جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

کهگیلویه و بویر احمد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

دعای کمیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:45:00
 • پایان برنامه: 00:51:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قاصد بهار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:51:00
 • پایان برنامه: 01:51:00
 • طول برنامه:1 ساعت

رادیو شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:52:00
 • پایان برنامه: 03:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 33 دقیقه

سینمایی(حرفه ای)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:04:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

مستند(زگفتار دهقان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:07:00
 • پایان برنامه: 04:17:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تماشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:17:00
 • پایان برنامه: 04:57:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

نشانه ها(حقیقت آفرینش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:58:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

تا ملکوت(ویژه اذان صبح به افق یاسوج)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 06:20:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سابقون(جزء3)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:21:00
 • پایان برنامه: 06:32:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

سرود ملی،تلاوت قرآن کریم ودعای روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:32:00
 • پایان برنامه: 07:06:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

دعای ندبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:07:00
 • پایان برنامه: 09:08:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 1 دقیقه

سینمایی(دوئل).تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:09:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

انیمیشن(فوتبال دستی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

خانه مهر(گلچین)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:35:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

بارانک(نوجوان).بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:04:30
 • پایان برنامه: 12:39:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

سریال(گسل).قسمت8.تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:39:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:58:41
 • پایان برنامه: 13:14:19
 • طول برنامه:15 دقیقه

تا ملکوت(ویژه اذان ظهر به افق یاسوج)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:22:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

کلیپ(مصاحبه با آزادگان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

چلچراغ(ویژه چهل سالگی انقلاب اسلامی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:35:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند(رهایی)ویژه ورود آزادگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:01:30
 • پایان برنامه: 16:41:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 39 دقیقه

سینمایی(پرواز از اردوگاه)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 16:57:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

دیدگاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

اتل متل یه قصه(ویژه کودک)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:05:00
 • پایان برنامه: 19:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

سینمایی(اخراجی ها 2)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 19:51:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلام رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:51:00
 • پایان برنامه: 19:59:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی وکپشن ساعت وحدیث

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:07:00
 • پایان برنامه: 20:22:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:00
 • پایان برنامه: 20:50:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

آن سوی قاب(پشت صحنه تولید وضبط برنامه ها)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

میزگرد(همراه با ورزش).زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:53:00
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

گلگشت(سفرنامه شهرستانها)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:18:00
 • پایان برنامه: 22:38:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند(بن بست)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:38:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

وله،آگهی وکپشن ساعت وحدیث

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:03:00
 • پایان برنامه: 23:49:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال(گسل).قسمت9

توضیحات برنامه درج نشده است.