جدول پخش

راديو ايران
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 55 دقیقه

راه شب- فرهنگ و اندیشه(زنده)

آرامش و امنیت شب

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سیری در تاریخ معاصر

بررسی تاریخ معاصر كشور

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گلبانگ

پخش ترانه های درخواستی شنوندگان

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بشارت باران- راه رستگاران

برنامه اذانگاهی صبح- اذان: 4:02، موذن: آقای عبدالحسن محمدپور

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

قرار شاعرانه(تكرار)

شعر و تصنیف های قدیمی

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

سرای سخن

تحمل ناملایمات زندگی

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

قند پارسی

طنز اجتماعی و فرهنگی

 • شروع برنامه:05:45:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

قول و غزل

برنامه غزل خوانی و تفسیر غزل های حافظ

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:25:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

نفس صبح

ترجمه و تفسیر روان قرآن كریم

 • شروع برنامه:06:25:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تقویم تاریخ

بررسی وقایع روز طبق تقویم كشور

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

باران تویی

فرهنگ انتظار

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

در هوای وصل- دعای ندبه

دعای ندبه

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

رادیوهای بیگانه

بررسی آخرین اخبار و برنامه های سیاسی رادیوهای خارجی

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 55 دقیقه

صبح جمعه با شما

برنامه صبح جمعه رادیو ایران، صبح جمعه با شما با بخش های متنوع: قهرمانی ایران در جام جهانی! افتتاح رادیو ملاط! تصمیم گیری در مجلس صبح جمعه با شما؟

 • شروع برنامه:10:55:00
 • پایان برنامه: 11:25:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

امتحان شو

مسابقه علمی و فرهنگی

 • شروع برنامه:11:25:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خیابان ایران

نسبت با هم- همه با هم نسبت داریم (خونی، ایمانی، ملی)، اما مهمترین نسبت ما انسانیته

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:05:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

دست در دست

عملكرد بنیاد قدیر

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

ایران را بشنویم

معرفی برنامه های شبكه

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

به افق آفتاب

برنامه اذانگاهی ظهر- صفات مومنان- اذان: 13:06، موذن: مرحوم حسین صبحدل

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

قصه ظهر جمعه

قصه ظهر جمعه

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

رویدادهای هفته

بررسی رویدادها و اتفاقات سیاسی در هفته ای كه گذشت.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

به رنگ خدا

تفسیر و شرح مختصر آیات قرآن و پخش زیباترین نغمه های قرآنی

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

خطبه های نماز جمعه

خطبه های نماز جمعه تهران

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

حوض نقره

اكران فیلم ها و اخبار مربوط به فضای هنری و سینمایی سینمای ایران

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

وقت اضافه

بررسی مسابقات جام جهانی 2018 روسیه

 • شروع برنامه:19:05:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

پارك ساعی

برنامه ای با طرحی نو كه فرصت برنامه سازی را به مخاطبین داده و شنوندگان رادیو ایران میزبان هنرمندان هستند. در این برنامه موقعیت های خاصی با محتوای سرگرمی برای مهمان برنامه ایجاد می شود كه باعث خنده، هیجان و تعجب خواهد شد.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

روی دیگر تاریخ

بررسی دوران پهلوی دوم

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

صفحه من

ارتباط و تعامل با شنوندگان و مخاطبان در فضای مجازی

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

صدا كن مرا

برنامه اذانگاهی مغرب- اذان: 20:45، موذن: مرحوم شیخ محمد طوخی

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

فرهنگ مردم

آداب و رسوم ازدواج در اقلید فارس- جاذبه های گردشگری، فرهنگی و هنری اصفهان- افسانه كاچی هفت دخترون در اصفهان- فرهنگ غذایی مردم اصفهان- ضرب المثل های لكی- ضرب المثل درباره اصفهان

 • شروع برنامه:22:05:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

رد پای حادثه

خبرهای حوادث

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:54 دقیقه

باشگاه ستاره ها(زنده)

برنامه تعاملی كه هر هفته به صورت زنده با یك شنونده گفتگو كرده و پخش آثار ارسالی شنوندگان