جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

شبکه تماشا
 • شروع برنامه:00:00:23
 • پایان برنامه: 00:52:58
 • طول برنامه:52 دقیقه

سریال کیمیا

کارگردان : جواد افشار . تهیه کننده : محمد رضا شفیعی . بازیگران : مهراوه شریفی نیا. آزیتا حاجیان . حسن پورشیرازی

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:39:41
 • طول برنامه:39 دقیقه

سریال دو دوست

کارگردان : ایم تائه وو. بازیگران : چونگ جونگ میونگ. لی سانگ یون . محصول سال2011 کره جنوبی

 • شروع برنامه:01:40:04
 • پایان برنامه: 01:45:26
 • طول برنامه:5 دقیقه

سکانس تماشایی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:01:48:28
 • پایان برنامه: 01:59:37
 • طول برنامه:11 دقیقه

هنر دستان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:43:27
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال معراجی ها

کارگردان : مسعود ده نمکی – بازیگران " رضا رویگری ، نیما شاهرخ شاهی ، بهاره افشاری ، علی صادقی و ...

 • شروع برنامه:02:49:08
 • پایان برنامه: 02:56:59
 • طول برنامه:7 دقیقه

جایی که نمی شناختیم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:45:18
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال سایه بان

کارگردان : جمشید و نوید محمودی - بازیگران : امین تارخ ، هستی مهدوی ، مجتبی پیرزاده و

 • شروع برنامه:03:49:24
 • پایان برنامه: 03:59:37
 • طول برنامه:10 دقیقه

میراثی از سناباد

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:41:21
 • طول برنامه:41 دقیقه

سریال داستان بروسلی

بازیگران : دنی چان . میشل لانگ . ری پارک. محصول سال2008

 • شروع برنامه:05:00:04
 • پایان برنامه: 05:36:59
 • طول برنامه:36 دقیقه

هشدار برای کبرا 11

بازیگران : اردوغان آتالای ، تام بک ، یوهانس براندروپ – کشور سازنده : آلمان

 • شروع برنامه:05:37:22
 • پایان برنامه: 05:42:58
 • طول برنامه:5 دقیقه

سکانس تماشایی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:05:42:58
 • پایان برنامه: 05:53:21
 • طول برنامه:10 دقیقه

میراثی از سناباد

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:52:35
 • طول برنامه:52 دقیقه

سریال کیمیا

کارگردان : جواد افشار . تهیه کننده : محمد رضا شفیعی . بازیگران : مهراوه شریفی نیا. آزیتا حاجیان . حسن پورشیرازی

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:16:11
 • طول برنامه:16 دقیقه

سریال دو دوست

کارگردان : ایم تائه وو. بازیگران : چونگ جونگ میونگ. لی سانگ یون . محصول سال2011 کره جنوبی

 • شروع برنامه:07:17:59
 • پایان برنامه: 07:41:29
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه سریال دو دوست

کارگردان : ایم تائه وو. بازیگران : چونگ جونگ میونگ. لی سانگ یون . محصول سال2011 کره جنوبی

 • شروع برنامه:07:45:30
 • پایان برنامه: 07:54:50
 • طول برنامه:9 دقیقه

هنر ایرانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:08:01:53
 • پایان برنامه: 08:25:02
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال معراجی ها

کارگردان : مسعود ده نمکی – بازیگران " رضا رویگری ، نیما شاهرخ شاهی ، بهاره افشاری ، علی صادقی و ...

 • شروع برنامه:08:26:23
 • پایان برنامه: 08:46:41
 • طول برنامه:20 دقیقه

ادامه سریال معراجی ها

کارگردان : مسعود ده نمکی – بازیگران " رضا رویگری ، نیما شاهرخ شاهی ، بهاره افشاری ، علی صادقی و ...

 • شروع برنامه:08:47:04
 • پایان برنامه: 08:52:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

همین دیگه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:09:01:53
 • پایان برنامه: 09:25:40
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال سایه بان

کارگردان : جمشید و نوید محمودی - بازیگران : امین تارخ ، هستی مهدوی ، مجتبی پیرزاده و

 • شروع برنامه:09:29:28
 • پایان برنامه: 09:50:59
 • طول برنامه:21 دقیقه

ادامه سریال سایه بان

کارگردان : جمشید و نوید محمودی - بازیگران : امین تارخ ، هستی مهدوی ، مجتبی پیرزاده و

 • شروع برنامه:10:01:53
 • پایان برنامه: 10:19:05
 • طول برنامه:17 دقیقه

سریال داستان بروسلی

بازیگران : دنی چان . میشل لانگ . ری پارک. محصول سال2008

 • شروع برنامه:10:22:26
 • پایان برنامه: 10:46:35
 • طول برنامه:24 دقیقه

ادامه سریال داستان بروسلی

بازیگران : دنی چان . میشل لانگ . ری پارک. محصول سال2008

 • شروع برنامه:10:49:21
 • پایان برنامه: 10:54:54
 • طول برنامه:5 دقیقه

پایین تر از ابرها

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:10:54:54
 • پایان برنامه: 11:00:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:11:02:13
 • پایان برنامه: 11:20:18
 • طول برنامه:18 دقیقه

هشدار برای کبرا 11

بازیگران : اردوغان آتالای ، تام بک ، یوهانس براندروپ – کشور سازنده : آلمان

 • شروع برنامه:11:24:35
 • پایان برنامه: 11:43:25
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه هشدار برای کبرا 11

بازیگران : اردوغان آتالای ، تام بک ، یوهانس براندروپ – کشور سازنده : آلمان

 • شروع برنامه:11:54:37
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:12:00:53
 • پایان برنامه: 12:23:09
 • طول برنامه:22 دقیقه

سریال کیمیا

کارگردان : جواد افشار . تهیه کننده : محمد رضا شفیعی . بازیگران : مهراوه شریفی نیا. آزیتا حاجیان . حسن پورشیرازی

 • شروع برنامه:12:28:00
 • پایان برنامه: 12:54:53
 • طول برنامه:26 دقیقه

ادامه سریال کیمیا

کارگردان : جواد افشار . تهیه کننده : محمد رضا شفیعی . بازیگران : مهراوه شریفی نیا. آزیتا حاجیان . حسن پورشیرازی

 • شروع برنامه:12:54:53
 • پایان برنامه: 13:01:03
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:13:02:16
 • پایان برنامه: 13:08:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

سریال دو دوست

کارگردان : ایم تائه وو. بازیگران : چونگ جونگ میونگ. لی سانگ یون . محصول سال2011 کره جنوبی

 • شروع برنامه:13:14:06
 • پایان برنامه: 13:35:33
 • طول برنامه:21 دقیقه

ادامه سریال دو دوست

کارگردان : ایم تائه وو. بازیگران : چونگ جونگ میونگ. لی سانگ یون . محصول سال2011 کره جنوبی

 • شروع برنامه:13:40:09
 • پایان برنامه: 13:52:30
 • طول برنامه:12 دقیقه

ادامه سریال دو دوست

کارگردان : ایم تائه وو. بازیگران : چونگ جونگ میونگ. لی سانگ یون . محصول سال2011 کره جنوبی

 • شروع برنامه:13:52:51
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:14:01:03
 • پایان برنامه: 14:24:12
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال معراجی ها

کارگردان : مسعود ده نمکی – بازیگران " رضا رویگری ، نیما شاهرخ شاهی ، بهاره افشاری ، علی صادقی و ...

 • شروع برنامه:14:28:57
 • پایان برنامه: 14:49:15
 • طول برنامه:20 دقیقه

ادامه سریال معراجی ها

کارگردان : مسعود ده نمکی – بازیگران " رضا رویگری ، نیما شاهرخ شاهی ، بهاره افشاری ، علی صادقی و ...

 • شروع برنامه:14:53:12
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:15:01:33
 • پایان برنامه: 15:25:20
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال سایه بان

کارگردان : جمشید و نوید محمودی - بازیگران : امین تارخ ، هستی مهدوی ، مجتبی پیرزاده و

 • شروع برنامه:15:29:38
 • پایان برنامه: 15:51:09
 • طول برنامه:21 دقیقه

ادامه سریال سایه بان

کارگردان : جمشید و نوید محمودی - بازیگران : امین تارخ ، هستی مهدوی ، مجتبی پیرزاده و

 • شروع برنامه:15:54:46
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:16:02:23
 • پایان برنامه: 16:19:35
 • طول برنامه:17 دقیقه

سریال داستان بروسلی

بازیگران : دنی چان . میشل لانگ . ری پارک. محصول سال2008

 • شروع برنامه:16:22:34
 • پایان برنامه: 16:46:43
 • طول برنامه:24 دقیقه

ادامه سریال داستان بروسلی

بازیگران : دنی چان . میشل لانگ . ری پارک. محصول سال2008

 • شروع برنامه:16:47:06
 • پایان برنامه: 16:52:13
 • طول برنامه:5 دقیقه

همین دیگه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:16:54:29
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:17:01:43
 • پایان برنامه: 17:19:48
 • طول برنامه:18 دقیقه

هشدار برای کبرا 11

بازیگران : اردوغان آتالای ، تام بک ، یوهانس براندروپ – کشور سازنده : آلمان

 • شروع برنامه:17:24:23
 • پایان برنامه: 17:43:13
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه هشدار برای کبرا 11

بازیگران : اردوغان آتالای ، تام بک ، یوهانس براندروپ – کشور سازنده : آلمان

 • شروع برنامه:17:52:37
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:18:01:03
 • پایان برنامه: 18:25:29
 • طول برنامه:24 دقیقه

سریال کیمیا

کارگردان : جواد افشار . تهیه کننده : محمد رضا شفیعی . بازیگران : مهراوه شریفی نیا. آزیتا حاجیان . حسن پورشیرازی

 • شروع برنامه:18:25:29
 • پایان برنامه: 18:31:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:18:31:40
 • پایان برنامه: 18:52:11
 • طول برنامه:20 دقیقه

ادامه سریال کیمیا

کارگردان : جواد افشار . تهیه کننده : محمد رضا شفیعی . بازیگران : مهراوه شریفی نیا. آزیتا حاجیان . حسن پورشیرازی

 • شروع برنامه:18:52:49
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:19:01:38
 • پایان برنامه: 19:25:26
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال دو دوست

کارگردان : ایم تائه وو. بازیگران : چونگ جونگ میونگ. لی سانگ یون . محصول سال2011 کره جنوبی

 • شروع برنامه:19:25:26
 • پایان برنامه: 19:30:31
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:19:30:31
 • پایان برنامه: 19:43:10
 • طول برنامه:12 دقیقه

ادامه سریال دو دوست

کارگردان : ایم تائه وو. بازیگران : چونگ جونگ میونگ. لی سانگ یون . محصول سال2011 کره جنوبی

 • شروع برنامه:19:49:51
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:20:02:53
 • پایان برنامه: 20:10:45
 • طول برنامه:7 دقیقه

سریال معراجی ها

کارگردان : مسعود ده نمکی – بازیگران " رضا رویگری ، نیما شاهرخ شاهی ، بهاره افشاری ، علی صادقی و ...

 • شروع برنامه:20:16:55
 • پایان برنامه: 20:26:12
 • طول برنامه:9 دقیقه

ادامه سریال معراجی ها

کارگردان : مسعود ده نمکی – بازیگران " رضا رویگری ، نیما شاهرخ شاهی ، بهاره افشاری ، علی صادقی و ...

 • شروع برنامه:20:30:41
 • پایان برنامه: 20:55:15
 • طول برنامه:24 دقیقه

ادامه سریال معراجی ها

کارگردان : مسعود ده نمکی – بازیگران " رضا رویگری ، نیما شاهرخ شاهی ، بهاره افشاری ، علی صادقی و ...

 • شروع برنامه:20:55:15
 • پایان برنامه: 21:03:05
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:21:04:08
 • پایان برنامه: 21:24:23
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال سایه بان

کارگردان : جمشید و نوید محمودی - بازیگران : امین تارخ ، هستی مهدوی ، مجتبی پیرزاده و

 • شروع برنامه:21:28:08
 • پایان برنامه: 21:54:37
 • طول برنامه:26 دقیقه

ادامه سریال سایه بان

کارگردان : جمشید و نوید محمودی - بازیگران : امین تارخ ، هستی مهدوی ، مجتبی پیرزاده و

 • شروع برنامه:21:54:37
 • پایان برنامه: 22:00:27
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:22:02:00
 • پایان برنامه: 22:21:48
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال داستان بروسلی

بازیگران : دنی چان . میشل لانگ . ری پارک. محصول سال2008

 • شروع برنامه:22:24:50
 • پایان برنامه: 22:45:04
 • طول برنامه:20 دقیقه

ادامه سریال داستان بروسلی

بازیگران : دنی چان . میشل لانگ . ری پارک. محصول سال2008

 • شروع برنامه:22:45:27
 • پایان برنامه: 22:50:52
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ بازگشت

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:01:08
 • پایان برنامه: 23:16:22
 • طول برنامه:15 دقیقه

هشدار برای کبرا 11

بازیگران : اردوغان آتالای ، تام بک ، یوهانس براندروپ – کشور سازنده : آلمان

 • شروع برنامه:23:16:22
 • پایان برنامه: 23:21:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:21:50
 • پایان برنامه: 23:45:38
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه هشدار برای کبرا 11

بازیگران : اردوغان آتالای ، تام بک ، یوهانس براندروپ – کشور سازنده : آلمان