جدول پخش

شبکه افق
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:21:41
 • طول برنامه:21 دقیقه

سریال مریم مقدس

[کارگردان: شهریار بحرانی] - [تهیه کننده: محسن علی اكبری] - [سال تولید: 1379]

 • شروع برنامه:00:24:09
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

حماسه دلوار

[تهیه کننده : خانه طراحان انقلاب اسلامی] - [سال تولید : 1396]

 • شروع برنامه:00:30:37
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

عصرانه (بازپخش)

مروری بر رویدادها در مطبوعات و فضای مجازی .

 • شروع برنامه:01:00:50
 • پایان برنامه: 01:23:32
 • طول برنامه:22 دقیقه

یکی از میان جمع

تهیه کننده و کارگردان: مهدی محمدخانی - سال تولید: 1391

 • شروع برنامه:01:30:46
 • پایان برنامه: 02:20:06
 • طول برنامه:49 دقیقه

دنیا در جنگ

[کارگردان : Jeremy Isaacs] - [سال تولید : 1973 -1974]

 • شروع برنامه:02:24:28
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

صبح پیروزی

خواننده: میلاد هارونی - تهیه کننده: نصر TV

 • شروع برنامه:02:30:43
 • پایان برنامه: 02:50:11
 • طول برنامه:19 دقیقه

اقتصاد مقاومتی(سمنان)

[تهیه کننده و کارگردان : محمد طالبی] - [سال تولید : 1395]

 • شروع برنامه:02:54:09
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

حماسه دلوار

[تهیه کننده : خانه طراحان انقلاب اسلامی] - [سال تولید : 1396]

 • شروع برنامه:03:00:43
 • پایان برنامه: 03:28:32
 • طول برنامه:27 دقیقه

قیام لله

[کارگردان: محمد جعفر باقری نیا]

 • شروع برنامه:03:30:49
 • پایان برنامه: 03:56:57
 • طول برنامه:26 دقیقه

جاذبه های قزاقستان

تهیه کننده: USP Ananda - کارگردان: Eric Bacos - سال تولید:2013

 • شروع برنامه:04:00:41
 • پایان برنامه: 04:41:40
 • طول برنامه:40 دقیقه

آفاق

[مجری : شهریار ضیاآذری] - [سال تولید : 1396][تهیه کننده: الهه بهبودی] -

 • شروع برنامه:04:43:44
 • پایان برنامه: 04:54:03
 • طول برنامه:10 دقیقه

کتاب و دیگر هیچ

تهیه کننده و کارگردان: قاسم اورنگی - سال تولید: 1395

 • شروع برنامه:05:00:53
 • پایان برنامه: 05:28:29
 • طول برنامه:27 دقیقه

جستجوی حقیقت در سرزمین مقدس

[کارگردان: Richard Sanders] - [تهیه کننده: Juniper Pro.] - [سال تولید: 2002]

 • شروع برنامه:05:34:12
 • پایان برنامه: 05:39:29
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح به وقت تهران

مؤذن : رحیم موذن زاده اردبیلی

 • شروع برنامه:05:40:30
 • پایان برنامه: 05:47:05
 • طول برنامه:6 دقیقه

اقامه نماز جماعت صبح

نماز جماعت صبح به امامت حجت الاسلام شجاع در حرم امام رضا (ع)، صحن آزادی

 • شروع برنامه:05:47:11
 • پایان برنامه: 05:59:46
 • طول برنامه:12 دقیقه

جستجوی حقیقت در سرزمین مقدس

[کارگردان: Richard Sanders] - [تهیه کننده: Juniper Pro.] - [سال تولید: 2002]

 • شروع برنامه:06:03:02
 • پایان برنامه: 06:54:06
 • طول برنامه:51 دقیقه

سریال مریم مقدس

[کارگردان: شهریار بحرانی] - [تهیه کننده: محسن علی اكبری] - [سال تولید: 1379]

 • شروع برنامه:07:00:37
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

عصرانه (بازپخش)

مروری بر رویدادها در مطبوعات و فضای مجازی .

 • شروع برنامه:07:30:47
 • پایان برنامه: 07:53:29
 • طول برنامه:22 دقیقه

یکی از میان جمع

تهیه کننده و کارگردان: مهدی محمدخانی - سال تولید: 1391

 • شروع برنامه:08:00:40
 • پایان برنامه: 08:28:29
 • طول برنامه:27 دقیقه

قیام لله

[کارگردان: محمد جعفر باقری نیا]

 • شروع برنامه:08:31:36
 • پایان برنامه: 09:20:56
 • طول برنامه:49 دقیقه

دنیا در جنگ

[کارگردان : Jeremy Isaacs] - [سال تولید : 1973 -1974]

 • شروع برنامه:09:30:39
 • پایان برنامه: 10:21:43
 • طول برنامه:51 دقیقه

سریال مریم مقدس

[کارگردان: شهریار بحرانی] - [تهیه کننده: محسن علی اكبری] - [سال تولید: 1379]

 • شروع برنامه:10:24:09
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

حماسه دلوار

[تهیه کننده : خانه طراحان انقلاب اسلامی] - [سال تولید : 1396]

 • شروع برنامه:10:30:37
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

عصرانه (بازپخش)

مروری بر رویدادها در مطبوعات و فضای مجازی .

 • شروع برنامه:11:00:50
 • پایان برنامه: 11:26:58
 • طول برنامه:26 دقیقه

جاذبه های قزاقستان

تهیه کننده: USP Ananda - کارگردان: Eric Bacos - سال تولید:2013

 • شروع برنامه:11:28:29
 • پایان برنامه: 11:51:11
 • طول برنامه:22 دقیقه

یکی از میان جمع

تهیه کننده و کارگردان: مهدی محمدخانی - سال تولید: 1391

 • شروع برنامه:12:07:15
 • پایان برنامه: 12:48:14
 • طول برنامه:40 دقیقه

آفاق

[مجری : شهریار ضیاآذری] - [سال تولید : 1396][تهیه کننده: الهه بهبودی] -

 • شروع برنامه:12:49:41
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

کتاب و دیگر هیچ

تهیه کننده و کارگردان: قاسم اورنگی - سال تولید: 1395

 • شروع برنامه:13:00:43
 • پایان برنامه: 13:28:32
 • طول برنامه:27 دقیقه

قیام لله

[کارگردان: محمد جعفر باقری نیا]

 • شروع برنامه:13:30:56
 • پایان برنامه: 14:22:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

عصر (بازپخش)

نیاز به حضور رسانه‌ای ایران در خارج از کشور

 • شروع برنامه:14:23:54
 • پایان برنامه: 14:29:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

حماسه دلوار

[تهیه کننده : خانه طراحان انقلاب اسلامی] - [سال تولید : 1396]

 • شروع برنامه:14:30:27
 • پایان برنامه: 15:21:31
 • طول برنامه:51 دقیقه

سریال مریم مقدس

[کارگردان: شهریار بحرانی] - [تهیه کننده: محسن علی اكبری] - [سال تولید: 1379]

 • شروع برنامه:15:24:28
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

صبح پیروزی

خواننده: میلاد هارونی - تهیه کننده: نصر TV

 • شروع برنامه:15:30:38
 • پایان برنامه: 16:54:41
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

جهان آرا (بازپخش)

مجری: محمدحسین بدری - تهیه کننده و کارگردان : محمدعلی بازی

 • شروع برنامه:17:00:50
 • پایان برنامه: 17:51:10
 • طول برنامه:50 دقیقه

آفاق

[تهیه کننده: الهه بهبودی] - [سال تولید : 1396]

 • شروع برنامه:18:01:28
 • پایان برنامه: 18:43:58
 • طول برنامه:42 دقیقه

از خون جون

قسمت اول - تهیه کننده و کارگردان:مجتبی رضوانی - سال تولید:1393

 • شروع برنامه:18:46:34
 • پایان برنامه: 18:56:18
 • طول برنامه:9 دقیقه

کتاب و دیگر هیچ

تهیه کننده و کارگردان: قاسم اورنگی- سال تولید: 1395

 • شروع برنامه:19:00:37
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

عصرانه

مروری بر رویدادها در مطبوعات و فضای مجازی .

 • شروع برنامه:19:30:42
 • پایان برنامه: 19:54:31
 • طول برنامه:23 دقیقه

جاذبه های قزاقستان

قسمت دوم - کارگردان: اریک باکوس - سال تولید:2013

 • شروع برنامه:20:00:45
 • پایان برنامه: 20:26:28
 • طول برنامه:25 دقیقه

شریان

[تهیه کننده و کارگردان: سعید کاظمی] - [سال تولید : 1394]

 • شروع برنامه:20:30:40
 • پایان برنامه: 21:32:55
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

هوای تازه

[تهیه کننده : علی اکبروفایی زاده] - [کارگردان : بهرام سنجابی] - [سال تولید : 1394]

 • شروع برنامه:21:33:28
 • پایان برنامه: 21:59:35
 • طول برنامه:26 دقیقه

یک لقمه نون

قسمت بیست و دوم: مرحوم حاج حسین افضل زاده نائینی، فرش فروش - مشهد

 • شروع برنامه:22:01:42
 • پایان برنامه: 22:53:23
 • طول برنامه:51 دقیقه

نوآوران

[تهیه کننده و کارگردان : میثم بهزادی] - [سال تولید : 1396]

 • شروع برنامه:23:00:41
 • پایان برنامه: 23:33:25
 • طول برنامه:32 دقیقه

دعای توسل

قرائت دعای توسل با نوای میرداماد

 • شروع برنامه:23:35:02
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:24 دقیقه

سریال مریم مقدس (قسمت سوم)

[کارگردان: شهریار بحرانی] - [تهیه کننده: محسن علی اكبری] - [سال تولید: 1379]