جدول پخش

گیلان
 • شروع برنامه:00:03:15
 • پایان برنامه: 00:11:34
 • طول برنامه:8 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع) بهنام صفوي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:11:48
 • پایان برنامه: 00:54:45
 • طول برنامه:42 دقیقه

سينمايي ماموريت ناممکن سامورايي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:54:45
 • پایان برنامه: 01:49:49
 • طول برنامه:55 دقیقه

سينمايي ماموريت ناممکن سامورايي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:01:49:49
 • پایان برنامه: 01:56:19
 • طول برنامه:6 دقیقه

موسيقي تصوير کيستم من

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:01:58:06
 • پایان برنامه: 03:09:24
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

مستند با سيمره قسمت 5

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:09:45
 • پایان برنامه: 03:41:54
 • طول برنامه:32 دقیقه

منتخب اينک زندگي قسمت 37و 38

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:51:30
 • پایان برنامه: 04:00:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت قرآن سوره يونس -احمد رزيقي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:05:30
 • پایان برنامه: 04:15:43
 • طول برنامه:10 دقیقه

نماز صبح رهبر معظم انقلاب

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:18:14
 • پایان برنامه: 04:44:11
 • طول برنامه:25 دقیقه

سفيران هدايت

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:44:33
 • پایان برنامه: 05:07:31
 • طول برنامه:22 دقیقه

شرح پريشاني قسمت 21

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:10:10
 • پایان برنامه: 05:52:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

مستند من نبايد زنده بمانم قسمت 1

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:52:21
 • پایان برنامه: 05:59:46
 • طول برنامه:7 دقیقه

دلنوازان سالار عقيلي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:04:19
 • پایان برنامه: 06:40:18
 • طول برنامه:35 دقیقه

خوروم گبان قسمت 35

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:40:37
 • پایان برنامه: 06:51:56
 • طول برنامه:11 دقیقه

سرزمين سبز لافند بازي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:52:15
 • پایان برنامه: 07:48:06
 • طول برنامه:55 دقیقه

قصه هاي تبيان - قاق

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:07:50:53
 • پایان برنامه: 09:00:43
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

با ورزش -بازپخش

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:01:30
 • پایان برنامه: 09:59:28
 • طول برنامه:57 دقیقه

جنگل دوستي قسمت 22

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:01:45
 • پایان برنامه: 10:37:53
 • طول برنامه:36 دقیقه

سريال دزد و پليس قسمت 7

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:39:05
 • پایان برنامه: 10:55:23
 • طول برنامه:16 دقیقه

دانستني ها قسمت 46

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:11:00:44
 • پایان برنامه: 12:03:50
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

خانه مهر - زنده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:06:21
 • پایان برنامه: 12:16:22
 • طول برنامه:10 دقیقه

قاب سفيد قسمت 2-سلامت-

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:19:06
 • پایان برنامه: 12:48:47
 • طول برنامه:29 دقیقه

خوروم گبان قسمت36

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:55:36
 • پایان برنامه: 13:02:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

نمار آرامش دل ها

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:07:01
 • پایان برنامه: 13:13:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:18:25
 • پایان برنامه: 13:24:37
 • طول برنامه:6 دقیقه

اقامه نماز حجت الاسلام حسن زاده-عرشه کشتي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162