جدول پخش

راديو فرهنگ
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

چهار باغ

گشت و گذاری در شعر و ادب فارسی و پخش شعرخوانی مخاطبان- پخش قطعه بیكلام بندری با نی انبان محسن شریفیان در دستگاه شور ساعت 1:00در برنامه"نغمه های ایرانی"

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ایل بانگ

بررسی موسیقی نواحی مختلف ایران- مسائلی درباره حنجره

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سفر به شعر

ثنا و ستایش قبله دلهای عاشقان با زبان شریعت- بهره ای از "ساقی نامه"محمد ابراهیم شوكتی اصفهانی- خوانش شعر آیینی سروده شاعر نامدار قیصر امین پور

 • شروع برنامه:02:15:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اشراق

تاریخ تحولات عرفان اسلامی- امانت الهی(مصادیق ولایت)

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش فرهنگ

نمایشی با عنوان بیداری(قسمت 7)

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

نام آوران ایران زمین

زندگینامه پویا آریانپور(نقاش)

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

هزار و یك سخن

نشست های ادبی- اشعاری كه در آنها سنایی خود را مخاطب قرار می دهد

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تماشاگه راز

شرح غزلیات حافظ- غزل 467(بخش اول)

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

ناز و نیاز

اذان صبح: 5:19، موذن:مرحوم محمد آقاتی

 • شروع برنامه:05:40:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گنج آخر

مروری بر آثار و اشعار حكیم نظامی گنجوی- داستان هفت پیكر، لشكر كشی خاقان چین

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

در آستان

معرفی امام زاده ها و بقاع متبركه ایران-امامزاده محروق و امامزاده ابراهیم در نیشابور- كار از گروه تاریخ و اندیشه

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ندای آغاز

آغاز پخش برنامه های شبكه رادیویی فرهنگ

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نشان

مستند رادیویی- مسجد جامع زنجان

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار ساعت 8

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

هفت كوچه(زنده)

فرهنگ مردم استان كهگیلویه و بویر احمد

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

پرسش از آینده

آینده پژوهی در حوزه امنیت

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:2 ساعت

كافه نیمروز(زنده)

برنامه تاریخی اندیشه ای با موضوعات روز فرهنگی

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

در جستجوی معنا

بررسی علم فلسفه

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ترانه باران

فرهنگ رضوی و چاووش خوانی و ....

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

پاتوق داستان

داستان نویسی- كارگاه آموزش داستان نویس در تعامل با مخاطبان

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

هفتانه

بررسی تازه ترین رویدادهای فرهنگی، ادبی و هنری- بزرگداشت ركن الدین خسروی، كارگاه رمان نویسی فانتزی، نمایشگاه انفرادی نقاشی

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار ساعت 14

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

نان و نمك

اغذیه و اشربه ایرانی

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

فكرانه

میزگرد فلسفی كودكان

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

لبخند زندگی

طنز، لطیفه و كاریكلماتور

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

مشاعره

مسابقه مشاعره

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

شماره پیامك شبكه: 9830000558+ تلفن های شبكه: 982122040085+ و 982122058800+

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اذان مغرب

اذان مغرب ساعت18:12، موذن:مرحوم حسین صبحدل

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

برگ هایی در آغوش باد

بررسی نسخ خطی- بررسی نسخه شرح تذكره نصیریه عبدالعلی بیرجندی

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ادبستان

معرفی مشاهیر نشر و كتاب شناسی ایران- غلامرضا طاعتی از مشاهیر كتاب شناسی و نشر گیلان

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

روی جلد

معرفی كتاب های تازه منتشر شده و مرجع در حوزه هنرهای هفتگانه

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

موج 106

مسابقه- ویژه دانش آموزان پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شنیدنی های تاریخ انقلاب

ماجرای نخست وزیری هویدا

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

رد پا

معرفی جاذبه های گردشگری و محیط زیست- اخبار محیط زیست و گردشگری

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سیم و زر(تكرار)

معرفی و نقد و بررسی یك كتاب

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

درس مثنوی

شرحی بر مثنوی مولوی

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شب های روشن

عالم غیب

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

تماشاخانه

گذری بر صحنه و اجرای نمایش در ایران- مروری بر تاریخچه تماشاخانه های تهران، هنرستان آزاد هنرهای دراماتیك