جدول پخش

رادیو برون مرزی 2
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:19:27
 • طول برنامه:19 دقیقه

News

Latest world news and reports from around the world

 • شروع برنامه:00:21:03
 • پایان برنامه: 00:29:40
 • طول برنامه:8 دقیقه

Could Britain, France, Germany be trusted

The Iranian diplomatic drive as a last ditch effort to save JCOPA depends on the three major European countries’ courage to stand up against Washington’s pressures

 • شروع برنامه:00:29:40
 • پایان برنامه: 00:39:50
 • طول برنامه:10 دقیقه

For humanity

Analytical study of Resala Al-Hoquq attributed to Imam Sajjad (AS)

 • شروع برنامه:00:42:08
 • پایان برنامه: 00:51:41
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعوت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:53:20
 • پایان برنامه: 00:59:32
 • طول برنامه:6 دقیقه

Ulema's speech

Broadcasting English translation of Ulema's speeches

 • شروع برنامه:01:03:46
 • پایان برنامه: 01:18:23
 • طول برنامه:14 دقیقه

Deeds of the day

Special deeds for each day

 • شروع برنامه:01:26:38
 • پایان برنامه: 01:44:42
 • طول برنامه:18 دقیقه

Let's recite the Quran

Eloquent recitation of the Holy Quran

 • شروع برنامه:01:44:42
 • پایان برنامه: 01:53:28
 • طول برنامه:8 دقیقه

Minbar

Collection of short speeches by Islamic experts

 • شروع برنامه:01:54:28
 • پایان برنامه: 02:10:48
 • طول برنامه:16 دقیقه

Islamic laws

Islamic laws through practical treatise

 • شروع برنامه:02:10:48
 • پایان برنامه: 02:31:37
 • طول برنامه:20 دقیقه

Round the world with reporters

Latest reports from IRIB reporters around the world

 • شروع برنامه:02:31:37
 • پایان برنامه: 02:59:28
 • طول برنامه:27 دقیقه

Lecture

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:01:04
 • پایان برنامه: 03:17:11
 • طول برنامه:16 دقیقه

Back to reality

A weekly series about different issues of the world of Islam

 • شروع برنامه:03:17:11
 • پایان برنامه: 03:27:28
 • طول برنامه:10 دقیقه

10 minutes

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:27:28
 • پایان برنامه: 03:33:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

Ulema's speech

Broadcasting English translation of Ulema's speeches

 • شروع برنامه:03:35:58
 • پایان برنامه: 03:44:38
 • طول برنامه:8 دقیقه

Dialogue

Explaining the book "With the Righteous" written by Dr. Mohammad Tijani

 • شروع برنامه:03:44:38
 • پایان برنامه: 04:11:17
 • طول برنامه:26 دقیقه

Discovering Islam

The program reviews Towhid or oneness in God in Islam

 • شروع برنامه:04:11:17
 • پایان برنامه: 04:21:02
 • طول برنامه:9 دقیقه

Commentary of supplications of Ramadhan

The series interprets the daily supplications of the blessed month of Ramadhan

 • شروع برنامه:04:22:56
 • پایان برنامه: 04:38:35
 • طول برنامه:15 دقیقه

The teacher

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:38:35
 • پایان برنامه: 04:43:53
 • طول برنامه:5 دقیقه

Spring of truth

Translation of Imam Khomeini's speeches

 • شروع برنامه:04:43:53
 • پایان برنامه: 04:54:03
 • طول برنامه:10 دقیقه

For humanity

Analytical study of Resala Al-Hoquq attributed to Imam Sajjad (AS)

 • شروع برنامه:04:54:21
 • پایان برنامه: 05:03:09
 • طول برنامه:8 دقیقه

Bridge

The exegesis of the supplications of Sahifa Sajjadieh

 • شروع برنامه:05:03:09
 • پایان برنامه: 05:17:47
 • طول برنامه:14 دقیقه

What in the world: Timer-Leste

This documentary depicts the psychological, social, and financial problems Timorese people are encountering after 10 years of independence.

 • شروع برنامه:05:17:47
 • پایان برنامه: 05:27:47
 • طول برنامه:10 دقیقه

Muslim lady

A program about the status of women in Islam

 • شروع برنامه:05:30:03
 • پایان برنامه: 05:42:39
 • طول برنامه:12 دقیقه

The new axis of evil forms up against Iran

A quadripartite axis of evil is moving its military assets, conducting softening-up military action

 • شروع برنامه:05:42:39
 • پایان برنامه: 05:57:27
 • طول برنامه:14 دقیقه

New chapter

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:57:27
 • پایان برنامه: 06:03:43
 • طول برنامه:6 دقیقه

A to Z

Alphabet of Islamic Education from birth to death

 • شروع برنامه:06:04:24
 • پایان برنامه: 06:13:01
 • طول برنامه:8 دقیقه

Could Britain, France, Germany be trusted

The Iranian diplomatic drive as a last ditch effort to save JCOPA depends on the three major European countries’ courage to stand up against Washington’s pressures

 • شروع برنامه:06:13:01
 • پایان برنامه: 06:32:33
 • طول برنامه:19 دقیقه

On the news line

The program reviews the latest and most important events in the world

 • شروع برنامه:06:32:33
 • پایان برنامه: 06:43:34
 • طول برنامه:11 دقیقه

US to detain child refugees as Trump calls immigra

US authorities are surveying American military bases for sites for concentration camps to house thousands of child refugees

 • شروع برنامه:06:44:45
 • پایان برنامه: 06:58:07
 • طول برنامه:13 دقیقه

The Last Savior

Discussing about the Occultation of Imam Mahdi (may God hasten his reappearance) and his reappearance

 • شروع برنامه:06:58:07
 • پایان برنامه: 07:18:56
 • طول برنامه:20 دقیقه

Round the world with reporters

Latest reports from IRIB reporters around the world

 • شروع برنامه:07:25:17
 • پایان برنامه: 07:46:35
 • طول برنامه:21 دقیقه

The debate

The debate takes an in-depth look at the headlines, holding interviews with well-known guests from diverse backgrounds to get to the bottom of the story, all in a 25-minute format.

 • شروع برنامه:07:47:01
 • پایان برنامه: 07:54:18
 • طول برنامه:7 دقیقه

Heavenly call

A special series on the occasion of the blessed month of Ramadhan

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:19:55
 • طول برنامه:19 دقیقه

News

Latest world news and reports from around the world

 • شروع برنامه:08:21:15
 • پایان برنامه: 08:30:48
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعوت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:48
 • پایان برنامه: 08:40:58
 • طول برنامه:10 دقیقه

For humanity

Analytical study of Resala Al-Hoquq attributed to Imam Sajjad (AS)

 • شروع برنامه:08:42:54
 • پایان برنامه: 08:58:29
 • طول برنامه:15 دقیقه

Anniversary of liberation of Khorramshahr

A special feature on the anniversary of the liberation of Khorramshahr from the Iraqi Ba'th regime army

 • شروع برنامه:09:00:15
 • پایان برنامه: 09:20:15
 • طول برنامه:20 دقیقه

Top Five

This program analyzes five important developments through interviews with political analysts and reports

 • شروع برنامه:09:20:45
 • پایان برنامه: 09:35:22
 • طول برنامه:14 دقیقه

Deeds of the day

Special deeds for each day

 • شروع برنامه:09:39:09
 • پایان برنامه: 09:54:23
 • طول برنامه:15 دقیقه

This day in history

A daily program that reviews the most important events that have happened during the past years

 • شروع برنامه:09:54:23
 • پایان برنامه: 10:04:40
 • طول برنامه:10 دقیقه

10 minutes

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:05:46
 • پایان برنامه: 10:18:22
 • طول برنامه:12 دقیقه

The new axis of evil forms up against Iran

A quadripartite axis of evil is moving its military assets, conducting softening-up military action

 • شروع برنامه:10:18:22
 • پایان برنامه: 10:33:10
 • طول برنامه:14 دقیقه

New chapter

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:33:27
 • پایان برنامه: 10:42:04
 • طول برنامه:8 دقیقه

Could Britain, France, Germany be trusted

The Iranian diplomatic drive as a last ditch effort to save JCOPA depends on the three major European countries’ courage to stand up against Washington’s pressures

 • شروع برنامه:10:42:04
 • پایان برنامه: 11:01:36
 • طول برنامه:19 دقیقه

On the news line

The program reviews the latest and most important events in the world

 • شروع برنامه:11:02:14
 • پایان برنامه: 11:13:15
 • طول برنامه:11 دقیقه

US to detain child refugees as Trump calls immigra

US authorities are surveying American military bases for sites for concentration camps to house thousands of child refugees

 • شروع برنامه:11:13:15
 • پایان برنامه: 11:39:54
 • طول برنامه:26 دقیقه

Discovering Islam

The program reviews Towhid or oneness in God in Islam

 • شروع برنامه:11:40:42
 • پایان برنامه: 11:50:15
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعوت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:15
 • پایان برنامه: 12:11:04
 • طول برنامه:20 دقیقه

Round the world with reporters

Latest reports from IRIB reporters around the world

 • شروع برنامه:12:11:37
 • پایان برنامه: 12:27:12
 • طول برنامه:15 دقیقه

Anniversary of liberation of Khorramshahr

A special feature on the anniversary of the liberation of Khorramshahr from the Iraqi Ba'th regime army

 • شروع برنامه:12:27:12
 • پایان برنامه: 12:48:30
 • طول برنامه:21 دقیقه

The debate

The debate takes an in-depth look at the headlines, holding interviews with well-known guests from diverse backgrounds to get to the bottom of the story, all in a 25-minute format.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

News

latest world news and reports from around the world

 • شروع برنامه:13:24:29
 • پایان برنامه: 13:39:06
 • طول برنامه:14 دقیقه

Deeds of the day

Special deeds for each day

 • شروع برنامه:13:42:02
 • پایان برنامه: 13:49:30
 • طول برنامه:7 دقیقه

راهی بسوی نور

A weekly program that makes you acquainted with an easy and fluent exegesis of the divine words of the Holy Qur'an

 • شروع برنامه:13:49:30
 • پایان برنامه: 13:59:07
 • طول برنامه:9 دقیقه

Dialogue

Explaining the book "With the Righteous" written by Dr. Mohammad Tijani

 • شروع برنامه:14:00:35
 • پایان برنامه: 14:19:57
 • طول برنامه:19 دقیقه

Round the world with reporters

Latest reports from IRIB reporters around the world

 • شروع برنامه:14:19:57
 • پایان برنامه: 14:28:36
 • طول برنامه:8 دقیقه

Bridge

The exegesis of the supplications of Sahifa Sajjadieh

 • شروع برنامه:14:29:00
 • پایان برنامه: 14:41:12
 • طول برنامه:12 دقیقه

As inane and useless as ever

A program about the American corporate media

 • شروع برنامه:14:41:12
 • پایان برنامه: 14:54:48
 • طول برنامه:13 دقیقه

The Last Savior

Discussing about the Occultation of Imam Mahdi (may God hasten his reappearance) and his reappearance

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:19:28
 • طول برنامه:19 دقیقه

News

latest world news and reports from around the world

 • شروع برنامه:15:20:34
 • پایان برنامه: 15:30:22
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعوت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:22
 • پایان برنامه: 15:53:05
 • طول برنامه:22 دقیقه

The debate

The debate takes an in-depth look at the headlines, holding interviews with well-known guests from diverse backgrounds to get to the bottom of the story, all in a 25-minute format.

 • شروع برنامه:15:53:23
 • پایان برنامه: 16:09:38
 • طول برنامه:16 دقیقه

Quran quest

Answering your questions on Quran

 • شروع برنامه:16:09:38
 • پایان برنامه: 16:38:38
 • طول برنامه:29 دقیقه

The man who changed the world

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:40:54
 • پایان برنامه: 16:49:40
 • طول برنامه:8 دقیقه

Programs produced by English Radio

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:49:40
 • پایان برنامه: 16:58:31
 • طول برنامه:8 دقیقه

The keys of life

An introduction to the Islamic lifestyle according to the book Mafaatih-ul Hayat written by Ayatollah Javadi Amoli

 • شروع برنامه:17:00:15
 • پایان برنامه: 17:20:15
 • طول برنامه:20 دقیقه

Top Five

This program analyzes five important developments through interviews with political analysts and reports

 • شروع برنامه:17:20:31
 • پایان برنامه: 17:30:05
 • طول برنامه:9 دقیقه

Bookshelf

A program in which Islamic books are introduced

 • شروع برنامه:17:30:05
 • پایان برنامه: 17:55:05
 • طول برنامه:25 دقیقه

Iran today

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:18:30
 • طول برنامه:18 دقیقه

News

Latest world news and reports from around the world

 • شروع برنامه:18:19:08
 • پایان برنامه: 18:30:57
 • طول برنامه:11 دقیقه

Minbar

Collection of short speeches by Islamic experts

 • شروع برنامه:18:30:57
 • پایان برنامه: 18:56:29
 • طول برنامه:25 دقیقه

We the people

The series examines American affairs, politics and social issues

 • شروع برنامه:18:56:46
 • پایان برنامه: 19:24:58
 • طول برنامه:28 دقیقه

Lecture

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:24:58
 • پایان برنامه: 19:30:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

Leader's speech

English translation of the Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Khamenei's speeches

 • شروع برنامه:19:31:00
 • پایان برنامه: 19:47:55
 • طول برنامه:16 دقیقه

What else is Washington hiding about US participat

The recent news about Green Berets deployed along the Saudi border highlights the ever-growing US role

 • شروع برنامه:19:47:55
 • پایان برنامه: 19:54:26
 • طول برنامه:6 دقیقه

Heavenly call

A special series on the occasion of the blessed month of Ramadhan

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:05
 • طول برنامه:20 دقیقه

News

Latest world news and reports from around the world

 • شروع برنامه:20:20:50
 • پایان برنامه: 20:29:36
 • طول برنامه:8 دقیقه

Programs produced by English Radio

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:36
 • پایان برنامه: 20:40:25
 • طول برنامه:10 دقیقه

Commentary of supplications of Ramadhan

The series interprets the daily supplications of the blessed month of Ramadhan

 • شروع برنامه:20:42:19
 • پایان برنامه: 20:50:58
 • طول برنامه:8 دقیقه

Bridge

The exegesis of the supplications of Sahifa Sajjadieh

 • شروع برنامه:20:57:49
 • پایان برنامه: 21:20:32
 • طول برنامه:22 دقیقه

The debate

The debate takes an in-depth look at the headlines, holding interviews with well-known guests from diverse backgrounds to get to the bottom of the story, all in a 25-minute format.

 • شروع برنامه:21:20:32
 • پایان برنامه: 21:38:45
 • طول برنامه:18 دقیقه

Back to reality

A weekly series about different issues of the world of Islam

 • شروع برنامه:21:40:21
 • پایان برنامه: 21:46:23
 • طول برنامه:6 دقیقه

A to Z

Alphabet of Islamic Education from birth to death

 • شروع برنامه:21:46:23
 • پایان برنامه: 22:05:45
 • طول برنامه:19 دقیقه

Round the world with reporters

Latest reports from IRIB reporters around the world

 • شروع برنامه:22:05:45
 • پایان برنامه: 22:17:34
 • طول برنامه:11 دقیقه

Minbar

Collection of short speeches by Islamic experts

 • شروع برنامه:22:18:42
 • پایان برنامه: 22:43:42
 • طول برنامه:25 دقیقه

Iran today

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:43:42
 • پایان برنامه: 22:58:29
 • طول برنامه:14 دقیقه

New chapter

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:15
 • پایان برنامه: 23:19:10
 • طول برنامه:18 دقیقه

Top Five

This program analyzes five important developments through interviews with political analysts and reports

 • شروع برنامه:23:19:27
 • پایان برنامه: 23:44:59
 • طول برنامه:25 دقیقه

We the people

The series examines American affairs, politics and social issues

 • شروع برنامه:23:44:59
 • پایان برنامه: 23:54:24
 • طول برنامه:9 دقیقه

10 minutes

توضیحات برنامه درج نشده است.