جدول پخش

راديو گفتگو
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:28:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

چكاوك

پخش موسیقی سنتی- شعرخوانی

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 01:24:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

حال خوب

مثبت اندیشی

 • شروع برنامه:01:24:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 01:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

روشنا

دوستی و دشمنی برای خدا

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:24:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

حیات خلوت

مروری بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:25:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

گفت و گوی علمی

كاربردهای ارتباط علم، جامعه و صلح

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:54:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

راه روشن

فلسفه سیاسی اسلام از دیدگاه حضرت علی(ع)

 • شروع برنامه:03:54:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:18:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

یار مهربان

بررسی كتاب عالیجناب

 • شروع برنامه:04:18:00
 • پایان برنامه: 04:25:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:29:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

تا طلوع سحر

مناسك اذان صبح- اذان صبح به افق تهران: 5:11- موذن: مرحوم محمد آقاتی

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:49:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

روشنا

تفسیر آیه 26 سوره مباركه اعراف

 • شروع برنامه:05:49:00
 • پایان برنامه: 06:05:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:33:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

چكاوك

پخش موسیقی سنتی- شعرخوانی

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 06:59:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

حیات خلوت

مروری بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

صبح و گفت و گو

مجله صبحگاهی

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:22:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

گذر از بحران

نگاهی به حوادث پس از انقلاب اسلامی ایران

 • شروع برنامه:09:22:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

روزنه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:53:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

چشم و چراغ

سالمندان و بازنشستگان

 • شروع برنامه:10:53:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:43:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

آوای قانون

اجرای احكام جزایی

 • شروع برنامه:11:43:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر به افق تهران: 11:49- موذن: مرحوم رحیم موذن زاده اردبیلی

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

رویداد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:26:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

پرسمان

ایجاد فرصت های شغلی پایدار جذب فناوری سرمایه و منابع مالی

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

گفت و گوی اجتماعی

بی تفاوتی به مسائل اجتماعی و علل شكل گیری آن، آسیبها، راهكارها و راههای خروج از آن

 • شروع برنامه:14:10:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

گفت و گوی اقتصادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:40:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 17:07:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

مناظره

آلاینده ها و آلودگی هوا در كلانشهرها

 • شروع برنامه:17:12:00
 • پایان برنامه: 17:24:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان مغرب

اذان مغرب به افق تهران: 17:18موذن: مرحوم شیخ محمد طوخی

 • شروع برنامه:17:24:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

گفت و گوی سیاسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بدون خط خوردگی

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

گفت و گوی فرهنگی

مهربانی و مهرورزی

 • شروع برنامه:20:50:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:53:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

گفت و گوی علمی

كتابهای مرجع دانشگاهی و قیمت نجومی آنها

 • شروع برنامه:21:53:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 59 دقیقه

حجره

توضیحات برنامه درج نشده است.