جدول پخش

راديو فرهنگ
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

چهار باغ

گشت و گذاری در گلستان شعر و موسیقی- شعرخوانی مخاطبین و پخش ترانه- قطعه آذری با عنوان "درخت به" در "نغمه های ایرانی" و شاعرانه های سیدكریم امیری فیروزكوهی در "شعر شبانه"

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شبانه رو

برنامه تعاملی مخصوص مسافران و رانندگان شب

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 02:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

هوای تازه

بررسی شعر و ادبیات ایران- مرگ عقاب از پرویز ناتل خانلری

 • شروع برنامه:02:45:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

بهار خوانی

شعر، قطعات ادبی و ترانه های بهاری

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش فرهنگ

نمایش رادیویی شرایط ضمن عقد

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

كیمیای كلمات

بررسی متون كهن

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

هزار و یك سخن

نشست های فرهنگی، ادبی و هنری- سبك شناسی در شعر حافظ

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

ناز و نیاز

اذان صبح: 04:50 موذن: مرحوم محمد آقاتی

 • شروع برنامه:05:10:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دایره مینا

معرفی مساجد، تكایا و امامزاده ها

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گنجینه خواجو

خوانش آثار خواجوی كرمانی- همای و همایون

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گام های گمشده

موسیقی های فاخر ایرانی- "گریز" با صدای همایون كاظمی

 • شروع برنامه:05:40:00
 • پایان برنامه: 05:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

گفتارش

گفتگو و گزارش

 • شروع برنامه:05:45:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

در جستجوی معنا

بررسی علوم گوناگون- بهره وری در تولید

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

در روشنای صبح

آغاز پخش برنامه های شبكه رادیویی فرهنگ

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ترانه باران

آداب و رسوم شهرهای مختلف ایران- آداب و رسوم ازدواج در كردستان

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر

اخبار كوتاه

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز

 • شروع برنامه:07:55:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

گفتارش

گفتگو گزارش

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار ساعت 8

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

هفت كوچه(زنده)

فرهنگ مردم استان های مختلف كشور

 • شروع برنامه:09:55:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

گفتارش

گفتگو و گزارش

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نوایی

گفتگو با بهروزبیگی(پژوهشگر فرهنگ مردم در استان همدان)

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

كافه نیمروز(زنده)

برنامه تاریخی اندیشه ای با موضوعات روز فرهنگی

 • شروع برنامه:11:55:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

گفتارش

گفتگو و گزارش

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

موزه رادیو

ویژه برنامه روز رادیو

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر: 13:03 موذن: مرحوم شیخ محمد حسین ابوزید

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

بدون تاریخ

زندگی افرادی كه تاریخ ندارند- عباس كاتوزیان(نقاش)

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

هفتانه

بررسی مهم ترین خبرهای حوزه هنر و ادبیات- تماشاخانه سپند، سی شعر از قاف تا قاف، پنجمین جشنواره بین المللی غذای اكو- ابریشم

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار ساعت 14

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

نان و نمك

اغذیه و اشربه ایرانی

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

كوبه(زنده)

بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی و گفتگو با مسئولان مربوطه

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:25:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

دیدار در رادیو

پای صحبت پیشكسوتان رادیویی

 • شروع برنامه:16:25:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

گفتارش

گفتگو و گزارش

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ادب گردی

بزرگداشت سعدی

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

صدای كتاب(زنده)

ویژه برنامه نمایشگاه بین المللی كتاب

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ساعت موسیقی

موسیقی چین

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

رادیو كتاب

برنامه عصرگاهی رادیو فرهنگ با موضوع كتاب و هنر

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شنیدنی های تاریخ

طرح چاپ تصویر بناهای فرهنگی و تاریخی روی اسكناس های ایرانی از دهه هفتاد به بعد

 • شروع برنامه:21:15:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سفرنامه خوانی

سفرنامه ها- سفر به آفریقای جنوبی به روایت امیر روستایی

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

نیستان

برگی از موسیقی اصیل ایرانی- گفتگو و مرور كارنامه هنری موسیقیدانان ایران

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

گفتارش

گفتگو و گزارش

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

میدان آزادی(زنده)

تحلیلی بر اخبار فرهنگی، هنری و اجتماعی