جدول پخش

شبکه ورزش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:16:12
 • طول برنامه:16 دقیقه

بسکتبال (تورنتو - بوستون)

بسکتبال (تورنتو - بوستون) / لیگ حرفه ای بسکتبال - 2018 / گزارشگر : مقیمی

 • شروع برنامه:00:16:12
 • پایان برنامه: 00:23:21
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:00:23:21
 • پایان برنامه: 02:22:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 58 دقیقه

فوتبال 120 (بازپخش)

بررسی اخبار ، نتایج و حاشیه های جذاب فوتبال در جهان / مجری : میثاقی

 • شروع برنامه:02:26:02
 • پایان برنامه: 03:04:07
 • طول برنامه:38 دقیقه

سوارکاری (مسابقات سوارکاری انتخابی جام جهانی ایتال

سوارکاري (مسابقات سوارکاري انتخابي جام جهاني ايتاليا - 2018) / گزارشگر : شفیعی

 • شروع برنامه:03:07:27
 • پایان برنامه: 04:22:45
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

هاکی روی چمن (هند - ژاپن)

هاکي روي چمن (هند - ژاپن) / رقابت های هاکی روی چمن عمان - 2018 / گزارشگر : بخارایی

 • شروع برنامه:04:26:37
 • پایان برنامه: 05:09:32
 • طول برنامه:42 دقیقه

دوچرخه سواری (رقابت های 6 روزه داخل سالن انگلیس -

دوچرخه سواري (رقابت های 6 روزه داخل سالن انگليس - 2018) / گزارشگر : ناصری

 • شروع برنامه:05:09:43
 • پایان برنامه: 05:16:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

آیه های قرآنی

 • شروع برنامه:05:23:15
 • پایان برنامه: 05:52:55
 • طول برنامه:29 دقیقه

بر سکوی افتخار / شرح حال زندگی پهلوان شهید حاج حام

بر سکوی افتخار / شرح حال زندگي پهلوان شهيد حاج حامد يعقوب نژاد

 • شروع برنامه:05:52:55
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:06:06:27
 • پایان برنامه: 06:45:37
 • طول برنامه:39 دقیقه

بدمینتون (دیدار نهایی آزاد ماکائو - 2018)

بدمينتون (ديدار نهايي آزاد ماکائو - 2018) / گزارشگر : شاه حسینی

 • شروع برنامه:06:45:37
 • پایان برنامه: 06:50:52
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:06:50:52
 • پایان برنامه: 07:35:26
 • طول برنامه:44 دقیقه

تکواندو (مرحله چهارم جایزه بزرگ انگلیس 2018 )

تکواندو (مرحله چهارم جایزه بزرگ انگلیس 2018 )

 • شروع برنامه:07:35:26
 • پایان برنامه: 07:41:07
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:07:41:07
 • پایان برنامه: 09:12:41
 • طول برنامه:1 ساعت و 31 دقیقه

فوتبال (استقلال خوزستان - نفت مسجد سلیمان)

فوتبال (استقلال خوزستان - نفت مسجد سليمان) / هفته يازدهم ليگ برتر کشور

 • شروع برنامه:09:12:41
 • پایان برنامه: 09:18:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:09:18:09
 • پایان برنامه: 09:31:02
 • طول برنامه:12 دقیقه

راهپیمایی در کوه های مریخی چابهار

راهپیمایی در کوه های مریخی چابهار

 • شروع برنامه:09:31:13
 • پایان برنامه: 10:28:18
 • طول برنامه:57 دقیقه

اتومبیل رانی (رقابت های اتومبیل رانی ناسکار - 2018

اتومبيل راني (رقابت هاي اتومبيل راني ناسکار - 2018) / گزارشگر : خراسانی

 • شروع برنامه:10:28:18
 • پایان برنامه: 10:35:54
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:10:35:54
 • پایان برنامه: 11:35:51
 • طول برنامه:59 دقیقه

تیر اندازی(تیراندازی با کمان ارتش های جهان )

تیر اندازی(تیراندازی با کمان ارتش های جهان )

 • شروع برنامه:11:35:51
 • پایان برنامه: 11:43:38
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:11:43:38
 • پایان برنامه: 11:49:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

آیه های قرآنی

 • شروع برنامه:11:54:58
 • پایان برنامه: 13:22:58
 • طول برنامه:1 ساعت و 28 دقیقه

فوتبال (ترکیه - سوئد)

فوتبال (ترکیه - سوئد) / لیگ ملت های اروپا - 2018 / گزارشگر : قاسمی

 • شروع برنامه:13:25:14
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

موتورسواری/زنده (مرحله پایانی موتو 3)

موتورسواری (مرحله پایانی موتو 3) والنسیا - 2018) / گزارشگر : صباغ

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 14:44:08
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:14:44:08
 • پایان برنامه: 15:50:39
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

موتورسواری/زنده (مرحله پایانی موتو 2)

موتورسواری (مرحله پایانی موتو 2) والنسیا - 2018) / گزارشگر : صباغ

 • شروع برنامه:15:50:39
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:09:15
 • طول برنامه:9 دقیقه

مجله بسکتبال

مجله بسکتبال

 • شروع برنامه:16:09:15
 • پایان برنامه: 16:24:46
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:16:24:46
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

والیبال/زنده (شهرداری ورامین - درنا ارومیه)

والیبال (شهرداری ورامین - درنا ارومیه) / هفته 8 والیبال لیگ برتر

 • شروع برنامه:17:16:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

والیبال/زنده (شهرداری ورامین - درنا ارومیه)

والیبال (شهرداری ورامین - درنا ارومیه) / هفته 8 والیبال لیگ برتر

 • شروع برنامه:18:30:54
 • پایان برنامه: 19:33:58
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

موتورسواری (مرحله پایانی موتو جی پی(موتو جی پی)

موتورسواری (مرحله پایانی موتو جی پی(موتو جی پی) والنسیا - 2018) / گزارشگر : صباغ

 • شروع برنامه:19:34:52
 • پایان برنامه: 20:24:20
 • طول برنامه:49 دقیقه

پینگ پنگ (دیدار نیمه نهایی پینگ پنگ تک نفره تور جه

پينگ پنگ (ديدار نيمه نهايي پينگ پنگ تک نفره تور جهاني سوئد - 2018) / گزارشگر : زنده دل

 • شروع برنامه:20:28:00
 • پایان برنامه: 21:18:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

فوتبال نیمه اول/زنده (ایرلند شمالی - اتریش)

فوتبال (ايرلند شمالي - اتريش) / ليگ ملت هاي اروپا - 2018 / گزارشگر : علیفر

 • شروع برنامه:21:18:00
 • پایان برنامه: 21:29:35
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:21:29:35
 • پایان برنامه: 22:24:55
 • طول برنامه:55 دقیقه

فوتبال نیمه دوم/زنده (ایرلند شمالی - اتریش)

فوتبال (ايرلند شمالي - اتريش) / ليگ ملت هاي اروپا - 2018 / گزارشگر : علیفر

 • شروع برنامه:22:27:44
 • پایان برنامه: 23:08:24
 • طول برنامه:40 دقیقه

ژیمناستیک (دیدار نهایی مسابقات بین المللی ژیمناستی

ژیمناستیک (ديدار نهايي مسابقات بين المللي ژيمناستيک روسيه - 2018) / گزارشگر : خرسندل

 • شروع برنامه:23:13:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:46 دقیقه

فوتبال نیمه اول/زنده (اسپانیا - بوسنی)

فوتبال (اسپانيا - بوسني) / فوتبال دوستانه - 2018 / گزارشگر : محمدی مرام