جدول پخش

فارس
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:28:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

سریال چک برگشتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:29:00
 • پایان برنامه: 02:33:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 4 دقیقه

سینمایی هری پاتر 05

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:33:00
 • پایان برنامه: 03:48:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:51:00
 • پایان برنامه: 04:04:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

رنگ شادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:04:00
 • پایان برنامه: 04:50:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

مستند شکارچیان هوانورد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:57:00
 • پایان برنامه: 05:03:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قران کریم _ سوره فاطر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:07:00
 • پایان برنامه: 05:14:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:16:00
 • پایان برنامه: 05:43:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:46:00
 • پایان برنامه: 05:59:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:08:00
 • پایان برنامه: 06:22:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

سکانس برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:23:00
 • پایان برنامه: 07:17:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

داستانی مستر بین پلیس می شود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:17:00
 • پایان برنامه: 07:23:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

دیدنی های ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:23:00
 • پایان برنامه: 08:31:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 8 دقیقه

صبح پارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:33:00
 • پایان برنامه: 08:48:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:00
 • پایان برنامه: 09:43:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

سریال چک برگشتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:43:00
 • پایان برنامه: 09:56:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

رنگ شادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 16 دقیقه

کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:16:00
 • پایان برنامه: 11:23:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نشاط جوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:24:00
 • پایان برنامه: 11:38:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

مستند سفر به اعماق کوهستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:49:00
 • پایان برنامه: 11:57:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

حرم سوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:21:00
 • پایان برنامه: 12:49:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

رواق اندیشه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:52:00
 • پایان برنامه: 13:01:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

دیدنی های ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:02:00
 • پایان برنامه: 13:09:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نشاط جوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:11:00
 • پایان برنامه: 15:18:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 7 دقیقه

سینمایی هری پاتر 05

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:23:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نشاط جوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:31:00
 • پایان برنامه: 15:57:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند کرامت ابل _ آیت الله ملک حسینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:00
 • پایان برنامه: 16:40:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

کارتون رنگارنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:03:00
 • پایان برنامه: 17:18:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

در شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:28:00
 • پایان برنامه: 17:34:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:38:00
 • پایان برنامه: 18:11:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

خانه ملت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:16:00
 • پایان برنامه: 18:40:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تاریخ تمدن ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:31:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

داستانی شاید برای شما اتفاق بیفتد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:31:00
 • پایان برنامه: 19:38:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

مداحی شهادت امام حسن عسگری (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:38:00
 • پایان برنامه: 19:49:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

مینوی هزاره ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:49:00
 • پایان برنامه: 19:59:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

مداحی ویژه شهادت امام حسن عسگری (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند فرماندهان _ دفاع مقدس و شهداء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:44:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

روز خدا _ شهادت امام حسن عسگری (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:05:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:10:00
 • پایان برنامه: 22:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ویژه برنامه شهادت امام حسن عسگری (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:11:00
 • پایان برنامه: 22:49:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

مستند خدایخانه _ مسجد جامع عتیق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:49:00
 • پایان برنامه: 23:10:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستند شهید اسلامی نسب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:38:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

مداحی ویژه شهادت امام حسن عسگری (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:38:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:21 دقیقه

داستانی شاید برای شما هم اتفاق بیفتد

توضیحات برنامه درج نشده است.