جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

شبکه سلامت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:34:08
 • طول برنامه:34 دقیقه

مجموعه تلویزیونی «حادثه»

[قالب] نمایشی [مدت] 34 دقیقه

 • شروع برنامه:00:45:04
 • پایان برنامه: 00:57:35
 • طول برنامه:12 دقیقه

همایش‌های «تد»

[قالبه گزارشی [مدت] 12 دقیقه

 • شروع برنامه:00:58:56
 • پایان برنامه: 01:28:09
 • طول برنامه:29 دقیقه

ایران

[قالب] مستند [مدت] 29 دقیقه [موضوع] این برنامه به معغرفی مجسمه های فلزی،جاذبه های آبی نجف آباد و همچنین صنایع

 • شروع برنامه:01:30:01
 • پایان برنامه: 02:16:43
 • طول برنامه:46 دقیقه

ضربان

[قالب] ترکیبی [مدت] 47 دقیقه [موضوع] این برنامه به بررسیی خالکوبی روی پوست و همچنین شادی در خانواده های

 • شروع برنامه:02:19:06
 • پایان برنامه: 02:24:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

درسهای تد

[قالب] گرافیکی [مدت] 5 دقیقه

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:21:53
 • طول برنامه:51 دقیقه

حریم مهرورزی

[قالب] ترکیبی [مدت] 52 دقیقه [موضوع] این برنامه به بررسی روابط زناشویی در خانواده هایی که

 • شروع برنامه:03:24:09
 • پایان برنامه: 03:29:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

سیب در قاب

[موضوع] این میان برنامه به کمک به خیال پردازی کودکان اشاره دارد.

 • شروع برنامه:03:34:24
 • پایان برنامه: 04:17:07
 • طول برنامه:42 دقیقه

مستند نقش آب

[قالب] مستند [مدت] 43 دقیقه

 • شروع برنامه:04:24:07
 • پایان برنامه: 04:29:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

متولد سال 57

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:30:10
 • پایان برنامه: 04:40:20
 • طول برنامه:10 دقیقه

ایران (کوتاه‌مدت)

[قالب] مستند [مدت] 10 دقیقه

 • شروع برنامه:04:47:21
 • پایان برنامه: 04:54:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت آیات شریف قرآن کریم

[سوره مبارکه] واقعه [قاری] استاد قاسم رضیعی

 • شروع برنامه:04:54:00
 • پایان برنامه: 05:02:33
 • طول برنامه:8 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

[اذان صبح به افق تهران 4:54]

 • شروع برنامه:05:10:09
 • پایان برنامه: 05:25:59
 • طول برنامه:15 دقیقه

برگی از دفتر وجود

[قالب] ترکیبی [مدت] 16 دقیقه [موضوع] برگی از دفتر حکمت پروردگار درآفرینش بدن انسان از زبان متخصصان

 • شروع برنامه:05:29:59
 • پایان برنامه: 05:40:32
 • طول برنامه:10 دقیقه

راز درون

[قالب] مستند [مدت] 10 دقیقه

 • شروع برنامه:05:40:32
 • پایان برنامه: 05:45:36
 • طول برنامه:5 دقیقه

درسهای تد

[موضوع] بررسی کتاب ژنوم انسان و شناسایی DNA

 • شروع برنامه:05:48:37
 • پایان برنامه: 05:54:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

من یک چاق خوشحال هستم

[موضوع] جور دیگه ای به چاقی نگاه کنیم

 • شروع برنامه:06:09:57
 • پایان برنامه: 06:43:02
 • طول برنامه:33 دقیقه

مادر، کودک، تندرستی (منتخب)

[قالب] ترکیبی [مدت] 33 دقیقه [موضوع] اگزما [خلاصه] این برنامه به بررسی بیماری اگزما درکودکان

 • شروع برنامه:06:45:01
 • پایان برنامه: 07:19:09
 • طول برنامه:34 دقیقه

مجموعه تلویزیونی «حادثه»

[موضوع] همچون قسمتی های دیگر اینبارحادثه آفرین یک جوان عقده ای مادرو ناپدری را به کام مرگ و می فرستد

 • شروع برنامه:07:29:28
 • پایان برنامه: 07:39:28
 • طول برنامه:10 دقیقه

قاب سفید

[قالب] ترکیبی [مدت] 10 دقیقه

 • شروع برنامه:07:44:58
 • پایان برنامه: 07:57:38
 • طول برنامه:12 دقیقه

ایران (کوتاه‌مدت)

[قالب] مستند [مدت] 13 دقیقه

 • شروع برنامه:08:02:54
 • پایان برنامه: 08:49:36
 • طول برنامه:46 دقیقه

ضربان

[قالب] ترکیبی [مدت] 47 دقیقه [موضوع] این برنامه به بررسیی خالکوبی روی پوست و همچنین شادی در خانواده های

 • شروع برنامه:09:00:11
 • پایان برنامه: 09:27:39
 • طول برنامه:27 دقیقه

دهکده تندرستی

[قالب] ترکیبی [مدت] 27 دقیقه [موضوع] پاسخ به سوالات بینندگان

 • شروع برنامه:09:30:01
 • پایان برنامه: 09:56:01
 • طول برنامه:26 دقیقه

همین امروز

[خلاصه] معرفی جدیدترین برنامه‌های شبکه سلامت[قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 30

 • شروع برنامه:09:59:59
 • پایان برنامه: 10:41:04
 • طول برنامه:41 دقیقه

مادر، کودک، تندرستی

[قالب] ترکیبی [مدت] 41 دقیقه

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:27:58
 • طول برنامه:27 دقیقه

ایران

[قالب] مستند [مدت] 28 دقیقه [موضوع] این برنامه به معرفی آثار باستانی حومه شهر تاریخی زابل و سواحل مروارید خلیج فارس

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:56:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

همین امروز

[خلاصه] معرفی جدیدترین برنامه‌های شبکه سلامت[قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 30

 • شروع برنامه:12:00:20
 • پایان برنامه: 12:55:42
 • طول برنامه:55 دقیقه

لوتوس

[قالب] ترکیبی [مدت] 55 دقیقه [موضوع] این برنامه

 • شروع برنامه:13:02:19
 • پایان برنامه: 13:08:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت آیات شریف قرآن کریم

[سوره مبارکه] توبه [قاری] استاد محمد عباسی

 • شروع برنامه:13:24:50
 • پایان برنامه: 13:53:41
 • طول برنامه:28 دقیقه

ایرانگرد

[قالب] مستند [مدت] 29 دقیقه

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:56:05
 • طول برنامه:56 دقیقه

سینما سلامت

[قالب] ترکیبی [مدت] 56 دقیقه [موضوع] این برنامه با نمایش قسمتهایی از فیلم پل خواب به مشکلات و عوارض و نحوه

 • شروع برنامه:15:02:56
 • پایان برنامه: 15:51:51
 • طول برنامه:48 دقیقه

مستند یک ساعت حیاتی

[قالب] مستند [مدت] 49 دقیقه