروع برنامه:22:51:16
 • پایان برنامه: 22:51:52
 • طول برنامه:

اینجا ایران است سرزمین ماندگار

پخت نان محلی در بندر تاریخی سیراف بوشهر

 • شروع برنامه:22:51:52
 • پایان برنامه: 22:53:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس نردبام آسمان

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:22:53:05
 • پایان برنامه: 23:00:30
 • طول برنامه:7 دقیقه

ایران ما

آوانمایی درباره ی ایران به زبان های مختلف (فارسی، عربی، ترکی، .....)

 • شروع برنامه:23:00:30
 • پایان برنامه: 23:00:50
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:23:00:50
 • پایان برنامه: 23:01:15
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:23:01:15
 • پایان برنامه: 23:01:27
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه نیمه پنهان ماه

برنامه بعدی : نیمه پنهان ماه

 • شروع برنامه:23:01:27
 • پایان برنامه: 23:27:34
 • طول برنامه:26 دقیقه

نیمه ی پنهان ماه

[تهیه کننده : امیر بنان] - [کارگردان : یاسر انتظامی] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:23:27:34
 • پایان برنامه: 23:29:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

طبس

سالروز واقعه طوفان شن در طبس

 • شروع برنامه:23:29:36
 • پایان برنامه: 23:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس محرمانه خانوادگی

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:23:31:00
 • پایان برنامه: 23:31:20
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:23:31:20
 • پایان برنامه: 23:31:50
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:23:31:50
 • پایان برنامه: 23:32:02
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه نردبام آسمان

[تهیه کننده : محسن علی اکبری - سیما فیلم] - [کارگردان : محمدحسین لطیفی] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:23:32:02
 • پایان برنامه: 23:49:39
 • طول برنامه:17 دقیقه

سریال نردبام آسمان

[تهیه کننده : محسن علی اکبری - سیما فیلم] - [کارگردان : محمدحسین لطیفی] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:23:49:39
 • پایان برنامه: 23:49:45
 • طول برنامه:

آنونس

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:23:49:45
 • پایان برنامه: 23:50:42
 • طول برنامه:

آنونس حدیث سرو

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:23:50:42
 • پایان برنامه: 23:52:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس محرمانه خانوادگی

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:23:52:06
 • پایان برنامه: 23:52:12
 • طول برنامه:

آنونس

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:23:52:12
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:7 دقیقه

سریال نردبام آسمان

[تهیه کننده : محسن علی اکبری - سیما فیلم] - [کارگردان : محمدحسین لطیفی] - [سال تولید : 1397]