جدول پخش

آذربایجان شرقی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

قیزیل قافیه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:40:00
 • پایان برنامه: 01:05:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند ملازمان حرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:05:00
 • پایان برنامه: 01:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بیر ایچیم عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:35:00
 • پایان برنامه: 02:49:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

سینمایی مدیون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:49:00
 • پایان برنامه: 03:10:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

سلام رزمنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:10:00
 • پایان برنامه: 04:03:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

بیر ایچیم عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:03:00
 • پایان برنامه: 04:18:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مدافعان حرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:18:00
 • پایان برنامه: 04:26:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

عبرت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:26:00
 • پایان برنامه: 05:21:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

اذانگاهی صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:21:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:41:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

سخنرانی آیت الله جوادی آملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:41:00
 • پایان برنامه: 06:50:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

مدافعان حرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:50:00
 • پایان برنامه: 07:18:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

حدیث سرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:18:00
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

مستند کوتاه آسمان حسین (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 08:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سحرلر

سیمای بامدادی

 • شروع برنامه:08:50:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال قانلی توپراق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:35:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مراسم شیرخوارگان - سردرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:50:00
 • پایان برنامه: 09:57:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

برنامه مشارکتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر صبحگاهی

خبر فارسی سیاسی و اجتماعی استان آذربایجان شرقی

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 10:31:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

سلام رزمنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:35:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

پشت جبهه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:39:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:42:00
 • پایان برنامه: 12:08:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

حنجره های زخمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:08:00
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

اذانگاهی ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 13:05:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی ولایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:05:00
 • پایان برنامه: 13:22:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تله تئاتر خورشید بر نیزه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:25:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

مسابقه ی آفند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:11:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

مدافعان حرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:11:00
 • پایان برنامه: 14:20:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

مداحی قربانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:20:00
 • پایان برنامه: 14:27:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

برنامه مشارکتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 45 دقیقه

سینمایی بادیگارد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:20:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

یادگیری برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 16:52:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

برنامه مشارکتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:52:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

تیزر و آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:48:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال رخصت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:48:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

مداحی عجم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:28:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

میزگرد امر به معروف و نهی از منکر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:28:00
 • پایان برنامه: 18:52:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

اذانگاهی مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:52:00
 • پایان برنامه: 19:18:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

حنجره های زخمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:18:00
 • پایان برنامه: 19:24:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر عصرگاهی

خبر فارسی سیاسی و اجتماعی استان آذربایجان شرقی

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:06:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

سلام رزمنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:09:00
 • پایان برنامه: 20:50:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

تبریزیم

برنامه مشارکتی با شهرداری کلانشهر تبریز

 • شروع برنامه:20:50:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

بیر ایچیم عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

پشت جبهه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:05:00
 • پایان برنامه: 22:50:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال قانلی توپراق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:00
 • پایان برنامه: 22:58:30
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر شبانه

خبر سیاسی - اجتماعی آذری استان آذربایجان شرقی

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:37:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

برنامه مشارکتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:37:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:22 دقیقه

موج فوتبال

توضیحات برنامه درج نشده است.