جدول پخش

کهگیلویه و بویر احمد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

سینمایی ( قلب ها با خبر از عاطفه اند )

فیلم سینمایی (قلبها بی خبرازعاطفه اند)« این فیلم داستان نفیسه دختر آقای صمدی است که به تازگی نامزد کرده و در آستانه ازدواج است، او در بیمارستان به عنوان پرستار مشغول به کار می شود. و این حضور در بیمارستان و همراه شدنش با خانواده بیمارانی که نیاز به پیوند

 • شروع برنامه:00:55:00
 • پایان برنامه: 00:55:25
 • طول برنامه:

وله گرافیکی شبکه

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:00:55:25
 • پایان برنامه: 00:59:25
 • طول برنامه:4 دقیقه

مستند کوتاه ( انجیره سیاه )

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:00:59:25
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:

آرم شعار سال 98

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شویل دنا(جنگ شبانه). تکرار

تهیه کننده:کامران پاکمنش

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:00:25
 • طول برنامه:

وله گرافیکی شبکه

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:02:00:25
 • پایان برنامه: 02:10:25
 • طول برنامه:10 دقیقه

مستند کوتاه ( ما می توانیم )

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:02:10:25
 • پایان برنامه: 02:32:25
 • طول برنامه:22 دقیقه

سینما پشت پرده ( طلسم دریایی )

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:02:32:25
 • پایان برنامه: 02:32:40
 • طول برنامه:

وله گرافیکی شبکه

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:02:32:40
 • پایان برنامه: 02:37:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران

موزه آبگینه تهران

 • شروع برنامه:02:37:40
 • پایان برنامه: 02:44:40
 • طول برنامه:7 دقیقه

بازار محبت ( حق همسایه )

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:02:44:40
 • پایان برنامه: 03:06:10
 • طول برنامه:21 دقیقه

دانستنی ها ( خاک رس )

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:03:06:10
 • پایان برنامه: 03:06:25
 • طول برنامه:

وله گرافیکی شبکه

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:03:06:25
 • پایان برنامه: 03:12:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم ایران ( امام زاده سید محمود «ع»)

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:03:12:10
 • پایان برنامه: 03:41:40
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند ( شهداء مدافع حرم - شهید منوچهر سعیدی)

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:03:41:40
 • پایان برنامه: 03:41:55
 • طول برنامه:

وله گرافیکی شبکه

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:03:41:55
 • پایان برنامه: 04:27:45
 • طول برنامه:45 دقیقه

مستند( آفرینش )

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:04:27:45
 • پایان برنامه: 04:28:00
 • طول برنامه:

وله گرافیکی شبکه

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:04:28:00
 • پایان برنامه: 04:33:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نسیم حیات

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:04:33:00
 • پایان برنامه: 04:35:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

سبک زندگی

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:04:35:10
 • پایان برنامه: 04:39:10
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلام بزرگان

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:04:39:10
 • پایان برنامه: 04:41:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

افکت و تصویر

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:04:41:10
 • پایان برنامه: 05:03:30
 • طول برنامه:22 دقیقه

اذان صبح به افق یاسوج

اذان صبح به افق یاسوج

 • شروع برنامه:05:03:30
 • پایان برنامه: 06:03:30
 • طول برنامه:1 ساعت

السابقون : جزء 17

السابقون جزء 17

 • شروع برنامه:06:03:30
 • پایان برنامه: 06:03:45
 • طول برنامه:

وله گرافیکی شبکه

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:06:03:45
 • پایان برنامه: 06:04:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود ملی جمهوری اسلامی ایران

سرود ملی جمهوری اسلامی ایران

 • شروع برنامه:06:04:55
 • پایان برنامه: 06:14:55
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:06:14:55
 • پایان برنامه: 06:15:09
 • طول برنامه:

وله گرافیکی شبکه

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:06:15:09
 • پایان برنامه: 06:19:09
 • طول برنامه:4 دقیقه

نمایی از ایران

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:06:19:09
 • پایان برنامه: 06:50:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی مذهبی ( حجت الاسلام و المسلمین پناهیان )

سخنرانی مذهی : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان

 • شروع برنامه:06:50:00
 • پایان برنامه: 06:50:15
 • طول برنامه:

وله گرافیکی شبکه

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:06:50:15
 • پایان برنامه: 06:54:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیک آشنا ( نان بلوط )

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena0345

 • شروع برنامه:06:54:00
 • پایان برنامه: 06:57:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ رونق تولید

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:06:57:00
 • پایان برنامه: 06:59:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

سبک زندگی

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:06:59:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم شعار سال 98

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

افتوزنون(صبحگاهی).زنده

ویژه برنامه محلی صبحگاهی برای نشاط آفرینی وامید وتلاش

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا «ع»

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:15
 • پایان برنامه: 08:04:15
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر فیلم سینمایی

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:08:04:15
 • پایان برنامه: 08:06:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ رونق تولید

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:08:06:35
 • پایان برنامه: 08:40:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

سلام آبادی : تکرار

سلام آبادی : «برنامه سلام آبادی با ساختار مستند گزارش در جهت معرفی روستاهای مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد با توزیع جغرافیایی تمام استان و اولویت روستاهایی که کمتر معرفی شده اند و یا دارای شاخص برجسته در زمینه خاصی هستند.»

 • شروع برنامه:08:40:00
 • پایان برنامه: 08:40:15
 • طول برنامه:

وله گرافیکی شبکه

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:08:40:15
 • پایان برنامه: 08:42:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سریال

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:08:42:45
 • پایان برنامه: 09:28:25
 • طول برنامه:45 دقیقه

مسابقه ضد گلوله ( سری 8 قسمت 3 )

مسابقه(ضدگلوله): مجموعه برنامه « ضد گلوله » مسابقه ای ترکیبی از آمادگی جسمانی و هوش است.کارگردان : مهدی ماهان - مجید عزیزی

 • شروع برنامه:09:28:25
 • پایان برنامه: 09:28:40
 • طول برنامه:

وله گرافیکی شبکه

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:09:28:40
 • پایان برنامه: 09:33:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ خنده پائیز

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:09:33:20
 • پایان برنامه: 09:36:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر فیلم سینمایی

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:09:36:20
 • پایان برنامه: 09:51:20
 • طول برنامه:15 دقیقه

انیمیشن ( ماجراهای کوشا )

«انیمیشن(ماجراهای کوشا): کوشا سؤالات زيادی در ذهن دارد. پدربزرگش به کمک کيف آزمايشگاهی خود و دو طوطی به نام قرمزه و سبزه با انجام آزمايش‌هایی ساده به سوالات او جواب می‌دهد.کارگردان:محمدرضا فخرايی‌زاده؛ دوبعدی »

 • شروع برنامه:09:51:20
 • پایان برنامه: 09:51:35
 • طول برنامه:

وله گرافیکی شبکه

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:09:51:35
 • پایان برنامه: 09:55:15
 • طول برنامه:3 دقیقه

مستند کوتاه ( تنگ پیر زال )

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:09:55:15
 • پایان برنامه: 09:57:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

روایت زندگی ( شاهدی برای قرض دادن )

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:09:57:55
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر فیلم سینمایی

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بهون مهر(خانواده).زنده

تهیه کننده: سید احسان عادلی پور

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

صدای شما

تماس های مردی با شبکه استانی دنا

 • شروع برنامه:11:02:00
 • پایان برنامه: 11:35:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

نگاه روز(زنده)

تهیه کننده:عبدالناصرخلیلی مدت پخش:30دقیقه؛ روزهای پخش: شنبه،دوشنبه وچهارشنبه

 • شروع برنامه:11:35:00
 • پایان برنامه: 11:36:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر 28 اجلاس نماز

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:11:36:10
 • پایان برنامه: 11:36:50
 • طول برنامه:

افکت و تصویر

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:11:36:50
 • پایان برنامه: 12:00:25
 • طول برنامه:23 دقیقه

ملکوت(ویژه اذان ظهربه افق یاسوج)

برنامه ای ویژه اذان ظهر با تصاویری از امام زادگان (ع)جلیل القدر استان وبقاع متبرکه

 • شروع برنامه:12:00:25
 • پایان برنامه: 12:01:00
 • طول برنامه:

تیزر جشنواره فلیم 114 ثانیه ای

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:12:01:00
 • پایان برنامه: 12:29:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

سخنرانی مذهبی

حجت الاسلام ابراهیمی

 • شروع برنامه:12:29:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فیلم سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 13:12:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال ( تنهایی لیلا ) قسمت19

فیلم سینمایی(روز لیلا): «فیلم ؛ قصه زندگی زنان در جامعه شهری ، مقاومت آنها در برابر ناهنجاریها و مشکلات بی سرپرستی را بخوبی روایت می کند ...؛ بازیگران:شیرین بینا، علیرضا مهران، ملیکا نوازی، لیلا آزادی، لیلا فیجانی، حسین فردین مهر، مهنوش شیخی، مریم دهویی،

 • شروع برنامه:13:12:00
 • پایان برنامه: 13:14:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

صدای شما

تماس های مردی با شبکه استانی دنا

 • شروع برنامه:13:14:00
 • پایان برنامه: 13:21:40
 • طول برنامه:7 دقیقه

موسیقی فلیم چند دلار بیشتر

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:13:21:40
 • پایان برنامه: 13:24:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

ترانه سفر نرو

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:13:24:00
 • پایان برنامه: 13:29:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم ایران

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:13:29:30
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف آخر

برنامه ای با رویکرد آموزش اصولی دروس مختلف داوطلبان کنکور با تجربیات اساتید برتر...

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ رونق تولید

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:14:01:00
 • پایان برنامه: 15:22:15
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

سینمایی ( قلب ها با خبر از عاطفه اند)

فیلم سینمایی (قلبها بی خبرازعاطفه اند)« این فیلم داستان نفیسه دختر آقای صمدی است که به تازگی نامزد کرده و در آستانه ازدواج است، او در بیمارستان به عنوان پرستار مشغول به کار می شود. و این حضور در بیمارستان و همراه شدنش با خانواده بیمارانی که نیاز به پیوند

 • شروع برنامه:15:22:15
 • پایان برنامه: 15:23:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ رونق تولید

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:15:23:15
 • پایان برنامه: 15:28:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

مستند کوتاه ( پشت کره)

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:15:28:00
 • پایان برنامه: 15:30:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ تربت

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:15:30:30
 • پایان برنامه: 16:30:30
 • طول برنامه:1 ساعت

غنچه گلا(ویژه کودک)

ویژه کودکان با آیتم های متنوع تهیه کننده:محمدرضا فرهادی

 • شروع برنامه:16:30:30
 • پایان برنامه: 16:35:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران ( عمارت یزد)

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:16:35:30
 • پایان برنامه: 16:38:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ پائیز دلتنگی

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:16:38:00
 • پایان برنامه: 16:41:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:16:41:30
 • پایان برنامه: 16:44:45
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلام مقام معظم رهبری

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:16:44:45
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:

کپشن ساعت و حدیث

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان(زنده)

اخبار و حوادث گوناگون اقتصادی سیاسی اجتماعی فرهنگی و...استان در روز جاری

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صدای شما

تماس های مردمی با شبکه استانی دنا

 • شروع برنامه:17:01:00
 • پایان برنامه: 17:16:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تریبون آزاد

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:17:16:00
 • پایان برنامه: 17:17:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم شبکه

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:17:17:00
 • پایان برنامه: 17:27:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف آخر

(حرف آخر): برنامه ای آموزش محور برای بالابردن سطح علمی داوطلبان کنکور و آمادگی هرچه بیشتر در دروس مختلف

 • شروع برنامه:17:27:00
 • پایان برنامه: 17:33:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

سرود کوگ گرمسیری

خواننده:رضا صالحی

 • شروع برنامه:17:33:30
 • پایان برنامه: 17:34:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

افکت و تصویر

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:17:34:30
 • پایان برنامه: 17:56:30
 • طول برنامه:22 دقیقه

ملکوت(ویژه اذان مغرب به افق یاسوج)

ملکوت

 • شروع برنامه:17:56:30
 • پایان برنامه: 17:58:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باز خوانی ابعاد شخصیت حضرت علی (ع)

تماس های مردمی با شبکه استانی دنا

 • شروع برنامه:17:58:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

سبک زندگی

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:24:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

مسافران خورشید

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:18:24:00
 • پایان برنامه: 18:28:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

ترانه خزان

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:18:28:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تصاویر مربوط به روستای الگن

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

مشاور شما: زنده

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:33:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

ترانه علاقه خاص

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:19:33:30
 • پایان برنامه: 19:43:30
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف آخر

(حرف آخر): برنامه ای آموزش محور برای بالابردن سطح علمی داوطلبان کنکور و آمادگی هرچه بیشتر در دروس مختلف

 • شروع برنامه:19:43:30
 • پایان برنامه: 19:48:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ بارون پائیز

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:19:48:30
 • پایان برنامه: 19:52:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:19:52:00
 • پایان برنامه: 20:32:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال ( تنهایی لیلا) قسمت20

سریال(تنهایی لیلا): «داستان این سریال دربارهٔ محمد، متولی امامزاده‌ای است که در زلزله خانواده خود را از دست داده است. دختری به نام لیلا که عاشق محمد می‌شود، او را در شرایط ویژه‌ای قرار می‌دهد و ایمان او را محک می‌زند.لیلا دختری است از خانوادهٔ ثروتمند و ا

 • شروع برنامه:20:32:00
 • پایان برنامه: 20:34:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تصاویر مربوط به روستای بیاره

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:20:34:00
 • پایان برنامه: 20:40:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:20:40:00
 • پایان برنامه: 20:44:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلام مقام معظم رهبری

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:20:44:50
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:

کپشن ساعت و حدیث

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:03:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

اخبار استان(زنده)

اخبار و حوادث گوناگون اقتصادی سیاسی اجتماعی فرهنگی و...استان در روز جاری

 • شروع برنامه:21:03:00
 • پایان برنامه: 21:10:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:21:10:00
 • پایان برنامه: 22:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت

مسیر عاشقی :زنده

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ خنده پائیز

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:22:15:00
 • پایان برنامه: 22:27:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

در استان

در استان

 • شروع برنامه:22:27:00
 • پایان برنامه: 22:29:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تایم لپس دنا

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:22:29:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ رونق تولید

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

بارانک(نوجوان)

تهیه کننده وکارگردان: مهدی مرتضوی

 • شروع برنامه:22:58:00
 • پایان برنامه: 23:03:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود مال وبار

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:23:03:00
 • پایان برنامه: 23:05:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ رونق تولید

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:10:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:23:10:00
 • پایان برنامه: 23:14:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلام مقام معظم رهبری

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:23:14:30
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:

کپشن ساعت و حدییث

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان(زنده)

اخبار و حوادث گوناگون اقتصادی سیاسی اجتماعی فرهنگی و...استان در روز جاری

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:23:35:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:24 دقیقه

سینمایی ( تانک ها نبرد مخوف )

داستان فیلم در سال 1942 میگذرد . آلمانها به خاک روسیه تعرض کرده اند و فرماندهان و سربازان روسیه سعی دارند که جلوی پیشروی دشمن را هر طور شده، بگیرند . کوالوف یک فرمانده با وجدان است که با همسرش پائولا که مهندس تعمیرات تانک ها است در جبهه فعالیت دارند . پائ