جدول پخش

گیلان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:35:07
 • طول برنامه:35 دقیقه

سریال در چشم باد قسمت 26

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:35:07
 • پایان برنامه: 00:38:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ حماسه انتخاب - عابد نوروزي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:38:18
 • پایان برنامه: 00:38:51
 • طول برنامه:

فيلم سينمايي بعدي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:38:51
 • پایان برنامه: 02:04:24
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

سینمایی جری کاتن

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:02:04:24
 • پایان برنامه: 02:05:00
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:02:05:01
 • پایان برنامه: 02:50:49
 • طول برنامه:45 دقیقه

مستند آبي وحشي بي انتها

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:02:50:50
 • پایان برنامه: 02:52:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:02:52:47
 • پایان برنامه: 03:00:23
 • طول برنامه:7 دقیقه

اقليم - لاهيجان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:00:23
 • پایان برنامه: 03:48:52
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال در چشم باد قسمت 26

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:48:52
 • پایان برنامه: 04:21:50
 • طول برنامه:32 دقیقه

دلنوازان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:21:51
 • پایان برنامه: 05:23:38
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

ترتیل قرآن جز 21 - خواهرامام (س) رشت

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:23:38
 • پایان برنامه: 05:27:17
 • طول برنامه:3 دقیقه

زلال انديشه - بذل جان در راه خدا

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:27:17
 • پایان برنامه: 05:34:59
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن - سوره غافر پرهيزگار

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:35:00
 • پایان برنامه: 05:39:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:39:42
 • پایان برنامه: 05:49:55
 • طول برنامه:10 دقیقه

نماز صبح رهبر معظم انقلاب

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:49:56
 • پایان برنامه: 05:51:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامتی امام زمان عج

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:51:34
 • پایان برنامه: 05:58:57
 • طول برنامه:7 دقیقه

سرزمين سبز امامزاده هاشم

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:58:58
 • پایان برنامه: 06:00:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:00:10
 • پایان برنامه: 06:01:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود ملي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:01:11
 • پایان برنامه: 06:27:59
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند جاده اشکورات

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:28:00
 • پایان برنامه: 06:34:20
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ مثنوي اقوام - انتخابات

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:34:20
 • پایان برنامه: 06:34:56
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:34:57
 • پایان برنامه: 06:51:51
 • طول برنامه:16 دقیقه

روباه و خروس

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:51:52
 • پایان برنامه: 06:53:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اصلاحيه مي گيلان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:53:00
 • پایان برنامه: 06:57:44
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ آهنگ همزباني

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:57:45
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تصاویر هوایی برفی - درفک

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:57:17
 • طول برنامه:57 دقیقه

صبح بخیر گیلان-زنده از رادیو

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:07:57:17
 • پایان برنامه: 08:45:46
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال در چشم باد قسمت 26

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:08:45:46
 • پایان برنامه: 08:55:44
 • طول برنامه:9 دقیقه

آشپزي ايراني

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:08:55:52
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن تقدير- انخابات

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:00:01
 • پایان برنامه: 09:00:37
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:00:38
 • پایان برنامه: 09:28:47
 • طول برنامه:28 دقیقه

انيمشن داستانهاي الوند

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:28:47
 • پایان برنامه: 09:42:34
 • طول برنامه:13 دقیقه

انيميشن ماه تي تي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:42:34
 • پایان برنامه: 09:55:59
 • طول برنامه:13 دقیقه

باهم قسمت 21

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:56:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

خانه مهر-زنده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اخبار يک دقيقه اي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:11:01:00
 • پایان برنامه: 11:31:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مراسم اربعین شهید قاسم سلیمانی - زنده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:11:31:00
 • پایان برنامه: 11:31:36
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:11:31:37
 • پایان برنامه: 11:38:50
 • طول برنامه:7 دقیقه

موشن نماينده تاريخ - انتخابات 98

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:11:38:50
 • پایان برنامه: 11:41:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:11:41:32
 • پایان برنامه: 12:08:59
 • طول برنامه:27 دقیقه

بازمانده تتيس زمستان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:09:00
 • پایان برنامه: 12:15:34
 • طول برنامه:6 دقیقه

موشن اين تنها يک نشست و برخاست نيست

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:15:34
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

کنگره 8000 شهيد استان گيلان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:25:59
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن - عباس امام جمعه سوره اعراف

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:26:00
 • پایان برنامه: 12:30:54
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:30:54
 • پایان برنامه: 12:41:22
 • طول برنامه:10 دقیقه

اقامه نماز ظهر-آيت الله بهجت

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:41:22
 • پایان برنامه: 12:43:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامتی امام زمان عج

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:43:13
 • پایان برنامه: 12:43:49
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:07:04
 • پایان برنامه: 13:08:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

مي گيلان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:08:12
 • پایان برنامه: 14:08:12
 • طول برنامه:1 ساعت

بازپخش باورزش

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:14:08:12
 • پایان برنامه: 14:10:37
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافيک با قانون آشنا شويم

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:14:10:38
 • پایان برنامه: 14:14:09
 • طول برنامه:3 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:14:14:09
 • پایان برنامه: 15:04:09
 • طول برنامه:50 دقیقه

فوتبال زنده چوکا تالش - سردار بوکان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:15:04:09
 • پایان برنامه: 15:07:28
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ بهار بيعت - انتخابات 98

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:15:07:28
 • پایان برنامه: 15:17:43
 • طول برنامه:10 دقیقه

بارانه

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:15:17:44
 • پایان برنامه: 16:07:44
 • طول برنامه:50 دقیقه

فوتبال زنده چوکا تالش - سردار بوکان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:16:07:44
 • پایان برنامه: 16:18:49
 • طول برنامه:11 دقیقه

انتخابات در شکوفه سرا

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:16:18:49
 • پایان برنامه: 16:25:22
 • طول برنامه:6 دقیقه

موشن شفافيت - انتخابات 98

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:16:25:22
 • پایان برنامه: 16:30:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:16:30:43
 • پایان برنامه: 17:30:43
 • طول برنامه:1 ساعت

خانه مهر-بازپخش

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:30:43
 • پایان برنامه: 17:31:19
 • طول برنامه:

وله شبکه باران شبکه فرهنگ و طبيعت

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:31:20
 • پایان برنامه: 17:56:59
 • طول برنامه:25 دقیقه

حرف آخر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:56:59
 • پایان برنامه: 18:01:07
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن تقدير- انخابات 98

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:01:08
 • پایان برنامه: 18:04:56
 • طول برنامه:3 دقیقه

کنگره 8000 شهید استان گیلان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:04:56
 • پایان برنامه: 18:10:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن - سوره الرحمن - سعیدیان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:11:00
 • پایان برنامه: 18:16:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:16:22
 • پایان برنامه: 18:23:26
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز مغرب آيت الله رمضاني مسجد فاطميه

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:23:26
 • پایان برنامه: 18:25:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامتي امام زمان عج

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:25:05
 • پایان برنامه: 18:25:41
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:25:42
 • پایان برنامه: 19:05:59
 • طول برنامه:40 دقیقه

مي گيلان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:06:00
 • پایان برنامه: 19:08:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافيک با قانون آشنا شويم

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:08:48
 • پایان برنامه: 19:38:54
 • طول برنامه:30 دقیقه

شکوه جمعه

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:38:54
 • پایان برنامه: 19:41:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافيک با قانون آشنا شويم

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:41:19
 • پایان برنامه: 19:51:19
 • طول برنامه:10 دقیقه

آشپزي ايراني

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:51:19
 • پایان برنامه: 19:57:51
 • طول برنامه:6 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:57:51
 • پایان برنامه: 19:58:03
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:58:04
 • پایان برنامه: 19:59:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا(ع)

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:59:42
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

اخبار گیلان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 20:46:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

بيانات رهبري معظم - دعوت به انتخابات با هر انگيزه

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:46:38
 • پایان برنامه: 20:56:38
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف آخر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:56:38
 • پایان برنامه: 21:00:31
 • طول برنامه:3 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:00:32
 • پایان برنامه: 21:20:33
 • طول برنامه:20 دقیقه

لوجنک-زنده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:20:33
 • پایان برنامه: 21:26:43
 • طول برنامه:6 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:26:43
 • پایان برنامه: 22:22:37
 • طول برنامه:55 دقیقه

مهتاب شبان - زنده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:22:37
 • پایان برنامه: 22:28:47
 • طول برنامه:6 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:28:47
 • پایان برنامه: 22:53:47
 • طول برنامه:25 دقیقه

سریال جايزه قسمت 79

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:53:47
 • پایان برنامه: 22:59:57
 • طول برنامه:6 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:59:57
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار شبانگاهی

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:16:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

وضعیت آب و هوا

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:16:10
 • پایان برنامه: 23:29:50
 • طول برنامه:13 دقیقه

با هم قسمت 22

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:29:50
 • پایان برنامه: 23:39:50
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف آخر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:39:50
 • پایان برنامه: 23:45:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:45:34
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

سریال در چشم باد قسمت 27

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162