جدول پخش

شبکه نسیم
 • شروع برنامه:00:00:23
 • پایان برنامه: 00:00:42
 • طول برنامه:

برنامک3

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:00:00:42
 • پایان برنامه: 00:22:53
 • طول برنامه:22 دقیقه

داستان غذاها - تکرار

[خلاصه برنامه] تاريخچه غذاها

 • شروع برنامه:00:22:53
 • پایان برنامه: 00:25:06
 • طول برنامه:2 دقیقه

نسيم ايران

[خلاصه برنامه] معرفي جاذبه ها و مکان هاي گردشگري ايران

 • شروع برنامه:00:25:06
 • پایان برنامه: 00:25:14
 • طول برنامه:

اکنون دنياي مستند

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:00:25:14
 • پایان برنامه: 00:51:11
 • طول برنامه:25 دقیقه

دنياي مستند (تور بزرگ) - تکرار

[خلاصه برنامه] اين برنامه ترکيبي از آزمايش خودرو و گفتگو است و قالب آن،همان مجموعه استارت مي باشد.

 • شروع برنامه:00:51:11
 • پایان برنامه: 00:55:22
 • طول برنامه:4 دقیقه

پيش پرده جامع98

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:00:55:22
 • پایان برنامه: 00:55:30
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:00:55:30
 • پایان برنامه: 01:00:26
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:01:00:26
 • پایان برنامه: 01:00:34
 • طول برنامه:

اکنون کتاب باز

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:01:00:34
 • پایان برنامه: 01:30:09
 • طول برنامه:29 دقیقه

کتاب باز4 - تکرار

[تهيه کننده] محمدرضا رضائيان [مجري] سروش صحت [ميهمان] آرمين رحيميان

 • شروع برنامه:01:30:09
 • پایان برنامه: 01:31:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:01:31:36
 • پایان برنامه: 01:32:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده چهل تيکه

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:01:32:42
 • پایان برنامه: 01:47:29
 • طول برنامه:14 دقیقه

کتاب باز4 - تکرار

[تهيه کننده] محمدرضا رضائيان [مجري] سروش صحت [ميهمان] آرمين رحيميان

 • شروع برنامه:01:47:29
 • پایان برنامه: 01:51:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

پيش پرده جامع98

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:01:51:40
 • پایان برنامه: 02:00:18
 • طول برنامه:8 دقیقه

رنگارنگ2

[خلاصه برنامه] حدودا 10 دقيقه برنامه داراي آيتم هاي مختلف جهت سرگرمي

 • شروع برنامه:02:00:18
 • پایان برنامه: 02:00:26
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:02:00:26
 • پایان برنامه: 02:01:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:02:01:53
 • پایان برنامه: 02:35:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

ديوار - تکرار

[تهيه کننده] الهام غفوري [کارگردان] سيروس مقدم [بازيگران] آتيلا پسياني و مهدي سلطاني

 • شروع برنامه:02:35:00
 • پایان برنامه: 02:39:11
 • طول برنامه:4 دقیقه

پيش پرده جامع98

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:02:39:11
 • پایان برنامه: 02:59:26
 • طول برنامه:20 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني هاي جهان-نما خارجي-ديدني ها-آفرينش-مهارت

 • شروع برنامه:02:59:26
 • پایان برنامه: 03:10:26
 • طول برنامه:11 دقیقه

رنگارنگ2

[خلاصه برنامه] حدودا 10 دقيقه برنامه داراي آيتم هاي مختلف جهت سرگرمي

 • شروع برنامه:03:10:26
 • پایان برنامه: 03:12:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

نسيم ايران

[خلاصه برنامه] معرفي جاذبه ها و مکان هاي گردشگري ايران

 • شروع برنامه:03:12:59
 • پایان برنامه: 03:18:31
 • طول برنامه:5 دقیقه

نهايت سرعت

[خلاصه برنامه] معرفي و بررسي اتومبيل و موتورهاي پر قدرت دنيا

 • شروع برنامه:03:18:31
 • پایان برنامه: 03:22:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

آوا

[خلاصه برنامه] موسيقي محمد عليزاده

 • شروع برنامه:03:22:38
 • پایان برنامه: 03:26:49
 • طول برنامه:4 دقیقه

پيش پرده جامع98

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:03:26:49
 • پایان برنامه: 03:48:08
 • طول برنامه:21 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] دوربين مخفي-نما ايراني-آوا-پويا نمايي-نسيم کودک

 • شروع برنامه:03:48:08
 • پایان برنامه: 03:52:19
 • طول برنامه:4 دقیقه

پيش پرده جامع98

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:03:52:19
 • پایان برنامه: 03:56:02
 • طول برنامه:3 دقیقه

داستان کوتاه

[خلاصه برنامه] فرزندان بيش از هر چيزي به حضور والدين نياز دارند

 • شروع برنامه:03:56:02
 • پایان برنامه: 03:56:10
 • طول برنامه:

اکنون هوش برتر

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:03:56:10
 • پایان برنامه: 04:50:59
 • طول برنامه:54 دقیقه

هوش برتر9 - تکرار

[تهيه کننده] پيمان پور مقيمي [مجري] افشين ذي نوري

 • شروع برنامه:04:50:59
 • پایان برنامه: 04:52:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

آفرينش اذانگاهي

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:04:52:40
 • پایان برنامه: 04:53:00
 • طول برنامه:

برنامک قبل اذان صبح

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:04:53:00
 • پایان برنامه: 04:57:26
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:04:57:26
 • پایان برنامه: 04:57:37
 • طول برنامه:

برنامک بعد اذان صبح

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:04:57:37
 • پایان برنامه: 05:05:08
 • طول برنامه:7 دقیقه

داستان کوتاه

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:05:05:08
 • پایان برنامه: 05:05:16
 • طول برنامه:

اکنون دنياي مستند

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:05:05:16
 • پایان برنامه: 05:31:13
 • طول برنامه:25 دقیقه

دنياي مستند (تور بزرگ) - تکرار

[خلاصه برنامه] اين برنامه ترکيبي از آزمايش خودرو و گفتگو است و قالب آن،همان مجموعه استارت مي باشد.

 • شروع برنامه:05:31:13
 • پایان برنامه: 05:35:24
 • طول برنامه:4 دقیقه

پيش پرده جامع98

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:05:35:24
 • پایان برنامه: 05:55:39
 • طول برنامه:20 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني هاي جهان-نما خارجي-ديدني ها-آفرينش-مهارت

 • شروع برنامه:05:55:39
 • پایان برنامه: 05:59:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

پيش پرده جامع98

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:05:59:50
 • پایان برنامه: 06:32:57
 • طول برنامه:33 دقیقه

ديوار - تکرار

[تهيه کننده] الهام غفوري [کارگردان] سيروس مقدم [بازيگران] آتيلا پسياني و مهدي سلطاني

 • شروع برنامه:06:32:57
 • پایان برنامه: 06:54:16
 • طول برنامه:21 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] دوربين مخفي-نما ايراني-آوا-پويا نمايي-نسيم کودک

 • شروع برنامه:06:54:16
 • پایان برنامه: 06:58:27
 • طول برنامه:4 دقیقه

پيش پرده جامع98

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:06:58:27
 • پایان برنامه: 06:58:35
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:06:58:35
 • پایان برنامه: 07:00:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:07:00:08
 • پایان برنامه: 07:00:16
 • طول برنامه:

اکنون هوش برتر

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:07:00:16
 • پایان برنامه: 07:31:05
 • طول برنامه:30 دقیقه

هوش برتر9 - تکرار

[تهيه کننده] پيمان پور مقيمي [مجري] افشين ذي نوري

 • شروع برنامه:07:31:05
 • پایان برنامه: 07:32:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:07:32:37
 • پایان برنامه: 07:33:08
 • طول برنامه:

پيش پرده کارستون

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:07:33:08
 • پایان برنامه: 07:57:08
 • طول برنامه:24 دقیقه

هوش برتر9 - تکرار

[تهيه کننده] پيمان پور مقيمي [مجري] افشين ذي نوري

 • شروع برنامه:07:57:08
 • پایان برنامه: 07:57:29
 • طول برنامه:

برنامک4

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:07:57:29
 • پایان برنامه: 07:58:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده چهل تيکه

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:07:58:35
 • پایان برنامه: 07:58:43
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:07:58:43
 • پایان برنامه: 08:00:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:08:00:08
 • پایان برنامه: 08:00:16
 • طول برنامه:

اکنون نماي نزديک

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:08:00:16
 • پایان برنامه: 08:26:36
 • طول برنامه:26 دقیقه

نماي نزديک - تکرار

[خلاصه برنامه] پشت صحنه فيلم ها

 • شروع برنامه:08:26:36
 • پایان برنامه: 08:26:48
 • طول برنامه:

برنامک5

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:08:26:48
 • پایان برنامه: 08:33:14
 • طول برنامه:6 دقیقه

نهايت سرعت

[خلاصه برنامه] معرفي و بررسي اتومبيل و موتورهاي پر قدرت دنيا

 • شروع برنامه:08:33:14
 • پایان برنامه: 08:53:29
 • طول برنامه:20 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني هاي جهان-نما خارجي-ديدني ها-آفرينش-مهارت

 • شروع برنامه:08:53:29
 • پایان برنامه: 08:57:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

پيش پرده جامع98

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:08:57:40
 • پایان برنامه: 08:57:48
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:08:57:48
 • پایان برنامه: 09:01:37
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:09:01:37
 • پایان برنامه: 09:01:45
 • طول برنامه:

اکنون کتاب باز

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:09:01:45
 • پایان برنامه: 09:31:20
 • طول برنامه:29 دقیقه

کتاب باز4 - تکرار

[تهيه کننده] محمدرضا رضائيان [مجري] سروش صحت [ميهمان] آرمين رحيميان

 • شروع برنامه:09:31:20
 • پایان برنامه: 09:34:06
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:09:34:06
 • پایان برنامه: 09:35:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده چهل تيکه

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:09:35:12
 • پایان برنامه: 09:49:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

کتاب باز4 - تکرار

[تهيه کننده] محمدرضا رضائيان [مجري] سروش صحت [ميهمان] آرمين رحيميان

 • شروع برنامه:09:49:59
 • پایان برنامه: 09:54:10
 • طول برنامه:4 دقیقه

پيش پرده جامع98

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:09:54:10
 • پایان برنامه: 09:54:18
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:09:54:18
 • پایان برنامه: 09:59:12
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:09:59:12
 • پایان برنامه: 10:15:42
 • طول برنامه:16 دقیقه

ديوار - تکرار

[تهيه کننده] الهام غفوري [کارگردان] سيروس مقدم [بازيگران] آتيلا پسياني و مهدي سلطاني

 • شروع برنامه:10:15:42
 • پایان برنامه: 10:19:58
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:10:19:58
 • پایان برنامه: 10:20:29
 • طول برنامه:

پيش پرده کارستون

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:10:20:29
 • پایان برنامه: 10:37:06
 • طول برنامه:16 دقیقه

ديوار - تکرار

[تهيه کننده] الهام غفوري [کارگردان] سيروس مقدم [بازيگران] آتيلا پسياني و مهدي سلطاني

 • شروع برنامه:10:37:06
 • پایان برنامه: 10:37:27
 • طول برنامه:

برنامک4

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:10:37:27
 • پایان برنامه: 10:43:53
 • طول برنامه:6 دقیقه

نهايت سرعت

[خلاصه برنامه] معرفي و بررسي اتومبيل و موتورهاي پر قدرت دنيا

 • شروع برنامه:10:43:53
 • پایان برنامه: 10:44:14
 • طول برنامه:

برنامک4

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:10:44:14
 • پایان برنامه: 10:55:55
 • طول برنامه:11 دقیقه

باکلاس

[مجري] آرش ميراحمدي

 • شروع برنامه:10:55:55
 • پایان برنامه: 10:56:03
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:10:56:03
 • پایان برنامه: 11:01:03
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:11:01:03
 • پایان برنامه: 11:48:40
 • طول برنامه:47 دقیقه

هوش برتر9 - تکرار

[تهيه کننده] پيمان پور مقيمي [مجري] افشين ذي نوري

 • شروع برنامه:11:48:40
 • پایان برنامه: 11:49:00
 • طول برنامه:

برنامک قبل اذان ظهر

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:11:49:00
 • پایان برنامه: 11:53:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:11:53:20
 • پایان برنامه: 11:53:31
 • طول برنامه:

برنامک بعد اذان ظهر

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:11:53:31
 • پایان برنامه: 11:57:08
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:11:57:08
 • پایان برنامه: 12:04:20
 • طول برنامه:7 دقیقه

هوش برتر9 - تکرار

[تهيه کننده] پيمان پور مقيمي [مجري] افشين ذي نوري

 • شروع برنامه:12:04:20
 • پایان برنامه: 12:25:39
 • طول برنامه:21 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] دوربين مخفي-نما ايراني-آوا-پويا نمايي-نسيم کودک

 • شروع برنامه:12:25:39
 • پایان برنامه: 12:27:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد(ازکجا شروع کنيم:قسمت41)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:12:27:35
 • پایان برنامه: 12:27:43
 • طول برنامه:

اکنون نماي نزديک

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:12:27:43
 • پایان برنامه: 12:54:03
 • طول برنامه:26 دقیقه

نماي نزديک - تکرار

[خلاصه برنامه] پشت صحنه فيلم ها

 • شروع برنامه:12:54:03
 • پایان برنامه: 12:54:52
 • طول برنامه:

پيش پرده کتاب باز4

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:12:54:52
 • پایان برنامه: 12:59:03
 • طول برنامه:4 دقیقه

پيش پرده جامع98

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:12:59:03
 • پایان برنامه: 12:59:24
 • طول برنامه:

برنامک4

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:12:59:24
 • پایان برنامه: 13:11:05
 • طول برنامه:11 دقیقه

باکلاس

[مجري] آرش ميراحمدي

 • شروع برنامه:13:11:05
 • پایان برنامه: 13:11:17
 • طول برنامه:

برنامک5

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:11:17
 • پایان برنامه: 13:12:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده چهل تيکه

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:12:29
 • پایان برنامه: 13:13:00
 • طول برنامه:

پيش پرده کارستون

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:13:00
 • پایان برنامه: 13:13:49
 • طول برنامه:

پيش پرده کتاب باز4

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:13:49
 • پایان برنامه: 13:14:08
 • طول برنامه:

برنامک3

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:14:08
 • پایان برنامه: 13:16:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد(ازکجا شروع کنيم:قسمت24:کاشت بادام زميني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:16:24
 • پایان برنامه: 13:16:32
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:16:32
 • پایان برنامه: 13:21:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:21:48
 • پایان برنامه: 13:34:42
 • طول برنامه:12 دقیقه

داستان غذاها - تکرار

[خلاصه برنامه] تاريخچه غذاها

 • شروع برنامه:13:34:42
 • پایان برنامه: 13:37:53
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:37:53
 • پایان برنامه: 13:38:42
 • طول برنامه:

پيش پرده کتاب باز4

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:38:42
 • پایان برنامه: 13:39:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده چهل تيکه

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:39:54
 • پایان برنامه: 13:49:11
 • طول برنامه:9 دقیقه

داستان غذاها - تکرار

[خلاصه برنامه] تاريخچه غذاها

 • شروع برنامه:13:49:11
 • پایان برنامه: 13:51:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد(قهرمان توليد:سلطان حسين فتاحي)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:51:35
 • پایان برنامه: 13:51:43
 • طول برنامه:

اکنون دنياي مستند

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:51:43
 • پایان برنامه: 14:17:40
 • طول برنامه:25 دقیقه

دنياي مستند (تور بزرگ) - تکرار

[خلاصه برنامه] اين برنامه ترکيبي از آزمايش خودرو و گفتگو است و قالب آن،همان مجموعه استارت مي باشد.

 • شروع برنامه:14:17:40
 • پایان برنامه: 14:18:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده چهل تيکه

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:18:52
 • پایان برنامه: 14:19:41
 • طول برنامه:

پيش پرده کتاب باز4

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:19:41
 • پایان برنامه: 14:19:49
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:19:49
 • پایان برنامه: 14:24:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:24:48
 • پایان برنامه: 14:45:03
 • طول برنامه:20 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني هاي جهان-نما خارجي-ديدني ها-آفرينش-مهارت

 • شروع برنامه:14:45:03
 • پایان برنامه: 14:45:34
 • طول برنامه:

پيش پرده کارستون

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:45:34
 • پایان برنامه: 14:46:23
 • طول برنامه:

پيش پرده کتاب باز4

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:46:23
 • پایان برنامه: 14:47:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده چهل تيکه

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:47:35
 • پایان برنامه: 14:47:54
 • طول برنامه:

برنامک2

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:47:54
 • پایان برنامه: 14:49:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد(نفتي نشي-صنعت نوشت افزار)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:49:00
 • پایان برنامه: 14:49:08
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:49:08
 • پایان برنامه: 14:57:43
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:57:43
 • پایان برنامه: 14:57:51
 • طول برنامه:

اکنون کتاب باز

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:57:51
 • پایان برنامه: 15:27:26
 • طول برنامه:29 دقیقه

کتاب باز4 - تکرار

[تهيه کننده] محمدرضا رضائيان [مجري] سروش صحت [ميهمان] آرمين رحيميان

 • شروع برنامه:15:27:26
 • پایان برنامه: 15:31:11
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:15:31:11
 • پایان برنامه: 15:32:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده چهل تيکه

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:15:32:23
 • پایان برنامه: 15:47:10
 • طول برنامه:14 دقیقه

کتاب باز4 - تکرار

[تهيه کننده] محمدرضا رضائيان [مجري] سروش صحت [ميهمان] آرمين رحيميان

 • شروع برنامه:15:47:10
 • پایان برنامه: 15:47:18
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:15:47:18
 • پایان برنامه: 15:58:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:15:58:00
 • پایان برنامه: 16:14:30
 • طول برنامه:16 دقیقه

ديوار - تکرار

[تهيه کننده] الهام غفوري [کارگردان] سيروس مقدم [بازيگران] آتيلا پسياني و مهدي سلطاني

 • شروع برنامه:16:14:30
 • پایان برنامه: 16:19:37
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:16:19:37
 • پایان برنامه: 16:20:26
 • طول برنامه:

پيش پرده کتاب باز4

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:16:20:26
 • پایان برنامه: 16:37:03
 • طول برنامه:16 دقیقه

ديوار - تکرار

[تهيه کننده] الهام غفوري [کارگردان] سيروس مقدم [بازيگران] آتيلا پسياني و مهدي سلطاني

 • شروع برنامه:16:37:03
 • پایان برنامه: 16:37:24
 • طول برنامه:

برنامک4

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:16:37:24
 • پایان برنامه: 16:38:13
 • طول برنامه:

پيش پرده کتاب باز4

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:16:38:13
 • پایان برنامه: 16:49:54
 • طول برنامه:11 دقیقه

باکلاس

[مجري] آرش ميراحمدي

 • شروع برنامه:16:49:54
 • پایان برنامه: 16:50:02
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:16:50:02
 • پایان برنامه: 16:59:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:16:59:38
 • پایان برنامه: 17:38:40
 • طول برنامه:39 دقیقه

هوش برتر9 - تکرار

[تهيه کننده] پيمان پور مقيمي [مجري] افشين ذي نوري

 • شروع برنامه:17:38:40
 • پایان برنامه: 17:39:00
 • طول برنامه:

برنامک قبل اذان مغرب

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:17:39:00
 • پایان برنامه: 17:43:02
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:17:43:02
 • پایان برنامه: 17:43:13
 • طول برنامه:

برنامک بعد اذان مغرب

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:17:43:13
 • پایان برنامه: 17:47:54
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:17:47:54
 • پایان برنامه: 18:03:41
 • طول برنامه:15 دقیقه

هوش برتر9 - تکرار

[تهيه کننده] پيمان پور مقيمي [مجري] افشين ذي نوري

 • شروع برنامه:18:03:41
 • پایان برنامه: 18:04:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده چهل تيکه

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:18:04:53
 • پایان برنامه: 18:05:42
 • طول برنامه:

پيش پرده کتاب باز4

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:18:05:42
 • پایان برنامه: 18:06:13
 • طول برنامه:

پيش پرده کارستون

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:18:06:13
 • پایان برنامه: 18:27:32
 • طول برنامه:21 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] دوربين مخفي-نما ايراني-آوا-پويا نمايي-نسيم کودک

 • شروع برنامه:18:27:32
 • پایان برنامه: 18:27:52
 • طول برنامه:

برنامک1

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:18:27:52
 • پایان برنامه: 18:46:51
 • طول برنامه:18 دقیقه

داستان غذاها

[خلاصه برنامه] تاريخچه غذاها

 • شروع برنامه:18:46:51
 • پایان برنامه: 18:48:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده چهل تيکه

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:18:48:03
 • پایان برنامه: 18:48:52
 • طول برنامه:

پيش پرده کتاب باز4

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:18:48:52
 • پایان برنامه: 18:50:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده چهل تيکه

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:18:50:04
 • پایان برنامه: 18:54:54
 • طول برنامه:4 دقیقه

نهايت سرعت

[خلاصه برنامه] معرفي و بررسي اتومبيل و موتورهاي پر قدرت دنيا

 • شروع برنامه:18:54:54
 • پایان برنامه: 18:55:13
 • طول برنامه:

برنامک2

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:18:55:13
 • پایان برنامه: 18:57:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد(ازکجا شروع کنيم:قسمت41)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:18:57:09
 • پایان برنامه: 18:57:17
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:18:57:17
 • پایان برنامه: 19:01:11
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:19:01:11
 • پایان برنامه: 19:01:19
 • طول برنامه:

اکنون دنياي مستند

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:19:01:19
 • پایان برنامه: 19:11:02
 • طول برنامه:9 دقیقه

دنياي مستند (ايستگاه زمان)

[خلاصه برنامه] در اين مستند با نگاهي متفاوت به وقايع مي نگريم و مسائل را از ديد علمي بررسي مي کنيم

 • شروع برنامه:19:11:02
 • پایان برنامه: 19:14:08
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:19:14:08
 • پایان برنامه: 19:14:57
 • طول برنامه:

پيش پرده کتاب باز4

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:19:14:57
 • پایان برنامه: 19:15:05
 • طول برنامه:

اکنون دنياي مستند

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:19:15:05
 • پایان برنامه: 19:27:11
 • طول برنامه:12 دقیقه

دنياي مستند (ايستگاه زمان)

[خلاصه برنامه] در اين مستند با نگاهي متفاوت به وقايع مي نگريم و مسائل را از ديد علمي بررسي مي کنيم

 • شروع برنامه:19:27:11
 • پایان برنامه: 19:28:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده چهل تيکه

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:19:28:23
 • پایان برنامه: 19:28:31
 • طول برنامه:

اکنون قاصدک

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:19:28:31
 • پایان برنامه: 19:50:07
 • طول برنامه:21 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني هاي جهان-نما خارجي-ديدني ها-آفرينش-مهارت

 • شروع برنامه:19:50:07
 • پایان برنامه: 19:50:56
 • طول برنامه:

پيش پرده کتاب باز4

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:19:50:56
 • پایان برنامه: 19:52:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده چهل تيکه

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:19:52:08
 • پایان برنامه: 19:52:39
 • طول برنامه:

پيش پرده کارستون

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:19:52:39
 • پایان برنامه: 19:53:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده چهل تيکه

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:19:53:51
 • پایان برنامه: 19:53:59
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:19:53:59
 • پایان برنامه: 20:00:06
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:00:06
 • پایان برنامه: 20:00:14
 • طول برنامه:

اکنون کتاب باز

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:00:14
 • پایان برنامه: 20:34:53
 • طول برنامه:34 دقیقه

کتاب باز4

[تهيه کننده] محمدرضا رضائيان [مجري] سروش صحت [ميهمان] فرزين محدث

 • شروع برنامه:20:34:53
 • پایان برنامه: 20:37:56
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:37:56
 • پایان برنامه: 20:39:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده چهل تيکه

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:39:08
 • پایان برنامه: 20:39:16
 • طول برنامه:

اکنون کتاب باز

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:39:16
 • پایان برنامه: 20:58:15
 • طول برنامه:18 دقیقه

کتاب باز4

[تهيه کننده] محمدرضا رضائيان [مجري] سروش صحت [ميهمان] فرزين محدث

 • شروع برنامه:20:58:15
 • پایان برنامه: 20:58:23
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:58:23
 • پایان برنامه: 21:03:18
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:21:03:18
 • پایان برنامه: 21:03:26
 • طول برنامه:

اکنون نماي نزديک

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:21:03:26
 • پایان برنامه: 21:18:33
 • طول برنامه:15 دقیقه

نماي نزديک

[خلاصه برنامه] پشت صحنه فيلم ها

 • شروع برنامه:21:18:33
 • پایان برنامه: 21:21:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:21:21:03
 • پایان برنامه: 21:22:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده چهل تيکه

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:21:22:15
 • پایان برنامه: 21:22:23
 • طول برنامه:

اکنون نماي نزديک

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:21:22:23
 • پایان برنامه: 21:35:05
 • طول برنامه:12 دقیقه

نماي نزديک

[خلاصه برنامه] پشت صحنه فيلم ها

 • شروع برنامه:21:35:05
 • پایان برنامه: 21:35:13
 • طول برنامه:

اکنون قاصدک

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:21:35:13
 • پایان برنامه: 21:54:11
 • طول برنامه:18 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] دوربين مخفي-نما ايراني-آوا-پويا نمايي-نسيم کودک

 • شروع برنامه:21:54:11
 • پایان برنامه: 21:55:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده چهل تيکه

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:21:55:23
 • پایان برنامه: 21:55:54
 • طول برنامه:

پيش پرده کارستون

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:21:55:54
 • پایان برنامه: 21:56:02
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:21:56:02
 • پایان برنامه: 22:00:46
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:22:00:46
 • پایان برنامه: 22:11:59
 • طول برنامه:11 دقیقه

ديوار

[تهيه کننده] الهام غفوري [کارگردان] سيروس مقدم [بازيگران] آتيلا پسياني و مهدي سلطاني

 • شروع برنامه:22:11:59
 • پایان برنامه: 22:15:03
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:22:15:03
 • پایان برنامه: 22:16:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده چهل تيکه

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:22:16:15
 • پایان برنامه: 22:38:24
 • طول برنامه:22 دقیقه

ديوار

[تهيه کننده] الهام غفوري [کارگردان] سيروس مقدم [بازيگران] آتيلا پسياني و مهدي سلطاني

 • شروع برنامه:22:38:24
 • پایان برنامه: 22:42:35
 • طول برنامه:4 دقیقه

پيش پرده جامع98

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:22:42:35
 • پایان برنامه: 22:48:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نهايت سرعت

[خلاصه برنامه] معرفي و بررسي اتومبيل و موتورهاي پر قدرت دنيا

 • شروع برنامه:22:48:00
 • پایان برنامه: 22:49:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده چهل تيکه

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:22:49:12
 • پایان برنامه: 22:53:09
 • طول برنامه:3 دقیقه

نسيم ايران

[خلاصه برنامه] معرفي جاذبه ها و مکان هاي گردشگري ايران

 • شروع برنامه:22:53:09
 • پایان برنامه: 22:53:17
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:22:53:17
 • پایان برنامه: 23:00:39
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:23:00:39
 • پایان برنامه: 23:23:52
 • طول برنامه:23 دقیقه

چهل تيکه

[تهيه کننده] الهام حاتمي [مجري] محمدرضا عليمرداني [ميهمان] لاله صبوري

 • شروع برنامه:23:23:52
 • پایان برنامه: 23:27:23
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:23:27:23
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:32 دقیقه

چهل تیکه

[تهيه کننده] الهام حاتمي [مجري] محمدرضا عليمرداني [ميهمان] لاله صبوري