جدول پخش

کهگیلویه و بویر احمد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:38:20
 • طول برنامه:38 دقیقه

دعای کمیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:43:20
 • پایان برنامه: 01:03:20
 • طول برنامه:20 دقیقه

دانستنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:07:20
 • پایان برنامه: 02:47:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 40 دقیقه

سینمایی(جاده ای به سوی تباهی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:57:20
 • پایان برنامه: 03:45:20
 • طول برنامه:48 دقیقه

مستند کلاف(روایت میثم محمد)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:35:20
 • پایان برنامه: 05:05:20
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی مذهبی(تفسیر قرآن کریم)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:08:30
 • پایان برنامه: 05:31:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

تا ملکوت(ویژه اذان صبح)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:31:00
 • پایان برنامه: 06:31:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ترتیل قرآن کریم(جزء 3)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:31:00
 • پایان برنامه: 06:45:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

نشانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 06:56:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

سرود ملی،تلاوت قرآن کریم ودعای روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:56:00
 • پایان برنامه: 07:06:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:06:00
 • پایان برنامه: 07:43:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

دعای ندبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:48:00
 • پایان برنامه: 07:58:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

بازار محبت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:58:00
 • پایان برنامه: 09:24:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

سینمایی(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:38:00
 • پایان برنامه: 10:26:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

انیمیشن(قلب خورشید).قسمت .2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

خانه مهر(خانواده).گلچین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:07:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

نگاه روز(ویژه سقوط هواپیما).زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:07:41
 • پایان برنامه: 12:23:19
 • طول برنامه:15 دقیقه

تا ملکوت(ویژه اذان ظهر)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:24:30
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ(ویژه شهداء گمنام)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نگاه روز(ویژه سقوط هواپیما).زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال(قلب های شکسته)

این قسمت«تهمت»

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

نگاه روز(ویژه سقوط هواپیما).زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند(حریم باور)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:20:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سینمایی(به رنگ عقیق)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:20:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 40 دقیقه

نگاه روز(ویژه سقوط هواپیما).زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:05:41
 • پایان برنامه: 18:26:11
 • طول برنامه:20 دقیقه

تا ملکوت(ویژه اذان مغرب)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:27:30
 • پایان برنامه: 18:41:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

مستند(شهید)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:41:00
 • پایان برنامه: 19:51:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

نگاه روز(ویژه سقوط هواپیما).زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

نگاه روز(ویژه سقوط هواپیما).زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:15:00
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت

نگاه روز(ویژه سقوط هواپیما).زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:20:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

نگاه روز(ویژه سقوط هواپیما).زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.