جدول پخش

راديو فرهنگ
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

چهار باغ

گشت و گذاری در گلستان شعر و موسیقی- شعرخوانی مخاطبین و پخش ترانه

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ایل بانگ

بررسی موسیقی نواحی مختلف ایران

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

قصه های پرنده مهتاب

قصه خوانی- قصه هایی با عناوین"عید نوروز"،"در انباری"و "نامه ای به پدر"

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش فرهنگ

نمایشی با عنوان "دهدشت"

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

در قلمرو تاریخ

دوره فتحعلی شاه قاجار

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

كیمیای كلمات

معرفی و نقد و بررسی كتاب "نوشته بر دریا" تالیف دكتر شفیعی كدكنی

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

هزار و یك سخن

نشست معرفی و نقد و بررسی كتاب "میراث روم" نوشته دكتر ایمان بصیری

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تماشاگه راز

شرح غزلیات حافظ

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

ناز و نیاز

اذان صبح: 5:34، موذن: مرحوم شیخ محمد حسین ابوزید

 • شروع برنامه:05:40:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گنج آخر

مروری بر آثار و اشعار حكیم نظامی گنجوی

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

در آستان

معرفی امام زاده ها و بقاع متبركه ایران

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ندای آغاز

آغاز پخش برنامه های شبكه رادیویی فرهنگ

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نشان

مستند رادیویی- ویژه زنده یاد ایرج بسطامی

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر

اخبار كوتاه

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار ساعت 8

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

هفت كوچه(زنده)

معرفی فرهنگ عامه مردم استان های مختلف

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ایران آفرین

نقشه بردای مغز

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:2 ساعت

كافه نیمروز(زنده)

برنامه تاریخی اندیشه ای با موضوعات روز فرهنگی

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

در جستجوی معنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ترانه باران

آداب شب نشینی در استان كردستان

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

كلماتی كه بوی تازگی می دهند

درس گفتارهایی درباره سنایی

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

هفتانه

بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی و هنری ایران

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار ساعت 14

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

با فرهنگ سفر كنید

سفر به استان های مختلف كشور

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

كوبه(زنده)

اخبار و رویدادهای روز فرهنگی كشور

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

با ستاره ها

زندگینامه شهید علی محمدیان گل

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سكوت كتاب

بررسی عوامل قاچاق كتاب و راه های برون رفت از این پدیده

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:2 ساعت

رادیو كتاب

برنامه عصرگاهی رادیو فرهنگ با موضوع كتاب و ترجمه

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

فرزانگان فرهنگ

آشنایی با زندگی، آثار و فعالیت های اساتید فرهنگی كشور

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مروارید شرق

آشنایی با زبان و فرهنگ مردم چین- سفر به چین كشور رازهای چندین هزار ساله- خبرهایی از كشور چین، دانستنی هایی از كشور چین

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سمت و سو

گذری بر علم و فرهنگ ایران و جهان- بررسی رابطه اقتصاد و فرهنگ

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

فارسی با طعم شكر

گفتگو با دانشجویان غیر ایرانی كه زبان فارسی را برای ادامه تحصیل برگزیده اند

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شنیدنی های تاریخ

شنیدنی های تاریخی درباره سفر دكتر مصدق به مصر

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اسطوره های ایرانی

شاهنامه خوانی- برنامه ویژه شاهنامه فردوسی

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

رنگین كمان همدلی

آواها و نواها

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

نیستان

خبرها، رویدادها، گفتگوها و قطعات شنیدنی موسیقی

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

پاییزخوانی

شعرخوانی

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

كنكور آسان است

مشاوره تحصیلی