جدول پخش

رادیو سلامت
 • شروع برنامه:00:05:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

زنان جامعه من(تكرار)

گفتگو با زنان موفق جامعه

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:2 ساعت

پشت پلك صبح- گروه تغذیه

دل تكونی از خونه تكونی واجب ترِه

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 02:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

شماره پیامك شبكه سلامت: 9830000102+

 • شروع برنامه:02:40:00
 • پایان برنامه: 02:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یادداشت های روزانه من(تكرار)

نمی‎دانم راحت جان است!

 • شروع برنامه:02:55:00
 • پایان برنامه: 04:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

خونه زندگی(تكرار)

من تنها هستم!

 • شروع برنامه:04:15:00
 • پایان برنامه: 04:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

ساده مثل سلامت(تكرار)

سلامت و بهداشت كارگران خدمات عمومی

 • شروع برنامه:04:25:00
 • پایان برنامه: 04:35:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

شماره پیامك شبكه سلامت: 9830000102+

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

درناهای كاغذی(تكرار)

بهبود كیفی و پیش آگهی اختلالات تكامل

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تسبیح صبح

اذانگاهی- ویژه اذان صبح

 • شروع برنامه:05:40:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

یاد یاران(تكرار)

بیان خاطرات هشت سال دفاع مقدس از زبان پزشكان و امدادگران جامعه پزشكی

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

سرآغاز

ایجاد فضای معنوی در آغاز روز با حس شروع

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

عقیق

راه‌ رهایی از بارِ گناهان، با تغییر سبك زندگی

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

راز نیلوفر

مهم‌ترین پیام‌های مثبتی كه می‌توانیم به فرزندانِ‌مان بدهیم!

 • شروع برنامه:07:05:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ورزش همگانی

چه فعالیت ورزشی خانوادگی را برای آخر هفته تون انتخاب می كنید؟(انتخاب ورزشی مناسب برای هر فرد)

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

نقطه سر خط(زنده)

به من اعتماد كن

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مسابقه اف ام 102

افزایش سطح اطلاعات پزشكی، بهداشتی، تغذیه ای، ورزشی و سلامت عموم مخاطبان

 • شروع برنامه:10:20:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

كوچه سلامت پلاك 102(زنده)

هوای سلامت پدران را داشته باشیم

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

شماره پیامك شبكه سلامت: 9830000102+

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تا بیكران

اذانگاهی- ویژه اذان ظهر

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سپید جامگان آسمانی

گفتگو با خانواده شهدای جامعه پزشكی در دوران دفاع مقدس

 • شروع برنامه:12:50:00
 • پایان برنامه: 13:20:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

روی موج سلامت(تكرار)

معرفی برنامه های هفته آینده رادیو سلامت

 • شروع برنامه:13:25:00
 • پایان برنامه: 13:40:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

از اهدا تا احیا(تكرار)

ترویج فرهنگ اهدای عضو

 • شروع برنامه:13:45:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

یك روز یك كتاب

معرفی و بازخوانی كتاب آشغال‌های فكرت را دوربریز، نویسنده:رایان مك مولین، مترجم:مهرداد فیروزبخت

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش سلامت

پیرامون موضوعات سلامت

 • شروع برنامه:14:35:00
 • پایان برنامه: 14:50:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تپش مهر(تكرار)

آشنایی با فعالیت های بسیج جامعه پزشكی

 • شروع برنامه:14:50:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

شماره پیامك شبكه سلامت: 9830000102+

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

فصل پروانگی(تكرار)

چگونه نظراتمان را به پدر و مادر نزدیك كنیم؟

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

با نخبگان

معرفی نخبگان در عرصه سلامت

 • شروع برنامه:16:05:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

مسابقه سه نسل

شماره پیامك شبكه سلامت: 9830000102+

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

بفرمایید سیب(زنده)

تا چه اندازه روی خودتون حساب می كنید؟ از مشاركت با دیگران غافل نشوید!

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

شماره پیامك شبكه سلامت: 9830000102+

 • شروع برنامه:19:10:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

دارچین

طعم سلامتی با دارچین

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تازه های پزشكی

بررسی تازه ترین اخبار پزشكی در هفته گذشته

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ترانه و ترنم(تكرار)

برش هایی از فیلم، ترانه و متن با محوریت خانواده

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 21:20:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

قاصدك

قصه های كودكانه

 • شروع برنامه:21:20:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یادداشت های روزانه من

نمی‎دانم راحت جان است!

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش سلامت

پیرامون موضوعات سلامت

 • شروع برنامه:22:05:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

چشم انداز(تكرار)

پیش بینی وضعیت سلامت مناطق زلزله زده

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

داستان ها و آدم ها(تكرار)

بررسی و تحلیل روانشناختی داستان ها