جدول پخش

شبکه تماشا
 • شروع برنامه:00:00:23
 • پایان برنامه: 00:45:47
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال دوردست ها

کارگردان : جواد ارشاد سرابی . نویسنده : سمانه نامدار . بازیگران : دانیال حکیمی . فاطمه گودرزی. فرشته سرابندی و...تولید : 1394

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:48:26
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال پزشکان جوان

نویسنده: چویی وان کیو - کارگردان: نو دو چول - بازیگران: لی جه ریونگ، چا تائه هیون، کیم جونگ ایون، ریو سئونگ سو - کشور سازنده: کره جنوبی - سال ساخت : 2008

 • شروع برنامه:01:48:49
 • پایان برنامه: 01:56:31
 • طول برنامه:7 دقیقه

مستند پل ها

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:35:42
 • طول برنامه:35 دقیقه

سریال دیوار به دیوار

کارگردان : سامان مقدم. بازیگران : فرهاد آئیش . گوهر خیراندیش . ویشکا آسایش و...تولید : سال 1395-1396

 • شروع برنامه:02:36:05
 • پایان برنامه: 02:50:27
 • طول برنامه:14 دقیقه

گلستان نگارستان ایران

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:02:52:00
 • پایان برنامه: 02:59:37
 • طول برنامه:7 دقیقه

موسیقی فیلم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:51:37
 • طول برنامه:51 دقیقه

سریال یوسف پیامبر

کارگردان : فرج الله سلحشور . بازیگران : محمود پاک نیت. کتایون ریاحی. مصطفی زمانی...تولید :1383-1387

 • شروع برنامه:03:52:00
 • پایان برنامه: 03:57:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:44:50
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال افسانه جومونگ

بازیگران : سونگ ایل گوک . هان هی جین . محصول کشور کره جنوبی . سال تولید : ۲۰۰۶ (میلادی)

 • شروع برنامه:04:45:13
 • پایان برنامه: 04:57:02
 • طول برنامه:11 دقیقه

جلوه های آفرینش

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:15:57
 • طول برنامه:15 دقیقه

سریال خانه پوشالی

بازیگران : کوین اسپیسی ، رابین رایت. محصول ایالات متحده. سال تولید : 2013-2017

 • شروع برنامه:05:22:55
 • پایان برنامه: 05:54:37
 • طول برنامه:31 دقیقه

ادامه سریال خانه پوشالی

بازیگران : کوین اسپیسی ، رابین رایت. محصول ایالات متحده. سال تولید : 2013-2017

 • شروع برنامه:06:00:01
 • پایان برنامه: 06:45:25
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال دوردست ها

کارگردان : جواد ارشاد سرابی . نویسنده : سمانه نامدار . بازیگران : دانیال حکیمی . فاطمه گودرزی. فرشته سرابندی و...تولید : 1394

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:21:38
 • طول برنامه:21 دقیقه

سریال پزشکان جوان

نویسنده: چویی وان کیو - کارگردان: نو دو چول - بازیگران: لی جه ریونگ، چا تائه هیون، کیم جونگ ایون، ریو سئونگ سو - کشور سازنده: کره جنوبی - سال ساخت : 2008

 • شروع برنامه:07:22:57
 • پایان برنامه: 07:49:45
 • طول برنامه:26 دقیقه

ادامه سریال پزشکان جوان

نویسنده: چویی وان کیو - کارگردان: نو دو چول - بازیگران: لی جه ریونگ، چا تائه هیون، کیم جونگ ایون، ریو سئونگ سو - کشور سازنده: کره جنوبی - سال ساخت : 2008

 • شروع برنامه:08:02:23
 • پایان برنامه: 08:19:06
 • طول برنامه:16 دقیقه

سریال دیوار به دیوار

کارگردان : سامان مقدم. بازیگران : فرهاد آئیش . گوهر خیراندیش . ویشکا آسایش و...تولید : سال 1395-1396

 • شروع برنامه:08:20:25
 • پایان برنامه: 08:39:24
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه سریال دیوار به دیوار

کارگردان : سامان مقدم. بازیگران : فرهاد آئیش . گوهر خیراندیش . ویشکا آسایش و...تولید : سال 1395-1396

 • شروع برنامه:08:39:47
 • پایان برنامه: 08:51:21
 • طول برنامه:11 دقیقه

گلستان نگارستان ایران

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:09:01:23
 • پایان برنامه: 09:28:25
 • طول برنامه:27 دقیقه

سریال یوسف پیامبر

کارگردان : فرج الله سلحشور . بازیگران : محمود پاک نیت. کتایون ریاحی. مصطفی زمانی...تولید :1383-1387

 • شروع برنامه:09:29:44
 • پایان برنامه: 09:54:19
 • طول برنامه:24 دقیقه

ادامه سریال یوسف پیامبر

کارگردان : فرج الله سلحشور . بازیگران : محمود پاک نیت. کتایون ریاحی. مصطفی زمانی...تولید :1383-1387

 • شروع برنامه:10:01:23
 • پایان برنامه: 10:19:36
 • طول برنامه:18 دقیقه

سریال افسانه جومونگ

بازیگران : سونگ ایل گوک . هان هی جین . محصول کشور کره جنوبی . سال تولید : ۲۰۰۶ (میلادی)

 • شروع برنامه:10:23:04
 • پایان برنامه: 10:49:41
 • طول برنامه:26 دقیقه

ادامه سریال افسانه جومونگ

بازیگران : سونگ ایل گوک . هان هی جین . محصول کشور کره جنوبی . سال تولید : ۲۰۰۶ (میلادی)

 • شروع برنامه:11:01:03
 • پایان برنامه: 11:22:29
 • طول برنامه:21 دقیقه

هشدار برای کبرا 11

بازیگران : اردوغان آتالای. تام بک. محصول کشور آلمان . سال تولید :1996-2017

 • شروع برنامه:11:22:29
 • پایان برنامه: 11:27:57
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:11:27:57
 • پایان برنامه: 11:44:04
 • طول برنامه:16 دقیقه

ادامه هشدار برای کبرا 11

بازیگران : اردوغان آتالای. تام بک. محصول کشور آلمان . سال تولید :1996-2017

 • شروع برنامه:11:54:38
 • پایان برنامه: 12:00:49
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلیپ انتظار یار

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:12:03:14
 • پایان برنامه: 12:23:17
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال دوردست ها

کارگردان : جواد ارشاد سرابی . نویسنده : سمانه نامدار . بازیگران : دانیال حکیمی . فاطمه گودرزی. فرشته سرابندی و...تولید : 1394

 • شروع برنامه:12:23:17
 • پایان برنامه: 12:28:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:12:28:45
 • پایان برنامه: 12:54:06
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه سریال دوردست ها

کارگردان : جواد ارشاد سرابی . نویسنده : سمانه نامدار . بازیگران : دانیال حکیمی . فاطمه گودرزی. فرشته سرابندی و...تولید : 1394

 • شروع برنامه:13:01:43
 • پایان برنامه: 13:23:21
 • طول برنامه:21 دقیقه

سریال پزشکان جوان

نویسنده: چویی وان کیو - کارگردان: نو دو چول - بازیگران: لی جه ریونگ، چا تائه هیون، کیم جونگ ایون، ریو سئونگ سو - کشور سازنده: کره جنوبی - سال ساخت : 2008

 • شروع برنامه:13:26:49
 • پایان برنامه: 13:53:37
 • طول برنامه:26 دقیقه

ادامه سریال پزشکان جوان

نویسنده: چویی وان کیو - کارگردان: نو دو چول - بازیگران: لی جه ریونگ، چا تائه هیون، کیم جونگ ایون، ریو سئونگ سو - کشور سازنده: کره جنوبی - سال ساخت : 2008

 • شروع برنامه:14:00:54
 • پایان برنامه: 14:17:37
 • طول برنامه:16 دقیقه

سریال دیوار به دیوار

کارگردان : سامان مقدم. بازیگران : فرهاد آئیش . گوهر خیراندیش . ویشکا آسایش و...تولید : سال 1395-1396

 • شروع برنامه:14:17:37
 • پایان برنامه: 14:23:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:14:23:05
 • پایان برنامه: 14:42:04
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه سریال دیوار به دیوار

کارگردان : سامان مقدم. بازیگران : فرهاد آئیش . گوهر خیراندیش . ویشکا آسایش و...تولید : سال 1395-1396

 • شروع برنامه:14:48:57
 • پایان برنامه: 14:54:16
 • طول برنامه:5 دقیقه

سکانس تماشایی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:15:01:03
 • پایان برنامه: 15:28:05
 • طول برنامه:27 دقیقه

سریال یوسف پیامبر

کارگردان : فرج الله سلحشور . بازیگران : محمود پاک نیت. کتایون ریاحی. مصطفی زمانی...تولید :1383-1387

 • شروع برنامه:15:28:05
 • پایان برنامه: 15:33:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:15:33:33
 • پایان برنامه: 15:58:08
 • طول برنامه:24 دقیقه

ادامه سریال یوسف پیامبر

کارگردان : فرج الله سلحشور . بازیگران : محمود پاک نیت. کتایون ریاحی. مصطفی زمانی...تولید :1383-1387

 • شروع برنامه:16:04:58
 • پایان برنامه: 16:23:11
 • طول برنامه:18 دقیقه

سریال افسانه جومونگ

بازیگران : سونگ ایل گوک . هان هی جین . محصول کشور کره جنوبی . سال تولید : ۲۰۰۶ (میلادی)

 • شروع برنامه:16:26:39
 • پایان برنامه: 16:53:16
 • طول برنامه:26 دقیقه

ادامه سریال افسانه جومونگ

بازیگران : سونگ ایل گوک . هان هی جین . محصول کشور کره جنوبی . سال تولید : ۲۰۰۶ (میلادی)

 • شروع برنامه:17:01:24
 • پایان برنامه: 17:13:16
 • طول برنامه:11 دقیقه

هشدار برای کبرا 11

بازیگران : اردوغان آتالای. تام بک. محصول کشور آلمان . سال تولید :1996-2017

 • شروع برنامه:17:18:55
 • پایان برنامه: 17:28:29
 • طول برنامه:9 دقیقه

ادامه هشدار برای کبرا 11

بازیگران : اردوغان آتالای. تام بک. محصول کشور آلمان . سال تولید :1996-2017

 • شروع برنامه:17:29:48
 • پایان برنامه: 17:45:55
 • طول برنامه:16 دقیقه

ادامه هشدار برای کبرا 11

بازیگران : اردوغان آتالای. تام بک. محصول کشور آلمان . سال تولید :1996-2017

 • شروع برنامه:18:01:04
 • پایان برنامه: 18:27:27
 • طول برنامه:26 دقیقه

سریال دوردست ها

کارگردان : جواد ارشاد سرابی . نویسنده : سمانه نامدار . بازیگران : دانیال حکیمی . فاطمه گودرزی. فرشته سرابندی و...تولید : 1394

 • شروع برنامه:18:30:55
 • پایان برنامه: 18:49:31
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه سریال دوردست ها

کارگردان : جواد ارشاد سرابی . نویسنده : سمانه نامدار . بازیگران : دانیال حکیمی . فاطمه گودرزی. فرشته سرابندی و...تولید : 1394

 • شروع برنامه:19:01:43
 • پایان برنامه: 19:22:57
 • طول برنامه:21 دقیقه

سریال پزشکان جوان

نویسنده: چویی وان کیو - کارگردان: نو دو چول - بازیگران: لی جه ریونگ، چا تائه هیون، کیم جونگ ایون، ریو سئونگ سو - کشور سازنده: کره جنوبی - سال ساخت : 2008

 • شروع برنامه:19:22:57
 • پایان برنامه: 19:28:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:19:28:25
 • پایان برنامه: 19:55:11
 • طول برنامه:26 دقیقه

ادامه سریال پزشکان جوان

نویسنده: چویی وان کیو - کارگردان: نو دو چول - بازیگران: لی جه ریونگ، چا تائه هیون، کیم جونگ ایون، ریو سئونگ سو - کشور سازنده: کره جنوبی - سال ساخت : 2008

 • شروع برنامه:20:01:33
 • پایان برنامه: 20:19:49
 • طول برنامه:18 دقیقه

سریال دیوار به دیوار

کارگردان : سامان مقدم. بازیگران : فرهاد آئیش . گوهر خیراندیش . ویشکا آسایش و...تولید : سال 1395-1396

 • شروع برنامه:20:24:04
 • پایان برنامه: 20:45:15
 • طول برنامه:21 دقیقه

ادامه سریال دیوار به دیوار

کارگردان : سامان مقدم. بازیگران : فرهاد آئیش . گوهر خیراندیش . ویشکا آسایش و...تولید : سال 1395-1396

 • شروع برنامه:20:45:38
 • پایان برنامه: 20:53:54
 • طول برنامه:8 دقیقه

میراثی از سناباد

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:21:01:23
 • پایان برنامه: 21:20:35
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال یوسف پیامبر

کارگردان : فرج الله سلحشور . بازیگران : محمود پاک نیت. کتایون ریاحی. مصطفی زمانی...تولید :1383-1387

 • شروع برنامه:21:25:24
 • پایان برنامه: 21:52:56
 • طول برنامه:27 دقیقه

ادامه سریال یوسف پیامبر

کارگردان : فرج الله سلحشور . بازیگران : محمود پاک نیت. کتایون ریاحی. مصطفی زمانی...تولید :1383-1387

 • شروع برنامه:21:56:26
 • پایان برنامه: 22:03:36
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:22:03:59
 • پایان برنامه: 22:27:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال افسانه جومونگ

بازیگران : سونگ ایل گوک . هان هی جین . محصول کشور کره جنوبی . سال تولید : ۲۰۰۶ (میلادی)

 • شروع برنامه:22:27:00
 • پایان برنامه: 22:32:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:22:32:09
 • پایان برنامه: 22:54:10
 • طول برنامه:22 دقیقه

ادامه سریال افسانه جومونگ

بازیگران : سونگ ایل گوک . هان هی جین . محصول کشور کره جنوبی . سال تولید : ۲۰۰۶ (میلادی)

 • شروع برنامه:22:55:11
 • پایان برنامه: 23:02:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:03:33
 • پایان برنامه: 23:23:13
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال خانه پوشالی

بازیگران : کوین اسپیسی ، رابین رایت. محصول ایالات متحده. سال تولید : 2013-2017

 • شروع برنامه:23:27:37
 • پایان برنامه: 23:56:06
 • طول برنامه:28 دقیقه

ادامه سریال خانه پوشالی

بازیگران : کوین اسپیسی ، رابین رایت. محصول ایالات متحده. سال تولید : 2013-2017