جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

رادیو سلامت
 • شروع برنامه:00:05:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

فرزند من(تكرار)

بررسی مشكلات بین والدین و كودكان

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:2 ساعت

پشت پلك صبح- گروه سلامت روان

با مشكلات زندگی چگونه مواجه می‌شوید؟

 • شروع برنامه:02:35:00
 • پایان برنامه: 02:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یادداشت های روزانه من(تكرار)

مروری بر عملكرد روزانه و بررسی دغدغه های ذهن و روان

 • شروع برنامه:02:45:00
 • پایان برنامه: 03:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

خونه زندگی(تكرار)

از چه راه هایی میتوانیم به خودمان و خانواده آرامش بدهیم؟

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

كارنامه(تكرار)

بررسی جدیدترین دستاوردهای حوزه سلامت

 • شروع برنامه:04:10:00
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 04:35:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

یاد یاران(تكرار)

بیان خاطرات هشت سال دفاع مقدس از زبان پزشكان و امدادگران جامعه پزشكی

 • شروع برنامه:04:40:00
 • پایان برنامه: 05:10:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تسبیح صبح

ویژه برنامه اذان صبح

 • شروع برنامه:05:15:00
 • پایان برنامه: 05:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شور زندگی(تكرار)

بررسی سبك زندگی سالمندی

 • شروع برنامه:05:25:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

فراسو- گروه بهداشت و تندرستی(تكرار)

ذبح بهداشتی دام

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

سرآغاز

ایجاد فضای معنوی در آغاز روز با حس شروع

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ورزش و زندگی

تاثیر ورزش بر سلامت جسم و روان

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 06:55:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خانه ما(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش

 • شروع برنامه:07:05:00
 • پایان برنامه: 08:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

به زندگی سلام كن(زنده)

اهل مطالعه باشیم حتی در مترو و اتوبوس!

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

فراسو- گروه تغذیه(زنده)

بهداشت نذورات

 • شروع برنامه:09:10:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

مثبت تربیت(زنده)

رفتارهای طبیعی كودكان در مراحل رشد و تكامل جنسی

 • شروع برنامه:09:50:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مسابقه اف ام 102

افزایش سطح اطلاعات پزشكی، بهداشتی، تغذیه ای، ورزشی و سلامت عموم مخاطبان

 • شروع برنامه:10:20:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

خونه زندگی(زنده)

نقش خانواده در آشنایی و انتخاب

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

كارنامه

بررسی جدیدترین دستاوردهای حوزه سلامت

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

نیم نگاه- گروه خانواده(زنده)

نظارت بر تعرفه ها وكیفیت تالارهای برگزاری مراسم

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 12:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

یاد یاران

گفتگو با كادر پزشكی دوران دفاع مقدس

 • شروع برنامه:12:55:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تا بیكران

ویژه برنامه اذان ظهر

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

غذا سلامت زندگی

معرفی خواص مواد غذایی

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:50:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

دوباره مرور كن(زنده)

آیا كوتاه آمدن همان انعطاف پذیری روانشناختی است؟

 • شروع برنامه:14:50:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

مجله پزشكی(زنده)

سندرم تخمدان پلی كیستیك

 • شروع برنامه:16:05:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مسابقه سبك و سنگین

مسابقه با محوریت تغذیه و اطلاعات پزشكی و دانش سلامت

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

غیرقابل پیش بینی

در زمان وقوع زلزله كدام بایدها و نبایدها لازم است رعایت شوند؟

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

به رنگ زندگی- گروه سلامت روان(زنده)

مناسك به عنوان سرمایه‌های نمادین و نقش آن در انسجام اجتماعی

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار سلامت

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش

 • شروع برنامه:19:10:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

كارگاه سلامت

چاقی و درمان های جراحی

 • شروع برنامه:19:55:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قرار

ویژه برنامه اذان مغرب

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

ره آورد(زنده)

بررسی دستاوردهای حوزه سلامت

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 21:20:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سیبك و قصه های مادربزرگ

قصه های كودكانه

 • شروع برنامه:21:20:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یادداشت های روزانه من

مروری بر عملكرد روزانه و بررسی دغدغه های ذهن و روان

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش دریای شوق شمس- قسمت 04

پیرامون موضوعات سلامت

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 45 دقیقه

سپهر دانش(زنده)

بررسی موردی بیماری های گوارش