جدول پخش

گلستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:53:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

سینمایی روزهای آخر اسفند

سینمایی روزهای آخر اسفند

 • شروع برنامه:00:57:00
 • پایان برنامه: 01:58:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

سریال قهرمان – ق24

سریال قهرمان – ق24

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 03:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

بازپخش شب های هیرکان

بازپخش شب های هیرکان

 • شروع برنامه:03:10:00
 • پایان برنامه: 03:15:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بینندگان

تصاویر ارسالی بینندگان

 • شروع برنامه:03:15:30
 • پایان برنامه: 03:53:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

بازپخش سریال سه دونگ سه دونگ – ق23

بازپخش سریال سه دونگ سه دونگ – ق23

 • شروع برنامه:03:54:00
 • پایان برنامه: 04:00:20
 • طول برنامه:6 دقیقه

گنجینه-کتاب الغریبین

گنجینه-کتاب الغریبین

 • شروع برنامه:04:04:20
 • پایان برنامه: 04:26:40
 • طول برنامه:22 دقیقه

بازپخش لحظه ملکوتی - تولیدی

بازپخش لحظه ملکوتی - تولیدی

 • شروع برنامه:04:28:00
 • پایان برنامه: 04:33:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن-سوره واقعه آیات 1 تا 26-استاد منصوری

تلاوت قرآن-سوره واقعه آیات 1 تا 26-استاد منصوری

 • شروع برنامه:04:34:00
 • پایان برنامه: 04:46:30
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان صبح - آقاتی-نماز آیت الله علوی

موقع اذان صبح 04:34:00

 • شروع برنامه:04:48:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 12 دقیقه

مستند امپراطوری سنجابها

مستند امپراطوری سنجابها

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:07:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن(تصویری)-سوره بقره آیات 183 تا 185-استاد

تلاوت قرآن(تصویری)-سوره بقره آیات 183 تا 185-استاد الشعشاعی

 • شروع برنامه:06:07:00
 • پایان برنامه: 06:17:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

دعای عهد

 • شروع برنامه:06:24:00
 • پایان برنامه: 07:01:30
 • طول برنامه:37 دقیقه

بازپخش سریال سه دونگ سه دونگ – ق23

بازپخش سریال سه دونگ سه دونگ – ق23

 • شروع برنامه:07:04:00
 • پایان برنامه: 08:14:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

بازپخش شب های هیرکان

بازپخش شب های هیرکان

 • شروع برنامه:08:19:20
 • پایان برنامه: 09:20:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

بازپخش سریال قهرمان – ق24

بازپخش سریال قهرمان – ق24

 • شروع برنامه:09:25:00
 • پایان برنامه: 09:49:30
 • طول برنامه:24 دقیقه

بازپخش آبادی- تولیدی

بازپخش آبادی- تولیدی

 • شروع برنامه:09:49:30
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بینندگان

تصاویر ارسالی بینندگان

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بازپخش خانه محبت

بازپخش خانه محبت

 • شروع برنامه:11:02:00
 • پایان برنامه: 11:14:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

بازپخش منابع طبیعی –ق 13- مشارکتی

بازپخش منابع طبیعی –ق 13- مشارکتی

 • شروع برنامه:11:17:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

بازپخش با شما – نعلبندان گرگان- تولیدی

بازپخش با شما – نعلبندان گرگان- تولیدی

 • شروع برنامه:11:34:00
 • پایان برنامه: 11:54:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

لحظه ملکوتی - تولیدی

لحظه ملکوتی - تولیدی

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:13:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

اذان ظهر- غفاری- نماز حجت الاسلام قرائتی

موقع اذان ظهر 12:00:00

 • شروع برنامه:12:21:00
 • پایان برنامه: 13:53:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 32 دقیقه

بازپخش سینمایی روزهای آخر اسفند

بازپخش سینمایی روزهای آخر اسفند

 • شروع برنامه:13:57:00
 • پایان برنامه: 14:02:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بینندگان

تصاویر ارسالی بینندگان

 • شروع برنامه:14:02:30
 • پایان برنامه: 14:42:30
 • طول برنامه:40 دقیقه

خط پایان - مشارکتی

خط پایان - مشارکتی

 • شروع برنامه:14:46:20
 • پایان برنامه: 14:55:30
 • طول برنامه:9 دقیقه

معرفی جاذبه های گردشگری، تاریخی، صنایع دستی و سوغا

معرفی جاذبه های گردشگری، تاریخی، صنایع دستی و سوغات استان

 • شروع برنامه:14:55:30
 • پایان برنامه: 15:01:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود گلستان من - نورمحمدی

سرود گلستان من - نورمحمدی

 • شروع برنامه:15:01:50
 • پایان برنامه: 15:08:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

دوربین مخفی

دوربین مخفی

 • شروع برنامه:15:10:00
 • پایان برنامه: 15:22:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

بازپخش منابع طبیعی –ق 13- مشارکتی

بازپخش منابع طبیعی –ق 13- مشارکتی

 • شروع برنامه:15:29:00
 • پایان برنامه: 15:54:10
 • طول برنامه:25 دقیقه

بازپخش یادگیری برتر- ق 1

بازپخش یادگیری برتر- ق 1

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استان

خبر استان

 • شروع برنامه:16:12:30
 • پایان برنامه: 16:44:30
 • طول برنامه:32 دقیقه

نقطه اوج - زنده

نقطه اوج - زنده

 • شروع برنامه:16:46:50
 • پایان برنامه: 16:53:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

معرفی بافت تاریخی و جاذبه های گردشگری استان

معرفی بافت تاریخی و جاذبه های گردشگری استان

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استان-ترکمنی

خبر استان-ترکمنی

 • شروع برنامه:17:13:00
 • پایان برنامه: 18:03:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

نوروزگان- زنده

نوروزگان- زنده

 • شروع برنامه:18:08:00
 • پایان برنامه: 18:14:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ خاک آسمونی - سلحشور (راهیان نور)

نماهنگ خاک آسمونی - سلحشور (راهیان نور)

 • شروع برنامه:18:29:00
 • پایان برنامه: 19:09:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال سه دونگ سه دونگ – ق 24

سریال سه دونگ سه دونگ – ق 24

 • شروع برنامه:19:12:40
 • پایان برنامه: 19:52:40
 • طول برنامه:40 دقیقه

تلاش - تولیدی

تلاش - تولیدی

 • شروع برنامه:19:52:40
 • پایان برنامه: 19:59:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر استان

خبر استان

 • شروع برنامه:20:17:00
 • پایان برنامه: 20:42:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

گفتگوی ویژه خبری

گفتگوی ویژه خبری

 • شروع برنامه:20:44:00
 • پایان برنامه: 20:54:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

با شما – تولیدی

با شما – تولیدی

 • شروع برنامه:20:54:40
 • پایان برنامه: 21:01:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:21:01:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

بازپخش شب های هیرکان

بازپخش شب های هیرکان

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:35:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

مولودی ولادت امام محمد باقر ع

مولودی ولادت امام محمد باقر ع

 • شروع برنامه:22:37:20
 • پایان برنامه: 22:45:50
 • طول برنامه:8 دقیقه

قاب فیروزه –پایتخت4-نقی و ارسطو بعد از رفتن مهمانه

قاب فیروزه –پایتخت4-نقی و ارسطو بعد از رفتن مهمانها

 • شروع برنامه:22:49:00
 • پایان برنامه: 22:57:40
 • طول برنامه:8 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر استان

خبر استان

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:39 دقیقه

سینمایی دختری به نام آهو- ایرانی

سینمایی دختری به نام آهو- ایرانی