جدول پخش

شبکه ورزش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:09:35
 • طول برنامه:9 دقیقه

فوتبال نیمه دوم/زنده (فرانسه - ترکیه)

فوتبال (فرانسه - ترکیه) / مقدماتی جام ملت های اروپا یورو - 2020 / گزارشگر : احمدی ، مجری : یکتامرام

 • شروع برنامه:00:09:35
 • پایان برنامه: 00:18:55
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:00:18:55
 • پایان برنامه: 01:33:38
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

دو ومیدانی (قهرمانی جهان قطر - 2019)

دو وميداني (قهرماني جهان قطر - 2019) / گزارشگر : کاظمی

 • شروع برنامه:01:33:38
 • پایان برنامه: 01:52:06
 • طول برنامه:18 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:01:52:06
 • پایان برنامه: 03:03:48
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

فوتبال ساحلی (پرتغال - لهستان)

فوتبال ساحلي (پرتغال - لهستان) / فوتبال ساحلي انتخابي جام جهاني روسيه - 2019 / گزارشگر : دهقانی

 • شروع برنامه:03:03:48
 • پایان برنامه: 03:16:36
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:03:16:36
 • پایان برنامه: 04:39:07
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

قایقرانی (قهرمانی جهان اتریش - 2019)

قايقراني (قهرمانی جهان اتریش - 2019) / گزارشگر : میلاد

 • شروع برنامه:04:39:07
 • پایان برنامه: 04:40:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:04:40:27
 • پایان برنامه: 04:47:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

آیه های قرآنی

 • شروع برنامه:04:47:00
 • پایان برنامه: 04:52:19
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ( صبح ) به وقت تهران

"اذان صبح به وقت تهران - 04:47""طلوع آفتاب - 06:10""اذان ظهر به وقت تهران - 11:50""غروب آفتاب - 17:30""اذان مغرب به وقت تهران - 17:48""نیمه شب شرعی - 23:09"

 • شروع برنامه:04:52:19
 • پایان برنامه: 04:53:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

دعاي فرج

 • شروع برنامه:04:53:36
 • پایان برنامه: 04:59:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:04:59:36
 • پایان برنامه: 05:58:44
 • طول برنامه:59 دقیقه

دوچرخه سواری (قهرمانی جوانان جهان انگلیس - 2019)

دوچرخه سواري (قهرماني جوانان جهان انگليس - 2019) / گزارشگر : ناصری

 • شروع برنامه:05:58:44
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

سرود جمهوري اسلامي ايران

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:05:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

مرشد زورخانه ای

مرشد زورخانه اي

 • شروع برنامه:06:05:51
 • پایان برنامه: 06:09:42
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:06:09:42
 • پایان برنامه: 06:22:19
 • طول برنامه:12 دقیقه

امروز ورزش کنیم

امروز ورزش کنیم

 • شروع برنامه:06:22:19
 • پایان برنامه: 06:25:28
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:06:25:28
 • پایان برنامه: 07:02:29
 • طول برنامه:37 دقیقه

بدمینتون (بدمینتون آزاد چین - 2019)

بدمينتون (بدمينتون آزاد چين - 2019) / گزارشگر : شاه حسینی

 • شروع برنامه:07:02:29
 • پایان برنامه: 07:06:44
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:07:06:44
 • پایان برنامه: 08:44:34
 • طول برنامه:1 ساعت و 37 دقیقه

فوتبال (تراکتور - پارس جنوبی جم)

فوتبال (تراکتور - پارس جنوبی جم) / هفته ششم ليگ برتر فوتبال کشور

 • شروع برنامه:08:44:34
 • پایان برنامه: 08:58:02
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:08:58:02
 • پایان برنامه: 09:08:06
 • طول برنامه:10 دقیقه

آموزش ورزش (بدمینتون)

آموزش ورزش (بدمينتون)

 • شروع برنامه:09:08:06
 • پایان برنامه: 09:09:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:09:09:54
 • پایان برنامه: 09:25:40
 • طول برنامه:15 دقیقه

آقای ورزش

آقاي ورزش

 • شروع برنامه:09:25:40
 • پایان برنامه: 09:26:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:09:26:43
 • پایان برنامه: 11:07:24
 • طول برنامه:1 ساعت و 40 دقیقه

والیبال/زنده (ایتالیا - برزیل)

والیبال (ایتالیا - برزیل) / جام جهاني واليبال 2019 - ژاپن / مجری : نجات پور ، گزارشگر : کرده

 • شروع برنامه:11:07:24
 • پایان برنامه: 11:41:38
 • طول برنامه:34 دقیقه

ویدئو چک(نگاهی طنز به مسائل روز ورزش ایران و جهان)

نگاهی طنز به مسائل روز ورزش ایران و جهان / مجری : عبدالله روا

 • شروع برنامه:11:41:38
 • پایان برنامه: 11:43:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:11:43:37
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

آیه های قرآنی

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 11:54:10
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ( ظهر ) به وقت تهران

"اذان ظهر به وقت تهران - 11:50""غروب آفتاب - 17:30""اذان مغرب به وقت تهران - 17:48""نیمه شب شرعی - 23:09"

 • شروع برنامه:11:54:10
 • پایان برنامه: 11:55:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

دعای فرج

 • شروع برنامه:11:55:35
 • پایان برنامه: 12:01:37
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:12:01:37
 • پایان برنامه: 12:20:14
 • طول برنامه:18 دقیقه

باشگاه خونگی

باشگاه خونگی

 • شروع برنامه:12:20:14
 • پایان برنامه: 12:23:45
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:12:23:45
 • پایان برنامه: 14:19:31
 • طول برنامه:1 ساعت و 55 دقیقه

والیبال/زنده (آرژانتین - استرالیا)

والیبال (آرژانتین - استرالیا) / جام جهاني واليبال 2019 - ژاپن / مجری : نجات پور ، گزارشگر : محتشمیان

 • شروع برنامه:14:19:31
 • پایان برنامه: 14:26:05
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:14:26:05
 • پایان برنامه: 14:49:45
 • طول برنامه:23 دقیقه

مجله لیگ قهرمانان اروپا - 2019

مجله لیگ قهرمانان اروپا - 2019

 • شروع برنامه:14:49:45
 • پایان برنامه: 14:52:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:14:52:43
 • پایان برنامه: 15:42:41
 • طول برنامه:49 دقیقه

تنیس روی میز (تور جهانی تنیس روی میز قهرمانی آسیا

تنيس روي ميز (تور جهاني تنيس روي ميز قهرماني آسيا اندونزي - 2019) / گزارشگر : زنده دل

 • شروع برنامه:15:42:41
 • پایان برنامه: 16:00:16
 • طول برنامه:17 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:16:00:16
 • پایان برنامه: 16:10:20
 • طول برنامه:10 دقیقه

آموزش ورزش (بدمینتون)

آموزش ورزش (بدمینتون)

 • شروع برنامه:16:10:20
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:45:46
 • طول برنامه:15 دقیقه

آقای ورزش

آقاي ورزش

 • شروع برنامه:16:45:46
 • پایان برنامه: 16:58:34
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:16:58:34
 • پایان برنامه: 17:43:46
 • طول برنامه:45 دقیقه

تکواندو ایرانی

بازنگری اخبارهفتگی تکواندو،نمایش اتفاقات جذاب ودیدنی وگاهاطنزاز حاشیه رقابت های تکواندوکشوروبررسی عملکردتکواندوکاران کشوردررقابت های بین المللی وگزارش هایی از حاشیه تیم ملی واردوی تکواندوکاران / مجری : سبحان اکرامی

 • شروع برنامه:17:43:46
 • پایان برنامه: 17:44:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:17:44:56
 • پایان برنامه: 17:48:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

آیه های قرآنی

 • شروع برنامه:17:48:00
 • پایان برنامه: 17:51:02
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان ( مغرب ) به وقت تهران

"اذان مغرب به وقت تهران - 17:48""نیمه شب شرعی - 23:09"

 • شروع برنامه:17:51:02
 • پایان برنامه: 17:52:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

دعای فرج

 • شروع برنامه:17:52:38
 • پایان برنامه: 18:01:06
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:18:01:06
 • پایان برنامه: 20:42:09
 • طول برنامه:2 ساعت و 41 دقیقه

کشتی/زنده (نوزدهمین دوره لیگ برتر کشتی - سالن شهدا

کشتی (نوزدهمین دوره لیگ برتر کشتی - سالن شهدای هفتم تیر) مجری: پیرایرانی - گزارشگر: عامل

 • شروع برنامه:20:42:09
 • پایان برنامه: 22:10:23
 • طول برنامه:1 ساعت و 28 دقیقه

اتومبیل رانی (مرحله هفدهم فرمول یک ژاپن - 2019)

اتومبیل رانی (مرحله هفدهم فرمول يک ژاپن - 2019) / گزارشگر : صباغ

 • شروع برنامه:22:10:23
 • پایان برنامه: 22:12:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:22:12:39
 • پایان برنامه: 23:03:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

فوتبال نیمه اول/زنده (سوئد - اسپانیا)

فوتبال (سوئد - اسپانیا) / مقدماتی جام ملت های اروپا یورو - 2020 / مجری : پوربخش ، گزارشگر : محمدی مرام

 • شروع برنامه:23:03:00
 • پایان برنامه: 23:15:25
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:23:15:25
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:44 دقیقه

فوتبال نیمه دوم/زنده (سوئد - اسپانیا)

فوتبال (سوئد - اسپانیا) / مقدماتی جام ملت های اروپا یورو - 2020 / مجری : پوربخش ، گزارشگر : محمدی مرام