جدول پخش

خوزستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:04:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

فیلم تلویزیونی * نان شب *

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:07:35
 • پایان برنامه: 01:43:20
 • طول برنامه:35 دقیقه

دعای پر فیض کمیل (سردشت دزفول)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:46:45
 • پایان برنامه: 04:46:45
 • طول برنامه:3 ساعت

بسته تولیدی نیمه شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:46:45
 • پایان برنامه: 04:52:07
 • طول برنامه:5 دقیقه

افلاکیان /علی اکبر نقی ترابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:52:07
 • پایان برنامه: 04:58:28
 • طول برنامه:6 دقیقه

(تکرار) رایحه /139

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:58:28
 • پایان برنامه: 05:23:28
 • طول برنامه:25 دقیقه

مناجات حضرت امیر المومنین علیه السلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:23:28
 • پایان برنامه: 05:29:47
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن / سجده 1تا 9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:44:04
 • طول برنامه:14 دقیقه

اذان صبح به افق اهواز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:50:02
 • پایان برنامه: 05:59:03
 • طول برنامه:9 دقیقه

ازخدا برکت /میانبرنامه کمیته امداد/10

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:10
 • پایان برنامه: 06:38:55
 • طول برنامه:36 دقیقه

سخنرانی مذهبی/ناصری/1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:38:55
 • پایان برنامه: 06:49:04
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:49:04
 • پایان برنامه: 07:18:57
 • طول برنامه:29 دقیقه

دعای ندبه * مسجد جامع رامهرمز *

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:19:25
 • پایان برنامه: 07:56:20
 • طول برنامه:36 دقیقه

(تکرار) سریال آوای باران /ق11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:56:55
 • پایان برنامه: 08:50:55
 • طول برنامه:54 دقیقه

(تکرار) شبهای کارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:51:37
 • پایان برنامه: 09:34:09
 • طول برنامه:42 دقیقه

(تکرار) آبادی/ بهبهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:34:36
 • پایان برنامه: 10:23:33
 • طول برنامه:48 دقیقه

رنگین کمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:23:33
 • پایان برنامه: 10:33:27
 • طول برنامه:9 دقیقه

میا نبرنامه های بهداشتی قاب سفید/سردرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:33:27
 • پایان برنامه: 11:04:20
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:04:20
 • پایان برنامه: 11:12:49
 • طول برنامه:8 دقیقه

میانبرنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:12:49
 • پایان برنامه: 11:17:55
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس فیلم های سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:17:55
 • پایان برنامه: 11:25:23
 • طول برنامه:7 دقیقه

شامپو گیاهی/تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:25:23
 • پایان برنامه: 12:02:18
 • طول برنامه:36 دقیقه

(تکرار) سریال آوای باران /ق11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:02:18
 • پایان برنامه: 12:07:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

افلاکیان /علی اکبر نقی ترابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:07:40
 • پایان برنامه: 12:22:30
 • طول برنامه:14 دقیقه

حدیث شریف کساء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:22:30
 • پایان برنامه: 12:28:50
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن / شعرا 123 تا140

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:34:33
 • پایان برنامه: 12:41:24
 • طول برنامه:6 دقیقه

تبیان/4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:41:24
 • پایان برنامه: 13:17:02
 • طول برنامه:35 دقیقه

انه واهلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:17:02
 • پایان برنامه: 13:57:02
 • طول برنامه:40 دقیقه

میا نبرنامه های

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:57:02
 • پایان برنامه: 14:06:26
 • طول برنامه:9 دقیقه

سالگرد شهید سوداگر/ق 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:06:26
 • پایان برنامه: 14:55:23
 • طول برنامه:48 دقیقه

پایی که جا ماند/3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:55:23
 • پایان برنامه: 15:05:24
 • طول برنامه:10 دقیقه

(تکرار)رنگین کمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:24
 • پایان برنامه: 15:12:52
 • طول برنامه:7 دقیقه

شامپو گیاهی/تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 16:48:06
 • طول برنامه:1 ساعت و 33 دقیقه

(تکرار) فیلم سینمایی* نان شب *

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:48:06
 • پایان برنامه: 16:54:45
 • طول برنامه:6 دقیقه

موشن گرافیک مشاغل خانگی/چاپ سیلک/3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:27:28
 • طول برنامه:7 دقیقه

شامپو گیاهی/تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:27:28
 • پایان برنامه: 18:04:10
 • طول برنامه:36 دقیقه

من نباید زنده باشم /8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:07:38
 • پایان برنامه: 18:13:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

افلاکیان /علی اکبر نقی ترابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:13:00
 • پایان برنامه: 18:19:57
 • طول برنامه:6 دقیقه

رایحه /140

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:19:57
 • پایان برنامه: 18:25:36
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن / نحل 90 تا93

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:43
 • پایان برنامه: 18:36:41
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز جماعت مغرب /جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:42:00
 • پایان برنامه: 18:53:47
 • طول برنامه:11 دقیقه

نورالولایه/4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:53:47
 • پایان برنامه: 19:01:15
 • طول برنامه:7 دقیقه

شامپو گیاهی/تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:01:15
 • پایان برنامه: 19:07:15
 • طول برنامه:6 دقیقه

خبر پلیس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:07:15
 • پایان برنامه: 19:30:19
 • طول برنامه:23 دقیقه

ترنم ظهور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:33:44
 • پایان برنامه: 20:07:17
 • طول برنامه:33 دقیقه

قاب شیشه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:07:17
 • پایان برنامه: 20:12:27
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشن گرافیک کتاب نخوانی/8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:12:27
 • پایان برنامه: 20:44:33
 • طول برنامه:32 دقیقه

جوونی در بست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:44:33
 • پایان برنامه: 20:52:11
 • طول برنامه:7 دقیقه

میانبرنامه جاودانگی/8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:52:11
 • پایان برنامه: 20:58:47
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بخش*4*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:47
 • پایان برنامه: 21:34:48
 • طول برنامه:36 دقیقه

سریال آوای باران /ق12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:34:48
 • پایان برنامه: 21:41:20
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بخش*6*+هشدار شرکت ملی گاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:41:20
 • پایان برنامه: 22:46:54
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

ورزش خوزستان +زیرنویس2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:46:54
 • پایان برنامه: 22:54:24
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بخش*7*+هشدار شرکت ملی گاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:23:50
 • پایان برنامه: 23:29:31
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بخش*8*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

فیلم سینمایی*مرد هزار چهره**

توضیحات برنامه درج نشده است.