جدول پخش

کهگیلویه و بویر احمد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:12:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 12 دقیقه

ادامه سینمایی(دا..آنا..مادر)

تهیه کننده،کارگردان و نویسنده: فرشاد صالحی»

 • شروع برنامه:01:12:30
 • پایان برنامه: 01:13:00
 • طول برنامه:

وله گرافیکی شبکه

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:01:13:00
 • پایان برنامه: 02:13:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شویل دنا(جنگ شبانه).بازپخش

تهیه کننده:عمار بزرگواری

 • شروع برنامه:02:13:00
 • پایان برنامه: 02:23:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

مستند(مامیتوانیم.منبت کاری)

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:02:23:00
 • پایان برنامه: 03:00:20
 • طول برنامه:37 دقیقه

ناخونک(تکرار).قسمت 70

تهیه کننده: محمد صالحیان؛ کارگردان: یزدان فتوحی{1398}»

 • شروع برنامه:03:00:20
 • پایان برنامه: 03:06:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تیزر(فیلم های سینمایی هفتگی)

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:03:06:00
 • پایان برنامه: 03:56:40
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند(دریاها واقیانوس ها)

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:03:56:40
 • پایان برنامه: 03:57:00
 • طول برنامه:

وله گرافیکی شبکه

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:03:57:00
 • پایان برنامه: 04:04:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

بازارمحبت (حق همسایه)

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:04:04:00
 • پایان برنامه: 05:02:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

السابقون(ترتیل قرآن کریم). جزء15

جزء15

 • شروع برنامه:05:02:00
 • پایان برنامه: 05:08:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نسیم حیات

گزیده برنامه های روایت فتح ..

 • شروع برنامه:05:08:00
 • پایان برنامه: 05:12:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود(به سوی نور)

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:05:12:00
 • پایان برنامه: 05:13:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

افکت وتصویر

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:05:13:00
 • پایان برنامه: 05:36:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

ملکوت(ویژه اذان صبح به افق یاسوج)

ملکوت

 • شروع برنامه:05:36:00
 • پایان برنامه: 05:56:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

نشانه ها

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:05:56:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

نمایی ازایران(کیش)

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود ملی جمهوری اسلامی ایران

سرود ملی جمهوری اسلامی ایران

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:11:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

دعای عهد

 • شروع برنامه:06:11:00
 • پایان برنامه: 06:16:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تیزر(فیلم های سینمایی هفتگی)

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:06:16:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

انیمیشن(بل وسباستین)

کارگردان: Keiji Hayakawa»

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 06:42:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

اقلیم ایران(غار پاتاوه)

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:06:42:00
 • پایان برنامه: 06:52:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دوربین مخفی

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:06:52:00
 • پایان برنامه: 06:53:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم شبکه

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:06:53:00
 • پایان برنامه: 06:54:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر(انتخاب اصلح)

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:06:54:30
 • پایان برنامه: 06:57:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

سبک زندگی

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:06:57:30
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه(قانون اساسی)

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

صبحانه(صبحگاهی).زنده

تهیه کننده:مریم حسن زاده

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا(ع)

صلوات خاصه امام رضا(ع)

 • شروع برنامه:08:01:20
 • پایان برنامه: 08:02:00
 • طول برنامه:

وله گرافیکی شبکه

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:08:02:00
 • پایان برنامه: 08:36:30
 • طول برنامه:34 دقیقه

سلام ابادی

برنامه روستا

 • شروع برنامه:08:36:30
 • پایان برنامه: 09:25:13
 • طول برنامه:48 دقیقه

مسابقه(فرمانده.قسمت 1.سری سوم

کارگردان : مهدی ماهان - مجید عزیزی

 • شروع برنامه:09:25:13
 • پایان برنامه: 09:26:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر(انتخاب اصلح)

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:09:26:43
 • پایان برنامه: 09:30:43
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ(ویژه انتخابات)

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:09:30:43
 • پایان برنامه: 09:58:30
 • طول برنامه:27 دقیقه

همراه شو

برنامه ویژه انتخابات

 • شروع برنامه:09:58:30
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم شبکه

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بهون مهر(خانواده).زنده

تهیه کننده: سید احسان عادلی پور

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:15
 • طول برنامه:

آرم گرافیکی شبکه

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:11:00:15
 • پایان برنامه: 11:02:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صدای شما

تماسهای مردمی باشبکه دنا

 • شروع برنامه:11:02:00
 • پایان برنامه: 11:16:30
 • طول برنامه:14 دقیقه

هشتگ(بازپخش)

تهیه کننده:خ.مرزوقی

 • شروع برنامه:11:16:30
 • پایان برنامه: 11:16:45
 • طول برنامه:

آرم گرافیکی شبکه

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:11:16:45
 • پایان برنامه: 11:36:40
 • طول برنامه:19 دقیقه

مستند(نقاب ).قسمت دوم

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:11:36:40
 • پایان برنامه: 11:37:00
 • طول برنامه:

آرم گرافیکی شبکه

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:11:37:00
 • پایان برنامه: 12:12:48
 • طول برنامه:35 دقیقه

نسیم بهشت(زنده)

تهیه کننده:عبدالعزیزتقی زاده

 • شروع برنامه:12:12:48
 • پایان برنامه: 12:31:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

ملکوت(ویژه اذان ظهربه افق یاسوج)

برنامه ای ویژه اذان ظهر با تصاویری از امام زادگان (ع)جلیل القدر استان وبقاع متبرکه

 • شروع برنامه:12:31:00
 • پایان برنامه: 12:31:35
 • طول برنامه:

زنده باد زندگی

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:12:31:35
 • پایان برنامه: 12:36:15
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلام امام«ره»ضرورت حفظ مکتب وپرهیزازاختلاف

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:12:36:15
 • پایان برنامه: 12:36:30
 • طول برنامه:

آرم گرافیکی شبکه

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:12:36:30
 • پایان برنامه: 13:23:15
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال(پادری).قسمت 1.بازپخش

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:13:23:15
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ(مثنوی)اقوام ایرانی

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:55:40
 • طول برنامه:25 دقیقه

حرف آخر

برنامه ای با رویکرد آموزش اصولی دروس مختلف داوطلبان کنکور با تجربیات اساتید برتر...

 • شروع برنامه:13:55:40
 • پایان برنامه: 13:55:50
 • طول برنامه:

وله آگهی بازرگانی

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:13:55:50
 • پایان برنامه: 14:00:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

آگهی بازرگانی

 • شروع برنامه:14:00:30
 • پایان برنامه: 15:42:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 42 دقیقه

فیلم سینمایی(دا...آنا...مادر).بازپخش

تهیه کننده،کارگردان و نویسنده: فرشاد صالحی»

 • شروع برنامه:15:42:30
 • پایان برنامه: 15:42:45
 • طول برنامه:

آرم گرافیکی شبکه

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:15:42:45
 • پایان برنامه: 16:36:15
 • طول برنامه:53 دقیقه

غنچه گلا(ویژه کودک)

تهیه کننده:محمدرضا فرهادی

 • شروع برنامه:16:36:15
 • پایان برنامه: 16:36:25
 • طول برنامه:

وله آگهی بازرگانی

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:16:36:25
 • پایان برنامه: 16:43:20
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

آگهی بازرگانی

 • شروع برنامه:16:43:20
 • پایان برنامه: 16:43:35
 • طول برنامه:

آرم گرافیکی شبکه

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:16:43:35
 • پایان برنامه: 16:44:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک کلام رهبری

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:16:44:35
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:

کپشن ساعت وحدیث

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان(زنده)

اخبار و حوادث گوناگون اقتصادی سیاسی اجتماعی فرهنگی و...استان در روز جاری

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:02:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

دوربین شما

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:17:02:30
 • پایان برنامه: 17:12:20
 • طول برنامه:9 دقیقه

حرف آخر

برنامه ای با رویکرد آموزش اصولی دروس مختلف داوطلبان کنکور با تجربیات اساتید برتر...

 • شروع برنامه:17:12:20
 • پایان برنامه: 17:12:40
 • طول برنامه:

آرم گرافیکی شبکه

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:17:12:40
 • پایان برنامه: 17:37:40
 • طول برنامه:25 دقیقه

همراه شو

تهیه کننده:سیدافضل حسینی

 • شروع برنامه:17:37:40
 • پایان برنامه: 17:38:35
 • طول برنامه:

تیزر(فیلم سینمایی)

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:17:38:35
 • پایان برنامه: 17:39:05
 • طول برنامه:

وله هم اکنون(آیین وحدت)

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:17:39:05
 • پایان برنامه: 17:58:35
 • طول برنامه:19 دقیقه

آئین وحدت

گزیده سخنان ائمه جمعه در شهرستان های مختلف استان...

 • شروع برنامه:17:58:35
 • پایان برنامه: 17:59:22
 • طول برنامه:

افکت وتصویر

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:17:59:22
 • پایان برنامه: 18:19:45
 • طول برنامه:20 دقیقه

ملکوت(ویژه اذان مغرب)

ویژه اذان مغرب به افق یاسوج

 • شروع برنامه:18:19:45
 • پایان برنامه: 18:20:20
 • طول برنامه:

زنده باد زندگی

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:18:20:20
 • پایان برنامه: 18:47:30
 • طول برنامه:27 دقیقه

همراه شو

تهیه کننده:افضل حسینی

 • شروع برنامه:18:47:30
 • پایان برنامه: 18:48:25
 • طول برنامه:

آرم گرافیکی شبکه دنا

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:18:48:25
 • پایان برنامه: 18:55:55
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بازرگانی

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:18:55:55
 • پایان برنامه: 19:47:40
 • طول برنامه:51 دقیقه

سریال(پادری).قسمت 2

کارگردان: محمد حسین لطیفی؛ تهیه‌کننده:سید محمود رضوی؛ طنزاجتماعی

 • شروع برنامه:19:47:40
 • پایان برنامه: 19:49:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

صدای شما

تهیه کننده:محمود علیزاده

 • شروع برنامه:19:49:05
 • پایان برنامه: 19:56:45
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بازرگانی

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:19:56:45
 • پایان برنامه: 19:57:00
 • طول برنامه:

وله گرافیکی شبکه

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:19:57:00
 • پایان برنامه: 19:59:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلام رهبری

کلام مقام معظم رهبری

 • شروع برنامه:19:59:30
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

کپشن ساعت وحدیث

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:18:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

اخبار استان(زنده)

اخبار و حوادث گوناگون اقتصادی سیاسی اجتماعی فرهنگی و...استان در روز جاری

 • شروع برنامه:20:18:00
 • پایان برنامه: 20:18:15
 • طول برنامه:

آرم گرافیکی شبکه

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:20:18:15
 • پایان برنامه: 20:53:10
 • طول برنامه:34 دقیقه

مجموعه(ناخونک).قسمت70

تهیه کننده: محمد صالحیان؛ کارگردان: یزدان فتوحی {1398}»

 • شروع برنامه:20:53:10
 • پایان برنامه: 21:02:05
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی بازرگانی

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:21:02:05
 • پایان برنامه: 22:02:05
 • طول برنامه:1 ساعت

شویل دنا(جنگ شبانه).زنده

تهیه کننده:عمار بزرگواری

 • شروع برنامه:22:02:05
 • پایان برنامه: 22:03:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر انتخاب اصلح

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:22:03:35
 • پایان برنامه: 22:17:25
 • طول برنامه:13 دقیقه

در استان

تهیه کننده:جواد افشین

 • شروع برنامه:22:17:25
 • پایان برنامه: 22:20:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلام رهبری(ویژه انتخابات)

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:22:20:00
 • پایان برنامه: 23:03:20
 • طول برنامه:43 دقیقه

گفتگو(زنده)

تهیه کننده:امیرخادمی

 • شروع برنامه:23:03:20
 • پایان برنامه: 23:11:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بازرگانی

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:23:11:00
 • پایان برنامه: 23:11:15
 • طول برنامه:

آرم گرافیکی شبکه

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:23:11:15
 • پایان برنامه: 23:14:45
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلام رهبری

کلام مقام معظم رهبری

 • شروع برنامه:23:14:45
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:

کپشن ساعت وحدیث

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان(زنده)

اخبار و حوادث گوناگون اقتصادی سیاسی اجتماعی فرهنگی و...استان در روز جاری

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:30:10
 • طول برنامه:

وله آگهی بازرگانی

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:23:30:10
 • پایان برنامه: 23:33:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

آگهی بازرگانی

 • شروع برنامه:23:33:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:26 دقیقه

فیلم سینمایی(کودک .مادر)

تهیه کننده:رحمان رضایی؛ کارگردان:متین بابایی»