جدول پخش

شبکه ifilm
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

شبی از شب ها- قسمت 6

کارگردان: رضا کریمی بازیگران: سعید پورصمیمی ، گوهر خیراندیش ، محمود جعفری ، فردوس کاویانی ، سعید امیرسلیمانی ، حمیدرضا پگاه ، فلورا سام

 • شروع برنامه:00:45:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

باغچه مینو - قسمت 41

کارگردان: رضا صفدری بازیگران: فتحعلی اویسی – بیژن بنفشه خواه – رضا داود نژاد – سید جواد رضویان – طیبه ابراهیم – سیاوش چراغی پور

 • شروع برنامه:01:45:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

یه وجب خاک - قسمت 11

کارگردان: علی عبدالعلی زاده- بازیگران: رضا بابک - برزو ارجمند - مهتاج نجومی - ابوالفضل پور عرب - آناهیتا نعمتی و مهران رجبی

 • شروع برنامه:02:45:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خداحافظ بچه - قسمت 12

مرتضی و لیلا بچه دار نمی شوند و تصمیم می گیرند بچه ای را به فرزندی قبول کنند ولی با مشکلات فراوانی مواجه می شوند تا اینکه ...

 • شروع برنامه:03:45:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

رنج پنهان - قسمت 12

بحران های سال 53 ، یوسف را وارد بازی پیچیده ای می کند که ...

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

در حاشیه - قسمت 24

ستارگان : سیامک انصاری,سیدجواد رضویان,مهران غفوریان,مهران مدیری, علی اوجی

 • شروع برنامه:05:45:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

ملکاوان - قسمت 25

ملکاوان سرنوشت یک زن را روایت می کند که شوهرش خارج از کشور خودکشی کرده و نهادهای امنیتی داخلی و خارجی در پی یافتن علت این خودکشی هستند.

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

دلنوازان - قسمت 25

کارگردان: حسین سهیلی‌زاده - بازیگران: شاهرخ استخری ،سحر قریشی ،فریبا کوثری و پرویز فلاحی پور

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

شبی از شب ها- قسمت 6

کارگردان: رضا کریمی بازیگران: سعید پورصمیمی ، گوهر خیراندیش ، محمود جعفری ، فردوس کاویانی ، سعید امیرسلیمانی ، حمیدرضا پگاه ، فلورا سام

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

باغچه مینو - قسمت 41

کارگردان: رضا صفدری بازیگران: فتحعلی اویسی – بیژن بنفشه خواه – رضا داود نژاد – سید جواد رضویان – طیبه ابراهیم – سیاوش چراغی پور

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

یه وجب خاک - قسمت 11

کارگردان: علی عبدالعلی زاده- بازیگران: رضا بابک - برزو ارجمند - مهتاج نجومی - ابوالفضل پور عرب - آناهیتا نعمتی و مهران رجبی

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خداحافظ بچه - قسمت 12

مرتضی و لیلا بچه دار نمی شوند و تصمیم می گیرند بچه ای را به فرزندی قبول کنند ولی با مشکلات فراوانی مواجه می شوند تا اینکه ...

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

رنج پنهان - قسمت 12

بحران های سال 53 ، یوسف را وارد بازی پیچیده ای می کند که ...

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

در حاشیه - قسمت 24

ستارگان : سیامک انصاری,سیدجواد رضویان,مهران غفوریان,مهران مدیری, علی اوجی

 • شروع برنامه:13:45:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

ملکاوان - قسمت 25

ملکاوان سرنوشت یک زن را روایت می کند که شوهرش خارج از کشور خودکشی کرده و نهادهای امنیتی داخلی و خارجی در پی یافتن علت این خودکشی هستند.

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

دلنوازان - قسمت 25

کارگردان: حسین سهیلی‌زاده - بازیگران: شاهرخ استخری ،سحر قریشی ،فریبا کوثری و پرویز فلاحی پور

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

شبی از شب ها- قسمت 7

کارگردان: رضا کریمی بازیگران: سعید پورصمیمی ، گوهر خیراندیش ، محمود جعفری ، فردوس کاویانی ، سعید امیرسلیمانی ، حمیدرضا پگاه ، فلورا سام

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

باغچه مینو - قسمت 42

کارگردان: رضا صفدری بازیگران: فتحعلی اویسی – بیژن بنفشه خواه – رضا داود نژاد – سید جواد رضویان – طیبه ابراهیم – سیاوش چراغی پور

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

یه وجب خاک - قسمت 12

آقای افشاری که هر روز درگیر حل و فصل مشکلات اهالی محله است با مشکلات جدید روبرو می شود تا اینکه ...

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خداحافظ بچه - قسمت 13

مرتضی و لیلا بچه دار نمی شوند و تصمیم می گیرند بچه ای را به فرزندی قبول کنند ولی با مشکلات فراوانی مواجه می شوند تا اینکه ...

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

رنج پنهان - قسمت 13

بحران های سال 53 ، یوسف را وارد بازی پیچیده ای می کند که ...

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

درحاشیه - قسمت 25

ستارگان : سیامک انصاری,سیدجواد رضویان,مهران غفوریان,مهران مدیری, علی اوجی

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

ملکاوان - قسمت 26

ملکاوان سرنوشت یک زن را روایت می کند که شوهرش خارج از کشور خودکشی کرده و نهادهای امنیتی داخلی و خارجی در پی یافتن علت این خودکشی هستند.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

دلنوازان - قسمت 26

کارگردان: حسین سهیلی‌زاده - بازیگران: شاهرخ استخری ،سحر قریشی ،فریبا کوثری و پرویز فلاحی پور

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.