جدول پخش

راديو گفتگو
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

چكاوك

پخش موسیقی سنتی- شعرخوانی

 • شروع برنامه:00:25:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

كلك سخن

نصایح امام علی "ع" به امام حسن"ع"

 • شروع برنامه:00:50:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 02:49:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 49 دقیقه

مشق شیدایی

ویژه مدافعان حرم و شهدای خان طومان

 • شروع برنامه:02:49:00
 • پایان برنامه: 02:55:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:02:55:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

درست بنویسیم، درست بخوانیم

كاربرد صحیح واژه ها و عبارات زبان فارسی

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:36:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

سیمرغ سخن

هنر ایران- هنر ایرانی از منظر نجم الدین راوندی

 • شروع برنامه:03:36:00
 • پایان برنامه: 03:55:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:03:55:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

در ساحت خورشید

سخنرانی حضرت امام خمینی(ره)

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

نقطه عطف

شكست حمله نظامی آمریكا به ایران در صحرای طبس

 • شروع برنامه:04:25:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

سمت اندیشه

بیانات رهبر معظم انقلاب

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:25:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

تا طلوع سحر

مناسك اذان صبح- اذان صبح به افق تهران: 4:49، موذن: شهید حسن دانش

 • شروع برنامه:05:25:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:49:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

روشنا

تفسیر آیه 15 و 16 سوره مباركه احقاف

 • شروع برنامه:05:49:00
 • پایان برنامه: 06:05:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

چكاوك

پخش موسیقی سنتی- شعرخوانی

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 06:59:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تا ظهور

نقش انقلاب اسلامی در مواجهه با نقشه های شوم غرب

 • شروع برنامه:06:59:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

امروز، زندگی

مجله خبری، چگونه اقتصادی زندگی كنیم؟- توصیه های محیط زیستی- آشنایی با مناطق دیدنی ایران

 • شروع برنامه:08:25:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:25:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

گفت و گوی اجتماعی

تحلیل و بررسی و آسیب شناسی مد و مدگرائی در كشور

 • شروع برنامه:09:25:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

روزنه

بررسی موضوعات هفته

 • شروع برنامه:09:55:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

زمین 360 درجه

بررسی وضعیت سدها و سیل در خوزستان

 • شروع برنامه:10:55:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:47:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

پرونده

طلاق

 • شروع برنامه:11:47:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:11:55:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرای معرفت

اخلاق پسندیده، اهمیت علم اخلاق

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

گام دوم

تحلیل و واكاوی ابعاد اجتماعی، سیاسی گام دوم مقام معظم رهبری

 • شروع برنامه:12:55:00
 • پایان برنامه: 12:56:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:12:56:00
 • پایان برنامه: 13:08:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر به افق تهران: 13:02، موذن: محمدحسین سعیدیان

 • شروع برنامه:13:08:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

در مسیر فردا

ویژه شعار سال(رونق تولید)

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:24:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

پیدا و پنهان

بررسی جایگاه فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در دوره‌ پهلوی

 • شروع برنامه:14:24:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

سینما معیار

اما و اگرهای موضوع آثار سینمایی ایرانی در جشنواره جهانی

 • شروع برنامه:15:40:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:15:55:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

سمت اندیشه

سخنرانی مقام معظم رهبری

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

الف ب بسم الله

ویژه سی و دومین نمایشگاه بین المللی كتاب تهران

 • شروع برنامه:16:59:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

تقاطع فرهنگ

مروری بر رویدادها و اخبار فرهنگی و هنری هفته

 • شروع برنامه:18:25:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:27:00
 • طول برنامه:57 دقیقه

آغاز یك پایان

بررسی علمی افول قدرت آمریكا در جهان، چند قطبی شدن جهان و تضعیف اقتدار بین‌المللی آمریكا

 • شروع برنامه:19:27:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

در بارگاه دوست

حكمت سی و سوم نهج البلاغه- اذان مغرب به افق تهران: 20:05 موذن: استاد حسین صبحدل

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

بی راهه

شكست حمله نظامی آمریكا به ایران در صحرای طبس

 • شروع برنامه:20:50:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:46:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

ارغنون

آموزش موسیقی و آهنگسازی

 • شروع برنامه:21:46:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:51:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 51 دقیقه

مشق شیدایی

با حضور طالبی(تهیه كننده) و امیدی(كارشناس مجری)

 • شروع برنامه:23:51:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه