جدول پخش

شبکه سلامت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:39:04
 • طول برنامه:39 دقیقه

مجموعه تلویزیونی «دوباره زندگی»

[قالب] نمایشی [مدت] 39 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] تحقیق درباره ویروسی که باعث فلج کودک و افرادی از گاردملی می باشد

 • شروع برنامه:00:45:02
 • پایان برنامه: 00:53:15
 • طول برنامه:8 دقیقه

همایش‌های «تد»

[قالب] آموزشی [مدت] 8 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:00:53:15
 • پایان برنامه: 00:58:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

سیب در قاب

[قالب] آموزشی [مدت] 5 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:00:59:58
 • پایان برنامه: 01:27:28
 • طول برنامه:27 دقیقه

ایران

[قالب] مستند گزارشی [رده سنی] تمام سنین [مدت] 28 دقیقه [موضوع] جاذبه‌های گردشگری ایران‌زمین

 • شروع برنامه:01:30:10
 • پایان برنامه: 02:21:09
 • طول برنامه:50 دقیقه

ضربان

[قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 51 دقیقه [موضوع] قلب و عروق [خلاصه] در این برنامه، در خصوص

 • شروع برنامه:02:30:01
 • پایان برنامه: 03:27:07
 • طول برنامه:57 دقیقه

حریم مهرورزی

[قالب] گفتگو محور [مدت] 57 دقیقه [رده سنی] بزرگسال [موضوع] در این برنامه شما با اطلاعات لازم در خصوص شکستگی

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:19:27
 • طول برنامه:49 دقیقه

مستند «نُه ماهی که باعث به‌وجودآمدن ما می شود»

[قالب] مستند [مدت] 49 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:04:19:27
 • پایان برنامه: 04:33:28
 • طول برنامه:14 دقیقه

سیب در قاب

[قالب] آموزشی [مدت] 14 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:04:35:04
 • پایان برنامه: 04:45:24
 • طول برنامه:10 دقیقه

ایران

[قالب] مستند گزارشی [رده سنی] تمام سنین [مدت] 10 دقیقه [موضوع] این برنامه به معرفی شهرستان بروجن،

 • شروع برنامه:04:46:24
 • پایان برنامه: 05:03:57
 • طول برنامه:17 دقیقه

برگی از دفتر وجود

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:08:22
 • پایان برنامه: 05:16:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت آیات شریف قرآن کریم

[سوره] توبه - [قاری] استاد محمدرضا پورزرگری

 • شروع برنامه:05:23:22
 • پایان برنامه: 05:28:51
 • طول برنامه:5 دقیقه

موسیقی تصویر «محمد رسول ا... (ص)»

[قالب] موسیقی تصویر [مدت] 5 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:05:35:10
 • پایان برنامه: 05:50:23
 • طول برنامه:15 دقیقه

ره آورد

[قالب] گزارشی [مدت] 15 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:05:53:30
 • پایان برنامه: 05:59:13
 • طول برنامه:5 دقیقه

من یک چاق خوشحال هستم

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:00:59
 • پایان برنامه: 06:07:08
 • طول برنامه:6 دقیقه

موسیقی تصویر «ایران جان»

[قالب] موسیقی تصویر [مدت] 1 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:06:10:01
 • پایان برنامه: 06:37:11
 • طول برنامه:27 دقیقه

مادر، کودک، تندرستی

[قالب] ترکیبی [مد[قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 27 دقیقه [موضوع] زنان و زایمان [خلاصه] در این برنامه،ت] 27 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:06:40:20
 • پایان برنامه: 07:19:24
 • طول برنامه:39 دقیقه

مجموعه تلویزیونی «دوباره زندگی»

[قالب] نمایشی [مدت] 39 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] تحقیق درباره ویروسی که باعث فلج کودک و افرادی از گاردملی می باشد

 • شروع برنامه:07:19:24
 • پایان برنامه: 07:27:08
 • طول برنامه:7 دقیقه

تصاویر زیبا از گله اسب ها

[قالب] موسیقی تصویر [مدت] 8 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:07:29:50
 • پایان برنامه: 07:36:11
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه درسهای تد

[قالب] آموزشی [مدت] 4 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:07:40:12
 • پایان برنامه: 07:54:21
 • طول برنامه:14 دقیقه

ورزش و سلامتی

[قالب] آموزشی [مدت] 14 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:08:01:35
 • پایان برنامه: 08:52:34
 • طول برنامه:50 دقیقه

ضربان

[قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 51 دقیقه [موضوع] قلب و عروق [خلاصه] در این برنامه، در خصوص

 • شروع برنامه:09:00:15
 • پایان برنامه: 09:28:12
 • طول برنامه:27 دقیقه

دهکده تندرستی

[قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 28 دقیقه [موضوع] مجله تغذیه [خلاصه] در این برنامه، در خصوص

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:56:09
 • طول برنامه:26 دقیقه

همین امروز (زنده)

[زنده][قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 26 دقیقه [موضوع] مجله سلامت [خلاصه]معرفی جدیدترین برنامه‌های

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:44:55
 • طول برنامه:44 دقیقه

مادر، کودک، تندرستی

[قالب] ترکیبی [مدت] 45 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:11:00:07
 • پایان برنامه: 11:27:12
 • طول برنامه:27 دقیقه

تالار تجربه

[قالب] گفتگو محور [مدت] 27 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] در این برنامه دکتر ازتحصیل خود و مشقاتی که در روستاها کشیده

 • شروع برنامه:11:30:12
 • پایان برنامه: 11:47:07
 • طول برنامه:16 دقیقه

همین امروز (زنده)

[زنده][قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 17 دقیقه [موضوع] مجله سلامت [خلاصه]معرفی جدیدترین برنامه‌های

 • شروع برنامه:11:53:19
 • پایان برنامه: 12:04:23
 • طول برنامه:11 دقیقه

همین امروز (زنده)

[زنده][قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 11 دقیقه [موضوع] مجله سلامت [خلاصه]معرفی جدیدترین برنامه‌های

 • شروع برنامه:12:05:03
 • پایان برنامه: 12:22:36
 • طول برنامه:17 دقیقه

برگی از دفتر وجود

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:12:23:56
 • پایان برنامه: 12:29:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

موسیقی تصویر «هفت شهر»

[قالب] موسیقی تصویر [مدت] 6 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 12:59:50
 • طول برنامه:19 دقیقه

گیاهان شفابخش

[قالب] مستند [مدت] 20 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:13:02:48
 • پایان برنامه: 13:08:08
 • طول برنامه:5 دقیقه

ماجراجویان

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:10:07
 • پایان برنامه: 13:18:20
 • طول برنامه:8 دقیقه

همایش‌های «تد»

[قالب] آموزشی [مدت] 8 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:13:29:50
 • پایان برنامه: 13:57:20
 • طول برنامه:27 دقیقه

ایران

[قالب] مستند گزارشی [رده سنی] تمام سنین [مدت] 28 دقیقه [موضوع] جاذبه‌های گردشگری ایران‌زمین

 • شروع برنامه:14:00:45
 • پایان برنامه: 14:55:45
 • طول برنامه:55 دقیقه

حال خوب

[قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 55 دقیقه [موضوع] گلچین هفته [خلاصه] در این برنامه، در خصوص طرحواره

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:49:27
 • طول برنامه:49 دقیقه

مستند «نُه ماهی که باعث به‌وجودآمدن ما می شود»

[قالب] مستند [مدت] 49 دقیقه [رده سنی] همه سنین