جدول پخش

راديو فرهنگ
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

چهار باغ

گشت و گذاری در گلستان شعر و موسیقی- شعرخوانی مخاطبین و پخش ترانه- شاعرانه ها در "دریای جان"

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 01:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

افسانه های ایرانی

افسانه های زیبای ایران كهن- مرد ماهیگیر و دیو غول پیكر

 • شروع برنامه:01:45:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

زمستان خوانی

شعر، قطعات ادبی و ترانه های زمستانه

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

درس مثنوی

شرح مثنوی جلال الدین محمد بلخی مشهور به مولانا- خوانش غزلی از شمس

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گلهای ایرانی

گذری در شعر و موسیقی ایران؛ برگ سبز شماره 46

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

هفت اورنگ

صیانت از گنجینه های زنده بشری

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

كلماتی كه بوی تازگی می دهند

بررسی نشست های ادبی

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تماشاگه راز

شرح غزلیات حافظ شیرازی به روایت مرحوم حسین آهی

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

ناز و نیاز

اذان صبح: 05:25 موذن: استاد عبدالحسن محمدپور

 • شروع برنامه:05:40:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دایره مینا

معرفی مساجد، تكایا و امامزاده ها- امامزاده نجم الدین در اطراف قزوین

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حدیقه سنایی

حدیقه الحقیقه

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

در روشنای صبح

آغاز پخش برنامه های شبكه رادیویی فرهنگ

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

بدون تاریخ

زندگی افرادی كه تاریخ ندارند

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صبح به وقت مردم(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز به ویژه انتخابات

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر

اخبار كوتاه

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:50:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

ادامه صبح به وقت مردم(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز به ویژه انتخابات

 • شروع برنامه:07:50:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

صدا خوبه

معرفی برنامه های شبكه رادیویی فرهنگ

 • شروع برنامه:07:55:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

گفتارش

گفتگو و گزارش

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار ساعت 8

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

هفت كوچه(زنده)

فرهنگ مردم استان های مختلف كشور

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آیا من وكیلم؟(زنده)

ویژه انتخابات 98

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

مجله نیمروز(زنده)

برنامه تاریخی اندیشه ای با موضوعات روز فرهنگی

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گام های گمشده

موسیقی های فاخر ایرانی-"پیك سحری" با صدای كوروس سرهنگ زاده

 • شروع برنامه:11:40:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

شماره پیامك شبكه: 9830000558+ تلفن های شبكه: 982122040085+ و 982122058800+

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

یك مثل، یك نمایش

حكایت ضرب المثل های ایرانی

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر: 12:18 موذن: استاد كریم منصوری

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ترانه باران

آداب و رسوم نواحی، مردم خراسان شمالی

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

چاپ اول

معرفی تازه های نشر كشور- نقد و بررسی سه رمان پلیسی "جاسوسی كه از سردسیر آمد"، "تلفن به مرد مرده" و "قتل بی عیب و نقص"

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش فرهنگ

نمایش رادیویی رد پای گرگ

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

هفتانه

بررسی مهم ترین خبرهای حوزه هنر و ادبیات

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

صدا خوبه

معرفی برنامه های شبكه رادیویی فرهنگ

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار ساعت 14

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

هفت اورنگ

صیانت از گنجینه های زنده بشری

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آیا من وكیلم؟(زنده)

ویژه انتخابات 98

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:25:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

نگارخانه

رسانه های جدید هنری

 • شروع برنامه:16:25:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

گفتارش

گفتگو و گزارش

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گذر خیال

انیمیشن و خبرهای داغ این حوزه

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

طوبی زرین

برنامه عصرگاهی رادیو فرهنگ با موضوع كتاب

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

فرزانگان فرهنگ

آیین بزرگداشت هنرمندان

 • شروع برنامه:18:55:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

حق و تكلیف

ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

مروارید شرق

آشنایی با زبان و فرهنگ مردم چین- سفر به چین كشور رازهای چندین هزار ساله- خبرهایی از كشور چین، دانستنی هایی از كشور چین

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

من می نویسم

كارگاه آموزشی داستان نویسی؛ داستان كوتاه

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

وقتی خیال در می زند

خیال پردازی هنرمندان

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

روزی روزگاری قانون

جایگاه مجلس شورای اسلامی

 • شروع برنامه:21:55:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

گفتارش

گفتگو و گزارش

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

نیستان(زنده)

ویژه جشنواره موسیقی فجر

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اعزامی از بهشت

گفتگو با خانواده های شهدا و جانبازان- خانم مینو دبیری

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شنیدنی های تاریخ

رویدادهای تاریخی

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سفرنامه خوانی

سفرنامه ها- سفر به روسیه در جام جهانی

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

رویای كاغذی

معرفی و خوانش بخش هایی از كتاب