جدول پخش

گلستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:02:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

سینمایی آناند - هندی

سینمایی آناند - هندی

 • شروع برنامه:01:02:20
 • پایان برنامه: 01:35:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

دعای کمیل حاج سعید حدادیان-حسینیه شهدای بسیج

دعای کمیل حاج سعید حدادیان-حسینیه شهدای بسیج

 • شروع برنامه:01:38:00
 • پایان برنامه: 02:43:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

سریال قهرمان – ق 1

سریال قهرمان – ق 1

 • شروع برنامه:02:45:00
 • پایان برنامه: 03:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بازپخش خانه محبت

بازپخش خانه محبت

 • شروع برنامه:03:45:00
 • پایان برنامه: 03:50:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بینندگان

تصاویر ارسالی بینندگان

 • شروع برنامه:03:50:30
 • پایان برنامه: 04:24:30
 • طول برنامه:34 دقیقه

سریال شاید برای شما اتفاق بیفتد – فرصت دوباره

سریال شاید برای شما اتفاق بیفتد – فرصت دوباره

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:59:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

بازپخش نورانا چاغ لار- تولیدی

بازپخش نورانا چاغ لار- تولیدی

 • شروع برنامه:05:07:00
 • پایان برنامه: 05:19:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان صبح -محمدپور –نماز حجت الاسلام راشد یزدی

موقع اذان صبح 05:07:00

 • شروع برنامه:05:25:40
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

مستند عبور از مرز

مستند عبور از مرز

 • شروع برنامه:06:08:20
 • پایان برنامه: 06:51:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

دعای ندبه-آستان مقدس امامزاده قاسم بن علی النقی ع

دعای ندبه-آستان مقدس امامزاده قاسم بن علی النقی ع

 • شروع برنامه:06:55:30
 • پایان برنامه: 07:29:30
 • طول برنامه:34 دقیقه

بازپخش سریال شاید برای شما اتفاق بیفتد – فرصت دوبا

بازپخش سریال شاید برای شما اتفاق بیفتد – فرصت دوباره

 • شروع برنامه:07:31:30
 • پایان برنامه: 08:20:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

بازپخش ورزش گلستان - آقایان

بازپخش ورزش گلستان - آقایان

 • شروع برنامه:08:22:00
 • پایان برنامه: 09:27:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

بازپخش سریال قهرمان – ق 1

بازپخش سریال قهرمان – ق 1

 • شروع برنامه:09:30:30
 • پایان برنامه: 10:29:30
 • طول برنامه:59 دقیقه

سینمایی انیمیشن بامبی

سینمایی انیمیشن بامبی

 • شروع برنامه:10:29:30
 • پایان برنامه: 10:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بینندگان

تصاویر ارسالی بینندگان

 • شروع برنامه:10:35:00
 • پایان برنامه: 11:42:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

بازپخش شب های هیرکان

بازپخش شب های هیرکان

 • شروع برنامه:11:46:00
 • پایان برنامه: 11:59:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه همراز-احسان به پدر و مادر

میان برنامه همراز-احسان به پدر و مادر

 • شروع برنامه:12:20:30
 • پایان برنامه: 12:45:30
 • طول برنامه:25 دقیقه

کوله پشتی – ق 14

کوله پشتی – ق 14

 • شروع برنامه:12:46:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

مسابقات سوارکاری (گنبد)- زنده

مسابقات سوارکاری (گنبد)- زنده

 • شروع برنامه:13:18:00
 • پایان برنامه: 14:13:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

سینمایی کمدی –مستر بین پلیس می شود

سینمایی کمدی –مستر بین پلیس می شود

 • شروع برنامه:14:15:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:3 ساعت

مسابقات سوارکاری (گنبد)- زنده

مسابقات سوارکاری (گنبد)- زنده

 • شروع برنامه:17:17:00
 • پایان برنامه: 17:23:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه همراز-معامله به قرض و نسیه

میان برنامه همراز-معامله به قرض و نسیه

 • شروع برنامه:17:25:00
 • پایان برنامه: 17:32:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

گنجینه-تمرنامه

گنجینه-تمرنامه

 • شروع برنامه:17:33:00
 • پایان برنامه: 17:51:40
 • طول برنامه:18 دقیقه

دعای سمات

دعای سمات

 • شروع برنامه:17:59:00
 • پایان برنامه: 18:12:40
 • طول برنامه:13 دقیقه

اذان مغرب-موذن زاده-نماز آیت الله طاهری

موقع اذان مغرب 17:59:00

 • شروع برنامه:18:22:00
 • پایان برنامه: 19:06:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال سه دونگ سه دونگ – ق1

سریال سه دونگ سه دونگ – ق1

 • شروع برنامه:19:12:00
 • پایان برنامه: 19:36:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

بازپخش آبادی- تولیدی

بازپخش آبادی- تولیدی

 • شروع برنامه:19:38:00
 • پایان برنامه: 20:08:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نوای گلستان

نوای گلستان

 • شروع برنامه:20:08:00
 • پایان برنامه: 20:13:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بینندگان

تصاویر ارسالی بینندگان

 • شروع برنامه:20:15:30
 • پایان برنامه: 21:48:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 32 دقیقه

سینمایی زرد قناری- ایرانی

سینمایی زرد قناری- ایرانی

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

قرار دل( نماز جمعه)- تولیدی

قرار دل( نماز جمعه)- تولیدی

 • شروع برنامه:22:47:00
 • پایان برنامه: 22:57:40
 • طول برنامه:10 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر استان

خبر استان

 • شروع برنامه:23:25:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:34 دقیقه

سینمایی دم بافته – تولیدی مرکز

سینمایی دم بافته – تولیدی مرکز