جدول پخش

کهگیلویه و بویر احمد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:54:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

دعای کمیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:32:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

مستند(اهل ایمان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:40:00
 • پایان برنامه: 03:04:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

سینمایی(حرفه ای ها)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:05:20
 • پایان برنامه: 03:26:20
 • طول برنامه:21 دقیقه

دعای افتتاح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:27:00
 • پایان برنامه: 03:42:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

رمضان در قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:43:00
 • پایان برنامه: 04:48:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

سحر خیزان(ویژه برنامه سحر)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:48:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

سابقون(جزء خوانی قرآن کریم).جزء9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 05:59:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

بازار محبت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:44:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

مستند(گنجینه کره زمین).قسمت 7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 06:56:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

نشانه ها(اسرار هستی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:12:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

سرود ملی،تلاوت قرآن کریم ودعای روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:12:00
 • پایان برنامه: 07:22:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:23:00
 • پایان برنامه: 07:54:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

سخنرانی آیت الله ناصری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 09:34:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 34 دقیقه

سینمایی(ویلایی ها).تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:35:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

انیمیشن(شاهزاده روم)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

حونه ختونه(خانواده).گلچین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:32:00
 • پایان برنامه: 12:02:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند(اهل ایمان).قسمت5.تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:03:20
 • پایان برنامه: 12:47:20
 • طول برنامه:44 دقیقه

مجموعه(دردسرهای عظیم).قسمت8.تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:51:41
 • پایان برنامه: 13:07:20
 • طول برنامه:15 دقیقه

تا ملکوت(ویژه اذان ظهر)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:40
 • پایان برنامه: 13:58:40
 • طول برنامه:46 دقیقه

مستند(زنان قصه ما).قسمت 11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:10:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند(قرارگاه بی قرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:17:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 17 دقیقه

سینمایی(دریاچه ماهی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند(رمضان در ایلام)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:01:00
 • پایان برنامه: 18:01:00
 • طول برنامه:1 ساعت

اتل متل یه قصه(ویژه کودک)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:03:00
 • پایان برنامه: 19:03:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سابقون(جزء خوانی قرآن کریم).زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:05:00
 • پایان برنامه: 20:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ترنم(ویژه افطار).زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:14:13
 • پایان برنامه: 20:29:23
 • طول برنامه:15 دقیقه

تا ملکوت(ویژه اذان مغرب)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:02:00
 • پایان برنامه: 21:25:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

آن سوی قاب(پشت صحنه تولید وپخش برنامه های تولید)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:27:00
 • پایان برنامه: 22:05:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

مجموعه(قصه های تبیان).قسمت8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:05:00
 • پایان برنامه: 22:40:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند(گلگشت)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:53:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال(دردسرهای عظیم).قسمت.9

توضیحات برنامه درج نشده است.