جدول پخش

شبکه نسیم
 • شروع برنامه:00:13:41
 • پایان برنامه: 00:13:51
 • طول برنامه:

برنامک 11

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:00:13:51
 • پایان برنامه: 01:19:07
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

چهل تيکه

[تهيه کننده] الهام حاتمي [مجري] محمدرضا عليمرداني [خلاصه برنامه] گپ و گفتگو با ميهمان برنامه و مروري بر خاطرات خوب برنامه هاي گذشته تلويزيون

 • شروع برنامه:01:19:07
 • پایان برنامه: 01:21:44
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:01:21:44
 • پایان برنامه: 01:33:31
 • طول برنامه:11 دقیقه

نسيم آوا

[مجري] محمدرضا محبي [خلاصه برنامه] گزيده اي از ترانه خوانندگان ايراني(رستاک حلاج-بابک جهانبخش-رضا صادقي-سامان جليلي-سالار عقيلي)

 • شروع برنامه:01:33:31
 • پایان برنامه: 01:35:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:01:35:13
 • پایان برنامه: 01:48:46
 • طول برنامه:13 دقیقه

نسيم آوا

[مجري] محمدرضا محبي [خلاصه برنامه] گزيده اي از ترانه خوانندگان ايراني(رستاک حلاج-بابک جهانبخش-رضا صادقي-سامان جليلي-سالار عقيلي)

 • شروع برنامه:01:48:46
 • پایان برنامه: 01:49:19
 • طول برنامه:

برنامک 15

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:01:49:19
 • پایان برنامه: 01:58:34
 • طول برنامه:9 دقیقه

رنگارنگ2

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:01:58:34
 • پایان برنامه: 02:00:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:02:00:01
 • پایان برنامه: 02:15:13
 • طول برنامه:15 دقیقه

شمس العماره

[تهيه کننده] رامين عباسي زاده [کارگردان] سامان مقدم [بازيگران] فرهاد آيش-مرجانه گلچين [خلاصه برنامه] ليلا دختري لجباز و استقلال گراست که قصد ادامه تحصيل در خارج را دارد.پدر ليلا فوت مي کند و وصيت نامه را به همراه خواهر خودش تنظيم مي کند که...

 • شروع برنامه:02:15:13
 • پایان برنامه: 02:16:05
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:02:16:05
 • پایان برنامه: 02:23:04
 • طول برنامه:6 دقیقه

شمس العماره

[تهيه کننده] رامين عباسي زاده [کارگردان] سامان مقدم [بازيگران] فرهاد آيش-مرجانه گلچين [خلاصه برنامه] ليلا دختري لجباز و استقلال گراست که قصد ادامه تحصيل در خارج را دارد.پدر ليلا فوت مي کند و وصيت نامه را به همراه خواهر خودش تنظيم مي کند که...

 • شروع برنامه:02:23:04
 • پایان برنامه: 02:27:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

پيش پرده جامع98

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:02:27:30
 • پایان برنامه: 02:47:48
 • طول برنامه:20 دقیقه

ويتامين خ5

[موضوع] دلداري دادن [تهيه کننده] کرم يزدي [مجري] حسين اکبري [خلاصه برنامه] برنامه اي شاد و مفرح با آيتم هايي چون گزارش و شوخي هاي طنز، نقالي، گفت و گو و...

 • شروع برنامه:02:47:48
 • پایان برنامه: 03:06:34
 • طول برنامه:18 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] دوربين مخفي-نما ايراني-آوا-پويا نمايي-نسيم کودک

 • شروع برنامه:03:06:34
 • پایان برنامه: 03:07:26
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:03:07:26
 • پایان برنامه: 03:27:05
 • طول برنامه:19 دقیقه

کاف گاف

[موضوع] چرک کف دست [تهيه کننده] آرمين قاسم زاده [مجري] کيوان ساکت اف [خلاصه برنامه] نگاهي طنز آميز به مشکلات و معظلات اجتماعي

 • شروع برنامه:03:27:05
 • پایان برنامه: 03:48:49
 • طول برنامه:21 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني هاي جهان-نما خارجي-ديدني ها-آفرينش-مهارت

 • شروع برنامه:03:48:49
 • پایان برنامه: 03:58:17
 • طول برنامه:9 دقیقه

ورزشيا

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:03:58:17
 • پایان برنامه: 03:59:09
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:03:59:09
 • پایان برنامه: 04:40:33
 • طول برنامه:41 دقیقه

چهل تيکه

[تهيه کننده] الهام حاتمي [مجري] محمدرضا عليمرداني [خلاصه برنامه] گپ و گفتگو با ميهمان برنامه و مروري بر خاطرات خوب برنامه هاي گذشته تلويزيون

 • شروع برنامه:04:40:33
 • پایان برنامه: 04:41:25
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:04:41:25
 • پایان برنامه: 05:05:17
 • طول برنامه:23 دقیقه

چهل تيکه

[تهيه کننده] الهام حاتمي [مجري] محمدرضا عليمرداني [خلاصه برنامه] گپ و گفتگو با ميهمان برنامه و مروري بر خاطرات خوب برنامه هاي گذشته تلويزيون

 • شروع برنامه:05:05:17
 • پایان برنامه: 05:09:43
 • طول برنامه:4 دقیقه

پيش پرده جامع98

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:05:09:43
 • پایان برنامه: 05:18:14
 • طول برنامه:8 دقیقه

رنگارنگ2

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:05:18:14
 • پایان برنامه: 05:18:29
 • طول برنامه:

برنامک زمستاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:05:18:29
 • پایان برنامه: 05:20:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد(تعارض منافع)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:05:20:55
 • پایان برنامه: 05:21:40
 • طول برنامه:

آفرينش اذانگاهي

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:05:21:40
 • پایان برنامه: 05:22:00
 • طول برنامه:

برنامک قبل اذان صبح

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:05:22:00
 • پایان برنامه: 05:26:26
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:26:26
 • پایان برنامه: 05:26:37
 • طول برنامه:

برنامک بعد اذان صبح

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:05:26:37
 • پایان برنامه: 05:27:29
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:05:27:29
 • پایان برنامه: 05:49:40
 • طول برنامه:22 دقیقه

شمس العماره

[تهيه کننده] رامين عباسي زاده [کارگردان] سامان مقدم [بازيگران] فرهاد آيش-مرجانه گلچين [خلاصه برنامه] ليلا دختري لجباز و استقلال گراست که قصد ادامه تحصيل در خارج را دارد.پدر ليلا فوت مي کند و وصيت نامه را به همراه خواهر خودش تنظيم مي کند که...

 • شروع برنامه:05:49:40
 • پایان برنامه: 05:50:21
 • طول برنامه:

برنامک اينفو

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:05:50:21
 • پایان برنامه: 05:59:01
 • طول برنامه:8 دقیقه

ورزشيا

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:05:59:01
 • پایان برنامه: 05:59:48
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:05:59:48
 • پایان برنامه: 06:16:58
 • طول برنامه:17 دقیقه

دورهمي3

[تهيه کننده] احمدي [مجري] مهران مديري [خلاصه برنامه] دورهمي، بيان موضوعات اجتماعي و نقد آنها همراه با استندآپ کمدي و نيز گفتگو با چهره هاي سرشناس پيرامون مسائل مختلف.

 • شروع برنامه:06:16:58
 • پایان برنامه: 06:17:25
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:06:17:25
 • پایان برنامه: 07:09:09
 • طول برنامه:51 دقیقه

دورهمي3

[تهيه کننده] احمدي [مجري] مهران مديري [خلاصه برنامه] دورهمي، بيان موضوعات اجتماعي و نقد آنها همراه با استندآپ کمدي و نيز گفتگو با چهره هاي سرشناس پيرامون مسائل مختلف.

 • شروع برنامه:07:09:09
 • پایان برنامه: 07:10:01
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:07:10:01
 • پایان برنامه: 07:24:34
 • طول برنامه:14 دقیقه

دورهمي3

[تهيه کننده] احمدي [مجري] مهران مديري [خلاصه برنامه] دورهمي، بيان موضوعات اجتماعي و نقد آنها همراه با استندآپ کمدي و نيز گفتگو با چهره هاي سرشناس پيرامون مسائل مختلف.

 • شروع برنامه:07:24:34
 • پایان برنامه: 07:29:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پيش پرده جامع98

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:07:29:00
 • پایان برنامه: 07:29:27
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:07:29:27
 • پایان برنامه: 07:48:13
 • طول برنامه:18 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] دوربين مخفي-نما ايراني-آوا-پويا نمايي-نسيم کودک

 • شروع برنامه:07:48:13
 • پایان برنامه: 07:52:39
 • طول برنامه:4 دقیقه

پيش پرده جامع98

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:07:52:39
 • پایان برنامه: 07:54:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد(ازکجا شروع کنم)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:07:54:51
 • پایان برنامه: 07:55:18
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:07:55:18
 • پایان برنامه: 09:00:34
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

چهل تيکه

[تهيه کننده] الهام حاتمي [مجري] محمدرضا عليمرداني [خلاصه برنامه] گپ و گفتگو با ميهمان برنامه و مروري بر خاطرات خوب برنامه هاي گذشته تلويزيون

 • شروع برنامه:09:00:34
 • پایان برنامه: 09:00:50
 • طول برنامه:

برنامک 9

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:09:00:50
 • پایان برنامه: 09:26:10
 • طول برنامه:25 دقیقه

نسيم آوا

[مجري] محمدرضا محبي [خلاصه برنامه] گزيده اي از ترانه خوانندگان ايراني(رستاک حلاج-بابک جهانبخش-رضا صادقي-سامان جليلي-سالار عقيلي)

 • شروع برنامه:09:26:10
 • پایان برنامه: 09:26:22
 • طول برنامه:

برنامک 8

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:09:26:22
 • پایان برنامه: 09:28:49
 • طول برنامه:2 دقیقه

نسيم ايران (مناسبتي)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:09:28:49
 • پایان برنامه: 09:29:42
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:09:29:42
 • پایان برنامه: 09:42:48
 • طول برنامه:13 دقیقه

کاف گاف

[موضوع] چرک کف دست [تهيه کننده] آرمين قاسم زاده [مجري] کيوان ساکت اف [خلاصه برنامه] نگاهي طنز آميز به مشکلات و معظلات اجتماعي

 • شروع برنامه:09:42:48
 • پایان برنامه: 09:44:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:09:44:35
 • پایان برنامه: 09:45:21
 • طول برنامه:

پيش پرده مثبت دست فرمون

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:09:45:21
 • پایان برنامه: 09:51:54
 • طول برنامه:6 دقیقه

کاف گاف

[موضوع] چرک کف دست [تهيه کننده] آرمين قاسم زاده [مجري] کيوان ساکت اف [خلاصه برنامه] نگاهي طنز آميز به مشکلات و معظلات اجتماعي

 • شروع برنامه:09:51:54
 • پایان برنامه: 09:56:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

پيش پرده جامع98

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:09:56:20
 • پایان برنامه: 09:56:40
 • طول برنامه:

برنامک1

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:09:56:40
 • پایان برنامه: 10:01:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

قلق

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:10:01:20
 • پایان برنامه: 10:02:07
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:10:02:07
 • پایان برنامه: 10:17:19
 • طول برنامه:15 دقیقه

شمس العماره

[تهيه کننده] رامين عباسي زاده [کارگردان] سامان مقدم [بازيگران] فرهاد آيش-مرجانه گلچين [خلاصه برنامه] ليلا دختري لجباز و استقلال گراست که قصد ادامه تحصيل در خارج را دارد.پدر ليلا فوت مي کند و وصيت نامه را به همراه خواهر خودش تنظيم مي کند که...

 • شروع برنامه:10:17:19
 • پایان برنامه: 10:18:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:10:18:37
 • پایان برنامه: 10:25:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

شمس العماره

[تهيه کننده] رامين عباسي زاده [کارگردان] سامان مقدم [بازيگران] فرهاد آيش-مرجانه گلچين [خلاصه برنامه] ليلا دختري لجباز و استقلال گراست که قصد ادامه تحصيل در خارج را دارد.پدر ليلا فوت مي کند و وصيت نامه را به همراه خواهر خودش تنظيم مي کند که...

 • شروع برنامه:10:25:36
 • پایان برنامه: 10:30:02
 • طول برنامه:4 دقیقه

پيش پرده جامع98

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:10:30:02
 • پایان برنامه: 10:30:21
 • طول برنامه:

برنامک3

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:10:30:21
 • پایان برنامه: 10:35:56
 • طول برنامه:5 دقیقه

نهايت سرعت

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:10:35:56
 • پایان برنامه: 10:36:12
 • طول برنامه:

برنامک 16

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:10:36:12
 • پایان برنامه: 10:51:18
 • طول برنامه:15 دقیقه

باکلاس

[مجري] آرش ميراحمدي [خلاصه برنامه] مشاوره براي داوطلبان کنکور سراسري

 • شروع برنامه:10:51:18
 • پایان برنامه: 11:00:44
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:11:00:44
 • پایان برنامه: 11:17:54
 • طول برنامه:17 دقیقه

دورهمي3

[تهيه کننده] احمدي [مجري] مهران مديري [خلاصه برنامه] دورهمي، بيان موضوعات اجتماعي و نقد آنها همراه با استندآپ کمدي و نيز گفتگو با چهره هاي سرشناس پيرامون مسائل مختلف.

 • شروع برنامه:11:17:54
 • پایان برنامه: 11:21:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:11:21:50
 • پایان برنامه: 12:17:40
 • طول برنامه:55 دقیقه

دورهمي3

[تهيه کننده] احمدي [مجري] مهران مديري [خلاصه برنامه] دورهمي، بيان موضوعات اجتماعي و نقد آنها همراه با استندآپ کمدي و نيز گفتگو با چهره هاي سرشناس پيرامون مسائل مختلف.

 • شروع برنامه:12:17:40
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:

برنامک قبل اذان ظهر

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:22:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:22:20
 • پایان برنامه: 12:22:31
 • طول برنامه:

برنامک بعد اذان ظهر

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:12:22:31
 • پایان برنامه: 12:26:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:12:26:27
 • پایان برنامه: 12:36:54
 • طول برنامه:10 دقیقه

دورهمي3

[تهيه کننده] احمدي [مجري] مهران مديري [خلاصه برنامه] دورهمي، بيان موضوعات اجتماعي و نقد آنها همراه با استندآپ کمدي و نيز گفتگو با چهره هاي سرشناس پيرامون مسائل مختلف.

 • شروع برنامه:12:36:54
 • پایان برنامه: 12:40:13
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:12:40:13
 • پایان برنامه: 12:50:09
 • طول برنامه:9 دقیقه

ويتامين خ5

[موضوع] دلداري دادن [تهيه کننده] کرم يزدي [مجري] حسين اکبري [خلاصه برنامه] برنامه اي شاد و مفرح با آيتم هايي چون گزارش و شوخي هاي طنز، نقالي، گفت و گو و...

 • شروع برنامه:12:50:09
 • پایان برنامه: 12:51:06
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:12:51:06
 • پایان برنامه: 13:01:28
 • طول برنامه:10 دقیقه

ويتامين خ5

[موضوع] دلداري دادن [تهيه کننده] کرم يزدي [مجري] حسين اکبري [خلاصه برنامه] برنامه اي شاد و مفرح با آيتم هايي چون گزارش و شوخي هاي طنز، نقالي، گفت و گو و...

 • شروع برنامه:13:01:28
 • پایان برنامه: 13:01:44
 • طول برنامه:

برنامک 16

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:01:44
 • پایان برنامه: 13:16:50
 • طول برنامه:15 دقیقه

باکلاس

[مجري] آرش ميراحمدي [خلاصه برنامه] مشاوره براي داوطلبان کنکور سراسري

 • شروع برنامه:13:16:50
 • پایان برنامه: 13:20:26
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:20:26
 • پایان برنامه: 14:01:50
 • طول برنامه:41 دقیقه

چهل تيکه

[تهيه کننده] الهام حاتمي [مجري] محمدرضا عليمرداني [خلاصه برنامه] گپ و گفتگو با ميهمان برنامه و مروري بر خاطرات خوب برنامه هاي گذشته تلويزيون

 • شروع برنامه:14:01:50
 • پایان برنامه: 14:04:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:04:19
 • پایان برنامه: 14:28:11
 • طول برنامه:23 دقیقه

چهل تيکه

[تهيه کننده] الهام حاتمي [مجري] محمدرضا عليمرداني [خلاصه برنامه] گپ و گفتگو با ميهمان برنامه و مروري بر خاطرات خوب برنامه هاي گذشته تلويزيون

 • شروع برنامه:14:28:11
 • پایان برنامه: 14:30:14
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:30:14
 • پایان برنامه: 14:43:20
 • طول برنامه:13 دقیقه

کاف گاف

[موضوع] چرک کف دست [تهيه کننده] آرمين قاسم زاده [مجري] کيوان ساکت اف [خلاصه برنامه] نگاهي طنز آميز به مشکلات و معظلات اجتماعي

 • شروع برنامه:14:43:20
 • پایان برنامه: 14:44:12
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:44:12
 • پایان برنامه: 14:45:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده کودک شو4

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:45:36
 • پایان برنامه: 14:52:09
 • طول برنامه:6 دقیقه

کاف گاف

[موضوع] چرک کف دست [تهيه کننده] آرمين قاسم زاده [مجري] کيوان ساکت اف [خلاصه برنامه] نگاهي طنز آميز به مشکلات و معظلات اجتماعي

 • شروع برنامه:14:52:09
 • پایان برنامه: 14:56:35
 • طول برنامه:4 دقیقه

پيش پرده جامع98

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:56:35
 • پایان برنامه: 15:00:19
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:15:00:19
 • پایان برنامه: 15:12:06
 • طول برنامه:11 دقیقه

نسيم آوا

[مجري] محمدرضا محبي [خلاصه برنامه] گزيده اي از ترانه خوانندگان ايراني(رستاک حلاج-بابک جهانبخش-رضا صادقي-سامان جليلي-سالار عقيلي)

 • شروع برنامه:15:12:06
 • پایان برنامه: 15:15:42
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:15:15:42
 • پایان برنامه: 15:29:15
 • طول برنامه:13 دقیقه

نسيم آوا

[مجري] محمدرضا محبي [خلاصه برنامه] گزيده اي از ترانه خوانندگان ايراني(رستاک حلاج-بابک جهانبخش-رضا صادقي-سامان جليلي-سالار عقيلي)

 • شروع برنامه:15:29:15
 • پایان برنامه: 15:33:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

پيش پرده جامع98

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:15:33:41
 • پایان برنامه: 15:55:25
 • طول برنامه:21 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني هاي جهان-نما خارجي-ديدني ها-آفرينش-مهارت

 • شروع برنامه:15:55:25
 • پایان برنامه: 15:59:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

پيش پرده جامع98

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:15:59:51
 • پایان برنامه: 16:08:31
 • طول برنامه:8 دقیقه

ورزشيا

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:16:08:31
 • پایان برنامه: 16:08:47
 • طول برنامه:

برنامک 16

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:16:08:47
 • پایان برنامه: 16:23:53
 • طول برنامه:15 دقیقه

باکلاس

[مجري] آرش ميراحمدي [خلاصه برنامه] مشاوره براي داوطلبان کنکور سراسري

 • شروع برنامه:16:23:53
 • پایان برنامه: 16:27:37
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:16:27:37
 • پایان برنامه: 16:42:49
 • طول برنامه:15 دقیقه

شمس العماره

[تهيه کننده] رامين عباسي زاده [کارگردان] سامان مقدم [بازيگران] فرهاد آيش-مرجانه گلچين [خلاصه برنامه] ليلا دختري لجباز و استقلال گراست که قصد ادامه تحصيل در خارج را دارد.پدر ليلا فوت مي کند و وصيت نامه را به همراه خواهر خودش تنظيم مي کند که...

 • شروع برنامه:16:42:49
 • پایان برنامه: 16:45:37
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:16:45:37
 • پایان برنامه: 16:52:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

شمس العماره

[تهيه کننده] رامين عباسي زاده [کارگردان] سامان مقدم [بازيگران] فرهاد آيش-مرجانه گلچين [خلاصه برنامه] ليلا دختري لجباز و استقلال گراست که قصد ادامه تحصيل در خارج را دارد.پدر ليلا فوت مي کند و وصيت نامه را به همراه خواهر خودش تنظيم مي کند که...

 • شروع برنامه:16:52:36
 • پایان برنامه: 16:53:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

ماندگار

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:16:53:59
 • پایان برنامه: 17:00:09
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:17:00:09
 • پایان برنامه: 17:17:19
 • طول برنامه:17 دقیقه

دورهمي3

[تهيه کننده] احمدي [مجري] مهران مديري [خلاصه برنامه] دورهمي، بيان موضوعات اجتماعي و نقد آنها همراه با استندآپ کمدي و نيز گفتگو با چهره هاي سرشناس پيرامون مسائل مختلف.

 • شروع برنامه:17:17:19
 • پایان برنامه: 17:20:47
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:17:20:47
 • پایان برنامه: 18:09:40
 • طول برنامه:48 دقیقه

دورهمي3

[تهيه کننده] احمدي [مجري] مهران مديري [خلاصه برنامه] دورهمي، بيان موضوعات اجتماعي و نقد آنها همراه با استندآپ کمدي و نيز گفتگو با چهره هاي سرشناس پيرامون مسائل مختلف.

 • شروع برنامه:18:09:40
 • پایان برنامه: 18:10:00
 • طول برنامه:

برنامک قبل اذان مغرب

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:18:10:00
 • پایان برنامه: 18:14:02
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:14:02
 • پایان برنامه: 18:14:13
 • طول برنامه:

برنامک بعد اذان مغرب

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:18:14:13
 • پایان برنامه: 18:17:52
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:18:17:52
 • پایان برنامه: 18:35:16
 • طول برنامه:17 دقیقه

دورهمي3

[تهيه کننده] احمدي [مجري] مهران مديري [خلاصه برنامه] دورهمي، بيان موضوعات اجتماعي و نقد آنها همراه با استندآپ کمدي و نيز گفتگو با چهره هاي سرشناس پيرامون مسائل مختلف.

 • شروع برنامه:18:35:16
 • پایان برنامه: 18:36:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

ماندگار

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:18:36:33
 • پایان برنامه: 18:39:39
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:18:39:39
 • پایان برنامه: 18:53:37
 • طول برنامه:13 دقیقه

کاف گاف

[موضوع] وسايل نقليه عمومي [تهيه کننده] آرمين قاسم زاده [مجري] کيوان ساکت اف [خلاصه برنامه] نگاهي طنز آميز به مشکلات و معظلات اجتماعي

 • شروع برنامه:18:53:37
 • پایان برنامه: 18:54:29
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:18:54:29
 • پایان برنامه: 19:00:24
 • طول برنامه:5 دقیقه

کاف گاف

[موضوع] وسايل نقليه عمومي [تهيه کننده] آرمين قاسم زاده [مجري] کيوان ساکت اف [خلاصه برنامه] نگاهي طنز آميز به مشکلات و معظلات اجتماعي

 • شروع برنامه:19:00:24
 • پایان برنامه: 19:01:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

ماندگار

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:19:01:27
 • پایان برنامه: 19:05:01
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:19:05:01
 • پایان برنامه: 19:32:47
 • طول برنامه:27 دقیقه

خانه ما (سري هشتم)

[خلاصه برنامه] مستند مسابقه اي با محوريت رقابت خانواده ها در بهينه کردن هزينه هاي خانوار

 • شروع برنامه:19:32:47
 • پایان برنامه: 19:34:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:19:34:00
 • پایان برنامه: 20:00:17
 • طول برنامه:26 دقیقه

خانه ما (سري هشتم)

[خلاصه برنامه] مستند مسابقه اي با محوريت رقابت خانواده ها در بهينه کردن هزينه هاي خانوار

 • شروع برنامه:20:00:17
 • پایان برنامه: 20:01:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

ماندگار

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:01:20
 • پایان برنامه: 20:04:23
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:04:23
 • پایان برنامه: 20:20:02
 • طول برنامه:15 دقیقه

شمس العماره

[تهيه کننده] رامين عباسي زاده [کارگردان] سامان مقدم [بازيگران] فرهاد آيش-مرجانه گلچين [خلاصه برنامه] ليلا دختري لجباز و استقلال گراست که قصد ادامه تحصيل در خارج را دارد.پدر ليلا فوت مي کند و وصيت نامه را به همراه خواهر خودش تنظيم مي کند که...

 • شروع برنامه:20:20:02
 • پایان برنامه: 20:20:30
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:20:30
 • پایان برنامه: 20:28:15
 • طول برنامه:7 دقیقه

شمس العماره

[تهيه کننده] رامين عباسي زاده [کارگردان] سامان مقدم [بازيگران] فرهاد آيش-مرجانه گلچين [خلاصه برنامه] ليلا دختري لجباز و استقلال گراست که قصد ادامه تحصيل در خارج را دارد.پدر ليلا فوت مي کند و وصيت نامه را به همراه خواهر خودش تنظيم مي کند که...

 • شروع برنامه:20:28:15
 • پایان برنامه: 20:29:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

ماندگار

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:29:38
 • پایان برنامه: 20:35:03
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:35:03
 • پایان برنامه: 20:58:38
 • طول برنامه:23 دقیقه

مثبت دست فرمون

[موضوع] گلچين [تهيه کننده] محمود محمودي [مجري] کامبيز ديرباز [خلاصه برنامه] رقابتي مهيج ميان علاقمندان به رانندگي در پيست اختصاصي.

 • شروع برنامه:20:58:38
 • پایان برنامه: 21:04:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:21:04:01
 • پایان برنامه: 21:26:50
 • طول برنامه:22 دقیقه

مثبت دست فرمون

[موضوع] گلچين [تهيه کننده] محمود محمودي [مجري] کامبيز ديرباز [خلاصه برنامه] رقابتي مهيج ميان علاقمندان به رانندگي در پيست اختصاصي.

 • شروع برنامه:21:26:50
 • پایان برنامه: 21:31:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

کليپ انتخابات

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:21:31:00
 • پایان برنامه: 21:50:15
 • طول برنامه:19 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني هاي جهان-نما خارجي-ديدني ها-آفرينش-مهارت

 • شروع برنامه:21:50:15
 • پایان برنامه: 22:00:10
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:22:00:10
 • پایان برنامه: 22:31:57
 • طول برنامه:31 دقیقه

دورهمي3

[تهيه کننده] احمدي [مجري] مهران مديري [خلاصه برنامه] دورهمي، بيان موضوعات اجتماعي و نقد آنها همراه با استندآپ کمدي و نيز گفتگو با چهره هاي سرشناس پيرامون مسائل مختلف.

 • شروع برنامه:22:31:57
 • پایان برنامه: 22:36:19
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:22:36:19
 • پایان برنامه: 23:00:32
 • طول برنامه:24 دقیقه

دورهمي3

[تهيه کننده] احمدي [مجري] مهران مديري [خلاصه برنامه] دورهمي، بيان موضوعات اجتماعي و نقد آنها همراه با استندآپ کمدي و نيز گفتگو با چهره هاي سرشناس پيرامون مسائل مختلف.

 • شروع برنامه:23:00:32
 • پایان برنامه: 23:04:58
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:23:04:58
 • پایان برنامه: 23:20:06
 • طول برنامه:15 دقیقه

دورهمي3

[تهيه کننده] احمدي [مجري] مهران مديري [خلاصه برنامه] دورهمي، بيان موضوعات اجتماعي و نقد آنها همراه با استندآپ کمدي و نيز گفتگو با چهره هاي سرشناس پيرامون مسائل مختلف.

 • شروع برنامه:23:20:06
 • پایان برنامه: 23:20:39
 • طول برنامه:

برنامک 15

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:23:20:39
 • پایان برنامه: 23:35:59
 • طول برنامه:15 دقیقه

باکلاس

[مجري] آرش ميراحمدي [خلاصه برنامه] مشاوره براي داوطلبان کنکور سراسري

 • شروع برنامه:23:35:59
 • پایان برنامه: 23:36:15
 • طول برنامه:

برنامک 16

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:23:36:15
 • پایان برنامه: 23:37:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

نسيم ايران

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:23:37:17
 • پایان برنامه: 23:41:12
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:23:41:12
 • پایان برنامه: 23:59:36
 • طول برنامه:18 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] دوربين مخفي-نما ايراني-آوا-پويا نمايي-نسيم کودک