جدول پخش

راديو ورزش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

ادامه پنجره ای رو به شب(زنده)

این برنامه با میان برنامه های متنوع و شب نشینی در خدمت شنوندگان است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

مجله دو و میدانی(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:50:00
 • پایان برنامه: 03:15:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

نمایش هدف سخت- قسمت2

مرد 32 ساله ای كه بزرگترین سرگرمی اش بازی گلف هست وهنوز نتوانسته برنده بشود....

 • شروع برنامه:03:15:00
 • پایان برنامه: 03:40:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مركز مشاوره ی ورزشی(تكرار)

در این برنامه كارشناسان به سوالات پزشكی و چگونگی انجام فعالیت های ورزشی پاسخ می دهند.

 • شروع برنامه:03:40:00
 • پایان برنامه: 04:05:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

یك فنجان چای داغ(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:05:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ورزش در آینه قانون(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

صدای پیشكسوت(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یك شب یك كتاب

هر شب با معرفی یك كتاب ورزشی همراه ما باشید.

 • شروع برنامه:05:10:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

به نام خدا

ویژه برنامه اذان صبح

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

یك نفس تازه(زنده)

خبرهای ورزشی شنیده نشده و دیده نشده برنامه های ورزشی رسانه ملی را در این برنامه بشنوید.

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه یك نفس تازه(زنده)

خبرهای ورزشی شنیده نشده و دیده نشده برنامه های ورزشی رسانه ملی را در این برنامه بشنوید.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

صبح و ورزش(زنده)

برنامه اطلاع رسانی و مجله خبری با موضوعات مختلف ورزشی روز

 • شروع برنامه:07:35:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه صبح و ورزش(زنده)

برنامه اطلاع رسانی و مجله خبری با موضوعات مختلف ورزشی روز

 • شروع برنامه:08:05:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه صبح و ورزش(زنده)

برنامه اطلاع رسانی و مجله خبری با موضوعات مختلف ورزشی روز

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه صبح و ورزش(زنده)

برنامه اطلاع رسانی و مجله خبری با موضوعات مختلف ورزشی روز

 • شروع برنامه:09:05:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

مجله وزنه برداری(زنده)

تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید.

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

نیمكت

برنامه ای تفریحی با رویكرد سرگرمی و خانواده

 • شروع برنامه:11:05:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه نیمكت

برنامه ای تفریحی با رویكرد سرگرمی و خانواده

 • شروع برنامه:11:35:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

فرهنگ و ورزش(زنده)

موضوع این هفته: ورزش دانشگاه (با رویكرد فرهنگی و ورزش همگانی)

 • شروع برنامه:13:05:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

یك فنجان چای داغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:35:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اقتصاد و كارآفرینی

این برنامه به بررسی كارآفرینی در ورزش و راه كارهای آن می پردازد.

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تیتر اول(زنده)

تیتر و عناوین اصلی روزنامه ها و اخبار سایت های ورزشی كشور و پیگیری موضوعات مهم ورزشی را در این برنامه بشنوید.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

باشگاه تندرستی

با ورزش چگونه می توانیم تندرست باشیم؟

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

مجله دوچرخه سواری(زنده)

تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 30 دقیقه

گزارش ورزشی(زنده)

فوتبال پرسپولیس-نفت آبادان

 • شروع برنامه:18:35:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

همیشه با ورزش(زنده)

این برنامه هر روز به تحلیل و بررسی مسائل روز ورزش می پردازد.

 • شروع برنامه:19:05:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

ادامه همیشه با ورزش(زنده)

این برنامه هر روز به تحلیل و بررسی مسائل روز ورزش می پردازد.

 • شروع برنامه:20:05:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

مسابقه 9 با 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

دور یك میز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شما با رادیو ورزش

تریبون آزاد در مورد مسائل ورزشی

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میخواهم گزارشگر شم

مسابقه تمرین گزارشگری ورزشی

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تازه های ورزشی(زنده)

راس هر ساعت تازه ترین خبرهای ورزشی ایران و جهان را بشنوید.

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 49 دقیقه

پنجره ای رو به شب(زنده)

دورهمی والیبال