جدول پخش

مرکزی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:02:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:02:47
 • پایان برنامه: 02:29:47
 • طول برنامه:2 ساعت و 27 دقیقه

فیلم سینمایی سرزمین مادری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:29:47
 • پایان برنامه: 02:30:32
 • طول برنامه:

اعلام برنامه پخش 01

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:32
 • پایان برنامه: 02:37:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

موشن گرافیک این تنها یک نشست و برخاست نیست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:37:10
 • پایان برنامه: 02:38:00
 • طول برنامه:

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:38:00
 • پایان برنامه: 03:32:04
 • طول برنامه:54 دقیقه

سریال علی البدل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:32:04
 • پایان برنامه: 03:33:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر اعلام برنامه انتخابات مجلس - مراکز استانها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:33:50
 • پایان برنامه: 03:36:44
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک با قانون آشنا شویم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:36:44
 • پایان برنامه: 04:09:21
 • طول برنامه:32 دقیقه

مستند باسیمره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:09:21
 • پایان برنامه: 04:09:51
 • طول برنامه:

تیزر انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:09:51
 • پایان برنامه: 05:06:59
 • طول برنامه:57 دقیقه

جمع خوانی قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:06:59
 • پایان برنامه: 05:07:49
 • طول برنامه:

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:07:49
 • پایان برنامه: 05:32:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

باکس قبل از اذان صبح

اذان صبح به افق اراک:05:32 طلوع آفتاب:06:55

 • شروع برنامه:05:32:00
 • پایان برنامه: 05:46:25
 • طول برنامه:14 دقیقه

اذان صبح به افق اراک(باکس اذان

اذان صبح به افق اراک ساعت05:32

 • شروع برنامه:05:46:25
 • پایان برنامه: 05:49:58
 • طول برنامه:3 دقیقه

یک جرعه اندیشه-18

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:49:58
 • پایان برنامه: 05:54:11
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ صدایم کن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:54:11
 • پایان برنامه: 05:59:05
 • طول برنامه:4 دقیقه

قصه های شنی80

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:59:05
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

کانال رسمی شبکه آفتاب در پیام رسان سروش: @shabakehAftab

 • شروع برنامه:06:01:10
 • پایان برنامه: 06:01:32
 • طول برنامه:

بامپر دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:32
 • پایان برنامه: 06:11:27
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

کانال رسمی شبکه آفتاب در پیام رسان سروش: @shabakehAftab

 • شروع برنامه:06:11:27
 • پایان برنامه: 06:12:17
 • طول برنامه:

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:12:17
 • پایان برنامه: 06:44:17
 • طول برنامه:32 دقیقه

حدیث سرو - آیت الله بهجت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:44:17
 • پایان برنامه: 06:47:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ آفتاب مهربانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:47:27
 • پایان برنامه: 06:48:12
 • طول برنامه:

اعلام پخش برنامه 02

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:48:12
 • پایان برنامه: 07:02:12
 • طول برنامه:14 دقیقه

سکانس برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:02:12
 • پایان برنامه: 07:06:12
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ سرزمین مادری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:06:12
 • پایان برنامه: 07:09:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک با قانون آشنا شویم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:09:18
 • پایان برنامه: 07:41:31
 • طول برنامه:32 دقیقه

مستند نزدیک به آسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:41:31
 • پایان برنامه: 07:42:06
 • طول برنامه:

وله معرفی شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:42:06
 • پایان برنامه: 07:48:32
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلیپ مثنوی اقوام ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:48:32
 • پایان برنامه: 07:51:36
 • طول برنامه:3 دقیقه

برگه رای-13

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:51:36
 • پایان برنامه: 07:52:26
 • طول برنامه:

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:52:26
 • پایان برنامه: 07:55:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

یک جرعه اندیشه-11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:55:08
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

موسیقی تصویر پناه - امام رضا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:30
 • پایان برنامه: 08:02:00
 • طول برنامه:

وله معرفی شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

بامداد آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:01:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:01:47
 • پایان برنامه: 09:57:47
 • طول برنامه:56 دقیقه

سریال علی البدل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:57:47
 • پایان برنامه: 10:00:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:19
 • پایان برنامه: 10:50:19
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانه آفتابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:50:19
 • پایان برنامه: 10:52:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ ایران بهشت عاشقان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:52:39
 • پایان برنامه: 10:58:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

انتخاب من- برنامه 28

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:58:34
 • پایان برنامه: 10:59:08
 • طول برنامه:

وله معرفی شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:08
 • پایان برنامه: 10:59:30
 • طول برنامه:

بامپر خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:30
 • پایان برنامه: 11:20:32
 • طول برنامه:21 دقیقه

اخبار

اخبار ساعت 11

 • شروع برنامه:11:20:32
 • پایان برنامه: 11:22:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ یاران همدل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:22:32
 • پایان برنامه: 11:44:09
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستند نقاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:44:09
 • پایان برنامه: 11:44:59
 • طول برنامه:

اعلام برنامه پخش 03

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:44:59
 • پایان برنامه: 11:59:59
 • طول برنامه:15 دقیقه

برای ملت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:59:59
 • پایان برنامه: 12:00:49
 • طول برنامه:

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:49
 • پایان برنامه: 12:01:44
 • طول برنامه:

آرم ره توشه وصال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:01:44
 • پایان برنامه: 12:16:38
 • طول برنامه:14 دقیقه

حدیث کسا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:16:38
 • پایان برنامه: 12:18:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

ذکر ایام هفته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:18:04
 • پایان برنامه: 12:18:36
 • طول برنامه:

بسم اله اذان گاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:18:36
 • پایان برنامه: 12:24:07
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:24:07
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:25:00
 • پایان برنامه: 12:29:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به افق اراک

اذان ظهر به افق اراک ساعت12:25 غروب آفتاب ساعت17:56

 • شروع برنامه:12:29:50
 • پایان برنامه: 12:37:48
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:37:48
 • پایان برنامه: 12:38:36
 • طول برنامه:

وله معرفی شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:38:36
 • پایان برنامه: 12:44:53
 • طول برنامه:6 دقیقه

تکیه بر جای مدرس- قسمت 9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:44:53
 • پایان برنامه: 12:45:42
 • طول برنامه:

اعلام برنامه پخش 04

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:42
 • پایان برنامه: 12:47:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

مسابقه پیامکی به نشانی دوست - خانه ملت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:47:42
 • پایان برنامه: 12:49:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی قبل از سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:49:03
 • پایان برنامه: 14:09:03
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

فیلم سینمایی سرزمین مادری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:09:03
 • پایان برنامه: 14:11:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی میان فیلم سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:11:51
 • پایان برنامه: 15:28:51
 • طول برنامه:1 ساعت و 17 دقیقه

ادامه فیلم سینمایی سرزمین مادری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:28:51
 • پایان برنامه: 15:29:26
 • طول برنامه:

وله معرفی شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:29:26
 • پایان برنامه: 15:36:21
 • طول برنامه:6 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:36:21
 • پایان برنامه: 15:38:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک با قانون آشنا شویم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:38:50
 • پایان برنامه: 15:58:24
 • طول برنامه:19 دقیقه

ماجراهای دختری به نام نل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:24
 • پایان برنامه: 16:00:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:45
 • پایان برنامه: 16:53:40
 • طول برنامه:52 دقیقه

گلدونه ها

تهیه کننده: محسن ساسانی تدوینگر: حسن درویشی

 • شروع برنامه:16:53:40
 • پایان برنامه: 16:54:15
 • طول برنامه:

وله معرفی شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:54:15
 • پایان برنامه: 16:56:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

مسابقه پیامکی به نشانی دوست - خانه ملت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:56:15
 • پایان برنامه: 17:22:34
 • طول برنامه:26 دقیقه

حرف آخر

وب سایت خبرگزاری صداوسیمای استان مرکزی: markazi.iribnews.ir کانال رسمی شبکه آفتاب در پیام رسان سروش: @shabakehAftab کانال رسمی خبرگزاری صداوسیمای استان مرکزی در پیام رسان سروش: markaziirib@

 • شروع برنامه:17:22:34
 • پایان برنامه: 17:23:23
 • طول برنامه:

اعلام برنامه پخش 05

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:23:23
 • پایان برنامه: 17:31:21
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیام بازرگانی قبل از سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:31:21
 • پایان برنامه: 17:46:21
 • طول برنامه:15 دقیقه

سریال ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:46:21
 • پایان برنامه: 17:50:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی میان سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:42
 • پایان برنامه: 18:06:42
 • طول برنامه:16 دقیقه

ادامه سریال ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:06:42
 • پایان برنامه: 18:07:12
 • طول برنامه:

تیزر انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:07:12
 • پایان برنامه: 18:08:02
 • طول برنامه:

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:08:02
 • پایان برنامه: 18:08:57
 • طول برنامه:

آرم ره توشه وصال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:08:57
 • پایان برنامه: 18:13:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:13:30
 • پایان برنامه: 18:14:00
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:14:00
 • پایان برنامه: 18:18:25
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق اراک

اذان مغرب به افق اراک ساعت 18:14 نیمه شب شرعی ساعت 23:44

 • شروع برنامه:18:18:25
 • پایان برنامه: 18:25:56
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:25:56
 • پایان برنامه: 18:27:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:27:24
 • پایان برنامه: 18:29:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

کنگره عرش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:29:28
 • پایان برنامه: 18:30:03
 • طول برنامه:

وله معرفی شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:03
 • پایان برنامه: 18:37:03
 • طول برنامه:7 دقیقه

انتخاب من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:37:03
 • پایان برنامه: 18:37:58
 • طول برنامه:

اعلام برنامه پخش 06

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:37:58
 • پایان برنامه: 18:40:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:40:13
 • پایان برنامه: 18:42:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

مسابقه به نشانی دوست - خانه ملت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:42:13
 • پایان برنامه: 19:08:36
 • طول برنامه:26 دقیقه

کافه جوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:08:36
 • پایان برنامه: 19:09:06
 • طول برنامه:

تیزر انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:09:06
 • پایان برنامه: 19:13:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ ایران عاشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:13:13
 • پایان برنامه: 19:32:14
 • طول برنامه:19 دقیقه

ما می توانیم- برنامه35

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:32:14
 • پایان برنامه: 19:36:25
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ میهن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:36:25
 • پایان برنامه: 19:43:54
 • طول برنامه:7 دقیقه

تکیه بر جای مدرس - شماره 14

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:43:54
 • پایان برنامه: 19:47:24
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ موج حماسه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:47:24
 • پایان برنامه: 19:55:27
 • طول برنامه:8 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:27
 • پایان برنامه: 19:55:49
 • طول برنامه:

بامپر خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:49
 • پایان برنامه: 19:58:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

یک جرعه اندیشه - شماره 17

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:00
 • پایان برنامه: 19:59:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:30
 • پایان برنامه: 20:21:54
 • طول برنامه:22 دقیقه

خبر 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:54
 • پایان برنامه: 20:27:07
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ من ایرانیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:27:07
 • پایان برنامه: 20:33:07
 • طول برنامه:6 دقیقه

انتخاب من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:33:07
 • پایان برنامه: 20:36:07
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ مام وطن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:36:07
 • پایان برنامه: 20:43:02
 • طول برنامه:6 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:43:02
 • پایان برنامه: 20:47:04
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ ایستاده ایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:47:04
 • پایان برنامه: 20:51:37
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک ویژه انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:51:37
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:51:47
 • طول برنامه:51 دقیقه

تا انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:51:47
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:38:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

شب آشتیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:38:00
 • پایان برنامه: 22:44:34
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلیپ مثنوی اقوام ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:44:34
 • پایان برنامه: 22:45:24
 • طول برنامه:

اعلام برنامه پخش 07

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:24
 • پایان برنامه: 22:47:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

مسابقه به نشانی دوست - خانه ملت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:47:24
 • پایان برنامه: 22:56:14
 • طول برنامه:8 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:56:14
 • پایان برنامه: 22:56:36
 • طول برنامه:

بامپر خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:56:36
 • پایان برنامه: 22:58:37
 • طول برنامه:2 دقیقه

یک جرعه اندیشه 16

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:37
 • پایان برنامه: 22:59:30
 • طول برنامه:

سلام امام سوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:30
 • پایان برنامه: 23:19:36
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

بررسی مهمترین رویدادهای استان خبر 23

 • شروع برنامه:23:19:36
 • پایان برنامه: 23:20:26
 • طول برنامه:

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:26
 • پایان برنامه: 23:22:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک با قانون آشنا شویم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:22:35
 • پایان برنامه: 23:37:35
 • طول برنامه:15 دقیقه

برای ملت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:37:35
 • پایان برنامه: 23:44:05
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:44:05
 • پایان برنامه: 23:44:27
 • طول برنامه:

بامپر سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:44:27
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:15 دقیقه

فیلم سینمایی پرواز 659

توضیحات برنامه درج نشده است.