جدول پخش

گلستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:13:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

سریال اوک نیو – ق 2

سریال اوک نیو – ق 2

 • شروع برنامه:00:13:00
 • پایان برنامه: 00:17:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

چلچراغ –اوقات شرعی استان(شب)

چلچراغ –اوقات شرعی استان(شب)

 • شروع برنامه:00:17:00
 • پایان برنامه: 01:48:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 31 دقیقه

سینمایی یک بعلاوه دو میشه چهار- هندی

سینمایی یک بعلاوه دو میشه چهار- هندی

 • شروع برنامه:01:48:30
 • پایان برنامه: 01:50:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سینمایی روز بعد

تیزر سینمایی روز بعد

 • شروع برنامه:01:50:30
 • پایان برنامه: 02:50:30
 • طول برنامه:1 ساعت

بازپخش رادیو شب

بازپخش رادیو شب

 • شروع برنامه:02:50:30
 • پایان برنامه: 02:54:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود غزل آخر – مهر افروز

سرود غزل آخر – مهر افروز

 • شروع برنامه:02:54:00
 • پایان برنامه: 03:54:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بازپخش خانه محبت

بازپخش خانه محبت

 • شروع برنامه:03:54:00
 • پایان برنامه: 04:01:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

موسیق تصویر فیلمهای خارجی-جانگوی آزاد شده

موسیق تصویر فیلمهای خارجی-جانگوی آزاد شده

 • شروع برنامه:04:01:00
 • پایان برنامه: 04:29:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

بازپخش شهر هنر- تولیدی

بازپخش شهر هنر- تولیدی

 • شروع برنامه:04:29:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه احسان و نیکوکاری –نیکی کردن ، حساب کرد

میان برنامه احسان و نیکوکاری –نیکی کردن ، حساب کردن هزینه دارو

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:34:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

چلچراغ –اوقات شرعی استان(شب)

چلچراغ –اوقات شرعی استان(شب)

 • شروع برنامه:04:34:00
 • پایان برنامه: 05:00:40
 • طول برنامه:26 دقیقه

بازپخش نورانا چاغ لار- تولیدی

بازپخش نورانا چاغ لار- تولیدی

 • شروع برنامه:05:00:40
 • پایان برنامه: 05:02:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله معرفی شهدای استان

وله معرفی شهدای استان

 • شروع برنامه:05:02:40
 • پایان برنامه: 05:08:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن- سوره زخرف آیه 26 تا 35–قاری عبدالعزیر

تلاوت قرآن- سوره زخرف آیه 26 تا 35–قاری عبدالعزیر حصان

 • شروع برنامه:05:08:00
 • پایان برنامه: 05:09:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تواشیح ذکر روز پنج شنبه

تواشیح ذکر روز پنج شنبه

 • شروع برنامه:05:09:00
 • پایان برنامه: 05:13:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح – موذن ابو زید – تصاویر گرافیکی

موقع اذان صبح 05:09:00

 • شروع برنامه:05:13:40
 • پایان برنامه: 05:18:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز صبح آیت الله شاهرودی

نماز صبح آیت الله شاهرودی

 • شروع برنامه:05:18:40
 • پایان برنامه: 05:20:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج امام زمام عج –تصاویر جمکران

دعای فرج امام زمام عج –تصاویر جمکران

 • شروع برنامه:05:20:10
 • پایان برنامه: 05:24:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

دعای روز پنج شنبه

دعای روز پنج شنبه

 • شروع برنامه:05:24:20
 • پایان برنامه: 05:29:10
 • طول برنامه:4 دقیقه

صد دانه یاقوت– برخورد با نامحرم

صد دانه یاقوت– برخورد با نامحرم

 • شروع برنامه:05:29:10
 • پایان برنامه: 05:29:30
 • طول برنامه:

آرم شبکه

آرم شبکه

 • شروع برنامه:05:29:30
 • پایان برنامه: 05:58:10
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند کارنامه-کردستان (چهل سالگی انقلاب

مستند کارنامه-کردستان (چهل سالگی انقلاب

 • شروع برنامه:05:58:10
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

موسیقی تصویر

موسیقی تصویر

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

سرود جمهوری اسلامی ایران

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:06:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن- سوره مائده آیه 27 تا 32 –قاری محمد الل

تلاوت قرآن- سوره مائده آیه 27 تا 32 –قاری محمد اللیثی

 • شروع برنامه:06:06:30
 • پایان برنامه: 06:17:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد - فرهمند

دعای عهد - فرهمند

 • شروع برنامه:06:17:00
 • پایان برنامه: 06:21:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

چلچراغ –اوقات شرعی استان(صبح)

چلچراغ –اوقات شرعی استان(صبح)

 • شروع برنامه:06:21:00
 • پایان برنامه: 06:23:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله معرفی شهدای استان

وله معرفی شهدای استان

 • شروع برنامه:06:23:00
 • پایان برنامه: 06:23:40
 • طول برنامه:

آرم شبکه

آرم شبکه

 • شروع برنامه:06:23:40
 • پایان برنامه: 07:04:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

مستند نگینی بر خاک

مستند نگینی بر خاک

 • شروع برنامه:07:04:00
 • پایان برنامه: 07:06:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سریال اوک نیو

تیزر سریال اوک نیو

 • شروع برنامه:07:06:00
 • پایان برنامه: 08:06:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بازپخش شب های هیرکان

بازپخش شب های هیرکان

 • شروع برنامه:08:06:00
 • پایان برنامه: 08:11:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

موسیقی تصویرروستا-روستای ساسنگ مینودشت

موسیقی تصویرروستا-روستای ساسنگ مینودشت

 • شروع برنامه:08:11:30
 • پایان برنامه: 08:57:50
 • طول برنامه:46 دقیقه

بازپخش سریال اوک نیو– ق 2

بازپخش سریال اوک نیو– ق 2

 • شروع برنامه:08:57:50
 • پایان برنامه: 09:00:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود زمستون – افشین مقدم- با تصاویر برفی افراتخته

سرود زمستون – افشین مقدم- با تصاویر برفی افراتخته

 • شروع برنامه:09:00:20
 • پایان برنامه: 09:01:00
 • طول برنامه:

تیزر جدید مسابقه 40 ستاره

تیزر جدید مسابقه 40 ستاره

 • شروع برنامه:09:01:00
 • پایان برنامه: 09:53:20
 • طول برنامه:52 دقیقه

تن تن کارتون-ق 14

تن تن کارتون-ق 14

 • شروع برنامه:09:53:20
 • پایان برنامه: 09:58:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بینندگان

تصاویر ارسالی بینندگان

 • شروع برنامه:09:58:50
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

مطلع عشق( بیانات رهبری در مورد ازدواج)

مطلع عشق( بیانات رهبری در مورد ازدواج)

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بازپخش خانه محبت

بازپخش خانه محبت با بخش های متنوعی شامل آموزش های آشپزی، کارشناس خانوادگی، آموزش پرورش گل و گیاه آپارتمانی، گزارش مردمی تازه های خانواده ریزه کاری ها و...برای بینندگان پخش می شود.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سریال اوک نیو

تیزر سریال اوک نیو

 • شروع برنامه:11:02:00
 • پایان برنامه: 11:31:10
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند کارنامه-کرمان (چهل سالگی انقلاب)

مستند کارنامه-کرمان (چهل سالگی انقلاب)

 • شروع برنامه:11:31:10
 • پایان برنامه: 11:32:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه احسان و نیکوکاری –رازنگهداریبرای حفظ آ

میان برنامه احسان و نیکوکاری –رازنگهداریبرای حفظ آبروی دیگران

 • شروع برنامه:11:32:20
 • پایان برنامه: 11:59:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

نورانا چاغ لار - تولیدی

نورانا چاغ لار - تولیدی

 • شروع برنامه:11:59:00
 • پایان برنامه: 12:01:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله معرفی شهدای استان

وله معرفی شهدای استان

 • شروع برنامه:12:01:00
 • پایان برنامه: 12:05:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن-سوره اعراف آیات 142 تا 144-استادمحمد ال

تلاوت قرآن-سوره اعراف آیات 142 تا 144-استادمحمد النقشبندی

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:06:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تواشیح ذکر روز پنج شنبه

تواشیح ذکر روز پنج شنبه

 • شروع برنامه:12:06:00
 • پایان برنامه: 12:10:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر – موذن شریف – تصاویر گرافیکی مساجد

موقع اذان ظهر 12:06:00

 • شروع برنامه:12:10:20
 • پایان برنامه: 12:16:50
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز ظهر آیت آلله علوی گرگانی

نماز ظهر آیت آلله علوی گرگانی

 • شروع برنامه:12:16:50
 • پایان برنامه: 12:18:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج امام زمام عج – تصاویر گرافیکی اسلیمی

دعای فرج امام زمام عج – تصاویر گرافیکی اسلیمی

 • شروع برنامه:12:18:30
 • پایان برنامه: 12:22:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

دعای روز پنج شنبه

دعای روز پنج شنبه

 • شروع برنامه:12:22:30
 • پایان برنامه: 12:23:00
 • طول برنامه:

آرم شبکه

آرم شبکه

 • شروع برنامه:12:23:00
 • پایان برنامه: 13:54:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 31 دقیقه

سینمایی یک بعلاوه دو میشه چهار- هندی

سینمایی یک بعلاوه دو میشه چهار- هندی

 • شروع برنامه:13:54:30
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بینندگان

تصاویر ارسالی بینندگان

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:00:40
 • طول برنامه:

تیزر جدید مسابقه 40 ستاره

تیزر جدید مسابقه 40 ستاره

 • شروع برنامه:14:00:40
 • پایان برنامه: 14:03:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود اشتیاق - علوی

سرود اشتیاق - علوی

 • شروع برنامه:14:03:40
 • پایان برنامه: 14:49:40
 • طول برنامه:46 دقیقه

بازپخش بچه های گلستان- تولیدی

بازپخش بچه های گلستان- تولیدی این برنامه بصورت کودک شو همراه با حضور والدین گرامی در استودیو ضبط می شود و شامل کلیپ های شاد مختلف با اجرای عموشادان و خاله ستاره، نمایش، مسابقه پدر و مادرها، ویدئوهای کارتونی و آموزشی در مورد نقاشی و کاردستی می باشد. پنج عر

 • شروع برنامه:14:49:40
 • پایان برنامه: 14:52:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسیقی تصویرروستا-روستای زیارت گرگان

موسیقی تصویرروستا-روستای زیارت گرگان

 • شروع برنامه:14:52:00
 • پایان برنامه: 14:54:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سینمایی

تیزر سینمایی

 • شروع برنامه:14:54:00
 • پایان برنامه: 15:03:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

دوربین مخفی

دوربین مخفی

 • شروع برنامه:15:03:00
 • پایان برنامه: 15:09:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

موشن گرافیک ایران 20 – رتبه های حمل و نقل

موشن گرافیک ایران 20 – رتبه های حمل و نقل

 • شروع برنامه:15:09:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

بازپخش گفتمان

بازپخش گفتمان

 • شروع برنامه:15:55:00
 • پایان برنامه: 15:57:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سریال اوک نیو

تیزر سریال اوک نیو

 • شروع برنامه:15:57:00
 • پایان برنامه: 15:59:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

آگهی بازرگانی

 • شروع برنامه:15:59:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر ساعت

تصویر ساعت

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استان

خبر استان

 • شروع برنامه:16:10:00
 • پایان برنامه: 16:13:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ مهربانو - چاووشی (دفاع مقدس)

نماهنگ مهربانو - چاووشی (دفاع مقدس)

 • شروع برنامه:16:13:20
 • پایان برنامه: 16:37:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

افلاکیان(شهید مازندرانی) - تولیدی

افلاکیان(شهید مازندرانی) - تولیدی

 • شروع برنامه:16:37:00
 • پایان برنامه: 16:39:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سینمایی

تیزر سینمایی

 • شروع برنامه:16:39:00
 • پایان برنامه: 16:55:30
 • طول برنامه:16 دقیقه

مستند تایمل-ترکمنی-(ساخت قایق)

مستند تایمل-ترکمنی-(ساخت قایق)

 • شروع برنامه:16:55:30
 • پایان برنامه: 16:59:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود گناه عشق - اکبریان

سرود گناه عشق - اکبریان

 • شروع برنامه:16:59:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر ساعت

تصویر ساعت

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استان (ترکمنی)

خبر استان (ترکمنی)

 • شروع برنامه:17:10:00
 • پایان برنامه: 17:12:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سریال اوک نیو

تیزر سریال اوک نیو

 • شروع برنامه:17:12:00
 • پایان برنامه: 17:42:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف آخر (30 دقیقه ای)- مشارکتی

حرف آخر (30 دقیقه ای)- مشارکتی

 • شروع برنامه:17:42:00
 • پایان برنامه: 17:43:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

موسیق تصویر مناطق دیدنی ایران-شیراز-اماکن متبرکه

موسیق تصویر مناطق دیدنی ایران-شیراز-اماکن متبرکه

 • شروع برنامه:17:43:00
 • پایان برنامه: 17:47:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

نمایی از ایران- مسجد کبود تبریز

نمایی از ایران- مسجد کبود تبریز

 • شروع برنامه:17:47:00
 • پایان برنامه: 17:48:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه احسان و نیکوکاری –فراموش نکردن مسن ها

میان برنامه احسان و نیکوکاری –فراموش نکردن مسن ها

 • شروع برنامه:17:48:00
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله معرفی شهدای استان

وله معرفی شهدای استان

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 17:50:40
 • طول برنامه:

تیزر سراسری آزمون حفظ و قرائت قرآن

تیزر سراسری آزمون حفظ و قرائت قرآن

 • شروع برنامه:17:50:40
 • پایان برنامه: 17:56:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن-سوره فصلت آیات 30 تا 36-استاد عبد البا

تلاوت قرآن-سوره فصلت آیات 30 تا 36-استاد عبد الباسط

 • شروع برنامه:17:56:00
 • پایان برنامه: 17:57:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تواشیح ذکر روز پنج شنبه

تواشیح ذکر روز پنج شنبه

 • شروع برنامه:17:57:00
 • پایان برنامه: 18:01:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب - موذن طنطاوی – تصاویر گرافیکی گل

موقع اذان مغرب 17:57:00

 • شروع برنامه:18:01:30
 • پایان برنامه: 18:08:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز مغرب مقام معظم رهبری(نوجوانان)

نماز مغرب مقام معظم رهبری(نوجوانان)

 • شروع برنامه:18:08:10
 • پایان برنامه: 18:10:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای فرج امام زمام عج – تصاویر گرافیکی

دعای فرج امام زمام عج – تصاویر گرافیکی

 • شروع برنامه:18:10:20
 • پایان برنامه: 18:13:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

همسرایی گل نرگس آبروی دو عالم (امام زمان)

همسرایی گل نرگس آبروی دو عالم (امام زمان)

 • شروع برنامه:18:13:20
 • پایان برنامه: 18:14:00
 • طول برنامه:

آرم شبکه

آرم شبکه

 • شروع برنامه:18:14:00
 • پایان برنامه: 18:16:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی(قبل سریال)

پیام بازرگانی(قبل سریال)

 • شروع برنامه:18:16:00
 • پایان برنامه: 19:02:20
 • طول برنامه:46 دقیقه

بازپخش سریال اوک نیو– ق 2

بازپخش سریال اوک نیو– ق 2

 • شروع برنامه:19:02:20
 • پایان برنامه: 19:05:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی(بین سریال)

پیام بازرگانی(بین سریال)

 • شروع برنامه:19:05:00
 • پایان برنامه: 19:09:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود درشب سرد زمستان– بابک بویان- تصاویرارتفاعات ب

سرود درشب سرد زمستان– بابک بویان- تصاویرارتفاعات برفی استان

 • شروع برنامه:19:09:00
 • پایان برنامه: 19:35:20
 • طول برنامه:26 دقیقه

کوله پشتی – ق 6

کوله پشتی – ق 6

 • شروع برنامه:19:35:20
 • پایان برنامه: 19:37:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سینمایی

تیزر سینمایی

 • شروع برنامه:19:37:20
 • پایان برنامه: 19:38:00
 • طول برنامه:

تیزر جدید مسابقه 40 ستاره

تیزر جدید مسابقه 40 ستاره

 • شروع برنامه:19:38:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

حرف آخر - مشارکتی

حرف آخر - مشارکتی

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 19:46:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک اولین ها – قدرت موشکی منطقه

موشن گرافیک اولین ها – قدرت موشکی منطقه

 • شروع برنامه:19:46:30
 • پایان برنامه: 19:51:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلام حکیم97 – ترس آمریکا از ایران واسلام

کلام حکیم97 – ترس آمریکا از ایران واسلام

 • شروع برنامه:19:51:00
 • پایان برنامه: 19:51:30
 • طول برنامه:

آرم شبکه

آرم شبکه

 • شروع برنامه:19:51:30
 • پایان برنامه: 19:59:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:19:59:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر ساعت

تصویر ساعت

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر استان

خبر استان

 • شروع برنامه:20:17:00
 • پایان برنامه: 20:21:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

چلچراغ –اوقات شرعی استان(شب)

چلچراغ –اوقات شرعی استان(شب)

 • شروع برنامه:20:21:00
 • پایان برنامه: 20:23:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سینمایی

تیزر سینمایی

 • شروع برنامه:20:23:00
 • پایان برنامه: 21:05:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

کمدی نورمن در فضا

کمدی نورمن در فضا

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 21:07:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سریال اوک نیو

تیزر سریال اوک نیو

 • شروع برنامه:21:07:00
 • پایان برنامه: 21:10:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود درشب سرد زمستان – آبتین ژیان- با تصاویر برفی

سرود درشب سرد زمستان – آبتین ژیان- با تصاویر برفی استان

 • شروع برنامه:21:10:00
 • پایان برنامه: 22:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بازپخش شب های هیرکان

بازپخش شب های هیرکان این برنامه از بخش های مختلف طنز، موسیقی های زنده و ضبطی، دعوت از مهمانهایی که گپ و گفت با آنها برای مخاطب شنیدنی باشد تشکیل شده است . این برنامه سعی دارد با آیتم های مختلف و شاد و مفرح در جمع خانواده ها و تهیه گزارشهایی متناسب با موض

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 22:15:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بینندگان

تصاویر ارسالی بینندگان

 • شروع برنامه:22:15:30
 • پایان برنامه: 22:17:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سینمایی

تیزر سینمایی

 • شروع برنامه:22:17:30
 • پایان برنامه: 22:45:30
 • طول برنامه:28 دقیقه

قاب فیروزه – چهارچرخ ( ایرانی-طنز )

قاب فیروزه – چهارچرخ ( ایرانی-طنز )

 • شروع برنامه:22:45:30
 • پایان برنامه: 22:47:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک اولین ها – بانک بند ناف

موشن گرافیک اولین ها – بانک بند ناف

 • شروع برنامه:22:47:00
 • پایان برنامه: 22:50:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلام حکیم97 – مسئولان مراقب رفتار اشرافی گری باشند

کلام حکیم97 – مسئولان مراقب رفتار اشرافی گری باشند و عقلانی عمل کنند

 • شروع برنامه:22:50:30
 • پایان برنامه: 22:51:00
 • طول برنامه:

آرم شبکه

آرم شبکه

 • شروع برنامه:22:51:00
 • پایان برنامه: 22:56:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:22:56:20
 • پایان برنامه: 22:57:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

 • شروع برنامه:22:57:40
 • پایان برنامه: 22:59:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آیه نماز جمعه

آیه نماز جمعه

 • شروع برنامه:22:59:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر ساعت

تصویر ساعت

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:14:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر استان

خبر استان

 • شروع برنامه:23:14:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم شبکه

آرم شبکه

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

برنامه چهل ستاره - زنده

برنامه چهل ستاره - زنده

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:23:31:00
 • پایان برنامه: 23:33:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سینمایی

تیزر سینمایی

 • شروع برنامه:23:33:00
 • پایان برنامه: 23:40:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

حرف آخر - مشارکتی

حرف آخر - مشارکتی

 • شروع برنامه:23:40:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال اوک نیو– ق 3

سریال اوک نیو– ق 3