جدول پخش

رادیو سلامت
 • شروع برنامه:00:05:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

یكی مثل همه(تكرار)

شماره پیامك شبكه سلامت: 30000102

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:2 ساعت

پشت پلك صبح- گروه بهداشت و تندرستی

درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمله به...

 • شروع برنامه:02:35:00
 • پایان برنامه: 02:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یادداشت های روزانه من(تكرار)

شماره پیامك شبكه سلامت: 30000102

 • شروع برنامه:02:50:00
 • پایان برنامه: 04:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

خونه زندگی(تكرار)

سن مناسب ازدواج

 • شروع برنامه:04:15:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

فراسو- گروه تغذیه(تكرار)

پرسش و پاسخ درباره بوفه مدارس

 • شروع برنامه:04:50:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

فردای روشن(تكرار)

طراحی و ساخت دستگاه Pet برای تصویربرداری از حیوانات كوچك

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

شماره پیامك شبكه سلامت: 30000102

 • شروع برنامه:05:10:00
 • پایان برنامه: 05:40:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تسبیح صبح

اذانگاهی- ویژه اذان صبح

 • شروع برنامه:05:40:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

یاد یاران(تكرار)

بیان خاطرات هشت سال دفاع مقدس از زبان پزشكان و امدادگران جامعه پزشكی

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

سرآغاز

ایجاد فضای معنوی در آغاز روز با حس شروع

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ورزش و زندگی

آیا دستگاه های لرزاننده اندام در كاهش وزن موثرند؟

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 06:55:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خانه ما(تكرار)

شماره پیامك شبكه سلامت: 30000102

 • شروع برنامه:07:05:00
 • پایان برنامه: 08:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

صبح و زندگی- گروه سلامت اجتماعی(زنده)

چطور همدیگر را نقد كنیم؟

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

فراسو- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)

نقش مكمل یاری در بهبود ارتقاء سلامت

 • شروع برنامه:09:05:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

افق روشن(زنده)

پلیس و ترافیك اول مهر

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

فرصت طلایی

شماره پیامك شبكه سلامت: 30000102

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مسابقه اف ام 102

افزایش سطح اطلاعات پزشكی، بهداشتی، تغذیه ای، ورزشی و سلامت عموم مخاطبان

 • شروع برنامه:10:20:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شور زندگی

وقتی درد مفصل طاقتِ سالمندان را طاق می‌كند!

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

خونه زندگی(زنده)

چگونه صمیمیت را در بین همسران افزایش دهیم؟

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

نیم نگاه- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)

سلامت تردد دانش آموزان

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تا بیكران

اذان گاهی- ویژه اذان ظهر

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

یاد یاران

گفت و گو با كادر پزشكی دوران دفاع مقدس

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

غذا سلامت زندگی

ید و نقش آن در سلامت

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:50:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سایبان آرامش(زنده)

مسائل و مشكلات زندگی خوابگاهی و راه‌های مواجهه با آن

 • شروع برنامه:14:50:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

شماره پیامك شبكه سلامت: 30000102

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

مجله پزشكی(زنده)

شیوه زندگی صحیح در افراد مبتلا به آلزایمر

 • شروع برنامه:16:05:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مسابقه سبك و سنگین

مسابقه با محوریت تغذیه، اطلاعات پزشكی و دانش سلامت

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

فرزند من

فرزندم انتظار دارد در تمام ساعات كلاس، در حیاط مدرسه منتظرش باشم

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 45 دقیقه

به رنگ زندگی- گروه خانواده(زنده)

به من برچسب نزن!

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

فرصت طلایی

شماره پیامك شبكه سلامت: 30000102

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار سلامت

شماره پیامك شبكه سلامت: 30000102

 • شروع برنامه:19:10:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سفره ایرانی

اصلاح الگوی تغذیه ای و باورهای تغذیه ای، چاشنی ها، تغذیه و سلامت جسم

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ره آورد(زنده)

بررسی دستاوردهای حوزه سلامت

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 21:20:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

قاصدك

قصه های كودكانه- خرید مدرسه

 • شروع برنامه:21:20:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یادداشت های روزانه من

شماره پیامك شبكه سلامت: 30000102

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش همیشه امیدی هست- قسمت 05

با موضوعات حوزه سلامت

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 45 دقیقه

سپهر دانش

بررسی موردی بیماری های روماتولوژی(تب حاد روماتیسمی)