جدول پخش

رادیو سلامت
 • شروع برنامه:00:05:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

زنان جامعه من(تكرار)

گفتگو با زنان موفق جامعه

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 55 دقیقه

پشت پلك صبح- گروه تغذیه

مقاومت و ایستادگی در زندگی شما چطور معنا میشه و برای چه چیزهایی ایستادگی می كنید؟

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 04:40:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 10 دقیقه

بارانی ترین ماه(زنده)

شكر و سپاس اعظم فضایل اخلاقی

 • شروع برنامه:04:40:00
 • پایان برنامه: 05:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ترتیل یك جزء

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش

 • شروع برنامه:05:40:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

یاد یاران(تكرار)

بیان خاطرات هشت سال دفاع مقدس از زبان پزشكان و امدادگران جامعه پزشكی

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

سرآغاز

ایجاد فضای معنوی در آغاز روز با حس شروع

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

عقیق

بررسی سبك زندگی معنوی و اسلامی

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

راز نیلوفر

با صفات انسانی، نشاط را به خویش هدیه دهیم

 • شروع برنامه:07:05:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ورزش همگانی

ترویج فرهنگ ورزش همگانی و تاثیر آن بر سلامت جسم و روان

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 45 دقیقه

نقطه سر خط(زنده)

با خوش رفتاری در ماه مبارك رمضان، الگوی مناسبی برای فرزندانمان باشیم

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

حق با توست

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مسابقه اف ام 102

افزایش سطح اطلاعات پزشكی، بهداشتی، تغذیه ای، ورزشی و سلامت عموم مخاطبان

 • شروع برنامه:10:20:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

كوچه سلامت پلاك 102(زنده)

خاكریزها و دنیایی خاطره؟

 • شروع برنامه:11:55:00
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

روی موج سلامت(تكرار)

معرفی برنامه های هفته آینده رادیو سلامت

 • شروع برنامه:12:25:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

از اهدا تا احیا(تكرار)

ترویج فرهنگ اهدای عضو

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تا بیكران

ویژه برنامه اذان ظهر

 • شروع برنامه:13:20:00
 • پایان برنامه: 13:40:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سپید جامگان آسمانی

گفت و گو با خانواده شهدای جامعه پزشكی در دوران دفاع مقدس

 • شروع برنامه:13:40:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 14:05:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

یك روز یك كتاب

معرفی كتاب در حوزه سلامت

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش روز تولد

پیرامون موضوعات سلامت

 • شروع برنامه:14:35:00
 • پایان برنامه: 14:50:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تپش مهر(تكرار)

آشنایی با فعالیت های بسیج جامعه پزشكی

 • شروع برنامه:14:50:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

شماره پیامك شبكه سلامت: 9830000102+

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

فصل پروانگی(تكرار)

بررسی ابعاد مختلف سلامت در سن نوجوانی

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

با نخبگان

معرفی نخبگان در عرصه سلامت

 • شروع برنامه:16:05:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

مسابقه سه نسل

شماره پیامك شبكه سلامت: 9830000102+

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 50 دقیقه

بفرمایید سیب(زنده)

من درست رفتار می كنم(قضاوت كردن)

 • شروع برنامه:18:50:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

به رنگ خدا درآییم(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش

 • شروع برنامه:19:10:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 50 دقیقه

راهی شو(زنده)

بخشیدنی‌ها كم نیستند!

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 21:20:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سیبك و قصه های مادربزرگ

قصه های كودكانه

 • شروع برنامه:21:20:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

نشانی(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش گنجشك ها در برف- قسمت 8

پیرامون موضوعات سلامت

 • شروع برنامه:22:05:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

چشم انداز

خروج قهوه خانه ها از مشمول اماكن عمومی

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

داستان ها و آدم ها(تكرار)

معرفی و تحلیل كتاب های داستان

 • شروع برنامه:23:50:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

به رنگ خدا درآییم(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش