جدول پخش

مرکزی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:38:13
 • طول برنامه:1 ساعت و 38 دقیقه

فیلم سینمایی دشمن ملت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:38:13
 • پایان برنامه: 01:39:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافی کسب وکار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:39:55
 • پایان برنامه: 01:46:02
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ سنتی6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:46:02
 • پایان برنامه: 02:08:52
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:08:52
 • پایان برنامه: 02:09:51
 • طول برنامه:

تیزر سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:09:51
 • پایان برنامه: 02:13:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ ملکا ذکر تو گویم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:13:50
 • پایان برنامه: 02:54:11
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال قایم مقام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:54:11
 • پایان برنامه: 02:54:50
 • طول برنامه:

تیزر اجلاسیه فرهنگی شهدای دانش آموز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:54:50
 • پایان برنامه: 02:58:26
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود هم نفس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:58:26
 • پایان برنامه: 03:00:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافی کسب وکار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:08
 • پایان برنامه: 03:08:30
 • طول برنامه:8 دقیقه

زنگ تفریح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:08:30
 • پایان برنامه: 03:09:19
 • طول برنامه:

اعلام پخش 01

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:09:19
 • پایان برنامه: 03:43:24
 • طول برنامه:34 دقیقه

دلنوازان

شیدایی آوازاستاد صدیق تعریف گوینده:ژاله صادقیان

 • شروع برنامه:03:43:24
 • پایان برنامه: 03:43:46
 • طول برنامه:

بامپر چشمه سار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:43:46
 • پایان برنامه: 03:44:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر طرح رحله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:44:47
 • پایان برنامه: 03:50:53
 • طول برنامه:6 دقیقه

چشمه سار حکمت

چشمه سار حکمت با کارشناسی آقای صابری نسب

 • شروع برنامه:03:50:53
 • پایان برنامه: 03:53:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

سلاله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:53:22
 • پایان برنامه: 04:18:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

باکس اذان

اذان صبح به افق اراک ساعت4:17 طلوع آفتاب:05:59

 • شروع برنامه:04:18:00
 • پایان برنامه: 04:30:47
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان صبح به افق اراک(باکس اذان

اذان صبح به افق اراک ساعت4:18 طلوع آفتاب:06:01

 • شروع برنامه:04:30:47
 • پایان برنامه: 04:31:22
 • طول برنامه:

وله معرفی شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:31:22
 • پایان برنامه: 04:46:40
 • طول برنامه:15 دقیقه

نشا نه ها 10

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:46:40
 • پایان برنامه: 04:54:53
 • طول برنامه:8 دقیقه

قصه های شنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:54:53
 • پایان برنامه: 05:53:53
 • طول برنامه:59 دقیقه

جمع خوانی قرآن

جمع خوانی قرآن جزء21

 • شروع برنامه:05:53:53
 • پایان برنامه: 05:59:37
 • طول برنامه:5 دقیقه

فراز سخن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:59:37
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

کانال رسمی شبکه آفتاب در پیام رسان سروش: @shabakehAftab

 • شروع برنامه:06:01:10
 • پایان برنامه: 06:01:32
 • طول برنامه:

بامپر دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:32
 • پایان برنامه: 06:11:27
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

کانال رسمی خبرگزاری صداوسیمای استان مرکزی در پیام رسان سروش: markaziirib@

 • شروع برنامه:06:11:27
 • پایان برنامه: 06:14:33
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ هواتو کردم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:14:33
 • پایان برنامه: 06:15:28
 • طول برنامه:

اعلام پخش برنامه 02

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:15:28
 • پایان برنامه: 06:44:38
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند ایران یزد4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:44:38
 • پایان برنامه: 06:46:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافی کسب وکار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:46:20
 • پایان برنامه: 06:47:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر طرح ملی رحله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:47:28
 • پایان برنامه: 07:27:29
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال قایم مقام

کانال رسمی خبرگزاری صداوسیمای استان مرکزی در پیام رسان سروش: markaziirib@

 • شروع برنامه:07:27:29
 • پایان برنامه: 07:29:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر روایت زندگی قوه قضاییه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:29:16
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:

وله معرفی شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 08:30:31
 • طول برنامه:1 ساعت

صبح وزندگی

ویژه برنامه صبحگاهی تهیه کننده:محمد گندمی تدوینگر:فهیمه حاجعلی بیگی

 • شروع برنامه:08:30:31
 • پایان برنامه: 08:31:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:31:31
 • پایان برنامه: 08:34:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ صبحی دیگر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:34:08
 • پایان برنامه: 08:35:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافی کسب وکار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:50
 • پایان برنامه: 08:57:57
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند تک تیر انداز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:57:57
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ ایران سرافراز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:45:08
 • طول برنامه:45 دقیقه

پزشک شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:45:08
 • پایان برنامه: 09:46:03
 • طول برنامه:

اعلام پخش 03

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:46:03
 • پایان برنامه: 09:57:33
 • طول برنامه:11 دقیقه

بارانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:57:33
 • پایان برنامه: 09:57:56
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:57:56
 • پایان برنامه: 09:58:18
 • طول برنامه:

بامپر خانه آفتابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:58:18
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافی کسب وکار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:44:05
 • طول برنامه:44 دقیقه

خانه آفتابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:44:05
 • پایان برنامه: 10:45:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافی کسب وکار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:45:47
 • پایان برنامه: 10:49:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ لحظه شیرین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:49:10
 • پایان برنامه: 10:57:08
 • طول برنامه:7 دقیقه

پل های تاریخی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:57:08
 • پایان برنامه: 10:59:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلام شهید بهشتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:38
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:

بامپر-خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:16:52
 • طول برنامه:16 دقیقه

خبر

بررسی مهمترین رویدادهای خبری استان خبر ساعت 11

 • شروع برنامه:11:16:52
 • پایان برنامه: 11:20:53
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ وطنم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:20:53
 • پایان برنامه: 11:22:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافی کسب وکار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:22:35
 • پایان برنامه: 11:23:30
 • طول برنامه:

اعلام برنامه پخش 04

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:23:30
 • پایان برنامه: 11:43:30
 • طول برنامه:20 دقیقه

انیمیشن هاچ زنبور عسل

این انیمیشن داستان هاچ به همراه دوستانش به دنبال مادر خود می گردند، چون زنبورهای قرمز در یک حملۀ غافلگیرکننده ملکه را ربوده اند. در این میان هاچ با حشرات زیادی دوست می شود. او حتی در یک شهر، دوستی به نام اِمی پیدا می کند، دختری که بسیار مهربان و خوش قلب ا

 • شروع برنامه:11:43:30
 • پایان برنامه: 11:44:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه کوتاه تولید ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:44:55
 • پایان برنامه: 11:45:17
 • طول برنامه:

بامپر شب آفتابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:17
 • پایان برنامه: 12:38:39
 • طول برنامه:53 دقیقه

شب آفتابی

ویژه برنامه شبانه تهیه کننده:حامد شیدایی

 • شروع برنامه:12:38:39
 • پایان برنامه: 12:40:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافی کسب وکار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:21
 • پایان برنامه: 12:40:43
 • طول برنامه:

بامپر چشمه سار حکمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:43
 • پایان برنامه: 12:41:22
 • طول برنامه:

تیزر اجلاسیه شهدای دانش آموز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:41:22
 • پایان برنامه: 12:47:28
 • طول برنامه:6 دقیقه

چشمه سار حکمت

چشمه سار حکمت با کارشناسی آقای صابری نسب

 • شروع برنامه:12:47:28
 • پایان برنامه: 12:51:14
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ امیر بی گزند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:51:14
 • پایان برنامه: 12:51:46
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ره توشه وصال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:51:46
 • پایان برنامه: 12:52:41
 • طول برنامه:

آرم ره توشه وصال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:52:41
 • پایان برنامه: 12:53:03
 • طول برنامه:

بامپر- حدیث کسا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:53:03
 • پایان برنامه: 13:07:56
 • طول برنامه:14 دقیقه

حدیث کساء

حدیث کِساء، حدیثی در فضیلت پیامبر(ص)، علی(ع)، فاطمه(س)، حسن(ع) و حسین(ع) است. با صدای سلحشور

 • شروع برنامه:13:07:56
 • پایان برنامه: 13:09:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

ذکر ایام هفته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:09:06
 • پایان برنامه: 13:09:38
 • طول برنامه:

بسم اله اذان گاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:09:38
 • پایان برنامه: 13:13:07
 • طول برنامه:3 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:13:07
 • پایان برنامه: 13:14:00
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:14:00
 • پایان برنامه: 13:17:51
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان ظهر به افق اراک

اذان ظهر به افق اراک ساعت13:14 غروب آفتاب ساعت20:27

 • شروع برنامه:13:17:51
 • پایان برنامه: 13:25:49
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:25:49
 • پایان برنامه: 13:26:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:26:57
 • پایان برنامه: 13:28:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلام امیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:28:20
 • پایان برنامه: 13:28:59
 • طول برنامه:

تیزر اجلاسیه شهدای دانش آموز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:28:59
 • پایان برنامه: 13:29:48
 • طول برنامه:

اعلام پخش 05

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:29:48
 • پایان برنامه: 15:37:01
 • طول برنامه:2 ساعت و 7 دقیقه

فیلم سینمایی دشمن ملت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:37:01
 • پایان برنامه: 15:38:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافی کسب وکار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:38:43
 • پایان برنامه: 15:46:48
 • طول برنامه:8 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:46:48
 • پایان برنامه: 15:59:38
 • طول برنامه:12 دقیقه

شکرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:38
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:

بامپر-گلدونه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:47:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

گلدونه ها

تهیه کننده:سهیلا علی تدوینگر:فهیمه حاجعلی بیگی

 • شروع برنامه:16:47:00
 • پایان برنامه: 16:49:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

انیمیشن بند انگشتی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:49:28
 • پایان برنامه: 16:51:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافی کسب وکار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:51:10
 • پایان برنامه: 16:51:33
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:51:33
 • پایان برنامه: 17:23:05
 • طول برنامه:31 دقیقه

حرف آخر

وب سایت خبرگزاری صداوسیمای استان مرکزی: markazi.iribnews.ir کانال رسمی شبکه آفتاب در پیام رسان سروش: @shabakehAftab کانال رسمی خبرگزاری صداوسیمای استان مرکزی در پیام رسان سروش: markaziirib@

 • شروع برنامه:17:23:05
 • پایان برنامه: 17:24:00
 • طول برنامه:

اعلام پخش 06

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:24:00
 • پایان برنامه: 17:25:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافی کسب وکار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:25:41
 • پایان برنامه: 18:10:41
 • طول برنامه:45 دقیقه

خانه آفتابی

کانال رسمی شبکه آفتاب در پیام رسان سروش: @shabakehAftab

 • شروع برنامه:18:10:41
 • پایان برنامه: 18:12:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فیلم سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:12:31
 • پایان برنامه: 18:42:31
 • طول برنامه:30 دقیقه

روی خط جوانی

برنامه جوان تهیه کننده:ندا حسین آبادی

 • شروع برنامه:18:42:31
 • پایان برنامه: 18:45:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود خنده وگریه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:41
 • پایان برنامه: 18:46:40
 • طول برنامه:

تیزر سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:46:40
 • پایان برنامه: 18:54:40
 • طول برنامه:8 دقیقه

نیمکت

کانال رسمی شبکه آفتاب در پیام رسان سروش: @shabakehAftab

 • شروع برنامه:18:54:40
 • پایان برنامه: 18:57:26
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود می خندم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:57:26
 • پایان برنامه: 18:58:21
 • طول برنامه:

اعلام پخش 07

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:58:21
 • پایان برنامه: 19:00:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر فیلم سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:21
 • پایان برنامه: 19:40:39
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال ناخونک

سریال ناخونک به تهیه کنندگی محمد صالحیان و کارگردانی یزدان فتوحی

 • شروع برنامه:19:40:39
 • پایان برنامه: 19:41:14
 • طول برنامه:

وله معرفی شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:41:14
 • پایان برنامه: 19:49:44
 • طول برنامه:8 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:49:44
 • پایان برنامه: 19:51:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافی کسب وکار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:51:26
 • پایان برنامه: 19:55:09
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:09
 • پایان برنامه: 19:55:32
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:32
 • پایان برنامه: 19:58:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلام شهید بهشتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:30
 • پایان برنامه: 19:58:52
 • طول برنامه:

بامپر-خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:52
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:19:55
 • طول برنامه:19 دقیقه

خبر20

بررسی مهمترین رویدادهای استان خبر ساعت 20

 • شروع برنامه:20:19:55
 • پایان برنامه: 20:23:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ فقط عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:23:38
 • پایان برنامه: 20:24:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره پلیس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:48
 • پایان برنامه: 20:30:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ شهید بهشتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:42
 • پایان برنامه: 20:31:04
 • طول برنامه:

بامپر چشمه سار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:31:04
 • پایان برنامه: 20:32:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر مراسم تشییع پیکر 110 شهید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:32:16
 • پایان برنامه: 20:39:11
 • طول برنامه:6 دقیقه

چشمه سار حکمت

چشمه سار حکمت با کارشناسی آقای صابری نسب

 • شروع برنامه:20:39:11
 • پایان برنامه: 20:39:43
 • طول برنامه:

بسم اله اذان گاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:39:43
 • پایان برنامه: 20:40:38
 • طول برنامه:

آرم ره توشه وصال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:40:38
 • پایان برنامه: 20:45:52
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:52
 • پایان برنامه: 20:47:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:47:00
 • پایان برنامه: 20:51:25
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق اراک

اذان مغرب به افق اراک ساعت 20:47 نیمه شب شرعی ساعت 00:22

 • شروع برنامه:20:51:25
 • پایان برنامه: 20:56:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز جماعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:56:46
 • پایان برنامه: 20:58:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:14
 • پایان برنامه: 20:58:48
 • طول برنامه:

حدیث نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:48
 • پایان برنامه: 21:01:04
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:01:04
 • پایان برنامه: 21:01:59
 • طول برنامه:

اعلام پخش 08

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:01:59
 • پایان برنامه: 21:57:18
 • طول برنامه:55 دقیقه

شب آفتابی

تهیه کننده: حامد شیدایی ویژه برنامه شبانه

 • شروع برنامه:21:57:18
 • پایان برنامه: 21:58:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافی کسب وکار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:58:59
 • پایان برنامه: 21:59:21
 • طول برنامه:

بامپر - رصد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:59:21
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:

تیزر شهدای دانش آموز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

رصد

تهیه کننده: محمد طالبی مطالبات منطقی مردمی در حوزه های مختلف

 • شروع برنامه:22:50:00
 • پایان برنامه: 22:51:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر مراسم تشییع پیکر شهدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:51:12
 • پایان برنامه: 22:56:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشن گرافی سنتکام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:56:12
 • پایان برنامه: 22:58:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:45
 • پایان برنامه: 22:59:07
 • طول برنامه:

بامپر -خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:07
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:

سلام امام سوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:53
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

بررسی مهمترین رویدادهای استان خبر23

 • شروع برنامه:23:15:53
 • پایان برنامه: 23:19:37
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ تو بمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:19:37
 • پایان برنامه: 23:27:37
 • طول برنامه:8 دقیقه

نیمکت

کانال رسمی شبکه آفتاب در پیام رسان سروش: @shabakehAftab سایت صداوسیمای استان مرکزی : markazi.irib.ir

 • شروع برنامه:23:27:37
 • پایان برنامه: 23:27:59
 • طول برنامه:

بامپر فیلم سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:27:59
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

فیلم سینمایی نیش

توضیحات برنامه درج نشده است.