جدول پخش

شبکه سلامت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:41:56
 • طول برنامه:41 دقیقه

مجموعه تلویزیونی «حادثه»

[قالب] نمایشی [رده سنی] همه سنین [مدت] 42 دقیقه

 • شروع برنامه:00:50:00
 • پایان برنامه: 01:00:05
 • طول برنامه:10 دقیقه

قاب سفید

[قالب] ترکیبی [رده سنی] بزرگسال [مدت] 10 دقیقه [موضوع] در این برنامه به نکاتی در خصوص «اعتیاد به مصرف

 • شروع برنامه:01:00:53
 • پایان برنامه: 01:16:58
 • طول برنامه:16 دقیقه

ایران

[قالب] مستند گزارشی [رده سنی] تمام سنین [مدت] 16 دقیقه [موضوع] جاذبه‌های گردشگری ایران‌زمین

 • شروع برنامه:01:16:58
 • پایان برنامه: 01:23:07
 • طول برنامه:6 دقیقه

موسیقی تصویر ایران جان

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:23:52
 • طول برنامه:53 دقیقه

ضربان

[قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 54 دقیقه [موضوع] طب فیزیکی و توانبخشی [خلاصه] در این برنامه، در خصوص

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:24:13
 • طول برنامه:54 دقیقه

حریم مهرورزی

[قالب] گفتگو-اطلاع رسانی [رده سنی] بزرگ‌سال [مدت] 54 دقیقه [موضوع] روابط زناشویی [خلاصه] این برنامه، به بررسی

 • شروع برنامه:03:24:13
 • پایان برنامه: 03:30:44
 • طول برنامه:6 دقیقه

سکانس سلامت

[موضوع] این میان‌برنامه، گوشه‌هایی از فیلم ماندگار «هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند.» ساخته پوران درخشنده با بازی شهاب

 • شروع برنامه:03:35:00
 • پایان برنامه: 04:27:34
 • طول برنامه:52 دقیقه

مستند «به من اعتماد کن، من پزشک هستم»

[قالب] مستند [رده سنی] همه سنین [مدت] 53 دقیقه [موضوع] این برنامه به بررسی «باکتری‌های روده،

 • شروع برنامه:04:35:03
 • پایان برنامه: 04:42:56
 • طول برنامه:7 دقیقه

ایران

[قالب] مستند گزارشی [رده سنی] تمام سنین [مدت] 8 دقیقه [موضوع] جاذبه‌های گردشگری

 • شروع برنامه:04:50:00
 • پایان برنامه: 05:00:47
 • طول برنامه:10 دقیقه

راز درون

[قالب] آموزشی [رده سنی] همه سنین [مدت] 11 دقیقه

 • شروع برنامه:05:01:14
 • پایان برنامه: 05:07:35
 • طول برنامه:6 دقیقه

درس‌های تد

[قالب] انیمیشن [رده سنی] همه سنین [مدت] 6 دقیقه

 • شروع برنامه:05:09:54
 • پایان برنامه: 05:25:08
 • طول برنامه:15 دقیقه

برگی از دفتر وجود

[قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 15 دقیقه [موضوع] شگفتی‌های آفرینش بدن انسان [خلاصه] این برنامه عملکرد

 • شروع برنامه:05:49:09
 • پایان برنامه: 05:54:58
 • طول برنامه:5 دقیقه

سیب در قاب

[قالب] گرافیکی [رده سنی] همه سنین [مدت] 6 دقیقه

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:35:06
 • طول برنامه:25 دقیقه

مادر، کودک، تندرستی

[قالب] ترکیبی [رده سنی] بزرگسال [مدت] 25 دقیقه [موضوع] در این برنامه با حضور دکتر پریسا

 • شروع برنامه:06:40:02
 • پایان برنامه: 07:21:58
 • طول برنامه:41 دقیقه

مجموعه تلویزیونی «حادثه»

[قالب] نمایشی [رده سنی] همه سنین [مدت] 42 دقیقه

 • شروع برنامه:07:21:58
 • پایان برنامه: 07:28:09
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماوا

[قالب] نماهنگ [مدت] 6 دقیقه

 • شروع برنامه:07:30:51
 • پایان برنامه: 07:36:08
 • طول برنامه:5 دقیقه

می‌خواهم بدانم

[قالب] انیمیشن [رده سنی] همه سنین [مدت] 5 دقیقه

 • شروع برنامه:07:40:00
 • پایان برنامه: 07:55:29
 • طول برنامه:15 دقیقه

ورزش و سلامتی

[قالب] گرافیکی [رده سنی] همه سنین [مدت] 15 دقیقه

 • شروع برنامه:08:00:47
 • پایان برنامه: 08:54:39
 • طول برنامه:53 دقیقه

ضربان

[قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 54 دقیقه [موضوع] طب فیزیکی و توانبخشی [خلاصه] در این برنامه، در خصوص

 • شروع برنامه:09:00:22
 • پایان برنامه: 09:27:57
 • طول برنامه:27 دقیقه

دهکده تندرستی

[قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 28 دقیقه [موضوع] مجله تغذیه [خلاصه] در این برنامه،

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:54:18
 • طول برنامه:24 دقیقه

همین امروز (زنده)

[زنده][قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 24 دقیقه [موضوع] مجله سلامت [خلاصه]معرفی جدیدترین برنامه‌های شبکه

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:40:32
 • طول برنامه:40 دقیقه

مادر، کودک، تندرستی

[قالب] ترکیبی [رده سنی] بزرگسال [مدت] 40 دقیقه [موضوع] در این برنامه با حضور دکتر

 • شروع برنامه:10:55:00
 • پایان برنامه: 11:19:08
 • طول برنامه:24 دقیقه

پروانه شو

[قالب] مستند [رده سنی] همه سنین [مدت] 24 دقیقه

 • شروع برنامه:11:29:57
 • پایان برنامه: 11:55:04
 • طول برنامه:25 دقیقه

همین امروز (زنده)

[زنده][قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 25 دقیقه [موضوع] مجله سلامت [خلاصه]معرفی جدیدترین برنامه‌های شبکه

 • شروع برنامه:12:07:03
 • پایان برنامه: 12:53:06
 • طول برنامه:46 دقیقه

لوتوس

[قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 46 دقیقه [موضوع] در این برنامه در خصوص

 • شروع برنامه:12:53:06
 • پایان برنامه: 13:03:59
 • طول برنامه:10 دقیقه

پیش نمایش مادر کودک تندرستی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:03:59
 • پایان برنامه: 13:09:19
 • طول برنامه:5 دقیقه

ماجراجویان

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:10:07
 • پایان برنامه: 13:17:40
 • طول برنامه:7 دقیقه

همایش‌های «تد»

[قالب] سخنرانی [رده سنی] همه سنین [مدت] 8 دقیقه

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:46:05
 • طول برنامه:16 دقیقه

ایران

[قالب] مستند گزارشی [رده سنی] تمام سنین [مدت] 16 دقیقه [موضوع] جاذبه‌های گردشگری ایران‌زمین

 • شروع برنامه:13:46:05
 • پایان برنامه: 13:51:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

فصل عاشقی

[قالب] نماهنگ [مدت] 5 دقیقه

 • شروع برنامه:13:59:56
 • پایان برنامه: 14:54:56
 • طول برنامه:55 دقیقه

حال خوب

[زنده][قالب] ترکیبی [رده سنی] بزرگسال [مدت] 55 دقیقه [موضوع] در این برنامه با حضور دکتر مونا چراغی (روان‌شناس)

 • شروع برنامه:15:00:38
 • پایان برنامه: 15:53:12
 • طول برنامه:52 دقیقه

مستند «به من اعتماد کن، من پزشک هستم»

[قالب] مستند [رده سنی] همه سنین [مدت] 53 دقیقه [موضوع] این برنامه به بررسی «باکتری‌های روده،