جدول پخش

شبکه نسیم
 • شروع برنامه:00:37:09
 • پایان برنامه: 00:37:25
 • طول برنامه:

وله بادکنک

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:00:37:25
 • پایان برنامه: 00:44:09
 • طول برنامه:6 دقیقه

روبيکيو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:44:09
 • پایان برنامه: 01:07:26
 • طول برنامه:23 دقیقه

شکرآباد (تکرار)

[تهيه کننده] شهاب عباسي [کارگردان] شهاب عباسي [خلاصه برنامه] يک برنامه آيتمي طنز

 • شروع برنامه:01:07:26
 • پایان برنامه: 01:07:39
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:01:07:39
 • پایان برنامه: 01:09:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/02(قبل1)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:01:09:51
 • پایان برنامه: 01:29:25
 • طول برنامه:19 دقیقه

هوش برتر7 (تکرار)

[تهيه کننده] پور مقيمي [مجري] افشين ذي نوري [خلاصه برنامه] سنجش هوش بر پايه حافظه.قدرت ذهن.سرعت و هوش عملي و اطلاعات عمومي در قالب مسابقه اي جذاب و هيجان انگيز

 • شروع برنامه:01:29:25
 • پایان برنامه: 01:34:37
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/02(بين1)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:01:34:37
 • پایان برنامه: 02:03:28
 • طول برنامه:28 دقیقه

هوش برتر7 (تکرار)

[تهيه کننده] پور مقيمي [مجري] افشين ذي نوري [خلاصه برنامه] سنجش هوش بر پايه حافظه.قدرت ذهن.سرعت و هوش عملي و اطلاعات عمومي در قالب مسابقه اي جذاب و هيجان انگيز

 • شروع برنامه:02:03:28
 • پایان برنامه: 02:03:41
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:02:03:41
 • پایان برنامه: 02:11:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/02(قبل2)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:02:11:10
 • پایان برنامه: 02:21:16
 • طول برنامه:10 دقیقه

دزد و پليس (تکرار)

[کارگردان] سعيد آقا خاني [بازيگران] هومن برق نورد.بهنام تشکر [خلاصه برنامه] ماجراي يک پليس مخفي که وارد يک باند تبهکاري مي شود اما آنجا در يک حادثه حافظه خود را از دست مي دهد و....

 • شروع برنامه:02:21:16
 • پایان برنامه: 02:25:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/02(بين2)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:02:25:45
 • پایان برنامه: 02:37:03
 • طول برنامه:11 دقیقه

دزد و پليس (تکرار)

[کارگردان] سعيد آقا خاني [بازيگران] هومن برق نورد.بهنام تشکر [خلاصه برنامه] ماجراي يک پليس مخفي که وارد يک باند تبهکاري مي شود اما آنجا در يک حادثه حافظه خود را از دست مي دهد و....

 • شروع برنامه:02:37:03
 • پایان برنامه: 02:37:18
 • طول برنامه:

وله نسيم کلاسيک

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:02:37:18
 • پایان برنامه: 02:58:32
 • طول برنامه:21 دقیقه

قاچ (تکرار)

[مجري] رامبد جوان و جناب خان [خلاصه برنامه] برنامه شاد و مفرح ويژه جام جهاني فوتبال 2018 با حضور رامبد جوان و جناب خان

 • شروع برنامه:02:58:32
 • پایان برنامه: 02:58:45
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:02:58:45
 • پایان برنامه: 03:01:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/02(قبل3)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:03:01:20
 • پایان برنامه: 03:38:59
 • طول برنامه:37 دقیقه

کودک شو3 (تکرار)

[تهيه کننده] نصيري و پور محمدي [مجري] پژمان بازغي [ميهمان] نيمه شعبان [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري

 • شروع برنامه:03:38:59
 • پایان برنامه: 03:41:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/02(بين3)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:03:41:34
 • پایان برنامه: 04:40:55
 • طول برنامه:59 دقیقه

کودک شو3

[تهيه کننده] نصيري و پور محمدي [مجري] پژمان بازغي [ميهمان] نيمه شعبان [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري

 • شروع برنامه:04:40:55
 • پایان برنامه: 04:41:10
 • طول برنامه:

آرم استيشن شنا

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:04:41:10
 • پایان برنامه: 04:51:55
 • طول برنامه:10 دقیقه

شکرآباد (تکرار)

[تهيه کننده] شهاب عباسي [کارگردان] شهاب عباسي [خلاصه برنامه] يک برنامه آيتمي طنز

 • شروع برنامه:04:51:55
 • پایان برنامه: 04:52:03
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:04:52:03
 • پایان برنامه: 04:53:00
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:04:53:00
 • پایان برنامه: 04:57:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:57:45
 • پایان برنامه: 04:57:53
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:04:57:53
 • پایان برنامه: 05:10:25
 • طول برنامه:12 دقیقه

شکرآباد (تکرار)

[تهيه کننده] شهاب عباسي [کارگردان] شهاب عباسي [خلاصه برنامه] يک برنامه آيتمي طنز

 • شروع برنامه:05:10:25
 • پایان برنامه: 05:10:36
 • طول برنامه:

وله بادکنک 2

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:05:10:36
 • پایان برنامه: 06:12:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

شوتبال (تکرار)

[تهيه کننده] مقداد مومن نژاد [مجري] اميرحسين رستمي [ميهمان] عبدا..روا و ابوطالب حسيني [خلاصه برنامه] مسابقه اي جذاب و پر هيجان با حضور چهره هاي ورزشي-فرهنگي و هنري

 • شروع برنامه:06:12:00
 • پایان برنامه: 06:12:13
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:06:12:13
 • پایان برنامه: 06:16:27
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/02(قبل6)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:06:16:27
 • پایان برنامه: 06:26:33
 • طول برنامه:10 دقیقه

دزد و پليس (تکرار)

[کارگردان] سعيد آقا خاني [بازيگران] هومن برق نورد.بهنام تشکر [خلاصه برنامه] ماجراي يک پليس مخفي که وارد يک باند تبهکاري مي شود اما آنجا در يک حادثه حافظه خود را از دست مي دهد و....

 • شروع برنامه:06:26:33
 • پایان برنامه: 06:30:56
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/02(بين6)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:06:30:56
 • پایان برنامه: 06:42:14
 • طول برنامه:11 دقیقه

دزد و پليس (تکرار)

[کارگردان] سعيد آقا خاني [بازيگران] هومن برق نورد.بهنام تشکر [خلاصه برنامه] ماجراي يک پليس مخفي که وارد يک باند تبهکاري مي شود اما آنجا در يک حادثه حافظه خود را از دست مي دهد و....

 • شروع برنامه:06:42:14
 • پایان برنامه: 06:42:25
 • طول برنامه:

وله بادکنک 2

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:06:42:25
 • پایان برنامه: 07:03:39
 • طول برنامه:21 دقیقه

قاچ (تکرار)

[مجري] رامبد جوان و جناب خان [خلاصه برنامه] برنامه شاد و مفرح ويژه جام جهاني فوتبال 2018 با حضور رامبد جوان و جناب خان

 • شروع برنامه:07:03:39
 • پایان برنامه: 07:03:50
 • طول برنامه:

وله حروف سکه اي

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:07:03:50
 • پایان برنامه: 07:52:15
 • طول برنامه:48 دقیقه

هوش برتر7 (تکرار)

[تهيه کننده] پور مقيمي [مجري] افشين ذي نوري [خلاصه برنامه] سنجش هوش بر پايه حافظه.قدرت ذهن.سرعت و هوش عملي و اطلاعات عمومي در قالب مسابقه اي جذاب و هيجان انگيز

 • شروع برنامه:07:52:15
 • پایان برنامه: 07:52:28
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:07:52:28
 • پایان برنامه: 07:54:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/02(قبل8)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:07:54:34
 • پایان برنامه: 08:07:34
 • طول برنامه:13 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني ها-نسيم نما-دوربين مخفي-کمدي کلاسيک

 • شروع برنامه:08:07:34
 • پایان برنامه: 08:09:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/02(بين8)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:08:09:31
 • پایان برنامه: 08:17:09
 • طول برنامه:7 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني ها-نسيم نما-دوربين مخفي-کمدي کلاسيک

 • شروع برنامه:08:17:09
 • پایان برنامه: 08:40:26
 • طول برنامه:23 دقیقه

شکرآباد (تکرار)

[تهيه کننده] شهاب عباسي [کارگردان] شهاب عباسي [خلاصه برنامه] يک برنامه آيتمي طنز

 • شروع برنامه:08:40:26
 • پایان برنامه: 08:45:26
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس جامع بهار98

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:08:45:26
 • پایان برنامه: 08:45:39
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:08:45:39
 • پایان برنامه: 08:51:45
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/02(قبل9)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:08:51:45
 • پایان برنامه: 09:20:21
 • طول برنامه:28 دقیقه

شوتبال (تکرار)

[تهيه کننده] مقداد مومن نژاد [مجري] اميرحسين رستمي [ميهمان] عبدا..روا و ابوطالب حسيني [خلاصه برنامه] مسابقه اي جذاب و پر هيجان با حضور چهره هاي ورزشي-فرهنگي و هنري

 • شروع برنامه:09:20:21
 • پایان برنامه: 09:22:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/02(بين9)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:09:22:27
 • پایان برنامه: 09:55:15
 • طول برنامه:32 دقیقه

شوتبال (تکرار)

[تهيه کننده] مقداد مومن نژاد [مجري] اميرحسين رستمي [ميهمان] عبدا..روا و ابوطالب حسيني [خلاصه برنامه] مسابقه اي جذاب و پر هيجان با حضور چهره هاي ورزشي-فرهنگي و هنري

 • شروع برنامه:09:55:15
 • پایان برنامه: 09:55:28
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:09:55:28
 • پایان برنامه: 10:01:34
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/02(قبل10)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:10:01:34
 • پایان برنامه: 10:11:40
 • طول برنامه:10 دقیقه

دزد و پليس (تکرار)

[کارگردان] سعيد آقا خاني [بازيگران] هومن برق نورد.بهنام تشکر [خلاصه برنامه] ماجراي يک پليس مخفي که وارد يک باند تبهکاري مي شود اما آنجا در يک حادثه حافظه خود را از دست مي دهد و....

 • شروع برنامه:10:11:40
 • پایان برنامه: 10:13:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/02(بين10)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:10:13:46
 • پایان برنامه: 10:25:04
 • طول برنامه:11 دقیقه

دزد و پليس (تکرار)

[کارگردان] سعيد آقا خاني [بازيگران] هومن برق نورد.بهنام تشکر [خلاصه برنامه] ماجراي يک پليس مخفي که وارد يک باند تبهکاري مي شود اما آنجا در يک حادثه حافظه خود را از دست مي دهد و....

 • شروع برنامه:10:25:04
 • پایان برنامه: 10:25:16
 • طول برنامه:

آرم استيشن تيله

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:10:25:16
 • پایان برنامه: 10:30:16
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس جامع بهار98

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:10:30:16
 • پایان برنامه: 10:30:30
 • طول برنامه:

آرم استيشن پاندول

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:10:30:30
 • پایان برنامه: 10:51:44
 • طول برنامه:21 دقیقه

قاچ (تکرار)

[مجري] رامبد جوان و جناب خان [خلاصه برنامه] برنامه شاد و مفرح ويژه جام جهاني فوتبال 2018 با حضور رامبد جوان و جناب خان

 • شروع برنامه:10:51:44
 • پایان برنامه: 10:51:57
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:10:51:57
 • پایان برنامه: 10:58:35
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/02(قبل11)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:10:58:35
 • پایان برنامه: 11:36:14
 • طول برنامه:37 دقیقه

کودک شو3 (تکرار)

[تهيه کننده] نصيري و پور محمدي [مجري] پژمان بازغي [ميهمان] نيمه شعبان [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري

 • شروع برنامه:11:36:14
 • پایان برنامه: 11:37:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/02(بين11)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:11:37:48
 • پایان برنامه: 12:37:09
 • طول برنامه:59 دقیقه

کودک شو3

[تهيه کننده] نصيري و پور محمدي [مجري] پژمان بازغي [ميهمان] نيمه شعبان [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري

 • شروع برنامه:12:37:09
 • پایان برنامه: 13:00:52
 • طول برنامه:23 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني هاي جهان-نسيم نما-ديدني ها-انيميشن-نسيم شما

 • شروع برنامه:13:00:52
 • پایان برنامه: 13:01:02
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:01:02
 • پایان برنامه: 13:03:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ماه عسل

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:03:00
 • پایان برنامه: 13:06:56
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:06:56
 • پایان برنامه: 13:07:04
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:07:04
 • پایان برنامه: 13:07:17
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:07:17
 • پایان برنامه: 13:09:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/02(قبل13)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:09:23
 • پایان برنامه: 13:28:57
 • طول برنامه:19 دقیقه

هوش برتر7 (تکرار)

[تهيه کننده] پور مقيمي [مجري] افشين ذي نوري [خلاصه برنامه] سنجش هوش بر پايه حافظه.قدرت ذهن.سرعت و هوش عملي و اطلاعات عمومي در قالب مسابقه اي جذاب و هيجان انگيز

 • شروع برنامه:13:28:57
 • پایان برنامه: 13:30:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/02(بين13)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:30:57
 • پایان برنامه: 13:59:48
 • طول برنامه:28 دقیقه

هوش برتر7 (تکرار)

[تهيه کننده] پور مقيمي [مجري] افشين ذي نوري [خلاصه برنامه] سنجش هوش بر پايه حافظه.قدرت ذهن.سرعت و هوش عملي و اطلاعات عمومي در قالب مسابقه اي جذاب و هيجان انگيز

 • شروع برنامه:13:59:48
 • پایان برنامه: 14:00:01
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:00:01
 • پایان برنامه: 14:06:22
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/02(قبل14)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:06:22
 • پایان برنامه: 14:18:13
 • طول برنامه:11 دقیقه

شکرآباد (تکرار)

[تهيه کننده] شهاب عباسي [کارگردان] شهاب عباسي [خلاصه برنامه] يک برنامه آيتمي طنز

 • شروع برنامه:14:18:13
 • پایان برنامه: 14:20:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/02(بين14)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:20:04
 • پایان برنامه: 14:31:30
 • طول برنامه:11 دقیقه

شکرآباد (تکرار)

[تهيه کننده] شهاب عباسي [کارگردان] شهاب عباسي [خلاصه برنامه] يک برنامه آيتمي طنز

 • شروع برنامه:14:31:30
 • پایان برنامه: 14:52:08
 • طول برنامه:20 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني ها-نسيم نما-دوربين مخفي-کمدي کلاسيک

 • شروع برنامه:14:52:08
 • پایان برنامه: 14:52:21
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:52:21
 • پایان برنامه: 14:59:34
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/02(قبل15)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:59:34
 • پایان برنامه: 15:28:10
 • طول برنامه:28 دقیقه

شوتبال (تکرار)

[تهيه کننده] مقداد مومن نژاد [مجري] اميرحسين رستمي [ميهمان] عبدا..روا و ابوطالب حسيني [خلاصه برنامه] مسابقه اي جذاب و پر هيجان با حضور چهره هاي ورزشي-فرهنگي و هنري

 • شروع برنامه:15:28:10
 • پایان برنامه: 15:30:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/02(بين15)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:15:30:35
 • پایان برنامه: 16:03:23
 • طول برنامه:32 دقیقه

شوتبال (تکرار)

[تهيه کننده] مقداد مومن نژاد [مجري] اميرحسين رستمي [ميهمان] عبدا..روا و ابوطالب حسيني [خلاصه برنامه] مسابقه اي جذاب و پر هيجان با حضور چهره هاي ورزشي-فرهنگي و هنري

 • شروع برنامه:16:03:23
 • پایان برنامه: 16:03:36
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:16:03:36
 • پایان برنامه: 16:10:49
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/02(قبل16)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:16:10:49
 • پایان برنامه: 16:20:55
 • طول برنامه:10 دقیقه

دزد و پليس (تکرار)

[کارگردان] سعيد آقا خاني [بازيگران] هومن برق نورد.بهنام تشکر [خلاصه برنامه] ماجراي يک پليس مخفي که وارد يک باند تبهکاري مي شود اما آنجا در يک حادثه حافظه خود را از دست مي دهد و....

 • شروع برنامه:16:20:55
 • پایان برنامه: 16:23:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/02(بين16)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:16:23:39
 • پایان برنامه: 16:34:57
 • طول برنامه:11 دقیقه

دزد و پليس (تکرار)

[کارگردان] سعيد آقا خاني [بازيگران] هومن برق نورد.بهنام تشکر [خلاصه برنامه] ماجراي يک پليس مخفي که وارد يک باند تبهکاري مي شود اما آنجا در يک حادثه حافظه خود را از دست مي دهد و....

 • شروع برنامه:16:34:57
 • پایان برنامه: 16:35:12
 • طول برنامه:

آرم استيشن شنا

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:16:35:12
 • پایان برنامه: 16:56:26
 • طول برنامه:21 دقیقه

قاچ (تکرار)

[مجري] رامبد جوان و جناب خان [خلاصه برنامه] برنامه شاد و مفرح ويژه جام جهاني فوتبال 2018 با حضور رامبد جوان و جناب خان

 • شروع برنامه:16:56:26
 • پایان برنامه: 16:56:39
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:16:56:39
 • پایان برنامه: 17:03:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/02(قبل17)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:17:03:10
 • پایان برنامه: 17:40:49
 • طول برنامه:37 دقیقه

کودک شو3 (تکرار)

[تهيه کننده] نصيري و پور محمدي [مجري] پژمان بازغي [ميهمان] نيمه شعبان [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري

 • شروع برنامه:17:40:49
 • پایان برنامه: 17:42:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/02(بين17)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:17:42:40
 • پایان برنامه: 18:42:01
 • طول برنامه:59 دقیقه

کودک شو3

[تهيه کننده] نصيري و پور محمدي [مجري] پژمان بازغي [ميهمان] نيمه شعبان [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري

 • شروع برنامه:18:42:01
 • پایان برنامه: 18:42:12
 • طول برنامه:

وله حروف سکه اي

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:18:42:12
 • پایان برنامه: 18:47:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس جامع بهار98

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:18:47:12
 • پایان برنامه: 18:47:25
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:18:47:25
 • پایان برنامه: 18:54:59
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/02(قبل19)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:18:54:59
 • پایان برنامه: 19:05:02
 • طول برنامه:10 دقیقه

دزد و پليس

[کارگردان] سعيد آقا خاني [بازيگران] هومن برق نورد.بهنام تشکر [خلاصه برنامه] ماجراي يک پليس مخفي که وارد يک باند تبهکاري مي شود اما آنجا در يک حادثه حافظه خود را از دست مي دهد و....

 • شروع برنامه:19:05:02
 • پایان برنامه: 19:07:29
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/02(بين19)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:19:07:29
 • پایان برنامه: 19:19:05
 • طول برنامه:11 دقیقه

دزد و پليس

[کارگردان] سعيد آقا خاني [بازيگران] هومن برق نورد.بهنام تشکر [خلاصه برنامه] ماجراي يک پليس مخفي که وارد يک باند تبهکاري مي شود اما آنجا در يک حادثه حافظه خود را از دست مي دهد و....

 • شروع برنامه:19:19:05
 • پایان برنامه: 19:19:20
 • طول برنامه:

وله راديو

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:19:19:20
 • پایان برنامه: 19:41:53
 • طول برنامه:22 دقیقه

استوديو8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:41:53
 • پایان برنامه: 19:42:06
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:19:42:06
 • پایان برنامه: 19:49:44
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/02(قبل20)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:19:49:44
 • پایان برنامه: 20:00:53
 • طول برنامه:11 دقیقه

هوش برتر7

[تهيه کننده] پور مقيمي [مجري] افشين ذي نوري [خلاصه برنامه] سنجش هوش بر پايه حافظه.قدرت ذهن.سرعت و هوش عملي و اطلاعات عمومي در قالب مسابقه اي جذاب و هيجان انگيز

 • شروع برنامه:20:00:53
 • پایان برنامه: 20:01:03
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:01:03
 • پایان برنامه: 20:02:00
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:02:00
 • پایان برنامه: 20:06:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:06:45
 • پایان برنامه: 20:06:53
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:06:53
 • پایان برنامه: 20:08:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/02(بين20)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:08:50
 • پایان برنامه: 20:54:55
 • طول برنامه:46 دقیقه

هوش برتر7

[تهيه کننده] پور مقيمي [مجري] افشين ذي نوري [خلاصه برنامه] سنجش هوش بر پايه حافظه.قدرت ذهن.سرعت و هوش عملي و اطلاعات عمومي در قالب مسابقه اي جذاب و هيجان انگيز

 • شروع برنامه:20:54:55
 • پایان برنامه: 20:55:11
 • طول برنامه:

وله بادکنک

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:55:11
 • پایان برنامه: 21:00:11
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس جامع بهار98

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:21:00:11
 • پایان برنامه: 21:07:13
 • طول برنامه:7 دقیقه

هزار افسان

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:21:07:13
 • پایان برنامه: 21:07:26
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:21:07:26
 • پایان برنامه: 21:14:11
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/02(قبل21)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:21:14:11
 • پایان برنامه: 21:42:21
 • طول برنامه:28 دقیقه

وقتشه

[تهيه کننده] صفري [مجري] کامران تفتي [خلاصه برنامه] جنگي شاد با موضوع ازدواج آسان و معيارهاي ازدواج موفق با حضور چهره هاي مشهور عالم فرهنگ و هنر

 • شروع برنامه:21:42:21
 • پایان برنامه: 21:44:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/02(بين21)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:21:44:45
 • پایان برنامه: 22:13:37
 • طول برنامه:28 دقیقه

وقتشه

[تهيه کننده] صفري [مجري] کامران تفتي [خلاصه برنامه] جنگي شاد با موضوع ازدواج آسان و معيارهاي ازدواج موفق با حضور چهره هاي مشهور عالم فرهنگ و هنر

 • شروع برنامه:22:13:37
 • پایان برنامه: 22:13:50
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:22:13:50
 • پایان برنامه: 22:21:30
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/02(قبل22)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:22:21:30
 • پایان برنامه: 22:35:56
 • طول برنامه:14 دقیقه

قاچ

[مجري] رامبد جوان و جناب خان [خلاصه برنامه] برنامه شاد و مفرح ويژه جام جهاني فوتبال 2018 با حضور رامبد جوان و جناب خان

 • شروع برنامه:22:35:56
 • پایان برنامه: 22:37:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/02(بين22)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:22:37:47
 • پایان برنامه: 22:52:06
 • طول برنامه:14 دقیقه

قاچ

[مجري] رامبد جوان و جناب خان [خلاصه برنامه] برنامه شاد و مفرح ويژه جام جهاني فوتبال 2018 با حضور رامبد جوان و جناب خان

 • شروع برنامه:22:52:06
 • پایان برنامه: 22:52:19
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:22:52:19
 • پایان برنامه: 23:00:01
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/02(قبل23)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:23:00:01
 • پایان برنامه: 23:45:51
 • طول برنامه:45 دقیقه

کودک شو 3

[مجري] پژمان بازغي [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري

 • شروع برنامه:23:45:51
 • پایان برنامه: 23:49:04
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/02(بين23)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:23:49:04
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:10 دقیقه

کودک شو 3

[مجري] پژمان بازغي [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري