جدول پخش

خوزستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:20:28
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال /شمعدونی آگهی8وزیرنویس2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:23:53
 • پایان برنامه: 00:48:51
 • طول برنامه:24 دقیقه

(تکرار) ترویج کشاورزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:48:51
 • پایان برنامه: 00:55:52
 • طول برنامه:7 دقیقه

میانبرنامه بازار محبت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 02:26:29
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

(تکرار) فیلم سینمایی * ماجراجویان*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:29:54
 • پایان برنامه: 03:29:54
 • طول برنامه:1 ساعت

رادیو شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:33:19
 • پایان برنامه: 04:47:25
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

بسته تولیدی شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:51:26
 • پایان برنامه: 05:16:26
 • طول برنامه:25 دقیقه

مناجات حضرت امیر المومنین علیه السلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 05:31:23
 • طول برنامه:11 دقیقه

اذان صبح به افق اهواز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:36:47
 • پایان برنامه: 05:57:32
 • طول برنامه:20 دقیقه

سخنرانی مذهبی /خوشوقت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:10
 • پایان برنامه: 06:35:58
 • طول برنامه:33 دقیقه

(تکرار) احلی الایام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:35:58
 • پایان برنامه: 06:51:58
 • طول برنامه:16 دقیقه

نگارستان /سیب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:51:58
 • پایان برنامه: 08:01:35
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

(تکرار) شبهای کارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:35
 • پایان برنامه: 08:06:41
 • طول برنامه:5 دقیقه

میانبرنامه سلاله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:06:41
 • پایان برنامه: 08:55:37
 • طول برنامه:48 دقیقه

(تکرار) سریال /شمعدونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:55:37
 • پایان برنامه: 09:00:58
 • طول برنامه:5 دقیقه

موسیقی تصویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:58
 • پایان برنامه: 09:25:56
 • طول برنامه:24 دقیقه

(تکرار) ترویج کشاورزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:52
 • پایان برنامه: 10:18:15
 • طول برنامه:47 دقیقه

بادبادک ها/کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:18:15
 • پایان برنامه: 10:27:54
 • طول برنامه:9 دقیقه

جامعه وقانون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:10
 • پایان برنامه: 11:05:10
 • طول برنامه:35 دقیقه

(تکرار) آوای کارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:09:48
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند نبض زندگی تعادل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:32:20
 • پایان برنامه: 11:39:34
 • طول برنامه:7 دقیقه

شامپو گیاهی/تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:41:49
 • پایان برنامه: 11:48:32
 • طول برنامه:6 دقیقه

میانبرنامه های معرفی استانها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:53:32
 • پایان برنامه: 11:59:32
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن / حج32 تا 26

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:04:46
 • پایان برنامه: 12:12:34
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:13:49
 • پایان برنامه: 13:14:27
 • طول برنامه:1 ساعت

(تکرار) بیت الهناء/عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:18:28
 • پایان برنامه: 14:07:24
 • طول برنامه:48 دقیقه

(تکرار) سریال /شمعدونی/ق7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:11:08
 • پایان برنامه: 14:31:08
 • طول برنامه:20 دقیقه

چهارسو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:34:59
 • پایان برنامه: 15:04:50
 • طول برنامه:29 دقیقه

(تکرار) حرف آخر/49

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:04:50
 • پایان برنامه: 15:12:04
 • طول برنامه:7 دقیقه

شامپو گیاهی/تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 16:43:01
 • طول برنامه:1 ساعت و 28 دقیقه

فیلم سینمایی ماجراجویان آگهی 3زیرنویس 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:46:50
 • پایان برنامه: 16:56:30
 • طول برنامه:9 دقیقه

پایی که جا ماند/63

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:27:14
 • طول برنامه:7 دقیقه

شامپو گیاهی/تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:29:07
 • پایان برنامه: 17:34:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن / سوره مزمل آیات 1تا8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:38:53
 • پایان برنامه: 17:44:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:49:19
 • پایان برنامه: 18:01:30
 • طول برنامه:12 دقیقه

روز خدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:01:30
 • پایان برنامه: 18:29:37
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند صنعت خودرو سازی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار/عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 18:52:14
 • طول برنامه:7 دقیقه

شامپو گیاهی/تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:55:39
 • پایان برنامه: 19:40:01
 • طول برنامه:44 دقیقه

مستند آفتاب شوشتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:40:01
 • پایان برنامه: 19:53:23
 • طول برنامه:13 دقیقه

روز خدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:23
 • پایان برنامه: 20:20:23
 • طول برنامه:27 دقیقه

بی تعارف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:23
 • پایان برنامه: 20:30:02
 • طول برنامه:9 دقیقه

(تکرار) جامعه وقانون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:33:27
 • پایان برنامه: 21:13:27
 • طول برنامه:40 دقیقه

طلاییه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:16:54
 • پایان برنامه: 21:46:54
 • طول برنامه:30 دقیقه

یادواره قیصر امین پور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:50:22
 • پایان برنامه: 22:05:07
 • طول برنامه:14 دقیقه

کارنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:06:40
 • پایان برنامه: 22:56:44
 • طول برنامه:50 دقیقه

حدیث فراق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:27:59
 • طول برنامه:7 دقیقه

نوحه ویژه شهادت امام حسن عسکری(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

مجموعه شاید

توضیحات برنامه درج نشده است.