جدول پخش

رادیو سلامت
 • شروع برنامه:00:05:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

یكی مثل همه(تكرار)

شناخت نقاط قوت خویشتن و برقراری ارتباط موثر

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:2 ساعت

پشت پلك صبح- گروه سلامت اجتماعی

شب كاران گرامی با ورزش سلامت خود را دریابید

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 02:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

شماره پیامك شبكه سلامت: 9830000102+

 • شروع برنامه:02:40:00
 • پایان برنامه: 02:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یادداشت های روزانه من(تكرار)

در تربیت كودكان، آینده آنان را رقم می‌زنیم!

 • شروع برنامه:02:55:00
 • پایان برنامه: 04:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

خونه زندگی(تكرار)

با ترس كودكان چطور برخورد كنیم؟

 • شروع برنامه:04:15:00
 • پایان برنامه: 04:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

فردای روشن(تكرار)

تولید داروهای درمان سرطان در شركت دانش بنیان نانو فناوران الوند دارو

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

فراسو- گروه تغذیه(تكرار)

رژیم غذایی مناسب در ترمیم زخم های ناشی از سوختگی

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

یاد یاران(تكرار)

بیان خاطرات هشت سال دفاع مقدس از زبان پزشكان و امدادگران جامعه پزشكی

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تسبیح صبح

اذانگاهی- ویژه اذان صبح

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

شماره پیامك شبكه سلامت: 9830000102+

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

سرآغاز

ایجاد فضای معنوی در آغاز روز با حس شروع

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ورزش و زندگی

ورزش های مناسب واریس

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 06:55:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

كودكانه

از چه كسانی باید سپاسگزاری بكنیم؟

 • شروع برنامه:07:05:00
 • پایان برنامه: 08:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

صبح و زندگی- گروه سلامت اجتماعی(زنده)

به خط ها احترام بگذاریم

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

فراسو- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)

گیاهان دارویی و مصرف منطقی آنها

 • شروع برنامه:09:05:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یادداشت های روزانه من(تكرار)

در تربیت كودكان، آینده آنان را رقم می‌زنیم!

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

شماره پیامك شبكه سلامت: 9830000102+

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 11:40:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 10 دقیقه

اختتامیه جشنواره سوانح و حوادث رادیو سلامت(زنده)

ویژه برنامه اختتامیه جشنواره سوانح و حوادث رادیو سلامت

 • شروع برنامه:11:40:00
 • پایان برنامه: 12:10:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تا بیكران

اذان گاهی- ویژه اذان ظهر

 • شروع برنامه:12:10:00
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ادامه اختتامیه جشنواره سوانح و حوادث رادیو سلامت

ویژه برنامه اختتامیه جشنواره سوانح و حوادث رادیو سلامت

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شور زندگی

آیا خُلق و خوی افراد در دوران بازنشستگی تغییر می‌كند؟

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

غذا سلامت زندگی

بخور و نخورهای تغذیه كارمندان

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:50:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سایبان آرامش(زنده)

وقتی نمی‌توانیم در محیط كار "نه" بگوئیم!

 • شروع برنامه:14:50:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

شماره پیامك شبكه سلامت: 9830000102+

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

مجله پزشكی(زنده)

راه های پیشگیری از عوارض زخم معده

 • شروع برنامه:16:05:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مسابقه سبك و سنگین

شماره پیامك شبكه سلامت: 9830000102+

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

فرزند من

وقتی كه بچه‌ها با یكی از والدین زندگی می‌كنند!

 • شروع برنامه:16:55:00
 • پایان برنامه: 17:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

شماره پیامك شبكه سلامت: 9830000102+

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 17:25:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

آرام جان

اذانگاهی- ویژه اذان مغرب

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

به رنگ زندگی- گروه سلامت روان(زنده)

بِرند و كلاس! چرا و چگونه زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده است؟

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار سلامت

شماره پیامك شبكه سلامت: 9830000102+

 • شروع برنامه:19:10:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

دارچین

طعم سلامتی با دارچین

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ره آورد(زنده)

بررسی دستاوردهای حوزه سلامت

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 21:20:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

قاصدك

قصه های كودكانه- احترام به بزرگترها

 • شروع برنامه:21:20:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یادداشت های روزانه من

در تربیت كودكان، آینده آنان را رقم می‌زنیم!

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش معجزه- قسمت 03

پیرامون موضوعات سلامت

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 45 دقیقه

سپهر دانش(زنده)

بررسی موردی بیماری های نفرولوژی(دیالیز)