جدول پخش

شبکه نسیم
 • شروع برنامه:00:00:35
 • پایان برنامه: 00:30:56
 • طول برنامه:30 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني ها-نسيم نما-نسيم مهارت-نسيم آفرينش-نسيم آوا-نسيم يادها

 • شروع برنامه:00:30:56
 • پایان برنامه: 00:53:10
 • طول برنامه:22 دقیقه

ميراث مرثيه

[خلاصه برنامه] مرور خاطرات ماه محرم با چهره هاي عرصه هاي مختلف

 • شروع برنامه:00:53:10
 • پایان برنامه: 00:58:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني 1396/07/03(قبل1)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:00:58:22
 • پایان برنامه: 01:16:37
 • طول برنامه:18 دقیقه

تيپ مخصوص

[ميهمان] دفاع مقدس [خلاصه برنامه] مسابقه اي بين چند گروه از يگان هاي ويژه ارتش

 • شروع برنامه:01:19:49
 • پایان برنامه: 01:35:10
 • طول برنامه:15 دقیقه

تيپ مخصوص

[ميهمان] دفاع مقدس [خلاصه برنامه] مسابقه اي بين چند گروه از يگان هاي ويژه ارتش

 • شروع برنامه:01:35:10
 • پایان برنامه: 01:58:38
 • طول برنامه:23 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني ها-نسيم نما-نسيم مهارت-انيميشن-نسيم شما

 • شروع برنامه:01:59:23
 • پایان برنامه: 02:15:54
 • طول برنامه:16 دقیقه

يلدا

[تهيه کننده] بهروز خوش رزم [کارگردان] حسن ميرباقري [بازيگران] محمدرضا شريفي نيا [خلاصه برنامه] بعد از فوت حاج محمدعلي فرزندانش بايد وصيت او را که اجرا کردن تعزيه است انجام دهند اما...

 • شروع برنامه:02:16:43
 • پایان برنامه: 02:31:41
 • طول برنامه:14 دقیقه

يلدا

[تهيه کننده] بهروز خوش رزم [کارگردان] حسن ميرباقري [بازيگران] محمدرضا شريفي نيا [خلاصه برنامه] بعد از فوت حاج محمدعلي فرزندانش بايد وصيت او را که اجرا کردن تعزيه است انجام دهند اما...

 • شروع برنامه:02:31:41
 • پایان برنامه: 02:58:23
 • طول برنامه:26 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني هاي جهان-نسيم نما-نسيم آوا-نسيم آفرينش-نسيم مهارت

 • شروع برنامه:02:59:08
 • پایان برنامه: 03:32:12
 • طول برنامه:33 دقیقه

هزار داستان2

[تهيه کننده] جواد فرحاني [مجري] داريوش کاردان [ميهمان] جهانگير هنديجاني-دکتر روحاني [خلاصه برنامه] روايت داستانهايي از زندگي پيدا و پنهان ما آدم ها،در بستر گفتگويي جذاب و اميد بخش.

 • شروع برنامه:03:33:01
 • پایان برنامه: 03:48:48
 • طول برنامه:15 دقیقه

هزار داستان2

[تهيه کننده] جواد فرحاني [مجري] داريوش کاردان [ميهمان] جهانگير هنديجاني-دکتر روحاني [خلاصه برنامه] روايت داستانهايي از زندگي پيدا و پنهان ما آدم ها،در بستر گفتگويي جذاب و اميد بخش.

 • شروع برنامه:03:48:48
 • پایان برنامه: 03:59:26
 • طول برنامه:10 دقیقه

تکيه نسيم

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:04:00:11
 • پایان برنامه: 04:12:31
 • طول برنامه:12 دقیقه

ميراث مرثيه

[خلاصه برنامه] مرور خاطرات ماه محرم با چهره هاي عرصه هاي مختلف

 • شروع برنامه:04:13:20
 • پایان برنامه: 04:23:14
 • طول برنامه:9 دقیقه

ميراث مرثيه

[خلاصه برنامه] مرور خاطرات ماه محرم با چهره هاي عرصه هاي مختلف

 • شروع برنامه:04:30:03
 • پایان برنامه: 04:35:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:35:53
 • پایان برنامه: 05:06:14
 • طول برنامه:30 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني ها-نسيم نما-نسيم مهارت-نسيم آفرينش-نسيم آوا-نسيم يادها

 • شروع برنامه:05:06:59
 • پایان برنامه: 05:20:51
 • طول برنامه:13 دقیقه

آواي عشق

[خلاصه برنامه] آواي خوانندگان در رابطه با ماه محرم

 • شروع برنامه:05:21:40
 • پایان برنامه: 05:33:52
 • طول برنامه:12 دقیقه

آواي عشق

[خلاصه برنامه] آواي خوانندگان در رابطه با ماه محرم

 • شروع برنامه:05:33:52
 • پایان برنامه: 05:57:20
 • طول برنامه:23 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني ها-نسيم نما-نسيم مهارت-انيميشن-نسيم شما

 • شروع برنامه:05:57:20
 • پایان برنامه: 06:28:49
 • طول برنامه:31 دقیقه

يلدا

[تهيه کننده] بهروز خوش رزم [کارگردان] حسن ميرباقري [بازيگران] محمدرضا شريفي نيا [خلاصه برنامه] بعد از فوت حاج محمدعلي فرزندانش بايد وصيت او را که اجرا کردن تعزيه است انجام دهند اما...

 • شروع برنامه:06:28:49
 • پایان برنامه: 06:55:31
 • طول برنامه:26 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني هاي جهان-نسيم نما-نسيم آوا-نسيم آفرينش-نسيم مهارت

 • شروع برنامه:06:59:45
 • پایان برنامه: 07:18:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تيپ مخصوص

[ميهمان] دفاع مقدس [خلاصه برنامه] مسابقه اي بين چند گروه از يگان هاي ويژه ارتش

 • شروع برنامه:07:18:49
 • پایان برنامه: 07:34:10
 • طول برنامه:15 دقیقه

تيپ مخصوص

[ميهمان] دفاع مقدس [خلاصه برنامه] مسابقه اي بين چند گروه از يگان هاي ويژه ارتش

 • شروع برنامه:07:34:10
 • پایان برنامه: 08:04:31
 • طول برنامه:30 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني ها-نسيم نما-نسيم مهارت-نسيم آفرينش-نسيم آوا-نسيم يادها

 • شروع برنامه:08:05:20
 • پایان برنامه: 08:27:34
 • طول برنامه:22 دقیقه

ميراث مرثيه

[خلاصه برنامه] مرور خاطرات ماه محرم با چهره هاي عرصه هاي مختلف

 • شروع برنامه:08:27:34
 • پایان برنامه: 08:51:02
 • طول برنامه:23 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني ها-نسيم نما-نسيم مهارت-انيميشن-نسيم شما

 • شروع برنامه:08:51:02
 • پایان برنامه: 09:01:40
 • طول برنامه:10 دقیقه

تکيه نسيم

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:09:02:25
 • پایان برنامه: 09:16:17
 • طول برنامه:13 دقیقه

آواي عشق

[خلاصه برنامه] آواي خوانندگان در رابطه با ماه محرم

 • شروع برنامه:09:17:06
 • پایان برنامه: 09:29:18
 • طول برنامه:12 دقیقه

آواي عشق

[خلاصه برنامه] آواي خوانندگان در رابطه با ماه محرم

 • شروع برنامه:09:29:18
 • پایان برنامه: 09:56:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني هاي جهان-نسيم نما-نسيم آوا-نسيم آفرينش-نسيم مهارت

 • شروع برنامه:10:00:32
 • پایان برنامه: 10:17:03
 • طول برنامه:16 دقیقه

يلدا

[تهيه کننده] بهروز خوش رزم [کارگردان] حسن ميرباقري [بازيگران] محمدرضا شريفي نيا [خلاصه برنامه] بعد از فوت حاج محمدعلي فرزندانش بايد وصيت او را که اجرا کردن تعزيه است انجام دهند اما...

 • شروع برنامه:10:17:52
 • پایان برنامه: 10:32:50
 • طول برنامه:14 دقیقه

يلدا

[تهيه کننده] بهروز خوش رزم [کارگردان] حسن ميرباقري [بازيگران] محمدرضا شريفي نيا [خلاصه برنامه] بعد از فوت حاج محمدعلي فرزندانش بايد وصيت او را که اجرا کردن تعزيه است انجام دهند اما...

 • شروع برنامه:10:32:50
 • پایان برنامه: 10:56:18
 • طول برنامه:23 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني ها-نسيم نما-نسيم مهارت-انيميشن-نسيم شما

 • شروع برنامه:10:59:20
 • پایان برنامه: 11:32:24
 • طول برنامه:33 دقیقه

هزار داستان2

[تهيه کننده] جواد فرحاني [مجري] داريوش کاردان [ميهمان] جهانگير هنديجاني-دکتر روحاني [خلاصه برنامه] روايت داستانهايي از زندگي پيدا و پنهان ما آدم ها،در بستر گفتگويي جذاب و اميد بخش.

 • شروع برنامه:11:33:13
 • پایان برنامه: 11:49:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

هزار داستان2

[تهيه کننده] جواد فرحاني [مجري] داريوش کاردان [ميهمان] جهانگير هنديجاني-دکتر روحاني [خلاصه برنامه] روايت داستانهايي از زندگي پيدا و پنهان ما آدم ها،در بستر گفتگويي جذاب و اميد بخش.

 • شروع برنامه:11:49:00
 • پایان برنامه: 11:54:58
 • طول برنامه:5 دقیقه

جاذبه هاي گردشگري

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:12:00:49
 • پایان برنامه: 12:11:27
 • طول برنامه:10 دقیقه

تکيه نسيم

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:12:11:27
 • پایان برنامه: 12:25:52
 • طول برنامه:14 دقیقه

با حسين(ع) حرف بزن

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:12:29:57
 • پایان برنامه: 13:00:18
 • طول برنامه:30 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني ها-نسيم نما-نسيم مهارت-نسيم آفرينش-نسيم آوا-نسيم يادها

 • شروع برنامه:13:01:07
 • پایان برنامه: 13:14:59
 • طول برنامه:13 دقیقه

آواي عشق

[خلاصه برنامه] آواي خوانندگان در رابطه با ماه محرم

 • شروع برنامه:13:15:44
 • پایان برنامه: 13:27:56
 • طول برنامه:12 دقیقه

آواي عشق

[خلاصه برنامه] آواي خوانندگان در رابطه با ماه محرم

 • شروع برنامه:13:27:56
 • پایان برنامه: 13:54:38
 • طول برنامه:26 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني هاي جهان-نسيم نما-نسيم آوا-نسيم آفرينش-نسيم مهارت

 • شروع برنامه:13:54:38
 • پایان برنامه: 13:59:56
 • طول برنامه:5 دقیقه

خوزستان

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:00:41
 • پایان برنامه: 14:22:55
 • طول برنامه:22 دقیقه

ميراث مرثيه

[خلاصه برنامه] مرور خاطرات ماه محرم با چهره هاي عرصه هاي مختلف

 • شروع برنامه:14:25:12
 • پایان برنامه: 14:48:40
 • طول برنامه:23 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني ها-نسيم نما-نسيم مهارت-انيميشن-نسيم شما

 • شروع برنامه:14:48:40
 • پایان برنامه: 14:59:18
 • طول برنامه:10 دقیقه

تکيه نسيم

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:15:00:07
 • پایان برنامه: 15:18:22
 • طول برنامه:18 دقیقه

تيپ مخصوص

[ميهمان] دفاع مقدس [خلاصه برنامه] مسابقه اي بين چند گروه از يگان هاي ويژه ارتش

 • شروع برنامه:15:19:07
 • پایان برنامه: 15:34:28
 • طول برنامه:15 دقیقه

تيپ مخصوص

[ميهمان] دفاع مقدس [خلاصه برنامه] مسابقه اي بين چند گروه از يگان هاي ويژه ارتش

 • شروع برنامه:15:34:28
 • پایان برنامه: 16:01:10
 • طول برنامه:26 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني هاي جهان-نسيم نما-نسيم آوا-نسيم آفرينش-نسيم مهارت

 • شروع برنامه:16:01:59
 • پایان برنامه: 16:33:28
 • طول برنامه:31 دقیقه

يلدا

[تهيه کننده] بهروز خوش رزم [کارگردان] حسن ميرباقري [بازيگران] محمدرضا شريفي نيا [خلاصه برنامه] بعد از فوت حاج محمدعلي فرزندانش بايد وصيت او را که اجرا کردن تعزيه است انجام دهند اما...

 • شروع برنامه:16:36:24
 • پایان برنامه: 16:59:52
 • طول برنامه:23 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني ها-نسيم نما-نسيم مهارت-انيميشن-نسيم شما

 • شروع برنامه:17:00:37
 • پایان برنامه: 17:33:41
 • طول برنامه:33 دقیقه

هزار داستان2

[تهيه کننده] جواد فرحاني [مجري] داريوش کاردان [ميهمان] جهانگير هنديجاني-دکتر روحاني [خلاصه برنامه] روايت داستانهايي از زندگي پيدا و پنهان ما آدم ها،در بستر گفتگويي جذاب و اميد بخش.

 • شروع برنامه:17:34:13
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

هزار داستان2

[تهيه کننده] جواد فرحاني [مجري] داريوش کاردان [ميهمان] جهانگير هنديجاني-دکتر روحاني [خلاصه برنامه] روايت داستانهايي از زندگي پيدا و پنهان ما آدم ها،در بستر گفتگويي جذاب و اميد بخش.

 • شروع برنامه:17:50:45
 • پایان برنامه: 18:05:10
 • طول برنامه:14 دقیقه

با حسين(ع) حرف بزن

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:18:14:03
 • پایان برنامه: 18:19:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:19:53
 • پایان برنامه: 18:30:31
 • طول برنامه:10 دقیقه

تکيه نسيم

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:18:30:31
 • پایان برنامه: 19:00:52
 • طول برنامه:30 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني ها-نسيم نما-نسيم مهارت-نسيم آفرينش-نسيم آوا-نسيم يادها

 • شروع برنامه:19:02:31
 • پایان برنامه: 19:24:15
 • طول برنامه:21 دقیقه

ميراث مرثيه

[خلاصه برنامه] مرور خاطرات ماه محرم با چهره هاي عرصه هاي مختلف

 • شروع برنامه:19:24:15
 • پایان برنامه: 19:57:22
 • طول برنامه:33 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني ها-نسيم نما-نسيم مهارت-نسيم آفرينش-نسيم آوا-نسيم يادها

 • شروع برنامه:20:00:24
 • پایان برنامه: 20:36:54
 • طول برنامه:36 دقیقه

کتاب باز2

[تهيه کننده] رضائيان [مجري] سروش صحت [ميهمان] حجت الاسلام سيد رضا زائري [خلاصه برنامه] گپ و گفت هايي با حضور چهره هاي مشهور علمي ،فرهنگي ،هنري و ورزشي با موضوع کتاب

 • شروع برنامه:20:36:54
 • پایان برنامه: 20:59:38
 • طول برنامه:22 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني ها-نسيم نما-نسيم مهارت-انيميشن-نسيم شما

 • شروع برنامه:21:00:27
 • پایان برنامه: 21:28:46
 • طول برنامه:28 دقیقه

مجله تصويري حماسه

[خلاصه برنامه] دفاع مقدس

 • شروع برنامه:21:28:46
 • پایان برنامه: 21:57:58
 • طول برنامه:29 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني هاي جهان-نسيم نما-نسيم آوا-نسيم آفرينش-نسيم مهارت

 • شروع برنامه:21:59:37
 • پایان برنامه: 22:14:17
 • طول برنامه:14 دقیقه

يلدا

[تهيه کننده] بهروز خوش رزم [کارگردان] حسن ميرباقري [بازيگران] محمدرضا شريفي نيا [خلاصه برنامه] بعد از فوت حاج محمدعلي فرزندانش بايد وصيت او را که اجرا کردن تعزيه است انجام دهند اما...

 • شروع برنامه:22:15:02
 • پایان برنامه: 22:29:45
 • طول برنامه:14 دقیقه

يلدا

[تهيه کننده] بهروز خوش رزم [کارگردان] حسن ميرباقري [بازيگران] محمدرضا شريفي نيا [خلاصه برنامه] بعد از فوت حاج محمدعلي فرزندانش بايد وصيت او را که اجرا کردن تعزيه است انجام دهند اما...

 • شروع برنامه:22:29:45
 • پایان برنامه: 22:43:45
 • طول برنامه:14 دقیقه

با حسين(ع) حرف بزن

[تهيه کننده] حسين پرواس [خلاصه برنامه] ويژه محرم

 • شروع برنامه:22:48:06
 • پایان برنامه: 22:58:40
 • طول برنامه:10 دقیقه

تکيه نسيم

[خلاصه برنامه] آماده سازي هيئت هاي مذهبي

 • شروع برنامه:23:00:11
 • پایان برنامه: 23:57:33
 • طول برنامه:57 دقیقه

هزار داستان

[تهيه کننده] جواد فرحاني [مجري] بهرام شاه محمدلو [ميهمان] عجيب ترين معلم هاي ايران [خلاصه برنامه] روايت داستان هايي از زندگي پيدا و پنهان ما آدم ها در ثبت گفت و گوي جذاب و اميد بخش