جدول پخش

رادیو برون مرزی 2
 • شروع برنامه:00:04:36
 • پایان برنامه: 00:17:44
 • طول برنامه:13 دقیقه

Deeds of the day

Special deeds for each day

 • شروع برنامه:00:24:03
 • پایان برنامه: 00:42:35
 • طول برنامه:18 دقیقه

Let's recite the Quran

Eloquent recitation of the Holy Quran

 • شروع برنامه:00:42:35
 • پایان برنامه: 00:53:31
 • طول برنامه:10 دقیقه

Ocean of du'a

Commentary of du'as

 • شروع برنامه:00:55:07
 • پایان برنامه: 01:04:53
 • طول برنامه:9 دقیقه

Minbar

Collection of short speeches by Islamic experts

 • شروع برنامه:01:04:53
 • پایان برنامه: 01:22:42
 • طول برنامه:17 دقیقه

Listeners' special

A weekly program in which the letters and e-mails sent by the listeners are read

 • شروع برنامه:01:22:42
 • پایان برنامه: 01:51:22
 • طول برنامه:28 دقیقه

Lecture

The lecture is the exegesis of the surah Saad of the Holy Qur'an

 • شروع برنامه:01:53:40
 • پایان برنامه: 02:02:05
 • طول برنامه:8 دقیقه

The lantern

Explaining ethical teachings through Islamic ethical anecdotes by Sister Nasrin Sayyid

 • شروع برنامه:02:02:05
 • پایان برنامه: 02:16:35
 • طول برنامه:14 دقیقه

Spiritual message of Islam

The program discusses the spiritual message of Islam and different aspects of this religion

 • شروع برنامه:02:16:35
 • پایان برنامه: 02:25:45
 • طول برنامه:9 دقیقه

Insight into the Holy Quran

Topical interpretation of the Holy Quran by Hojjat al-Islam Sodagar and Hojjat al-Islam Osama Abdolqani

 • شروع برنامه:02:26:45
 • پایان برنامه: 02:41:40
 • طول برنامه:14 دقیقه

Q and A on Islamic upbringing

Answering questions about the education of children from the viewpoint of Islam

 • شروع برنامه:02:41:40
 • پایان برنامه: 03:06:58
 • طول برنامه:25 دقیقه

Islamic awakening

This program reviews how the Muslims cope with challenges facing them especially in the western world

 • شروع برنامه:03:12:20
 • پایان برنامه: 03:22:51
 • طول برنامه:10 دقیقه

Q and A on Islamic beliefs

Answering Islamic questions by Hojjat al-Islam Barati

 • شروع برنامه:03:22:51
 • پایان برنامه: 03:38:07
 • طول برنامه:15 دقیقه

Hidden sun: Natanz

In this program we have a closer look to Iran's peaceful nuclear program and the use of nuclear energy in different fields

 • شروع برنامه:03:44:06
 • پایان برنامه: 04:00:28
 • طول برنامه:16 دقیقه

Viewpoints

An analytical round-table program on various socio-political topics

 • شروع برنامه:04:00:28
 • پایان برنامه: 04:24:58
 • طول برنامه:24 دقیقه

Comment

A weekly program that invites listeners to engage in a lively debate with British MP, George Galloway, on the most pressing challenges facing our world.

 • شروع برنامه:04:25:39
 • پایان برنامه: 04:54:19
 • طول برنامه:28 دقیقه

Lecture

The lecture is the exegesis of the surah Saad of the Holy Qur'an

 • شروع برنامه:04:54:19
 • پایان برنامه: 05:00:28
 • طول برنامه:6 دقیقه

A to Z

Alphabet of Islamic Education from birth to death

 • شروع برنامه:05:02:48
 • پایان برنامه: 05:22:35
 • طول برنامه:19 دقیقه

Aperture

A weekly two-part program about various issues

 • شروع برنامه:05:22:35
 • پایان برنامه: 05:33:23
 • طول برنامه:10 دقیقه

For a better life

The practical ethics in life according to the teachings of Islam

 • شروع برنامه:05:34:34
 • پایان برنامه: 05:59:35
 • طول برنامه:25 دقیقه

The sun will rise

A weekly program about the latest developments regarding Palestine

 • شروع برنامه:05:59:35
 • پایان برنامه: 06:12:08
 • طول برنامه:12 دقیقه

Youth station

A program for Muslim youth on different topics

 • شروع برنامه:06:18:34
 • پایان برنامه: 06:41:48
 • طول برنامه:23 دقیقه

The debate

The debate takes an in-depth look at the headlines, holding interviews with well-known guests from diverse backgrounds to get to the bottom of the story, all in a 25-minute format.

 • شروع برنامه:06:43:50
 • پایان برنامه: 06:54:10
 • طول برنامه:10 دقیقه

Liberation of Palestine requires practical measure

The program says the massive worldwide protests by Muslims against Donald Trump’s latest insult to Islam are not enough

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:19:45
 • طول برنامه:19 دقیقه

News

Latest world news and reports from around the world

 • شروع برنامه:07:20:51
 • پایان برنامه: 07:35:22
 • طول برنامه:14 دقیقه

Leader: US declaration of Qods as Zionist capital

The program highlights the remarks by the Leader of the Islamic Revolution on the occasion of the Islamic Unity week

 • شروع برنامه:07:37:24
 • پایان برنامه: 07:48:20
 • طول برنامه:10 دقیقه

Ocean of du'a

Commentary of du'as

 • شروع برنامه:07:48:20
 • پایان برنامه: 07:58:29
 • طول برنامه:10 دقیقه

Ball in British court for improvement of ties with

A program about the recent visit of the British Foreign Secretary to Tehran

 • شروع برنامه:08:00:15
 • پایان برنامه: 08:20:15
 • طول برنامه:20 دقیقه

Top Five

This program analyzes five important developments through interviews with political analysts and reports

 • شروع برنامه:08:20:45
 • پایان برنامه: 08:33:53
 • طول برنامه:13 دقیقه

Deeds of the day

Special deeds for each day

 • شروع برنامه:08:36:51
 • پایان برنامه: 08:58:10
 • طول برنامه:21 دقیقه

This day in history

A daily program that reviews the most important events that have happened during the past years

 • شروع برنامه:08:58:10
 • پایان برنامه: 09:23:28
 • طول برنامه:25 دقیقه

Islamic awakening

This program reviews how the Muslims cope with challenges facing them especially in the western world

 • شروع برنامه:09:26:51
 • پایان برنامه: 09:33:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

A to Z

Alphabet of Islamic Education from birth to death

 • شروع برنامه:09:33:00
 • پایان برنامه: 09:48:16
 • طول برنامه:15 دقیقه

Hidden sun: Natanz

In this program we have a closer look to Iran's peaceful nuclear program and the use of nuclear energy in different fields

 • شروع برنامه:09:49:01
 • پایان برنامه: 09:59:21
 • طول برنامه:10 دقیقه

Liberation of Palestine requires practical measure

The program says the massive worldwide protests by Muslims against Donald Trump’s latest insult to Islam are not enough

 • شروع برنامه:09:59:21
 • پایان برنامه: 10:10:09
 • طول برنامه:10 دقیقه

For a better life

The practical ethics in life according to the teachings of Islam

 • شروع برنامه:10:10:35
 • پایان برنامه: 10:30:22
 • طول برنامه:19 دقیقه

Aperture

A weekly two-part program about various issues

 • شروع برنامه:10:30:22
 • پایان برنامه: 10:44:53
 • طول برنامه:14 دقیقه

Leader: US declaration of Qods as Zionist capital

The program highlights the remarks by the Leader of the Islamic Revolution on the occasion of the Islamic Unity week

 • شروع برنامه:10:45:22
 • پایان برنامه: 11:10:23
 • طول برنامه:25 دقیقه

The sun will rise

A weekly program about the latest developments regarding Palestine

 • شروع برنامه:11:10:23
 • پایان برنامه: 11:22:56
 • طول برنامه:12 دقیقه

Youth station

A program for Muslim youth on different topics

 • شروع برنامه:11:25:16
 • پایان برنامه: 11:48:30
 • طول برنامه:23 دقیقه

The debate

The debate takes an in-depth look at the headlines, holding interviews with well-known guests from diverse backgrounds to get to the bottom of the story, all in a 25-minute format.