جدول پخش

شبکه سلامت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:47:13
 • طول برنامه:47 دقیقه

مجموعه تلویزیونی «بخش قلب»

[قالب] نمایشی [مدت] 47 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:00:53:27
 • پایان برنامه: 00:58:47
 • طول برنامه:5 دقیقه

ماجراجویان

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:24:41
 • طول برنامه:24 دقیقه

ایران

[قالب] مستند گزارشی [رده سنی] تمام سنین

 • شروع برنامه:01:30:18
 • پایان برنامه: 02:21:08
 • طول برنامه:50 دقیقه

ضربان

[قالب] ترکیبی [مدت] 51 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] ساختمان دندان وعلل آسیب های دندانی و راه های پیشگیری ازآسیب ها،

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:18:02
 • طول برنامه:48 دقیقه

حریم مهرورزی

[قالب] گفتگو محور [مدت] 48 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] بررسی میل جنسی درمردان وآموزش هایی درباره بلوغ

 • شروع برنامه:03:35:06
 • پایان برنامه: 03:47:16
 • طول برنامه:12 دقیقه

راز درون

[قالب] گزارشی [مدت] 12 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] این برنامه به انگیزه درانسان و نظرات روانشناسان وغریزه هایی

 • شروع برنامه:03:55:15
 • پایان برنامه: 04:03:19
 • طول برنامه:8 دقیقه

ایران

[قالب] مستند [مدئت] 8 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:04:08:11
 • پایان برنامه: 04:22:12
 • طول برنامه:14 دقیقه

سیب در قاب

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:25:09
 • پایان برنامه: 04:40:39
 • طول برنامه:15 دقیقه

برگی از دفتر وجود

[قالب] مستند [مدت] 15 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] برگی از دفتر حکمت پروردگار درآفرینش وخلقت انسان

 • شروع برنامه:04:45:32
 • پایان برنامه: 04:53:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت آیات شریف قرآن کریم

[سوره] واقعه

 • شروع برنامه:05:00:35
 • پایان برنامه: 05:56:24
 • طول برنامه:55 دقیقه

مستند « چگونه حرف میزنیم؟ »

[قالب] مستند [مدت] 56 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] دراین برنامه درخصوص پیدا کردن ریشه تکلم درانسان ها و اینکه آیا صحبت کردن

 • شروع برنامه:06:10:02
 • پایان برنامه: 06:35:59
 • طول برنامه:25 دقیقه

مادر، کودک، تندرستی

[قالب] ترکیبی [مدت] 26 دقیقه [رده سنی] بزرگسال [موضوع] این برنامه به مشکل شب ادراری در کودکان و راه

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 07:27:13
 • طول برنامه:47 دقیقه

مجموعه تلویزیونی «بخش قلب»

[قالب] نمایشی [مدت] 47 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:07:27:13
 • پایان برنامه: 07:33:24
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماوا

[قالب] موسیقی تصویر [مدت] 6 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:07:40:06
 • پایان برنامه: 07:55:48
 • طول برنامه:15 دقیقه

ورزش و سلامتی

[قالب] آموزشی [مدت] 16 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:08:01:37
 • پایان برنامه: 08:52:27
 • طول برنامه:50 دقیقه

ضربان

[قالب] ترکیبی [مدت] 51 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] ساختمان دندان وعلل آسیب های دندانی و راه های پیشگیری ازآسیب ها،

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:23:32
 • طول برنامه:23 دقیقه

دهکده تندرستی

[قالب] ترکیبی [مدت] 24 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع]در این برنامه کارشناس به علل افسردگی وبه پوچی زندگی رسیدن و انواع

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:55:56
 • طول برنامه:25 دقیقه

همین امروز (زنده)

[زنده] [قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 26 دقیقه [موضوع] مجله سلامت [خلاصه] معرفی جدیدترین برنامه‌های شبکه

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:42:03
 • طول برنامه:42 دقیقه

مادر، کودک، تندرستی

[قالب] ترکیبی [مدت] 42 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] این برنامه به عفونت های ادراری در کودکان و

 • شروع برنامه:11:00:19
 • پایان برنامه: 11:25:26
 • طول برنامه:25 دقیقه

گپ ‌گشت

[قالب] مستند [مدت] 25 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] الگوهای غلط رفتاری در جوان ها(این برنامه به بحث الگوسازی و تاثیر

 • شروع برنامه:11:30:09
 • پایان برنامه: 11:47:48
 • طول برنامه:17 دقیقه

همین امروز (زنده)

[زنده] [قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 18 دقیقه [موضوع] مجله سلامت [خلاصه] معرفی جدیدترین برنامه‌های شبکه

 • شروع برنامه:11:53:09
 • پایان برنامه: 12:00:53
 • طول برنامه:7 دقیقه

همین امروز (زنده)

[زنده] [قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 8 دقیقه [موضوع] مجله سلامت [خلاصه] معرفی جدیدترین برنامه‌های شبکه

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:58:12
 • طول برنامه:53 دقیقه

لوتوس

[قالب] ترکیبی [مدت] 53 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] در این برنامه شما با اطلاعات لازم در خصوص بیماریهای پوستی

 • شروع برنامه:13:02:33
 • پایان برنامه: 13:07:53
 • طول برنامه:5 دقیقه

ماجراجویان

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:10:00
 • پایان برنامه: 13:22:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

همایش‌های «تد»

[موضوع] یک مترجم جهانی برای جراحان[سخنران]استیون شوایتزبرگ

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:54:41
 • طول برنامه:24 دقیقه

ایران

[قالب] مستند گزارشی [رده سنی] تمام سنین

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

حال خوب

[قالب] ترکیبی [مدت] 55 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] در این برنامه با حضور دکتر مونا چراغی (روانشناس) در خصوص

 • شروع برنامه:14:59:53
 • پایان برنامه: 15:55:42
 • طول برنامه:55 دقیقه

مستند « چگونه حرف میزنیم؟ »

[قالب] مستند [مدت] 56 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] دراین برنامه درخصوص پیدا کردن ریشه تکلم درانسان ها و اینکه آیا صحبت کردن