جدول پخش

راديو فرهنگ
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

چهار باغ(زنده)

گشت و گذاری در گلستان شعر و موسیقی، شعر خوانی مخاطبین و پخش ترانه

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

قصه های پرنده مهتاب

قصه خوانی- معجزه

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

جهان ترجمه

ترجمه اسپانیایی

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

در قلمرو تاریخ

تاریخ انقلاب كبیر فرانسه

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

كیمیای كلمات

بررسی و تحلیل منظومه لیلی و مجنون حكیم نظامی گنجوی

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

هزار و یك سخن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تماشاگه راز

شرح غزلیات حافظ

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

ناز و نیاز

اذان صبح: 5:26، موذن: عبدالحسین محمدپور

 • شروع برنامه:05:40:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

غزل آواز

آوازی با صدای غلامحسین بنان در دستگاه همایون

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

در آستانه

معرفی امامزاده ها و بقاع متبركه ایران- امامزاده هارون ولایت در اصفهان

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ندای آغاز

آغاز برنامه های شبكه رادیویی فرهنگ

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نشان

دكتر مجید شهریاری

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر

اخبار كوتاه

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

در كوچه باغ جوانی

برنامه ای شاد و مفرح

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

در كوچه آفتاب(زنده)

بررسی مسائل روز جامعه

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

لبخند زندگی

برنامه ای شاد و مفرح با حضور صادق عبداللهی- طنزپرداز

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سفر به شعر

بررسی زندگی و شعر فریدون مشیری

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ترانه باران

موسیقی محلی و مقامی در استان خراسان شمالی

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

در جستجوی معنا

بررسی علم روان شناسی

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر: 12:58، موذن: استاد كریم منصوری

 • شروع برنامه:13:10:00
 • پایان برنامه: 13:20:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

با كاروان حكمت

برخوانی حكمت هایی از ادب فارسی

 • شروع برنامه:13:20:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

نغمه های ایرانی

آواز بیات ترك با صدای بهمن كاظمی

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

هفتانه

بررسی مهمترین رویدادهای ادبی و هنری

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار ساعت 14

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ساعت موسیقی

موسیقی فیلم

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

گنج آخر

مروری بر آثار حكیم نظامی گنجوی- داستان خسرو و شیرین

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

كوبه

اخبار و رویدادهای روز فرهنگی كشور

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

برگ هایی در آغوش باد

معرفی نسخه های خطی

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

پاتوق فرهنگ (زنده)

داستان نویسی

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

آینه جیبی

بررسی ارتباط كتاب و فن آوری های دیجیتال

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شنیدنی های تاریخ

سفرهای ماژلان

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سمت و سو

بررسی طب ایرانی

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مروارید شرق

آشنایی با زبان و فرهنگ مردم چین

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سفر به سرزمین واژه ها

وضعیت نشر، نحوه اداره و فروش كتاب فروشی ها

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

عصرانه با نمایش

ویژه برنامه عصرگاهی رادیو فرهنگ

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خشت و خیال

بررسی منظر یادمانی جنگ

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

كلماتی كه بوی تازگی می دهند

تجلیل از دكتر یداله ثمره استاد رشته زبان شناسی

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

نیستان

مجموعه ای از خبرها، رویدادها، گفتگوها و قطعات شنیدنی موسیقی

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تابستان خوانی

اشعار تابستانی

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شب های فرهنگ- گروه تاریخ و اندیشه

بررسی تاریخ وقایع صدر اسلام تا شهادت حضرت امام حسین(ع)

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

فرآهنگ

معرفی و خوانش بخشی از كتاب "نویسندگان پیشرو ایران" نویسنده: محمدعلی سپانلو