جدول پخش

رادیو سلامت
 • شروع برنامه:00:05:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

یكی مثل همه(تكرار)

ارتباطِ مان با دیگران را تحت الشعاع مقایسه خود با آنان قرار ندهیم!

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:2 ساعت

پشت پلك صبح- گروه سلامت اجتماعی

چگونه برای كسی سنگ صبور باشیم؟

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 02:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

شماره پیامك شبكه سلامت: 9830000102+

 • شروع برنامه:02:40:00
 • پایان برنامه: 02:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یادداشت های روزانه من(تكرار)

چگونه با افراد معلول و خانواده آنها همدلی كنیم؟

 • شروع برنامه:02:55:00
 • پایان برنامه: 04:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

خونه زندگی(تكرار)

احساس گناه چیست و چه آسیب هایی بر فرد و خانواده دارد؟

 • شروع برنامه:04:15:00
 • پایان برنامه: 04:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

فردای روشن(تكرار)

ایران جزء 13 كشور برتر دنیا در تولید سلول های بنیادی پوست

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

فراسو- گروه تغذیه(تكرار)

كدام ماده غذایی با كدام دارو تداخل دارد؟

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تسبیح صبح

اذانگاهی- ویژه اذان صبح

 • شروع برنامه:05:40:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

یاد یاران(تكرار)

بیان خاطرات هشت سال دفاع مقدس از زبان پزشكان و امدادگران جامعه پزشكی

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

سرآغاز

ایجاد فضای معنوی در آغاز روز با حس شروع

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ورزش و زندگی

سرد كردن در تمرینات ورزشی

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 06:55:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

كودكانه

یادبودهای اتفاق‌ها(خاطره‌های خوب زندگی)

 • شروع برنامه:07:05:00
 • پایان برنامه: 08:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

صبح و زندگی- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)

عذزخواهی كردن

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

فراسو- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)

آنفولانزا

 • شروع برنامه:09:05:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

افق روشن(زنده)

ایمنی پل عابر پیاده

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

یادداشت های روزانه من(تكرار)

چگونه با افراد معلول و خانواده آنها همدلی كنیم؟

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مسابقه اف ام 102

افزایش سطح اطلاعات پزشكی، بهداشتی، تغذیه ای، ورزشی و سلامت عموم مخاطبان

 • شروع برنامه:10:20:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

خونه زندگی(زنده)

چگونه نظم را به فرزندانمان آموزش دهیم؟

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

یاد یاران

گفتگو با كادر پزشكی دوران دفاع مقدس

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تا بیكران

اذانگاهی- ویژه اذان ظهر

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

نیم نگاه- گروه تغذیه(زنده)

اضافه كردن سبوس آرد در نانوایی ها غیربهداشتی است

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شور زندگی

استرس‌های دوران سالمندی

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

غذا سلامت زندگی

برای صبحانه چه نانی بخوریم؟

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:50:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سایبان آرامش(زنده)

كاهش استرس با ورزش‌های گروهی

 • شروع برنامه:14:50:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

شماره پیامك شبكه سلامت: 9830000102+

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

مجله پزشكی(زنده)

مراقبت های اولیه از مو و علل و عوامل موثر در ریزش مو و راه های پیشگیری از آن

 • شروع برنامه:16:05:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مسابقه سبك و سنگین

شماره پیامك شبكه سلامت: 9830000102+

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

فرزند من

نقش مادر در تربیت هویت دختران

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

گمشده(زنده)

ظلم ستیزی مصداقی از سبك زندگی فاطمی

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار سلامت

شماره پیامك شبكه سلامت: 9830000102+

 • شروع برنامه:19:10:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

دارچین

طعم سلامتی با دارچین

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ره آورد(زنده)

بررسی دستاوردهای حوزه سلامت

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 21:20:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

قاصدك

قصه های كودكانه- خانواده مهربان

 • شروع برنامه:21:20:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یادداشت های روزانه من

چگونه با افراد معلول و خانواده آنها همدلی كنیم؟

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش سلامت

پیرامون موضوعات سلامت

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 45 دقیقه

سپهر دانش(زنده)

بررسی موردی بیماری های نوزادان(تغذیه در دوران نوزادی)