جدول پخش

شبکه ورزش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:03:17
 • طول برنامه:3 دقیقه

فوتبال نیمه اول/زنده (بارسلونا - وایادولید)

فوتبال (بارسلونا - وایادولید) / هفته 24 لیگا اسپانیا - 2019 / گزارشگر : رضا محمدعلی

 • شروع برنامه:00:03:17
 • پایان برنامه: 00:04:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

لذت فوتبال (زنده)

مجله تصویری ورزشی فوتبال / مجری : توتونچی ، مجیدی

 • شروع برنامه:00:04:55
 • پایان برنامه: 00:12:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:00:12:00
 • پایان برنامه: 00:16:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

لذت فوتبال (زنده)

مجله تصویری ورزشی فوتبال / مجری : توتونچی ، مجیدی

 • شروع برنامه:00:16:45
 • پایان برنامه: 00:17:05
 • طول برنامه:

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:00:17:05
 • پایان برنامه: 01:08:03
 • طول برنامه:50 دقیقه

فوتبال نیمه دوم/زنده (بارسلونا - وایادولید)

فوتبال (بارسلونا - وایادولید) / هفته 24 لیگا اسپانیا - 2019 / گزارشگر : رضا محمدعلی

 • شروع برنامه:01:08:03
 • پایان برنامه: 01:08:18
 • طول برنامه:

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:01:08:18
 • پایان برنامه: 01:14:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

لذت فوتبال (زنده)

مجله تصویری ورزشی فوتبال / مجری : توتونچی ، مجیدی

 • شروع برنامه:01:14:02
 • پایان برنامه: 01:17:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:01:17:38
 • پایان برنامه: 01:34:02
 • طول برنامه:16 دقیقه

لذت فوتبال (زنده)

مجله تصویری ورزشی فوتبال / مجری : توتونچی ، مجیدی

 • شروع برنامه:01:34:02
 • پایان برنامه: 01:44:19
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:01:44:19
 • پایان برنامه: 03:56:20
 • طول برنامه:2 ساعت و 12 دقیقه

فوتبال 120 (بازپخش)

بررسی اخبار ، نتایج و حاشیه های جذاب فوتبال در جهان / مجری : میثاقی

 • شروع برنامه:03:56:20
 • پایان برنامه: 04:13:34
 • طول برنامه:17 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:04:13:34
 • پایان برنامه: 05:17:32
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

اسنوکر (تور حرفه ای های دنیا انگلیس - 2019)

اسنوکر (تور حرفه اي هاي دنيا انگليس - 2019) / گزارشگر : ابولسانی

 • شروع برنامه:05:17:32
 • پایان برنامه: 05:21:17
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:05:21:17
 • پایان برنامه: 05:26:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

آیه های قرآنی

 • شروع برنامه:05:26:00
 • پایان برنامه: 05:30:19
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ( صبح ) به افق تهران

"اذان صبح به افق تهران - 05:26""طلوع آفتاب - 06:50""اذان ظهر به افق تهران - 12:18""غروب آفتاب - 17:48""اذان مغرب به افق تهران - 18:06""نیمه شب شرعی - 23:36"

 • شروع برنامه:05:30:19
 • پایان برنامه: 05:32:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای فرج

دعای فرج

 • شروع برنامه:05:32:30
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:02:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

سرود جمهوری اسلامی ایران

 • شروع برنامه:06:02:30
 • پایان برنامه: 06:06:53
 • طول برنامه:4 دقیقه

مرشد زورخانه ای

مرشد زورخانه ای

 • شروع برنامه:06:06:53
 • پایان برنامه: 07:04:32
 • طول برنامه:57 دقیقه

اسکیت سرعت (رقابت های اسکیت سرعت روی یخ نروژ - 201

اسکیت سرعت (رقابت های اسکیت سرعت روی یخ نروژ - 2019) / گزارشگر : بهلولی

 • شروع برنامه:07:04:32
 • پایان برنامه: 07:10:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:07:10:10
 • پایان برنامه: 07:41:52
 • طول برنامه:31 دقیقه

اسکواش (دیدار نیمه نهایی مسابقات جهانی اسکواش هند

اسکواش (ديدار نيمه نهايي مسابقات جهاني اسکواش هند - 2019) / گزارشگر : ضیاء الدینی

 • شروع برنامه:07:41:52
 • پایان برنامه: 07:53:54
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:07:53:54
 • پایان برنامه: 09:33:16
 • طول برنامه:1 ساعت و 39 دقیقه

فوتبال (تراکتورسازی - استقلال)

فوتبال (تراکتورسازی - استقلال) / هفته 18 لیگ برتر فوتبال کشور

 • شروع برنامه:09:33:16
 • پایان برنامه: 09:43:41
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:09:43:41
 • پایان برنامه: 12:08:33
 • طول برنامه:2 ساعت و 24 دقیقه

شب های فوتبالی (بازپخش)

نقد و بررسی بازی های لیگ برتر فوتبال ، جام حذفی و رقابت های مهم ملی / مجری : قاسمی ، کارشناس : عبداللهیان

 • شروع برنامه:12:08:33
 • پایان برنامه: 12:13:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:12:13:40
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

آیه های قرآنی

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:22:10
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ( ظهر ) به افق تهران

"اذان ظهر به افق تهران - 12:18""غروب آفتاب - 17:48""اذان مغرب به افق تهران - 18:06""نیمه شب شرعی - 23:36"

 • شروع برنامه:12:22:10
 • پایان برنامه: 12:23:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

دعای فرج

 • شروع برنامه:12:23:35
 • پایان برنامه: 12:29:42
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:12:29:42
 • پایان برنامه: 13:29:42
 • طول برنامه:1 ساعت

بولز (دیدار نهایی بولز داخل سالن قهرمانی جهان زیر

بولز (ديدار نهايي بولز داخل سالن قهرماني جهان زير 25 سال انگليس - 2019) / گزارشگر : امیری

 • شروع برنامه:13:29:42
 • پایان برنامه: 13:36:54
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:13:36:54
 • پایان برنامه: 14:31:16
 • طول برنامه:54 دقیقه

لذت فوتبال (زنده)

مجله تصویری ورزشی فوتبال / مجری : توتونچی ، مجیدی

 • شروع برنامه:14:31:16
 • پایان برنامه: 15:21:10
 • طول برنامه:49 دقیقه

فوتبال نیمه اول/زنده (رئال مادرید - جیرونا)

فوتبال (رئال مادرید - جیرونا) / هفته 24 لیگا اسپانیا - 2019 / گزارشگر : قاسمی

 • شروع برنامه:15:21:10
 • پایان برنامه: 15:35:32
 • طول برنامه:14 دقیقه

لذت فوتبال (زنده)

مجله تصویری ورزشی فوتبال / مجری : توتونچی ، مجیدی

 • شروع برنامه:15:35:32
 • پایان برنامه: 16:28:45
 • طول برنامه:53 دقیقه

فوتبال نیمه دوم/زنده (رئال مادرید - جیرونا)

فوتبال (رئال مادرید - جیرونا) / هفته 24 لیگا اسپانیا - 2019 / گزارشگر : قاسمی

 • شروع برنامه:16:28:45
 • پایان برنامه: 16:40:01
 • طول برنامه:11 دقیقه

لذت فوتبال (زنده)

مجله تصویری ورزشی فوتبال / مجری : توتونچی ، مجیدی

 • شروع برنامه:16:40:01
 • پایان برنامه: 16:45:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:16:45:05
 • پایان برنامه: 17:36:27
 • طول برنامه:51 دقیقه

پینگ پنگ (دیدار نیمه نهایی مسابقات برترین های اروپ

پينگ پنگ (ديدار نيمه نهايي مسابقات برترين هاي اروپا سویيس - 2019) / گزارشگر : زنده دل

 • شروع برنامه:17:36:27
 • پایان برنامه: 17:40:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:17:40:20
 • پایان برنامه: 18:05:49
 • طول برنامه:25 دقیقه

اسکی/زنده (اسکی پرش آلمان - 2019)

اسکی (اسکی پرش آلمان - 2019) / گزارشگر : محبی

 • شروع برنامه:18:05:49
 • پایان برنامه: 18:06:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:18:06:00
 • پایان برنامه: 18:09:02
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان ( مغرب ) به افق تهران

"اذان مغرب به افق تهران - 18:06""نیمه شب شرعی - 23:36"

 • شروع برنامه:18:09:02
 • پایان برنامه: 18:09:13
 • طول برنامه:

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:18:09:13
 • پایان برنامه: 18:51:48
 • طول برنامه:42 دقیقه

اسکی/زنده (اسکی پرش آلمان - 2019)

اسکی (اسکی پرش آلمان - 2019) / گزارشگر : محبی

 • شروع برنامه:18:51:48
 • پایان برنامه: 19:16:05
 • طول برنامه:24 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:19:16:05
 • پایان برنامه: 20:32:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 16 دقیقه

لذت فوتبال (زنده)

مجله تصویری ورزشی فوتبال / مجری : توتونچی ، مجیدی

 • شروع برنامه:20:32:10
 • پایان برنامه: 21:19:50
 • طول برنامه:47 دقیقه

فوتبال نیمه اول/زنده (اینتر_سامپدوریا)

فوتبال (اینتر_سامپدوریا) / سری آ ایتالیا - 2019 / گزارشگر : سیانکی

 • شروع برنامه:21:19:50
 • پایان برنامه: 21:36:15
 • طول برنامه:16 دقیقه

لذت فوتبال (زنده)

مجله تصویری ورزشی فوتبال / مجری : توتونچی ، مجیدی

 • شروع برنامه:21:36:15
 • پایان برنامه: 22:23:37
 • طول برنامه:47 دقیقه

فوتبال نیمه دوم/زنده (اینتر_سامپدوریا)

فوتبال (اینتر_سامپدوریا) / سری آ ایتالیا - 2019 / گزارشگر : سیانکی

 • شروع برنامه:22:23:37
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

لذت فوتبال (زنده)

مجله تصویری ورزشی فوتبال / مجری : توتونچی ، مجیدی

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

فوتبال نیمه اول/زنده (سنت اتین - پاری سن ژرمن)

فوتبال (سنت اتین - پاری سن ژرمن) / هفته 25 لیگ یک فرانسه - 2019 / گزارشگر : دهقانی