جدول پخش

کرمانشاه
 • شروع برنامه:00:05:00
 • پایان برنامه: 01:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

اعلام-ادامه سینمایی-ارم شهرستان سرپل ذهاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:10:00
 • پایان برنامه: 01:20:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

فوت کوزه گری جدید-اوقات-تیزر جشنواره شهید حججی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:20:00
 • پایان برنامه: 02:05:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

ارم روستای نجیبران-اعلام -مستند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:15:00
 • پایان برنامه: 03:05:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

اعلام- سریال جایزه بزرگ -ق6-تیزر جشنواره چهل چراغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:05:00
 • پایان برنامه: 03:12:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

کلیپ ابوکمال جهنم داعش-تیزر سریال-دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:16:00
 • پایان برنامه: 04:06:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

اعلام-مستند-ارم طنابی-پیک آشنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:06:00
 • پایان برنامه: 04:15:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تیزرحمل ونقل- پیک آشنا-هزار نقش-تیزر افلاکیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:15:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اعلام دلنوازان -تیزر مانگه شو-آرم پاییزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:47:00
 • پایان برنامه: 05:17:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اعلام مستندایرانگرد-تیزر رزمواره مدافعان حرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:17:00
 • پایان برنامه: 05:39:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

ارم امام زاده حمیل-اعلام حدیث کسا-سبک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:44:00
 • پایان برنامه: 05:59:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت-دعای آقا-اذان-دعای فرج-نماز-ذکرروز-صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:00
 • پایان برنامه: 06:13:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اسلاید-سرود ملی-تلاوت-دعای فرج-ذکرروز-تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:19:00
 • پایان برنامه: 07:14:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

اعلام-گلچین صبحگاهی-تیزر هر شب باشما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:17:00
 • پایان برنامه: 07:57:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

ارم پاییزی 1-اعلام-مستند با کارون-تیزرسینمایی های

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:03:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

آرم سطح شهر-اعلام-تکرارسینمایی مینور-آرم نورانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:36:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

خانواده ریاحی ک5-ارم کلی استان-تیزر سینمایی های هف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:36:00
 • پایان برنامه: 10:11:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اعلام-مستند ارسالی-تیزر خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:11:00
 • پایان برنامه: 10:21:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

سرود تا آخر ایستاده ایم-تیزر رزمواره مدافعان حرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:21:00
 • پایان برنامه: 10:51:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ارم روز کرمانشاه -تکرار زیر گنبد کبود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:55:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت

اعلام -تکرارمانگه شو-تیزر هر شب با شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:07:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

ارم شهدای گمنام-اعلام-با شهدا1-تیزر امدادگران عاشو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:12:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تلاوت-دعای آقا-اذان-دعای فرج-نماز-صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:37:00
 • پایان برنامه: 13:21:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

اعلام -تکرار هر شب با شما- ارم اثار باستانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:23:00
 • پایان برنامه: 14:13:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

تیزر شبانه-اعلام-خانواده -ارم هجیج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:15:00
 • پایان برنامه: 15:41:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

اعلام-سینمایی-ارم روستای گلین-تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:41:00
 • پایان برنامه: 15:48:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

اعلام --شجره طیبه-تیزر باشهدا-آرم نقشه-تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:48:00
 • پایان برنامه: 16:23:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

آرم نورانی-اعلام-زیر گنبد کبود-تیزر مانگه شو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:52:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

خبر زاگرس-آرم پاییزی-تیزر افلاکیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:54:00
 • پایان برنامه: 17:24:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اعلام -مشارکتی کارنامه 100-تیزر سریال-آرم شهدای گم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:27:00
 • پایان برنامه: 17:47:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت-دعا-اذان-دعای فرج-نماز-صلوات-

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:00
 • پایان برنامه: 18:44:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

اعلام -برنامه دوباره تو را میسازیم- ارم شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:48:00
 • پایان برنامه: 19:14:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

اعلام-برنامه گروه تلویزیونی بسیج -تیزراجلاس نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:17:00
 • پایان برنامه: 19:24:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

-افلاکیان- ارم سفیدی-تیزر مانگه شو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:29:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

اعلام خبر-یک ایه-خبر-آرم پاییزی 2-تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 19:56:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلیپ زلزله-تیزر 26 امین اجلاس سراسری نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:08:00
 • پایان برنامه: 20:58:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

اعلام بعدی-سریال جایزه بزرگ ق7+پیام بین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:07:00
 • پایان برنامه: 22:02:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

اعلام-مانگه شو-وله امید- ارم شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:02:00
 • پایان برنامه: 22:08:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

اعلام پیام-پیام بازرگانی-تیزر سینمایی های هفته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:08:00
 • پایان برنامه: 22:56:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

تیزر شبانه -اعلام- هرشب با شما-ارم ملایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر زاگرس-آرم میدان امام(ره)-وله زلزله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:25:00
 • پایان برنامه: 23:59:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

اعلام-سینمایی کیفر - پیام بین

توضیحات برنامه درج نشده است.