جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

شبکه تماشا
 • شروع برنامه:00:00:23
 • پایان برنامه: 00:45:54
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال کیمیا

کارگردان : جواد افشار . تهیه کننده : محمد رضا شفیعی . بازیگران : مهراوه شریفی نیا. آزیتا حاجیان . حسن پورشیرازی

 • شروع برنامه:00:46:38
 • پایان برنامه: 00:58:27
 • طول برنامه:11 دقیقه

کمدی کلاسیک

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:37:35
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال دو دوست

کارگردان : ایم تائه وو. بازیگران : چونگ جونگ میونگ. لی سانگ یون . محصول سال2011 کره جنوبی

 • شروع برنامه:01:42:53
 • پایان برنامه: 01:52:44
 • طول برنامه:9 دقیقه

پنج دری

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:01:54:03
 • پایان برنامه: 01:59:38
 • طول برنامه:5 دقیقه

مستند یاسوج

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:02:00:01
 • پایان برنامه: 02:43:28
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال معراجی ها

کارگردان : مسعود ده نمکی – بازیگران " رضا رویگری ، نیما شاهرخ شاهی ، بهاره افشاری ، علی صادقی و ...

 • شروع برنامه:02:46:41
 • پایان برنامه: 02:59:37
 • طول برنامه:12 دقیقه

گلستان نگارستان ایران

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:45:09
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال سایه بان

کارگردان : جمشید و نوید محمودی - بازیگران : امین تارخ ، هستی مهدوی ، مجتبی پیرزاده و

 • شروع برنامه:03:49:03
 • پایان برنامه: 03:57:15
 • طول برنامه:8 دقیقه

جایی که نمی شناختیم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:39:47
 • طول برنامه:39 دقیقه

سریال داستان بروسلی

بازیگران : دنی چان . میشل لانگ . ری پارک. محصول سال2008

 • شروع برنامه:04:41:51
 • پایان برنامه: 04:48:05
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت سوره آل عمران (آیات 144 تا 148)

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:05:00:02
 • پایان برنامه: 05:41:53
 • طول برنامه:41 دقیقه

هشدار برای کبرا 11

بازیگران : اردوغان آتالای ، تام بک ، یوهانس براندروپ – کشور سازنده : آلمان

 • شروع برنامه:05:42:16
 • پایان برنامه: 05:52:30
 • طول برنامه:10 دقیقه

موسیقی فیلم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:45:31
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال کیمیا

کارگردان : جواد افشار . تهیه کننده : محمد رضا شفیعی . بازیگران : مهراوه شریفی نیا. آزیتا حاجیان . حسن پورشیرازی

 • شروع برنامه:06:45:54
 • پایان برنامه: 06:50:55
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:06:52:25
 • پایان برنامه: 06:58:35
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلیپ ایرانِ جان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:16:19
 • طول برنامه:16 دقیقه

سریال دو دوست

کارگردان : ایم تائه وو. بازیگران : چونگ جونگ میونگ. لی سانگ یون . محصول سال2011 کره جنوبی

 • شروع برنامه:07:17:21
 • پایان برنامه: 07:38:37
 • طول برنامه:21 دقیقه

ادامه سریال دو دوست

کارگردان : ایم تائه وو. بازیگران : چونگ جونگ میونگ. لی سانگ یون . محصول سال2011 کره جنوبی

 • شروع برنامه:07:39:00
 • پایان برنامه: 07:44:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

همین دیگه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:07:44:45
 • پایان برنامه: 07:57:48
 • طول برنامه:13 دقیقه

هنر دستان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:08:02:13
 • پایان برنامه: 08:21:42
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال معراجی ها

کارگردان : مسعود ده نمکی – بازیگران " رضا رویگری ، نیما شاهرخ شاهی ، بهاره افشاری ، علی صادقی و ...

 • شروع برنامه:08:22:38
 • پایان برنامه: 08:46:36
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه سریال معراجی ها

کارگردان : مسعود ده نمکی – بازیگران " رضا رویگری ، نیما شاهرخ شاهی ، بهاره افشاری ، علی صادقی و ...

 • شروع برنامه:09:01:48
 • پایان برنامه: 09:25:06
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال سایه بان

کارگردان : جمشید و نوید محمودی - بازیگران : امین تارخ ، هستی مهدوی ، مجتبی پیرزاده و

 • شروع برنامه:09:27:58
 • پایان برنامه: 09:49:49
 • طول برنامه:21 دقیقه

ادامه سریال سایه بان

کارگردان : جمشید و نوید محمودی - بازیگران : امین تارخ ، هستی مهدوی ، مجتبی پیرزاده و

 • شروع برنامه:10:01:33
 • پایان برنامه: 10:17:30
 • طول برنامه:15 دقیقه

سریال داستان بروسلی

بازیگران : دنی چان . میشل لانگ . ری پارک. محصول سال2008

 • شروع برنامه:10:21:18
 • پایان برنامه: 10:45:08
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه سریال داستان بروسلی

بازیگران : دنی چان . میشل لانگ . ری پارک. محصول سال2008

 • شروع برنامه:11:01:03
 • پایان برنامه: 11:21:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

هشدار برای کبرا 11

بازیگران : اردوغان آتالای ، تام بک ، یوهانس براندروپ – کشور سازنده : آلمان

 • شروع برنامه:11:25:23
 • پایان برنامه: 11:47:17
 • طول برنامه:21 دقیقه

ادامه هشدار برای کبرا 11

بازیگران : اردوغان آتالای ، تام بک ، یوهانس براندروپ – کشور سازنده : آلمان

 • شروع برنامه:12:01:53
 • پایان برنامه: 12:24:24
 • طول برنامه:22 دقیقه

سریال کیمیا

کارگردان : جواد افشار . تهیه کننده : محمد رضا شفیعی . بازیگران : مهراوه شریفی نیا. آزیتا حاجیان . حسن پورشیرازی

 • شروع برنامه:12:28:52
 • پایان برنامه: 12:51:52
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه سریال کیمیا

کارگردان : جواد افشار . تهیه کننده : محمد رضا شفیعی . بازیگران : مهراوه شریفی نیا. آزیتا حاجیان . حسن پورشیرازی

 • شروع برنامه:12:54:32
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:13:01:33
 • پایان برنامه: 13:08:06
 • طول برنامه:6 دقیقه

سریال دو دوست

کارگردان : ایم تائه وو. بازیگران : چونگ جونگ میونگ. لی سانگ یون . محصول سال2011 کره جنوبی

 • شروع برنامه:13:14:04
 • پایان برنامه: 13:23:50
 • طول برنامه:9 دقیقه

ادامه سریال دو دوست

کارگردان : ایم تائه وو. بازیگران : چونگ جونگ میونگ. لی سانگ یون . محصول سال2011 کره جنوبی

 • شروع برنامه:13:23:50
 • پایان برنامه: 13:29:08
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:13:29:08
 • پایان برنامه: 13:50:24
 • طول برنامه:21 دقیقه

ادامه سریال دو دوست

کارگردان : ایم تائه وو. بازیگران : چونگ جونگ میونگ. لی سانگ یون . محصول سال2011 کره جنوبی

 • شروع برنامه:13:54:22
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:14:00:53
 • پایان برنامه: 14:20:22
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال معراجی ها

کارگردان : مسعود ده نمکی – بازیگران " رضا رویگری ، نیما شاهرخ شاهی ، بهاره افشاری ، علی صادقی و ...

 • شروع برنامه:14:20:22
 • پایان برنامه: 14:25:37
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:14:25:37
 • پایان برنامه: 14:49:35
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه سریال معراجی ها

کارگردان : مسعود ده نمکی – بازیگران " رضا رویگری ، نیما شاهرخ شاهی ، بهاره افشاری ، علی صادقی و ...

 • شروع برنامه:15:01:14
 • پایان برنامه: 15:24:32
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال سایه بان

کارگردان : جمشید و نوید محمودی - بازیگران : امین تارخ ، هستی مهدوی ، مجتبی پیرزاده و

 • شروع برنامه:15:28:53
 • پایان برنامه: 15:50:44
 • طول برنامه:21 دقیقه

ادامه سریال سایه بان

کارگردان : جمشید و نوید محمودی - بازیگران : امین تارخ ، هستی مهدوی ، مجتبی پیرزاده و

 • شروع برنامه:16:01:43
 • پایان برنامه: 16:17:40
 • طول برنامه:15 دقیقه

سریال داستان بروسلی

بازیگران : دنی چان . میشل لانگ . ری پارک. محصول سال2008

 • شروع برنامه:16:20:38
 • پایان برنامه: 16:44:28
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه سریال داستان بروسلی

بازیگران : دنی چان . میشل لانگ . ری پارک. محصول سال2008

 • شروع برنامه:16:50:13
 • پایان برنامه: 16:55:32
 • طول برنامه:5 دقیقه

مستند یاسوج

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:17:01:08
 • پایان برنامه: 17:21:05
 • طول برنامه:19 دقیقه

هشدار برای کبرا 11

بازیگران : اردوغان آتالای ، تام بک ، یوهانس براندروپ – کشور سازنده : آلمان

 • شروع برنامه:17:25:17
 • پایان برنامه: 17:47:11
 • طول برنامه:21 دقیقه

ادامه هشدار برای کبرا 11

بازیگران : اردوغان آتالای ، تام بک ، یوهانس براندروپ – کشور سازنده : آلمان

 • شروع برنامه:18:01:08
 • پایان برنامه: 18:21:16
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال کیمیا

کارگردان : جواد افشار . تهیه کننده : محمد رضا شفیعی . بازیگران : مهراوه شریفی نیا. آزیتا حاجیان . حسن پورشیرازی

 • شروع برنامه:18:21:16
 • پایان برنامه: 18:26:24
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:18:26:24
 • پایان برنامه: 18:49:27
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه سریال کیمیا

کارگردان : جواد افشار . تهیه کننده : محمد رضا شفیعی . بازیگران : مهراوه شریفی نیا. آزیتا حاجیان . حسن پورشیرازی

 • شروع برنامه:18:52:15
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:19:02:08
 • پایان برنامه: 19:23:32
 • طول برنامه:21 دقیقه

سریال دو دوست

کارگردان : ایم تائه وو. بازیگران : چونگ جونگ میونگ. لی سانگ یون . محصول سال2011 کره جنوبی

 • شروع برنامه:19:27:58
 • پایان برنامه: 19:43:50
 • طول برنامه:15 دقیقه

ادامه سریال دو دوست

کارگردان : ایم تائه وو. بازیگران : چونگ جونگ میونگ. لی سانگ یون . محصول سال2011 کره جنوبی

 • شروع برنامه:19:52:42
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:20:01:53
 • پایان برنامه: 20:12:53
 • طول برنامه:11 دقیقه

سریال معراجی ها

کارگردان : مسعود ده نمکی – بازیگران " رضا رویگری ، نیما شاهرخ شاهی ، بهاره افشاری ، علی صادقی و ...

 • شروع برنامه:20:18:55
 • پایان برنامه: 20:39:45
 • طول برنامه:20 دقیقه

ادامه سریال معراجی ها

کارگردان : مسعود ده نمکی – بازیگران " رضا رویگری ، نیما شاهرخ شاهی ، بهاره افشاری ، علی صادقی و ...

 • شروع برنامه:20:39:45
 • پایان برنامه: 20:44:58
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:20:44:58
 • پایان برنامه: 20:58:05
 • طول برنامه:13 دقیقه

ادامه سریال معراجی ها

کارگردان : مسعود ده نمکی – بازیگران " رضا رویگری ، نیما شاهرخ شاهی ، بهاره افشاری ، علی صادقی و ...

 • شروع برنامه:20:58:05
 • پایان برنامه: 21:06:05
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:21:07:38
 • پایان برنامه: 21:29:07
 • طول برنامه:21 دقیقه

سریال سایه بان

کارگردان : جمشید و نوید محمودی - بازیگران : امین تارخ ، هستی مهدوی ، مجتبی پیرزاده و

 • شروع برنامه:21:29:07
 • پایان برنامه: 21:34:44
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:21:34:44
 • پایان برنامه: 21:57:31
 • طول برنامه:22 دقیقه

ادامه سریال سایه بان

کارگردان : جمشید و نوید محمودی - بازیگران : امین تارخ ، هستی مهدوی ، مجتبی پیرزاده و

 • شروع برنامه:21:57:31
 • پایان برنامه: 22:05:06
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:22:06:39
 • پایان برنامه: 22:23:39
 • طول برنامه:17 دقیقه

سریال داستان بروسلی

بازیگران : دنی چان . میشل لانگ . ری پارک. محصول سال2008

 • شروع برنامه:22:23:39
 • پایان برنامه: 22:29:38
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:22:29:38
 • پایان برنامه: 22:52:34
 • طول برنامه:22 دقیقه

ادامه سریال داستان بروسلی

بازیگران : دنی چان . میشل لانگ . ری پارک. محصول سال2008

 • شروع برنامه:22:54:46
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:01:08
 • پایان برنامه: 23:24:08
 • طول برنامه:23 دقیقه

هشدار برای کبرا 11

بازیگران : اردوغان آتالای ، تام بک ، یوهانس براندروپ – کشور سازنده : آلمان

 • شروع برنامه:23:28:42
 • پایان برنامه: 23:45:54
 • طول برنامه:17 دقیقه

ادامه هشدار برای کبرا 11

بازیگران : اردوغان آتالای ، تام بک ، یوهانس براندروپ – کشور سازنده : آلمان

 • شروع برنامه:23:52:15
 • پایان برنامه: 23:58:26
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلیپ انتظار یار

تماشا را به تماشا بنشینید