جدول پخش

راديو گفتگو
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:26:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

چكاوك

پخش موسیقی- شعرخوانی

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 01:19:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

چراغداران

آئین گرامیداشت استاد بدیع الزمان فروزانفر

 • شروع برنامه:01:19:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 01:49:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

روشنا

ضرورت ظرفیت سازی

 • شروع برنامه:01:49:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:26:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

به باغ همسفران

تاثیر ادبیات ایران بر ادبیات آلمانی

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 02:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تاریخ معاصر

پیشینه مطبوعات در دوران قاجار، بررسی مطبوعات در دوران پهلوی اول

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

زمین 360 درجه

صرفه جویی آب در حوزه كشاورزی

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:26:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

راه روشن

تحلیل اندیشه و فلسفه سیاسی در زندگی و كلام حضرت امام علی(ع)- فضای سیاسی اجتماعی زمان امام علی(ع)

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:54:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

روشنا

تفسیر آیه سوره 94 و 95 مباركه اسراء

 • شروع برنامه:04:56:00
 • پایان برنامه: 05:41:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

تا طلوع سحر

فراموش كاری محبت دیگران- دعای 22 صحیفه سجادیه دعای پنج بندگی- صدقه و انفاق- نعمتهای خدا را بجا استفاده كردن اذان صبح به افق تهران: 5:19:شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی

 • شروع برنامه:05:41:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:55:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

دعای ندبه

پخش دعای ندبه

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:43:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

رهنما

جایگاه مبارزه در مبانی نظری و سیره عملی امام(ره)

 • شروع برنامه:07:43:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:54:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

ملاقات

مروری بر زندگی و خاطرات اساتید، نخبگان و مشاهیر

 • شروع برنامه:08:54:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:57:00
 • طول برنامه:57 دقیقه

تا دور دست سخن

وقایع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در قرن هفتم و عصر حافظ در دوره مغول

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:52:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

بر بال سخن

صدور انقلاب اسلامی

 • شروع برنامه:10:52:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

مسابقه توقف ممنوع

بالا بردن اطلاعات عمومی، سیاسی، اجتماعی و ادبیات مخاطبان رادیو گفتگو

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 12:10:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:12:10:00
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر به افق تهران: 12:18- موذن: مرحوم محمدآقاتی

 • شروع برنامه:12:25:00
 • پایان برنامه: 13:02:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

فردای بهاری

عرضه اعمال به ساحت حضرت مهدی (عج)- محبت امام زمان(عج)

 • شروع برنامه:13:02:00
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:28:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

پرسمان

ارائه تسهیلات به روستائیان تا سقف7 میلیارد تومان با كارمزد 4 درصد

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:29:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

گفت و گوی فرهنگی

سرانه مطالعه در مدارس و دانش آموزان

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 14:52:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

یار مهربان

برگزاری جشنواره كتاب ارغوان- بررسی جشنواره ارغوان- حمایت از كتاب اولی ها

 • شروع برنامه:14:52:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:53:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

پرده آخر

بررسی تئاتر شهرستانها در جشنواره تئاتر فجر - بررسی تئاتر استانی در جشنواره تئاتر فجر- مشكلات شركت در جشنواره ها

 • شروع برنامه:15:53:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

حیات خلوت

مروری بر زندگی و خاطرات اساتید، نخبگان و مشاهیر

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:27:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

زین قندپارسی

تأثیر ادبیات ایران بر ادبیات روسیه

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:22:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

در بارگاه دوست

مهدویت- تعیین وقت ظهور- اذان مغرب به افق تهران: 18:12- موذن: استاد سید مرتضی سید فاطمی

 • شروع برنامه:18:22:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

جستار

نقش نهادهای انقلاب اسلامی در تثبیت نظام جمهوری اسلامی

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:52:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

شعبده شوم

عرفان ها و معنویت های نوظهور، فرق و ادیان انحرافی- سینمای هندوئیسم

 • شروع برنامه:19:52:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:52:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

آیینه داران بصیرت

حضور و نقش بسیج دانشجویی خواهران در شكوفایی فرهنگی، اقتصادی، معنوی، علمی و عملی كشور

 • شروع برنامه:20:52:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

بر بال سخن

سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم آذربایجان شرقی مورخ 1396/11/29

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

زمین 360 درجه

صرفه جویی آب در حوزه كشاورزی

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:54:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

ملاقات

مروری بر زندگی و خاطرات اساتید، نخبگان و مشاهیر

 • شروع برنامه:23:54:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه