جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

شبکه ورزش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:10:37
 • طول برنامه:10 دقیقه

ویدئو چک(نگاهی طنز به مسائل روز ورزش ایران و جهان)

نگاهی طنز به مسائل روز ورزش ایران و جهان / مجری : عبدالله روا

 • شروع برنامه:00:11:15
 • پایان برنامه: 00:49:35
 • طول برنامه:38 دقیقه

اتومبیل رانی ( اتومبیل رانی سرعت پرتغال - 2018)

اتومبيل راني ( اتومبیل رانی سرعت پرتغال - 2018) / گزارشگر : خراسانی

 • شروع برنامه:00:49:35
 • پایان برنامه: 01:03:20
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:01:03:20
 • پایان برنامه: 02:07:57
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

پینگ پنگ (رقابت های پینگ پنگ آزاد استرالیا - 2018)

پينگ پنگ (رقابت های پينگ پنگ آزاد استراليا - 2018) / گزارشگر : زنده دل

 • شروع برنامه:02:08:56
 • پایان برنامه: 03:03:09
 • طول برنامه:54 دقیقه

دوچرخه سواری (مسابقات دوچرخه سواری بی ام ایکس - 20

دوچرخه سواري (مسابقات دوچرخه سواري بی ام ایکس - 2018) / گزارشگر : قوانلوپور

 • شروع برنامه:03:03:09
 • پایان برنامه: 03:14:20
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:03:14:20
 • پایان برنامه: 04:39:28
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

جودو (رقابت های جودو لیگ امید تا المپیک)

جودو (رقابت های جودو ليگ اميد تا المپيک)

 • شروع برنامه:04:39:37
 • پایان برنامه: 04:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

آیه های قرآنی

 • شروع برنامه:04:56:18
 • پایان برنامه: 05:58:22
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

موتورسواری (رقابت های سوپر بایک انگلیس - 2018)

موتورسواري (رقابت های سوپر بايک انگليس - 2018) / گزارشگر : خراسانی

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:07:54
 • طول برنامه:6 دقیقه

مرشد زورخانه ای (غرقی)

مرشد زورخانه ای (غرقی)

 • شروع برنامه:06:07:54
 • پایان برنامه: 07:15:50
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

اسنوکر (رقابت های تور جهانی لتونی - 2018)

اسنوکر (رقابت های تور جهاني لتوني - 2018) / گزارشگر : ابولسانی

 • شروع برنامه:07:15:50
 • پایان برنامه: 07:27:38
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:07:27:38
 • پایان برنامه: 08:27:38
 • طول برنامه:1 ساعت

بازی های آسیایی جاکارتا - 2018/زنده

هجدهمین دوره بازی های آسیایی جاکارتا - 2018

 • شروع برنامه:08:27:38
 • پایان برنامه: 08:58:10
 • طول برنامه:30 دقیقه

ژیمناستیک (جام جهانی ژاپن - 2018)

ژیمناستیک (جام جهانی ژاپن - 2018) / گزارشگر : خرسندل

 • شروع برنامه:08:58:10
 • پایان برنامه: 11:57:10
 • طول برنامه:2 ساعت و 59 دقیقه

بازی های آسیایی جاکارتا - 2018/زنده

هجدهمین دوره بازی های آسیایی جاکارتا - 2018

 • شروع برنامه:12:02:00
 • پایان برنامه: 13:08:49
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

مجله آسیایی/بازپخش

مجله آسیایی (ویژه هجدهمین دوره بازی های آسیایی جاکارتا - 2018)

 • شروع برنامه:13:09:00
 • پایان برنامه: 13:14:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ( ظهر ) به افق تهران

"اذان ظهر به افق تهران - 13:09""غروب آفتاب - 19:55""اذان مغرب به افق تهران - 20:14""نیمه شب شرعی - 00:23"

 • شروع برنامه:13:18:48
 • پایان برنامه: 15:11:05
 • طول برنامه:1 ساعت و 52 دقیقه

بازی های آسیایی جاکارتا - 2018/زنده

هجدهمین دوره بازی های آسیایی جاکارتا - 2018

 • شروع برنامه:15:11:05
 • پایان برنامه: 15:26:46
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:15:26:46
 • پایان برنامه: 16:56:02
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

مجله آسیایی (زنده)

مجله آسیایی (ویژه هجدهمین دوره بازی های آسیایی جاکارتا - 2018)

 • شروع برنامه:16:58:35
 • پایان برنامه: 17:48:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

فوتبال نیمه اول/زنده (ژاپن - نپال)

فوتبال (ژاپن - نپال) / بازی های آسیایی جاکارتا - 2018

 • شروع برنامه:17:50:52
 • پایان برنامه: 18:55:12
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

فوتبال نیمه دوم/زنده(ژاپن - نپال)

فوتبال (ژاپن - نپال) / بازی های آسیایی جاکارتا - 2018

 • شروع برنامه:18:57:45
 • پایان برنامه: 19:38:21
 • طول برنامه:40 دقیقه

تکواندو ایرانی

بازنگری اخبارهفتگی تکواندو،نمایش اتفاقات جذاب ودیدنی وگاهاطنزاز حاشیه رقابت های تکواندوکشوروبررسی عملکردتکواندوکاران کشوردررقابت های بین المللی وگزارش هایی از حاشیه تیم ملی واردوی تکواندوکاران / مجری : سبحان اکرامی

 • شروع برنامه:19:38:21
 • پایان برنامه: 20:04:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:20:04:00
 • پایان برنامه: 20:14:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

آیه های قرآنی

 • شروع برنامه:20:23:38
 • پایان برنامه: 20:56:50
 • طول برنامه:33 دقیقه

بدمینتون (دیدار پایانی آزاد سنگاپور - 2018)

بدمينتون (ديدار پاياني آزاد سنگاپور - 2018) / گزارشگر : شاه حسینی

 • شروع برنامه:20:59:59
 • پایان برنامه: 23:29:59
 • طول برنامه:2 ساعت و 30 دقیقه

مجله آسیایی (زنده)

مجله آسیایی (ویژه هجدهمین دوره بازی های آسیایی جاکارتا - 2018)

 • شروع برنامه:23:29:59
 • پایان برنامه: 23:35:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:23:35:05
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:24 دقیقه

راگبی (رقابت های راگبی لیگ کانادا - 2018)

راگبي (رقابت های راگبي ليگ کانادا - 2018) / گزارشگر : امیری