جدول پخش

گیلان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:07:02
 • طول برنامه:7 دقیقه

هفت هنر

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:07:02
 • پایان برنامه: 00:08:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله برنامه ها

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:08:49
 • پایان برنامه: 01:33:25
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

سینمایی وقت بزرگ شدنه

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:01:33:25
 • پایان برنامه: 01:34:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله ميرزا کوچک

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:01:34:33
 • پایان برنامه: 02:24:11
 • طول برنامه:49 دقیقه

شکار لحظه ها

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:02:24:11
 • پایان برنامه: 02:25:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله تصوير رشت

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:02:25:58
 • پایان برنامه: 03:23:41
 • طول برنامه:57 دقیقه

داستانی دایره خاکستری

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:23:41
 • پایان برنامه: 03:26:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله باران

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:26:01
 • پایان برنامه: 04:00:33
 • طول برنامه:34 دقیقه

دل افروزان

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:00:34
 • پایان برنامه: 04:00:46
 • طول برنامه:

آرم باران

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:00:46
 • پایان برنامه: 04:02:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

جان کلام - حجت الاسلام عالي

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:02:30
 • پایان برنامه: 05:08:51
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

ترتيل قرآن - جز هفدهم - حرم خواهرامام رشت

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:08:51
 • پایان برنامه: 05:15:05
 • طول برنامه:6 دقیقه

مستند برنامه شيطان قسمت 11

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:15:05
 • پایان برنامه: 05:15:31
 • طول برنامه:

وله اذانگاهي شبکه باران

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:15:32
 • پایان برنامه: 05:19:55
 • طول برنامه:4 دقیقه

زلال انديشه راستگويي

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:19:55
 • پایان برنامه: 05:25:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن جديدسوره فتح خاکي

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:26:00
 • پایان برنامه: 05:31:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح 91

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:31:18
 • پایان برنامه: 05:37:55
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز صبح آيت الله بهجت

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:37:55
 • پایان برنامه: 05:39:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامت امام زمان عج

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:39:33
 • پایان برنامه: 05:54:28
 • طول برنامه:14 دقیقه

ترنم صبحگاهي

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:54:29
 • پایان برنامه: 05:59:02
 • طول برنامه:4 دقیقه

تصاوير هوايي سبزه ميدان رشت

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:59:02
 • پایان برنامه: 05:59:56
 • طول برنامه:

تيزر گراميداشت شهداي زاهدان

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:59:58
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:36:01
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند غار آويشو

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:36:02
 • پایان برنامه: 06:36:48
 • طول برنامه:

وله

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:36:49
 • پایان برنامه: 07:00:35
 • طول برنامه:23 دقیقه

انیمیشن ماجرهای ژول ورن قسمت 7

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:07:00:35
 • پایان برنامه: 07:57:13
 • طول برنامه:56 دقیقه

صبح بخیر گیلان-زنده-استودیوی رادیو

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:07:57:14
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

ما مسرفيم

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:56:36
 • طول برنامه:56 دقیقه

سريال هفت سنگ قسمت 10

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:08:56:36
 • پایان برنامه: 08:59:45
 • طول برنامه:3 دقیقه

وله کتاب غذاي روح

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:08:59:46
 • پایان برنامه: 09:00:32
 • طول برنامه:

وله

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:00:32
 • پایان برنامه: 09:55:23
 • طول برنامه:54 دقیقه

جنگل دوستي قسمت 66

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:55:24
 • پایان برنامه: 09:57:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

تصاوير هوايي - تالاب عينک

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:57:39
 • پایان برنامه: 09:58:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله ميرزا کوچک

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:58:48
 • پایان برنامه: 09:59:30
 • طول برنامه:

پيام

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:59:30
 • پایان برنامه: 11:05:01
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

خانه مهر-زنده

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:11:05:02
 • پایان برنامه: 11:12:13
 • طول برنامه:7 دقیقه

دست و دل - کاشي گري

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:11:12:13
 • پایان برنامه: 11:53:27
 • طول برنامه:41 دقیقه

هفت هنر

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:11:53:27
 • پایان برنامه: 11:54:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافيک سلامتي

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:11:54:53
 • پایان برنامه: 12:14:44
 • طول برنامه:19 دقیقه

نشانه ها فوايد باران

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:14:44
 • پایان برنامه: 12:15:10
 • طول برنامه:

وله اذانگاهي شبکه باران

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:15:11
 • پایان برنامه: 12:18:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

زلال انديشه - رابطه صبر و نماز

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:18:01
 • پایان برنامه: 12:24:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن - سوره حجر

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:25:00
 • پایان برنامه: 12:30:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:30:23
 • پایان برنامه: 12:38:19
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز ظهر رهبر معظم انقلاب

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:38:20
 • پایان برنامه: 12:39:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامتی امام زمان عج

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:39:58
 • پایان برنامه: 13:12:41
 • طول برنامه:32 دقیقه

مانگه تاو

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:12:41
 • پایان برنامه: 13:13:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

اخبار يک دقيقه اي

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:13:41
 • پایان برنامه: 14:15:24
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

در مسیر توسعه - بازپخش

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:14:15:24
 • پایان برنامه: 14:15:45
 • طول برنامه:

آرم باران

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:14:15:45
 • پایان برنامه: 15:40:21
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

سینمایی وقت بزرگ شدنه

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:15:40:22
 • پایان برنامه: 15:41:08
 • طول برنامه:

وله

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:15:41:08
 • پایان برنامه: 16:34:16
 • طول برنامه:53 دقیقه

جنگل دوستي قسمت 66

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:16:34:16
 • پایان برنامه: 16:34:28
 • طول برنامه:

آرم باران

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:16:34:28
 • پایان برنامه: 17:41:07
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

بازپخش خانه مهر

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:41:08
 • پایان برنامه: 17:41:18
 • طول برنامه:

وله آرم باران

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:41:18
 • پایان برنامه: 18:11:18
 • طول برنامه:30 دقیقه

کارنامه 100

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:11:18
 • پایان برنامه: 18:12:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

اخبار يک دقيقه اي

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:12:19
 • پایان برنامه: 18:12:45
 • طول برنامه:

وله اذانگاهي شبکه باران

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:12:45
 • پایان برنامه: 18:14:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

زلال انديشه زندگي قرآني

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:14:14
 • پایان برنامه: 18:17:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

تلاوت قرآن - سوره شعرا

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:18:00
 • پایان برنامه: 18:22:47
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:22:47
 • پایان برنامه: 18:28:38
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز مغرب آيت اله حسيني اشکوري

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:28:38
 • پایان برنامه: 18:30:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامتي امام زمان عج

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:30:16
 • پایان برنامه: 18:45:16
 • طول برنامه:15 دقیقه

مسابقه زنده چهل ستاره

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:45:16
 • پایان برنامه: 18:52:40
 • طول برنامه:7 دقیقه

کارنامه 100

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:52:40
 • پایان برنامه: 18:53:33
 • طول برنامه:

پيام

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:53:34
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

داستاني

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:15:26
 • طول برنامه:

وله اذانگاهي شبکه باران

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:15:26
 • پایان برنامه: 19:50:26
 • طول برنامه:35 دقیقه

نماز آدينه

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:50:26
 • پایان برنامه: 19:53:37
 • طول برنامه:3 دقیقه

تصاوير هوايي صفرا بسته - آستانه

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:53:37
 • پایان برنامه: 19:58:03
 • طول برنامه:4 دقیقه

پيام

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:58:03
 • پایان برنامه: 19:58:18
 • طول برنامه:

آرم شبکه باران

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:58:19
 • پایان برنامه: 19:59:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا(ع)

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:59:57
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار گيلان

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:21:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

راه امام ره - اتکا به غير خدا

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:21:49
 • پایان برنامه: 20:22:01
 • طول برنامه:

آرم باران

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:22:01
 • پایان برنامه: 20:29:25
 • طول برنامه:7 دقیقه

کارنامه 100

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:29:25
 • پایان برنامه: 20:34:12
 • طول برنامه:4 دقیقه

پيام

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:34:12
 • پایان برنامه: 21:29:41
 • طول برنامه:55 دقیقه

با ورزش-زنده

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:29:41
 • پایان برنامه: 21:34:32
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:34:32
 • پایان برنامه: 22:27:39
 • طول برنامه:53 دقیقه

سوتکا - زنده

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:27:40
 • پایان برنامه: 22:32:57
 • طول برنامه:5 دقیقه

پيام

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:32:58
 • پایان برنامه: 22:54:45
 • طول برنامه:21 دقیقه

سریال نام نداره قسمت 7

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:54:45
 • پایان برنامه: 22:59:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

پيام

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار شبانگاهی

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:18:16
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرودهاي گيلکي-گل شقايق-صالح پور

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:18:16
 • پایان برنامه: 23:24:24
 • طول برنامه:6 دقیقه

موشن گرافيک اقتصاد مقاومتي - منهاي نفت

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:24:24
 • پایان برنامه: 23:26:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله برنامه ها

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:26:10
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:33 دقیقه

سریال هفت سنگ قسمت 11

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162