جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

راديو قرآن
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تلاوت آقای محمدرضا پورزرگری

تلاوت ترتیل سوره های فصلت آیات 47-آخر، شوری، زخرف، دخان و جاثیه

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

تمنای بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت آقای سید مهدی تاج زاده

سوره نحل آیات 90-110

 • شروع برنامه:03:20:00
 • پایان برنامه: 03:55:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تلاوت استاد محمود رمضان

سوره فاطر آیات 1-15

 • شروع برنامه:03:55:00
 • پایان برنامه: 05:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

قرار وصل

ویژه اذان صبح

 • شروع برنامه:05:10:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره حج آیات 24-30 به همراه ترجمه

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره حجرات

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

ترتیل سوره یاسین

 • شروع برنامه:06:20:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نسیم رحمت

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 06:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای رحیم خاكی

سوره عنكبوت آیات 8-27

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های یوسف آیات 1-29 و انفطار

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر سراسری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:20:00
 • پایان برنامه: 08:40:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد محمد بدر حسین

سوره های نباء و نصر

 • شروع برنامه:08:40:00
 • پایان برنامه: 08:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

این چند قدم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره های نمل آیات 15-44

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

هدیه آسمانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد احمد احمد نعینع

سوره اعراف آیات 189-آخر

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خسی در میقات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:40:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره های لیل، ضحی، شرح و تین آیات 1-6

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تجلی وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل سوره های جمعه، منافقون، تغابن، طلاق و تحریم

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره حج آیات 24-30 به همراه آموزش مفاهیم

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

آرام جان(زنده)

اذان ظهر: 13:09 موذن: استاد منصوری

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سمت خدا(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:20:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت آقای علی اكبر ملكشاهی

سوره زمر آیات 53-67

 • شروع برنامه:14:35:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

زلال آیه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تلاوت استاد شعبان عبدالعزیز صیاد

سوره های انسان آیات 1-22 و طارق

 • شروع برنامه:15:35:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور- روخوانی

ترتیل سوره حج آیات 24-30 به همراه آموزش روخوانی و روانخوانی

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد حمید هروی

سوره اعراف آیات 189-آخر

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره بینه

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

اكسیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

قرآن كتاب زندگی(زنده)

از بقاع متبركه استان تهران

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سفر كردگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

حدیث كساء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یك آیه یك قصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان مغرب: 20:12 موذن: استاد رفیعی

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد سعید مسلم

سوره های مجادله آیات 11-آخر و نازعات آیات 26-41

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت استاد منشاوی

ترتیل سوره مباركه ملك

 • شروع برنامه:21:10:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

كارگاه ترجمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:11:30
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت استاد پرهیزكار

ترتیل سوره واقعه

 • شروع برنامه:22:11:30
 • پایان برنامه: 22:40:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

دعای كمیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:40:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد ابراهیم درعه

سوره فصلت آیات 1-12

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

محفل نور

توضیحات برنامه درج نشده است.