جدول پخش

راديو فرهنگ
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

چهار باغ

گشت و گذاری در گلستان شعر و موسیقی- شعرخوانی مخاطبین و پخش ترانه- شاعرانه های هوشنگ ابتهاج در "دریای جان"- قطعه گیلكی "گل نرگس" با صدای جعفر نصیری در برنامه "نغمه های ایرانی"

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شبانه رو

برنامه تعاملی مخصوص مسافران و رانندگان شب

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 02:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

هوای تازه

شعر و ادبیات- مثنوی معنوی

 • شروع برنامه:02:45:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

بدون تاریخ

زندگی افرادی كه تاریخ ندارند- شهید باقری

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش فرهنگ

نمایش رادیویی سایه شك

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ایل بانگ

جستاری در موسیقی نواحی ایران- موسیقی انقلاب

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

هزار و یك سخن

نشست های ادبی- نقد و بررسی كتاب "دستور زبان ادبی معاصر فارسی" ترجمه مریم شفق

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گام های گمشده

موسیقی های فاخر ایرانی- "دل هوس سبزه و صحرا ندارد" با صدای شهرام ناظری

 • شروع برنامه:04:40:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

گفتارش

گفتگو و گزارش

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نغمه های نیمایی

خوانش شعرهای نیمایی و پخش ترانه مربوط به آنها

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

ناز و نیاز

اذان صبح: 05:26، موذن: استاد محمدجواد پناهی

 • شروع برنامه:05:40:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دایره مینا

معرفی مساجد، تكایا و امامزاده ها- مسجد جامع خوی

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گنجینه خواجو

خوانش آثار خواجوی كرمانی- همای و همایون

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

در روشنای صبح

آغاز پخش برنامه های شبكه رادیویی فرهنگ

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ترانه باران

آداب و رسوم شهرهای مختلف ایران- كارآواها در كهگیلویه و بویراحمد

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر

اخبار كوتاه

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز

 • شروع برنامه:07:55:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن، كتاب زندگی

طرح 1452، آموزش حفظ قرآن كریم

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر

مشروح اخبار ساعت 8

 • شروع برنامه:08:10:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:3 ساعت و 20 دقیقه

پخش مذاكرات مجلس شورای اسلامی

پخش زنده مذاكرات مجلس شورای اسلامی- بررسی لایحه بودجه سال 98

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

شماره پیامك شبكه: 9830000558+ تلفن های شبكه: 982122040085+ و 982122058800

 • شروع برنامه:11:35:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

در آستان

معرفی امامزاده ها و بقاع متبركه ایران- امامزاده اسماعیل در كهك قم

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

بدون تاریخ

زندگی افرادی كه تاریخ ندارند- نواب صفوی

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر: 12:18 موذن: مرحوم شیخ محمد حسین ابوزید

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سروش

بررسی سرودهای انقلابی، سامان احتشامی

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تماشاخانه فجر

خبرها و حواشی جشنواره تئاتر فجر

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:3 ساعت

پخش مذاكرات مجلس شورای اسلامی

پخش زنده مذاكرات مجلس شورای اسلامی- بررسی لایحه بودجه سال 98

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

رادیو كتاب

برنامه عصرگاهی رادیو فرهنگ با موضوع كتاب و میراث

 • شروع برنامه:18:25:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

گفتارش

گفتگو و گزارش

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

چله بهار

زندگی مهرداد اوستا

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

شماره پیامك شبكه: 9830000558+ تلفن های شبكه: 982122040085+ و 982122058800+

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

مروارید شرق

آشنایی با زبان و فرهنگ مردم چین- سفر به چین، رازهای كشور چندین هزار ساله- خبرهایی از كشور چین، دانستنی هایی از كشور چین

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نیستان

برگی از موسیقی اصیل ایرانی- گفتگو و مرور كارنامه هنری موسیقیدانان

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

نیستان (ویژه جشنواره موسیقی فجر)

بررسی خبرها و حواشی جشنواره موسیقی فجر

 • شروع برنامه:21:55:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

گفتارش

گفتار و گزارش

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

وقتی خیال در می زند

گفتگو با چهره های فرهنگی و هنری

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شنیدنی های تاریخ

آشنایی با دكتر چمران

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سفرنامه خوانی

سفرنامه ها- سفر به دور دنیا با دوچرخه

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

میدان آزادی(زنده)

تحلیلی بر اخبار فرهنگی، هنری و اجتماعی