جدول پخش

آذربایجان شرقی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

سینمایی اجلاس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:25:00
 • پایان برنامه: 02:08:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

دیدنی ها و دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:08:00
 • پایان برنامه: 02:43:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند قرارگاه بیقرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:43:00
 • پایان برنامه: 03:15:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:15:00
 • پایان برنامه: 03:40:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

لاک جیغ تا خدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:40:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

دیدنی ها دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:42:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال لیسانسه ها ق 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:42:00
 • پایان برنامه: 05:07:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:07:00
 • پایان برنامه: 05:24:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

ترنم صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:24:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

اذانگاهی صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:16:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت قرآن کریم و دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:16:00
 • پایان برنامه: 06:41:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:41:00
 • پایان برنامه: 07:16:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

حدیث سرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:16:00
 • پایان برنامه: 07:37:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

انیمیشن باغ انگور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:37:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 08:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

سحرلر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:00
 • پایان برنامه: 09:25:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند قرارگاه بیقرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:25:00
 • پایان برنامه: 10:05:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال آخیر مهلت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تیک / میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:20:00
 • پایان برنامه: 11:42:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

ائل سازی ائل سوزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:42:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:23:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

خبر استان / اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:23:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تکرار گئجه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

قالی آذربایجان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

شرح پریشانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:44:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

سینمایی دوشیزه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:44:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

نازبالالار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذانگاهی مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

وارستگان -علامه جعفری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ویژه شهادت امام حسن عسگری (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تبریزیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:40:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند زکات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:40:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

ویژه برنامه شهادت امام جعفر صادق (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

مطالبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

دعای کمیل

توضیحات برنامه درج نشده است.