جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

رادیو سلامت
 • شروع برنامه:00:05:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

زنان جامعه من(تكرار)

گفتگو با زنان موفق جامعه

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:2 ساعت

پشت پلك صبح- گروه تغذیه

زود از كوره درنرویم

 • شروع برنامه:02:35:00
 • پایان برنامه: 02:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یادداشت های روزانه من(تكرار)

مروری بر عملكرد روزانه و بررسی دغدغه های ذهن و روان

 • شروع برنامه:02:45:00
 • پایان برنامه: 04:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

خونه زندگی(تكرار)

قوانین مربوط به اجاره و حقوق مالك و مستاجر

 • شروع برنامه:04:10:00
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

ساده مثل سلامت(تكرار)

بررسی ابعاد مختلف سلامت در حرف و مشاغل متفاوت

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تسبیح صبح

ویژه برنامه اذان صبح

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

یاد یاران(تكرار)

بیان خاطرات هشت سال دفاع مقدس از زبان پزشكان و امدادگران جامعه پزشكی

 • شروع برنامه:05:25:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

درناهای كاغذی(تكرار)

شاخص های رشد

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

سرآغاز

ایجاد فضای معنوی در آغاز روز با حس شروع

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ورزش و زندگی

ورزش در اوقات فراغت

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 06:55:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خانه ما(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

راز نیلوفر

با صفات انسانی، نشاط را به خویش هدیه دهیم

 • شروع برنامه:07:35:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

همسر من(تكرار)

بررسی شرایط مختلف ازدواج

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ورزش همگانی

فواید دوچرخه سواری

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

كوچه سلامت پلاك 102(زنده)

در حفظ و نگهداری وسایل نقلیه شهرمان كوشا باشیم

 • شروع برنامه:11:05:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

كارگاه سلامت(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش

 • شروع برنامه:11:55:00
 • پایان برنامه: 12:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

عقیق(تكرار)

بررسی سبك زندگی معنوی و اسلامی

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سپید جامگان آسمانی

گفت و گو با خانواده شهدای جامعه پزشكی در دوران دفاع مقدس

 • شروع برنامه:12:55:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تا بیكران

ویژه برنامه اذان ظهر

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

غذا سلامت زندگی

معرفی خواص مواد غذایی

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش تصادف

پیرامون موضوعات سلامت

 • شروع برنامه:14:40:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تپش مهر(تكرار)

آشنایی با فعالیت های بسیج جامعه پزشكی

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ایستگاه یك، صفر، دو

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

با نخبگان

معرفی نخبگان در عرصه سلامت

 • شروع برنامه:16:05:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

مسابقه سه نسل

شماره پیامك شبكه سلامت: 9830000102+

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

سفر به خیر(زنده)

در سفر هوای طبیعت را داشته باشیم.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش

 • شروع برنامه:19:10:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

داستان ها و آدم ها(تكرار)

معرفی و تحلیل كتاب های داستان

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قرار

ویژه برنامه اذان مغرب

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

حریم آرامش(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 21:20:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سیبك و قصه های مادربزرگ

قصه های كودكانه

 • شروع برنامه:21:20:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یادداشت های روزانه من

مروری بر عملكرد روزانه و بررسی دغدغه های ذهن و روان

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش پولك نقره ای- قسمت 06

پیرامون موضوعات سلامت

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 23:05:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

چشم انداز

گردشگری سلامت

 • شروع برنامه:23:10:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:49 دقیقه

تصویر خیال(تكرار)

بررسی و تحلیل روانشناختی فیلم