جدول پخش

گلستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:41:10
 • طول برنامه:41 دقیقه

سینمایی کودک و فرشته- ایرانی

سینمایی کودک و فرشته- ایرانی

 • شروع برنامه:00:41:10
 • پایان برنامه: 00:46:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود کجایید ای شهیدان خدایی-گروه تواشیح( روز مقاوم

سرود کجایید ای شهیدان خدایی-گروه تواشیح( روز مقاومت-دزفول)

 • شروع برنامه:00:47:00
 • پایان برنامه: 01:22:20
 • طول برنامه:35 دقیقه

دعای کمیل حاج مهدی میرداماد-مشهد

دعای کمیل حاج مهدی میرداماد-مشهد

 • شروع برنامه:01:26:20
 • پایان برنامه: 02:26:20
 • طول برنامه:1 ساعت

بازپخش ماه مهربانی (ویژه برنامه افطار)

بازپخش ماه مهربانی (ویژه برنامه افطار)

 • شروع برنامه:02:26:20
 • پایان برنامه: 02:38:50
 • طول برنامه:12 دقیقه

مناجات خمسه عشر - الراجین ( امیدواران )

مناجات خمسه عشر - الراجین ( امیدواران )

 • شروع برنامه:02:40:00
 • پایان برنامه: 03:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

سحرگاهان - زنده

سحرگاهان - زنده

 • شروع برنامه:03:54:00
 • پایان برنامه: 04:06:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان صبح -نماز آیت الله نورمفیدی

اذان صبح -نماز آیت الله نورمفیدی

 • شروع برنامه:04:10:00
 • پایان برنامه: 05:14:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

بازپخش ترتیل قرآن کریم جزء 8

بازپخش ترتیل قرآن کریم جزء 8

 • شروع برنامه:05:15:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

بازپخش سخنرانی آیت اله میبدی- تولیدی

بازپخش سخنرانی آیت اله میبدی- تولیدی

 • شروع برنامه:05:51:00
 • پایان برنامه: 05:59:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

دریافتی از مناجات خمسه عشر (مناجات المعتصمین )

دریافتی از مناجات خمسه عشر (مناجات المعتصمین )

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:56:30
 • طول برنامه:46 دقیقه

دعای ندبه-حرم شاهچراغ

دعای ندبه-حرم شاهچراغ

 • شروع برنامه:07:01:00
 • پایان برنامه: 07:36:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند گذر از دره ها - اروین

مستند گذر از دره ها - اروین

 • شروع برنامه:07:37:00
 • پایان برنامه: 08:02:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

بازپخش سخنرانی آیت الله علوی

بازپخش سخنرانی آیت الله علوی

 • شروع برنامه:08:03:00
 • پایان برنامه: 09:03:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بازپخش ماه مهربانی (ویژه برنامه افطار)

بازپخش ماه مهربانی (ویژه برنامه افطار)

 • شروع برنامه:09:03:00
 • پایان برنامه: 09:10:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه مستور آسمانی (روز مقاومت-دزفول)

میان برنامه مستور آسمانی (روز مقاومت-دزفول)

 • شروع برنامه:09:14:00
 • پایان برنامه: 10:37:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 23 دقیقه

سینمایی انیمیشن چگونه اژدهای خود را آموزش دهید

سینمایی انیمیشن چگونه اژدهای خود را آموزش دهید

 • شروع برنامه:10:39:00
 • پایان برنامه: 10:59:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

بازپخش دجی بجی

بازپخش دجی بجی

 • شروع برنامه:11:05:00
 • پایان برنامه: 12:27:40
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

بازپخش سینمایی کودک و فرشته- ایرانی

بازپخش سینمایی کودک و فرشته- ایرانی

 • شروع برنامه:12:42:20
 • پایان برنامه: 12:48:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن- سوره توبه آیه 38 تا 42 – استاد عباسی

تلاوت قرآن- سوره توبه آیه 38 تا 42 – استاد عباسی

 • شروع برنامه:12:59:40
 • پایان برنامه: 13:27:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

بازپخش تمنای وصال- تولیدی

بازپخش تمنای وصال- تولیدی

 • شروع برنامه:13:30:40
 • پایان برنامه: 14:05:40
 • طول برنامه:35 دقیقه

سخنرانی آیت الله میبدی- تولیدی

سخنرانی آیت الله میبدی- تولیدی

 • شروع برنامه:14:07:00
 • پایان برنامه: 15:12:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

ترتیل قرآن کریم جزء 9- زنده

ترتیل قرآن کریم جزء 9- زنده

 • شروع برنامه:15:14:00
 • پایان برنامه: 15:55:40
 • طول برنامه:41 دقیقه

بازپخش سریال دیوار به دیوار- ق 8

بازپخش سریال دیوار به دیوار- ق 8

 • شروع برنامه:15:56:40
 • پایان برنامه: 16:04:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

سرود دژ مقاوم و کلام امام-آهنگران(روز مقاومت-دزفول

سرود دژ مقاوم و کلام امام-آهنگران(روز مقاومت-دزفول)

 • شروع برنامه:16:04:00
 • پایان برنامه: 16:23:20
 • طول برنامه:19 دقیقه

ویژه برنامه آیت الله قاضی(روز مقاومت-دزفول)

ویژه برنامه آیت الله قاضی(روز مقاومت-دزفول)

 • شروع برنامه:16:26:30
 • پایان برنامه: 16:32:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بینندگان

تصاویر ارسالی بینندگان

 • شروع برنامه:16:32:00
 • پایان برنامه: 17:59:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

سینمایی انیمیشن رالف خرابکار

سینمایی انیمیشن رالف خرابکار

 • شروع برنامه:18:05:00
 • پایان برنامه: 18:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی آیت الله علوی - تولیدی

سخنرانی آیت الله علوی - تولیدی

 • شروع برنامه:18:40:00
 • پایان برنامه: 19:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ماه مهربانی (ویژه برنامه افطار)- زنده

ماه مهربانی (ویژه برنامه افطار)- زنده

 • شروع برنامه:19:43:20
 • پایان برنامه: 19:56:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

سخنرانی آیت الله شاهرودی

سخنرانی آیت الله شاهرودی

 • شروع برنامه:19:59:00
 • پایان برنامه: 20:17:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

دعای سمات

دعای سمات

 • شروع برنامه:20:22:00
 • پایان برنامه: 20:34:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان مغرب -نماز آیت الله طاهری

اذان مغرب -نماز آیت الله طاهری

 • شروع برنامه:20:35:30
 • پایان برنامه: 21:18:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال شاید برای شما اتفاق بیفتد – در سراشیبی

سریال شاید برای شما اتفاق بیفتد – در سراشیبی

 • شروع برنامه:21:21:00
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

ورزش گلستان - زنده

ورزش گلستان - زنده

 • شروع برنامه:22:16:00
 • پایان برنامه: 22:57:40
 • طول برنامه:41 دقیقه

قرار دل( نمازجمعه)- تولیدی

قرار دل( نمازجمعه)- تولیدی

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر استان

خبر استان

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:39 دقیقه

سینمایی اشنوگل- ایرانی

سینمایی اشنوگل- ایرانی