جدول پخش

شبکه نسیم
 • شروع برنامه:00:00:40
 • پایان برنامه: 00:28:58
 • طول برنامه:28 دقیقه

چهل تيکه

[خلاصه برنامه] مروري بر خاطرات خوب برنامه هاي گذشته تلويزيون

 • شروع برنامه:00:28:58
 • پایان برنامه: 00:56:18
 • طول برنامه:27 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني هاي جهان-نسيم نما-ديدني ها-انيميشن-نسيم شما

 • شروع برنامه:01:00:24
 • پایان برنامه: 01:38:52
 • طول برنامه:38 دقیقه

هوش برتر4

[تهيه کننده] پيمان پور مقيمي [مجري] افشين ذي نوري [خلاصه برنامه] سنجش هوش بر پايه حافظه.قدرت ذهن.سرعت و هوش عملي و اطلاعات عمومي در قالب مسابقه اي جذاب و هيجان انگيز

 • شروع برنامه:01:39:19
 • پایان برنامه: 02:01:02
 • طول برنامه:21 دقیقه

هوش برتر4

[تهيه کننده] پيمان پور مقيمي [مجري] افشين ذي نوري [خلاصه برنامه] سنجش هوش بر پايه حافظه.قدرت ذهن.سرعت و هوش عملي و اطلاعات عمومي در قالب مسابقه اي جذاب و هيجان انگيز

 • شروع برنامه:02:02:00
 • پایان برنامه: 02:14:38
 • طول برنامه:12 دقیقه

ماتادور

[تهيه کننده] جواد نوروز بيگي [بازيگران] سام درخشاني [خلاصه برنامه] يک گروه تروريستي براي اختلال در برنامه هاي امنيتي کشور نقشه و برنامه ريزي مي کنند که هر بار با شکست روبرو مي شوند

 • شروع برنامه:02:15:23
 • پایان برنامه: 02:29:34
 • طول برنامه:14 دقیقه

ماتادور

[تهيه کننده] جواد نوروز بيگي [بازيگران] سام درخشاني [خلاصه برنامه] يک گروه تروريستي براي اختلال در برنامه هاي امنيتي کشور نقشه و برنامه ريزي مي کنند که هر بار با شکست روبرو مي شوند

 • شروع برنامه:02:29:34
 • پایان برنامه: 02:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني ها-نسيم نما-دوربين مخفي-کمدي کلاسيک

 • شروع برنامه:02:59:46
 • پایان برنامه: 03:56:21
 • طول برنامه:56 دقیقه

هزار داستان

[تهيه کننده] جواد فرحاني [مجري] سوگل طهماسبي [خلاصه برنامه] روايت داستان هايي از زندگي پيدا و پنهان ما آدم ها در ثبت گفت و گوي جذاب و اميد بخش

 • شروع برنامه:03:56:21
 • پایان برنامه: 04:23:41
 • طول برنامه:27 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني هاي جهان-نسيم نما-ديدني ها-انيميشن-نسيم شما

 • شروع برنامه:04:23:41
 • پایان برنامه: 04:29:27
 • طول برنامه:5 دقیقه

جاذبه هاي گردشگري استان ها

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:04:30:43
 • پایان برنامه: 04:44:50
 • طول برنامه:14 دقیقه

چهل تيکه

[خلاصه برنامه] مروري بر خاطرات خوب برنامه هاي گذشته تلويزيون

 • شروع برنامه:04:46:14
 • پایان برنامه: 05:00:25
 • طول برنامه:14 دقیقه

چهل تيکه

[خلاصه برنامه] مروري بر خاطرات خوب برنامه هاي گذشته تلويزيون

 • شروع برنامه:05:01:23
 • پایان برنامه: 05:18:53
 • طول برنامه:17 دقیقه

ضد گلوله

[تهيه کننده] محسن افشار

 • شروع برنامه:05:19:03
 • پایان برنامه: 05:24:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:25:38
 • پایان برنامه: 05:55:53
 • طول برنامه:30 دقیقه

ضد گلوله

[تهيه کننده] محسن افشار

 • شروع برنامه:05:56:11
 • پایان برنامه: 06:04:34
 • طول برنامه:8 دقیقه

رنگارنگ

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:06:04:46
 • پایان برنامه: 06:31:35
 • طول برنامه:26 دقیقه

ماتادور

[تهيه کننده] جواد نوروز بيگي [بازيگران] سام درخشاني [خلاصه برنامه] يک گروه تروريستي براي اختلال در برنامه هاي امنيتي کشور نقشه و برنامه ريزي مي کنند که هر بار با شکست روبرو مي شوند

 • شروع برنامه:06:31:35
 • پایان برنامه: 06:57:01
 • طول برنامه:25 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني ها-نسيم نما-دوربين مخفي-کمدي کلاسيک

 • شروع برنامه:06:59:33
 • پایان برنامه: 07:59:44
 • طول برنامه:1 ساعت

هوش برتر4

[تهيه کننده] پيمان پور مقيمي [مجري] افشين ذي نوري [خلاصه برنامه] سنجش هوش بر پايه حافظه.قدرت ذهن.سرعت و هوش عملي و اطلاعات عمومي در قالب مسابقه اي جذاب و هيجان انگيز

 • شروع برنامه:08:00:46
 • پایان برنامه: 08:10:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

نسيم دانش

[تهيه کننده] علي خسروي [مجري] سعيد کرمي [خلاصه برنامه] لحظات مفرحي با چاشني علم و دست آوردهاي علمي،معرفي آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري ايران در عرضه هاي داخلي و بين المللي

 • شروع برنامه:08:11:10
 • پایان برنامه: 08:19:26
 • طول برنامه:8 دقیقه

نسيم دانش

[تهيه کننده] علي خسروي [مجري] سعيد کرمي [خلاصه برنامه] لحظات مفرحي با چاشني علم و دست آوردهاي علمي،معرفي آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري ايران در عرضه هاي داخلي و بين المللي

 • شروع برنامه:08:19:41
 • پایان برنامه: 08:33:21
 • طول برنامه:13 دقیقه

باشگاههاي فوتبال جهان

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:08:33:21
 • پایان برنامه: 09:00:41
 • طول برنامه:27 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني هاي جهان-نسيم نما-ديدني ها-انيميشن-نسيم شما

 • شروع برنامه:09:01:57
 • پایان برنامه: 09:16:04
 • طول برنامه:14 دقیقه

چهل تيکه

[خلاصه برنامه] مروري بر خاطرات خوب برنامه هاي گذشته تلويزيون

 • شروع برنامه:09:17:28
 • پایان برنامه: 09:31:39
 • طول برنامه:14 دقیقه

چهل تيکه

[خلاصه برنامه] مروري بر خاطرات خوب برنامه هاي گذشته تلويزيون

 • شروع برنامه:09:31:39
 • پایان برنامه: 09:57:05
 • طول برنامه:25 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني ها-نسيم نما-دوربين مخفي-کمدي کلاسيک

 • شروع برنامه:09:59:03
 • پایان برنامه: 10:11:41
 • طول برنامه:12 دقیقه

ماتادور

[تهيه کننده] جواد نوروز بيگي [بازيگران] سام درخشاني [خلاصه برنامه] يک گروه تروريستي براي اختلال در برنامه هاي امنيتي کشور نقشه و برنامه ريزي مي کنند که هر بار با شکست روبرو مي شوند

 • شروع برنامه:10:12:26
 • پایان برنامه: 10:26:37
 • طول برنامه:14 دقیقه

ماتادور

[تهيه کننده] جواد نوروز بيگي [بازيگران] سام درخشاني [خلاصه برنامه] يک گروه تروريستي براي اختلال در برنامه هاي امنيتي کشور نقشه و برنامه ريزي مي کنند که هر بار با شکست روبرو مي شوند

 • شروع برنامه:10:26:37
 • پایان برنامه: 10:53:57
 • طول برنامه:27 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني هاي جهان-نسيم نما-ديدني ها-انيميشن-نسيم شما

 • شروع برنامه:10:54:12
 • پایان برنامه: 11:00:16
 • طول برنامه:6 دقیقه

جاذبه هاي گردشگري استان ها

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:11:00:32
 • پایان برنامه: 11:57:07
 • طول برنامه:56 دقیقه

هزار داستان

[تهيه کننده] جواد فرحاني [مجري] سوگل طهماسبي [خلاصه برنامه] روايت داستان هايي از زندگي پيدا و پنهان ما آدم ها در ثبت گفت و گوي جذاب و اميد بخش

 • شروع برنامه:11:58:09
 • پایان برنامه: 12:16:17
 • طول برنامه:18 دقیقه

نسيم دانش

[تهيه کننده] علي خسروي [مجري] سعيد کرمي [خلاصه برنامه] لحظات مفرحي با چاشني علم و دست آوردهاي علمي،معرفي آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري ايران در عرضه هاي داخلي و بين المللي

 • شروع برنامه:12:22:20
 • پایان برنامه: 12:30:43
 • طول برنامه:8 دقیقه

رنگارنگ

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:12:30:43
 • پایان برنامه: 12:56:09
 • طول برنامه:25 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني ها-نسيم نما-دوربين مخفي-کمدي کلاسيک

 • شروع برنامه:13:00:03
 • پایان برنامه: 13:24:14
 • طول برنامه:24 دقیقه

ضد گلوله

[تهيه کننده] محسن افشار

 • شروع برنامه:13:24:52
 • پایان برنامه: 13:48:26
 • طول برنامه:23 دقیقه

ضد گلوله

[تهيه کننده] محسن افشار

 • شروع برنامه:13:48:42
 • پایان برنامه: 14:02:22
 • طول برنامه:13 دقیقه

باشگاههاي فوتبال جهان

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:03:38
 • پایان برنامه: 14:17:45
 • طول برنامه:14 دقیقه

چهل تيکه

[خلاصه برنامه] مروري بر خاطرات خوب برنامه هاي گذشته تلويزيون

 • شروع برنامه:14:19:09
 • پایان برنامه: 14:33:20
 • طول برنامه:14 دقیقه

چهل تيکه

[خلاصه برنامه] مروري بر خاطرات خوب برنامه هاي گذشته تلويزيون

 • شروع برنامه:14:33:20
 • پایان برنامه: 15:00:40
 • طول برنامه:27 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني هاي جهان-نسيم نما-ديدني ها-انيميشن-نسيم شما

 • شروع برنامه:15:01:38
 • پایان برنامه: 15:40:06
 • طول برنامه:38 دقیقه

هوش برتر4

[تهيه کننده] پيمان پور مقيمي [مجري] افشين ذي نوري [خلاصه برنامه] سنجش هوش بر پايه حافظه.قدرت ذهن.سرعت و هوش عملي و اطلاعات عمومي در قالب مسابقه اي جذاب و هيجان انگيز

 • شروع برنامه:15:40:35
 • پایان برنامه: 16:02:18
 • طول برنامه:21 دقیقه

هوش برتر4

[تهيه کننده] پيمان پور مقيمي [مجري] افشين ذي نوري [خلاصه برنامه] سنجش هوش بر پايه حافظه.قدرت ذهن.سرعت و هوش عملي و اطلاعات عمومي در قالب مسابقه اي جذاب و هيجان انگيز

 • شروع برنامه:16:03:16
 • پایان برنامه: 16:30:05
 • طول برنامه:26 دقیقه

ماتادور

[تهيه کننده] جواد نوروز بيگي [بازيگران] سام درخشاني [خلاصه برنامه] يک گروه تروريستي براي اختلال در برنامه هاي امنيتي کشور نقشه و برنامه ريزي مي کنند که هر بار با شکست روبرو مي شوند

 • شروع برنامه:16:30:05
 • پایان برنامه: 16:55:31
 • طول برنامه:25 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني ها-نسيم نما-دوربين مخفي-کمدي کلاسيک

 • شروع برنامه:17:00:06
 • پایان برنامه: 17:56:41
 • طول برنامه:56 دقیقه

هزار داستان

[تهيه کننده] جواد فرحاني [مجري] سوگل طهماسبي [خلاصه برنامه] روايت داستان هايي از زندگي پيدا و پنهان ما آدم ها در ثبت گفت و گوي جذاب و اميد بخش

 • شروع برنامه:17:59:54
 • پایان برنامه: 18:09:53
 • طول برنامه:9 دقیقه

چهل تيکه

[خلاصه برنامه] مروري بر خاطرات خوب برنامه هاي گذشته تلويزيون

 • شروع برنامه:18:10:03
 • پایان برنامه: 18:15:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:16:25
 • پایان برنامه: 18:34:44
 • طول برنامه:18 دقیقه

چهل تيکه

[خلاصه برنامه] مروري بر خاطرات خوب برنامه هاي گذشته تلويزيون

 • شروع برنامه:18:34:44
 • پایان برنامه: 19:02:04
 • طول برنامه:27 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني هاي جهان-نسيم نما-ديدني ها-انيميشن-نسيم شما

 • شروع برنامه:19:03:55
 • پایان برنامه: 19:50:41
 • طول برنامه:46 دقیقه

ضد گلوله

[تهيه کننده] محسن افشار

 • شروع برنامه:19:57:16
 • پایان برنامه: 20:24:19
 • طول برنامه:27 دقیقه

نسيم آوا

[خلاصه برنامه] گزيده اي از ترانه خوانندگان ايراني

 • شروع برنامه:20:24:34
 • پایان برنامه: 20:50:15
 • طول برنامه:25 دقیقه

ويتامين خ4

[تهيه کننده] کرم يزدي [مجري] مهسا ايرانيان-اکبري [خلاصه برنامه] برنامه اي شاد و مفرح با آيتم هايي چون دوربين مخفي،کليپ هاي فضاي مجازي ،گزارش و شوخي هاي طنز

 • شروع برنامه:20:51:55
 • پایان برنامه: 21:51:18
 • طول برنامه:59 دقیقه

هوش برتر4

[تهيه کننده] پيمان پور مقيمي [مجري] افشين ذي نوري [خلاصه برنامه] سنجش هوش بر پايه حافظه.قدرت ذهن.سرعت و هوش عملي و اطلاعات عمومي در قالب مسابقه اي جذاب و هيجان انگيز

 • شروع برنامه:21:55:44
 • پایان برنامه: 22:12:22
 • طول برنامه:16 دقیقه

ماتادور

[تهيه کننده] جواد نوروز بيگي [بازيگران] سام درخشاني [خلاصه برنامه] يک گروه تروريستي براي اختلال در برنامه هاي امنيتي کشور نقشه و برنامه ريزي مي کنند که هر بار با شکست روبرو مي شوند

 • شروع برنامه:22:17:07
 • پایان برنامه: 22:27:17
 • طول برنامه:10 دقیقه

ماتادور

[تهيه کننده] جواد نوروز بيگي [بازيگران] سام درخشاني [خلاصه برنامه] يک گروه تروريستي براي اختلال در برنامه هاي امنيتي کشور نقشه و برنامه ريزي مي کنند که هر بار با شکست روبرو مي شوند

 • شروع برنامه:22:27:29
 • پایان برنامه: 22:37:10
 • طول برنامه:9 دقیقه

ببين و بپز2

[تهيه کننده] امير ذبيهي [مجري] شجاعي [ميهمان] بادمجان کباب [خلاصه برنامه] طرز تهيه و پخت انواع غذاهاي ايراني و بين المللي با همراهي ميهمانان مختلف

 • شروع برنامه:22:37:27
 • پایان برنامه: 22:44:57
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرعه کشي دوو2

[موضوع] قرعه کشي [تهيه کننده] عليرضا کرمي

 • شروع برنامه:22:45:10
 • پایان برنامه: 23:00:02
 • طول برنامه:14 دقیقه

آگهي بازرگاني1396/12/03(قبل23)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:23:00:02
 • پایان برنامه: 23:25:43
 • طول برنامه:25 دقیقه

دورهمي3

[موضوع] رويا پردازي [تهيه کننده] احمدي [مجري] مهران مديري [ميهمان] ميترا حجار [خلاصه برنامه] دورهمي،بيان موضوعات اجتماعي و نقد آنها همراه با استندآپ کمدي و آيتم هاي طنز نمايشي و نيز گفتگو با چهره هاي سرشناس پيرامون مسائل مختلف.

 • شروع برنامه:23:25:43
 • پایان برنامه: 23:31:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1396/12/03(بين23)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:23:31:33
 • پایان برنامه: 23:59:46
 • طول برنامه:28 دقیقه

دورهمي3

[موضوع] رويا پردازي [تهيه کننده] احمدي [مجري] مهران مديري [ميهمان] ميترا حجار [خلاصه برنامه] دورهمي،بيان موضوعات اجتماعي و نقد آنها همراه با استندآپ کمدي و آيتم هاي طنز نمايشي و نيز گفتگو با چهره هاي سرشناس پيرامون مسائل مختلف.