جدول پخش

راديو فرهنگ
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

چهار باغ

گشت و گذاری در گلستان شعر و موسیقی- شعرخوانی مخاطبین و پخش ترانه- پخش قطعه لری با عنوان "پیك بهاری" با صدای فرج علیپور ساعت 1:00 از برنامه "نغمه های ایرانی"

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ایل بانگ

گشت و گذاری در موسیقی و آواز ایرانی- موسیقی تركمن- كاری از واحد تولید و تامین

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سفر به شعر

شعر جهان- بررسی شعر شاعران كشور اسپانیا، حوزه مارتی

 • شروع برنامه:02:15:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اشراق

تاریخ تحولات عرفان اسلامی- عرفان در سایر ادیان

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش فرهنگ

نمایشی با عنوان "تپه زاغه"

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ققنوس

اشعار و شان ادبی و فرهنگی هوشنگ ابتهاج

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

هزار و یك سخن

نشست های ادبی، معرفی كتاب سر دلبران- كاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

ناز و نیاز

اذان صبح: 04:48، موذن: جواد رفیعی

 • شروع برنامه:05:10:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گنج آخر

مروری بر آثار و اشعار حكیم نظامی گنجوی- داستانی از هفت پیكر

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

در آستان

معرفی امام زاده ها و بقاع متبركه ایران- امامزاده سلیمان ساوجبلاغ

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اسطوره های ایرانی

قصه های شاهنامه- بدنیا آمدن زال

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ندای آغاز

آغاز پخش برنامه های شبكه رادیویی فرهنگ

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نشان

مستند رادیویی، قیصر امین پور- كاری از واحد تولید و تامین

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر

اخبار كوتاه

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر

مشروح اخبار ساعت 8

 • شروع برنامه:08:10:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:3 ساعت و 50 دقیقه

پخش مذاكرات مجلس شورای اسلامی

پخش زنده مذاكرات علنی مجلس شورای اسلامی

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

شماره پیامك شبكه: 9830000558+ تلفن های شبكه: 982122040085+ و 982122058800+

 • شروع برنامه:12:10:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر: 12:12 موذن: استاد محمدحسین سعیدیان

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

در جستجوی رازها

كاوش درباره یكی از رازهای عجیب جهان آفرینش- پرنده ناشناخته در امریكا UFO

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ترانه باران

منطقه سركویر روستای رستم آباد

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

كلماتی كه بوی تازگی می دهند

مروری بر سخنرانی ها و نشست های فرهنگی، ادبی و هنری- رونمایی، معرفی و بررسی كتاب "آبی روشن، آبی خاموش" نوشته محمدصادق رحمانیان- كاری از گروه تاریخ و اندیشه

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

هفتانه

بررسی تازه ترین رویدادهای فرهنگی، ادبی و هنری- جشنواره فیلم كوتاه نهال، اختتامیه جشنواره هفت اقلیم، جشنواره بهارستان

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار ساعت 14

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

پرونده

برنامه حقوقی در تعامل با مخاطبان

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

كوبه(زنده)

اخبار و رویدادهای روز فرهنگی كشور

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

با ستاره ها

زندگینامه شهیدعلیرضا عابدی

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

راهبرد

بررسی راهكارهای تقویت اقتصاد دانش بنیان- عملكرد سواحل مكران در اقتصاد كشور

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نشانی فرهنگ

معرفی فعالیت های دانشگاه فرهنگیان، فعالیت دانشگاه فرهنگیان در كهگیلویه و بویر احمد، گفتگو با یكی از استادان برتر و دانشجویان فعال دانشگاه فرهنگیان

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

رادیو كتاب

برنامه عصرگاهی رادیو فرهنگ با موضوع كتاب و كودك

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مروارید شرق

آشنایی با زبان و فرهنگ مردم چین- سفر به چین كشور رازهای چندین هزار ساله- خبرهایی از كشور چین، دانستنی هایی از كشور چین

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش فرهنگ

نمایشی با عنوان "درمان برای رسیدن به رستگاری"

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

نیستان

برگی از موسیقی اصیل ایرانی- گفتگو و مرور كارنامه هنری موسیقیدانان ایرانی، اخبار و تازه های موسیقی ایران

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

وقتی خیال در می زند

گفتگو با چهره های فرهیخته فرهنگی و هنری- گفتگو با مجید بلوچ(پدر موزه گرافیك ایران)

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شنیدنی های تاریخ

آشنایی با دلقك مشهور دربار سلطان محمود غزنوی- كاری از گروه تاریخ و اندیشه

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

فارسی با طعم شكر

گفتگو با دانشجویان غیر ایرانی كه زبان فارسی را برای ادامه تحصیل برگزیده اند- كاری از گروه كتاب

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

زمستان خوانی

برنامه ادبی و فصلی، اشعار و نثرهای زیبا كه همخوانی با فصل زمستان دارد- كاری از گروه تولید و تامین

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گام های گمشده

موسیقی سریال "پدرسالار" اثر بهرام دهقان یار محصول سال 1374- كاری از گروه تولید و تامین برنامه

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

فرآهنگ

دمی با كتاب و موسیقی- 120 نكته ضروری برای عكاسی- كاری از گروه تامین و تولید