جدول پخش

خوزستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:18:51
 • طول برنامه:18 دقیقه

بازپخش سریال ساختمان 85

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:18:51
 • پایان برنامه: 00:21:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر دعوت به انتخابات عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:21:24
 • پایان برنامه: 00:59:02
 • طول برنامه:37 دقیقه

دعای پر فیض کمیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:59:02
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:

موشن گرافیک آیا می دانید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 02:29:41
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

فیلم سینمایی « شیر سنگی »

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:29:41
 • پایان برنامه: 02:31:41
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر دعوت به انتخابات فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:31:41
 • پایان برنامه: 03:43:07
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

مستند ایران گرد/لوت3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:43:07
 • پایان برنامه: 03:45:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر دعوت به انتخابات عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:45:40
 • پایان برنامه: 04:16:19
 • طول برنامه:30 دقیقه

بازپخش ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:16:19
 • پایان برنامه: 04:19:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:19:15
 • پایان برنامه: 04:55:59
 • طول برنامه:36 دقیقه

مستند باسیمره/شیرز تا کنی کوخا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:55:59
 • پایان برنامه: 05:00:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

دعوت به انتخابات / سید فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:38
 • پایان برنامه: 05:25:38
 • طول برنامه:25 دقیقه

مناجات حضرت امیر المومنین علیه السلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:25:38
 • پایان برنامه: 05:32:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

سجده * 1 تا 9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:32:00
 • پایان برنامه: 06:23:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

اذان صبح به افق اهواز4+نماز جماعت صبح4 (مهدوی کنی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:23:00
 • پایان برنامه: 06:24:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:24:09
 • پایان برنامه: 06:26:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر دعوت به انتخابات عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:26:42
 • پایان برنامه: 06:51:54
 • طول برنامه:25 دقیقه

بچه های سرزمین افتاب/نخل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:51:54
 • پایان برنامه: 06:59:21
 • طول برنامه:7 دقیقه

دعوت به انتخابات / خانواده شهدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:21
 • پایان برنامه: 09:59:21
 • طول برنامه:3 ساعت

حماسه حضور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:21
 • پایان برنامه: 12:20:02
 • طول برنامه:2 ساعت و 20 دقیقه

حماسه حضور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:02
 • پایان برنامه: 12:22:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

ذکر روز جمعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:22:22
 • پایان برنامه: 12:29:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

بقره * 115 تا 121

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:29:00
 • پایان برنامه: 12:34:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر/8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:34:23
 • پایان برنامه: 12:35:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج 8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:48
 • پایان برنامه: 12:48:48
 • طول برنامه:13 دقیقه

درسهایی از نهج ابلاغه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:48:48
 • پایان برنامه: 12:51:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بخش 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:51:39
 • پایان برنامه: 14:16:37
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

بازپخش فیلم سینمایی فیلم سینمایی « عشق شیشه ای »

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:16:37
 • پایان برنامه: 14:19:54
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ صدای همبستگی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:19:54
 • پایان برنامه: 14:24:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بخش 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:24:45
 • پایان برنامه: 15:15:31
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال ساختمان 85/

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:31
 • پایان برنامه: 16:51:05
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

حماسه حضور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:51:05
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی بخش 7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 18:17:04
 • طول برنامه:57 دقیقه

حماسه حضور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:17:04
 • پایان برنامه: 18:24:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

انعام * 48 تا 55

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:24:00
 • پایان برنامه: 18:29:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب/4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:29:39
 • پایان برنامه: 18:34:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز جماعت/رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:34:49
 • پایان برنامه: 18:37:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای فرج/4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:37:28
 • پایان برنامه: 19:16:10
 • طول برنامه:38 دقیقه

حماسه حضور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:16:10
 • پایان برنامه: 22:18:09
 • طول برنامه:3 ساعت و 1 دقیقه

حماسه حضور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:18:09
 • پایان برنامه: 22:48:48
 • طول برنامه:30 دقیقه

بازپخش ناخونک 72

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:48:48
 • پایان برنامه: 22:57:24
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی 10

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:57:24
 • پایان برنامه: 22:58:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه جدید*امام رضا(ع)*/1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:40
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تلاوت یک آیه از قرآن مجید /70

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:31:56
 • طول برنامه:31 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:31:56
 • پایان برنامه: 23:39:39
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:39:39
 • پایان برنامه: 23:40:00
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:40:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:19 دقیقه

بازپخش سریال ساختمان 85

توضیحات برنامه درج نشده است.