جدول پخش

راديو فرهنگ
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

چهار باغ

گشت و گذاری در گلستان شعر و موسیقی- شعرخوانی مخاطبین و پخش ترانه- شاعرانه های فریدون مشیری در "دریای جان"

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 01:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

شماره پیامك شبكه: 9830000558+ تلفن های شبكه: 982122040085+ و 982122058800+

 • شروع برنامه:01:35:00
 • پایان برنامه: 01:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گام های گمشده

موسیقی های فاخر ایران- "كوی بلاكش" ساخته همایون خرم

 • شروع برنامه:01:45:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

پاییز خوانی

شعر، قطعات ادبی و ترانه های پاییزی

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

درس مثنوی

شرح مثنوی جلال الدین محمد بلخی(مولوی)- خوانش غزلی از شمس

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گلهای ایرانی

گذری در شعر و موسیقی ایران- یك شاخه گل برنامه شماره 208

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نیمكت

مهندسی مطالعه و روانشناسی جدید مطالعه- گذری به كتابخانه های شهر

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

كلماتی كه بوی تازگی می دهند

بررسی نشست های ادبی- اجتماعات علمی و دانشگاه ایرانی اثر محمد امین قانعی راد

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

ناز و نیاز

اذان صبح: 04:48 موذن: رحیم خاكی

 • شروع برنامه:05:10:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دایره مینا

معرفی مساجد، تكایا و امامزاده ها- مسجد جامع قزوین

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

فراق نامه

روایت فراق نامه سلمان ساوجی

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تماشاگه راز

شرح غزلیات حافظ شیرازی به روایت مرحوم حسین آهی

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

در روشنای صبح

آغاز پخش برنامه های شبكه رادیویی فرهنگ

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

بدون تاریخ

زندگی افرادی كه تاریخ ندارند- علامه امینی

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر

اخبار كوتاه

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:50:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز

 • شروع برنامه:07:50:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

صدا خوبه

معرفی برنامه های شبكه رادیویی فرهنگ

 • شروع برنامه:07:55:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

گفتارش

گفتگو گزارش

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار ساعت 8

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ساز سفر

تجربه سفر به نقاط مختلف ایران

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

هفت كوچه(زنده)

فرهنگ مردم استان های مختلف كشور

 • شروع برنامه:09:55:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

گفتارش

گفتگو و گزارش

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

برنامه شنوندگان

بررسی برنامه "كلماتی كه بوی تازگی می دهد" در نگاه مخاطبان

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:25:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

مجله نیمروز(زنده)

برنامه تاریخی اندیشه ای با موضوعات روز فرهنگی

 • شروع برنامه:11:25:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

گفتارش

گفتگو و گزارش

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گام های گمشده

موسیقی های فاخر ایرانی- شبان عاشق با صدای علیرضا افتخاری

 • شروع برنامه:11:40:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

شماره پیامك شبكه: 9830000558+ تلفن های شبكه: 982122040085+ و 982122058800+

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر: 11:50 موذن: مرحوم استاد محمد غفاری

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

دولت بیدار

شرح انگیزشی غزلیات حافظ

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

حریر سخن

مشاعره رادیویی در پاسداشت زبان فارسی

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش فرهنگ

نمایش رادیویی جای خالی تو

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

هفتانه

بررسی مهم ترین خبرهای حوزه هنر و ادبیات- لایحه حمایت از قانون مالكیت هنری، جشنواره خیابانی ایرانشهر، كتاب دو سده سخنوری

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

صدا خوبه

معرفی برنامه های شبكه رادیویی فرهنگ

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار ساعت 14

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

مسابقه هزارتو

مسابقه خانوادگی

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ساعت موسیقی

موسیقی ایرانی

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:25:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

نیش دارو

اشعار طنز رهی معیری

 • شروع برنامه:16:25:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

گفتارش

گفتگو و گزارش

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

جوانه ها

برنامه ای با موضوعات تئاتر، موسیقی، سینما و هنرهای تجسمی

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

رادیو كتاب

برنامه عصرگاهی رادیو فرهنگ با موضوع كتاب

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادب گردی

اهمیت جنگ ها و سفینه ها در تاریخ ادبیات فارسی

 • شروع برنامه:18:55:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

صدا خوبه

معرفی برنامه های شبكه رادیویی فرهنگ

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

نام آوران ایران زمین

مفاخر ایران زمین- غلامحسین سالمی

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

جهان ترجمه

تاثیر زبان علم بر ترجمه در گفتار علی كافی(برنامه ریز علم و مترجم)

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شاعر در آینه

با شاعران معاصر- مصطفی محدث خراسانی

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

وقتی خیال در می زند

خیالپردازی هنرمندان- بیژن بیژنی

 • شروع برنامه:21:55:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

گفتارش

گفتگو و گزارش

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

نیستان

برگی از موسیقی اصیل ایرانی- گفتگو و مرور كارنامه هنری موسیقیدانان ایران

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اعزامی از بهشت

گفتگو با فاطمه آلیا(بانوی امدادگر دفاع مقدس)

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شنیدنی های تاریخ

بررسی زندگی نورمحمد تره كی(سیاستمدار افغانستان)

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سفرنامه خوانی

سفرنامه ها- سفر به یاسوج

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

رویای كاغذی

معرفی و خوانش بخشی از كتاب "خانواده تیبو" نوشته روژه مارتن دوگار