جدول پخش

گیلان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:13:47
 • طول برنامه:13 دقیقه

سریال سرّ دلبران قسمت 12

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:13:47
 • پایان برنامه: 00:14:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:14:57
 • پایان برنامه: 00:45:38
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنراني حجت الاسلام پناهيان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:45:39
 • پایان برنامه: 00:47:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:47:08
 • پایان برنامه: 00:47:36
 • طول برنامه:

فيلم سينمايي بعدي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:47:37
 • پایان برنامه: 02:07:35
 • طول برنامه:1 ساعت و 19 دقیقه

سینمایی تیم رویایی

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:02:07:35
 • پایان برنامه: 02:09:37
 • طول برنامه:2 دقیقه

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:02:09:38
 • پایان برنامه: 02:34:58
 • طول برنامه:25 دقیقه

يک چکه ماه قسمت 11

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:02:34:58
 • پایان برنامه: 02:35:12
 • طول برنامه:

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:02:35:13
 • پایان برنامه: 02:36:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:02:36:43
 • پایان برنامه: 02:53:51
 • طول برنامه:17 دقیقه

سریال خانه پدری قسمت 12

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:02:53:51
 • پایان برنامه: 02:55:53
 • طول برنامه:2 دقیقه

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:02:55:54
 • پایان برنامه: 03:15:49
 • طول برنامه:19 دقیقه

دل افروزان قسمت 3

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:15:49
 • پایان برنامه: 03:16:09
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:16:09
 • پایان برنامه: 03:17:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

جان کلام - حجت الاسلام عالي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:17:53
 • پایان برنامه: 04:18:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ماه منیر-زنده-ویژه سحر قسمت 13

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:18:00
 • پایان برنامه: 04:22:05
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:22:05
 • پایان برنامه: 04:32:18
 • طول برنامه:10 دقیقه

نماز صبح رهبر معظم انقلاب

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:32:19
 • پایان برنامه: 04:35:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای يا علي يا عظيم

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:35:15
 • پایان برنامه: 04:36:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي روز سيزدهم رمضان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:37:00
 • پایان برنامه: 04:39:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:39:02
 • پایان برنامه: 05:43:32
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

ترتيل قرآن جزء 13-مشهد مقدس

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:43:32
 • پایان برنامه: 05:43:52
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:43:53
 • پایان برنامه: 05:58:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

نشانه ها - درياي کم عمق

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:58:00
 • پایان برنامه: 06:01:13
 • طول برنامه:3 دقیقه

پيک آشنا - شيراز

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:01:13
 • پایان برنامه: 06:02:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوري اسلامي ايران

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:02:17
 • پایان برنامه: 06:32:58
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنراني حجت الاسلام پناهيان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:32:59
 • پایان برنامه: 06:33:51
 • طول برنامه:

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:33:52
 • پایان برنامه: 06:40:09
 • طول برنامه:6 دقیقه

ديار من گيلان - مرواربافي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:40:10
 • پایان برنامه: 06:40:30
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:40:30
 • پایان برنامه: 07:02:09
 • طول برنامه:21 دقیقه

انيميشن آقا معلم و بچه ها قسمت 16

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:07:02:10
 • پایان برنامه: 07:02:38
 • طول برنامه:

فيلم سينمايي بعدي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:07:02:39
 • پایان برنامه: 08:22:37
 • طول برنامه:1 ساعت و 19 دقیقه

سینمایی تیم رویایی

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:08:22:37
 • پایان برنامه: 08:23:09
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:08:23:09
 • پایان برنامه: 08:27:09
 • طول برنامه:4 دقیقه

دیار من گیلان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:08:27:09
 • پایان برنامه: 08:29:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:08:29:02
 • پایان برنامه: 08:54:22
 • طول برنامه:25 دقیقه

يک چکه ماه قسمت 11

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:08:54:22
 • پایان برنامه: 08:56:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:08:56:25
 • پایان برنامه: 09:19:29
 • طول برنامه:23 دقیقه

انيميشن جنگل دامون قسمت 4

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:19:29
 • پایان برنامه: 09:46:24
 • طول برنامه:26 دقیقه

انيمشن داستانهاي الوند قسمت 15

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:46:25
 • پایان برنامه: 09:47:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:47:35
 • پایان برنامه: 09:49:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:49:04
 • پایان برنامه: 09:50:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:50:49
 • پایان برنامه: 10:39:37
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال سر دلبران قسمت 12

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:39:37
 • پایان برنامه: 10:40:35
 • طول برنامه:

اوقات شرعی رمضان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:40:35
 • پایان برنامه: 10:57:37
 • طول برنامه:17 دقیقه

پذيرايي ساده - باميه

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:57:38
 • پایان برنامه: 10:58:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

اخبار يک دقيقه اي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:58:38
 • پایان برنامه: 11:00:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:11:00:19
 • پایان برنامه: 11:00:47
 • طول برنامه:

خانه مهر بعدي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:11:00:47
 • پایان برنامه: 12:01:49
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

خانه مهر-زنده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:01:49
 • پایان برنامه: 12:03:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:03:07
 • پایان برنامه: 12:20:15
 • طول برنامه:17 دقیقه

سریال خانه پدری قسمت 12

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:20:15
 • پایان برنامه: 12:22:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:22:15
 • پایان برنامه: 12:24:17
 • طول برنامه:2 دقیقه

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:24:18
 • پایان برنامه: 12:50:32
 • طول برنامه:26 دقیقه

براي مهماني -هرمزگان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:50:32
 • پایان برنامه: 12:52:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:52:25
 • پایان برنامه: 12:53:04
 • طول برنامه:

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:53:04
 • پایان برنامه: 12:53:56
 • طول برنامه:

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:53:57
 • پایان برنامه: 12:54:11
 • طول برنامه:

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:54:12
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

بيان احکام قسمت 2

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:07:59
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن - سوره اعراف

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:08:00
 • پایان برنامه: 13:12:25
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر -امامزاده ابراهيم

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:12:25
 • پایان برنامه: 13:15:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای يا علي یا عظيم

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:15:21
 • پایان برنامه: 13:17:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي روز سيزدهم رمضان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:17:05
 • پایان برنامه: 13:21:02
 • طول برنامه:3 دقیقه

فرازي از سخن

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:21:03
 • پایان برنامه: 13:46:39
 • طول برنامه:25 دقیقه

قدسیان قسمت 3

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:46:39
 • پایان برنامه: 13:47:37
 • طول برنامه:

اوقات شرعی رمضان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:47:37
 • پایان برنامه: 13:53:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود گيلکي -شاهرخ شيردوست-گولدان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:53:36
 • پایان برنامه: 13:54:34
 • طول برنامه:

اوقات شرعی رمضان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:54:34
 • پایان برنامه: 14:43:22
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال سرّ دلبران قسمت 12

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:14:43:22
 • پایان برنامه: 14:44:01
 • طول برنامه:

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:14:44:01
 • پایان برنامه: 14:44:59
 • طول برنامه:

اوقات شرعی رمضان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:47:34
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

ترتیل قرآن جزء 13-زنده-مسجد خواهر امام علیه السلام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:15:47:34
 • پایان برنامه: 15:49:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:15:49:36
 • پایان برنامه: 15:49:50
 • طول برنامه:

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:15:49:51
 • پایان برنامه: 17:09:50
 • طول برنامه:1 ساعت و 19 دقیقه

سینمایی تیم رویایی

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:09:50
 • پایان برنامه: 17:10:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:10:50
 • پایان برنامه: 17:15:31
 • طول برنامه:4 دقیقه

تصنيف مستانه - عليرضا قرياني

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:15:31
 • پایان برنامه: 17:49:34
 • طول برنامه:34 دقیقه

حرف آخر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:49:35
 • پایان برنامه: 17:50:11
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:50:12
 • پایان برنامه: 18:45:17
 • طول برنامه:55 دقیقه

بازپخش خانه مهر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:45:17
 • پایان برنامه: 18:45:53
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:45:54
 • پایان برنامه: 18:54:37
 • طول برنامه:8 دقیقه

حرف آخر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:54:38
 • پایان برنامه: 18:55:17
 • طول برنامه:

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:55:17
 • پایان برنامه: 18:58:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:58:05
 • پایان برنامه: 18:58:17
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:58:17
 • پایان برنامه: 18:59:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا(ع)

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:59:57
 • پایان برنامه: 19:21:22
 • طول برنامه:21 دقیقه

اخبار گیلان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:21:22
 • پایان برنامه: 19:23:29
 • طول برنامه:2 دقیقه

تيزر پويش کتابخواني - عيد فطر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:23:30
 • پایان برنامه: 19:29:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

نيمکت قسمت 32

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:29:41
 • پایان برنامه: 19:30:17
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:30:17
 • پایان برنامه: 19:32:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

جان کلام - رهبر معظم انقلاب

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:32:56
 • پایان برنامه: 19:33:32
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:33:33
 • پایان برنامه: 19:36:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:36:02
 • پایان برنامه: 20:33:30
 • طول برنامه:57 دقیقه

به وقت عاشقی-افطاری-زنده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:33:30
 • پایان برنامه: 20:36:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

تواشیح اسما الحسني - آستانه

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:37:00
 • پایان برنامه: 20:41:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:41:30
 • پایان برنامه: 20:46:27
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماز مغرب رهبري

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:46:27
 • پایان برنامه: 20:49:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای يا علي يا عظيم

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:49:24
 • پایان برنامه: 20:49:44
 • طول برنامه:

وله ماه رمضان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:49:44
 • پایان برنامه: 20:58:27
 • طول برنامه:8 دقیقه

حرف آخر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:58:27
 • پایان برنامه: 20:59:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:59:27
 • پایان برنامه: 21:02:33
 • طول برنامه:3 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:02:33
 • پایان برنامه: 21:21:43
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال خانه پدری قسمت 13

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:21:43
 • پایان برنامه: 21:30:15
 • طول برنامه:8 دقیقه

ديار من گیلان - نمد مالي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:30:15
 • پایان برنامه: 21:31:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:31:17
 • پایان برنامه: 21:58:49
 • طول برنامه:27 دقیقه

تفسير قرآن - قسمت 7

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:58:50
 • پایان برنامه: 21:59:10
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:59:10
 • پایان برنامه: 22:00:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:00:25
 • پایان برنامه: 22:20:28
 • طول برنامه:20 دقیقه

لوجنک-زنده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:20:28
 • پایان برنامه: 22:24:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

تصاوير هوايي پياده روي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:24:48
 • پایان برنامه: 22:55:48
 • طول برنامه:31 دقیقه

شکوه جمعه

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:55:48
 • پایان برنامه: 22:56:08
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:56:09
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار شبانگاهی

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:16:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی رمضان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:16:00
 • پایان برنامه: 23:22:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

نيمکت قسمت 32

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:22:12
 • پایان برنامه: 23:23:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

هواشناسی

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:23:12
 • پایان برنامه: 23:25:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:25:19
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:34 دقیقه

سریال سرّ دلبران قسمت 13

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162