جدول پخش

شبکه ورزش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:18:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

فوتبال نیمه اول/زنده (پاراگوئه - قطر)

فوتبال (پاراگوئه - قطر) / کوپا آمه ريکا - 2019 / گزارشگر : رضا محمدعلی

 • شروع برنامه:00:18:00
 • پایان برنامه: 00:33:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

لذت فوتبال (زنده)

مجله تصویری ورزشی فوتبال / مجری : توتونچی ، مجیدی

 • شروع برنامه:00:33:00
 • پایان برنامه: 01:23:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

فوتبال نیمه دوم/زنده (پاراگوئه - قطر)

فوتبال (پاراگوئه - قطر) / کوپا آمه ريکا - 2019 / گزارشگر : رضا محمدعلی

 • شروع برنامه:01:23:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

لذت فوتبال (زنده)

مجله تصویری ورزشی فوتبال / مجری : توتونچی ، مجیدی

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:18:34
 • طول برنامه:48 دقیقه

فوتبال نیمه اول/زنده (اروگوئه - اکوادور)

فوتبال (اروگوئه - اکوادور) / کوپا آمه ريکا - 2019 / گزارشگر : قاسمی

 • شروع برنامه:03:18:34
 • پایان برنامه: 03:33:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:03:33:00
 • پایان برنامه: 04:01:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

فوتبال نیمه دوم/زنده (اروگوئه - اکوادور)

فوتبال (اروگوئه - اکوادور) / کوپا آمه ريکا - 2019 / گزارشگر : قاسمی

 • شروع برنامه:04:01:00
 • پایان برنامه: 04:02:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اذان ( صبح ) به وقت تهران

"اذان صبح به وقت تهران - 04:01""طلوع آفتاب - 05:48""اذان ظهر به وقت تهران - 13:05""غروب آفتاب - 20:22""اذان مغرب به وقت تهران - 20:44""نیمه شب شرعی - 00:12"

 • شروع برنامه:04:02:00
 • پایان برنامه: 04:22:52
 • طول برنامه:20 دقیقه

فوتبال نیمه دوم/زنده (اروگوئه - اکوادور)

فوتبال (اروگوئه - اکوادور) / کوپا آمه ريکا - 2019 / گزارشگر : قاسمی

 • شروع برنامه:04:22:52
 • پایان برنامه: 04:25:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:04:25:28
 • پایان برنامه: 05:04:10
 • طول برنامه:38 دقیقه

بدمینتون (اندونزی - ژاپن)

بدمینتون (اندونزی - ژاپن) / سوپرکاپ چین - 2019 / گزارشگر : شاه حسینی

 • شروع برنامه:05:04:10
 • پایان برنامه: 05:11:16
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:05:11:16
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

مستند اورست

مستند اورست

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:02:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

سرود جمهوري اسلامي ايران

 • شروع برنامه:13:05:00
 • پایان برنامه: 13:10:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ( ظهر ) به وقت تهران

"اذان ظهر به وقت تهران - 13:05""غروب آفتاب - 20:22""اذان مغرب به وقت تهران - 20:44""نیمه شب شرعی - 00:12"

 • شروع برنامه:13:10:40
 • پایان برنامه: 13:12:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

دعای فرج

 • شروع برنامه:13:12:05
 • پایان برنامه: 13:25:51
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:13:25:51
 • پایان برنامه: 15:07:33
 • طول برنامه:1 ساعت و 41 دقیقه

فوتبال (اروگوئه - اکوادور)

فوتبال (اروگوئه - اکوادور) / کوپا آمه ريکا - 2019 / گزارشگر : قاسمی

 • شروع برنامه:15:07:33
 • پایان برنامه: 15:23:46
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:15:23:46
 • پایان برنامه: 16:20:06
 • طول برنامه:56 دقیقه

دوچرخه سواری (مرحله سیزدهم تور ایتالیا - 2019)

دوچرخه سواري (مرحله سيزدهم تور ايتاليا - 2019) / گزارشگر : ناصری

 • شروع برنامه:16:20:06
 • پایان برنامه: 16:29:39
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:16:29:39
 • پایان برنامه: 17:18:51
 • طول برنامه:49 دقیقه

مستند اورست

مستند اورست

 • شروع برنامه:17:18:51
 • پایان برنامه: 17:30:15
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:17:30:15
 • پایان برنامه: 20:32:01
 • طول برنامه:3 ساعت و 1 دقیقه

والیبال (ایران - لهستان)

والیبال (ایران - لهستان) / لیگ والیبال ملت ها - 2019 / گزارشگر : محتشمیان

 • شروع برنامه:20:32:01
 • پایان برنامه: 20:38:06
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:20:38:06
 • پایان برنامه: 20:44:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

آیه های قرآنی

 • شروع برنامه:20:44:00
 • پایان برنامه: 20:47:53
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان ( مغرب ) به وقت تهران

"اذان مغرب به وقت تهران - 20:44""نیمه شب شرعی - 00:12"

 • شروع برنامه:20:47:53
 • پایان برنامه: 20:49:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

دعای فرج

 • شروع برنامه:20:49:14
 • پایان برنامه: 21:02:03
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:21:02:03
 • پایان برنامه: 22:21:54
 • طول برنامه:1 ساعت و 19 دقیقه

بسکتبال (گلدن استیت - تورنتو)

بسکتبال (گلدن استیت - تورنتو) / دیدار نهایی ششم بسکتبال حرفه ای - 2019 / گزارشگر : آتشی

 • شروع برنامه:22:21:54
 • پایان برنامه: 22:31:37
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:22:31:37
 • پایان برنامه: 23:05:04
 • طول برنامه:33 دقیقه

ویدئو چک(نگاهی طنز به مسائل روز ورزش ایران و جهان)

نگاهی طنز به مسائل روز ورزش ایران و جهان / مجری : عبدالله روا

 • شروع برنامه:23:05:04
 • پایان برنامه: 23:10:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091