جدول پخش

مرکزی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:02:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:02:40
 • پایان برنامه: 01:02:40
 • طول برنامه:1 ساعت

فیلم سینمایی داستان اصلاح یک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:02:40
 • پایان برنامه: 01:10:01
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماهنگ گلپونه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:10:01
 • پایان برنامه: 01:43:36
 • طول برنامه:33 دقیقه

مستند 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:43:36
 • پایان برنامه: 01:52:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

موسیقی تصویر پاییزی- محلات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:52:00
 • پایان برنامه: 01:52:49
 • طول برنامه:

اعلام برنامه پخش 01

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:52:49
 • پایان برنامه: 02:38:23
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال پرده نشین قسمت 17

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:38:23
 • پایان برنامه: 02:39:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله معرفی شبکه پاییزی2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:39:35
 • پایان برنامه: 03:00:35
 • طول برنامه:21 دقیقه

دلنوازان16

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:35
 • پایان برنامه: 03:01:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله پاییزی3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:01:35
 • پایان برنامه: 03:26:48
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند مراجع وعلماء-بهجت 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:26:48
 • پایان برنامه: 03:28:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر اجلاس سراسری نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:28:18
 • پایان برنامه: 04:25:59
 • طول برنامه:57 دقیقه

جمع خوانی جزء 23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:25:59
 • پایان برنامه: 04:27:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله معرفی شبکه نورالشهدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:27:07
 • پایان برنامه: 04:29:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

تا کنگره عرش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:29:08
 • پایان برنامه: 04:34:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلاله8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:34:12
 • پایان برنامه: 04:59:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

باکس قبل از اذان سه شنبه

اذان صبح به افق اراک:04:59 طلوع آفتاب:06:22

 • شروع برنامه:04:59:00
 • پایان برنامه: 05:14:05
 • طول برنامه:15 دقیقه

اذان صبح به افق اراک(باکس اذان)

اذان صبح به افق اراک ساعت04:59 طلوع آفتاب:06:22

 • شروع برنامه:05:14:05
 • پایان برنامه: 05:15:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر اجلاس نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:15:35
 • پایان برنامه: 06:00:05
 • طول برنامه:44 دقیقه

مستند مدافع حرم- کرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:05
 • پایان برنامه: 06:00:58
 • طول برنامه:

تیزر امید ولایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:58
 • پایان برنامه: 06:02:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

کانال رسمی شبکه آفتاب در پیام رسان سروش: @shabakehAftab

 • شروع برنامه:06:02:08
 • پایان برنامه: 06:02:30
 • طول برنامه:

بامپر دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:30
 • پایان برنامه: 06:12:25
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

کانال رسمی شبکه آفتاب در پیام رسان سروش: @shabakehAftab

 • شروع برنامه:06:12:25
 • پایان برنامه: 06:13:14
 • طول برنامه:

اعلام پخش برنامه 02

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:13:14
 • پایان برنامه: 07:06:47
 • طول برنامه:53 دقیقه

سریال پرده نشین قسمت 18

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:06:47
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ آرامش- پاییز-02

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

گلبانگ صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:30
 • پایان برنامه: 08:07:24
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ از من بگذر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:07:24
 • پایان برنامه: 08:10:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک راه نو7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:10:40
 • پایان برنامه: 08:53:49
 • طول برنامه:43 دقیقه

مستند بخت سفید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:53:49
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ پاییز سیامک یزدان جو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:45:07
 • طول برنامه:45 دقیقه

پزشک شما

تهیه کننده: مژگان بیاتی- ارتباط زنده با شبکه شما

 • شروع برنامه:09:45:07
 • پایان برنامه: 09:47:18
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید سری سیزدهم- 162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:47:18
 • پایان برنامه: 09:59:07
 • طول برنامه:11 دقیقه

زنگ تفریح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:07
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

تیزر امید ولایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

مستند مادستان 27 شیره انگور اوکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:40:00
 • پایان برنامه: 10:46:17
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ شد خزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:46:17
 • پایان برنامه: 10:56:17
 • طول برنامه:10 دقیقه

کلیپ بازار مجبت05

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:56:17
 • پایان برنامه: 10:59:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید- سری سیزدهم-166

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:08
 • پایان برنامه: 10:59:30
 • طول برنامه:

بامپر خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:30
 • پایان برنامه: 11:14:55
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

اخبار ساعت 11

 • شروع برنامه:11:14:55
 • پایان برنامه: 11:15:50
 • طول برنامه:

اعلام برنامه پخش 03

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:50
 • پایان برنامه: 11:16:43
 • طول برنامه:

تیزر امید ولایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:16:43
 • پایان برنامه: 11:30:03
 • طول برنامه:13 دقیقه

انیمیشن یونس پیامبر 13

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:03
 • پایان برنامه: 11:31:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر اجلاسیه سراسری نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:31:33
 • پایان برنامه: 11:32:05
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ره توشه وصال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:32:05
 • پایان برنامه: 11:33:00
 • طول برنامه:

آرم ره توشه وصال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:33:00
 • پایان برنامه: 11:48:04
 • طول برنامه:15 دقیقه

حدیث کسا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:48:04
 • پایان برنامه: 11:49:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

ذکر ایام هفته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:49:14
 • پایان برنامه: 11:49:46
 • طول برنامه:

بسم اله اذان گاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:49:46
 • پایان برنامه: 11:55:07
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:55:07
 • پایان برنامه: 11:56:00
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:56:00
 • پایان برنامه: 11:59:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان ظهر به افق اراک

اذان ظهر به افق اراک ساعت11:56 غروب آفتاب ساعت17:29

 • شروع برنامه:11:59:50
 • پایان برنامه: 12:06:20
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:06:20
 • پایان برنامه: 12:07:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:07:48
 • پایان برنامه: 12:09:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

تا کنگره عرش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:09:29
 • پایان برنامه: 12:10:22
 • طول برنامه:

تیزر امید ولایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:10:22
 • پایان برنامه: 12:40:36
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند زمزمه محبت- زندگینامه حجت الاسلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:36
 • پایان برنامه: 12:41:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله پاییزی2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:41:48
 • پایان برنامه: 12:49:13
 • طول برنامه:7 دقیقه

مجموعه مستند کوتاه هنر ایرانی- نمد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:49:13
 • پایان برنامه: 12:50:06
 • طول برنامه:

تیزر امید ولایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:50:06
 • پایان برنامه: 13:40:06
 • طول برنامه:50 دقیقه

شب آفتابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:40:06
 • پایان برنامه: 13:43:56
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسیقی تصویر پاییزی.... اصلاح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:43:56
 • پایان برنامه: 13:44:51
 • طول برنامه:

اعلام پخش 04

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:44:51
 • پایان برنامه: 13:47:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید سری 13- 162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:47:01
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 15:19:26
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

فیلم سینمایی داستان اصلاح یک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:19:26
 • پایان برنامه: 15:23:26
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ حماسی وطنم سالار عقیلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:23:26
 • پایان برنامه: 15:24:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله پاییزی1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:24:53
 • پایان برنامه: 15:47:53
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند دانستنیها قسمت51

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:47:53
 • پایان برنامه: 15:48:42
 • طول برنامه:

اعلام پخش 05

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:48:42
 • پایان برنامه: 15:58:23
 • طول برنامه:9 دقیقه

حرف آخر کوتاه 101

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:23
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

گلدونه ها

به تهیه کنندگی: محسن ساسانی تدوینگر: حسن درویشی

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 16:46:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید سری 13- 161

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:46:05
 • پایان برنامه: 17:00:14
 • طول برنامه:14 دقیقه

موزیک تصویر فیلم پاندای کونفوکار14

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:14
 • پایان برنامه: 17:31:37
 • طول برنامه:31 دقیقه

حرف آخر بلند 101

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:31:37
 • پایان برنامه: 17:35:04
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ ببخشا خدایا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:35:04
 • پایان برنامه: 17:40:31
 • طول برنامه:5 دقیقه

فرازی از سخن7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:40:31
 • پایان برنامه: 17:41:03
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ره توشه وصال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:41:03
 • پایان برنامه: 17:41:58
 • طول برنامه:

آرم ره توشه وصال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:41:58
 • پایان برنامه: 17:46:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:46:30
 • پایان برنامه: 17:47:00
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:47:00
 • پایان برنامه: 17:52:55
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب به افق اراک

اذان مغرب به افق اراک ساعت 17:47 نیمه شب شرعی ساعت 23:15

 • شروع برنامه:17:52:55
 • پایان برنامه: 17:59:49
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:49
 • پایان برنامه: 18:02:37
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:02:37
 • پایان برنامه: 18:06:23
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ امیر بی گزند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:06:23
 • پایان برنامه: 18:07:16
 • طول برنامه:

تیزر امید ولایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:07:16
 • پایان برنامه: 18:52:16
 • طول برنامه:45 دقیقه

پزشک شما

تهیه کننده: مژگان بیاتی- ارتباط زنده با شبکه شما

 • شروع برنامه:18:52:16
 • پایان برنامه: 18:54:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ چراغ خونه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:54:31
 • پایان برنامه: 18:55:20
 • طول برنامه:

اعلام پخش 06

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:55:20
 • پایان برنامه: 18:57:29
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:57:29
 • پایان برنامه: 19:40:54
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال میکائیل قسمت 17

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:40:54
 • پایان برنامه: 19:43:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید سری سیزدهم - 163

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:43:19
 • پایان برنامه: 19:53:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

حرف آخر 101

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:00
 • پایان برنامه: 19:58:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی قبل از خبر20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:00
 • پایان برنامه: 19:59:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:30
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:24:19
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ اندیشه وطن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:19
 • پایان برنامه: 20:28:35
 • طول برنامه:4 دقیقه

تربت ویژه اربعین 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:28:35
 • پایان برنامه: 20:30:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر اجلاس سراسری نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:05
 • پایان برنامه: 20:52:34
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند کمی تربت برای قاره سبز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:52:34
 • پایان برنامه: 20:53:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله پاییزی2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:53:46
 • پایان برنامه: 20:55:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید سری سیزدهم- 164

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:40
 • پایان برنامه: 20:59:07
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:07
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:

تیزر امید ولایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

شب آفتابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:50:00
 • پایان برنامه: 21:54:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ پاییز حجت اشرف زاده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:54:50
 • پایان برنامه: 21:57:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر فیلم سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:57:15
 • پایان برنامه: 21:59:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید سری سیزدهم- 165

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:59:05
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:

اعلام برنامه پخش 07

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

رصد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:00
 • پایان برنامه: 22:55:03
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ پاییز آمد اجرای گروه کر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:03
 • پایان برنامه: 22:58:37
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:37
 • پایان برنامه: 22:59:30
 • طول برنامه:

سلام امام سوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:30
 • پایان برنامه: 23:15:32
 • طول برنامه:16 دقیقه

خبر

بررسی مهمترین رویدادهای استان خبر 23

 • شروع برنامه:23:15:32
 • پایان برنامه: 23:19:09
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ خاک سرافرازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:19:09
 • پایان برنامه: 23:26:45
 • طول برنامه:7 دقیقه

نامداران سرزمین آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:26:45
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

فیلم سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.