جدول پخش

راديو ورزش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ادامه فوتبال در اروپا(زنده)

استونی-آلمان/ولز-كرواسی

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

دانشكده حقوق ورزشی(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:55:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

ایران ما(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 01:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

به رنگ قهرمانی(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:45:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ورزش یار(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:4 ساعت

تا صبح

اذان صبح: 04:46- موذن: استاد خاكی

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

صبح و ورزش(زنده)

برنامه اطلاع رسانی و مجله خبری با موضوعات مختلف ورزشی روز

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

ادامه صبح و ورزش(زنده)

برنامه اطلاع رسانی و مجله خبری با موضوعات مختلف ورزشی روز

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مشاور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:55:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

ورزش باستانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 11:25:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 25 دقیقه

بر فراز تور(زنده)

جام جهانی والیبال 2019: ایران-ایتالیا

 • شروع برنامه:11:25:00
 • پایان برنامه: 11:35:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

ورزش یار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:35:00
 • پایان برنامه: 12:05:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

در محضر دوست

اذان ظهر: 11:50- موذن: استاد آقاتی

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 13:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ورزش و جامعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:05:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

دانشكده اقتصاد ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

به رنگ قهرمانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:45:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گنجینه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تیتر اول(زنده)

تیتر و عناوین اصلی روزنامه ها، اخبار سایت های ورزشی كشور و پیگیری موضوعات مهم ورزشی را در این برنامه بشنوید.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بانوی قهرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ورزش ایران دوچرخه سواری(زنده)

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

از فوتبال چه خبر؟

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

عصرانه(زنده)

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

همیشه با ورزش(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

مسابقه 9 با 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

گپ آهنگ(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 59 دقیقه

فوتبال در اروپا

فرانسه-تركیه/اكراین-پرتغال/بلغارستان-انگلیس