جدول پخش

شبکه تماشا
 • شروع برنامه:00:00:23
 • پایان برنامه: 00:51:26
 • طول برنامه:51 دقیقه

سریال گسل

تهیه کننده : محسن چگینی. کارگردان : علیرضا بذرافشان. بازیگران : بیژن امکانیان. سام درخشانی و.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:43:42
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال افسانه سه برادر

کارگردان : گائو شیشی - بازیگران : چن چیانبین  ، یو هوی  ، لو یی و یو گونگ‌گوانگ  - کشور تولید کننده : چین - سال تهیه : 2010

 • شروع برنامه:01:51:50
 • پایان برنامه: 01:58:53
 • طول برنامه:7 دقیقه

سکانس تماشایی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:46:49
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال پنچری

کارگردان : برزو نیک نژاد . بازیگران : یوسف تیموری . رضا داوود نژاد . مهران غفوریان و....تولید سال1396

 • شروع برنامه:02:50:08
 • پایان برنامه: 02:56:43
 • طول برنامه:6 دقیقه

سکانس تماشایی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:49:37
 • طول برنامه:49 دقیقه

سریال ماه و پلنگ

نویسنده : سعید مطلبی . کارگردان : احمد امینی . بازیگران : داریوش ارجمند . شاهرخ استخری . بیتا سحرخیز و.....محصول سال 1395

 • شروع برنامه:03:52:27
 • پایان برنامه: 03:59:37
 • طول برنامه:7 دقیقه

جایی که نمی شناختیم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:41:07
 • طول برنامه:41 دقیقه

سریال ایسان

کارگردان : لی‌بیونگ‌هون بازیگران : لی سئو جین . هان جی مین. محصول : کره جنوبی سال 2007 میلادی

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:35:44
 • طول برنامه:35 دقیقه

سریال خط هوایی شمال

کارگردان : یان وی یر . بازیگران : آدام بیچ . پاسکال هاتون و....محصول کشور کانادا. سال تولید 2012

 • شروع برنامه:05:36:07
 • پایان برنامه: 05:42:12
 • طول برنامه:6 دقیقه

سکانس تماشایی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:05:42:12
 • پایان برنامه: 05:56:34
 • طول برنامه:14 دقیقه

گلستان نگارستان ایران

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:51:03
 • طول برنامه:51 دقیقه

سریال گسل

تهیه کننده : محسن چگینی. کارگردان : علیرضا بذرافشان. بازیگران : بیژن امکانیان. سام درخشانی و.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:19:30
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال افسانه سه برادر

کارگردان : گائو شیشی - بازیگران : چن چیانبین  ، یو هوی  ، لو یی و یو گونگ‌گوانگ  - کشور تولید کننده : چین - سال تهیه : 2010

 • شروع برنامه:07:20:45
 • پایان برنامه: 07:44:57
 • طول برنامه:24 دقیقه

ادامه سریال افسانه سه برادر

کارگردان : گائو شیشی - بازیگران : چن چیانبین  ، یو هوی  ، لو یی و یو گونگ‌گوانگ  - کشور تولید کننده : چین - سال تهیه : 2010

 • شروع برنامه:08:01:03
 • پایان برنامه: 08:18:08
 • طول برنامه:17 دقیقه

سریال پنچری

کارگردان : برزو نیک نژاد . بازیگران : یوسف تیموری . رضا داوود نژاد . مهران غفوریان و....تولید سال1396

 • شروع برنامه:08:19:19
 • پایان برنامه: 08:49:03
 • طول برنامه:29 دقیقه

ادامه سریال پنچری

کارگردان : برزو نیک نژاد . بازیگران : یوسف تیموری . رضا داوود نژاد . مهران غفوریان و....تولید سال1396

 • شروع برنامه:09:00:53
 • پایان برنامه: 09:29:07
 • طول برنامه:28 دقیقه

سریال ماه و پلنگ

نویسنده : سعید مطلبی . کارگردان : احمد امینی . بازیگران : داریوش ارجمند . شاهرخ استخری . بیتا سحرخیز و.....محصول سال 1395

 • شروع برنامه:09:30:22
 • پایان برنامه: 09:48:27
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه سریال ماه و پلنگ

نویسنده : سعید مطلبی . کارگردان : احمد امینی . بازیگران : داریوش ارجمند . شاهرخ استخری . بیتا سحرخیز و.....محصول سال 1395

 • شروع برنامه:09:48:50
 • پایان برنامه: 10:00:38
 • طول برنامه:11 دقیقه

هم آهنگ

"جهت شرکت در مسابقه هم آهنگ گزینه مورد نظر را ارسال فرمایید گزینه 1 - مادرانه گزینه 2 - عمارت فرنگی گزینه 3 - امام علی (ع) شماره پیامک : 3000054 پیام رسان سروش: hamaahang_tamashtv@"

 • شروع برنامه:10:02:00
 • پایان برنامه: 10:24:24
 • طول برنامه:22 دقیقه

سریال ایسان

کارگردان : لی‌بیونگ‌هون بازیگران : لی سئو جین . هان جی مین. محصول : کره جنوبی سال 2007 میلادی

 • شروع برنامه:10:25:23
 • پایان برنامه: 10:44:06
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه سریال ایسان

کارگردان : لی‌بیونگ‌هون بازیگران : لی سئو جین . هان جی مین. محصول : کره جنوبی سال 2007 میلادی

 • شروع برنامه:10:52:55
 • پایان برنامه: 10:58:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ به طاها به یاسین

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:11:00:53
 • پایان برنامه: 11:18:10
 • طول برنامه:17 دقیقه

سریال خط هوایی شمال

کارگردان : یان وی یر . بازیگران : آدام بیچ . پاسکال هاتون و....محصول کشور کانادا. سال تولید 2012

 • شروع برنامه:11:19:09
 • پایان برنامه: 11:37:36
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه سریال خط هوایی شمال

کارگردان : یان وی یر . بازیگران : آدام بیچ . پاسکال هاتون و....محصول کشور کانادا. سال تولید 2012

 • شروع برنامه:11:46:32
 • پایان برنامه: 11:58:22
 • طول برنامه:11 دقیقه

هم آهنگ

"جهت شرکت در مسابقه هم آهنگ گزینه مورد نظر را ارسال فرمایید گزینه 1 - مادرانه گزینه 2 - عمارت فرنگی گزینه 3 - امام علی (ع) شماره پیامک : 3000054 پیام رسان سروش: hamaahang_tamashtv@"

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:28:44
 • طول برنامه:28 دقیقه

سریال گسل

تهیه کننده : محسن چگینی. کارگردان : علیرضا بذرافشان. بازیگران : بیژن امکانیان. سام درخشانی و.

 • شروع برنامه:12:31:13
 • پایان برنامه: 12:53:32
 • طول برنامه:22 دقیقه

ادامه سریال گسل

تهیه کننده : محسن چگینی. کارگردان : علیرضا بذرافشان. بازیگران : بیژن امکانیان. سام درخشانی و.

 • شروع برنامه:13:10:57
 • پایان برنامه: 13:30:27
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال افسانه سه برادر

کارگردان : گائو شیشی - بازیگران : چن چیانبین  ، یو هوی  ، لو یی و یو گونگ‌گوانگ  - کشور تولید کننده : چین - سال تهیه : 2010

 • شروع برنامه:13:32:02
 • پایان برنامه: 13:56:14
 • طول برنامه:24 دقیقه

ادامه سریال افسانه سه برادر

کارگردان : گائو شیشی - بازیگران : چن چیانبین  ، یو هوی  ، لو یی و یو گونگ‌گوانگ  - کشور تولید کننده : چین - سال تهیه : 2010

 • شروع برنامه:14:00:53
 • پایان برنامه: 14:17:58
 • طول برنامه:17 دقیقه

سریال پنچری

کارگردان : برزو نیک نژاد . بازیگران : یوسف تیموری . رضا داوود نژاد . مهران غفوریان و....تولید سال1396

 • شروع برنامه:14:21:27
 • پایان برنامه: 14:48:10
 • طول برنامه:26 دقیقه

ادامه سریال پنچری

کارگردان : برزو نیک نژاد . بازیگران : یوسف تیموری . رضا داوود نژاد . مهران غفوریان و....تولید سال1396

 • شروع برنامه:14:48:10
 • پایان برنامه: 15:00:22
 • طول برنامه:12 دقیقه

هم آهنگ

"جهت شرکت در مسابقه هم آهنگ گزینه مورد نظر را ارسال فرمایید گزینه 1 - مادرانه گزینه 2 - عمارت فرنگی گزینه 3 - امام علی (ع) شماره پیامک : 3000054 پیام رسان سروش: hamaahang_tamashtv@"

 • شروع برنامه:15:02:00
 • پایان برنامه: 15:30:14
 • طول برنامه:28 دقیقه

سریال ماه و پلنگ

نویسنده : سعید مطلبی . کارگردان : احمد امینی . بازیگران : داریوش ارجمند . شاهرخ استخری . بیتا سحرخیز و.....محصول سال 1395

 • شروع برنامه:15:31:25
 • پایان برنامه: 15:49:30
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه سریال ماه و پلنگ

نویسنده : سعید مطلبی . کارگردان : احمد امینی . بازیگران : داریوش ارجمند . شاهرخ استخری . بیتا سحرخیز و.....محصول سال 1395

 • شروع برنامه:15:49:53
 • پایان برنامه: 16:00:16
 • طول برنامه:10 دقیقه

پخت و پند

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:16:02:23
 • پایان برنامه: 16:24:47
 • طول برنامه:22 دقیقه

سریال ایسان

کارگردان : لی‌بیونگ‌هون بازیگران : لی سئو جین . هان جی مین. محصول : کره جنوبی سال 2007 میلادی

 • شروع برنامه:16:26:29
 • پایان برنامه: 16:45:12
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه سریال ایسان

کارگردان : لی‌بیونگ‌هون بازیگران : لی سئو جین . هان جی مین. محصول : کره جنوبی سال 2007 میلادی

 • شروع برنامه:16:47:16
 • پایان برنامه: 16:52:24
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:17:01:23
 • پایان برنامه: 17:18:40
 • طول برنامه:17 دقیقه

سریال خط هوایی شمال

کارگردان : یان وی یر . بازیگران : آدام بیچ . پاسکال هاتون و....محصول کشور کانادا. سال تولید 2012

 • شروع برنامه:17:19:52
 • پایان برنامه: 17:38:19
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه سریال خط هوایی شمال

کارگردان : یان وی یر . بازیگران : آدام بیچ . پاسکال هاتون و....محصول کشور کانادا. سال تولید 2012

 • شروع برنامه:17:40:10
 • پایان برنامه: 17:50:33
 • طول برنامه:10 دقیقه

پخت و پند

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:17:52:50
 • پایان برنامه: 17:59:01
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلیپ انتظار یار

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:18:00:53
 • پایان برنامه: 18:29:29
 • طول برنامه:28 دقیقه

سریال گسل

تهیه کننده : محسن چگینی. کارگردان : علیرضا بذرافشان. بازیگران : بیژن امکانیان. سام درخشانی و.

 • شروع برنامه:18:31:11
 • پایان برنامه: 18:48:59
 • طول برنامه:17 دقیقه

ادامه سریال گسل

تهیه کننده : محسن چگینی. کارگردان : علیرضا بذرافشان. بازیگران : بیژن امکانیان. سام درخشانی و.

 • شروع برنامه:18:48:59
 • پایان برنامه: 18:59:22
 • طول برنامه:10 دقیقه

پخت و پند

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:19:01:47
 • پایان برنامه: 19:19:03
 • طول برنامه:17 دقیقه

سریال افسانه سه برادر

کارگردان : گائو شیشی - بازیگران : چن چیانبین  ، یو هوی  ، لو یی و یو گونگ‌گوانگ  - کشور تولید کننده : چین - سال تهیه : 2010

 • شروع برنامه:19:20:18
 • پایان برنامه: 19:45:29
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه سریال افسانه سه برادر

کارگردان : گائو شیشی - بازیگران : چن چیانبین  ، یو هوی  ، لو یی و یو گونگ‌گوانگ  - کشور تولید کننده : چین - سال تهیه : 2010

 • شروع برنامه:20:00:32
 • پایان برنامه: 20:05:38
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت سوره تین و علق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:13:01
 • پایان برنامه: 20:27:27
 • طول برنامه:14 دقیقه

سریال پنچری

کارگردان : برزو نیک نژاد . بازیگران : یوسف تیموری . رضا داوود نژاد . مهران غفوریان و....تولید سال1396

 • شروع برنامه:20:27:27
 • پایان برنامه: 20:32:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:20:32:45
 • پایان برنامه: 21:02:02
 • طول برنامه:29 دقیقه

ادامه سریال پنچری

کارگردان : برزو نیک نژاد . بازیگران : یوسف تیموری . رضا داوود نژاد . مهران غفوریان و....تولید سال1396

 • شروع برنامه:21:02:02
 • پایان برنامه: 21:12:32
 • طول برنامه:10 دقیقه

پخت و پند

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:21:16:55
 • پایان برنامه: 21:42:50
 • طول برنامه:25 دقیقه

سریال ماه و پلنگ

نویسنده : سعید مطلبی . کارگردان : احمد امینی . بازیگران : داریوش ارجمند . شاهرخ استخری . بیتا سحرخیز و.....محصول سال 1395

 • شروع برنامه:21:42:50
 • پایان برنامه: 21:47:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:21:47:59
 • پایان برنامه: 22:09:06
 • طول برنامه:21 دقیقه

ادامه سریال ماه و پلنگ

نویسنده : سعید مطلبی . کارگردان : احمد امینی . بازیگران : داریوش ارجمند . شاهرخ استخری . بیتا سحرخیز و.....محصول سال 1395

 • شروع برنامه:22:09:29
 • پایان برنامه: 22:19:29
 • طول برنامه:10 دقیقه

هم آهنگ

"جهت شرکت در مسابقه هم آهنگ گزینه مورد نظر را ارسال فرمایید گزینه 1 -وفا گزینه 2 - گل های گرمسیری گزینه 3 -مسافری از هند شماره پیامک : 3000054 پیام رسان سروش: hamaahang_tamashtv@"

 • شروع برنامه:22:23:51
 • پایان برنامه: 22:40:35
 • طول برنامه:16 دقیقه

سریال ایسان

کارگردان : لی‌بیونگ‌هون بازیگران : لی سئو جین . هان جی مین. محصول : کره جنوبی سال 2007 میلادی

 • شروع برنامه:22:41:30
 • پایان برنامه: 23:05:49
 • طول برنامه:24 دقیقه

ادامه سریال ایسان

کارگردان : لی‌بیونگ‌هون بازیگران : لی سئو جین . هان جی مین. محصول : کره جنوبی سال 2007 میلادی

 • شروع برنامه:23:05:49
 • پایان برنامه: 23:16:59
 • طول برنامه:11 دقیقه

پخت و پند

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:16:59
 • پایان برنامه: 23:22:47
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:23:10
 • پایان برنامه: 23:36:30
 • طول برنامه:13 دقیقه

سریال خط هوایی شمال

کارگردان : یان وی یر . بازیگران : آدام بیچ . پاسکال هاتون و....محصول کشور کانادا. سال تولید 2012

 • شروع برنامه:23:38:59
 • پایان برنامه: 23:58:55
 • طول برنامه:19 دقیقه

ادامه سریال خط هوایی شمال

کارگردان : یان وی یر . بازیگران : آدام بیچ . پاسکال هاتون و....محصول کشور کانادا. سال تولید 2012