جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

راديو فرهنگ
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

چهار باغ

گشت و گذاری در گلستان شعر و موسیقی- شعرخوانی مخاطبین و پخش ترانه- قطعه "اسیر" با صدای سعید خوانساری ساعت 1:00 در برنامه نغمه های ایرانی

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ایل بانگ

بررسی موسیقی نواحی ایران- موسیقی خراسان

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

كاغذ كاهی

برشی از قطعه های ادبی- داستان خزیدن لنین

 • شروع برنامه:02:15:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اشراق

تاریخ تحولات عرفان اسلامی- وحدت و كثرت

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش فرهنگ

نمایش رادیویی با عنوان "با برف بخوان"

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ققنوس

بررسی شعر و شان ادبی مهدی اخوان ثالث

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

هزار و یك سخن

نشست های ادبی- هم اندیشی ادب از فردوسی تا خیام

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

ناز و نیاز

اذان صبح: 04:52، موذن:رحیم خاكی

 • شروع برنامه:05:10:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دایره مینا

معرفی مساجد- مسجد جامع شوش

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گنج آخر

مروری بر آثار و اشعار حكیم نظامی گنجوی- داستان لیلی و مجنون

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اسطوره های ایرانی

ویژه برنامه شاهنامه فردوسی

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ندای آغاز

آغاز پخش برنامه های شبكه رادیویی فرهنگ

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شادیانه ها

برنامه مفرح صبحگاهی

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر

اخبار كوتاه

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار ساعت 8

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

هفت كوچه(زنده)

فرهنگ عامه

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

برچسب

برچسب هایی كه افراد به هم می زنند

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

كافه نیمروز(زنده)

برنامه تاریخی اندیشه ای با موضوعات روز فرهنگی

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گام های گمشده

موسیقی های فاخر ایرانی- قطعه "بیقرار" با صدای شهرام ناظری

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دفتری از آینه

نگاهی به میراث گرانقدر زبان و ادب فارسی- بررسی و مقایسه سه كتاب "معارف" از خاندان و مكتب فكری مولانا

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

در جستجوی رازها

كشف رازهای بزرگ- رازهایی درباره بنای استون هنج

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر: 13:09 موذن:مرحوم استادمحمد غفاری

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

هفتانه

بررسی مهم ترین خبرهای حوزه هنر و ادبیات- جشنواره فیلم سلامت، رمان "جوانی بدون جوانی"، گالری زمان فرما

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار ساعت 14

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ساعت موسیقی

بررسی موسیقی اصیل ایرانی، موسیقی در رادیو

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

لبخند زندگی

طنز، لبخند و كاریكلماتور با حضور صادق عبداللهی

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:25:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

جادوی صحنه

نگاهی به سینما و تئاتر در ایران- فیلم "مرداد"، ژانر فانتزی در نمایش

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بازتاب

بررسی جریانات سیاسی- نقض عهد ترامپ

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

جهان ترجمه

بررسی آثار ترجمه شده در ایران- خانم مونا اختیاری

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

نام آوران ایران زمین

اساتید نامدار ایران- آشنایی با زندگی و فعالیت های ادبی دكتر احمد تمیم داری(استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی)

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خشت و خیال

معماری و شهرسازی و میراث فرهنگی- معماری داخلی

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

رادیو كتاب

برنامه عصرگاهی رادیو فرهنگ با موضوع كتاب امروز

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شنیدنی های تاریخ

نیروی دریایی مسلمانان و فتح جزیره كرت در قرن نهم میلادی

 • شروع برنامه:21:15:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سفرنامه خوانی

سفرنامه ها- خوانش قسمتی از كتاب "چای نعناع" سفرنامه آقای ضابطیان(سفربه مراكش)

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

نیستان

برگی از موسیقی اصیل ایرانی- گفتگو و مرور كارنامه هنری موسیقیدانان ایرانی- علی سالمی پور نوازندگی می كند

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

مسیر آرمانی

مشاوره تحصیلی- رمز موفقیت در آزمون سراسری و گفتگو با رتبه های برتر دانشگاه های كشور