جدول پخش

راديو گفتگو
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:26:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

چكاوك

پخش موسیقی سنتی- شعر خوانی

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 01:23:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

حال خوب

زندگی لذت بخش است

 • شروع برنامه:01:23:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 01:48:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

روشنا

معرفت و اطاعت خدا

 • شروع برنامه:01:48:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

حیات خلوت

مروری بر زندگی و خاطرات اساتید، نخبگان و فرهیختگان

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:16:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

معرفت

زندگینامه افكار و آثار سهروردی

 • شروع برنامه:03:16:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:26:00
 • طول برنامه:56 دقیقه

گفتگوی علمی

بررسی فرآیند نظام آموزش تحصیلات تكمیلی پژوهش محور در كشور از برنامه تا عمل

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

روشنا

تفسیر آیه 154 سوره آل عمران

 • شروع برنامه:04:50:00
 • پایان برنامه: 05:15:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:05:15:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

تا طلوع سحر

امید به رحمت الهی- دعای مكارم اخلاق فراز 22 (هدایت صادقانه)- اعتماد به پروردگار- تقوا بهترین توشه آخرت- اذان صبح به افق تهران: 5:35- موذن: مرحوم شیخ محمدحسین ابوزید

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:31:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

چكاوك

پخش موسیقی سنتی- شعر خوانی

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

حیات خلوت

مروری بر زندگی و خاطرات اساتید، نخبگان و فرهیختگان

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

صبح و گفت و گو

مجله صبحگاهی

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:22:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

گفت و گوی اجتماعی

جولان كلاس‌های كنكور، آموزشگاه‌های كنكور و ضرورت ساماندهی آنها

 • شروع برنامه:09:22:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 10:39:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

گفتگوی اقتصادی

تبیین ایجاد تهاجم اقتصادی علیه ملت ایران

 • شروع برنامه:10:39:00
 • پایان برنامه: 10:45:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت

آوای قانون

قانون اجرا و نحوه محكومیت های مالی

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:04:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر به افق تهران: 11:58- موذن: كریم منصوری

 • شروع برنامه:12:04:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:56 دقیقه

رویداد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

پرسمان

ضرورت های آمایش سرزمین در توسعه اقتصادی

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:17:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

گفت و گوی اجتماعی

اعتیاد دانش آموزان و دلایل گسترش آن

 • شروع برنامه:14:17:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

گفت و گوی اقتصادی

بررسی الزامات بودجه 97 و اقتصاد مقاومتی

 • شروع برنامه:15:40:00
 • پایان برنامه: 15:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:15:50:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

بومرنگ

معرفی روستاهای گردشگری استان سیستان و بلوچستان- شهرستان زابل- شهر سوخته

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:57:00
 • طول برنامه:57 دقیقه

مناظره

طرح تشكیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:18:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

اذان مغرب

اذان مغرب به افق تهران: 17:12- موذن: حمیدرضا احمدی وفا

 • شروع برنامه:17:18:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

گفت و گوی سیاسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بدون خط خوردگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:53:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

گفت و گوی فرهنگی

روزنامه نگاری در سالهای اخیر- روزنامه ها باید به روز شوند برای اینكه بتوانند به حیات طبیعی خودشان در مواجهه با مخاطبین ادامه بدهند

 • شروع برنامه:20:53:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

گفت و گوی علمی

نقش و جایگاه پژوهش در پیشرفت و عدالت كشور

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 59 دقیقه

حجره

توضیحات برنامه درج نشده است.