جدول پخش

شبکه ورزش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:28:39
 • طول برنامه:28 دقیقه

ورزش سه گانه (مسابقات جهانی ورزش سه گانه کانادا -

ورزش سه گانه (مسابقات جهاني ورزش سه گانه کانادا - 2019) / گزارشگر : ایمانی

 • شروع برنامه:00:28:39
 • پایان برنامه: 00:36:35
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:00:36:35
 • پایان برنامه: 01:10:45
 • طول برنامه:34 دقیقه

والیبال ساحلی (روسیه - آلمان)

والیبال ساحلی (روسیه - آلمان) / دیدارنهایی قهرمانی جهان آلمان - 2019 / گزارشگر : شاکری

 • شروع برنامه:01:10:45
 • پایان برنامه: 01:17:58
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:01:17:58
 • پایان برنامه: 01:49:26
 • طول برنامه:31 دقیقه

قایقرانی (جام جهانی اسلوونی - 2019)

قايقراني (جام جهانی اسلوونی - 2019) / گزارشگر : میلاد

 • شروع برنامه:01:49:26
 • پایان برنامه: 01:54:06
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:01:54:06
 • پایان برنامه: 02:58:47
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

فوتسال (سوهان محمد سیما قم - ارژن شیراز)

فوتسال (سوهان محمد سیما قم - ارژن شیراز) / هفته دوم لیگ برتر فوتسال کشور

 • شروع برنامه:02:58:47
 • پایان برنامه: 03:03:11
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:03:03:11
 • پایان برنامه: 04:14:11
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

جودو (قهرمانی جهان کانادا - 2019)

جودو (قهرمانی جهان کانادا - 2019) / گزارشگر : پوراسفندیاری

 • شروع برنامه:04:14:11
 • پایان برنامه: 04:14:24
 • طول برنامه:

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:04:14:24
 • پایان برنامه: 04:19:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

آیه های قرآنی

 • شروع برنامه:04:19:00
 • پایان برنامه: 04:23:19
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ( صبح ) به وقت تهران

"اذان صبح به وقت تهران - 04:19""طلوع آفتاب - 06:01""اذان ظهر به وقت تهران - 13:10""غروب آفتاب - 20:20""اذان مغرب به وقت تهران - 20:40""نیمه شب شرعی - 00:20"

 • شروع برنامه:04:23:19
 • پایان برنامه: 04:24:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

دعای فرج

 • شروع برنامه:04:24:44
 • پایان برنامه: 04:27:47
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:04:27:47
 • پایان برنامه: 04:58:26
 • طول برنامه:30 دقیقه

بر سکوی افتخار / شرح حال زندگی شهید مهران باقری

بر سکوی افتخار / شرح حال زندگي شهيد مهران باقري

 • شروع برنامه:04:58:26
 • پایان برنامه: 05:03:23
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:05:03:23
 • پایان برنامه: 05:54:50
 • طول برنامه:51 دقیقه

تیر و کمان (قهرمانی جهان رشته کامپوند هلند - 2019)

تیر و کمان (قهرمانی جهان رشته کامپوند هلند - 2019) / گزارشگر : ریاضی مهر

 • شروع برنامه:05:54:50
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

سرود جمهوری اسلامی ایران

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:03:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

مرشد زورخانه ای

مرشد زورخانه ای

 • شروع برنامه:06:03:32
 • پایان برنامه: 06:08:03
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:06:08:03
 • پایان برنامه: 08:10:44
 • طول برنامه:2 ساعت و 2 دقیقه

والیبال (آمریکا - روسیه)

والیبال (آمریکا - روسیه) / لیگ والیبال ملت ها - 2019 / گزارشگر : شاهمرادی

 • شروع برنامه:08:10:44
 • پایان برنامه: 08:15:18
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:08:15:18
 • پایان برنامه: 08:55:06
 • طول برنامه:39 دقیقه

تیراندازی (تیراندازی به اهداف پروازی تراپ جوانان ا

تیراندازی (تیراندازی به اهداف پروازی تراپ جوانان ایتالیا - 2019) / گزارشگر : حقیقت

 • شروع برنامه:08:55:06
 • پایان برنامه: 08:59:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:08:59:51
 • پایان برنامه: 09:53:29
 • طول برنامه:53 دقیقه

فوتبال ساحلی (گرجستان - بلغارستان)

فوتبال ساحلي (گرجستان - بلغارستان) / لیگ اروپا - 2019 / گزارشگر : دهقانی

 • شروع برنامه:09:53:29
 • پایان برنامه: 09:59:42
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:09:59:42
 • پایان برنامه: 10:10:04
 • طول برنامه:10 دقیقه

آموزش ورزش (تنیس روی میز)

آموزش ورزش (تنیس روی میز)

 • شروع برنامه:10:10:04
 • پایان برنامه: 10:16:39
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:10:16:39
 • پایان برنامه: 11:51:39
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

کشتی (کشتی انتخابی تیم ملی امید - تهران)

کشتی (کشتی انتخابی تیم ملی امید - تهران) / گزارشگر : عامل

 • شروع برنامه:11:51:39
 • پایان برنامه: 11:59:46
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:11:59:46
 • پایان برنامه: 13:01:12
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

مستند سفر بزرگ

مستند سفر بزرگ

 • شروع برنامه:13:01:12
 • پایان برنامه: 13:05:46
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:13:05:46
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

آیه های قرآنی

 • شروع برنامه:13:10:00
 • پایان برنامه: 13:14:18
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ( ظهر ) به وقت تهران

"اذان ظهر به وقت تهران - 13:10""غروب آفتاب - 20:20""اذان مغرب به وقت تهران - 20:40""نیمه شب شرعی - 00:20"

 • شروع برنامه:13:14:18
 • پایان برنامه: 13:15:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

دعای فرج

 • شروع برنامه:13:15:38
 • پایان برنامه: 13:33:50
 • طول برنامه:18 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:13:33:50
 • پایان برنامه: 14:08:12
 • طول برنامه:34 دقیقه

والیبال ساحلی (روسیه - آلمان)

والیبال ساحلی (روسیه - آلمان) / دیدارنهایی قهرمانی جهان آلمان - 2019 / گزارشگر : شاکری

 • شروع برنامه:14:08:12
 • پایان برنامه: 14:29:17
 • طول برنامه:21 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:14:29:17
 • پایان برنامه: 14:37:42
 • طول برنامه:8 دقیقه

مجری/زنده

مجری : یکتامرام

 • شروع برنامه:14:37:42
 • پایان برنامه: 14:55:45
 • طول برنامه:18 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:14:55:45
 • پایان برنامه: 15:18:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

فوتبال نیمه اول/زنده (نیوکاسل - ولورهمپتون)

فوتبال (نيوکاسل - ولورهمپتون) / فوتبال - 2019 / مجری : یکتامرام ، گزارشگر : بسیجی

 • شروع برنامه:15:18:00
 • پایان برنامه: 15:19:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:15:19:23
 • پایان برنامه: 15:33:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

دوچرخه سواری/زنده (مرحله یازدهم دوچرخه سواری توردو

دوچرخه سواری (مرحله یازدهم دوچرخه سواري توردوفرانس 2019 - فرانسه) / مجری : یکتامرام ، گزارشگر : شمعونیان

 • شروع برنامه:15:33:00
 • پایان برنامه: 16:24:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

فوتبال نیمه دوم/زنده (نیوکاسل - ولورهمپتون)

فوتبال (نيوکاسل - ولورهمپتون) / فوتبال - 2019 / مجری : یکتامرام ، گزارشگر : بسیجی

 • شروع برنامه:16:24:00
 • پایان برنامه: 16:25:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:16:25:19
 • پایان برنامه: 16:58:01
 • طول برنامه:32 دقیقه

دوچرخه سواری/زنده (مرحله یازدهم دوچرخه سواری توردو

دوچرخه سواری (مرحله یازدهم دوچرخه سواري توردوفرانس 2019 - فرانسه) / مجری : یکتامرام ، گزارشگر : شمعونیان

 • شروع برنامه:16:58:01
 • پایان برنامه: 16:59:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:16:59:00
 • پایان برنامه: 17:48:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

فوتبال نیمه اول/زنده (منچسترسیتی - وستهام)

فوتبال (منچسترسيتي - وستهام) / فوتبال - 2019 / مجری : یکتامرام ، گزارشگر : سیانکی

 • شروع برنامه:17:48:00
 • پایان برنامه: 18:03:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

دوچرخه سواری/زنده (مرحله یازدهم دوچرخه سواری توردو

دوچرخه سواری (مرحله یازدهم دوچرخه سواري توردوفرانس 2019 - فرانسه) / مجری : یکتامرام ، گزارشگر : شمعونیان

 • شروع برنامه:18:03:00
 • پایان برنامه: 18:54:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

فوتبال نیمه دوم/زنده (منچسترسیتی - وستهام)

فوتبال (منچسترسيتي - وستهام) / فوتبال - 2019 / مجری : یکتامرام ، گزارشگر : سیانکی

 • شروع برنامه:18:54:00
 • پایان برنامه: 20:08:04
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

دوچرخه سواری/زنده (مرحله یازدهم دوچرخه سواری توردو

دوچرخه سواری (مرحله یازدهم دوچرخه سواري توردوفرانس 2019 - فرانسه) / مجری : یکتامرام ، گزارشگر : شمعونیان

 • شروع برنامه:20:08:04
 • پایان برنامه: 20:15:42
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:20:15:42
 • پایان برنامه: 20:26:04
 • طول برنامه:10 دقیقه

آموزش ورزش (تنیس روی میز)

آموزش ورزش (تنیس روی میز)

 • شروع برنامه:20:26:04
 • پایان برنامه: 20:36:56
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:20:36:56
 • پایان برنامه: 20:40:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

آیه های قرآنی

 • شروع برنامه:20:40:00
 • پایان برنامه: 20:43:02
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان ( مغرب ) به وقت تهران

"اذان مغرب به وقت تهران - 20:40""نیمه شب شرعی - 00:20"

 • شروع برنامه:20:43:02
 • پایان برنامه: 20:44:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

دعای فرج

 • شروع برنامه:20:44:19
 • پایان برنامه: 20:52:27
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:20:52:27
 • پایان برنامه: 21:56:21
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

مستند سفر بزرگ

مستند سفر بزرگ

 • شروع برنامه:21:56:21
 • پایان برنامه: 22:30:44
 • طول برنامه:34 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:22:30:44
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

لذت فوتبال (زنده)

مجله تصویری ورزشی فوتبال / مجری : توتونچی ، مجیدی

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

فوتبال نیمه اول/زنده (تونس - نیجریه)

فوتبال (تونس - نیجریه) / رده بندی جام ملت هاي آفريقا - 2019 / گزارشگر : رضا محمدعلی