جدول پخش

خوزستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:26:57
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

فیلم سینمایی *مجبور*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:35:04
 • پایان برنامه: 05:03:28
 • طول برنامه:3 ساعت و 28 دقیقه

بسته تولیدی نیمه شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:08:10
 • پایان برنامه: 05:33:10
 • طول برنامه:25 دقیقه

مناجات حضرت امیر المومنین علیه السلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:33:10
 • پایان برنامه: 05:38:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن ( سوره ) *1*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:39:00
 • پایان برنامه: 05:49:37
 • طول برنامه:10 دقیقه

اذان صبح به افق اهواز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:51:17
 • پایان برنامه: 05:57:27
 • طول برنامه:6 دقیقه

دعای روز دوشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:10
 • پایان برنامه: 06:33:15
 • طول برنامه:31 دقیقه

سخنرانی مذهبی/انصاریان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:34:54
 • پایان برنامه: 07:29:41
 • طول برنامه:54 دقیقه

(تکرار) ربیع الهیل/17

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:49
 • پایان برنامه: 08:07:53
 • طول برنامه:37 دقیقه

(تکرار) سریال لیسانسه ها/ق19

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:08:48
 • پایان برنامه: 09:21:37
 • طول برنامه:1 ساعت و 12 دقیقه

طنزپیشگان/شبی در موزه2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:21:37
 • پایان برنامه: 09:30:47
 • طول برنامه:9 دقیقه

سکانس برتر/مامور بدرقه/ک1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:47
 • پایان برنامه: 10:23:58
 • طول برنامه:53 دقیقه

رنگین کمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:24:49
 • پایان برنامه: 11:16:27
 • طول برنامه:51 دقیقه

(تکرار) طعم زندگی /خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:18:47
 • پایان برنامه: 11:26:02
 • طول برنامه:7 دقیقه

شامپو گیاهی/تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:26:02
 • پایان برنامه: 11:31:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

دندانپزشکی تخصصی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:32:55
 • پایان برنامه: 11:59:55
 • طول برنامه:27 دقیقه

(تکرار) بی تعارف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:13:46
 • پایان برنامه: 12:23:11
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:24:29
 • پایان برنامه: 12:31:20
 • طول برنامه:6 دقیقه

تبیان/6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:31:20
 • پایان برنامه: 13:28:43
 • طول برنامه:57 دقیقه

بیت الهناء/عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:31:08
 • پایان برنامه: 13:41:29
 • طول برنامه:10 دقیقه

پایی که جا ماند/48

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:42:50
 • پایان برنامه: 14:12:52
 • طول برنامه:30 دقیقه

کارنامه 100/ق11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:14:36
 • پایان برنامه: 14:21:51
 • طول برنامه:7 دقیقه

شامپوگیاهی/تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:24:30
 • پایان برنامه: 16:19:16
 • طول برنامه:1 ساعت و 54 دقیقه

(تکرار) فیلم سینمایی* مجبور * +زیرنویس1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:19:16
 • پایان برنامه: 16:56:20
 • طول برنامه:37 دقیقه

(تکرار) سریال لیسانسه ها/ق19

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:27:15
 • طول برنامه:7 دقیقه

شامپوگیاهی/تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:35:53
 • پایان برنامه: 17:41:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز جماعت مغرب / ملاثانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:43:32
 • پایان برنامه: 17:49:32
 • طول برنامه:6 دقیقه

رایحه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:56:44
 • پایان برنامه: 18:15:51
 • طول برنامه:19 دقیقه

دانستنیها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:16:51
 • پایان برنامه: 18:23:20
 • طول برنامه:6 دقیقه

موشن گرافیک مشاغل خانگی/

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:23:20
 • پایان برنامه: 18:28:36
 • طول برنامه:5 دقیقه

(تکرار) دندانپزشکی تخصصی/3/شوریابی/2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان (به زبان عربی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 18:52:15
 • طول برنامه:7 دقیقه

شامپوگیاهی/تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:52:15
 • پایان برنامه: 19:01:52
 • طول برنامه:9 دقیقه

نورالولایه/20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:02:50
 • پایان برنامه: 19:54:50
 • طول برنامه:52 دقیقه

ربیع الهیل/18

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:09
 • پایان برنامه: 20:03:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بخش*6*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:03:34
 • پایان برنامه: 20:46:45
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال لیسانسه ها/ق20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:48:21
 • پایان برنامه: 21:35:51
 • طول برنامه:47 دقیقه

مستند ایرانگرد سیراف/26

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:51
 • پایان برنامه: 21:44:04
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی بخش*8*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:44:04
 • پایان برنامه: 22:46:01
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

فوتبال تا فوتبال+ زیر نویس*3*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:47:01
 • پایان برنامه: 22:54:18
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بخش*9*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:25:06
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس فیلم های سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

فیلم سینمایی *ساعت شلوغی 2**

توضیحات برنامه درج نشده است.