جدول پخش

شبکه نسیم
 • شروع برنامه:00:29:30
 • پایان برنامه: 01:01:42
 • طول برنامه:32 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني هاي جهان-نسيم نما-ديدني ها-انيميشن-نسيم شما

 • شروع برنامه:01:01:55
 • پایان برنامه: 01:10:44
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/09/22(قبل1)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:01:10:44
 • پایان برنامه: 01:35:22
 • طول برنامه:24 دقیقه

کتاب باز3(خلاصه2) (تکرار)

[مجري] سروش صحت [ميهمان] خلاصه برنامه2 [خلاصه برنامه] گپ و گفت هايي با حضور چهره هاي مشهور علمي ،فرهنگي ،هنري و ورزشي با موضوع کتاب

 • شروع برنامه:01:39:34
 • پایان برنامه: 02:05:34
 • طول برنامه:26 دقیقه

کتاب باز3(خلاصه2) (تکرار)

[مجري] سروش صحت [ميهمان] خلاصه برنامه2 [خلاصه برنامه] گپ و گفت هايي با حضور چهره هاي مشهور علمي ،فرهنگي ،هنري و ورزشي با موضوع کتاب

 • شروع برنامه:02:05:47
 • پایان برنامه: 02:14:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/09/22(قبل2)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:02:14:59
 • پایان برنامه: 02:36:51
 • طول برنامه:21 دقیقه

شبي با عبدي (تکرار)

[تهيه کننده] فرحاني [مجري] اکبر عبدي [ميهمان] بهرام شاه محمدلو-راضيه برومند [خلاصه برنامه] برنامه تاک شو با آيتم هاي شاد و متنوع با حضور هنرمند بزرگ اکبر عبدي

 • شروع برنامه:02:41:03
 • پایان برنامه: 03:11:08
 • طول برنامه:30 دقیقه

شبي با عبدي (تکرار)

[تهيه کننده] فرحاني [مجري] اکبر عبدي [ميهمان] بهرام شاه محمدلو-راضيه برومند [خلاصه برنامه] برنامه تاک شو با آيتم هاي شاد و متنوع با حضور هنرمند بزرگ اکبر عبدي

 • شروع برنامه:03:12:15
 • پایان برنامه: 04:05:54
 • طول برنامه:53 دقیقه

خندوانه6 (تکرار)

[تهيه کننده] احمدي [مجري] رامبد جوان [ميهمان] شعباني [خلاصه برنامه] لحظاتي شاد و مفرح همراه با رامبد جوان

 • شروع برنامه:04:06:49
 • پایان برنامه: 04:33:40
 • طول برنامه:26 دقیقه

خندوانه6 (تکرار)

[تهيه کننده] احمدي [مجري] رامبد جوان [ميهمان] شعباني [خلاصه برنامه] لحظاتي شاد و مفرح همراه با رامبد جوان

 • شروع برنامه:04:34:31
 • پایان برنامه: 04:43:56
 • طول برنامه:9 دقیقه

نسيم دانش (تکرار)

[تهيه کننده] علي خسروي [مجري] سعيد کرمي [خلاصه برنامه] لحظات مفرحي با چاشني علم و دست آوردهاي علمي،معرفي آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري ايران در عرضه هاي داخلي و بين المللي

 • شروع برنامه:04:44:38
 • پایان برنامه: 04:57:03
 • طول برنامه:12 دقیقه

نسيم دانش (تکرار)

[تهيه کننده] علي خسروي [مجري] سعيد کرمي [خلاصه برنامه] لحظات مفرحي با چاشني علم و دست آوردهاي علمي،معرفي آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري ايران در عرضه هاي داخلي و بين المللي

 • شروع برنامه:05:00:39
 • پایان برنامه: 05:14:52
 • طول برنامه:14 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني ها-نسيم نما-نسيم آوا-نسيم آفرينش-نسيم مهارت

 • شروع برنامه:05:15:46
 • پایان برنامه: 05:27:08
 • طول برنامه:11 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني ها-نسيم نما-نسيم آوا-نسيم آفرينش-نسيم مهارت

 • شروع برنامه:05:28:32
 • پایان برنامه: 05:33:53
 • طول برنامه:5 دقیقه

کتاب باز3(خلاصه2) (تکرار)

[مجري] سروش صحت [ميهمان] خلاصه برنامه2 [خلاصه برنامه] گپ و گفت هايي با حضور چهره هاي مشهور علمي ،فرهنگي ،هنري و ورزشي با موضوع کتاب

 • شروع برنامه:05:39:53
 • پایان برنامه: 06:25:10
 • طول برنامه:45 دقیقه

کتاب باز3(خلاصه2) (تکرار)

[مجري] سروش صحت [ميهمان] خلاصه برنامه2 [خلاصه برنامه] گپ و گفت هايي با حضور چهره هاي مشهور علمي ،فرهنگي ،هنري و ورزشي با موضوع کتاب

 • شروع برنامه:06:29:10
 • پایان برنامه: 06:55:41
 • طول برنامه:26 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني ها-نسيم نما-دوربين مخفي-کمدي کلاسيک

 • شروع برنامه:06:59:39
 • پایان برنامه: 07:53:18
 • طول برنامه:53 دقیقه

خندوانه6 (تکرار)

[تهيه کننده] احمدي [مجري] رامبد جوان [ميهمان] شعباني [خلاصه برنامه] لحظاتي شاد و مفرح همراه با رامبد جوان

 • شروع برنامه:07:55:11
 • پایان برنامه: 08:22:02
 • طول برنامه:26 دقیقه

خندوانه6 (تکرار)

[تهيه کننده] احمدي [مجري] رامبد جوان [ميهمان] شعباني [خلاصه برنامه] لحظاتي شاد و مفرح همراه با رامبد جوان

 • شروع برنامه:08:22:15
 • پایان برنامه: 08:30:08
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/09/22(قبل8)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:08:30:08
 • پایان برنامه: 09:02:20
 • طول برنامه:32 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني هاي جهان-نسيم نما-ديدني ها-انيميشن-نسيم شما

 • شروع برنامه:09:07:23
 • پایان برنامه: 09:29:15
 • طول برنامه:21 دقیقه

شبي با عبدي (تکرار)

[تهيه کننده] فرحاني [مجري] اکبر عبدي [ميهمان] بهرام شاه محمدلو-راضيه برومند [خلاصه برنامه] برنامه تاک شو با آيتم هاي شاد و متنوع با حضور هنرمند بزرگ اکبر عبدي

 • شروع برنامه:09:33:08
 • پایان برنامه: 10:03:13
 • طول برنامه:30 دقیقه

شبي با عبدي (تکرار)

[تهيه کننده] فرحاني [مجري] اکبر عبدي [ميهمان] بهرام شاه محمدلو-راضيه برومند [خلاصه برنامه] برنامه تاک شو با آيتم هاي شاد و متنوع با حضور هنرمند بزرگ اکبر عبدي

 • شروع برنامه:10:07:51
 • پایان برنامه: 10:20:54
 • طول برنامه:13 دقیقه

پژمان (تکرار)

[کارگردان] سروش صحت [بازيگران] پژمان جمشيدي - سام درخشاني [خلاصه برنامه] ماجراي زندگي پس از فوتبال پژمان جمشيدي

 • شروع برنامه:10:22:47
 • پایان برنامه: 10:39:57
 • طول برنامه:17 دقیقه

پژمان (تکرار)

[کارگردان] سروش صحت [بازيگران] پژمان جمشيدي - سام درخشاني [خلاصه برنامه] ماجراي زندگي پس از فوتبال پژمان جمشيدي

 • شروع برنامه:10:41:20
 • پایان برنامه: 10:47:08
 • طول برنامه:5 دقیقه

نهايت سرعت

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:10:50:06
 • پایان برنامه: 10:59:12
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/09/22(قبل11)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:10:59:12
 • پایان برنامه: 11:57:50
 • طول برنامه:58 دقیقه

خندوانه6 (تکرار)

[تهيه کننده] احمدي [مجري] رامبد جوان [ميهمان] شعباني [خلاصه برنامه] لحظاتي شاد و مفرح همراه با رامبد جوان

 • شروع برنامه:12:02:04
 • پایان برنامه: 12:07:27
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/09/22(بين11)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:12:07:27
 • پایان برنامه: 12:29:19
 • طول برنامه:21 دقیقه

خندوانه6 (تکرار)

[تهيه کننده] احمدي [مجري] رامبد جوان [ميهمان] شعباني [خلاصه برنامه] لحظاتي شاد و مفرح همراه با رامبد جوان

 • شروع برنامه:12:31:25
 • پایان برنامه: 12:57:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني ها-نسيم نما-نسيم آوا-نسيم آفرينش-نسيم مهارت

 • شروع برنامه:12:59:06
 • پایان برنامه: 13:23:44
 • طول برنامه:24 دقیقه

کتاب باز3(خلاصه2) (تکرار)

[مجري] سروش صحت [ميهمان] خلاصه برنامه2 [خلاصه برنامه] گپ و گفت هايي با حضور چهره هاي مشهور علمي ،فرهنگي ،هنري و ورزشي با موضوع کتاب

 • شروع برنامه:13:25:37
 • پایان برنامه: 13:51:37
 • طول برنامه:26 دقیقه

کتاب باز3(خلاصه2) (تکرار)

[مجري] سروش صحت [ميهمان] خلاصه برنامه2 [خلاصه برنامه] گپ و گفت هايي با حضور چهره هاي مشهور علمي ،فرهنگي ،هنري و ورزشي با موضوع کتاب

 • شروع برنامه:13:59:03
 • پایان برنامه: 14:08:28
 • طول برنامه:9 دقیقه

نسيم دانش (تکرار)

[تهيه کننده] علي خسروي [مجري] سعيد کرمي [خلاصه برنامه] لحظات مفرحي با چاشني علم و دست آوردهاي علمي،معرفي آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري ايران در عرضه هاي داخلي و بين المللي

 • شروع برنامه:14:10:21
 • پایان برنامه: 14:22:46
 • طول برنامه:12 دقیقه

نسيم دانش (تکرار)

[تهيه کننده] علي خسروي [مجري] سعيد کرمي [خلاصه برنامه] لحظات مفرحي با چاشني علم و دست آوردهاي علمي،معرفي آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري ايران در عرضه هاي داخلي و بين المللي

 • شروع برنامه:14:25:16
 • پایان برنامه: 14:51:47
 • طول برنامه:26 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني ها-نسيم نما-دوربين مخفي-کمدي کلاسيک

 • شروع برنامه:14:59:15
 • پایان برنامه: 15:21:07
 • طول برنامه:21 دقیقه

شبي با عبدي (تکرار)

[تهيه کننده] فرحاني [مجري] اکبر عبدي [ميهمان] بهرام شاه محمدلو-راضيه برومند [خلاصه برنامه] برنامه تاک شو با آيتم هاي شاد و متنوع با حضور هنرمند بزرگ اکبر عبدي

 • شروع برنامه:15:23:38
 • پایان برنامه: 15:53:43
 • طول برنامه:30 دقیقه

شبي با عبدي (تکرار)

[تهيه کننده] فرحاني [مجري] اکبر عبدي [ميهمان] بهرام شاه محمدلو-راضيه برومند [خلاصه برنامه] برنامه تاک شو با آيتم هاي شاد و متنوع با حضور هنرمند بزرگ اکبر عبدي

 • شروع برنامه:15:53:56
 • پایان برنامه: 16:02:32
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/09/22(قبل16)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:16:02:32
 • پایان برنامه: 16:15:35
 • طول برنامه:13 دقیقه

پژمان (تکرار)

[کارگردان] سروش صحت [بازيگران] پژمان جمشيدي - سام درخشاني [خلاصه برنامه] ماجراي زندگي پس از فوتبال پژمان جمشيدي

 • شروع برنامه:16:15:35
 • پایان برنامه: 16:21:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/09/22(بين16)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:16:21:04
 • پایان برنامه: 16:38:14
 • طول برنامه:17 دقیقه

پژمان (تکرار)

[کارگردان] سروش صحت [بازيگران] پژمان جمشيدي - سام درخشاني [خلاصه برنامه] ماجراي زندگي پس از فوتبال پژمان جمشيدي

 • شروع برنامه:16:39:36
 • پایان برنامه: 16:45:24
 • طول برنامه:5 دقیقه

نهايت سرعت

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:16:48:32
 • پایان برنامه: 16:59:21
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/09/22(قبل17)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:16:59:21
 • پایان برنامه: 17:10:53
 • طول برنامه:11 دقیقه

خندوانه6 (تکرار)

[تهيه کننده] احمدي [مجري] رامبد جوان [ميهمان] شعباني [خلاصه برنامه] لحظاتي شاد و مفرح همراه با رامبد جوان

 • شروع برنامه:17:16:53
 • پایان برنامه: 17:22:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/09/22(بين17)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:17:22:34
 • پایان برنامه: 18:31:32
 • طول برنامه:1 ساعت و 8 دقیقه

خندوانه6 (تکرار)

[تهيه کننده] احمدي [مجري] رامبد جوان [ميهمان] شعباني [خلاصه برنامه] لحظاتي شاد و مفرح همراه با رامبد جوان

 • شروع برنامه:18:35:38
 • پایان برنامه: 18:52:20
 • طول برنامه:16 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني ها-نسيم نما-دوربين مخفي-کمدي کلاسيک

 • شروع برنامه:18:54:13
 • پایان برنامه: 19:07:33
 • طول برنامه:13 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني ها-نسيم نما-دوربين مخفي-کمدي کلاسيک