جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

شبکه سلامت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:39:07
 • طول برنامه:39 دقیقه

مجموعه تلویزیونی «حادثه»

[قالب] نمایشی [مدت] 39 دقیقه [رده سین] همه سنین

 • شروع برنامه:00:43:53
 • پایان برنامه: 00:56:06
 • طول برنامه:12 دقیقه

همایش‌های «تد»

[قالب] آموزشی [مدت] 12 دقیقه [رده سین] همه سنین

 • شروع برنامه:01:00:01
 • پایان برنامه: 01:13:45
 • طول برنامه:13 دقیقه

ایران

[قالب] مستند گزارشی [مدت] 14 دقیقه [موضوع] جاذبه‌های گردشگری ایران‌زمین [خلاصه] این برنامه، به معرفی سبک‌های

 • شروع برنامه:01:24:05
 • پایان برنامه: 01:29:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

سکانس سلامت

[موضوع] گزیده ای از فیلم سیزده 59 ساخته سامان سالور

 • شروع برنامه:01:30:06
 • پایان برنامه: 02:20:36
 • طول برنامه:50 دقیقه

ضربان

[قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 51 دقیقه [موضوع] چشم‌پزشکی [خلاصه] در این برنامه، در خصوص

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:25:41
 • طول برنامه:55 دقیقه

حریم مهرورزی

[قالب] گفتگو محور [مدت] 56 دقیقه [رده سنی] بزرگسال

 • شروع برنامه:03:25:41
 • پایان برنامه: 03:31:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

سیب در قاب

[قالب] آموزشی [مدت] 5 دقیقه [رده سین] همه سنین

 • شروع برنامه:03:36:13
 • پایان برنامه: 04:13:46
 • طول برنامه:37 دقیقه

مستند «آیا مغز شما مردانه است یا زنانه؟»

[قالب] مستند [رده سنی] همه سنین [مدت] 38 دقیقه [موضوع] مغز انسان

 • شروع برنامه:04:17:42
 • پایان برنامه: 04:24:03
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه درسهای تد

[قالب] آموزشی [مدت] 6 دقیقه [رده سین] همه سنین

 • شروع برنامه:04:25:41
 • پایان برنامه: 04:30:56
 • طول برنامه:5 دقیقه

متولد سال 57

[موضوع] گزارش مرکز دیالیز تبریز

 • شروع برنامه:04:42:24
 • پایان برنامه: 04:50:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت آیات شریف قرآن کریم

[سوره] مائده ، [قاری] استاد پرهیزگار

 • شروع برنامه:04:50:00
 • پایان برنامه: 04:58:33
 • طول برنامه:8 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

موذن : استاد کریم منصوری

 • شروع برنامه:05:02:12
 • پایان برنامه: 05:17:24
 • طول برنامه:15 دقیقه

برگی از دفتر وجود

[قالب] مستند [رده سنی] همه سنین [مدت] 15 دقیقه

 • شروع برنامه:05:19:53
 • پایان برنامه: 05:34:53
 • طول برنامه:15 دقیقه

ره

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:40:02
 • پایان برنامه: 05:48:10
 • طول برنامه:8 دقیقه

ایران

[قالب] مستند [رده سنی] همه سنین [مدت] 8 دقیقه

 • شروع برنامه:06:04:03
 • پایان برنامه: 06:09:27
 • طول برنامه:5 دقیقه

سیب در قاب

[قالب] آموزشی [مدت] 5 دقیقه [رده سین] همه سنین

 • شروع برنامه:06:10:15
 • پایان برنامه: 06:36:48
 • طول برنامه:26 دقیقه

مادر، کودک، تندرستی

[قالب] ترکیبی [مدت]26 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] در این برنامه شما با اطلاعات لازم در خصوص بلع مواد غیر خوراکی و روش

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 07:24:07
 • طول برنامه:39 دقیقه

مجموعه تلویزیونی «حادثه»

[قالب] نمایشی [مدت] 39 دقیقه [رده سین] همه سنین

 • شروع برنامه:07:28:01
 • پایان برنامه: 07:38:04
 • طول برنامه:10 دقیقه

قاب سفید

[قالب] ترکیبی [مدت] 10 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:07:40:58
 • پایان برنامه: 07:56:47
 • طول برنامه:15 دقیقه

ورزش و سلامتی

[قالب] آموزشی [مدت] 16 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:08:01:35
 • پایان برنامه: 08:52:05
 • طول برنامه:50 دقیقه

ضربان

[قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 51 دقیقه [موضوع] چشم‌پزشکی [خلاصه] در این برنامه، در خصوص

 • شروع برنامه:08:54:23
 • پایان برنامه: 09:00:38
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام های بازرگانی

هیچ‌وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود، مقایسه نکنید!

 • شروع برنامه:09:00:58
 • پایان برنامه: 09:21:47
 • طول برنامه:20 دقیقه

دهکده تندرستی

[قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 21 دقیقه [موضوع] مجله تغذیه [خلاصه] در این برنامه، در خصوص

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:51:27
 • طول برنامه:21 دقیقه

همین امروز (زنده)

[زنده] [قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 21 دقیقه [موضوع] مجله سلامت [خلاصه] معرفی جدیدترین برنامه‌های

 • شروع برنامه:09:51:55
 • پایان برنامه: 09:59:40
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیام های بازرگانی

هیچ‌وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود، مقایسه نکنید!

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:41:17
 • طول برنامه:41 دقیقه

مادر، کودک، تندرستی

[قالب] ترکیبی [مدت] 41 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] تحلیل و بررسی کودک آزاری و انواع آن و راه

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:13:44
 • طول برنامه:13 دقیقه

ایران

[قالب] مستند گزارشی [مدت] 14 دقیقه [موضوع] جاذبه‌های گردشگری ایران‌زمین [خلاصه] این برنامه، به معرفی سبک‌های

 • شروع برنامه:11:17:26
 • پایان برنامه: 11:22:57
 • طول برنامه:5 دقیقه

متولد سال 57

[موضوع] گزارش از مرکز خدمات جامع سلامت صدف

 • شروع برنامه:11:23:25
 • پایان برنامه: 11:29:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام های بازرگانی

هیچ‌وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود، مقایسه نکنید!

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

همین امروز (زنده)

[زنده] [قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 30 دقیقه [موضوع] مجله سلامت [خلاصه] معرفی جدیدترین برنامه‌های

 • شروع برنامه:12:01:55
 • پایان برنامه: 12:09:40
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیام های بازرگانی

هیچ‌وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود، مقایسه نکنید!

 • شروع برنامه:12:10:00
 • پایان برنامه: 12:27:15
 • طول برنامه:17 دقیقه

طب در طبیعت

[قالب] مستند [مدت] 17 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:12:35:02
 • پایان برنامه: 12:50:14
 • طول برنامه:15 دقیقه

برگی از دفتر وجود

[قالب] مستند [رده سنی] همه سنین [مدت] 15 دقیقه

 • شروع برنامه:12:50:38
 • پایان برنامه: 12:55:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

سکانس سلامت

[قالب] نمایشی [مدت] 5 دقیقه [رده سین] همه سنین

 • شروع برنامه:12:58:28
 • پایان برنامه: 13:03:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناجات و نیایش

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:03:49
 • پایان برنامه: 13:09:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت آیات شریف قرآن کریم

[سوره] قمر و رحمن ، [قاری] محمد جواد پناهی

 • شروع برنامه:13:18:25
 • پایان برنامه: 13:24:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام های بازرگانی

هیچ‌وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود، مقایسه نکنید!

 • شروع برنامه:13:25:00
 • پایان برنامه: 13:50:33
 • طول برنامه:25 دقیقه

چشمان بیدار

[قالب] مستند [رده سنی] همه سنین [مدت] 26 دقیقه [خلاصه] این برنامه، به بررسی طرح‌های دانشگاهی در خصوص ظرفیت‌های

 • شروع برنامه:13:52:00
 • پایان برنامه: 13:59:45
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیام های بازرگانی

هیچ‌وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود، مقایسه نکنید!

 • شروع برنامه:14:00:05
 • پایان برنامه: 14:52:05
 • طول برنامه:52 دقیقه

حال خوب

[زنده] [قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 50 دقیقه [موضوع] سلامت جنسی [خلاصه] در این برنامه، در خصوص «سلامت

 • شروع برنامه:14:53:44
 • پایان برنامه: 14:59:58
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام های بازرگانی

هیچ‌وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود، مقایسه نکنید!

 • شروع برنامه:15:00:18
 • پایان برنامه: 15:37:51
 • طول برنامه:37 دقیقه

مستند «آیا مغز شما مردانه است یا زنانه؟»

[قالب] مستند [رده سنی] همه سنین [مدت] 38 دقیقه [موضوع] مغز انسان

 • شروع برنامه:15:51:55
 • پایان برنامه: 15:59:40
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیام های بازرگانی

هیچ‌وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود، مقایسه نکنید!

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:50:51
 • طول برنامه:50 دقیقه

ضربان

[قالب]گفتگو-اطلاع رسانی[مدت]51 دقیقه[گروه برنامه ساز]بهداشت و درمان[موضوع]این برنامه با اشاره به آسيب هاي دهان

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:21:44
 • طول برنامه:21 دقیقه

دهکده تندرستی

[قالب]گفتگو-اطلاع رسانی[مدت]22 دقیقه[موضوع] این برنامه به نحوه ی استفاده از مواد غذايي درطول شبانه

 • شروع برنامه:17:23:33
 • پایان برنامه: 17:29:48
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006007

 • شروع برنامه:17:30:08
 • پایان برنامه: 17:55:08
 • طول برنامه:25 دقیقه

همین امشب (زنده)

[زنده] [قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 25 دقیقه [موضوع] مجله سلامت [خلاصه] معرفی جدیدترین برنامه‌های

 • شروع برنامه:17:55:36
 • پایان برنامه: 18:03:21
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006007

 • شروع برنامه:18:03:41
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

سینما سلامت

[قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 59 دقیقه [موضوع] تحلیل فیلم عوارض جانبی، اثر استیون سودربرگ که عوارض جانبی

 • شروع برنامه:18:55:28
 • پایان برنامه: 19:01:42
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006007

 • شروع برنامه:19:02:02
 • پایان برنامه: 19:21:58
 • طول برنامه:19 دقیقه

گپ‌گشت

[قالب]ترکیبی[مدت]20 دقیقه

 • شروع برنامه:19:24:37
 • پایان برنامه: 19:51:27
 • طول برنامه:26 دقیقه

ایران

[قالب]مستند[مدت]27 دقیقه[موضوع]جاذبه های گردشگری شهرهای مختلف ایران[موضوع]این برنامه به موزه آستان حضرت معصومه

 • شروع برنامه:19:51:55
 • پایان برنامه: 19:59:40
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006007

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:12:48
 • طول برنامه:12 دقیقه

همین امشب (زنده)

[زنده] [قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 12 دقیقه [موضوع] مجله سلامت [خلاصه] معرفی جدیدترین برنامه‌های

 • شروع برنامه:20:18:17
 • پایان برنامه: 20:34:16
 • طول برنامه:15 دقیقه

ادامه همین امشب (زنده)

[زنده] [قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 15 دقیقه [موضوع] مجله سلامت [خلاصه] معرفی جدیدترین برنامه‌های

 • شروع برنامه:20:35:04
 • پایان برنامه: 20:51:54
 • طول برنامه:16 دقیقه

دنیای کودکانه

[قالب]ترکیبی[مدت]17 دقیقه[موضوع] دراین قسمت به معرفی بهترین اسباب باری ها برای کودکان

 • شروع برنامه:20:53:26
 • پایان برنامه: 20:59:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006007

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:52:27
 • طول برنامه:52 دقیقه

حال خوب (زنده)

[قالب]ترکیبی[مدت]53 دقیقه[تهیه کننده][گروه برنامه ساز]طرح و برنامه

 • شروع برنامه:21:52:55
 • پایان برنامه: 22:00:40
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006007

 • شروع برنامه:22:01:00
 • پایان برنامه: 22:51:51
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند « زوال عقل »

[قالب]مستند[مدت]51 دقیقه

 • شروع برنامه:22:53:26
 • پایان برنامه: 22:59:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006007

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:55:34
 • طول برنامه:55 دقیقه

لوتوس 2

[قالب]ترکیبی[مدت]56 دقیقه