جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

شبکه نسیم
 • شروع برنامه:00:57:29
 • پایان برنامه: 01:19:11
 • طول برنامه:21 دقیقه

چهل تيکه2

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:01:19:24
 • پایان برنامه: 01:26:37
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/05/23(قبل1)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:01:26:37
 • پایان برنامه: 02:03:36
 • طول برنامه:36 دقیقه

وقتشه2

[تهيه کننده] صفري [مجري] کامران تفتي [خلاصه برنامه] جنگي شاد با موضوع ازدواج آسان و معيارهاي ازدواج موفق با حضور چهره هاي مشهور عالم فرهنگ و هنر

 • شروع برنامه:02:03:36
 • پایان برنامه: 02:08:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/05/23(بين1)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:02:08:48
 • پایان برنامه: 02:32:07
 • طول برنامه:23 دقیقه

وقتشه2

[تهيه کننده] صفري [مجري] کامران تفتي [خلاصه برنامه] جنگي شاد با موضوع ازدواج آسان و معيارهاي ازدواج موفق با حضور چهره هاي مشهور عالم فرهنگ و هنر

 • شروع برنامه:02:32:20
 • پایان برنامه: 02:42:32
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/05/23(قبل2)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:02:42:32
 • پایان برنامه: 02:51:34
 • طول برنامه:9 دقیقه

نسيم دانش

[تهيه کننده] علي خسروي [مجري] سعيد کرمي [خلاصه برنامه] لحظات مفرحي با چاشني علم و دست آوردهاي علمي،معرفي آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري ايران در عرضه هاي داخلي و بين المللي

 • شروع برنامه:02:51:34
 • پایان برنامه: 02:56:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/05/23(بين2)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:02:56:46
 • پایان برنامه: 03:07:16
 • طول برنامه:10 دقیقه

نسيم دانش

[تهيه کننده] علي خسروي [مجري] سعيد کرمي [خلاصه برنامه] لحظات مفرحي با چاشني علم و دست آوردهاي علمي،معرفي آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري ايران در عرضه هاي داخلي و بين المللي

 • شروع برنامه:03:07:29
 • پایان برنامه: 03:12:41
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/05/23(قبل3)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:03:12:41
 • پایان برنامه: 03:40:30
 • طول برنامه:27 دقیقه

کودک شو2

[تهيه کننده] نصيري پور محمدي [مجري] پژمان بازغي [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري

 • شروع برنامه:03:41:24
 • پایان برنامه: 04:16:08
 • طول برنامه:34 دقیقه

کودک شو2

[تهيه کننده] نصيري پور محمدي [مجري] پژمان بازغي [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري

 • شروع برنامه:04:16:59
 • پایان برنامه: 04:47:31
 • طول برنامه:30 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني ها-نسيم نما-دوربين مخفي-کمدي کلاسيک

 • شروع برنامه:04:49:03
 • پایان برنامه: 04:54:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:56:01
 • پایان برنامه: 05:10:52
 • طول برنامه:14 دقیقه

سرحال

[تهيه کننده] امير رضا کاوه [مجري] بهرام عظيمي

 • شروع برنامه:05:11:34
 • پایان برنامه: 05:25:03
 • طول برنامه:13 دقیقه

سرحال

[تهيه کننده] امير رضا کاوه [مجري] بهرام عظيمي

 • شروع برنامه:05:25:03
 • پایان برنامه: 05:55:58
 • طول برنامه:30 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني هاي جهان-نسيم نما-ديدني ها-انيميشن-نسيم شما

 • شروع برنامه:05:55:58
 • پایان برنامه: 06:24:43
 • طول برنامه:28 دقیقه

دست به نقد

[کارگردان] شهاب عباسي [بازيگران] حسين رفيعي-يوسف صيادي [خلاصه برنامه] يک برنامه آيتمي کمدي

 • شروع برنامه:06:24:43
 • پایان برنامه: 06:50:25
 • طول برنامه:25 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني ها-نسيم نما-نسيم آوا-نسيم آفرينش-نسيم مهارت

 • شروع برنامه:06:50:25
 • پایان برنامه: 07:00:05
 • طول برنامه:9 دقیقه

آنونس جامع تابستان 97

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:07:00:56
 • پایان برنامه: 07:09:58
 • طول برنامه:9 دقیقه

نسيم دانش

[تهيه کننده] علي خسروي [مجري] سعيد کرمي [خلاصه برنامه] لحظات مفرحي با چاشني علم و دست آوردهاي علمي،معرفي آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري ايران در عرضه هاي داخلي و بين المللي

 • شروع برنامه:07:10:52
 • پایان برنامه: 07:21:22
 • طول برنامه:10 دقیقه

نسيم دانش

[تهيه کننده] علي خسروي [مجري] سعيد کرمي [خلاصه برنامه] لحظات مفرحي با چاشني علم و دست آوردهاي علمي،معرفي آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري ايران در عرضه هاي داخلي و بين المللي

 • شروع برنامه:07:21:40
 • پایان برنامه: 07:50:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

سرحال

[تهيه کننده] امير رضا کاوه [مجري] بهرام عظيمي

 • شروع برنامه:07:50:51
 • پایان برنامه: 08:27:50
 • طول برنامه:36 دقیقه

وقتشه2

[تهيه کننده] صفري [مجري] کامران تفتي [خلاصه برنامه] جنگي شاد با موضوع ازدواج آسان و معيارهاي ازدواج موفق با حضور چهره هاي مشهور عالم فرهنگ و هنر

 • شروع برنامه:08:28:45
 • پایان برنامه: 08:52:04
 • طول برنامه:23 دقیقه

وقتشه2

[تهيه کننده] صفري [مجري] کامران تفتي [خلاصه برنامه] جنگي شاد با موضوع ازدواج آسان و معيارهاي ازدواج موفق با حضور چهره هاي مشهور عالم فرهنگ و هنر

 • شروع برنامه:08:53:31
 • پایان برنامه: 09:50:40
 • طول برنامه:57 دقیقه

خندوانه5

[تهيه کننده] احمدي [مجري] رامبد جوان [ميهمان] دکتر مهدي دوايي و حامد همايون-روز ازدواج [خلاصه برنامه] لحظاتي شاد و مفرح همراه با رامبد جوان

 • شروع برنامه:09:52:27
 • پایان برنامه: 10:39:34
 • طول برنامه:47 دقیقه

خندوانه5

[تهيه کننده] احمدي [مجري] رامبد جوان [ميهمان] دکتر مهدي دوايي و حامد همايون-روز ازدواج [خلاصه برنامه] لحظاتي شاد و مفرح همراه با رامبد جوان

 • شروع برنامه:10:40:29
 • پایان برنامه: 10:52:54
 • طول برنامه:12 دقیقه

چهل تيکه2

[تهيه کننده] الهام حاتمي [مجري] الهه پرسون [خلاصه برنامه] مروري بر خاطرات خوب برنامه هاي گذشته تلويزيون

 • شروع برنامه:10:54:15
 • پایان برنامه: 11:03:32
 • طول برنامه:9 دقیقه

چهل تيکه2

[تهيه کننده] الهام حاتمي [مجري] الهه پرسون [خلاصه برنامه] مروري بر خاطرات خوب برنامه هاي گذشته تلويزيون

 • شروع برنامه:11:04:56
 • پایان برنامه: 11:32:45
 • طول برنامه:27 دقیقه

کودک شو2

[تهيه کننده] نصيري پور محمدي [مجري] پژمان بازغي [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري

 • شروع برنامه:11:35:50
 • پایان برنامه: 12:10:34
 • طول برنامه:34 دقیقه

کودک شو2

[تهيه کننده] نصيري پور محمدي [مجري] پژمان بازغي [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري

 • شروع برنامه:12:10:50
 • پایان برنامه: 12:17:43
 • طول برنامه:6 دقیقه

جاذبه هاي گردشگري استان ها

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:27:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

آنونس جامع تابستان 97

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:12:29:06
 • پایان برنامه: 12:48:38
 • طول برنامه:19 دقیقه

نسيم دانش

[تهيه کننده] علي خسروي [مجري] سعيد کرمي [خلاصه برنامه] لحظات مفرحي با چاشني علم و دست آوردهاي علمي،معرفي آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري ايران در عرضه هاي داخلي و بين المللي

 • شروع برنامه:12:48:55
 • پایان برنامه: 12:58:35
 • طول برنامه:9 دقیقه

آنونس جامع تابستان 97

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:12:59:26
 • پایان برنامه: 13:08:50
 • طول برنامه:9 دقیقه

سرحال

[تهيه کننده] امير رضا کاوه [مجري] بهرام عظيمي

 • شروع برنامه:13:14:17
 • پایان برنامه: 13:33:13
 • طول برنامه:18 دقیقه

سرحال

[تهيه کننده] امير رضا کاوه [مجري] بهرام عظيمي

 • شروع برنامه:13:33:29
 • پایان برنامه: 13:39:33
 • طول برنامه:6 دقیقه

جاذبه هاي گردشگري استان ها

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:40:41
 • پایان برنامه: 14:17:40
 • طول برنامه:36 دقیقه

وقتشه2

[تهيه کننده] صفري [مجري] کامران تفتي [خلاصه برنامه] جنگي شاد با موضوع ازدواج آسان و معيارهاي ازدواج موفق با حضور چهره هاي مشهور عالم فرهنگ و هنر

 • شروع برنامه:14:18:14
 • پایان برنامه: 14:41:33
 • طول برنامه:23 دقیقه

وقتشه2

[تهيه کننده] صفري [مجري] کامران تفتي [خلاصه برنامه] جنگي شاد با موضوع ازدواج آسان و معيارهاي ازدواج موفق با حضور چهره هاي مشهور عالم فرهنگ و هنر

 • شروع برنامه:14:43:27
 • پایان برنامه: 15:40:36
 • طول برنامه:57 دقیقه

خندوانه5

[تهيه کننده] احمدي [مجري] رامبد جوان [ميهمان] دکتر مهدي دوايي و حامد همايون-روز ازدواج [خلاصه برنامه] لحظاتي شاد و مفرح همراه با رامبد جوان

 • شروع برنامه:15:43:07
 • پایان برنامه: 16:30:14
 • طول برنامه:47 دقیقه

خندوانه5

[تهيه کننده] احمدي [مجري] رامبد جوان [ميهمان] دکتر مهدي دوايي و حامد همايون-روز ازدواج [خلاصه برنامه] لحظاتي شاد و مفرح همراه با رامبد جوان

 • شروع برنامه:16:34:25
 • پایان برنامه: 16:46:50
 • طول برنامه:12 دقیقه

چهل تيکه2

[تهيه کننده] الهام حاتمي [مجري] الهه پرسون [خلاصه برنامه] مروري بر خاطرات خوب برنامه هاي گذشته تلويزيون

 • شروع برنامه:16:47:32
 • پایان برنامه: 16:56:49
 • طول برنامه:9 دقیقه

چهل تيکه2

[تهيه کننده] الهام حاتمي [مجري] الهه پرسون [خلاصه برنامه] مروري بر خاطرات خوب برنامه هاي گذشته تلويزيون

 • شروع برنامه:16:59:51
 • پایان برنامه: 17:27:40
 • طول برنامه:27 دقیقه

کودک شو2

[تهيه کننده] نصيري پور محمدي [مجري] پژمان بازغي [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري

 • شروع برنامه:17:30:20
 • پایان برنامه: 18:05:04
 • طول برنامه:34 دقیقه

کودک شو2

[تهيه کننده] نصيري پور محمدي [مجري] پژمان بازغي [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري

 • شروع برنامه:18:05:04
 • پایان برنامه: 18:35:59
 • طول برنامه:30 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني هاي جهان-نسيم نما-ديدني ها-انيميشن-نسيم شما

 • شروع برنامه:18:37:07
 • پایان برنامه: 19:01:03
 • طول برنامه:23 دقیقه

دست به نقد

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:19:02:02
 • پایان برنامه: 19:23:29
 • طول برنامه:21 دقیقه

ضد گلوله12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:24:23
 • پایان برنامه: 19:50:38
 • طول برنامه:26 دقیقه

ضد گلوله12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:57
 • پایان برنامه: 20:12:53
 • طول برنامه:12 دقیقه

سرحال

[تهيه کننده] امير رضا کاوه [مجري] بهرام عظيمي

 • شروع برنامه:20:13:03
 • پایان برنامه: 20:18:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:19:48
 • پایان برنامه: 20:35:59
 • طول برنامه:16 دقیقه

سرحال

[تهيه کننده] امير رضا کاوه [مجري] بهرام عظيمي

 • شروع برنامه:20:36:10
 • پایان برنامه: 20:41:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

معرفي جاذبه هاي گردشگري ايران

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:45:06
 • پایان برنامه: 20:54:46
 • طول برنامه:9 دقیقه

آنونس جامع تابستان 97

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:59:25
 • پایان برنامه: 21:23:32
 • طول برنامه:24 دقیقه

وقتشه2

[تهيه کننده] صفري [مجري] کامران تفتي [خلاصه برنامه] جنگي شاد با موضوع ازدواج آسان و معيارهاي ازدواج موفق با حضور چهره هاي مشهور عالم فرهنگ و هنر

 • شروع برنامه:21:26:21
 • پایان برنامه: 22:00:40
 • طول برنامه:34 دقیقه

وقتشه2

[تهيه کننده] صفري [مجري] کامران تفتي [خلاصه برنامه] جنگي شاد با موضوع ازدواج آسان و معيارهاي ازدواج موفق با حضور چهره هاي مشهور عالم فرهنگ و هنر

 • شروع برنامه:22:03:54
 • پایان برنامه: 22:15:27
 • طول برنامه:11 دقیقه

سه دونگ سه دونگ

[کارگردان] شاهد احمدلو [بازيگران] جواد عزتي - سيروس گرجستاني [خلاصه برنامه] ماجراي شراکت دو دوست قديمي در يک نانوايي و مهاجرت خانواده نصرت خان به خارج از کشور

 • شروع برنامه:22:16:08
 • پایان برنامه: 22:30:38
 • طول برنامه:14 دقیقه

سه دونگ سه دونگ

[کارگردان] شاهد احمدلو [بازيگران] جواد عزتي - سيروس گرجستاني [خلاصه برنامه] ماجراي شراکت دو دوست قديمي در يک نانوايي و مهاجرت خانواده نصرت خان به خارج از کشور

 • شروع برنامه:22:30:49
 • پایان برنامه: 22:40:04
 • طول برنامه:9 دقیقه

رنگارنگ

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:22:40:13
 • پایان برنامه: 22:49:53
 • طول برنامه:9 دقیقه

آنونس جامع تابستان 97

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:22:50:06
 • پایان برنامه: 23:00:38
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/05/23(قبل23)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:23:01:05
 • پایان برنامه: 23:37:01
 • طول برنامه:35 دقیقه

کودک شو2

[تهيه کننده] نصيري پور محمدي [مجري] پژمان بازغي [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري

 • شروع برنامه:23:37:01
 • پایان برنامه: 23:42:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1397/05/23(بين23)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:23:42:21
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:17 دقیقه

کودک شو2

[تهيه کننده] نصيري پور محمدي [مجري] پژمان بازغي [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري