جدول پخش

راديو فرهنگ
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

چهار باغ

گشت و گذاری در گلستان شعر و موسیقی- شعرخوانی مخاطبین و پخش ترانه- قطعه كردی به نام "زمانه" با صدای عزیز شاهرخ، ساعت 1:00 در برنامه نغمه های ایرانی

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ایل بانگ

گشت و گذاری در موسیقی و آواز ایرانی- مجله موسیقی

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سفر به شعر

شعر شاعران معاصر، شاعران كلاسیك و شاعران جهان- شاعران ایتالیایی زبان

 • شروع برنامه:02:15:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اشراق

زبان و زیان در عرفان

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش فرهنگ

نمایشی با عنوان "هابیلیان"

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

هزار و یك سخن

نشست های ادبی

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دایره مینا

معرفی مساجد- مسجد وكیل السلطان سنندج

 • شروع برنامه:03:40:00
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

ناز و نیاز

اذان صبح: 04:02، موذن:استاد شیخ محمد طوخی

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گنج آخر

مروری بر آثار و اشعار حكیم نظامی گنجوی- داستان لیلی و مجنون

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

نام آوران ایران زمین

اساتید نامدار ایران

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اسطوره های ایرانی

ویژه برنامه شاهنامه فردوسی- جنگ كیخسرو و افراسیاب

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ندای آغاز

آغاز پخش برنامه های شبكه رادیویی فرهنگ

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ترانه باران

آداب و رسوم شهرهای مختلف ایران

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر

اخبار كوتاه

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار ساعت 8

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

هفت كوچه(زنده)

فرهنگ عامه

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

پرسش از آینده

آینده پژوهی در حوزه علوم گوناگون

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

كافه نیمروز(زنده)

برنامه تاریخی اندیشه ای با موضوعات روز فرهنگی

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گام های گمشده

موسیقی های فاخر ایرانی- "در كنج دلم"ساخته منوچهر همایون پور

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

پاتوق داستان

كارگاه داستان، مقدمه خوب داستانی، معرفی یك داستان

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر ساعت 13:06 موذن استاد جواد رفیعی

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

در جستجوی معنا

بررسی علوم گوناگون- علوم دینی و معارفی

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

هفتانه

بررسی مهم ترین خبرهای حوزه هنر و ادبیات

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار ساعت 14

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خشت اول

تعلیم و تربیت كودكان

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

فكرانه

میزگرد فلسفی كودكان- خواندن قصه، شنیدن موسیقی و بیان احساسات كودكان حاضر در استودیو

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

لبخند زندگی

طنز، لطیفه و كاریكلماتور

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

روی جلد

معرفی كتاب های تازه منتشر شده و مرجع در حوزه هنرهای هفتگانه

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

موج 106

مسابقه- ویژه دانش آموزان پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شنیدنی های تاریخ انقلاب

رویدادهای شنیدنی انقلاب اسلامی

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ادبستان

معرفی مشاهیر نشر و كتاب شناسی ایران

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

وقتی خیال در می زند

گفتگو با استاد طاهر شیخ الحكمایی(مجسمه ساز)

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

رنگین كمان همدلی

فرهنگ قوم ترك قشقایی

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان مغرب

اذان مغرب:20:45 موذن: استاد محمدكاظم محمدزاده

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

رد پا

معرفی جاذبه ها و ترویج گردشگری

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سیم و زر

نقد و بررسی یك كتاب

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

درس مثنوی

شرحی بر مثنوی مولوی

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شب های روشن

حكایت شیخ صنعان

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

دیدار در رادیو

گفتگو با آقای فرهنگ جولایی، پیشكسوت رادیویی در اجرا و برنامه سازی