جدول پخش

شبکه نسیم
 • شروع برنامه:00:19:44
 • پایان برنامه: 00:25:32
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1396/06/29(بين23)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:00:25:32
 • پایان برنامه: 01:19:39
 • طول برنامه:54 دقیقه

خندوانه

[تهيه کننده] احمدي [مجري] رامبد جوان [ميهمان] نگار جواهريان [خلاصه برنامه] نگار جواهريان

 • شروع برنامه:01:19:48
 • پایان برنامه: 02:22:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

کودک شو

[تهيه کننده] نصيري [مجري] پژمان بازغي [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري

 • شروع برنامه:02:22:30
 • پایان برنامه: 02:30:05
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني1396/06/30(قبل2)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:02:30:05
 • پایان برنامه: 02:45:01
 • طول برنامه:14 دقیقه

ويتامين خ

[تهيه کننده] کرم يزدي [مجري] سياوش قاسمي و فرشيد رشيد [خلاصه برنامه] برنامه اي شاد و مفرح با آيتم هايي چون دوربين مخفي،کليپ هاي فضاي مجازي ،گزارش و شوخي هاي طنز

 • شروع برنامه:02:48:13
 • پایان برنامه: 03:02:31
 • طول برنامه:14 دقیقه

ويتامين خ

[تهيه کننده] کرم يزدي [مجري] سياوش قاسمي و فرشيد رشيد [خلاصه برنامه] برنامه اي شاد و مفرح با آيتم هايي چون دوربين مخفي،کليپ هاي فضاي مجازي ،گزارش و شوخي هاي طنز

 • شروع برنامه:03:03:26
 • پایان برنامه: 04:22:58
 • طول برنامه:1 ساعت و 19 دقیقه

خندوانه

[تهيه کننده] احمدي [مجري] رامبد جوان [ميهمان] نگار جواهريان [خلاصه برنامه] نگار جواهريان

 • شروع برنامه:04:23:47
 • پایان برنامه: 05:17:54
 • طول برنامه:54 دقیقه

خندوانه

[تهيه کننده] احمدي [مجري] رامبد جوان [ميهمان] نگار جواهريان [خلاصه برنامه] نگار جواهريان

 • شروع برنامه:05:18:03
 • پایان برنامه: 05:24:18
 • طول برنامه:6 دقیقه

جايي که نمي شناختيم

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:05:26:03
 • پایان برنامه: 05:31:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:32:38
 • پایان برنامه: 05:46:42
 • طول برنامه:14 دقیقه

سفر در خانه

[موضوع] پشت صحنه قسمت اول [تهيه کننده] اکبري [خلاصه برنامه] آقا کريم پس از 35سال کار صادقانه در کارخانه بازنشسته مي شود و جايزه سفر به مشهد مقدس به همراه خانواده نصيبش مي شود اما اين سفر با مشکلات و اتفاقات زيادي همراه است

 • شروع برنامه:05:47:31
 • پایان برنامه: 06:01:54
 • طول برنامه:14 دقیقه

سفر در خانه

[موضوع] پشت صحنه قسمت اول [تهيه کننده] اکبري [خلاصه برنامه] آقا کريم پس از 35سال کار صادقانه در کارخانه بازنشسته مي شود و جايزه سفر به مشهد مقدس به همراه خانواده نصيبش مي شود اما اين سفر با مشکلات و اتفاقات زيادي همراه است

 • شروع برنامه:06:02:03
 • پایان برنامه: 06:35:03
 • طول برنامه:33 دقیقه

کتاب باز2

[تهيه کننده] رضائيان [مجري] سروش صحت [ميهمان] بهناز جعفري [خلاصه برنامه] گپ و گفت هايي با حضور چهره هاي مشهور علمي ،فرهنگي ،هنري و ورزشي با موضوع کتاب

 • شروع برنامه:06:35:12
 • پایان برنامه: 06:50:36
 • طول برنامه:15 دقیقه

قرعه کشي دوو

[موضوع] قرعه کشي [تهيه کننده] عليرضا کرمي [مجري] سيامک انصاري-سروش جمشيدي

 • شروع برنامه:06:51:31
 • پایان برنامه: 08:11:03
 • طول برنامه:1 ساعت و 19 دقیقه

خندوانه

[تهيه کننده] احمدي [مجري] رامبد جوان [ميهمان] نگار جواهريان [خلاصه برنامه] نگار جواهريان

 • شروع برنامه:08:11:50
 • پایان برنامه: 09:05:57
 • طول برنامه:54 دقیقه

خندوانه

[تهيه کننده] احمدي [مجري] رامبد جوان [ميهمان] نگار جواهريان [خلاصه برنامه] نگار جواهريان

 • شروع برنامه:09:06:52
 • پایان برنامه: 09:40:51
 • طول برنامه:33 دقیقه

کودک شو

[تهيه کننده] نصيري [مجري] پژمان بازغي [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري

 • شروع برنامه:09:41:40
 • پایان برنامه: 10:10:13
 • طول برنامه:28 دقیقه

کودک شو

[تهيه کننده] نصيري [مجري] پژمان بازغي [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري

 • شروع برنامه:10:11:08
 • پایان برنامه: 10:39:35
 • طول برنامه:28 دقیقه

سفر در خانه

[موضوع] پشت صحنه قسمت اول [تهيه کننده] اکبري [خلاصه برنامه] آقا کريم پس از 35سال کار صادقانه در کارخانه بازنشسته مي شود و جايزه سفر به مشهد مقدس به همراه خانواده نصيبش مي شود اما اين سفر با مشکلات و اتفاقات زيادي همراه است

 • شروع برنامه:10:39:45
 • پایان برنامه: 10:55:09
 • طول برنامه:15 دقیقه

قرعه کشي دوو

[موضوع] قرعه کشي [تهيه کننده] عليرضا کرمي [مجري] سيامک انصاري-سروش جمشيدي

 • شروع برنامه:10:59:11
 • پایان برنامه: 12:56:52
 • طول برنامه:1 ساعت و 57 دقیقه

خندوانه

[تهيه کننده] احمدي [مجري] رامبد جوان [ميهمان] نگار جواهريان [خلاصه برنامه] نگار جواهريان

 • شروع برنامه:13:05:34
 • پایان برنامه: 13:21:32
 • طول برنامه:15 دقیقه

خندوانه

[تهيه کننده] احمدي [مجري] رامبد جوان [ميهمان] نگار جواهريان [خلاصه برنامه] نگار جواهريان

 • شروع برنامه:13:22:31
 • پایان برنامه: 13:41:53
 • طول برنامه:19 دقیقه

کتاب باز2

[تهيه کننده] رضائيان [مجري] سروش صحت [ميهمان] بهناز جعفري [خلاصه برنامه] گپ و گفت هايي با حضور چهره هاي مشهور علمي ،فرهنگي ،هنري و ورزشي با موضوع کتاب

 • شروع برنامه:13:42:38
 • پایان برنامه: 13:56:16
 • طول برنامه:13 دقیقه

کتاب باز2

[تهيه کننده] رضائيان [مجري] سروش صحت [ميهمان] بهناز جعفري [خلاصه برنامه] گپ و گفت هايي با حضور چهره هاي مشهور علمي ،فرهنگي ،هنري و ورزشي با موضوع کتاب