جدول پخش

گیلان
 • شروع برنامه:00:05:54
 • پایان برنامه: 00:51:54
 • طول برنامه:46 دقیقه

کوي دوست قسمت 20

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:53:33
 • پایان برنامه: 02:27:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 34 دقیقه

سينمايي ويلايي ها

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:02:28:20
 • پایان برنامه: 02:46:29
 • طول برنامه:18 دقیقه

مستند ريزجهان هاي طبيعت

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:02:47:53
 • پایان برنامه: 03:05:39
 • طول برنامه:17 دقیقه

اينک زندگي قسمت 15

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:05:59
 • پایان برنامه: 03:20:01
 • طول برنامه:14 دقیقه

دلنوازان -قسمت 8

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:23:07
 • پایان برنامه: 04:31:33
 • طول برنامه:1 ساعت و 8 دقیقه

نسيم سحري-زنده-ويژه سحر قسمت 7

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:31:54
 • پایان برنامه: 05:32:20
 • طول برنامه:1 ساعت

ترتيل قرآن جز 9

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:32:40
 • پایان برنامه: 06:02:14
 • طول برنامه:29 دقیقه

کيمياي سعادت قسمت 7

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:04:38
 • پایان برنامه: 06:12:48
 • طول برنامه:8 دقیقه

سرزمين سبز-سيد علي کيا

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:13:09
 • پایان برنامه: 06:47:38
 • طول برنامه:34 دقیقه

خوروم گبان قسمت 13

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:47:58
 • پایان برنامه: 07:19:58
 • طول برنامه:32 دقیقه

حديث سرو ايت اله انصاري قسمت 1

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:07:21:01
 • پایان برنامه: 07:54:44
 • طول برنامه:33 دقیقه

ديلمان بهشت نياکان - قسمت 3

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:08:00:09
 • پایان برنامه: 08:20:02
 • طول برنامه:19 دقیقه

سريال قلبهاي شکسته قسمت 7 - رهسپار سفر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:08:20:03
 • پایان برنامه: 08:46:24
 • طول برنامه:26 دقیقه

سريال قلبهاي شکسته قسمت 7 - رهسپار سفر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:08:50:29
 • پایان برنامه: 09:56:23
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

انيميشن مسابقه بزرگ

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:59:43
 • پایان برنامه: 10:17:33
 • طول برنامه:17 دقیقه

سريال دردسرهاي عظيم دو قسمت 8

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:17:34
 • پایان برنامه: 10:40:18
 • طول برنامه:22 دقیقه

سريال دردسرهاي عظيم دو قسمت 8

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:40:39
 • پایان برنامه: 11:04:02
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند خرمشهر امروز

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:11:09:09
 • پایان برنامه: 12:42:21
 • طول برنامه:1 ساعت و 33 دقیقه

منتخب اينک زندگي قسمت 2

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:49:00
 • پایان برنامه: 12:58:33
 • طول برنامه:9 دقیقه

چشمه معرفت آيت الله مکارم شيرازي قسمت 10

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:02:21
 • پایان برنامه: 13:08:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن - سوره واقعه- رضيعي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:09:00
 • پایان برنامه: 13:14:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:14:09
 • پایان برنامه: 13:27:12
 • طول برنامه:13 دقیقه

ترنم باران قسمت 9

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:29:14
 • پایان برنامه: 14:34:50
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

قصه هاي تبيان -تلنگر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:14:34:50
 • پایان برنامه: 14:41:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

ميان برنامه دزفول قسمت 3

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:14:42:32
 • پایان برنامه: 15:46:54
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

ترتيل قرآن جزء 9-زنده-مسجد خواهر امام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:15:46:54
 • پایان برنامه: 15:54:23
 • طول برنامه:7 دقیقه

سرزمين سبز -اقا سيد جلال الدين اشرف

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:15:59:01
 • پایان برنامه: 16:45:01
 • طول برنامه:46 دقیقه

کوي دوست قسمت 20-xd

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:16:47:55
 • پایان برنامه: 16:59:57
 • طول برنامه:12 دقیقه

بارانه

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:00:18
 • پایان برنامه: 17:17:58
 • طول برنامه:17 دقیقه

اخبار ناشنوايان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:21:02
 • پایان برنامه: 18:55:28
 • طول برنامه:1 ساعت و 34 دقیقه

سينمايي ويلايي ها

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:59:57
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار گيلان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:15:20
 • پایان برنامه: 19:57:20
 • طول برنامه:42 دقیقه

ديدارجوانان،.. استان با-آيت اله فلاحتي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:00:03
 • پایان برنامه: 21:01:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

مهماني-زنده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:03:18
 • پایان برنامه: 21:33:18
 • طول برنامه:30 دقیقه

مانگه تاو-قسمت 18

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:37:01
 • پایان برنامه: 22:41:22
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

در مسير توسعه -زنده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:44:39
 • پایان برنامه: 22:56:44
 • طول برنامه:12 دقیقه

سينما پشت پرده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:14:49
 • طول برنامه:14 دقیقه

اخبار شبانگاهي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:19:02
 • پایان برنامه: 23:36:57
 • طول برنامه:17 دقیقه

سريال دردسرهاي عظيم دو قسمت 9

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162