جدول پخش

راديو فرهنگ
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

چهار باغ

گشت و گذاری در گلستان شعر و موسیقی- شعرخوانی مخاطبین و پخش ترانه- شاعرانه های سهراب سپهری در "دریای جان"

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 01:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

افسانه های ایرانی

داستانهای كهن ایرانی- تاجر و هیزم فروش

 • شروع برنامه:01:45:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

پاییزخوانی

شعر، قطعات ادبی و ترانه های پاییزه

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

درس مثنوی

شرح مثنوی جلال الدین محمد بلخی مشهور به مولانا- خوانش غزلی از شمس

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گلهای ایرانی

گذری در شعر و موسیقی ایران- گلهای جاویدان شماره 126

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

هفت اورنگ

صیانت از گنجینه های زنده بشری- ثبت ملی شیوه های بستن گلونی قوم لك

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

كلماتی كه بوی تازگی می دهند

بررسی نشست های ادبی- بررسی كتاب اجتماعات علمی و دانشگاهی ایران

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

ناز و نیاز

اذان صبح: 04:47 موذن: مرحوم شیخ محمد طوخی

 • شروع برنامه:05:10:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دایره مینا

معرفی مساجد، تكایا و امامزاده ها- گنبد دوزاده امام یزد

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

فراق نامه

روایت فراق نامه سلمان ساوجی

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تماشاگه راز

شرح غزلیات حافظ شیرازی به روایت مرحوم حسین آهی

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

در روشنای صبح

آغاز پخش برنامه های شبكه رادیویی فرهنگ

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

بدون تاریخ

زندگی افرادی كه تاریخ ندارند- فریدون مشیری

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر

اخبار كوتاه

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:50:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز

 • شروع برنامه:07:50:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

صدا خوبه

معرفی برنامه های شبكه رادیویی فرهنگ

 • شروع برنامه:07:55:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

گفتارش

گفتگو گزارش

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار ساعت 8

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

چهار اثر

معرفی چهار قلعه تاریخی ایران

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ایران آفرین

تاثیر محصولات فرهنگ بر سبك زندگی

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

موج 106

مسابقه ای بین دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شنیدنی های تاریخ

اختراع زیردریایی، لوكوموتیو و كشتی

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گل های ایرانی

گشت و گذاری در گلستان شعر و موسیقی ایران- برگ سبز شماره 62

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نقشینه

معرفی هنر كاغذسازی

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نغمه های نیمایی

خوانش شعرهای نیمایی و ترانه آنها- "تو را من چشم در راهم"

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

با كاروان حكمت

حكمت هایی از بزرگان ایران زمین

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر 11:50 موذن: استاد محمدحسین سعیدیان

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

دولت بیدار

شرح انگیزشی غزلیات حافظ

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ترانه باران

آداب و رسوم نواحی ایران- مازندران

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

چاپ اول

معرفی تازه های نشر كشور- رمان پلیسی "جزیره شاتر" نوشته دنیس لیهان

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش فرهنگ

نمایش رادیویی هزار افسان

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

هفتانه

بررسی مهم ترین خبرهای حوزه هنر و ادبیات- برنامه های تئاتر در استان سمنان، جشنواره های داستان ایرانی و رد پای ماه در شوشتر، نمایشگاه عكس كاخ نشین در گرجستان

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

صدا خوبه

معرفی برنامه های شبكه رادیویی فرهنگ

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

لمس زندگی

ویژه برنامه نابینایان- روز عصای سفید

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

كوبه(زنده)

بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی و گفتگو با مسئولان مربوطه

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:25:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

نگارخانه

رسانه های جدید هنری

 • شروع برنامه:16:25:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

گفتارش

گفتگو و گزارش

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نوایی

موسیقی استان ها- كهگیلویه و بویراحمد

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

رادیو كتاب

برنامه عصرگاهی رادیو فرهنگ با موضوع كتاب

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

فرزانگان فرهنگ

آیین بزرگداشت محمدرضا لطفی

 • شروع برنامه:18:55:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

صدا خوبه

معرفی برنامه های شبكه رادیویی فرهنگ

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

مروارید شرق

آشنایی با زبان و فرهنگ مردم چین- سفر به چین كشور رازهای چندین هزار ساله- خبرهایی از كشور چین، دانستنی هایی از كشور چین

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

من می نویسم

كارگاه آموزشی داستان نویسی؛ لحن داستان

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شاعر در آینه

با شاعران معاصر ایران- تنفسی در هوای تغزل محمد سلمانی

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

وقتی خیال در می زند

خیالپردازی هنرمندان- داوود كیانیان

 • شروع برنامه:21:55:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

گفتارش

گفتگو و گزارش

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

نیستان

برگی از موسیقی اصیل ایرانی- گفتگو و مرور كارنامه هنری موسیقیدانان ایران- ثبت رسمی ساز كمالین، سرقت هنری و بررسی حقوق مالكیت فكری آثار هنری، هارمونی موسیقی ایران

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اعزامی از بهشت

گفتگو با خانم فاطمه آلیا(بانوی امدادگر دفاع مقدس)

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شنیدنی های تاریخ

زندگی آیت الله اشرفی اصفهانی

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سفرنامه خوانی

سفرنامه ها- خاطرات سفر رویا لقمانیان بانوی دوچرخه سوار و دوست دار محیط زیست

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

رویای كاغذی

معرفی و خوانش بخش هایی از رمان از آن 18 ماه و 7 روز