جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

خوزستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:40:48
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال / سریال پادری ق 3+ آگهی بخش*8* و زیرنویس4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:40:48
 • پایان برنامه: 00:50:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

اوقات شرعی ( روز چهار شنبه )+ میانبرنامه های معرفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:50:00
 • پایان برنامه: 01:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت

رادیو شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:50:00
 • پایان برنامه: 03:25:13
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

(تکرار) فیلم سینمایی * داستان ماقصه تو *

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:28:38
 • پایان برنامه: 04:46:01
 • طول برنامه:1 ساعت و 17 دقیقه

بسته تولیدی شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:49:51
 • پایان برنامه: 05:14:51
 • طول برنامه:25 دقیقه

مناجات حضرت امیر المومنین علیه السلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:14:51
 • پایان برنامه: 05:21:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن / سوره نازعات آیات 26تا 46

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:21:00
 • پایان برنامه: 05:31:37
 • طول برنامه:10 دقیقه

اذان صبح به افق اهواز1+نماز جماعت صبح1(حجت الاسلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:37:01
 • پایان برنامه: 05:51:48
 • طول برنامه:14 دقیقه

ترنم صبحگاهی/ 49

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:10
 • پایان برنامه: 06:52:28
 • طول برنامه:50 دقیقه

(تکرار) احلی العصاری/20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:55:56
 • پایان برنامه: 08:01:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

(تکرار) شبهای کارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:10
 • پایان برنامه: 08:13:03
 • طول برنامه:11 دقیقه

روز خدا ویژه عید قربان/1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:14:46
 • پایان برنامه: 09:03:57
 • طول برنامه:49 دقیقه

(تکرار) سریال / سریال پادری/ ق 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:04:52
 • پایان برنامه: 09:30:01
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند سفره بهاری زمین/3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:01
 • پایان برنامه: 10:22:56
 • طول برنامه:52 دقیقه

رنگین کمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:22:56
 • پایان برنامه: 10:35:17
 • طول برنامه:12 دقیقه

جامعه وقانون/26

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:40:02
 • پایان برنامه: 11:35:08
 • طول برنامه:55 دقیقه

طنز پیشگان/

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:37:28
 • پایان برنامه: 12:10:28
 • طول برنامه:33 دقیقه

بازپخش آوای کارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:10:28
 • پایان برنامه: 12:59:39
 • طول برنامه:49 دقیقه

(تکرار) سریال / سریال پادری/ ق 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:10:36
 • پایان برنامه: 13:18:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن / سوره انبیا 41 تا 50 تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:18:00
 • پایان برنامه: 13:23:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر به افق اهواز/با کپشن/4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:23:23
 • پایان برنامه: 13:32:46
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماز جماعت ظهر / جدید / آذر 94

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:34:26
 • پایان برنامه: 14:30:21
 • طول برنامه:55 دقیقه

بیت الهنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:34:26
 • پایان برنامه: 15:00:50
 • طول برنامه:26 دقیقه

حرف آخر/18

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:04:00
 • پایان برنامه: 16:56:02
 • طول برنامه:1 ساعت و 52 دقیقه

فیلم تلویزیونی *قلعه عقابها*+ آگهی بخش*2* زیرنویس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:48:55
 • طول برنامه:28 دقیقه

ادامه فیلم سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:48:55
 • پایان برنامه: 18:13:55
 • طول برنامه:25 دقیقه

خطبه نماز عید قربان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:14:48
 • پایان برنامه: 18:24:34
 • طول برنامه:9 دقیقه

نورالولایه/23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:27:16
 • پایان برنامه: 19:26:37
 • طول برنامه:59 دقیقه

احلی العصاری/20+ میانبرنامه آبیاری/1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:26:37
 • پایان برنامه: 20:02:40
 • طول برنامه:36 دقیقه

ترویج کشاورزی+ میانبرنامه روستای لافت /4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:02:40
 • پایان برنامه: 20:09:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن جدید / حج32تا 26+ تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:13:32
 • پایان برنامه: 20:18:53
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز جماعت مغرب/ترکالکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:23:25
 • پایان برنامه: 21:00:25
 • طول برنامه:37 دقیقه

آوای کارون+زیرنویس2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:03:50
 • پایان برنامه: 21:08:56
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس فیلم سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:08:56
 • پایان برنامه: 21:29:11
 • طول برنامه:20 دقیقه

کمدی لورل و هاردی 4037/2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:36:08
 • پایان برنامه: 22:41:08
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

شبهای کارون+زیرنویس3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:51:09
 • پایان برنامه: 22:57:51
 • طول برنامه:6 دقیقه

جاذبه مهر/مسئله جنگ و مذاکره-23/5/97

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

سریال / سریال پادری ق4+ آگهی بخش*8* و زیرنویس4

توضیحات برنامه درج نشده است.