جدول پخش

شبکه افق
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:18:06
 • طول برنامه:18 دقیقه

جستجوگر

[تهیه کننده: South Korea tv] - [کارگردان: Kang Shin-hyo-Lee Chang-min] - [سال تولید: 2011]

 • شروع برنامه:00:20:37
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

هنر ایرانی - مخمل

مراحل تولید یک اثر صنایع دستی ایرانی از آغاز تا پایان

 • شروع برنامه:00:30:37
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

عصرانه (بازپخش)

مروری بر رویدادها در مطبوعات و فضای مجازی .

 • شروع برنامه:01:00:45
 • پایان برنامه: 01:29:39
 • طول برنامه:28 دقیقه

نهالی برای فردا

تهیه کننده و کارگردان: مهدی عوض زاده

 • شروع برنامه:01:30:39
 • پایان برنامه: 01:56:07
 • طول برنامه:25 دقیقه

زخم های استوایی

[تهیه کننده: خانه مستند] - [کارگردان: مجتبی رضوانی] - [سال تولید: 1392]

 • شروع برنامه:02:00:52
 • پایان برنامه: 02:27:10
 • طول برنامه:26 دقیقه

نیمه پنهان ماه

[تهیه کننده: امیر بنان] - [کارگردان: یاسر انتظامی] - [سال تولید: 1396]

 • شروع برنامه:02:30:49
 • پایان برنامه: 03:19:45
 • طول برنامه:48 دقیقه

مستند دکوپاژ

[تهیه کننده و کارگردان : سید مازیار هاشمی] - [سال تولید : 1395]

 • شروع برنامه:03:22:37
 • پایان برنامه: 03:30:30
 • طول برنامه:7 دقیقه

کوچه پس کوچه های حلب

تهیه کننده و کارگردان:مهدی محمودی

 • شروع برنامه:03:31:07
 • پایان برنامه: 03:52:24
 • طول برنامه:21 دقیقه

روز بیست و پنجم

[تهیه کننده: سید حسن موسوی] - [کارگردان: محمد مهدی حبیبی] - [سال تولید : 1396]

 • شروع برنامه:04:00:47
 • پایان برنامه: 04:48:34
 • طول برنامه:47 دقیقه

آفاق

[مجری: سودابه آقاجانیان] - [سال تولید : 1396] - [تهیه کننده: الهه بهبودی]

 • شروع برنامه:04:50:37
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

هنر ایرانی - مخمل

مراحل تولید یک اثر صنایع دستی ایرانی از آغاز تا پایان

 • شروع برنامه:05:00:53
 • پایان برنامه: 05:13:13
 • طول برنامه:12 دقیقه

ترورهای سیاسی - مالکوم ایکس

[تهیه کننده: Solferino Images - Panoceannic Films] - [کارگردان: Michel Noll] - [سال تولید: 2011]

 • شروع برنامه:05:13:19
 • پایان برنامه: 05:18:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرائت قرآن

قرائت آیات 56 تا 62 سوره احزاب توسط قاری شهید حسن دانش

 • شروع برنامه:05:19:12
 • پایان برنامه: 05:24:29
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح به وقت تهران

مؤذن : رحیم موذن زاده اردبیلی

 • شروع برنامه:05:26:05
 • پایان برنامه: 05:32:45
 • طول برنامه:6 دقیقه

اقامه نماز جماعت صبح

اقامه نماز جماعت به امامت آیت الله شاهرودی

 • شروع برنامه:05:32:51
 • پایان برنامه: 06:11:04
 • طول برنامه:38 دقیقه

ترورهای سیاسی - مالکوم ایکس

[تهیه کننده: Solferino Images - Panoceannic Films] - [کارگردان: Michel Noll] - [سال تولید: 2011]

 • شروع برنامه:06:12:00
 • پایان برنامه: 06:58:14
 • طول برنامه:46 دقیقه

جستجوگر

[تهیه کننده: South Korea tv] - [کارگردان: Kang Shin-hyo-Lee Chang-min] - [سال تولید: 2011]

 • شروع برنامه:07:00:37
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

عصرانه (بازپخش)

مروری بر رویدادها در مطبوعات و فضای مجازی .

 • شروع برنامه:07:30:55
 • پایان برنامه: 07:59:49
 • طول برنامه:28 دقیقه

نهالی برای فردا

تهیه کننده و کارگردان: مهدی عوض زاده

 • شروع برنامه:08:01:27
 • پایان برنامه: 09:23:31
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

افق مستند

[تهیه کننده و کارگردان : محمد علی بازی] - [سال تولید : 1395]

 • شروع برنامه:09:31:30
 • پایان برنامه: 10:05:43
 • طول برنامه:34 دقیقه

سریال کیمیاگر

[تهیه کننده: South Korea tv] - [کارگردان: Kang Shin-hyo-Lee Chang-min] - [سال تولید: 2011]

 • شروع برنامه:10:07:06
 • پایان برنامه: 10:19:07
 • طول برنامه:12 دقیقه

سریال کیمیاگر

[تهیه کننده: South Korea tv] - [کارگردان: Kang Shin-hyo-Lee Chang-min] - [سال تولید: 2011]

 • شروع برنامه:10:22:07
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

کوچه پس کوچه های حلب

تهیه کننده و کارگردان:مهدی محمودی

 • شروع برنامه:10:30:37
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

عصرانه (بازپخش)

مروری بر رویدادها در مطبوعات و فضای مجازی .

 • شروع برنامه:11:00:43
 • پایان برنامه: 11:27:01
 • طول برنامه:26 دقیقه

نیمه پنهان ماه

[تهیه کننده: امیر بنان] - [کارگردان: یاسر انتظامی] - [سال تولید: 1396]

 • شروع برنامه:11:31:23
 • پایان برنامه: 12:00:17
 • طول برنامه:28 دقیقه

نهالی برای فردا

تهیه کننده و کارگردان: مهدی عوض زاده

 • شروع برنامه:12:01:40
 • پایان برنامه: 12:15:40
 • طول برنامه:14 دقیقه

آفاق

[مجری: سودابه آقاجانیان] - [سال تولید : 1396] - [تهیه کننده: الهه بهبودی]

 • شروع برنامه:12:24:16
 • پایان برنامه: 12:58:03
 • طول برنامه:33 دقیقه

آفاق

[مجری: سودابه آقاجانیان] - [سال تولید : 1396] - [تهیه کننده: الهه بهبودی]

 • شروع برنامه:13:01:15
 • پایان برنامه: 13:27:35
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند اولین اسلحه ی من

[تهیه کننده و کارگردان: Koen Van Groesen] - [سال تولید : 2013]

 • شروع برنامه:13:30:55
 • پایان برنامه: 13:42:02
 • طول برنامه:11 دقیقه

مستند دکوپاژ

[تهیه کننده و کارگردان : سید مازیار هاشمی] - [سال تولید : 1395]

 • شروع برنامه:13:44:31
 • پایان برنامه: 14:22:20
 • طول برنامه:37 دقیقه

مستند دکوپاژ

[تهیه کننده و کارگردان : سید مازیار هاشمی] - [سال تولید : 1395]

 • شروع برنامه:14:30:48
 • پایان برنامه: 15:05:01
 • طول برنامه:34 دقیقه

کیمیاگر

[تهیه کننده: South Korea tv] - [کارگردان: Kang Shin-hyo-Lee Chang-min] - [سال تولید: 2011]

 • شروع برنامه:15:06:04
 • پایان برنامه: 15:18:05
 • طول برنامه:12 دقیقه

جستجوگر

[تهیه کننده: South Korea tv] - [کارگردان: Kang Shin-hyo-Lee Chang-min] - [سال تولید: 2011]

 • شروع برنامه:15:22:07
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

کوچه پس کوچه های حلب

تهیه کننده و کارگردان:مهدی محمودی

 • شروع برنامه:15:30:45
 • پایان برنامه: 16:56:49
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

چوب خط (بازپخش)

[مجریان: علی مروی - خانم افشار] -[تهیه کننده و کارگردان: علی مروی]

 • شروع برنامه:17:00:53
 • پایان برنامه: 17:49:40
 • طول برنامه:48 دقیقه

آفاق

[مجری: شهریار ضیا آذری] - [سال تولید : 1396] - [تهیه کننده: الهه بهبودی]

 • شروع برنامه:17:59:52
 • پایان برنامه: 18:10:15
 • طول برنامه:10 دقیقه

قیام لله

[تهیه کننده : روایت فتح] - [کارگردان : محمد زارع]

 • شروع برنامه:18:17:20
 • پایان برنامه: 18:29:41
 • طول برنامه:12 دقیقه

قیام لله

[تهیه کننده : روایت فتح] - [کارگردان : محمد زارع]

 • شروع برنامه:18:31:28
 • پایان برنامه: 18:55:34
 • طول برنامه:24 دقیقه

یک روز زندگی

[تهیه کننده : سید محسن حسینی] - [کارگردان : ابوالفضل حاجیان] - [سال تولید : 1396]

 • شروع برنامه:18:56:48
 • پایان برنامه: 19:21:59
 • طول برنامه:25 دقیقه

یک روز زندگی

[تهیه کننده : سید محسن حسینی] - [کارگردان : ابوالفضل حاجیان] - [سال تولید : 1396]

 • شروع برنامه:19:23:11
 • پایان برنامه: 19:44:06
 • طول برنامه:20 دقیقه

یک روز زندگی

[تهیه کننده : سید محسن حسینی] - [کارگردان : ابوالفضل حاجیان] - [سال تولید : 1396]

 • شروع برنامه:19:48:50
 • پایان برنامه: 19:53:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

کتابخوان انقلاب

معرفی کتاب مسافر تنها

 • شروع برنامه:20:00:18
 • پایان برنامه: 20:28:10
 • طول برنامه:27 دقیقه

ملازمان حرم

[تهیه کننده : طاهر ده پهلوان] - [کارگردان : سید یاسر صانعی] - [سال تولید : 1396]

 • شروع برنامه:20:31:45
 • پایان برنامه: 20:56:13
 • طول برنامه:24 دقیقه

پازل

[تهیه کننده و کارگردان: روح الله رحیمی] - [سال تولید : 1392]