جدول پخش

شبکه ورزش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:25:40
 • طول برنامه:25 دقیقه

فوتبال نیمه دوم/زنده (شفیلدیونایتد - آرسنال)

فوتبال (شفیلدیونایتد - آرسنال) / هفته 9 لیگ برتر انگلیس – 2019 / مجری : یکتامرام ، گزارشگر : ابوفاضلی

 • شروع برنامه:00:25:40
 • پایان برنامه: 00:35:37
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:00:35:37
 • پایان برنامه: 01:22:20
 • طول برنامه:46 دقیقه

دو و میدانی (قهرمانی جهان قطر - 2019)

دو و ميداني (قهرماني جهان قطر - 2019) / گزارشگر : کاظمی

 • شروع برنامه:01:22:20
 • پایان برنامه: 01:25:54
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:01:25:54
 • پایان برنامه: 02:14:03
 • طول برنامه:48 دقیقه

تیراندازی (جام جهانی به اهداف پروازی - 2019)

تیراندازی (جام جهانی به اهداف پروازی - 2019) / گزارشگر: حقیقت

 • شروع برنامه:02:14:03
 • پایان برنامه: 02:15:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:02:15:23
 • پایان برنامه: 03:23:14
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

اتومبیل رانی (مسابقات اتومبیل رانی رالی کراس لتونی

اتومبيل راني (مسابقات اتومبيل راني رالي کراس لتوني - 2019) / گزارشگر : خراسانی

 • شروع برنامه:03:23:14
 • پایان برنامه: 03:26:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:03:26:20
 • پایان برنامه: 04:48:29
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

بدمینتون (بدمینتون آزاد چین - 2019)

بدمينتون (بدمينتون آزاد چين - 2019) / گزارشگر : شاه حسینی

 • شروع برنامه:04:48:29
 • پایان برنامه: 04:48:40
 • طول برنامه:

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:04:48:40
 • پایان برنامه: 04:53:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

آیه های قرآنی

 • شروع برنامه:04:53:00
 • پایان برنامه: 04:57:58
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ( صبح ) به وقت تهران

"اذان صبح به وقت تهران - 04:53""طلوع آفتاب - 06:16""اذان ظهر به وقت تهران - 11:49""غروب آفتاب - 17:21""اذان مغرب به وقت تهران - 17:39""نیمه شب شرعی - 23:07"

 • شروع برنامه:04:57:58
 • پایان برنامه: 04:59:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

دعای فرج

 • شروع برنامه:04:59:34
 • پایان برنامه: 05:01:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:05:01:34
 • پایان برنامه: 05:56:02
 • طول برنامه:54 دقیقه

اسکی پرش چمن (جایزه بزرگ لهستان - 2019)

اسکي پرش چمن (جايزه بزرگ لهستان - 2019) / گزارشگر : نظر

 • شروع برنامه:05:56:02
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

سرود جمهوري اسلامي ايران

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:06:54
 • طول برنامه:5 دقیقه

مرشد زورخانه ای

مرشد زورخانه اي

 • شروع برنامه:06:06:54
 • پایان برنامه: 06:09:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:06:09:24
 • پایان برنامه: 06:28:26
 • طول برنامه:19 دقیقه

امروز ورزش کنیم

امروز ورزش کنیم

 • شروع برنامه:06:28:26
 • پایان برنامه: 06:33:04
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:06:33:04
 • پایان برنامه: 07:36:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

دوچرخه سواری (دوچرخه سواری جاده قهرمانی جهان انگلی

دوچرخه سواري (دوچرخه سواري جاده قهرماني جهان انگليس - 2019) / گزارشگر : ناصری

 • شروع برنامه:07:36:30
 • پایان برنامه: 07:43:13
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:07:43:13
 • پایان برنامه: 09:13:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

فوتبال (نساجی مازندران - تراکتور)

فوتبال (نساجی مازندران - تراکتور) / هفته 7 لیگ برتر کشور

 • شروع برنامه:09:13:20
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:44:44
 • طول برنامه:14 دقیقه

آقای ورزش

آقای ورزش

 • شروع برنامه:09:44:44
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:12:58
 • طول برنامه:12 دقیقه

آموزش ورزش (تناسب اندام)

آموزش ورزش (تناسب اندام)

 • شروع برنامه:10:12:58
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:49:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 19 دقیقه

ووشو (مسابقات ووشو قهرمانی جهان 2019 – چین)

ووشو (مسابقات ووشو قهرمانی جهان 2019 – چین) / گزارشگر : رحمانی

 • شروع برنامه:11:49:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اذان ( ظهر ) به وقت تهران

"اذان ظهر به وقت تهران - 11:49""غروب آفتاب - 17:21""اذان مغرب به وقت تهران - 17:39""نیمه شب شرعی - 23:07"

 • شروع برنامه:12:54:45
 • پایان برنامه: 12:56:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:12:56:33
 • پایان برنامه: 13:12:16
 • طول برنامه:15 دقیقه

باشگاه خونگی

باشگاه خونگی

 • شروع برنامه:13:12:16
 • پایان برنامه: 13:14:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:13:14:04
 • پایان برنامه: 13:38:02
 • طول برنامه:23 دقیقه

مجله لیگ قهرمانان اروپا - 2019

مجله لیگ قهرمانان اروپا - 2019

 • شروع برنامه:13:38:02
 • پایان برنامه: 13:40:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:13:40:27
 • پایان برنامه: 14:25:44
 • طول برنامه:45 دقیقه

تکواندو ایرانی

بازنگری اخبارهفتگی تکواندو،نمایش اتفاقات جذاب ودیدنی وگاهاطنزاز حاشیه رقابت های تکواندوکشوروبررسی عملکردتکواندوکاران کشوردررقابت های بین المللی وگزارش هایی از حاشیه تیم ملی واردوی تکواندوکاران / مجری : سبحان اکرامی

 • شروع برنامه:14:25:44
 • پایان برنامه: 14:27:44
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:14:27:44
 • پایان برنامه: 14:40:42
 • طول برنامه:12 دقیقه

آموزش ورزش (تناسب اندام)

آموزش ورزش (تناسب اندام)

 • شروع برنامه:14:40:42
 • پایان برنامه: 14:42:52
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:14:42:52
 • پایان برنامه: 14:57:36
 • طول برنامه:14 دقیقه

آقای ورزش

آقای ورزش

 • شروع برنامه:14:57:36
 • پایان برنامه: 14:59:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:14:59:57
 • پایان برنامه: 17:39:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 39 دقیقه

ووشو/زنده (مسابقات ووشو قهرمانی جهان 2019 – چین)

ووشو (مسابقات ووشو قهرمانی جهان 2019 – چین) / مجری : پوربخش ، گزارشگر : رحمانی ، مهمان برنامه : اوجاقی (کارشناس ووشو)

 • شروع برنامه:17:39:00
 • پایان برنامه: 17:40:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اذان ( مغرب ) به وقت تهران

"اذان مغرب به وقت تهران - 17:39""نیمه شب شرعی - 23:07"

 • شروع برنامه:17:40:00
 • پایان برنامه: 17:56:05
 • طول برنامه:16 دقیقه

ووشو/زنده (مسابقات ووشو قهرمانی جهان 2019 – چین)

ووشو (مسابقات ووشو قهرمانی جهان 2019 – چین) / مجری : پوربخش ، گزارشگر : رحمانی ، مهمان برنامه : اوجاقی (کارشناس ووشو)

 • شروع برنامه:17:56:05
 • پایان برنامه: 17:59:36
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:17:59:36
 • پایان برنامه: 19:54:52
 • طول برنامه:1 ساعت و 55 دقیقه

کشتی/زنده (لیگ برتر کشتی آزاد - ساری)

کشتی (لیگ برتر کشتی آزاد - ساری) / مجری : پوربخش

 • شروع برنامه:19:54:52
 • پایان برنامه: 19:57:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:19:57:13
 • پایان برنامه: 20:21:15
 • طول برنامه:24 دقیقه

مجله لیگ قهرمانان اروپا - 2019

مجله لیگ قهرمانان اروپا - 2019

 • شروع برنامه:20:21:15
 • پایان برنامه: 20:23:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:20:23:56
 • پایان برنامه: 21:13:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

فوتبال نیمه اول/زنده (اتلتیکومادرید - بایرلورکوزن)

فوتبال (اتلتیکومادرید - بایرلورکوزن) / لیگ قهرمانان اروپا - 2019 / مجری : پوربخش ، گزارشگر : رضا محمدعلی

 • شروع برنامه:21:13:00
 • پایان برنامه: 21:25:08
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:21:25:08
 • پایان برنامه: 22:19:19
 • طول برنامه:54 دقیقه

فوتبال نیمه دوم/زنده (اتلتیکومادرید - بایرلورکوزن)

فوتبال (اتلتیکومادرید - بایرلورکوزن) / لیگ قهرمانان اروپا - 2019 / مجری : پوربخش ، گزارشگر : رضا محمدعلی

 • شروع برنامه:22:19:19
 • پایان برنامه: 22:28:32
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:22:28:32
 • پایان برنامه: 23:18:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

فوتبال نیمه اول/زنده (یوونتوس - لوکوموتیو مسکو)

فوتبال (یوونتوس - لوکوموتیو مسکو) / لیگ قهرمانان اروپا – 2019 / مجری : پوربخش ، گزارشگر : بسیجی

 • شروع برنامه:23:18:00
 • پایان برنامه: 23:31:38
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:23:31:38
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:28 دقیقه

فوتبال نیمه دوم/زنده (یوونتوس - لوکوموتیو مسکو)

فوتبال (یوونتوس - لوکوموتیو مسکو) / لیگ قهرمانان اروپا – 2019 / مجری : پوربخش ، گزارشگر : بسیجی