جدول پخش

راديو گفتگو
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:28:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

چكاوك

پخش موسیقی سنتی- شعرخوانی

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 01:18:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

بوستان فرهنگ

تقابل و تعامل فرهنگ شرق و غرب فرهنگ ایرانی اسلامی- عناصر باقیمانده و پا برجای فرهنگ ایرانی- نصوف ایرانی به جای فردباوری اروپایی

 • شروع برنامه:01:18:00
 • پایان برنامه: 01:25:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 01:48:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

كلك سخن

معاد جسمانی

 • شروع برنامه:01:48:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:24:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

حیات خلوت

مروری بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 02:59:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تاریخ معاصر

وضعیت املاك در دوران رضاه شاه و ویژگیهای املاك تصرف شده

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:28:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

زین قند پارسی

شعر دوران مشروطه

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

نقطه عطف

اهمیت پرداختن به 8 سال دفاع مقدس

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:18:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

یار مهربان

بررسی كتاب هفت روز با ایثارگران الجزایر

 • شروع برنامه:04:18:00
 • پایان برنامه: 04:25:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:53:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

روشنا

تفسیر آیات 10 تا آخر سوره مباركه بلد

 • شروع برنامه:04:53:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:56:00
 • طول برنامه:56 دقیقه

تا طلوع سحر

مناسك اذان صبح- اذان صبح به افق تهران: 5:37 موذن: عبدالحسن محمدپور

 • شروع برنامه:05:56:00
 • پایان برنامه: 06:05:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:33:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

چكاوك

پخش موسیقی سنتی- شعرخوانی

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 06:59:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

حیات خلوت

مروری بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

صبح و گفت و گو

مجله صبحگاهی

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:28:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

عصر خمینی

بازتاب بین المللی انقلاب اسلامی، تاثیر انقلاب اسلامی بر شرق آسیا

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

روزنه

پژوهش و هوش مصنوعی

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:52:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

هاشور

طرح توانمندسازی در مناطق روستایی و حاشیه نشین

 • شروع برنامه:10:52:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

ضرب سكه

كیفیت تولید چطور به برند سازی كمك می كند؟

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 11:53:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:11:53:00
 • پایان برنامه: 12:05:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر به افق تهران: 11:59- موذن: مرحوم محمد غفاری

 • شروع برنامه:12:09:00
 • پایان برنامه: 13:09:00
 • طول برنامه:1 ساعت

رویداد

 • شروع برنامه:13:14:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:24:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

گفت و گوی اجتماعی

شبكه ملی اطلاعات

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

گفتگوی اقتصادی

سرمایه گذاری ایرانیان در كشورهای همجوار

 • شروع برنامه:15:40:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 17:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

ورزش بدون ویرایش

خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 17:19:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

اذان مغرب

اذان مغرب به افق تهران: 17:12- موذن: دكتر حسین كرمی

 • شروع برنامه:17:19:00
 • پایان برنامه: 17:25:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

گفت و گوی سیاسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بدون خط خوردگی

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

گفت و گوی فرهنگی

رشد عكاسی در ایران، كمی یا كیفی؟

 • شروع برنامه:20:50:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:52:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

گفت و گوی علمی

ویژه هفته پژوهش، مدیریت بحران و پژوهش‌های مرتبط با مدیریت بحران در ایران

 • شروع برنامه:21:52:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 59 دقیقه

صورت ماه

بررسی آثار استاد بیدل دهلوی و تأثیر وی در شعر و ادبیات فارسی