جدول پخش

راديو فرهنگ
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

چهار باغ

گشت و گذاری در گلستان شعر و موسیقی- شعرخوانی مخاطبین و پخش ترانه- پنجره ای به دنیای شاعرانه منوچهر نیستانی در "شعر شبانه"- قطعه گیلانی "شاخه گل" با صدای شاهرخ شیردوست در برنامه "نغمه های ایرانی"

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شبانه رو

برنامه تعاملی مخصوص مسافران و رانندگان شب

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش فرهنگ

نمایش رادیویی- مردی كه می خندد

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ایل بانگ

جستاری در موسیقی نواحی ایران- معرفی كتاب ردیف میرزاعبداله برای تار بر اساس اجرای نورعلی خان برومند

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

هزار و یك سخن

نشست های ادبی- جایگاه محمدتقی مدرس رضوی در تصحیح و تفسیر آثار سنایی

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گام های گمشده

موسیقی های فاخر ایرانی- "جوانی" با صدای حسین قوامی

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نغمه های نیمایی

خوانش شعرهای نیمایی و پخش ترانه مربوط به آنها

 • شروع برنامه:05:10:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

ناز و نیاز

اذان صبح: 05:35، موذن: مرحوم محمد آقاتی

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گنجینه خواجو

خوانش آثار خواجوی كرمانی- كمال نامه

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

در روشنای صبح

آغاز پخش برنامه های شبكه رادیویی فرهنگ

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ترانه باران

آداب و رسوم شهرهای مختلف ایران- موسیقی چوپای در كردستان

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر

اخبار كوتاه

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار ساعت 8

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

هفت كوچه(زنده)

فرهنگ مردم استان های مختلف كشور

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

آشتی كنان

آشتی زوجین

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

شماره پیامك شبكه: 9830000558+ تلفن های شبكه: 982122040085+ و982122058800+

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

كافه نیمروز(زنده)

برنامه تاریخی اندیشه ای با موضوعات روز فرهنگی

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

هفتانه

بررسی مهم ترین خبرهای حوزه هنر و ادبیات-نمایش ماندو ولیز به كارگردانی هوشمند هنركار، جایزه شعر بهاران

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار ساعت 14

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ساعت موسیقی

موسیقی در رادیو- دهه 1325، موسیقی وارداتی و سبك در ایران

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

نگارخانه

گفتگو با احمد وكیلی درباره نمایش آثار ایشان در گالری ساربان، گفتگو با هادی مظفری درباره یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

جادوی صحنه

نگاهی به سینما و تئاتر در ایران- نقد و نظر نمایش"مردی به نام اوهه"، تكنیك صدا در سینما، جشنواره سینما حقیقت و فیلم سینمایی قسم

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بازتاب

بررسی رویدادهای سیاسی- عملكرد ترامپ در آمریكا

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

رادیو كتاب

برنامه عصرگاهی رادیو فرهنگ با موضوع كتاب و میراث

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

وكیل یار

مشاوره تحصیلی و حقوقی برای داوطلبان آزمون وكالت

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

نیستان

برگی از موسیقی اصیل ایرانی- گفتگو و مرور كارنامه هنری موسیقیدانان ایرانی- یادی از اسكندر ابراهیمی زنجانی(نوازنده عود)

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

جهان ترجمه

بررسی آثار ترجمه شده در ایران- گفتگو با محمد فلاح نیا (شاعر و مترجم زبان انگلیسی)

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شنیدنی های تاریخ

اجاره بندر عباس به مسقط

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سفرنامه خوانی

سفرنامه ها

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

چلچراغ

نگاهی به جنگ سروده ها و سبك شعری شاعران دفاع مقدس

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

در جستجوی سیمرغ

منطق الطیر عطار به روایت سعید یوسف نیا