جدول پخش

شبکه نسیم
 • شروع برنامه:00:33:25
 • پایان برنامه: 00:53:37
 • طول برنامه:20 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني هاي جهان-نسيم نما-ديدني ها-انيميشن-نسيم شما

 • شروع برنامه:00:53:37
 • پایان برنامه: 00:57:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

نسيم ايران (کوتاه DV)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:00:57:38
 • پایان برنامه: 00:58:12
 • طول برنامه:

آنونس کودک شو3 (جشنواره جام جم)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:00:58:12
 • پایان برنامه: 00:58:25
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:00:58:25
 • پایان برنامه: 01:00:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/11/28(قبل1)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:01:00:01
 • پایان برنامه: 01:33:39
 • طول برنامه:33 دقیقه

کتاب باز3 (تکرار)

[تهيه کننده] رضاييان [مجري] سروش صحت [ميهمان] مريم جلالي [خلاصه برنامه] گپ و گفت هايي با حضور چهره هاي مشهور علمي ،فرهنگي ،هنري و ورزشي با موضوع کتاب

 • شروع برنامه:01:33:39
 • پایان برنامه: 01:34:17
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني1397/11/28(بين1)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:01:34:17
 • پایان برنامه: 01:35:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جشنواره جام جم دورهمي

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:01:35:32
 • پایان برنامه: 01:58:10
 • طول برنامه:22 دقیقه

کتاب باز3 (تکرار)

[تهيه کننده] رضاييان [مجري] سروش صحت [ميهمان] مريم جلالي [خلاصه برنامه] گپ و گفت هايي با حضور چهره هاي مشهور علمي ،فرهنگي ،هنري و ورزشي با موضوع کتاب

 • شروع برنامه:01:58:10
 • پایان برنامه: 01:58:59
 • طول برنامه:

آنونس جشنواره خندوانه

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:01:58:59
 • پایان برنامه: 01:59:12
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:01:59:12
 • پایان برنامه: 01:59:50
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني1397/11/28(قبل2)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:01:59:50
 • پایان برنامه: 02:13:01
 • طول برنامه:13 دقیقه

ترش و شيرين (تکرار)

[کارگردان] رضا عطاران [بازيگران] رضا عطاران [خلاصه برنامه] ماجراي اختلاف طبقاتي دو خانواده و اتصال آنها به هم توسط دزدي در بانک و آشنايي اين دو خانواده و ماجراي ازدواج دو سطح متفاوت از جامعه

 • شروع برنامه:02:13:01
 • پایان برنامه: 02:13:39
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني1397/11/28(بين2)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:02:13:39
 • پایان برنامه: 02:23:26
 • طول برنامه:9 دقیقه

ترش و شيرين (تکرار)

[کارگردان] رضا عطاران [بازيگران] رضا عطاران [خلاصه برنامه] ماجراي اختلاف طبقاتي دو خانواده و اتصال آنها به هم توسط دزدي در بانک و آشنايي اين دو خانواده و ماجراي ازدواج دو سطح متفاوت از جامعه

 • شروع برنامه:02:23:26
 • پایان برنامه: 02:23:53
 • طول برنامه:

وله نسيم آفرينش

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:02:23:53
 • پایان برنامه: 02:51:31
 • طول برنامه:27 دقیقه

قاچ2 (تکرار)

[مجري] رامبد جوان و جناب خان [خلاصه برنامه] برنامه شاد و مفرح با آيتم هاي مختلف با حضور رامبد جوان و جناب خان

 • شروع برنامه:02:51:31
 • پایان برنامه: 02:52:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جشنواره جام جم دورهمي

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:02:52:46
 • پایان برنامه: 02:52:59
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:02:52:59
 • پایان برنامه: 02:53:51
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني1397/11/28(قبل3)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:02:53:51
 • پایان برنامه: 03:33:47
 • طول برنامه:39 دقیقه

کودک شو3 (تکرار)

[تهيه کننده] نصيري و پور محمدي [مجري] پژمان بازغي [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري

 • شروع برنامه:03:33:47
 • پایان برنامه: 03:34:25
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني1397/11/28(بين3)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:03:34:25
 • پایان برنامه: 04:19:11
 • طول برنامه:44 دقیقه

کودک شو3 (تکرار)

[تهيه کننده] نصيري و پور محمدي [مجري] پژمان بازغي [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري

 • شروع برنامه:04:19:11
 • پایان برنامه: 04:19:24
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:04:19:24
 • پایان برنامه: 04:20:02
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني1397/11/28(قبل4:30)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:04:20:02
 • پایان برنامه: 04:29:15
 • طول برنامه:9 دقیقه

نسيم دانش (تکرار)

[تهيه کننده] علي خسروي [مجري] سعيد کرمي [خلاصه برنامه] لحظات مفرحي با چاشني علم و دست آوردهاي علمي،معرفي آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري ايران در عرضه هاي داخلي و بين المللي

 • شروع برنامه:04:29:15
 • پایان برنامه: 04:30:07
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني1397/11/28(بين4:50)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:04:30:07
 • پایان برنامه: 04:39:17
 • طول برنامه:9 دقیقه

نسيم دانش (تکرار)

[تهيه کننده] علي خسروي [مجري] سعيد کرمي [خلاصه برنامه] لحظات مفرحي با چاشني علم و دست آوردهاي علمي،معرفي آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري ايران در عرضه هاي داخلي و بين المللي

 • شروع برنامه:04:39:17
 • پایان برنامه: 04:39:32
 • طول برنامه:

وله راديو

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:04:39:32
 • پایان برنامه: 04:55:04
 • طول برنامه:15 دقیقه

نسيم ايران(بلند)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:04:55:04
 • پایان برنامه: 04:55:17
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:04:55:17
 • پایان برنامه: 04:55:55
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني1397/11/28(قبل5)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:04:55:55
 • پایان برنامه: 05:11:03
 • طول برنامه:15 دقیقه

چهل تيکه2 (تکرار)

[تهيه کننده] الهام حاتمي [مجري] الهه پرسون [ميهمان] برنامه هاي درخواستي [خلاصه برنامه] مروري بر خاطرات خوب برنامه هاي گذشته تلويزيون

 • شروع برنامه:05:11:03
 • پایان برنامه: 05:11:41
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني1397/11/28(بين5)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:05:11:41
 • پایان برنامه: 05:23:54
 • طول برنامه:12 دقیقه

چهل تيکه2 (تکرار)

[تهيه کننده] الهام حاتمي [مجري] الهه پرسون [ميهمان] برنامه هاي درخواستي [خلاصه برنامه] مروري بر خاطرات خوب برنامه هاي گذشته تلويزيون

 • شروع برنامه:05:23:54
 • پایان برنامه: 05:24:04
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:05:24:04
 • پایان برنامه: 05:25:03
 • طول برنامه:

نماهنگ ماه عسل

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:05:25:03
 • پایان برنامه: 05:26:00
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:05:26:00
 • پایان برنامه: 05:30:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:45
 • پایان برنامه: 05:30:53
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:05:30:53
 • پایان برنامه: 05:52:40
 • طول برنامه:21 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني ها-نسيم نما-دوربين مخفي-کمدي کلاسيک

 • شروع برنامه:05:52:40
 • پایان برنامه: 06:15:38
 • طول برنامه:22 دقیقه

ترش و شيرين (تکرار)

[کارگردان] رضا عطاران [بازيگران] رضا عطاران [خلاصه برنامه] ماجراي اختلاف طبقاتي دو خانواده و اتصال آنها به هم توسط دزدي در بانک و آشنايي اين دو خانواده و ماجراي ازدواج دو سطح متفاوت از جامعه

 • شروع برنامه:06:15:38
 • پایان برنامه: 06:15:53
 • طول برنامه:

وله راديو

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:06:15:53
 • پایان برنامه: 06:32:06
 • طول برنامه:16 دقیقه

نسيم ايران(بلند)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:06:32:06
 • پایان برنامه: 06:32:23
 • طول برنامه:

وله ژله اي

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:06:32:23
 • پایان برنامه: 07:00:01
 • طول برنامه:27 دقیقه

قاچ2 (تکرار)

[مجري] رامبد جوان و جناب خان [خلاصه برنامه] برنامه شاد و مفرح با آيتم هاي مختلف با حضور رامبد جوان و جناب خان

 • شروع برنامه:07:00:01
 • پایان برنامه: 07:00:14
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:07:00:14
 • پایان برنامه: 07:02:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/11/28(قبل7)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:07:02:06
 • پایان برنامه: 07:16:21
 • طول برنامه:14 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني هاي جهان-نسيم نما-ديدني ها-انيميشن-نسيم شما

 • شروع برنامه:07:16:21
 • پایان برنامه: 07:19:14
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/11/28(بين7)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:07:19:14
 • پایان برنامه: 07:25:11
 • طول برنامه:5 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني هاي جهان-نسيم نما-ديدني ها-انيميشن-نسيم شما

 • شروع برنامه:07:25:11
 • پایان برنامه: 07:43:34
 • طول برنامه:18 دقیقه

نسيم دانش (تکرار)

[تهيه کننده] علي خسروي [مجري] سعيد کرمي [خلاصه برنامه] لحظات مفرحي با چاشني علم و دست آوردهاي علمي،معرفي آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري ايران در عرضه هاي داخلي و بين المللي

 • شروع برنامه:07:43:34
 • پایان برنامه: 07:43:47
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:07:43:47
 • پایان برنامه: 07:46:54
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/11/28(قبل8)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:07:46:54
 • پایان برنامه: 08:20:32
 • طول برنامه:33 دقیقه

کتاب باز3 (تکرار)

[تهيه کننده] رضاييان [مجري] سروش صحت [ميهمان] مريم جلالي [خلاصه برنامه] گپ و گفت هايي با حضور چهره هاي مشهور علمي ،فرهنگي ،هنري و ورزشي با موضوع کتاب

 • شروع برنامه:08:20:32
 • پایان برنامه: 08:23:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/11/28(بين8)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:08:23:23
 • پایان برنامه: 08:46:01
 • طول برنامه:22 دقیقه

کتاب باز3 (تکرار)

[تهيه کننده] رضاييان [مجري] سروش صحت [ميهمان] مريم جلالي [خلاصه برنامه] گپ و گفت هايي با حضور چهره هاي مشهور علمي ،فرهنگي ،هنري و ورزشي با موضوع کتاب

 • شروع برنامه:08:46:01
 • پایان برنامه: 08:46:14
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:08:46:14
 • پایان برنامه: 08:49:48
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/11/28(قبل9)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:08:49:48
 • پایان برنامه: 09:04:56
 • طول برنامه:15 دقیقه

چهل تيکه2 (تکرار)

[تهيه کننده] الهام حاتمي [مجري] الهه پرسون [ميهمان] برنامه هاي درخواستي [خلاصه برنامه] مروري بر خاطرات خوب برنامه هاي گذشته تلويزيون

 • شروع برنامه:09:04:56
 • پایان برنامه: 09:09:15
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/11/28(بين9)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:09:09:15
 • پایان برنامه: 09:21:28
 • طول برنامه:12 دقیقه

چهل تيکه2 (تکرار)

[تهيه کننده] الهام حاتمي [مجري] الهه پرسون [ميهمان] برنامه هاي درخواستي [خلاصه برنامه] مروري بر خاطرات خوب برنامه هاي گذشته تلويزيون

 • شروع برنامه:09:21:28
 • پایان برنامه: 09:22:02
 • طول برنامه:

آنونس کودک شو3 (جشنواره جام جم)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:09:22:02
 • پایان برنامه: 09:43:49
 • طول برنامه:21 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني ها-نسيم نما-دوربين مخفي-کمدي کلاسيک

 • شروع برنامه:09:43:49
 • پایان برنامه: 09:44:38
 • طول برنامه:

آنونس جشنواره خندوانه

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:09:44:38
 • پایان برنامه: 09:44:51
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:09:44:51
 • پایان برنامه: 09:49:07
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/11/28(قبل10)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:09:49:07
 • پایان برنامه: 10:02:18
 • طول برنامه:13 دقیقه

ترش و شيرين (تکرار)

[کارگردان] رضا عطاران [بازيگران] رضا عطاران [خلاصه برنامه] ماجراي اختلاف طبقاتي دو خانواده و اتصال آنها به هم توسط دزدي در بانک و آشنايي اين دو خانواده و ماجراي ازدواج دو سطح متفاوت از جامعه

 • شروع برنامه:10:02:18
 • پایان برنامه: 10:07:08
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/11/28(بين10)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:10:07:08
 • پایان برنامه: 10:08:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جشنواره جام جم دورهمي

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:10:08:23
 • پایان برنامه: 10:18:10
 • طول برنامه:9 دقیقه

ترش و شيرين (تکرار)

[کارگردان] رضا عطاران [بازيگران] رضا عطاران [خلاصه برنامه] ماجراي اختلاف طبقاتي دو خانواده و اتصال آنها به هم توسط دزدي در بانک و آشنايي اين دو خانواده و ماجراي ازدواج دو سطح متفاوت از جامعه

 • شروع برنامه:10:18:10
 • پایان برنامه: 10:18:23
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:10:18:23
 • پایان برنامه: 10:25:17
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/11/28(قبل10:30)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:10:25:17
 • پایان برنامه: 10:37:53
 • طول برنامه:12 دقیقه

قاچ2 (تکرار)

[مجري] رامبد جوان و جناب خان [خلاصه برنامه] برنامه شاد و مفرح با آيتم هاي مختلف با حضور رامبد جوان و جناب خان

 • شروع برنامه:10:37:53
 • پایان برنامه: 10:42:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/11/28(بين10:50)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:10:42:38
 • پایان برنامه: 10:57:40
 • طول برنامه:15 دقیقه

قاچ2 (تکرار)

[مجري] رامبد جوان و جناب خان [خلاصه برنامه] برنامه شاد و مفرح با آيتم هاي مختلف با حضور رامبد جوان و جناب خان

 • شروع برنامه:10:57:40
 • پایان برنامه: 10:57:53
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:10:57:53
 • پایان برنامه: 11:01:49
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/11/28(قبل11)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:11:01:49
 • پایان برنامه: 12:17:50
 • طول برنامه:1 ساعت و 16 دقیقه

کودک شو3 (تکرار)

[تهيه کننده] نصيري و پور محمدي [مجري] پژمان بازغي [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري

 • شروع برنامه:12:17:50
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:21:56
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:21:56
 • پایان برنامه: 12:22:04
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:12:22:04
 • پایان برنامه: 12:27:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/11/28(بين11)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:12:27:15
 • پایان برنامه: 12:35:56
 • طول برنامه:8 دقیقه

کودک شو3 (تکرار)

[تهيه کننده] نصيري و پور محمدي [مجري] پژمان بازغي [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري

 • شروع برنامه:12:35:56
 • پایان برنامه: 12:36:09
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:12:36:09
 • پایان برنامه: 12:38:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/11/28(قبل12)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:12:38:47
 • پایان برنامه: 12:58:59
 • طول برنامه:20 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني هاي جهان-نسيم نما-ديدني ها-انيميشن-نسيم شما

 • شروع برنامه:12:58:59
 • پایان برنامه: 13:00:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جشنواره دورهمي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:14
 • پایان برنامه: 13:00:27
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:00:27
 • پایان برنامه: 13:03:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/11/28(قبل13)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:03:59
 • پایان برنامه: 13:37:37
 • طول برنامه:33 دقیقه

کتاب باز3 (تکرار)

[تهيه کننده] رضاييان [مجري] سروش صحت [ميهمان] مريم جلالي [خلاصه برنامه] گپ و گفت هايي با حضور چهره هاي مشهور علمي ،فرهنگي ،هنري و ورزشي با موضوع کتاب

 • شروع برنامه:13:37:37
 • پایان برنامه: 13:40:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/11/28(بين13)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:40:50
 • پایان برنامه: 14:03:28
 • طول برنامه:22 دقیقه

کتاب باز3 (تکرار)

[تهيه کننده] رضاييان [مجري] سروش صحت [ميهمان] مريم جلالي [خلاصه برنامه] گپ و گفت هايي با حضور چهره هاي مشهور علمي ،فرهنگي ،هنري و ورزشي با موضوع کتاب

 • شروع برنامه:14:03:28
 • پایان برنامه: 14:03:41
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:03:41
 • پایان برنامه: 14:07:02
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/11/28(قبل14)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:07:02
 • پایان برنامه: 14:16:15
 • طول برنامه:9 دقیقه

نسيم دانش (تکرار)

[تهيه کننده] علي خسروي [مجري] سعيد کرمي [خلاصه برنامه] لحظات مفرحي با چاشني علم و دست آوردهاي علمي،معرفي آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري ايران در عرضه هاي داخلي و بين المللي

 • شروع برنامه:14:16:15
 • پایان برنامه: 14:19:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/11/28(بين14)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:19:18
 • پایان برنامه: 14:28:28
 • طول برنامه:9 دقیقه

نسيم دانش (تکرار)

[تهيه کننده] علي خسروي [مجري] سعيد کرمي [خلاصه برنامه] لحظات مفرحي با چاشني علم و دست آوردهاي علمي،معرفي آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري ايران در عرضه هاي داخلي و بين المللي

 • شروع برنامه:14:28:28
 • پایان برنامه: 14:50:15
 • طول برنامه:21 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني ها-نسيم نما-دوربين مخفي-کمدي کلاسيک

 • شروع برنامه:14:50:15
 • پایان برنامه: 14:50:28
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:50:28
 • پایان برنامه: 14:53:48
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/11/28(قبل15)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:53:48
 • پایان برنامه: 15:08:56
 • طول برنامه:15 دقیقه

چهل تيکه2 (تکرار)

[تهيه کننده] الهام حاتمي [مجري] الهه پرسون [ميهمان] برنامه هاي درخواستي [خلاصه برنامه] مروري بر خاطرات خوب برنامه هاي گذشته تلويزيون

 • شروع برنامه:15:08:56
 • پایان برنامه: 15:12:47
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/11/28(بين15)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:15:12:47
 • پایان برنامه: 15:25:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

چهل تيکه2 (تکرار)

[تهيه کننده] الهام حاتمي [مجري] الهه پرسون [ميهمان] برنامه هاي درخواستي [خلاصه برنامه] مروري بر خاطرات خوب برنامه هاي گذشته تلويزيون

 • شروع برنامه:15:25:00
 • پایان برنامه: 15:45:12
 • طول برنامه:20 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني هاي جهان-نسيم نما-ديدني ها-انيميشن-نسيم شما

 • شروع برنامه:15:45:12
 • پایان برنامه: 15:45:25
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:15:45:25
 • پایان برنامه: 15:50:07
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/11/28(قبل16)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:15:50:07
 • پایان برنامه: 16:03:18
 • طول برنامه:13 دقیقه

ترش و شيرين (تکرار)

[کارگردان] رضا عطاران [بازيگران] رضا عطاران [خلاصه برنامه] ماجراي اختلاف طبقاتي دو خانواده و اتصال آنها به هم توسط دزدي در بانک و آشنايي اين دو خانواده و ماجراي ازدواج دو سطح متفاوت از جامعه

 • شروع برنامه:16:03:18
 • پایان برنامه: 16:07:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/11/28(بين16)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:16:07:45
 • پایان برنامه: 16:09:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جشنواره دورهمي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:09:00
 • پایان برنامه: 16:18:47
 • طول برنامه:9 دقیقه

ترش و شيرين (تکرار)

[کارگردان] رضا عطاران [بازيگران] رضا عطاران [خلاصه برنامه] ماجراي اختلاف طبقاتي دو خانواده و اتصال آنها به هم توسط دزدي در بانک و آشنايي اين دو خانواده و ماجراي ازدواج دو سطح متفاوت از جامعه

 • شروع برنامه:16:18:47
 • پایان برنامه: 16:19:00
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:16:19:00
 • پایان برنامه: 16:26:26
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/11/28(قبل16:30)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:16:26:26
 • پایان برنامه: 16:39:02
 • طول برنامه:12 دقیقه

قاچ2 (تکرار)

[مجري] رامبد جوان و جناب خان [خلاصه برنامه] برنامه شاد و مفرح با آيتم هاي مختلف با حضور رامبد جوان و جناب خان

 • شروع برنامه:16:39:02
 • پایان برنامه: 16:44:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/11/28(بين16:50)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:16:44:48
 • پایان برنامه: 16:59:50
 • طول برنامه:15 دقیقه

قاچ2 (تکرار)

[مجري] رامبد جوان و جناب خان [خلاصه برنامه] برنامه شاد و مفرح با آيتم هاي مختلف با حضور رامبد جوان و جناب خان

 • شروع برنامه:16:59:50
 • پایان برنامه: 17:00:03
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:17:00:03
 • پایان برنامه: 17:05:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/11/28(قبل17)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:17:05:05
 • پایان برنامه: 18:04:53
 • طول برنامه:59 دقیقه

کودک شو3 (تکرار)

[تهيه کننده] نصيري و پور محمدي [مجري] پژمان بازغي [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري

 • شروع برنامه:18:04:53
 • پایان برنامه: 18:05:03
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:18:05:03
 • پایان برنامه: 18:06:00
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:18:06:00
 • پایان برنامه: 18:10:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:10:45
 • پایان برنامه: 18:10:53
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:18:10:53
 • پایان برنامه: 18:16:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/11/28(بين17)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:18:16:49
 • پایان برنامه: 18:41:43
 • طول برنامه:24 دقیقه

کودک شو3 (تکرار)

[تهيه کننده] نصيري و پور محمدي [مجري] پژمان بازغي [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري

 • شروع برنامه:18:41:43
 • پایان برنامه: 18:42:10
 • طول برنامه:

وله نسيم آفرينش

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:18:42:10
 • پایان برنامه: 18:43:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جشنواره دورهمي

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:18:43:25
 • پایان برنامه: 18:44:22
 • طول برنامه:

آنونس شوتبال

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:18:44:22
 • پایان برنامه: 18:44:35
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:18:44:35
 • پایان برنامه: 18:49:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/11/28(قبل19)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:18:49:39
 • پایان برنامه: 19:00:36
 • طول برنامه:10 دقیقه

ترش و شيرين

[کارگردان] رضا عطاران [بازيگران] رضا عطاران [خلاصه برنامه] ماجراي اختلاف طبقاتي دو خانواده و اتصال آنها به هم توسط دزدي در بانک و آشنايي اين دو خانواده و ماجراي ازدواج دو سطح متفاوت از جامعه

 • شروع برنامه:19:00:36
 • پایان برنامه: 19:08:19
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/11/28(بين19)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:19:08:19
 • پایان برنامه: 19:09:08
 • طول برنامه:

آنونس جشنواره خندوانه

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:19:09:08
 • پایان برنامه: 19:22:45
 • طول برنامه:13 دقیقه

ترش و شيرين

[کارگردان] رضا عطاران [بازيگران] رضا عطاران [خلاصه برنامه] ماجراي اختلاف طبقاتي دو خانواده و اتصال آنها به هم توسط دزدي در بانک و آشنايي اين دو خانواده و ماجراي ازدواج دو سطح متفاوت از جامعه

 • شروع برنامه:19:22:45
 • پایان برنامه: 19:23:05
 • طول برنامه:

وله ماسه

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:19:23:05
 • پایان برنامه: 19:23:39
 • طول برنامه:

آنونس کودک شو3 (جشنواره جام جم)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:19:23:39
 • پایان برنامه: 19:24:26
 • طول برنامه:

آنونس کتاب باز3

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:19:24:26
 • پایان برنامه: 19:25:23
 • طول برنامه:

آنونس شوتبال

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:19:25:23
 • پایان برنامه: 19:25:34
 • طول برنامه:

وله بادکنک 2

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:19:25:34
 • پایان برنامه: 19:52:03
 • طول برنامه:26 دقیقه

شکرآباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:03
 • پایان برنامه: 19:52:23
 • طول برنامه:

وله ماسه

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:19:52:23
 • پایان برنامه: 19:53:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جشنواره دورهمي

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:19:53:38
 • پایان برنامه: 19:54:35
 • طول برنامه:

آنونس شوتبال

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:19:54:35
 • پایان برنامه: 19:54:48
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:19:54:48
 • پایان برنامه: 19:59:56
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/11/28(قبل20)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:19:59:56
 • پایان برنامه: 20:15:01
 • طول برنامه:15 دقیقه

کتاب باز3

[تهيه کننده] رضاييان [مجري] سروش صحت [ميهمان] اميرعلي نبويان [خلاصه برنامه] گپ و گفت هايي با حضور چهره هاي مشهور علمي ،فرهنگي ،هنري و ورزشي با موضوع کتاب

 • شروع برنامه:20:15:01
 • پایان برنامه: 20:20:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/11/28(بين20)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:20:46
 • پایان برنامه: 20:55:30
 • طول برنامه:34 دقیقه

کتاب باز3

[تهيه کننده] رضاييان [مجري] سروش صحت [ميهمان] اميرعلي نبويان [خلاصه برنامه] گپ و گفت هايي با حضور چهره هاي مشهور علمي ،فرهنگي ،هنري و ورزشي با موضوع کتاب

 • شروع برنامه:20:55:30
 • پایان برنامه: 20:55:43
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:55:43
 • پایان برنامه: 21:00:47
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/11/28(قبل21)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:21:00:47
 • پایان برنامه: 21:29:27
 • طول برنامه:28 دقیقه

شوتبال

[تهيه کننده] مقداد مومن نژاد [مجري] اميرحسين رستمي [ميهمان] بيژن بنفشه خواه-محمد نادري [خلاصه برنامه] مسابقه اي جذاب و پر هيجان با حضور چهره هاي ورزشي-فرهنگي و هنري

 • شروع برنامه:21:29:27
 • پایان برنامه: 21:36:13
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/11/28(بين21)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:21:36:13
 • پایان برنامه: 22:10:32
 • طول برنامه:34 دقیقه

شوتبال

[تهيه کننده] مقداد مومن نژاد [مجري] اميرحسين رستمي [ميهمان] بيژن بنفشه خواه-محمد نادري [خلاصه برنامه] مسابقه اي جذاب و پر هيجان با حضور چهره هاي ورزشي-فرهنگي و هنري

 • شروع برنامه:22:10:32
 • پایان برنامه: 22:10:45
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:22:10:45
 • پایان برنامه: 22:15:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/11/28(قبل22)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:22:15:50
 • پایان برنامه: 22:16:10
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني1397/11/28 تقديم ابتدا قاچ-ساعت22-آقا

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:22:16:10
 • پایان برنامه: 22:30:50
 • طول برنامه:14 دقیقه

قاچ2

[مجري] رامبد جوان و جناب خان [خلاصه برنامه] برنامه شاد و مفرح با آيتم هاي مختلف با حضور رامبد جوان و جناب خان

 • شروع برنامه:22:30:50
 • پایان برنامه: 22:38:32
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/11/28(بين22)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:22:38:32
 • پایان برنامه: 22:39:06
 • طول برنامه:

آنونس کودک شو3 (جشنواره جام جم)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:22:39:06
 • پایان برنامه: 22:49:27
 • طول برنامه:10 دقیقه

قاچ2

[مجري] رامبد جوان و جناب خان [خلاصه برنامه] برنامه شاد و مفرح با آيتم هاي مختلف با حضور رامبد جوان و جناب خان

 • شروع برنامه:22:49:27
 • پایان برنامه: 22:49:42
 • طول برنامه:

وله نخ

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:22:49:42
 • پایان برنامه: 22:50:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جشنواره دورهمي

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:22:50:57
 • پایان برنامه: 22:51:17
 • طول برنامه:

وله ماسه

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:22:51:17
 • پایان برنامه: 22:55:18
 • طول برنامه:4 دقیقه

نسيم ايران (کوتاه DV)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:22:55:18
 • پایان برنامه: 22:55:31
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:22:55:31
 • پایان برنامه: 23:00:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/11/28(قبل23)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:23:00:35
 • پایان برنامه: 23:36:54
 • طول برنامه:36 دقیقه

کودک شو3

[تهيه کننده] نصيري و پور محمدي [مجري] پژمان بازغي [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري

 • شروع برنامه:23:36:54
 • پایان برنامه: 23:44:52
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/11/28(بين23)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:23:44:52
 • پایان برنامه: 23:58:19
 • طول برنامه:13 دقیقه

کودک شو3

[تهيه کننده] نصيري و پور محمدي [مجري] پژمان بازغي [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري