جدول پخش

البرز
 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبرعصرگاهی استان+گفتگوه ویژه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:20:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

ادامه خبرعصرگاهی+گفتگوی ویژه خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:00
 • پایان برنامه: 19:21:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند ناخوانده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:47:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

سفرنامه آسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ارتباط زنده (ایلام)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر شبانگاهی استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سینمایی شیار 143

توضیحات برنامه درج نشده است.