جدول پخش

راديو گفتگو
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:26:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

چكاوك(تكرار)

شعر و موسیقی

 • شروع برنامه:00:26:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:54:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

حیات خلوت(تكرار)

مروری بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع

 • شروع برنامه:00:54:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 02:58:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 58 دقیقه

سوفیا(تكرار)

فلسفه رجعت و زمان

 • شروع برنامه:02:58:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

راه روشن(تكرار)

دوران خلافت حضرت علی (ع) و جنگ هائی كه در این دوران اتفاق افتاده است

 • شروع برنامه:03:17:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:17:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

افق های نو(تكرار)

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، تببین نگاه مقام معظم رهبری به مقوله اخلاق و معنویت

 • شروع برنامه:04:17:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:54:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

روشنا

تفسیر آیه 172 تا 176 سوره مباركه نساء

 • شروع برنامه:04:54:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:53:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

تا طلوع سحر

مناسك اذان صبح- اندیشیدن در آثار الهی- دعای مكارم اخلاق فراز 25 خدایا به عزت خویش در امانم دار- امتحان در دنیا- بی قرار رسیدن به حق- بوستان معرفت با موضوع رازداری- اذان صبح به افق تهران 5:25، موذن: سید محسن خدام حسینی

 • شروع برنامه:05:53:00
 • پایان برنامه: 06:05:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

حیات خلوت(تكرار)

مروری بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 06:56:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

آفتاب سلام

مجله صبحگاهی، فرصت زندگی

 • شروع برنامه:06:56:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

صبح و گفت و گو

ویژه انتخابات- قطعی برق- روانشناسی و بحران و غربالگری در مدارس- نقش غیرقابل انكار فضای مجازی در انتخابات- قیمت ورق فولادی

 • شروع برنامه:08:25:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

رصد

رسانه های بیگانه و انتخابات

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:14:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تا قله راهی نیست

دستاوردهای انقلاب، دستاوردهای پژوهشگاه هوا فضا

 • شروع برنامه:09:14:00
 • پایان برنامه: 09:25:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:09:25:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

در ساحت خورشید

سخنرانی حضرت امام خمینی"ره"

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:59:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

روزنه

كنترل انرژی در بحران ها و سرما

 • شروع برنامه:09:59:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:49:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

هاشور(تكرار)

بررسی وضعیت درمان معتادان ساكن مناطق حاشیه نشین

 • شروع برنامه:10:49:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

چشم و چراغ

بایسته های مغز و اعصاب در سالمندان

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:11:55:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

در ساحت خورشید

سخنرانی حضرت امام خمینی"ره"

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:12:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

رویداد

سرنوشت اقتصاد مقاومتی پس از 6 سال- میزبانی تشكیلات خودگردان از مقامات و شخصیت های صهیونیست-آیا آرمان قطع وابستگی به نفت در بودجه محقق می شود؟ بررسی میزان سهم صادرات و واردات كشور در 11 ماه امسال در شرایط جنگ اقتصادی- تاثیر حضور حداكثری مردم در انتخابات و

 • شروع برنامه:12:12:00
 • پایان برنامه: 12:24:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر به افق تهران: 12:18، موذن: رحیم خاكی

 • شروع برنامه:12:24:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

ادامه رویداد

سرنوشت اقتصاد مقاومتی پس از 6 سال- میزبانی تشكیلات خودگردان از مقامات و شخصیت های صهیونیست- آیا آرمان قطع وابستگی به نفت در بودجه محقق می شود؟ بررسی میزان سهم صادرات و واردات كشور در 11 ماه امسال در شرایط جنگ اقتصادی- تاثیر حضور حداكثری مردم در انتخابات

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

گفتگوی انتخاباتی

حضور پرشور مردم در انتخابات و ویژگیهای نماینده اصلح مورد تایید مردم

 • شروع برنامه:13:20:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

موج

تكنیك ها در فضای مجازی در انتخابات

 • شروع برنامه:13:25:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

گوشه هایی از تاریخ پهلوی(تكرار)

روایتی از یادداشت های اسداله علم

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:29:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

گفت و گوی اجتماعی

بیمارستان ها و چالش تخت های توانبخشی

 • شروع برنامه:14:29:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

گفت و گوی اقتصادی

نقش نظارتی مجلس یازدهم در رشد اقتصادی

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:49:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

از هدف تا عمل

سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی

 • شروع برنامه:15:49:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:15:55:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پندانه

حكایت های گلستان سعدی

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

انتخابات برداشت دوم

بررسی و تحلیل نقش و تاثیر حضور گسترده مردم در انتخابات در تثبیت آرمانها و اهداف و اصول انقلاب اسلامی

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:17:25:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

در ساحت خورشید

سخنرانی حضرت امام خمینی"ره"

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:01:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

گفت و گوی سیاسی

بررسی و تحلیل راهكارهای نفوذ در بدنه نظام و اعترافات روح الله زم در شگردهای نفوذ جریانی و فردی

 • شروع برنامه:18:01:00
 • پایان برنامه: 18:13:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان مغرب

اذان مغرب به افق تهران: 18:07، موذن: استاد محمدجواد پناهی

 • شروع برنامه:18:13:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

ادامه گفت و گوی سیاسی

بررسی و تحلیل راهكارهای نفوذ در بدنه نظام و اعترافات روح الله زم در شگردهای نفوذ جریانی و فردی

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:18:55:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نگاه نو

انتخاب هوشمندانه، مهاجرت و انتخاب آگاهانه

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بدون خط خوردگی

دیدار هزاران نفر از مردم آذربایجان‌شرقی با امام خامنه‌ای به محور انتخابات و اهمیت آن از نگاه رهبری پرداخته شود- ویژه انتخابات، تلاش رسانه های بیگانه برای القای غیر رقابتی بودن انتخابات، اهداف و رویكردها - شمارش معكوس در رابطه با سرنوشت ایران در اف ای تی ا

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

ارغنون

ویژه سی و هشتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر

 • شروع برنامه:20:59:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:54:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

گفتگوی علمی

نقش شركت های دانش بنیان در زمینه اقتصاد مقاومتی

 • شروع برنامه:21:54:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 55 دقیقه

سوفیا

فلسفه شادی

 • شروع برنامه:23:55:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه