جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

راديو گفتگو
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:29:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

چكاوك

پخش موسیقی سنتی- شعرخوانی

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 01:23:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

حال خوب

مثبت اندیشی

 • شروع برنامه:01:23:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 01:49:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

روشنا

زمینه اخلاق منیت در تربیت فرزند

 • شروع برنامه:01:49:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:24:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

حیات خلوت

مروری بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:14:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

معرفت

كاربرد تجلی در حوزه وجودشناسی

 • شروع برنامه:03:14:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نقطه عطف

امدادگری در هشت سال دفاع مقدس

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:23:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

روشنا

تفسیر آیات 42 و 43 سوره مباركه بقره

 • شروع برنامه:04:23:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:29:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

تا طلوع سحر

مناسك اذان صبح- اذان صبح به افق تهران: 4:50- موذن: مرحوم شیخ راغب مصطفی غلوش

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:54:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

یار مهربان

بررسی كتاب عطش و آتش

 • شروع برنامه:05:54:00
 • پایان برنامه: 06:05:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:34:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

چكاوك

پخش موسیقی سنتی- شعرخوانی

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 06:59:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

حیات خلوت

مروری بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

صبح و گفت و گو

مجله صبحگاهی

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:25:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

عصر خمینی

بازتاب بین المللی انقلاب اسلامی، بازخوانی گفتمان انقلاب اسلامی از زاویه ماهیت فراملی گرایی و جهان شمولی

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:59:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

روزنه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:58:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

چشم و چراغ

استفاده از تجربیات و خاطرات بازنشسته ها

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:44:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

آوای قانون

طلاق

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 11:57:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

پرسمان

بایدهای گذر از خام فروشی در محصولات معدنی

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

رویداد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:03:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر به افق تهران: 13:09- موذن: آقای جواد رفیعی

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:21:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

گفت و گوی اجتماعی

چالش های پیش روی ازدواج

 • شروع برنامه:14:21:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

گفت و گوی اقتصادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:51:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

سی و سومین روز

مقاومت سی و سه روزه حزب الله لبنان مقابل رژیم صهیونیستی

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 17:03:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

مناظره

ضرورت ساماندهی كودكان كار

 • شروع برنامه:17:03:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

گفت و گوی سیاسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بدون خط خوردگی

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:07:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

گفت و گوی فرهنگی

جوانان، ازدواج و توانمندسازی با محوریت دینی و معنوی

 • شروع برنامه:20:07:00
 • پایان برنامه: 20:21:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

اذان مغرب

اذان مغرب به افق تهران: 20:14 موذن: استاد حسن رضائیان

 • شروع برنامه:20:21:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

ادامه گفت و گوی فرهنگی

جوانان، ازدواج و توانمندسازی با محوریت دینی و معنوی

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

گفت و گوی علمی

لزوم حمایت مجلس شورای اسلامی از طرح ساماندهی مراكز آموزش عالی

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 50 دقیقه

حجره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:50:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه