جدول پخش

شبکه تماشا
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:00:23
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:00:00:23
 • پایان برنامه: 00:45:07
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال دلدادگان

تهیه کننده : ایرج محمدی – کارگردان : منوچهر هادی – بازیگران : مسعود رایگان ،مهرانه مهین ترابی ، پانته آ بهرام ، سامان صفاریان و ...

 • شروع برنامه:00:45:07
 • پایان برنامه: 00:45:30
 • طول برنامه:

اعلام سه برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:00:45:30
 • پایان برنامه: 00:50:56
 • طول برنامه:5 دقیقه

اینجا ایران است

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:00:50:56
 • پایان برنامه: 00:51:45
 • طول برنامه:

آنونس غیر علنی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:00:51:45
 • پایان برنامه: 00:53:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس پیک سحر

کارگردان : خسرو ملکان – بازیگران : جمشید مشایخی ، اسماعیل داور فر ،پروین سلیمانی و ... – سال تولید : 1369

 • شروع برنامه:00:53:18
 • پایان برنامه: 00:55:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

لذت تماشا

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:00:55:21
 • پایان برنامه: 00:59:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:00:59:40
 • پایان برنامه: 01:00:03
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:01:00:03
 • پایان برنامه: 01:19:46
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال افسانه اوک نیو

کارگردان : لی بیونگ هون ، چوبی جئونگ کیو – بازیگران : جین سه یون ، گو سو ، جانگ جون هو – محصول کشور کره جنوبی

 • شروع برنامه:01:19:46
 • پایان برنامه: 01:24:05
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:01:24:05
 • پایان برنامه: 01:50:40
 • طول برنامه:26 دقیقه

ادامه سریال افسانه اوک نیو

کارگردان : لی بیونگ هون ، چوبی جئونگ کیو – بازیگران : جین سه یون ، گو سو ، جانگ جون هو – محصول کشور کره جنوبی

 • شروع برنامه:01:50:40
 • پایان برنامه: 01:51:03
 • طول برنامه:

اعلام سه برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:01:51:03
 • پایان برنامه: 01:54:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

همین دیگه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:01:54:27
 • پایان برنامه: 01:59:37
 • طول برنامه:5 دقیقه

هنر ایرانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:01:59:37
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:22:04
 • طول برنامه:22 دقیقه

سریال فوق سری

کارگردان : مهدی فخیم زاده – بازیگران : مهدی فخیم زاده ، حبیب دهقان نسب ، فرببا کوثری ، شقایق فراهانی و ...

 • شروع برنامه:02:22:04
 • پایان برنامه: 02:26:23
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:02:26:23
 • پایان برنامه: 02:50:15
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه سریال فوق سری

کارگردان : مهدی فخیم زاده – بازیگران : مهدی فخیم زاده ، حبیب دهقان نسب ، فرببا کوثری ، شقایق فراهانی و ...

 • شروع برنامه:02:50:15
 • پایان برنامه: 02:50:38
 • طول برنامه:

اعلام سه برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:02:50:38
 • پایان برنامه: 02:54:13
 • طول برنامه:3 دقیقه

غذای ارزان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:02:54:13
 • پایان برنامه: 02:56:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس زیر پای مادر

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:02:56:03
 • پایان برنامه: 02:57:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس خانه کوچک

تهیه کننده : مایکل لندون - بازیگران : مایکل لندون، ملیسا گلیبرت ، کارن گراسل و ... - سال تولید 1974-1983

 • شروع برنامه:02:57:28
 • پایان برنامه: 02:59:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:02:59:38
 • پایان برنامه: 03:00:01
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:03:00:01
 • پایان برنامه: 03:15:14
 • طول برنامه:15 دقیقه

سریال علی البدل

تهیه کننده : الهام غفوری – کارگردان : سیروس مقدم – بازیگران : مهدی هاشمی ، مهدی فخیم زاده، محسن تنابنده ، احمد مهرانفر و ...

 • شروع برنامه:03:15:14
 • پایان برنامه: 03:17:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:03:17:24
 • پایان برنامه: 03:42:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

ادامه سریال علی البدل

تهیه کننده : الهام غفوری – کارگردان : سیروس مقدم – بازیگران : مهدی هاشمی ، مهدی فخیم زاده، محسن تنابنده ، احمد مهرانفر و ...

 • شروع برنامه:03:42:00
 • پایان برنامه: 03:42:23
 • طول برنامه:

اعلام سه برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:03:42:23
 • پایان برنامه: 03:44:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ شوان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:03:44:42
 • پایان برنامه: 03:49:14
 • طول برنامه:4 دقیقه

سکانس تماشایی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:03:49:14
 • پایان برنامه: 03:57:26
 • طول برنامه:8 دقیقه

جایی که نمی شناختیم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:03:57:26
 • پایان برنامه: 03:58:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مردان سایه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:03:58:38
 • پایان برنامه: 03:59:27
 • طول برنامه:

آنونس غیر علنی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:03:59:27
 • پایان برنامه: 03:59:37
 • طول برنامه:

دیدنیهای تهران

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:03:59:37
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:44:20
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال خانه کوچک

تهیه کننده : مایکل لندون - بازیگران : مایکل لندون، ملیسا گلیبرت ، کارن گراسل و ... - سال تولید 1974-1983

 • شروع برنامه:04:44:20
 • پایان برنامه: 04:44:43
 • طول برنامه:

اعلام سه برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:04:44:43
 • پایان برنامه: 04:45:21
 • طول برنامه:

یا ذالأسماء الحسنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:21
 • پایان برنامه: 04:50:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت سوره انسان (آیات 5 الی 14)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:50:00
 • پایان برنامه: 04:54:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح 04:50

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:54:41
 • پایان برنامه: 04:56:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:04:56:17
 • پایان برنامه: 04:58:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ با اجازه خدا

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:04:58:09
 • پایان برنامه: 04:59:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس پیک سحر

کارگردان : خسرو ملکان – بازیگران : جمشید مشایخی ، اسماعیل داور فر ،پروین سلیمانی و ... – سال تولید : 1369

 • شروع برنامه:04:59:42
 • پایان برنامه: 05:00:05
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:05:00:05
 • پایان برنامه: 05:19:21
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال مرز جنون

کارگردان : دیوید فریزی. بازیگران : شان دویل. امی جانسون. هاق دیلون. محصول کانادا. سال 2008میلادی

 • شروع برنامه:05:19:21
 • پایان برنامه: 05:21:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:05:21:31
 • پایان برنامه: 05:41:28
 • طول برنامه:19 دقیقه

ادامه سریال مرز جنون

کارگردان : دیوید فریزی. بازیگران : شان دویل. امی جانسون. هاق دیلون. محصول کانادا. سال 2008میلادی

 • شروع برنامه:05:41:28
 • پایان برنامه: 05:41:51
 • طول برنامه:

اعلام سه برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:05:41:51
 • پایان برنامه: 05:46:11
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ بوی بارون

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:05:46:11
 • پایان برنامه: 05:47:00
 • طول برنامه:

آنونس غیر علنی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:05:47:00
 • پایان برنامه: 05:48:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس افسانه اوک نیو

کارگردان : لی بیونگ هون ، چوبی جئونگ کیو – بازیگران : جین سه یون ، گو سو ، جانگ جون هو – محصول کشور کره جنوبی

 • شروع برنامه:05:48:07
 • پایان برنامه: 05:55:49
 • طول برنامه:7 دقیقه

مستند پل ها

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:05:55:49
 • پایان برنامه: 05:59:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:05:59:38
 • پایان برنامه: 06:00:01
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:06:00:01
 • پایان برنامه: 06:20:23
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال دلدادگان

تهیه کننده : ایرج محمدی – کارگردان : منوچهر هادی – بازیگران : مسعود رایگان ،مهرانه مهین ترابی ، پانته آ بهرام ، سامان صفاریان و ...

 • شروع برنامه:06:20:23
 • پایان برنامه: 06:24:24
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:06:24:24
 • پایان برنامه: 06:48:46
 • طول برنامه:24 دقیقه

ادامه سریال دلدادگان

تهیه کننده : ایرج محمدی – کارگردان : منوچهر هادی – بازیگران : مسعود رایگان ،مهرانه مهین ترابی ، پانته آ بهرام ، سامان صفاریان و ...

 • شروع برنامه:06:48:46
 • پایان برنامه: 06:49:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مردان سایه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:06:49:58
 • پایان برنامه: 06:51:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس علی البدل

تهیه کننده : الهام غفوری – کارگردان : سیروس مقدم – بازیگران : مهدی هاشمی ، مهدی فخیم زاده، محسن تنابنده ، احمد مهرانفر و ...

 • شروع برنامه:06:51:17
 • پایان برنامه: 06:55:22
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ دل به دل

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:06:55:22
 • پایان برنامه: 06:59:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:06:59:38
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:19:43
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال افسانه اوک نیو

کارگردان : لی بیونگ هون ، چوبی جئونگ کیو – بازیگران : جین سه یون ، گو سو ، جانگ جون هو – محصول کشور کره جنوبی

 • شروع برنامه:07:19:43
 • پایان برنامه: 07:25:32
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:07:25:32
 • پایان برنامه: 07:52:07
 • طول برنامه:26 دقیقه

ادامه سریال افسانه اوک نیو

کارگردان : لی بیونگ هون ، چوبی جئونگ کیو – بازیگران : جین سه یون ، گو سو ، جانگ جون هو – محصول کشور کره جنوبی

 • شروع برنامه:07:52:07
 • پایان برنامه: 07:52:30
 • طول برنامه:

اعلام سه برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:07:52:30
 • پایان برنامه: 07:54:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

دنیا بهتر می شود اگر

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:07:54:16
 • پایان برنامه: 08:00:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:08:00:01
 • پایان برنامه: 08:00:41
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:08:00:41
 • پایان برنامه: 08:01:06
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:08:01:06
 • پایان برنامه: 08:23:10
 • طول برنامه:22 دقیقه

سریال فوق سری

کارگردان : مهدی فخیم زاده – بازیگران : مهدی فخیم زاده ، حبیب دهقان نسب ، فرببا کوثری ، شقایق فراهانی و ...

 • شروع برنامه:08:23:10
 • پایان برنامه: 08:28:57
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:08:28:57
 • پایان برنامه: 08:52:49
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه سریال فوق سری

کارگردان : مهدی فخیم زاده – بازیگران : مهدی فخیم زاده ، حبیب دهقان نسب ، فرببا کوثری ، شقایق فراهانی و ...

 • شروع برنامه:08:52:49
 • پایان برنامه: 08:53:12
 • طول برنامه:

اعلام سه برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:08:53:12
 • پایان برنامه: 08:55:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

اینجا ایران است

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:08:55:34
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:01:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:09:01:10
 • پایان برنامه: 09:01:32
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:09:01:32
 • پایان برنامه: 09:16:45
 • طول برنامه:15 دقیقه

سریال علی البدل

تهیه کننده : الهام غفوری – کارگردان : سیروس مقدم – بازیگران : مهدی هاشمی ، مهدی فخیم زاده، محسن تنابنده ، احمد مهرانفر و ...

 • شروع برنامه:09:16:45
 • پایان برنامه: 09:22:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:09:22:33
 • پایان برنامه: 09:47:09
 • طول برنامه:24 دقیقه

ادامه سریال علی البدل

تهیه کننده : الهام غفوری – کارگردان : سیروس مقدم – بازیگران : مهدی هاشمی ، مهدی فخیم زاده، محسن تنابنده ، احمد مهرانفر و ...

 • شروع برنامه:09:47:09
 • پایان برنامه: 09:47:32
 • طول برنامه:

اعلام سه برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:09:47:32
 • پایان برنامه: 09:48:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجا ایران است

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:09:48:41
 • پایان برنامه: 09:52:25
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ مریض حالی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:09:52:25
 • پایان برنامه: 09:53:14
 • طول برنامه:

آنونس غیر علنی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:09:53:14
 • پایان برنامه: 09:55:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس زیر پای مادر

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:09:55:04
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

لذت تماشا

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:00:35
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:10:00:35
 • پایان برنامه: 10:00:59
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:10:00:59
 • پایان برنامه: 10:15:52
 • طول برنامه:14 دقیقه

سریال خانه کوچک

تهیه کننده : مایکل لندون - بازیگران : مایکل لندون، ملیسا گلیبرت ، کارن گراسل و ... - سال تولید 1974-1983

 • شروع برنامه:10:15:52
 • پایان برنامه: 10:20:21
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:10:20:21
 • پایان برنامه: 10:49:48
 • طول برنامه:29 دقیقه

ادامه سریال خانه کوچک

تهیه کننده : مایکل لندون - بازیگران : مایکل لندون، ملیسا گلیبرت ، کارن گراسل و ... - سال تولید 1974-1983

 • شروع برنامه:10:49:48
 • پایان برنامه: 10:50:11
 • طول برنامه:

اعلام سه برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:10:50:11
 • پایان برنامه: 10:53:11
 • طول برنامه:3 دقیقه

سکانس تماشایی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:10:53:11
 • پایان برنامه: 10:54:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجا ایران است

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:10:54:41
 • پایان برنامه: 10:55:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مردان سایه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:10:55:53
 • پایان برنامه: 10:56:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس پرستاران

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:10:56:53
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

لذت تماشا

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:40
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:11:00:40
 • پایان برنامه: 11:01:05
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:11:01:05
 • پایان برنامه: 11:20:21
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال مرز جنون

کارگردان : دیوید فریزی. بازیگران : شان دویل. امی جانسون. هاق دیلون. محصول کانادا. سال 2008میلادی

 • شروع برنامه:11:20:21
 • پایان برنامه: 11:25:37
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:11:25:37
 • پایان برنامه: 11:45:34
 • طول برنامه:19 دقیقه

ادامه سریال مرز جنون

کارگردان : دیوید فریزی. بازیگران : شان دویل. امی جانسون. هاق دیلون. محصول کانادا. سال 2008میلادی

 • شروع برنامه:11:45:34
 • پایان برنامه: 11:45:57
 • طول برنامه:

اعلام سه برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:11:45:57
 • پایان برنامه: 11:48:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

همین دیگه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:11:48:03
 • پایان برنامه: 11:49:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله سرزمین ماندگار

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:11:49:36
 • پایان برنامه: 11:50:25
 • طول برنامه:

آنونس غیر علنی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:11:50:25
 • پایان برنامه: 11:54:37
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ ترش رو

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:11:54:37
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:01:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:12:01:20
 • پایان برنامه: 12:01:43
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:12:01:43
 • پایان برنامه: 12:22:05
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال دلدادگان

تهیه کننده : ایرج محمدی – کارگردان : منوچهر هادی – بازیگران : مسعود رایگان ،مهرانه مهین ترابی ، پانته آ بهرام ، سامان صفاریان و ...

 • شروع برنامه:12:22:05
 • پایان برنامه: 12:27:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:12:27:45
 • پایان برنامه: 12:52:07
 • طول برنامه:24 دقیقه

ادامه سریال دلدادگان

تهیه کننده : ایرج محمدی – کارگردان : منوچهر هادی – بازیگران : مسعود رایگان ،مهرانه مهین ترابی ، پانته آ بهرام ، سامان صفاریان و ...

 • شروع برنامه:12:52:07
 • پایان برنامه: 12:52:18
 • طول برنامه:

نشان شبکه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:12:52:18
 • پایان برنامه: 12:55:33
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ کلاغ روسیاه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:12:55:33
 • پایان برنامه: 12:56:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:12:56:33
 • پایان برنامه: 12:57:12
 • طول برنامه:

مولانا ا...

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:57:12
 • پایان برنامه: 13:01:32
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت سوره ابراهیم (آیات 37 الی 39 )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:01:32
 • پایان برنامه: 13:03:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:03:00
 • پایان برنامه: 13:07:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر 13:03

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:07:38
 • پایان برنامه: 13:07:52
 • طول برنامه:

نشان شبکه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:13:07:52
 • پایان برنامه: 13:08:22
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:13:08:22
 • پایان برنامه: 13:08:45
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:13:08:45
 • پایان برنامه: 13:28:28
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال افسانه اوک نیو

کارگردان : لی بیونگ هون ، چوبی جئونگ کیو – بازیگران : جین سه یون ، گو سو ، جانگ جون هو – محصول کشور کره جنوبی

 • شروع برنامه:13:28:28
 • پایان برنامه: 13:34:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:13:34:01
 • پایان برنامه: 14:00:36
 • طول برنامه:26 دقیقه

ادامه سریال افسانه اوک نیو

کارگردان : لی بیونگ هون ، چوبی جئونگ کیو – بازیگران : جین سه یون ، گو سو ، جانگ جون هو – محصول کشور کره جنوبی

 • شروع برنامه:14:00:36
 • پایان برنامه: 14:00:50
 • طول برنامه:

نشان شبکه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:14:00:50
 • پایان برنامه: 14:01:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:14:01:50
 • پایان برنامه: 14:02:11
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:14:02:11
 • پایان برنامه: 14:24:15
 • طول برنامه:22 دقیقه

سریال فوق سری

کارگردان : مهدی فخیم زاده – بازیگران : مهدی فخیم زاده ، حبیب دهقان نسب ، فرببا کوثری ، شقایق فراهانی و ...

 • شروع برنامه:14:24:15
 • پایان برنامه: 14:28:26
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:14:28:26
 • پایان برنامه: 14:52:18
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه سریال فوق سری

کارگردان : مهدی فخیم زاده – بازیگران : مهدی فخیم زاده ، حبیب دهقان نسب ، فرببا کوثری ، شقایق فراهانی و ...

 • شروع برنامه:14:52:18
 • پایان برنامه: 14:53:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس پیک سحر

کارگردان : خسرو ملکان – بازیگران : جمشید مشایخی ، اسماعیل داور فر ،پروین سلیمانی و ... – سال تولید : 1369

 • شروع برنامه:14:53:51
 • پایان برنامه: 14:56:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

اینجا ایران است

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:14:56:50
 • پایان برنامه: 14:57:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس افسانه اوک نیو

کارگردان : لی بیونگ هون ، چوبی جئونگ کیو – بازیگران : جین سه یون ، گو سو ، جانگ جون هو – محصول کشور کره جنوبی

 • شروع برنامه:14:57:57
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

لذت تماشا

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:00:30
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:15:00:30
 • پایان برنامه: 15:00:53
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:15:00:53
 • پایان برنامه: 15:16:06
 • طول برنامه:15 دقیقه

سریال علی البدل

تهیه کننده : الهام غفوری – کارگردان : سیروس مقدم – بازیگران : مهدی هاشمی ، مهدی فخیم زاده، محسن تنابنده ، احمد مهرانفر و ...

 • شروع برنامه:15:16:06
 • پایان برنامه: 15:21:52
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:15:21:52
 • پایان برنامه: 15:46:28
 • طول برنامه:24 دقیقه

ادامه سریال علی البدل

تهیه کننده : الهام غفوری – کارگردان : سیروس مقدم – بازیگران : مهدی هاشمی ، مهدی فخیم زاده، محسن تنابنده ، احمد مهرانفر و ...

 • شروع برنامه:15:46:28
 • پایان برنامه: 15:46:51
 • طول برنامه:

اعلام سه برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:15:46:51
 • پایان برنامه: 15:49:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

سکانس تماشایی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:15:49:05
 • پایان برنامه: 15:50:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله سرزمین ماندگار

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:15:50:13
 • پایان برنامه: 15:51:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس دختر امپراطور

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:15:51:25
 • پایان برنامه: 15:52:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مردان سایه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:15:52:37
 • پایان برنامه: 15:54:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجا ایران است

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:15:54:18
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:16:01:00
 • پایان برنامه: 16:01:23
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:16:01:23
 • پایان برنامه: 16:16:16
 • طول برنامه:14 دقیقه

سریال خانه کوچک

تهیه کننده : مایکل لندون - بازیگران : مایکل لندون، ملیسا گلیبرت ، کارن گراسل و ... - سال تولید 1974-1983

 • شروع برنامه:16:16:16
 • پایان برنامه: 16:20:56
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:16:20:56
 • پایان برنامه: 16:50:23
 • طول برنامه:29 دقیقه

ادامه سریال خانه کوچک

تهیه کننده : مایکل لندون - بازیگران : مایکل لندون، ملیسا گلیبرت ، کارن گراسل و ... - سال تولید 1974-1983

 • شروع برنامه:16:50:23
 • پایان برنامه: 16:50:46
 • طول برنامه:

اعلام سه برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:16:50:46
 • پایان برنامه: 16:52:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ معجزه بهار

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:16:52:51
 • پایان برنامه: 16:53:40
 • طول برنامه:

آنونس غیر علنی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:16:53:40
 • پایان برنامه: 16:55:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجا ایران است

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:16:55:10
 • پایان برنامه: 16:56:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فوق سری

کارگردان : مهدی فخیم زاده – بازیگران : مهدی فخیم زاده ، حبیب دهقان نسب ، فرببا کوثری ، شقایق فراهانی و ...

 • شروع برنامه:16:56:23
 • پایان برنامه: 16:59:49
 • طول برنامه:3 دقیقه

غذای ارزان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:16:59:49
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:

نشان شبکه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:00:30
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:17:00:30
 • پایان برنامه: 17:00:53
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:17:00:53
 • پایان برنامه: 17:24:33
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال پیک سحر

کارگردان : خسرو ملکان – بازیگران : جمشید مشایخی ، اسماعیل داور فر ،پروین سلیمانی و ... – سال تولید : 1369

 • شروع برنامه:17:24:33
 • پایان برنامه: 17:29:58
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:17:29:58
 • پایان برنامه: 17:56:35
 • طول برنامه:26 دقیقه

ادامه سریال پیک سحر

کارگردان : خسرو ملکان – بازیگران : جمشید مشایخی ، اسماعیل داور فر ،پروین سلیمانی و ... – سال تولید : 1369

 • شروع برنامه:17:56:35
 • پایان برنامه: 18:02:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:18:02:09
 • پایان برنامه: 18:02:39
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:18:02:39
 • پایان برنامه: 18:03:02
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:18:03:02
 • پایان برنامه: 18:22:03
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال دلدادگان

تهیه کننده : ایرج محمدی – کارگردان : منوچهر هادی – بازیگران : مسعود رایگان ،مهرانه مهین ترابی ، پانته آ بهرام ، سامان صفاریان و ...

 • شروع برنامه:18:22:03
 • پایان برنامه: 18:27:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:18:27:25
 • پایان برنامه: 18:48:10
 • طول برنامه:20 دقیقه

ادامه سریال دلدادگان

تهیه کننده : ایرج محمدی – کارگردان : منوچهر هادی – بازیگران : مسعود رایگان ،مهرانه مهین ترابی ، پانته آ بهرام ، سامان صفاریان و ...

 • شروع برنامه:18:48:10
 • پایان برنامه: 18:52:04
 • طول برنامه:3 دقیقه

قاصد بهار

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:18:52:04
 • پایان برنامه: 18:53:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس زیر پای مادر

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:18:53:54
 • پایان برنامه: 18:55:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مردان سایه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:18:55:06
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:01:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:19:01:25
 • پایان برنامه: 19:01:48
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:19:01:48
 • پایان برنامه: 19:18:41
 • طول برنامه:16 دقیقه

سریال افسانه اوک نیو

کارگردان : لی بیونگ هون ، چوبی جئونگ کیو – بازیگران : جین سه یون ، گو سو ، جانگ جون هو – محصول کشور کره جنوبی

 • شروع برنامه:19:18:41
 • پایان برنامه: 19:23:44
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:19:23:44
 • پایان برنامه: 19:52:13
 • طول برنامه:28 دقیقه

ادامه سریال افسانه اوک نیو

کارگردان : لی بیونگ هون ، چوبی جئونگ کیو – بازیگران : جین سه یون ، گو سو ، جانگ جون هو – محصول کشور کره جنوبی

 • شروع برنامه:19:52:13
 • پایان برنامه: 19:52:24
 • طول برنامه:

نشان شبکه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:19:52:24
 • پایان برنامه: 19:55:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ دلی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:19:55:41
 • پایان برنامه: 19:56:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:19:56:51
 • پایان برنامه: 19:57:24
 • طول برنامه:

یا ذالأسماء الحسنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:24
 • پایان برنامه: 20:01:44
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت سوره ابراهیم (آیات 37 الی 39 )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:01:44
 • پایان برنامه: 20:04:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:04:00
 • پایان برنامه: 20:08:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب 20:04

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:08:41
 • پایان برنامه: 20:10:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:20:10:17
 • پایان برنامه: 20:10:28
 • طول برنامه:

نشان شبکه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:20:10:28
 • پایان برنامه: 20:10:58
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:20:10:58
 • پایان برنامه: 20:11:21
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:20:11:21
 • پایان برنامه: 20:30:24
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال فوق سری

کارگردان : مهدی فخیم زاده – بازیگران : مهدی فخیم زاده ، حبیب دهقان نسب ، فرببا کوثری ، شقایق فراهانی و ...

 • شروع برنامه:20:30:24
 • پایان برنامه: 20:36:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:20:36:10
 • پایان برنامه: 21:06:06
 • طول برنامه:29 دقیقه

ادامه سریال فوق سری

کارگردان : مهدی فخیم زاده – بازیگران : مهدی فخیم زاده ، حبیب دهقان نسب ، فرببا کوثری ، شقایق فراهانی و ...

 • شروع برنامه:21:06:06
 • پایان برنامه: 21:06:20
 • طول برنامه:

نشان شبکه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:21:06:20
 • پایان برنامه: 21:07:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:21:07:30
 • پایان برنامه: 21:07:53
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:21:07:53
 • پایان برنامه: 21:25:38
 • طول برنامه:17 دقیقه

سریال علی البدل

تهیه کننده : الهام غفوری – کارگردان : سیروس مقدم – بازیگران : مهدی هاشمی ، مهدی فخیم زاده، محسن تنابنده ، احمد مهرانفر و ...

 • شروع برنامه:21:25:38
 • پایان برنامه: 21:30:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:21:30:42
 • پایان برنامه: 21:52:52
 • طول برنامه:22 دقیقه

ادامه سریال علی البدل

تهیه کننده : الهام غفوری – کارگردان : سیروس مقدم – بازیگران : مهدی هاشمی ، مهدی فخیم زاده، محسن تنابنده ، احمد مهرانفر و ...

 • شروع برنامه:21:52:52
 • پایان برنامه: 21:53:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس افسانه اوک نیو

کارگردان : لی بیونگ هون ، چوبی جئونگ کیو – بازیگران : جین سه یون ، گو سو ، جانگ جون هو – محصول کشور کره جنوبی

 • شروع برنامه:21:53:59
 • پایان برنامه: 21:54:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس پرستاران

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:21:54:59
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:01:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:22:01:20
 • پایان برنامه: 22:01:45
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:22:01:45
 • پایان برنامه: 22:16:24
 • طول برنامه:14 دقیقه

سریال خانه کوچک

تهیه کننده : مایکل لندون - بازیگران : مایکل لندون، ملیسا گلیبرت ، کارن گراسل و ... - سال تولید 1974-1983

 • شروع برنامه:22:16:24
 • پایان برنامه: 22:21:57
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:22:21:57
 • پایان برنامه: 22:50:47
 • طول برنامه:28 دقیقه

ادامه سریال خانه کوچک

تهیه کننده : مایکل لندون - بازیگران : مایکل لندون، ملیسا گلیبرت ، کارن گراسل و ... - سال تولید 1974-1983

 • شروع برنامه:22:50:47
 • پایان برنامه: 22:51:10
 • طول برنامه:

اعلام سه برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:22:51:10
 • پایان برنامه: 22:54:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ دردسرهای عظیم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:22:54:40
 • پایان برنامه: 22:55:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فوق سری

کارگردان : مهدی فخیم زاده – بازیگران : مهدی فخیم زاده ، حبیب دهقان نسب ، فرببا کوثری ، شقایق فراهانی و ...

 • شروع برنامه:22:55:53
 • پایان برنامه: 22:56:42
 • طول برنامه:

آنونس غیر علنی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:22:56:42
 • پایان برنامه: 22:59:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ چتر بردار

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:22:59:36
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:

نشان شبکه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:01:00
 • پایان برنامه: 23:01:22
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:01:22
 • پایان برنامه: 23:18:36
 • طول برنامه:17 دقیقه

سریال مرز جنون

کارگردان : دیوید فریزی. بازیگران : شان دویل. امی جانسون. هاق دیلون. محصول کانادا. سال 2008میلادی

 • شروع برنامه:23:18:36
 • پایان برنامه: 23:24:16
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:24:16
 • پایان برنامه: 23:44:06
 • طول برنامه:19 دقیقه

ادامه سریال مرز جنون

کارگردان : دیوید فریزی. بازیگران : شان دویل. امی جانسون. هاق دیلون. محصول کانادا. سال 2008میلادی

 • شروع برنامه:23:44:06
 • پایان برنامه: 23:44:29
 • طول برنامه:

اعلام سه برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:44:29
 • پایان برنامه: 23:55:43
 • طول برنامه:11 دقیقه

هنر دستان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:55:43
 • پایان برنامه: 23:57:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس زیر پای مادر

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:57:33
 • پایان برنامه: 23:58:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس دختر امپراطور

تماشا را به تماشا بنشینید