جدول پخش

شبکه تماشا
 • شروع برنامه:00:00:23
 • پایان برنامه: 00:51:38
 • طول برنامه:51 دقیقه

سریال رویای گنجشک ها

کارگردان : راما قویدل . بازیگران : علی نصیریان. آزیتا حاجیان. سام درخشانی و.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:40:52
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال پاستا

کارگردان : کوانگ سوگ جانگ - بازیگر : گونگ هیو جین  ، ی سون-کیون ، لی هانوی و الکس چو - کشور سازنده : کره جنوبی - سال تولید 2010

 • شروع برنامه:01:41:15
 • پایان برنامه: 01:47:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناجات امام زمان (عج)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:50:51
 • پایان برنامه: 01:58:28
 • طول برنامه:7 دقیقه

موسیقی فیلم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:44:50
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال لیسانسه ها

کارگردان : سروش صحت. بازیگران : امیر حسین رستمی . هوتن شکیبا و.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:56:37
 • طول برنامه:56 دقیقه

سریال کیف انگلیسی

کارگردان : سید ضیاء الدین دری. بازیگران : علی مصفا. لیلا حاتمی. محمد رضا شریفی نیا و....

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:30:54
 • طول برنامه:30 دقیقه

سریال جنگجویان کوهستان

کارگردان : توشیو ماسودا – بازیگران : آتسو ناکامورا ، سانائه سوچیدا ، کی ساتو و تروهیکو آئوئی - کشور سازنده : ژاپن - سال تولید : 1974

 • شروع برنامه:04:31:17
 • پایان برنامه: 04:51:09
 • طول برنامه:19 دقیقه

جلوه های آفرینش

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:04:52:21
 • پایان برنامه: 04:57:56
 • طول برنامه:5 دقیقه

موسیقی فیلم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:16:36
 • طول برنامه:16 دقیقه

سریال فرار از زندان

کارگردان : پائول شیورینگ – بازیگران : ونتورث میلر ، دامینیک پرسل ، سارا وین کالیز - سال ساخت : 2005 - 2009

 • شروع برنامه:05:23:06
 • پایان برنامه: 05:50:01
 • طول برنامه:26 دقیقه

ادامه سریال فرار از زندان

کارگردان : پائول شیورینگ – بازیگران : ونتورث میلر ، دامینیک پرسل ، سارا وین کالیز - سال ساخت : 2005 - 2009

 • شروع برنامه:05:50:24
 • پایان برنامه: 05:58:25
 • طول برنامه:8 دقیقه

برشی از مستند ایران

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:51:15
 • طول برنامه:51 دقیقه

سریال رویای گنجشک ها

کارگردان : راما قویدل . بازیگران : علی نصیریان. آزیتا حاجیان. سام درخشانی و.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:21:45
 • طول برنامه:21 دقیقه

سریال پاستا

کارگردان : کوانگ سوگ جانگ - بازیگر : گونگ هیو جین  ، ی سون-کیون ، لی هانوی و الکس چو - کشور سازنده : کره جنوبی - سال تولید 2010

 • شروع برنامه:07:22:46
 • پایان برنامه: 07:41:53
 • طول برنامه:19 دقیقه

ادامه سریال پاستا

کارگردان : کوانگ سوگ جانگ - بازیگر : گونگ هیو جین  ، ی سون-کیون ، لی هانوی و الکس چو - کشور سازنده : کره جنوبی - سال تولید 2010

 • شروع برنامه:07:47:01
 • پایان برنامه: 07:55:31
 • طول برنامه:8 دقیقه

میراثی از سناباد

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:08:01:08
 • پایان برنامه: 08:26:14
 • طول برنامه:25 دقیقه

سریال لیسانسه ها

کارگردان : سروش صحت. بازیگران : امیر حسین رستمی . هوتن شکیبا و.

 • شروع برنامه:08:27:54
 • پایان برنامه: 08:47:38
 • طول برنامه:19 دقیقه

ادامه سریال لیسانسه ها

کارگردان : سروش صحت. بازیگران : امیر حسین رستمی . هوتن شکیبا و.

 • شروع برنامه:08:53:59
 • پایان برنامه: 08:59:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:09:00:54
 • پایان برنامه: 09:33:05
 • طول برنامه:32 دقیقه

سریال کیف انگلیسی

کارگردان : سید ضیاء الدین دری. بازیگران : علی مصفا. لیلا حاتمی. محمد رضا شریفی نیا و....

 • شروع برنامه:09:34:10
 • پایان برنامه: 09:58:36
 • طول برنامه:24 دقیقه

ادامه سریال کیف انگلیسی

کارگردان : سید ضیاء الدین دری. بازیگران : علی مصفا. لیلا حاتمی. محمد رضا شریفی نیا و....

 • شروع برنامه:10:01:53
 • پایان برنامه: 10:22:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال جنگجویان کوهستان

کارگردان : توشیو ماسودا – بازیگران : آتسو ناکامورا ، سانائه سوچیدا ، کی ساتو و تروهیکو آئوئی - کشور سازنده : ژاپن - سال تولید : 1974

 • شروع برنامه:10:25:28
 • پایان برنامه: 10:36:15
 • طول برنامه:10 دقیقه

ادامه سریال جنگجویان کوهستان

کارگردان : توشیو ماسودا – بازیگران : آتسو ناکامورا ، سانائه سوچیدا ، کی ساتو و تروهیکو آئوئی - کشور سازنده : ژاپن - سال تولید : 1974

 • شروع برنامه:10:47:54
 • پایان برنامه: 10:58:49
 • طول برنامه:10 دقیقه

برشی از مستند ایران

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:11:00:53
 • پایان برنامه: 11:21:40
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال فرار از زندان

کارگردان : پائول شیورینگ – بازیگران : ونتورث میلر ، دامینیک پرسل ، سارا وین کالیز - سال ساخت : 2005 - 2009

 • شروع برنامه:11:24:24
 • پایان برنامه: 11:47:08
 • طول برنامه:22 دقیقه

ادامه سریال فرار از زندان

کارگردان : پائول شیورینگ – بازیگران : ونتورث میلر ، دامینیک پرسل ، سارا وین کالیز - سال ساخت : 2005 - 2009

 • شروع برنامه:11:49:34
 • پایان برنامه: 11:54:51
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ سریال رهایی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:11:59:30
 • پایان برنامه: 12:17:18
 • طول برنامه:17 دقیقه

سریال رویای گنجشک ها

کارگردان : راما قویدل . بازیگران : علی نصیریان. آزیتا حاجیان. سام درخشانی و.

 • شروع برنامه:12:22:57
 • پایان برنامه: 12:37:59
 • طول برنامه:15 دقیقه

ادامه سریال رویای گنجشک ها

کارگردان : راما قویدل . بازیگران : علی نصیریان. آزیتا حاجیان. سام درخشانی و.

 • شروع برنامه:12:41:57
 • پایان برنامه: 13:00:22
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه سریال رویای گنجشک ها

کارگردان : راما قویدل . بازیگران : علی نصیریان. آزیتا حاجیان. سام درخشانی و.

 • شروع برنامه:13:02:16
 • پایان برنامه: 13:24:01
 • طول برنامه:21 دقیقه

سریال پاستا

کارگردان : کوانگ سوگ جانگ - بازیگر : گونگ هیو جین  ، ی سون-کیون ، لی هانوی و الکس چو - کشور سازنده : کره جنوبی - سال تولید 2010

 • شروع برنامه:13:27:59
 • پایان برنامه: 13:47:06
 • طول برنامه:19 دقیقه

ادامه سریال پاستا

کارگردان : کوانگ سوگ جانگ - بازیگر : گونگ هیو جین  ، ی سون-کیون ، لی هانوی و الکس چو - کشور سازنده : کره جنوبی - سال تولید 2010

 • شروع برنامه:14:00:53
 • پایان برنامه: 14:25:59
 • طول برنامه:25 دقیقه

سریال لیسانسه ها

کارگردان : سروش صحت. بازیگران : امیر حسین رستمی . هوتن شکیبا و.

 • شروع برنامه:14:28:57
 • پایان برنامه: 14:48:41
 • طول برنامه:19 دقیقه

ادامه سریال لیسانسه ها

کارگردان : سروش صحت. بازیگران : امیر حسین رستمی . هوتن شکیبا و.

 • شروع برنامه:14:49:04
 • پایان برنامه: 14:58:45
 • طول برنامه:9 دقیقه

ببین و بپز

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:15:03:04
 • پایان برنامه: 15:35:15
 • طول برنامه:32 دقیقه

سریال کیف انگلیسی

کارگردان : سید ضیاء الدین دری. بازیگران : علی مصفا. لیلا حاتمی. محمد رضا شریفی نیا و....

 • شروع برنامه:15:38:13
 • پایان برنامه: 16:02:39
 • طول برنامه:24 دقیقه

ادامه سریال کیف انگلیسی

کارگردان : سید ضیاء الدین دری. بازیگران : علی مصفا. لیلا حاتمی. محمد رضا شریفی نیا و....

 • شروع برنامه:16:06:26
 • پایان برنامه: 16:26:33
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال جنگجویان کوهستان

کارگردان : توشیو ماسودا – بازیگران : آتسو ناکامورا ، سانائه سوچیدا ، کی ساتو و تروهیکو آئوئی - کشور سازنده : ژاپن - سال تولید : 1974

 • شروع برنامه:16:27:31
 • پایان برنامه: 16:38:18
 • طول برنامه:10 دقیقه

ادامه سریال جنگجویان کوهستان

کارگردان : توشیو ماسودا – بازیگران : آتسو ناکامورا ، سانائه سوچیدا ، کی ساتو و تروهیکو آئوئی - کشور سازنده : ژاپن - سال تولید : 1974

 • شروع برنامه:16:42:44
 • پایان برنامه: 16:52:25
 • طول برنامه:9 دقیقه

ببین و بپز

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:16:52:25
 • پایان برنامه: 16:58:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

مستند یاسوج

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:17:00:53
 • پایان برنامه: 17:21:40
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال فرار از زندان

کارگردان : پائول شیورینگ – بازیگران : ونتورث میلر ، دامینیک پرسل ، سارا وین کالیز - سال ساخت : 2005 - 2009

 • شروع برنامه:17:24:38
 • پایان برنامه: 17:47:22
 • طول برنامه:22 دقیقه

ادامه سریال فرار از زندان

کارگردان : پائول شیورینگ – بازیگران : ونتورث میلر ، دامینیک پرسل ، سارا وین کالیز - سال ساخت : 2005 - 2009

 • شروع برنامه:17:47:22
 • پایان برنامه: 17:57:03
 • طول برنامه:9 دقیقه

ببین و بپز

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:18:01:23
 • پایان برنامه: 18:11:25
 • طول برنامه:10 دقیقه

سریال رویای گنجشک ها(قسمت13)

کارگردان : راما قویدل . بازیگران : علی نصیریان. آزیتا حاجیان. سام درخشانی و.

 • شروع برنامه:18:17:52
 • پایان برنامه: 18:37:07
 • طول برنامه:19 دقیقه

ادامه سریال رویای گنجشک ها(قسمت13)

کارگردان : راما قویدل . بازیگران : علی نصیریان. آزیتا حاجیان. سام درخشانی و.

 • شروع برنامه:18:38:47
 • پایان برنامه: 18:59:44
 • طول برنامه:20 دقیقه

ادامه سریال رویای گنجشک ها(قسمت13)

کارگردان : راما قویدل . بازیگران : علی نصیریان. آزیتا حاجیان. سام درخشانی و.

 • شروع برنامه:19:03:32
 • پایان برنامه: 19:25:22
 • طول برنامه:21 دقیقه

سریال پاستا(قسمت2)

کارگردان : کوانگ سوگ جانگ - بازیگر : گونگ هیو جین  ، ی سون-کیون ، لی هانوی و الکس چو - کشور سازنده : کره جنوبی - سال تولید 2010

 • شروع برنامه:19:26:15
 • پایان برنامه: 19:45:19
 • طول برنامه:19 دقیقه

ادامه سریال پاستا(قسمت2)

کارگردان : کوانگ سوگ جانگ - بازیگر : گونگ هیو جین  ، ی سون-کیون ، لی هانوی و الکس چو - کشور سازنده : کره جنوبی - سال تولید 2010

 • شروع برنامه:19:52:08
 • پایان برنامه: 19:58:33
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:20:00:06
 • پایان برنامه: 20:20:01
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال لیسانسه ها(قسمت22)

کارگردان : سروش صحت. بازیگران : امیر حسین رستمی . هوتن شکیبا و.

 • شروع برنامه:20:20:01
 • پایان برنامه: 20:25:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:20:25:30
 • پایان برنامه: 20:50:16
 • طول برنامه:24 دقیقه

ادامه سریال لیسانسه ها(قسمت22)

کارگردان : سروش صحت. بازیگران : امیر حسین رستمی . هوتن شکیبا و.

 • شروع برنامه:20:50:16
 • پایان برنامه: 20:59:33
 • طول برنامه:9 دقیقه

ببین و بپز

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:20:59:33
 • پایان برنامه: 21:06:23
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:21:07:16
 • پایان برنامه: 21:32:08
 • طول برنامه:24 دقیقه

سریال کیف انگلیسی(قسمت5)

کارگردان : سید ضیاء الدین دری. بازیگران : علی مصفا. لیلا حاتمی. محمد رضا شریفی نیا و....

 • شروع برنامه:21:36:46
 • پایان برنامه: 22:00:13
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه سریال کیف انگلیسی(قسمت5)

کارگردان : سید ضیاء الدین دری. بازیگران : علی مصفا. لیلا حاتمی. محمد رضا شریفی نیا و....

 • شروع برنامه:22:00:13
 • پایان برنامه: 22:08:02
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:22:09:25
 • پایان برنامه: 22:30:46
 • طول برنامه:21 دقیقه

سریال جنگجویان کوهستان(قسمت3)

کارگردان : توشیو ماسودا – بازیگران : آتسو ناکامورا ، سانائه سوچیدا ، کی ساتو و تروهیکو آئوئی - کشور سازنده : ژاپن - سال تولید : 1974

 • شروع برنامه:22:30:46
 • پایان برنامه: 22:35:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:22:35:49
 • پایان برنامه: 22:56:15
 • طول برنامه:20 دقیقه

ادامه سریال جنگجویان کوهستان(قسمت3)

کارگردان : توشیو ماسودا – بازیگران : آتسو ناکامورا ، سانائه سوچیدا ، کی ساتو و تروهیکو آئوئی - کشور سازنده : ژاپن - سال تولید : 1974

 • شروع برنامه:22:56:15
 • پایان برنامه: 23:05:32
 • طول برنامه:9 دقیقه

ببین و بپز

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:06:16
 • پایان برنامه: 23:12:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:12:59
 • پایان برنامه: 23:35:39
 • طول برنامه:22 دقیقه

سریال فرار از زندان(قسمت31)

کارگردان : پائول شیورینگ – بازیگران : ونتورث میلر ، دامینیک پرسل ، سارا وین کالیز - سال ساخت : 2005 - 2009

 • شروع برنامه:23:39:33
 • پایان برنامه: 23:59:37
 • طول برنامه:20 دقیقه

ادامه سریال فرار از زندان(قسمت31)

کارگردان : پائول شیورینگ – بازیگران : ونتورث میلر ، دامینیک پرسل ، سارا وین کالیز - سال ساخت : 2005 - 2009