جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

راديو ورزش
 • شروع برنامه:00:05:00
 • پایان برنامه: 00:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

جهان فوتبال(تكرار)

تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید.

 • شروع برنامه:00:55:00
 • پایان برنامه: 01:10:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اشكفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:10:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

نیمكت(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

فرهنگ و ورزش(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:50:00
 • پایان برنامه: 03:20:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش قهرمان كوچولو- قسمت 3

تری پسرك 12ساله ای كه عاشق فوتبال است. پدرش به او توصیه می كند كه ورزش باعث تنبلی او در درس هایش نشود و...

 • شروع برنامه:03:20:00
 • پایان برنامه: 03:35:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نامه پهلوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:35:00
 • پایان برنامه: 03:50:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

دور دنیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:50:00
 • پایان برنامه: 04:15:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

یك فنجان چای داغ(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:15:00
 • پایان برنامه: 04:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یك شب یك كتاب

هر شب با معرفی یك كتاب ورزشی همراه ما باشید.

 • شروع برنامه:04:25:00
 • پایان برنامه: 05:10:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

به نام خدا

ویژه برنامه اذان صبح

 • شروع برنامه:05:10:00
 • پایان برنامه: 05:35:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اقتصاد و كارآفرینی(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:35:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

باشگاه تندرستی(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

یك نفس تازه(زنده)

خبرهای ورزشی شنیده نشده و دیده نشده برنامه های ورزشی رسانه ملی را در این برنامه بشنوید.

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه یك نفس تازه(زنده)

خبرهای ورزشی شنیده نشده و دیده نشده برنامه های ورزشی رسانه ملی را در این برنامه بشنوید.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

صبح و ورزش(زنده)

برنامه اطلاع رسانی و مجله خبری با موضوعات مختلف ورزشی روز

 • شروع برنامه:07:35:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه صبح و ورزش(زنده)

برنامه اطلاع رسانی و مجله خبری با موضوعات مختلف ورزشی روز

 • شروع برنامه:08:05:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه صبح و ورزش(زنده)

برنامه اطلاع رسانی و مجله خبری با موضوعات مختلف ورزشی روز

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه صبح و ورزش(زنده)

برنامه اطلاع رسانی و مجله خبری با موضوعات مختلف ورزشی روز

 • شروع برنامه:09:05:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

مجله ورزش های رزمی(زنده)

تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید.

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

نیمكت

برنامه ای تفریحی با رویكرد سرگرمی و خانواده

 • شروع برنامه:11:05:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه نیمكت

برنامه ای تفریحی با رویكرد سرگرمی و خانواده

 • شروع برنامه:11:35:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

یك فنجان چای داغ

در این برنامه گفتگوی محمدرضا منصوریان را با یكی از ورزشكاران بشنوید.

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

فرهنگ و ورزش(زنده)

موضوع این هفته: كار آفرینی در ورزش(روز صنایع كوچك)

 • شروع برنامه:13:35:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

سكوی من

در این برنامه فرآیند استعدادیابی در ورزش كشورمان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تیتر اول(زنده)

تیتر و عناوین اصلی روزنامه ها و اخبار سایت های ورزشی كشور و پیگیری موضوعات مهم ورزشی را در این برنامه بشنوید.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مركز مشاوره ورزشی

پیام های تندرستی در حوزه حركات اصلاحی و تغذیه

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

مجله ورزش های راكتی(زنده)

تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید.

 • شروع برنامه:16:05:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

جاكارتا 2018(زنده)

آخرین اخبار مسابقات آسیایی

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ایران ما

اخبار ورزشی شهرستان ها و پیگیری وضعیت ورزش در استان ها

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

عصرانه(زنده)

برنامه عصرگاهی در قالب كارشناسی، تحلیلی و نمایشی

 • شروع برنامه:18:05:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه عصرانه(زنده)

برنامه عصرگاهی در قالب كارشناسی، تحلیلی و نمایشی

 • شروع برنامه:18:35:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

همیشه با ورزش(زنده)

این برنامه هر روز به تحلیل و بررسی مسائل روز ورزش می پردازد.

 • شروع برنامه:19:05:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

ادامه همیشه با ورزش(زنده)

این برنامه هر روز به تحلیل و بررسی مسائل روز ورزش می پردازد.

 • شروع برنامه:20:05:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

مسابقه 9 با 2

اذان مغرب: 20:14- موذن: استاد هلباوی

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 55 دقیقه

شب های تابستان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ورزش و روستا

در این برنامه به نقش بازیهای بومی و محلی در توسعه گردشگری پرداخته می شود.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

با گزارشگران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

فردا روشن است

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

سفر به قله ها

توضیحات برنامه درج نشده است.