جدول پخش

راديو فرهنگ
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

چهار باغ

گشت و گذاری در گلستان شعر و موسیقی- شعرخوانی مخاطبین و پخش ترانه- پخش قطعه ای به عنوان "هته وا" ساعت 1:00 در برنامه "نغمه های ایرانی"

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ایل بانگ

بررسی موسیقی نواحی مختلف ایران

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سفر به شعر

بررسی شعر كلاسیك فارسی- شرح حال و ویژگی های شعری خلاق المعانی ثانی، كلیم كاشانی شاعر سبك هندی

 • شروع برنامه:02:15:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اشراق

تاریخ تحولات عرفان اسلامی- امانت الهی(عشق)

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش فرهنگ

بیداری(قسمت اول)

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

پلی به آینده

تاریخ تحلیلی روند انقلاب و مسائل پیش رو

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

هزار و یك سخن

تعاملاتی در سیر حكمت و فلسفه در فرهنگ و تمدن اسلامی

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تماشاگه راز

شرح غزلیات حافظ- غزل شماره 464(بخش سوم)

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

ناز و نیاز

اذان صبح 05:25، موذن: استاد محمدجواد پناهی

 • شروع برنامه:05:40:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گنج آخر

مروری بر آثار و اشعار حكیم نظامی گنجوی

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

در آستان

معرفی امام زاده ها و بقاع متبركه ایران- امامزاده ابراهیم خمینی شهر

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ندای آغاز

آغاز پخش برنامه های شبكه رادیویی فرهنگ

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نشان

مستند رادیویی- مسجد كبود

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر

اخبار كوتاه

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر

مشروح اخبار ساعت 8

 • شروع برنامه:08:10:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:3 ساعت و 50 دقیقه

پخش مذاكرات مجلس شورای اسلامی

پخش زنده مذاكرات علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر 12:18 موذن: مرحوم شیخ محمدحسین ابوزید

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

در جستجوی معنا

بررسی علم حقوق

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ترانه باران

فرهنگ زیارت در استان خراسان جنوبی

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

كلماتی كه بوی تازگی می دهند

حكیم سنایی و مولانا- مكاتیب سنایی و مكتوبات مولانا

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

هفتانه

بررسی مهمترین رویدادهای ادبی و هنری- جایزه تجلی اراده ملی، بررسی نقش و جایگاه سیمین دانشور در ادبیات معاصر، تفاهم نامه سازمان میراث فرهنگی با پست بانك ایران

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:3 ساعت و 45 دقیقه

پخش مذاكرات مجلس شورای اسلامی

پخش زنده مذاكرات علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

اذان مغرب

اذان مغرب: 18:06- موذن: حمیدرضا احمدی وفا

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

چهار اثر

معرفی چهار سقاخانه تاریخی ایران

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مروارید شرق

آشنایی با زبان و فرهنگ مردم چین- سفر به چین، كشور رازهای چندین هزار ساله- خبرهایی از كشور چین، دانستنی هایی از كشور چین

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

وكیل یار(زنده)

مشاوره تحصیلی آزمون وكالت

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

نیستان

برگی از موسیقی اصیل ایرانی- گفتگو و مرور كارنامه هنری موسیقیدانان ایرانی- پیوند درست واژه ها با موسیقی، اخبار و حواشی موسیقی، اجرای ردیف موسیقی

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اسطوره های ایرانی

ویژه برنامه شاهنامه فردوسی

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شنیدنی های تاریخ

شنیدنی های تاریخی درباره قحطی های هند

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ترانه باران

آواها و نواها در استان مازندران

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

مسیر آرمانی

مشاوره تحصیلی برای كنكور