جدول پخش

کهگیلویه و بویر احمد
 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

رادیو شب(تکرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:09:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

بازار محبت(حق همسایه)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:10:00
 • پایان برنامه: 03:34:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

سینمایی(سرزمین های شاد)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:38:00
 • پایان برنامه: 04:24:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

مستند (وزراء).قسمت4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:28:00
 • پایان برنامه: 04:49:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

تا ملکوت(ویژه اذان صبح به افق یاسوج)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:49:00
 • پایان برنامه: 05:49:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سابقون(جزء خوانی قرآن کریم).جزء12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:54:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:55:00
 • پایان برنامه: 07:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

سرود ملی،تلاوت قرآن کریم ودعای روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:05:00
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:40:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

سخنرانی مذهبی(تفسیر قرآن کریم)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:41:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

مستند(بال های اشتیاق).قسمت4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

سینمایی(پوتین).تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:20:00
 • پایان برنامه: 10:06:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

انیمیشن(سرزمین خواب).قسمت2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:07:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

هواریون شهید

روایت دیدار رهبر انقلاب با شهید آشوری

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

وله گرافیکی وخانه مهر(خانواده).بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:34:00
 • پایان برنامه: 11:43:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

نشانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:43:50
 • پایان برنامه: 12:07:25
 • طول برنامه:23 دقیقه

تا ملکوت(ویژه اذان ظهر به افق یاسوج)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:09:00
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:38:00
 • پایان برنامه: 13:20:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال(بازگشت).قسمت4.تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:21:00
 • پایان برنامه: 13:33:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

خانه دل(معرفی مساجد استان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:34:00
 • پایان برنامه: 14:20:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

با نوای کاروان(تکرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:31:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 31 دقیقه

سینمایی(عقاب ها)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:01:00
 • پایان برنامه: 17:59:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

اتل متل یه قصه(ویژه کودک)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:05:06
 • پایان برنامه: 18:26:54
 • طول برنامه:21 دقیقه

تا ملکوت(ویژه اذان مغرب به افق یاسوج)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

حرف آخر(ویژه کنکور).تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

ره آورد(ویژه چهل سالگی انقلاب)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:17:00
 • پایان برنامه: 20:35:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

مجله فرهنگی وهنری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:36:00
 • پایان برنامه: 20:48:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

در استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:49:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

رچ(ویژه شعار سال)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

با نوای کاروان(ویژه دفاع مقدس)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

نگاه روز(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:08:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

پایی که جا ماند(قسمت 46)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:11:00
 • پایان برنامه: 23:54:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال(بازگشت).قسمت5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:54:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ ویژه دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.