جدول پخش

شبکه تماشا
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:00:23
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:00:00:23
 • پایان برنامه: 00:41:57
 • طول برنامه:41 دقیقه

سریال عروس تاریکی قسمت 1

کارگردان : محمود معظمی – بازیگران : رضا کیانیان ، رویا نونهالی ، نرگس محمدی ، مهدی سلوکی و ...

 • شروع برنامه:00:41:57
 • پایان برنامه: 00:42:36
 • طول برنامه:

وله سرزمین ماندگار

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:00:42:36
 • پایان برنامه: 00:43:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس یادآوری

تهیه کننده : احمد زالی – کارگردان : حجت قاسم زاده اصل - بازیگران: فرهاد قائمیان ، امیر آقایی ، مهران احمدی ، ثریا قاسمی و ...

 • شروع برنامه:00:43:52
 • پایان برنامه: 00:48:05
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ گمونم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:00:48:05
 • پایان برنامه: 00:49:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس پایتخت دو

کارگردان : سیروس مقدم . بازیگران : محسن تنابنده ، ریما رامین فر ، احمد مهرانفر ، علیرضا خمسه و ...

 • شروع برنامه:00:49:15
 • پایان برنامه: 00:50:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس بازرس فویل

بازیگران : آنتونی هاول. شریل کمپل . کارگردان : جرمی سیبرستون. محصول انگلستان. سال2002

 • شروع برنامه:00:50:23
 • پایان برنامه: 00:58:41
 • طول برنامه:8 دقیقه

موسیقی فیلم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:00:58:41
 • پایان برنامه: 00:59:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس پرستاران

کارگردان : جو پرتر ، دی دریو ، ماری آن کارول – بازیگران : تامی مکینتاش ، جودیت مک گراف و ... – سال تولید 1998-2009

 • شروع برنامه:00:59:44
 • پایان برنامه: 01:00:07
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:01:00:07
 • پایان برنامه: 01:19:32
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال افسانه اوک نیو قسمت 55

کارگردان : لی بیونگ هون ، چوبی جئونگ کیو – بازیگران : جین سه یون ، گو سو ، جانگ جون هو – محصول کشور کره جنوبی

 • شروع برنامه:01:19:32
 • پایان برنامه: 01:23:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:01:23:18
 • پایان برنامه: 01:25:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی بخش اضافه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:01:25:17
 • پایان برنامه: 01:44:15
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه سریال افسانه اوک نیو

کارگردان : لی بیونگ هون ، چوبی جئونگ کیو – بازیگران : جین سه یون ، گو سو ، جانگ جون هو – محصول کشور کره جنوبی

 • شروع برنامه:01:44:15
 • پایان برنامه: 01:44:29
 • طول برنامه:

نشان شبکه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:01:44:29
 • پایان برنامه: 01:49:41
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:01:49:41
 • پایان برنامه: 01:50:37
 • طول برنامه:

آنونس تعبیر وارونه یک رویا

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:01:50:37
 • پایان برنامه: 01:59:37
 • طول برنامه:9 دقیقه

سکانس تماشایی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:01:59:37
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:26:13
 • طول برنامه:26 دقیقه

سریال یادآوری قسمت 8

تهیه کننده : احمد زالی – کارگردان : حجت قاسم زاده اصل - بازیگران: فرهاد قائمیان ، امیر آقایی ، مهران احمدی ، ثریا قاسمی و ...

 • شروع برنامه:02:26:13
 • پایان برنامه: 02:31:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:02:31:15
 • پایان برنامه: 02:52:18
 • طول برنامه:21 دقیقه

ادامه سریال یادآوری قسمت 8

تهیه کننده : احمد زالی – کارگردان : حجت قاسم زاده اصل - بازیگران: فرهاد قائمیان ، امیر آقایی ، مهران احمدی ، ثریا قاسمی و ...

 • شروع برنامه:02:52:18
 • پایان برنامه: 02:54:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجا ایران است

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:02:54:05
 • پایان برنامه: 02:55:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس دختر امپراطور

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:02:55:17
 • پایان برنامه: 02:58:17
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ معمای شاه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:02:58:17
 • پایان برنامه: 02:59:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس پایتخت دو

کارگردان : سیروس مقدم . بازیگران : محسن تنابنده ، ریما رامین فر ، احمد مهرانفر ، علیرضا خمسه و ...

 • شروع برنامه:02:59:27
 • پایان برنامه: 02:59:37
 • طول برنامه:

دیدنیهای تهران

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:02:59:37
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:16:32
 • طول برنامه:16 دقیقه

سریال شیوع قسمت 10

تهیه کننده : بیژن شیرمرز. امیر مسعود نراقی پور. کارگردان : محمود معظمی. بازیگران : عبدالرضا اکبری. لاله اسکندری. سید مهرداد ضیایی و.....

 • شروع برنامه:03:16:32
 • پایان برنامه: 03:21:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:03:21:34
 • پایان برنامه: 03:47:36
 • طول برنامه:26 دقیقه

ادامه سریال شیوع قسمت 10

تهیه کننده : بیژن شیرمرز. امیر مسعود نراقی پور. کارگردان : محمود معظمی. بازیگران : عبدالرضا اکبری. لاله اسکندری. سید مهرداد ضیایی و.....

 • شروع برنامه:03:47:36
 • پایان برنامه: 03:47:47
 • طول برنامه:

نشان شبکه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:03:47:47
 • پایان برنامه: 03:50:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

اینجا ایران است

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:03:50:55
 • پایان برنامه: 03:51:19
 • طول برنامه:

نشان شبکه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:03:51:19
 • پایان برنامه: 03:52:15
 • طول برنامه:

یا ذالأسماء الحسنی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:03:52:15
 • پایان برنامه: 03:55:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

فرازی از سخن

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:03:55:59
 • پایان برنامه: 04:01:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت سوره انعام (آیات 161 الی آخر)

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:04:01:00
 • پایان برنامه: 04:05:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح = 04:01

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:04:05:41
 • پایان برنامه: 04:07:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:04:07:17
 • پایان برنامه: 04:08:02
 • طول برنامه:

وله سرزمین ماندگار

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:04:08:02
 • پایان برنامه: 04:08:25
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:04:08:25
 • پایان برنامه: 04:29:24
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال بازرس فویل قسمت 24

بازیگران : آنتونی هاول. شریل کمپل . کارگردان : جرمی سیبرستون. محصول انگلستان. سال2002

 • شروع برنامه:04:29:24
 • پایان برنامه: 04:34:27
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:04:34:27
 • پایان برنامه: 04:57:57
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه سریال بازرس فویل قسمت 24

بازیگران : آنتونی هاول. شریل کمپل . کارگردان : جرمی سیبرستون. محصول انگلستان. سال2002

 • شروع برنامه:04:57:57
 • پایان برنامه: 04:58:11
 • طول برنامه:

نشان شبکه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:04:58:11
 • پایان برنامه: 04:59:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله سرزمین ماندگار

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:04:59:37
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:38:47
 • طول برنامه:38 دقیقه

سریال پرستاران قسمت 43

کارگردان : جو پرتر ، دی دریو ، ماری آن کارول – بازیگران : تامی مکینتاش ، جودیت مک گراف و ... – سال تولید 1998-2009

 • شروع برنامه:05:38:47
 • پایان برنامه: 05:39:37
 • طول برنامه:

اینجا ایران است

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:05:39:37
 • پایان برنامه: 05:40:33
 • طول برنامه:

آنونس تعبیر وارونه یک رویا

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:05:40:33
 • پایان برنامه: 05:43:11
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ آقا و خانم سنگی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:05:43:11
 • پایان برنامه: 05:44:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس پایتخت دو

کارگردان : سیروس مقدم . بازیگران : محسن تنابنده ، ریما رامین فر ، احمد مهرانفر ، علیرضا خمسه و ...

 • شروع برنامه:05:44:21
 • پایان برنامه: 05:59:37
 • طول برنامه:15 دقیقه

گلستان نگارستان ایران

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:05:59:37
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:23:18
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال عروس تاریکی قسمت 1

کارگردان : محمود معظمی – بازیگران : رضا کیانیان ، رویا نونهالی ، نرگس محمدی ، مهدی سلوکی و ...

 • شروع برنامه:06:23:18
 • پایان برنامه: 06:25:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:06:25:45
 • پایان برنامه: 06:44:01
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه سریال عروس تاریکی قسمت 1

کارگردان : محمود معظمی – بازیگران : رضا کیانیان ، رویا نونهالی ، نرگس محمدی ، مهدی سلوکی و ...

 • شروع برنامه:06:44:01
 • پایان برنامه: 06:45:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجا ایران است

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:06:45:13
 • پایان برنامه: 06:46:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس یادآوری

تهیه کننده : احمد زالی – کارگردان : حجت قاسم زاده اصل - بازیگران: فرهاد قائمیان ، امیر آقایی ، مهران احمدی ، ثریا قاسمی و ...

 • شروع برنامه:06:46:29
 • پایان برنامه: 06:50:29
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ سریال دردسرهای عظیم دو

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:06:50:29
 • پایان برنامه: 06:51:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس پایتخت دو

کارگردان : سیروس مقدم . بازیگران : محسن تنابنده ، ریما رامین فر ، احمد مهرانفر ، علیرضا خمسه و ...

 • شروع برنامه:06:51:39
 • پایان برنامه: 06:52:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس بازرس فویل

بازیگران : آنتونی هاول. شریل کمپل . کارگردان : جرمی سیبرستون. محصول انگلستان. سال2002

 • شروع برنامه:06:52:47
 • پایان برنامه: 06:58:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

موسیقی فیلم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:06:58:34
 • پایان برنامه: 06:59:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس پرستاران

کارگردان : جو پرتر ، دی دریو ، ماری آن کارول – بازیگران : تامی مکینتاش ، جودیت مک گراف و ... – سال تولید 1998-2009

 • شروع برنامه:06:59:37
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:19:25
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال افسانه اوک نیو قسمت 55

کارگردان : لی بیونگ هون ، چوبی جئونگ کیو – بازیگران : جین سه یون ، گو سو ، جانگ جون هو – محصول کشور کره جنوبی

 • شروع برنامه:07:19:25
 • پایان برنامه: 07:22:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:07:22:23
 • پایان برنامه: 07:41:21
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه سریال افسانه اوک نیو قسمت 55

کارگردان : لی بیونگ هون ، چوبی جئونگ کیو – بازیگران : جین سه یون ، گو سو ، جانگ جون هو – محصول کشور کره جنوبی

 • شروع برنامه:07:41:21
 • پایان برنامه: 07:41:44
 • طول برنامه:

اعلام سه برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:07:41:44
 • پایان برنامه: 07:45:14
 • طول برنامه:3 دقیقه

قاصد بهار

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:07:45:14
 • پایان برنامه: 07:53:15
 • طول برنامه:8 دقیقه

کلیپ سرزمین آسمانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:07:53:15
 • پایان برنامه: 07:54:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس عروس تاریکی

کارگردان : محمود معظمی – بازیگران : رضا کیانیان ، رویا نونهالی ، نرگس محمدی ، مهدی سلوکی و ...

 • شروع برنامه:07:54:32
 • پایان برنامه: 07:55:17
 • طول برنامه:

آنونس شیوع

تهیه کننده : بیژن شیرمرز. امیر مسعود نراقی پور. کارگردان : محمود معظمی. بازیگران : عبدالرضا اکبری. لاله اسکندری. سید مهرداد ضیایی و.....

 • شروع برنامه:07:55:17
 • پایان برنامه: 07:57:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ جاده قدیم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:07:57:45
 • پایان برنامه: 08:00:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:08:00:10
 • پایان برنامه: 08:01:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:08:01:10
 • پایان برنامه: 08:01:33
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:08:01:33
 • پایان برنامه: 08:27:46
 • طول برنامه:26 دقیقه

سریال یادآوری قسمت 8

تهیه کننده : احمد زالی – کارگردان : حجت قاسم زاده اصل - بازیگران: فرهاد قائمیان ، امیر آقایی ، مهران احمدی ، ثریا قاسمی و ...

 • شروع برنامه:08:27:46
 • پایان برنامه: 08:32:56
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:08:32:56
 • پایان برنامه: 08:53:59
 • طول برنامه:21 دقیقه

ادامه سریال یادآوری قسمت 8

تهیه کننده : احمد زالی – کارگردان : حجت قاسم زاده اصل - بازیگران: فرهاد قائمیان ، امیر آقایی ، مهران احمدی ، ثریا قاسمی و ...

 • شروع برنامه:08:53:59
 • پایان برنامه: 08:55:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس عروس تاریکی

کارگردان : محمود معظمی – بازیگران : رضا کیانیان ، رویا نونهالی ، نرگس محمدی ، مهدی سلوکی و ...

 • شروع برنامه:08:55:16
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:09:01:00
 • پایان برنامه: 09:01:25
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:09:01:25
 • پایان برنامه: 09:17:57
 • طول برنامه:16 دقیقه

سریال شیوع قسمت 10

تهیه کننده : بیژن شیرمرز. امیر مسعود نراقی پور. کارگردان : محمود معظمی. بازیگران : عبدالرضا اکبری. لاله اسکندری. سید مهرداد ضیایی و.....

 • شروع برنامه:09:17:57
 • پایان برنامه: 09:23:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:09:23:35
 • پایان برنامه: 09:49:37
 • طول برنامه:26 دقیقه

ادامه سریال شیوع قسمت 10

تهیه کننده : بیژن شیرمرز. امیر مسعود نراقی پور. کارگردان : محمود معظمی. بازیگران : عبدالرضا اکبری. لاله اسکندری. سید مهرداد ضیایی و.....

 • شروع برنامه:09:49:37
 • پایان برنامه: 09:54:19
 • طول برنامه:4 دقیقه

قاصد بهار

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:09:54:19
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:00:30
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:10:00:30
 • پایان برنامه: 10:02:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

صدای مخاطب

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:10:02:30
 • پایان برنامه: 10:03:00
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:10:03:00
 • پایان برنامه: 10:03:19
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:10:03:19
 • پایان برنامه: 10:24:18
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال بازرس فویل قسمت 24

بازیگران : آنتونی هاول. شریل کمپل . کارگردان : جرمی سیبرستون. محصول انگلستان. سال2002

 • شروع برنامه:10:24:18
 • پایان برنامه: 10:29:38
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:10:29:38
 • پایان برنامه: 10:53:08
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه سریال بازرس فویل قسمت 24

بازیگران : آنتونی هاول. شریل کمپل . کارگردان : جرمی سیبرستون. محصول انگلستان. سال2002

 • شروع برنامه:10:53:08
 • پایان برنامه: 10:54:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس عروس تاریکی

کارگردان : محمود معظمی – بازیگران : رضا کیانیان ، رویا نونهالی ، نرگس محمدی ، مهدی سلوکی و ...

 • شروع برنامه:10:54:25
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:30
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:11:00:30
 • پایان برنامه: 11:00:58
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:11:00:58
 • پایان برنامه: 11:20:53
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال پرستاران قسمت 43

کارگردان : جو پرتر ، دی دریو ، ماری آن کارول – بازیگران : تامی مکینتاش ، جودیت مک گراف و ... – سال تولید 1998-2009

 • شروع برنامه:11:20:53
 • پایان برنامه: 11:26:31
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:11:26:31
 • پایان برنامه: 11:45:23
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه سریال پرستاران قسمت 43

کارگردان : جو پرتر ، دی دریو ، ماری آن کارول – بازیگران : تامی مکینتاش ، جودیت مک گراف و ... – سال تولید 1998-2009

 • شروع برنامه:11:45:23
 • پایان برنامه: 11:45:46
 • طول برنامه:

نشان شبکه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:11:45:46
 • پایان برنامه: 11:50:47
 • طول برنامه:5 دقیقه

اصفهان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:11:50:47
 • پایان برنامه: 11:51:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس پایتخت دو

کارگردان : سیروس مقدم . بازیگران : محسن تنابنده ، ریما رامین فر ، احمد مهرانفر ، علیرضا خمسه و ...

 • شروع برنامه:11:51:57
 • پایان برنامه: 11:53:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس عملیات ویژه نجات

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:11:53:09
 • پایان برنامه: 11:54:05
 • طول برنامه:

آنونس تعبیر وارونه یک رویا

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:11:54:05
 • پایان برنامه: 11:54:40
 • طول برنامه:

اینجا ایران است

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:11:54:40
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:00:30
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:12:00:30
 • پایان برنامه: 12:00:53
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:12:00:53
 • پایان برنامه: 12:24:11
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال عروس تاریکی قسمت 1

کارگردان : محمود معظمی – بازیگران : رضا کیانیان ، رویا نونهالی ، نرگس محمدی ، مهدی سلوکی و ...

 • شروع برنامه:12:24:11
 • پایان برنامه: 12:29:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:12:29:35
 • پایان برنامه: 12:47:51
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه سریال عروس تاریکی قسمت 1

کارگردان : محمود معظمی – بازیگران : رضا کیانیان ، رویا نونهالی ، نرگس محمدی ، مهدی سلوکی و ...

 • شروع برنامه:12:47:51
 • پایان برنامه: 12:48:16
 • طول برنامه:

نشان شبکه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:12:48:16
 • پایان برنامه: 12:52:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

نمایی از ایران

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:12:52:48
 • پایان برنامه: 12:53:12
 • طول برنامه:

نشان شبکه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:12:53:12
 • پایان برنامه: 12:54:09
 • طول برنامه:

مولانا ا...

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:12:54:09
 • پایان برنامه: 12:56:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

فرازی از سخن

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:12:56:30
 • پایان برنامه: 13:02:44
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت سوره آل عمران (آیات 144 تا 148)

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:13:02:44
 • پایان برنامه: 13:05:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای رهبری

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:13:05:00
 • پایان برنامه: 13:09:43
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر = 13:05

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:13:09:43
 • پایان برنامه: 13:11:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:13:11:19
 • پایان برنامه: 13:11:44
 • طول برنامه:

نشان شبکه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:13:11:44
 • پایان برنامه: 13:12:14
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:13:12:14
 • پایان برنامه: 13:12:37
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:13:12:37
 • پایان برنامه: 13:32:02
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال افسانه اوک نیو قسمت 55

کارگردان : لی بیونگ هون ، چوبی جئونگ کیو – بازیگران : جین سه یون ، گو سو ، جانگ جون هو – محصول کشور کره جنوبی

 • شروع برنامه:13:32:02
 • پایان برنامه: 13:37:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:13:37:33
 • پایان برنامه: 13:56:31
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه سریال افسانه اوک نیو قسمت 55

کارگردان : لی بیونگ هون ، چوبی جئونگ کیو – بازیگران : جین سه یون ، گو سو ، جانگ جون هو – محصول کشور کره جنوبی

 • شروع برنامه:13:56:31
 • پایان برنامه: 13:59:49
 • طول برنامه:3 دقیقه

آبادان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:13:59:49
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:

نشان شبکه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:14:01:00
 • پایان برنامه: 14:01:23
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:14:01:23
 • پایان برنامه: 14:27:36
 • طول برنامه:26 دقیقه

سریال یادآوری قسمت 8

تهیه کننده : احمد زالی – کارگردان : حجت قاسم زاده اصل - بازیگران: فرهاد قائمیان ، امیر آقایی ، مهران احمدی ، ثریا قاسمی و ...

 • شروع برنامه:14:27:36
 • پایان برنامه: 14:32:54
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:14:32:54
 • پایان برنامه: 14:53:57
 • طول برنامه:21 دقیقه

ادامه سریال یادآوری قسمت 8

تهیه کننده : احمد زالی – کارگردان : حجت قاسم زاده اصل - بازیگران: فرهاد قائمیان ، امیر آقایی ، مهران احمدی ، ثریا قاسمی و ...

 • شروع برنامه:14:53:57
 • پایان برنامه: 14:54:20
 • طول برنامه:

اعلام سه برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:14:54:20
 • پایان برنامه: 14:59:36
 • طول برنامه:5 دقیقه

آذربایجان غربی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:14:59:36
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:

نشان شبکه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:00:40
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:15:00:40
 • پایان برنامه: 15:00:59
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:15:00:59
 • پایان برنامه: 15:17:31
 • طول برنامه:16 دقیقه

سریال شیوع قسمت 10

تهیه کننده : بیژن شیرمرز. امیر مسعود نراقی پور. کارگردان : محمود معظمی. بازیگران : عبدالرضا اکبری. لاله اسکندری. سید مهرداد ضیایی و.....

 • شروع برنامه:15:17:31
 • پایان برنامه: 15:22:55
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:15:22:55
 • پایان برنامه: 15:48:57
 • طول برنامه:26 دقیقه

ادامه سریال شیوع قسمت 10

تهیه کننده : بیژن شیرمرز. امیر مسعود نراقی پور. کارگردان : محمود معظمی. بازیگران : عبدالرضا اکبری. لاله اسکندری. سید مهرداد ضیایی و.....

 • شروع برنامه:15:48:57
 • پایان برنامه: 15:50:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس پایتخت دو

کارگردان : سیروس مقدم . بازیگران : محسن تنابنده ، ریما رامین فر ، احمد مهرانفر ، علیرضا خمسه و ...

 • شروع برنامه:15:50:07
 • پایان برنامه: 15:52:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ زعفرانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:15:52:06
 • پایان برنامه: 15:53:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس عروس تاریکی

کارگردان : محمود معظمی – بازیگران : رضا کیانیان ، رویا نونهالی ، نرگس محمدی ، مهدی سلوکی و ...

 • شروع برنامه:15:53:23
 • پایان برنامه: 15:54:19
 • طول برنامه:

آنونس تعبیر وارونه یک رویا

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:15:54:19
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:00:40
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:16:00:40
 • پایان برنامه: 16:01:03
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:16:01:03
 • پایان برنامه: 16:22:02
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال بازرس فویل قسمت 24

بازیگران : آنتونی هاول. شریل کمپل . کارگردان : جرمی سیبرستون. محصول انگلستان. سال2002

 • شروع برنامه:16:22:02
 • پایان برنامه: 16:27:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:16:27:20
 • پایان برنامه: 16:50:50
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه سریال بازرس فویل قسمت 24

بازیگران : آنتونی هاول. شریل کمپل . کارگردان : جرمی سیبرستون. محصول انگلستان. سال2002

 • شروع برنامه:16:50:50
 • پایان برنامه: 16:54:36
 • طول برنامه:3 دقیقه

کرمانشاه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:16:54:36
 • پایان برنامه: 16:59:37
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:16:59:37
 • پایان برنامه: 17:00:07
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:17:00:07
 • پایان برنامه: 17:00:25
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:17:00:25
 • پایان برنامه: 17:29:26
 • طول برنامه:29 دقیقه

سریال پایتخت دو قسمت 11

کارگردان : سیروس مقدم . بازیگران : محسن تنابنده ، ریما رامین فر ، احمد مهرانفر ، علیرضا خمسه و ...

 • شروع برنامه:17:29:26
 • پایان برنامه: 17:35:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:17:35:05
 • پایان برنامه: 18:04:02
 • طول برنامه:28 دقیقه

ادامه سریال پایتخت دو قسمت 11

کارگردان : سیروس مقدم . بازیگران : محسن تنابنده ، ریما رامین فر ، احمد مهرانفر ، علیرضا خمسه و ...

 • شروع برنامه:18:04:02
 • پایان برنامه: 18:04:13
 • طول برنامه:

نشان شبکه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:18:04:13
 • پایان برنامه: 18:04:43
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:18:04:43
 • پایان برنامه: 18:04:59
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:18:04:59
 • پایان برنامه: 18:28:17
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال عروس تاریکی قسمت 1

کارگردان : محمود معظمی – بازیگران : رضا کیانیان ، رویا نونهالی ، نرگس محمدی ، مهدی سلوکی و ...

 • شروع برنامه:18:28:17
 • پایان برنامه: 18:33:52
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:18:33:52
 • پایان برنامه: 18:52:08
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه سریال عروس تاریکی قسمت 1

کارگردان : محمود معظمی – بازیگران : رضا کیانیان ، رویا نونهالی ، نرگس محمدی ، مهدی سلوکی و ...

 • شروع برنامه:18:52:08
 • پایان برنامه: 18:57:07
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:18:57:07
 • پایان برنامه: 18:57:37
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:18:57:37
 • پایان برنامه: 18:58:00
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:18:58:00
 • پایان برنامه: 19:19:05
 • طول برنامه:21 دقیقه

سریال افسانه اوک نیو قسمت 56

کارگردان : لی بیونگ هون ، چوبی جئونگ کیو – بازیگران : جین سه یون ، گو سو ، جانگ جون هو – محصول کشور کره جنوبی

 • شروع برنامه:19:19:05
 • پایان برنامه: 19:23:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:19:23:50
 • پایان برنامه: 19:48:08
 • طول برنامه:24 دقیقه

ادامه سریال افسانه اوک نیو قسمت 56

کارگردان : لی بیونگ هون ، چوبی جئونگ کیو – بازیگران : جین سه یون ، گو سو ، جانگ جون هو – محصول کشور کره جنوبی

 • شروع برنامه:19:48:08
 • پایان برنامه: 19:53:36
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:19:53:36
 • پایان برنامه: 19:54:06
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:19:54:06
 • پایان برنامه: 19:54:29
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:19:54:29
 • پایان برنامه: 20:42:34
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال یادآوری قسمت 9

تهیه کننده : احمد زالی – کارگردان : حجت قاسم زاده اصل - بازیگران: فرهاد قائمیان ، امیر آقایی ، مهران احمدی ، ثریا قاسمی و ...

 • شروع برنامه:20:42:34
 • پایان برنامه: 20:42:45
 • طول برنامه:

نشان شبکه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:20:42:45
 • پایان برنامه: 20:43:00
 • طول برنامه:

یا ذالأسماء الحسنی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:20:43:00
 • پایان برنامه: 20:47:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب = 20:43

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:20:47:41
 • پایان برنامه: 20:49:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:20:49:17
 • پایان برنامه: 20:53:47
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ هوای حرم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:20:53:47
 • پایان برنامه: 20:59:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:20:59:10
 • پایان برنامه: 20:59:40
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:20:59:40
 • پایان برنامه: 21:00:04
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:21:00:04
 • پایان برنامه: 21:20:20
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال شیوع قسمت 11

تهیه کننده : بیژن شیرمرز. امیر مسعود نراقی پور. کارگردان : محمود معظمی. بازیگران : عبدالرضا اکبری. لاله اسکندری. سید مهرداد ضیایی و.....

 • شروع برنامه:21:20:20
 • پایان برنامه: 21:25:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:21:25:59
 • پایان برنامه: 21:46:16
 • طول برنامه:20 دقیقه

ادامه سریال شیوع قسمت 11

تهیه کننده : بیژن شیرمرز. امیر مسعود نراقی پور. کارگردان : محمود معظمی. بازیگران : عبدالرضا اکبری. لاله اسکندری. سید مهرداد ضیایی و.....

 • شروع برنامه:21:46:16
 • پایان برنامه: 21:46:41
 • طول برنامه:

نشان شبکه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:21:46:41
 • پایان برنامه: 21:51:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

پایین تر از ابرها

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:21:51:40
 • پایان برنامه: 21:52:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس عروس تاریکی

کارگردان : محمود معظمی – بازیگران : رضا کیانیان ، رویا نونهالی ، نرگس محمدی ، مهدی سلوکی و ...

 • شروع برنامه:21:52:57
 • پایان برنامه: 21:58:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ تنهایی لیلا

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:21:58:01
 • پایان برنامه: 21:59:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس پایتخت دو

کارگردان : سیروس مقدم . بازیگران : محسن تنابنده ، ریما رامین فر ، احمد مهرانفر ، علیرضا خمسه و ...

 • شروع برنامه:21:59:11
 • پایان برنامه: 21:59:49
 • طول برنامه:

وله سرزمین ماندگار

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:21:59:49
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:

نشان شبکه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:00:50
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:22:00:50
 • پایان برنامه: 22:01:13
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:22:01:13
 • پایان برنامه: 22:25:12
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال بازرس فویل قسمت 25

بازیگران : آنتونی هاول. شریل کمپل . کارگردان : جرمی سیبرستون. محصول انگلستان. سال2002

 • شروع برنامه:22:25:12
 • پایان برنامه: 22:29:52
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:22:29:52
 • پایان برنامه: 22:50:42
 • طول برنامه:20 دقیقه

ادامه سریال بازرس فویل قسمت 25

بازیگران : آنتونی هاول. شریل کمپل . کارگردان : جرمی سیبرستون. محصول انگلستان. سال2002

 • شروع برنامه:22:50:42
 • پایان برنامه: 22:55:07
 • طول برنامه:4 دقیقه

اینجا ایران است

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:22:55:07
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:30
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:00:30
 • پایان برنامه: 23:00:53
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:00:53
 • پایان برنامه: 23:17:22
 • طول برنامه:16 دقیقه

سریال پرستاران قسمت 43

کارگردان : جو پرتر ، دی دریو ، ماری آن کارول – بازیگران : تامی مکینتاش ، جودیت مک گراف و ... – سال تولید 1998-2009

 • شروع برنامه:23:17:22
 • پایان برنامه: 23:22:14
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:22:14
 • پایان برنامه: 23:43:44
 • طول برنامه:21 دقیقه

ادامه سریال پرستاران قسمت 44

کارگردان : جو پرتر ، دی دریو ، ماری آن کارول – بازیگران : تامی مکینتاش ، جودیت مک گراف و ... – سال تولید 1998-2009

 • شروع برنامه:23:43:44
 • پایان برنامه: 23:44:09
 • طول برنامه:

نشان شبکه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:44:09
 • پایان برنامه: 23:51:56
 • طول برنامه:7 دقیقه

خوزستان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:51:56
 • پایان برنامه: 23:53:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس پایتخت دو

کارگردان : سیروس مقدم . بازیگران : محسن تنابنده ، ریما رامین فر ، احمد مهرانفر ، علیرضا خمسه و ...

 • شروع برنامه:23:53:06
 • پایان برنامه: 23:54:02
 • طول برنامه:

آنونس تعبیر وارونه یک رویا

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:54:02
 • پایان برنامه: 23:57:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ خاتون

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:57:10
 • پایان برنامه: 23:57:55
 • طول برنامه:

آنونس شیوع

تهیه کننده : بیژن شیرمرز. امیر مسعود نراقی پور. کارگردان : محمود معظمی. بازیگران : عبدالرضا اکبری. لاله اسکندری. سید مهرداد ضیایی و.....

 • شروع برنامه:23:57:55
 • پایان برنامه: 23:59:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس یادآوری

تهیه کننده : احمد زالی – کارگردان : حجت قاسم زاده اصل - بازیگران: فرهاد قائمیان ، امیر آقایی ، مهران احمدی ، ثریا قاسمی و ...

 • شروع برنامه:23:59:11
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:

وله سرزمین ماندگار

توضیحات برنامه درج نشده است.