جدول پخش

راديو فرهنگ
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

چهار باغ

گشت و گذاری در گلستان شعر و موسیقی- شعرخوانی مخاطبین و پخش ترانه- سیری شاعرانه ها در برنامه "شعر شبانه" - موسیقی محلی مقامی ایرانی در برنامه "نغمه های ایرانی"

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شبانه رو

برنامه تعاملی مخصوص مسافران و رانندگان شب

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 02:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

هوای تازه

گذری در شعر و ادبیات ایران- مثنوی ساقی نامه از رضی الدین آریتمانی

 • شروع برنامه:02:45:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

بدون تاریخ

گفتگو با علامه محمدتقی جعفری

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش فرهنگ

نمایش رادیویی به همین سادگی

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ایل بانگ

جستاری در موسیقی نواحی ایران

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

هزار و یك سخن

نشست های ادبی- نقد و بررسی تمهیداتی بر نظریه زبان

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گام های گمشده

موسیقی های فاخر ایرانی

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نغمه های نیمایی

خوانش شعرهای نیمایی و پخش ترانه های مربوط به آنها

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دایره مینا

معرفی مساجد- حسینیه اعظم زنجان

 • شروع برنامه:05:10:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گنجینه خواجو

خوانش آثار خواجوی كرمانی- كمال نامه

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

ناز و نیاز

اذان صبح: 05:38، موذن: جواد رفیعی

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

در روشنای صبح

آغاز پخش برنامه های شبكه رادیویی فرهنگ

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ترانه باران

آداب و رسوم شهرهای مختلف ایران

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر

اخبار كوتاه

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر

مشروح اخبار ساعت 8

 • شروع برنامه:08:10:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:3 ساعت و 20 دقیقه

پخش مذاكرات مجلس شورای اسلامی

پخش زنده مذاكرات مجلس شورای اسلامی

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

در آستان

معرفی امامزاده ها و بقاع متبركه ایران

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر: 12:01، موذن: استاد محمدحسین سعیدیان

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اشراق

تاریخ تحولات عرفان اسلامی- بهشت و دوزخ

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سروش

مه چین ترانه ها و سرودهای انقلابی- مازیار عصری

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

كلماتی كه بوی تازگی می دهند

نشست ها و سخنرانی های ادبی، فرهنگی و هنری- بررسی كتاب "اخلاق در عصر مدرن"

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

هفتانه

بررسی مهم ترین خبرهای حوزه هنر و ادبیات

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار ساعت 14

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

پشت چراغ سبز(زنده)

برنامه زنده در تعامل با مخاطبان

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

كوبه(زنده)

بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی و گفتگو با مسئولان مربوطه

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

در مكتب استاد

بررسی معنای كلمات

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اسطوره های ایرانی

شاهنامه خوانی- مروری بر داستان های شناهنامه فردوسی

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

فرزانگان فرهنگ

زندگی و ابعاد شخصیتی استاد مرتضی مطهری

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

رادیو كتاب

برنامه عصرگاهی رادیو فرهنگ با موضوع كتاب و میراث

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

چله بهار

زندگی و اشعار محدثی خراسانی

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

شماره پیامك شبكه: 9830000558+ تلفن های شبكه: 982122040085+ و 982122058800

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مروارید شرق

آشنایی با زبان و فرهنگ مردم چین- سفر به چین، كشور رازهای چندین هزار ساله- خبرهایی از كشور چین، دانستنی هایی از كشور چین

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سیاه سفید

داستان های مرموز، واقعی و غیر واقعی

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

چاپ اول

معرفی تازه های نشر كشور- كتاب "این شاخه مال من است"

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

نیستان

برگی از موسیقی اصیل ایرانی- گفتگو و مرور كارنامه هنری موسیقیدانان ایرانی

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

كیمیای كلمات

معرفی متون كهن- "استخراج آبهای پنهانی" تالیف ابوبكر حاسب كرجی

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شنیدنی های تاریخ

دفن سربازها در میادین تاریخی

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سفرنامه خوانی

سفرنامه ها سفر به فلورانس

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

چلچراغ

نگاهی به جنگ سروده ها و سبك شعری شاعران دفاع مقدس

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

رادیو داستان

داستان خوانی مخاطبان رادیو فرهنگ- داستان تجربه دم مرگ من

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

در جستجوی سیمرغ

منطق الطیر عطار به روایت سعید یوسف نیا